menu
HomeDomů / Total War: Rome II / Římané (Vzestup republiky)
Římané (Vzestup republiky) Vzestup republiky

Římané (Vzestup republiky)

Od vyhnání posledního krále z Říma a vzniku Římské republiky uplynulo již sto let. Byla to slavná transformace, která od základů proměnila římský stát. Byla to také doba nedostatku a tvrdé dřiny. Během této doby zůstalo území nově vzniklé republiky beze změny. Zahrnovalo malou plochu kolem města samotného a podél Tibery a k tomu maličký úsek pobřeží. Nyní se časy mění a prosperita se začíná vracet. Ambice Říma může ukojit jedině sláva a nadvláda nad všemi ostatními národy. V cestě jim na severu stojí sofistikovaní Etruskové, na severozápadě pak hordy barbarských Galů a na jihu číhají Latinové a horské kmeny. Úkol Říma je obtížný a nebezpečný, avšak úkol jeho nepřátel je nemožný a odsouzený k nezdaru!

Římané (Vzestup republiky)

Campaign Map

Římané (Vzestup republiky)

Faction Name

Římané (Vzestup republiky)

Campaign

main_invasion

Culture

rom_Roman

Subculture

sc_rom_roman

Military Group

inv_roman

Faction Group

inv_faction_group_italian_civilizations

Faction Group

Italské civilizace Italské civilizace
Tyto prastaré národy sídlící v srdci Apeninského poloostrova pokládají základy civilizace.
(NOT DISPLAYED) Enables local recruitment of champions
(NOT DISPLAYED) Enables local recruitment of dignitaries
(NOT DISPLAYED) Pre-siege: siege tower
Odsouzen ke slávě: -50 % k odporu vůči cizí okupaci
Písemnictví: +10 % k rychlosti výzkumu
[NOT DISPLAYED] +3 k zabezpečení proti činnosti autoritativních záškodníků
[NOT DISPLAYED] +3 k zabezpečení proti činnosti vychytralých záškodníků
[NOT DISPLAYED] +3 k zabezpečení proti činnosti odhodlaných záškodníků
+100% movement range for all fleets

