menu
HomeDomů / Total War: Rome II / Parthie (Císař Augustus)
Parthie (Císař Augustus) Císař Augustus

Parthie (Císař Augustus)

Římská rozpínavost vedla k podmanění Arménie a téměř k zániku kdysi tak slavné Seleukovské říše, takže Parthie zůstala na východě nejsilnější mocností. Parthská kultura obsahuje rysy mnoha dávných říší a starověkých národů; díky tomu, že leží na hedvábné stezce, si naplnila pokladnice k prasknutí a její jízdní lučištníci se svou skvělou taktikou a smrtelně nebezpečnými kompozitními luky nedávno uštědřili Římu jednu z nejtěžších porážek v jeho dějinách. Teď, když si Markus Antonius dělá zálusk na samotný Řím, nastal ten pravý čas pro smělou expanzi!

Parthie (Císař Augustus)

Campaign Map

Parthie (Císař Augustus)
Parthie (Císař Augustus)

Faction Name

Parthie (Císař Augustus)

Campaign

main_emperor

Culture

rom_Eastern

Subculture

sc_rom_parthian

Military Group

parthian

Faction Group

emp_faction_group_eastern

Faction Group

Východní říše Východní říše
Po pádu Perské říše byly východní tradice i kultura rozvíjeny jejími následovníky.
[NOT DISPLAYED] +3 k zabezpečení proti činnosti autoritativních záškodníků
[NOT DISPLAYED] +3 k zabezpečení proti činnosti vychytralých záškodníků
[NOT DISPLAYED] +3 k zabezpečení proti činnosti odhodlaných záškodníků
Skvělí lučištníci: +25 % ke střelivu všech jednotek
Tajná policie: Zvýšená obrana proti agentům ve všech provinciích

