menu
HomeDomů / Total War: Rome II / Kaledonci (Rozdělená říše)
Kaledonci (Rozdělená říše) Rozdělená říše

Kaledonci (Rozdělená říše)

Kaledonci byli tvořeni konfederací severních britských kmenů, které se spojily k boji proti římským útočníkům. Tacitus je popisoval jako zavalité rudovlasé seveřany s dlouhými končetinami a divokým a barbarským vzhledem. S římskými dobyvateli se utkali při mnoha příležitostech a nikdy nebyli skutečně poraženi. Před uzavřením příměří dokonce zatlačili Římany až k Hadriánově valu. Poté, co západní provincie vyhlásily autonomii pod maskou Galského Říma, chytří kaledonští náčelníci rozpoznali příležitost a museli se rozhodnout, zda se stanou čestnými spojenci, nebo zda využijí římské nestability k vlastnímu prospěchu.

Kaledonci (Rozdělená říše)

Campaign Map

Kaledonci (Rozdělená říše)
Kaledonci (Rozdělená říše)

Faction Name

Kaledonci (Rozdělená říše)

Campaign

main_3c

Culture

rom_Barbarian

Subculture

sc_rom_british

Military Group

3c_caledones

Faction Group

3c_faction_group_britannic

Faction Group

Britské kmeny Britské kmeny
Keltové z Britannie jsou na bojišti brutální, ale ve svých osadách žádnými barbary nejsou.
Hrdinská kultura: +20% k bonusu za výpad pro všechny jednotky
Posvátné prameny: +6 k hygieně ve všech tvých provinciích
(NOT DISPLAYED) Pre-siege: battering ram
(NOT DISPLAYED) Enables settlement gates to pour boiling oil
(NOT DISPLAYED) Enables local recruitment of champions
(NOT DISPLAYED) Enables local recruitment of dignitaries
(NOT DISPLAYED) Pre-siege: siege tower
(NOT DISPLAYED) Enables local recruitment of spies
(NOT DISPLAYED) Pre-siege: tortoise
(stone walls only)
[NOT DISPLAYED] +3 k zabezpečení proti činnosti autoritativních záškodníků
[NOT DISPLAYED] +3 k zabezpečení proti činnosti vychytralých záškodníků
[NOT DISPLAYED] +3 k zabezpečení proti činnosti odhodlaných záškodníků