Political Parties

Rod Aemiliů Rod Aemiliů
PLACEHOLDER DESCRIPTION
Playable: False
Initial Power: 35
No Effect
Rod Claudiů Rod Claudiů
PLACEHOLDER DESCRIPTION
Playable: False
Initial Power: 35
No Effect
Rod Corneliů Rod Corneliů
PLACEHOLDER DESCRIPTION
Playable: False
Initial Power: 35
No Effect
Rod Fabiů Rod Fabiů
PLACEHOLDER DESCRIPTION
Playable: False
Initial Power: 35
No Effect
Rod Serviliů Rod Serviliů
PLACEHOLDER DESCRIPTION
Playable: False
Initial Power: 35
No Effect
Rod Valeriů Rod Valeriů
PLACEHOLDER DESCRIPTION
Playable: False
Initial Power: 35
No Effect
Rod Liciniů Rod Liciniů
PLACEHOLDER DESCRIPTION
Playable: False
Initial Power: 35
No Effect
Rod Furiů Rod Furiů
PLACEHOLDER DESCRIPTION
Playable: True
Initial Power: 35
(NOT DISPLAYED) Enables local recruitment of dignitaries
(NOT DISPLAYED) Enables local recruitment of spies
Opevnění Kapitolského pahorku: k pádu Říma jsou vyžadovány dvě bitvy
Akce vlády: pravidelné pořádání voleb konzulů nebo diktátora
Velitel
80 Elitní ekvité
Elitní ekvité
(inv_rom_elite_equites)
kontaktní jízda
160 Triariové
Triariové
(inv_rom_triarii)
pěchota s kopími
160 Centurie veteránů
Centurie veteránů
(inv_rom_veteran_centuriae)
pěchota s kopími
kontaktní pěchota
160 Domorodí aequští šermíři
Domorodí aequští šermíři
(inv_local_aequi_swordsmen)
kontaktní pěchota
160 Bruttijští domorodí kmenoví válečníci
Bruttijští domorodí kmenoví válečníci
(inv_local_brutii_tribesmen)
kontaktní pěchota
160 Domorodá kartaginská pěchota
Domorodá kartaginská pěchota
(inv_local_carthaginian_infantry)
kontaktní pěchota
160 Domorodí galští sekerníci
Domorodí galští sekerníci
(inv_local_gallic_axemen)
kontaktní pěchota
160 Domorodí italičtí horalé
Domorodí italičtí horalé
(inv_local_italian_hillmen)
kontaktní pěchota
160 Domorodí italičtí šermíři
Domorodí italičtí šermíři
(inv_local_italian_swordsmen)
kontaktní pěchota
160 Domorodí ligurští sekerníci
Domorodí ligurští sekerníci
(inv_local_ligurian_axe_warriors)
kontaktní pěchota
160 Domorodí ligurští šermíři
Domorodí ligurští šermíři
(inv_local_ligurian_swordsmen)
kontaktní pěchota
160 Domorodí lukanští válečníci
Domorodí lukanští válečníci
(inv_local_lucanian_warriors)
kontaktní pěchota
160 Nazí domorodí válečníci
Nazí domorodí válečníci
(inv_local_naked_warriors)
kontaktní pěchota
160 Domorodí sabinští válečníci
Domorodí sabinští válečníci
(inv_local_sabine_warriors)
kontaktní pěchota
160 Samnitští domorodí pěšáci
Samnitští domorodí pěšáci
(inv_local_samnite_infantryman)
kontaktní pěchota
160 Domorodí sardští horalé
Domorodí sardští horalé
(inv_local_sardi_hillmen)
kontaktní pěchota
160 Sicilští domorodí kmenoví válečníci
Sicilští domorodí kmenoví válečníci
(inv_local_sicilian_tribesmen)
kontaktní pěchota
160 Domorodí válečníci bez kmene
Domorodí válečníci bez kmene
(inv_local_tribeless_warriors)
kontaktní pěchota
160 Domorodí umbrijští horalé
Domorodí umbrijští horalé
(inv_local_umbrian_hillmen)
kontaktní pěchota
160 Domorodí voluští válečníci
Domorodí voluští válečníci
(inv_local_volsci_warriors)
kontaktní pěchota
160 Centurie s ensisy
Centurie s ensisy
(inv_rom_ensis_centuriae)
kontaktní pěchota
160 Principové s ensisy
Principové s ensisy
(inv_rom_ensis_principes)
kontaktní pěchota
160 Latinští kmenoví válečníci
Latinští kmenoví válečníci
(inv_rom_latin_tribesmen)