Political Parties

Klan mořských koní Klan mořských koní
PLACEHOLDER DESCRIPTION
Playable: False
Initial Power: 35
No Effect
Klan horských válečníků Klan horských válečníků
PLACEHOLDER DESCRIPTION
Playable: False
Initial Power: 35
No Effect
Klan železné sekery Klan železné sekery
PLACEHOLDER DESCRIPTION
Playable: False
Initial Power: 35
No Effect
Klan dřevěného štítu Klan dřevěného štítu
PLACEHOLDER DESCRIPTION
Playable: False
Initial Power: 35
No Effect
Klan rozzuřených zvířat Klan rozzuřených zvířat
PLACEHOLDER DESCRIPTION
Playable: False
Initial Power: 35
No Effect
Klan válečných koní Klan válečných koní
PLACEHOLDER DESCRIPTION
Playable: False
Initial Power: 35
No Effect
Kaledonci Kaledonci
PLACEHOLDER DESCRIPTION
Playable: True
Initial Power: 35
[NOT DISPLAYED] trvale dodává bohatství pouze hlavnímu městu frakce / rozsah: frakce
Sbližování kultur: Mírný diplomatický bonus při jednání s nebarbarskými kmeny
Zuřivá nezávislost: +20 % k útoku v bitvě na vlastním nebo spojeneckém území
Velitel
20 Obrněné válečné vozy
Obrněné válečné vozy
(3c_Cal_Armoured_Chariots_commander)
jednotka vozů
80 Hrdinští jezdci (osobní strážci)
Hrdinští jezdci (osobní strážci)
(3c_Cal_Caledonian_Heroic_Riders_commander)
kontaktní jízda
160 Kaledonští přísežníci (osobní strážci)
Kaledonští přísežníci (osobní strážci)
(3c_Cal_Caledonian_Oathsworn_commander)
kontaktní pěchota
kontaktní pěchota
160 Přepadová jednotka
Přepadová jednotka
(3c_Cal_Ambushers)
kontaktní pěchota
160 Kaledonští přísežníci
Kaledonští přísežníci
(3c_Cal_Caledonian_Oathsworn)
kontaktní pěchota
160 Kaledonští přísežníci (osobní strážci)
Kaledonští přísežníci (osobní strážci)
(3c_Cal_Caledonian_Oathsworn_commander)
kontaktní pěchota
160 Keltský oddíl šermířů
Keltský oddíl šermířů
(3c_Cal_Celtic_Sword_Band)
kontaktní pěchota
160 Oddíl vyvolených šermířů
Oddíl vyvolených šermířů
(3c_Cal_Chosen_Sword_Band)
kontaktní pěchota
160 Skathské stíny
Skathské stíny
(3c_Cal_Scatha_Shadows)
kontaktní pěchota
160 Keltští šermíři
Keltští šermíři
(3c_Cel_Celtic_Swordsmen)
kontaktní pěchota
160 Pomalovaní válečníci
Pomalovaní válečníci
(3c_Cel_Painted_Warriors)
kontaktní pěchota
střelecká pěchota
120 Elitní horští lučištníci
Elitní horští lučištníci
(3c_Cal_Elite_Highland_Archers)
střelecká pěchota
120 Horští lučištníci
Horští lučištníci
(3c_Cal_Highland_Archers)
střelecká pěchota
120 Keltští lučištníci
Keltští lučištníci
(3c_Cel_Celtic_Archers)
střelecká pěchota
120 Keltští harcovníci
Keltští harcovníci
(3c_Cel_Celtic_Skirmishers)
střelecká pěchota
pěchota s kopími
160 Kaledonská zeď kopí
Kaledonská zeď kopí
(3c_Cal_Caledonian_Spear_Wall)
pěchota s kopími
160 Keltští branci
Keltští branci
(3c_Cel_Celtic_Levy)
pěchota s kopími
160 Keltští kopiníci
Keltští kopiníci
(3c_Cel_Celtic_Spearmen)
pěchota s kopími
kontaktní jízda
80 Kaledonští hrdinští jezdci
Kaledonští hrdinští jezdci
(3c_Cal_Caledonian_Heroic_Riders)
kontaktní jízda
80 Hrdinští jezdci (osobní strážci)
Hrdinští jezdci (osobní strážci)
(3c_Cal_Caledonian_Heroic_Riders_commander)
kontaktní jízda
80 Keltská jízda
Keltská jízda
(3c_Cel_Celtic_Horsemen)
kontaktní jízda
80 Keltští šlechta
Keltští šlechta
(3c_Cel_Celtic_Nobles)
kontaktní jízda
střelecká jízda
80 Keltští jízdní harcovníci
Keltští jízdní harcovníci
(3c_Cel_Celtic_Horse_Skirmishers)
střelecká jízda
jednotka vozů
20 Obrněné válečné vozy
Obrněné válečné vozy
(3c_Cal_Armoured_Chariots)
jednotka vozů
20 Obrněné válečné vozy
Obrněné válečné vozy
(3c_Cal_Armoured_Chariots_commander)
jednotka vozů
20 Válečné vozy
Válečné vozy
(3c_Cel_Chariots)
jednotka vozů
obranná artilerie
40 Obří britská balista
Obří britská balista
(3c_Bri_Giant_Ballista)
obranná artilerie
40 Britský škorpión (obranný)
Britský škorpión (obranný)
(3c_Bri_Scorpion)
obranná artilerie
40 Škorpión na britské baště
Škorpión na britské baště
(3c_Bri_Scorpion_Bastion)
obranná artilerie
polní artilerie
40 Britská balista
Britská balista
(3c_Bri_Ballista)
polní artilerie
40 Balista na britské baště
Balista na britské baště
(3c_Bri_Ballista_Bastion)
polní artilerie
40 Britský škorpión
Britský škorpión
(3c_Bri_Cheiroballistra)
polní artilerie
40 Těžký britský katapult
Těžký britský katapult
(3c_Bri_Large_Onager)
polní artilerie
40 Britský katapult
Britský katapult
(3c_Bri_Onager)
polní artilerie
40 Katapult na britské baště
Katapult na britské baště
(3c_Bri_Onager_Bastion)
polní artilerie
zvláštní jednotka
40 Keltští váleční psi
Keltští váleční psi
(3c_Cel_Celtic_Warhounds)
zvláštní jednotka
40 Vlkodavové
Vlkodavové
(3c_Cel_Wolfhounds)
zvláštní jednotka
Admirál
120 Těžká nájezdnická loď - Pomalovaní válečníci
Těžká nájezdnická loď - Pomalovaní válečníci
(3c_Cal_Heavy_Assault_Raider_commander)
kontaktní loď
100 Střední útočná nájezdnická loď - Keltští šermíři
Střední útočná nájezdnická loď - Keltští šermíři
(3c_Cal_Medium_Assault_Raider_commander)
kontaktní loď
kontaktní loď
80 Útočná nájezdnická loď - Keltský oddíl šermířů
Útočná nájezdnická loď - Keltský oddíl šermířů
(3c_Cal_Assault_Raider)
kontaktní loď
120 Těžká nájezdnická loď - Pomalovaní válečníci
Těžká nájezdnická loď - Pomalovaní válečníci
(3c_Cal_Heavy_Assault_Raider)
kontaktní loď
120 Těžká nájezdnická loď - Pomalovaní válečníci
Těžká nájezdnická loď - Pomalovaní válečníci
(3c_Cal_Heavy_Assault_Raider_commander)
kontaktní loď
100 Střední útočná nájezdnická loď - Keltští šermíři
Střední útočná nájezdnická loď - Keltští šermíři
(3c_Cal_Medium_Assault_Raider)
kontaktní loď
100 Střední útočná nájezdnická loď - Keltští šermíři
Střední útočná nájezdnická loď - Keltští šermíři
(3c_Cal_Medium_Assault_Raider_commander)
kontaktní loď
střelecká loď
100 Střední střelecká nájezdnická loď - Horští lučištníci
Střední střelecká nájezdnická loď - Horští lučištníci
(3c_Cal_Medium_Missile_Raider)
střelecká loď
80 Střelecká nájezdnická loď - Keltští lučištníci
Střelecká nájezdnická loď - Keltští lučištníci
(3c_Cal_Missile_Raider)
střelecká loď
Athény
Řím (Rozdělená říše)
Gortyna
Řím (Rozdělená říše)
Sparta
Řím (Rozdělená říše)
Alexandrie
Egypt (Rozdělená říše)
Diospolis
Egypt (Rozdělená říše)
Memfis
Egypt (Rozdělená říše)
Myos Hormos
Egypt (Rozdělená říše)
Aksum
Axum (Rozdělená říše)
Meroe
Meroe (Rozdělená říše)
Ptolemais Theron