kontaktní pěchota
160 Římští šermíři
Římští šermíři
(inv_rom_roman_swordsmen)
kontaktní pěchota
160 Rorariové
Rorariové
(inv_rom_rorarii)
kontaktní pěchota
střelecká pěchota
120 Domorodí japygští lučištníci
Domorodí japygští lučištníci
(inv_local_apulian_archers)
střelecká pěchota
120 Domorodí japygští oštěpaři
Domorodí japygští oštěpaři
(inv_local_apulian_javelinmen)
střelecká pěchota
120 Domorodí bruttijští práčníci
Domorodí bruttijští práčníci
(inv_local_brutii_slingers)
střelecká pěchota
120 Domorodí galští lovci
Domorodí galští lovci
(inv_local_gallic_hunters)
střelecká pěchota
120 Domorodí řečtí lučištníci
Domorodí řečtí lučištníci
(inv_local_greek_archers)
střelecká pěchota
120 Domorodí italičtí harcovníci
Domorodí italičtí harcovníci
(inv_local_italian_skirmishers)
střelecká pěchota
120 Domorodí italičtí práčníci
Domorodí italičtí práčníci
(inv_local_italian_slingers)
střelecká pěchota
120 Lukanská domorodá přepadová jednotka
Lukanská domorodá přepadová jednotka
(inv_local_lucanian_ambushers)
střelecká pěchota
120 Domorodí sabinští harcovníci
Domorodí sabinští harcovníci
(inv_local_sabine_skirmishers)
střelecká pěchota
120 Domorodí sardští lučištníci
Domorodí sardští lučištníci
(inv_local_sardi_bowmen)
střelecká pěchota
120 Accensi
Accensi
(inv_rom_accensi)
střelecká pěchota
120 Leves
Leves
(inv_rom_leves)
střelecká pěchota
120 Velité
Velité
(inv_rom_velites)
střelecká pěchota
pěchota s kopími
160 Domorodí kartaginští kopiníci
Domorodí kartaginští kopiníci
(inv_local_carthaginian_spearmen)
pěchota s kopími
160 Domorodí etruští kopiníci
Domorodí etruští kopiníci
(inv_local_etruscan_spearmen)
pěchota s kopími
160 Řecká domorodá domobrana
Řecká domorodá domobrana
(inv_local_greek_militia)
pěchota s kopími
160 Domorodí umbrijští kopiníci
Domorodí umbrijští kopiníci
(inv_local_umbrian_spearmen)
pěchota s kopími
160 Domorodí voluští kopiníci
Domorodí voluští kopiníci
(inv_local_volsci_spearmen)
pěchota s kopími
160 Centurie
Centurie
(inv_rom_centuriae)
pěchota s kopími
160 Hastati
Hastati
(inv_rom_hastati)
pěchota s kopími
160 Latinští kopiníci
Latinští kopiníci
(inv_rom_latin_spearmen)
pěchota s kopími
160 Principové
Principové
(inv_rom_principes)
pěchota s kopími
160 Římští lehcí hoplíté
Římští lehcí hoplíté
(inv_rom_roman_light_hoplites)
pěchota s kopími
160 Triariové
Triariové
(inv_rom_triarii)
pěchota s kopími
160 Centurie veteránů
Centurie veteránů
(inv_rom_veteran_centuriae)
pěchota s kopími
kontaktní jízda
80 Italická jízda
Italická jízda
(inv_etr_italian_cavalry)
kontaktní jízda
80 Domorodí aequští jezdci
Domorodí aequští jezdci
(inv_local_aequi_horsemen)
kontaktní jízda
80 Domorodá kampánská jízda
Domorodá kampánská jízda
(inv_local_campanian_cavalry)
kontaktní jízda
80 Domorodí galští jezdci
Domorodí galští jezdci
(inv_local_gallic_horsemen)
kontaktní jízda
80 Domorodí ligurští jezdci
Domorodí ligurští jezdci
(inv_local_ligurian_horsemen)
kontaktní jízda
80 Elitní ekvité
Elitní ekvité
(inv_rom_elite_equites)
kontaktní jízda
80 Ekvité
Ekvité
(inv_rom_eques)
kontaktní jízda
střelecká jízda
80 Italičtí jízdní harcovníci
Italičtí jízdní harcovníci
(inv_ita_horse_skirmishers)
střelecká jízda
80 Africká jízda
Africká jízda
(inv_local_african_cavalry)
střelecká jízda
80 Domorodí venetští nájezdníci