Blemyové (Rozdělená říše)
Kartágo
Řím (Rozdělená říše)
Hadrumentum
Řím (Rozdělená říše)
Leptis Magna
Řím (Rozdělená říše)
Makomades
Řím (Rozdělená říše)
Burdigala
Galský Řím (Rozdělená říše)
Gergovia
Galský Řím (Rozdělená říše)
Limonum
Galský Řím (Rozdělená říše)
Eudémon
Himyarové (Rozdělená říše)
Maas-gat
Maskat (Rozdělená říše)
Marib
Sába (Rozdělená říše)
Adummatu
Lachmovci (Rozdělená říše)
Gerrha
Gerrhea (Rozdělená říše)
Jatrib
Ma'In (Rozdělená říše)
Amul
Margiana (Rozdělená říše)
Artakoana
Margiana (Rozdělená říše)
Merv
Margiana (Rozdělená říše)
Arsamosata
Arménie (Rozdělená říše)
Artaxa
Arménie (Rozdělená říše)
Carana
Arménie (Rozdělená říše)
Tigranocerta
Arménie (Rozdělená říše)
Efez
Lýdie (Rozdělená říše)
Pergamon
Lýdie (Rozdělená říše)
Pessinus
Lýdie (Rozdělená říše)
Rhodos
Lýdie (Rozdělená říše)
Baktrie
Baktrie (Rozdělená říše)
Eukratides
Baktrie (Rozdělená říše)
Kapisa
Baktrie (Rozdělená říše)
Kordoba
Lusitánie (Rozdělená říše)
Gades
Lusitánie (Rozdělená říše)
Toletum
Přední Hispánie (Rozdělená říše)
Nemecatum
Galský Řím (Rozdělená říše)
Treverorum
Galský Řím (Rozdělená říše)
Amasie
Lýdie (Rozdělená říše)
Nikomédie
Lýdie (Rozdělená říše)
Sinop
Lýdie (Rozdělená říše)
Trapezos
Lýdie (Rozdělená říše)
Panticapaeum
Bosporové (Rozdělená říše)
Fanagorie
Bosporové (Rozdělená říše)
Tanais
Bosporové (Rozdělená říše)
Kamulodunum
Británie (Rozdělená říše)
Isca
Británie (Rozdělená říše)
Mordiunon
Británie (Rozdělená říše)
Sleaford
Británie (Rozdělená říše)
Bam
Sasánovci (Rozdělená říše)
Harmozie
Sasánovci (Rozdělená říše)
Gabala
Ardan (Rozdělená říše)
Mtsketa
Kartliové (Rozdělená říše)
Fasis
Kolchida (Rozdělená říše)
Akur
Dahájové (Rozdělená říše)
Aktau
Dahájové (Rozdělená říše)
Janov
Římští uzurpátoři (Rozdělená říše)
Mediolanum
Římští uzurpátoři (Rozdělená říše)
Patavium
Římští uzurpátoři (Rozdělená říše)
Alerie
Římští uzurpátoři (Rozdělená říše)
Karalis
Římští uzurpátoři (Rozdělená říše)
Pelendava
Roxolanové (Rozdělená říše)
Petrodava
Gótové (Rozdělená říše)
Piskul
Roxolanové (Rozdělená říše)
Zarmizegetusa
Řím (Rozdělená říše)
Ankara
Galatie (Rozdělená říše)
Ikonium
Galatie (Rozdělená říše)
Mazaka
Galatie (Rozdělená říše)
Side
Galatie (Rozdělená říše)
Bibrakte
Galský Řím (Rozdělená říše)
Cenabum
Galský Řím (Rozdělená říše)
Darioritum
Galský Řím (Rozdělená říše)
Juliobana
Galský Řím (Rozdělená říše)
Orea
Sakastánci (Rozdělená říše)
Frada
Sakastánci (Rozdělená říše)
Pura
Sakastánci (Rozdělená říše)
Bavay
Galský Řím (Rozdělená říše)
Vesonto
Galský Řím (Rozdělená říše)
Bergium
Alemanové (Rozdělená říše)
Budorgis
Markomani (Rozdělená říše)
Dunaj
Kvádové (Rozdělená říše)
Ibossim
Přední Hispánie (Rozdělená říše)
Nové Kartágo
Přední Hispánie (Rozdělená říše)
Numantie
Přední Hispánie (Rozdělená říše)
Saguntum
Přední Hispánie (Rozdělená říše)
Dyrrachium
Řím (Rozdělená říše)
Narona
Řím (Rozdělená říše)
Salona
Řím (Rozdělená říše)
Beneventum
Římští uzurpátoři (Rozdělená říše)
Brundisium
Římští uzurpátoři (Rozdělená říše)
Kosentie
Římští uzurpátoři (Rozdělená říše)
Jeruzalém
Palmýra (Rozdělená říše)
Salamis
Palmýra (Rozdělená říše)
Tyros
Palmýra (Rozdělená říše)
Ariminium
Římští uzurpátoři (Rozdělená říše)
Arretium
Římští uzurpátoři (Rozdělená říše)
Askulum
Římští uzurpátoři (Rozdělená říše)
Řím
Římští uzurpátoři (Rozdělená říše)
Ammonium
Egypt (Rozdělená říše)
Augila
Nasamoni (Rozdělená říše)
Cyrene
Řím (Rozdělená říše)
Paraitonion
Egypt (Rozdělená říše)
Arsenium
Vandalové (Rozdělená říše)
Karrodunum
Vandalové (Rozdělená říše)
Grinev
Buriové (Rozdělená říše)
Oblin
Nahanarvaliové (Rozdělená říše)
Ebora
Lusitánie (Rozdělená říše)
Olisipo
Lusitánie (Rozdělená říše)
Apollónie
Řím (Rozdělená říše)
Farsalos
Řím (Rozdělená říše)
Thessaloniki
Řím (Rozdělená říše)
Flevium
Frankové (Rozdělená říše)
Treva
Sasové (Rozdělená říše)
Tulifurdum
Langobardi (Rozdělená říše)
Rutubis
Maurové (Rozdělená říše)
Siga
Mauretánie (Rozdělená říše)
Tingis
Mauretánie (Rozdělená říše)
Arsakie
Sasánovci (Rozdělená říše)
Ekbatana
Médie (Rozdělená říše)
Gazaka
Médie (Rozdělená říše)
Fraaspa
Médie (Rozdělená říše)
Charax
Sasánovci (Rozdělená říše)
Ktesifon
Sasánovci (Rozdělená říše)
Edessa
Palmýra (Rozdělená říše)
Hatra
Sasánovci (Rozdělená říše)
Charmutas
Nabataea (Rozdělená říše)
Hegra
Nabataea (Rozdělená říše)
Petra
Palmýra (Rozdělená říše)
Massilia
Galský Řím (Rozdělená říše)
Narbo
Galský Řím (Rozdělená říše)
Tolosa
Galský Řím (Rozdělená říše)
Capsa
Numidie (Rozdělená říše)
Cirta
Numidie (Rozdělená říše)
Dimmidi
Numidie (Rozdělená říše)
Iol
Numidie (Rozdělená říše)
Dura
Palmýra (Rozdělená říše)
Palmýra
Palmýra (Rozdělená říše)
Akvinkum
Řím (Rozdělená říše)
Segestika
Řím (Rozdělená říše)
Singidun
Řím (Rozdělená říše)
Hekatompylos
Sasánovci (Rozdělená říše)
Nisa
Sasánovci (Rozdělená říše)
Susie
Sasánovci (Rozdělená říše)
Zadrakata
Sasánovci (Rozdělená říše)
Gor
Sasánovci (Rozdělená říše)
Persepolis
Sasánovci (Rozdělená říše)
Susa
Sasánovci (Rozdělená říše)
Cydamus
Garamantie (Rozdělená říše)
Garama
Garamantie (Rozdělená říše)
Eilodon
Kaledonci (Rozdělená říše)
Elbana
Ebdanové (Rozdělená říše)
Stanwick
Británie (Rozdělená říše)
Kelheim
Galský Řím (Rozdělená říše)
Korie
Galský Řím (Rozdělená říše)
Noreia
Řím (Rozdělená říše)
Oktoduris
Galský Řím (Rozdělená říše)
Melgunov
Gótové (Rozdělená říše)
Olbie
Gótové (Rozdělená říše)
Soloka
Heruliové (Rozdělená říše)
Gelonus
Alani (Rozdělená říše)
Samandar
Alani (Rozdělená říše)
Sarai
Iastové (Rozdělená říše)
Siracena
Alani (Rozdělená říše)
Agrigentum
Římští uzurpátoři (Rozdělená říše)
Panormus
Římští uzurpátoři (Rozdělená říše)
Syrakusy
Římští uzurpátoři (Rozdělená říše)
Kalankorum
Semnoni (Rozdělená říše)
Pelplin
Rugiové (Rozdělená říše)
Setidava
Burgundové (Rozdělená říše)
Virunium
Variniové (Rozdělená říše)
Antioch
Palmýra (Rozdělená říše)
Samosata
Palmýra (Rozdělená říše)
Tarsus
Palmýra (Rozdělená říše)
Tapsakus
Palmýra (Rozdělená říše)
Aracillum
Přední Hispánie (Rozdělená říše)
Brigantium
Lusitánie (Rozdělená říše)
Tarrako
Přední Hispánie (Rozdělená říše)
Terra Incognita
Antea
Řím (Rozdělená říše)
Naissos
Řím (Rozdělená říše)
Oděsa
Řím (Rozdělená říše)
Pulpudeva
Řím (Rozdělená říše)
Buchara
Chórezm (Rozdělená říše)
Marakanda
Baktrie (Rozdělená říše)