Domorodí venetští nájezdníci
(inv_local_veneti_raiders)
střelecká jízda
jednotka slonů
12 Afričtí sloni
Afričtí sloni
(inv_local_african_elephants)
jednotka slonů
obranná artilerie
40 Římský polybolos
Římský polybolos
(inv_rom_polybolos)
obranná artilerie
polní artilerie
40 Římská balista
Římská balista
(inv_rom_ballista)
polní artilerie
Admirál
120 Útočná tetréra - Triariové
Útočná tetréra - Triariové
(inv_rom_medium_assault_raider_triarii)
kontaktní loď
120 Útočná tetréra - Centurie veteránů
Útočná tetréra - Centurie veteránů
(inv_rom_medium_assault_raider_veteran_centuriae)
kontaktní loď
kontaktní loď
120 Útočná tetréra - Kartáginští hoplíté
Útočná tetréra - Kartáginští hoplíté
(inv_car_specialport_greek_four_hoplites)
kontaktní loď
160 Útočná hexéra - Svatý oddíl
Útočná hexéra - Svatý oddíl
(inv_car_specialport_greek_four_sacred_band)
kontaktní loď
60 Útočná diéra - Kartáginská pěchota
Útočná diéra - Kartáginská pěchota
(inv_car_specialport_greek_two_Infantry)
kontaktní loď
60 Útočná diéra - Kartáginští hoplíté
Útočná diéra - Kartáginští hoplíté
(inv_car_specialport_greek_two_hoplites)
kontaktní loď
60 Útočná diéra - Domobrana s meči
Útočná diéra - Domobrana s meči
(inv_car_specialport_greek_two_sword_militia)
kontaktní loď
60 Útočná diéra - Rorariové
Útočná diéra - Rorariové
(inv_rom_assault_raider_rorarii)
kontaktní loď
60 Útočná diéra - Římští šermíři
Útočná diéra - Římští šermíři
(inv_rom_assault_raider_swordsmen)
kontaktní loď
120 Útočná tetréra - Centurie
Útočná tetréra - Centurie
(inv_rom_medium_assault_raider_centuriae)
kontaktní loď
120 Útočná tetréra - Principové
Útočná tetréra - Principové
(inv_rom_medium_assault_raider_principes)
kontaktní loď
120 Útočná tetréra - Triariové
Útočná tetréra - Triariové
(inv_rom_medium_assault_raider_triarii)
kontaktní loď
120 Útočná tetréra - Centurie veteránů
Útočná tetréra - Centurie veteránů
(inv_rom_medium_assault_raider_veteran_centuriae)
kontaktní loď
střelecká loď
100 Stíhací trihemiolia - Kartáginští oštěpaři
Stíhací trihemiolia - Kartáginští oštěpaři
(inv_car_specialport_greek_two_halfer_car_specialportthaginian_javelin)
střelecká loď
140 Střelecká pentéra - Velité
Střelecká pentéra - Velité
(inv_rom_medium_assault_raider_velites)
střelecká loď
80 Střelecká triéra - Leves
Střelecká triéra - Leves
(inv_rom_raider_ranged_leves)
střelecká loď
Barion
Herdonia
Sipious
Sylbion
Algarium
Nùgoro
Terranòa
Thathari
Consentia
Krotón
Terina
Thurii
Brentesion
Hydros
Manduria
Taras
Capua
Neapol
Pithekousai
Poseidonia
Kartágo
Kerkouane
Utica
Aethalia
Aléria
Mantinon
Pallas
Akragas
Entella
Motya
Panormos
Luna
Pisa
Sarsina
Viesul
Aesernia
Histonium
Teate
Felsina
Parmni
Placentia
Ravenna
Brixia
Eporedia
Mediolanon
Vercelum
Cornus
Karalis
Nuraxi
Sulci
Hipponion
Locri
Rhegion
Skyllition
Anagni
Antium
Casinum
Fregellae
Clavenna
Comum
Oscela
Albingaunum
Asta
Retovium
Stalia
Aceruntia
Elea
Herakleia
Potentia
Ausculum
Firmum
Hadria
Bergamum
Feltria
Sebatum
Tridentum
Ostia
Řím
Alba Fucens
Cures
Nursia
Reate
Bovianum
Compsa
Corfinium
Terventum
Ariminum
Caesena
Sena
Agyrion
Katane
Kephaloidion
Messini
Gela
Hybla Heraea
Leontini
Syrakousai
Fufluna
Tarchuna
Vatluna
Velusna
Terra Incognita
Aritim
Clevsin
Felathri
Siena
Iguvium
Perusia
Sestinum
Spolettium
Cisra
Veje
Patavium
Tarvisium
Tegeste
Vedinum