Political Parties

Rod Ispahbudhanů Rod Ispahbudhanů
Tradicí a zkušeností jsou tyto urozené rody povolány, aby vládly nebo radily.
Playable: False
Initial Power: 55
No Effect
Rod Karenů Rod Karenů
Na základě věku a zkušeností jsou tyto vznešené rody ty nejpovolanější k tomu, aby řídily vlády a poskytovaly rady, je-li toho zapotřebí.
Playable: False
Initial Power: 55
No Effect
Rod Mihranů Rod Mihranů
Na základě věku a zkušeností jsou tyto vznešené rody ty nejpovolanější k tomu, aby řídily vlády a poskytovaly rady, je-li toho zapotřebí.
Playable: False
Initial Power: 55
No Effect
Dynastie Arsakovců Dynastie Arsakovců
Arsakés byl vůdcem Parnů, skytského kočovného kmene, který dobyl oblast Parthie v severovýchodním Íránu a během povstání ubránil satrapii Parthava před Seleukovskou říší.
Playable: True
Initial Power: 45
Mistrovská jízda: -25 % k nákladům na naverbování všech jednotek jízdy
Multikulturalismus: -25% postih k veřejnému pořádku v důsledku přítomnosti cizích kultur
Rod Spandiyadhů Rod Spandiyadhů
Na základě věku a zkušeností jsou tyto vznešené rody ty nejpovolanější k tomu, aby řídily vlády a poskytovaly rady, je-li toho zapotřebí.
Playable: False
Initial Power: 55
No Effect
Rod Surenů Rod Surenů
Na základě věku a zkušeností jsou tyto vznešené rody ty nejpovolanější k tomu, aby řídily vlády a poskytovaly rady, je-li toho zapotřebí.
Playable: False
Initial Power: 55
No Effect
Rod Varazů Rod Varazů
Na základě věku a zkušeností jsou tyto vznešené rody ty nejpovolanější k tomu, aby řídily vlády a poskytovaly rady, je-li toho zapotřebí.
Playable: False
Initial Power: 55
No Effect
Velitel
80 Urození jízdní střelci
Urození jízdní střelci
(Eas_Noble_Horse_Archers)
střelecká jízda
80 Královští katafrakti
Královští katafrakti
(Eas_Royal_Cataphracts)
útočná jízda
kontaktní pěchota
160 Horalé
Horalé
(Eas_Hillmen)
kontaktní pěchota
120 Dav
Dav
(Eas_Mob)
kontaktní pěchota
160 Parthští šermíři
Parthští šermíři
(Eas_Par_Sword)
kontaktní pěchota
střelecká pěchota
120 Elitní perští střelci
Elitní perští střelci
(Eas_Elite_Persian_Archers)
střelecká pěchota
120 Východní oštěpáři
Východní oštěpáři
(Eas_Javelinmen)
střelecká pěchota
120 Parthští pěší střelci
Parthští pěší střelci
(Eas_Parthian_Foot_Archers)
střelecká pěchota
120 Perští lehcí střelci
Perští lehcí střelci
(Eas_Persian_Light_Archers)
střelecká pěchota
120 Egyptští prakovníci
Egyptští prakovníci
(Eas_Slingers)
střelecká pěchota
pěchota s kopími
160 Perští hoplité
Perští hoplité
(Eas_Persian_Hoplites)
pěchota s kopími
160 Východní kopiníci
Východní kopiníci
(Eas_Spear)
pěchota s kopími
kontaktní jízda
80 Kopiníci na velbloudech
Kopiníci na velbloudech
(Ara_Camel_Spear)
kontaktní jízda
80 Médská jízda
Médská jízda
(Eas_Median_Cav)
kontaktní jízda
80 Jízda urozené krve
Jízda urozené krve
(Eas_Noble_Blood_Cav)
kontaktní jízda
střelecká jízda
80 Lučištníci na velbloudech
Lučištníci na velbloudech
(Ara_Camel_Archers)
střelecká jízda
80 Obrnění jízdní střelci
Obrnění jízdní střelci
(Eas_Armour_Horse_Archers)
střelecká jízda
80 Jízdní harcovníci
Jízdní harcovníci
(Eas_Horse_Skirm)
střelecká jízda
80 Urození jízdní střelci
Urození jízdní střelci
(Eas_Noble_Horse_Archers)
střelecká jízda
80 Parthští jízdní střelci
Parthští jízdní střelci
(Eas_Parthian_Horse_Archers)
střelecká jízda
útočná jízda
80 Katafrakti na velbloudech
Katafrakti na velbloudech
(Eas_Camel_Cataphracts)
útočná jízda
80 Východní katafrakti
Východní katafrakti
(Eas_Cataphracts)
útočná jízda
80 Královští katafrakti
Královští katafrakti
(Eas_Royal_Cataphracts)
útočná jízda
jednotka slonů
24 Indičtí váleční sloni
Indičtí váleční sloni
(Ind_War_Elephants)
jednotka slonů
obranná artilerie
40 Obří východní balista
Obří východní balista
(Eas_Giant_Ballista)
obranná artilerie
40 Škorpión na východní baště
Škorpión na východní baště
(Eas_Scorpion_Bastion)
obranná artilerie
40 Východní škorpión (obranný)
Východní škorpión (obranný)
(Eas_Scorpion)
obranná artilerie
polní artilerie
40 Balista na východní baště
Balista na východní baště
(Eas_Ballista_Bastion)
polní artilerie
40 Východní balista
Východní balista
(Eas_Ballista)
polní artilerie
40 Východní škorpión
Východní škorpión
(Eas_Cheiroballistra)
polní artilerie
40 Velký východní katapult
Velký východní katapult
(Eas_Large_Onager)
polní artilerie
40 Katapult na východní baště
Katapult na východní baště
(Eas_Onager_Bastion)
polní artilerie
40 Východní katapult
Východní katapult
(Eas_Onager)
polní artilerie
40 Balista s nádobami se škorpiony
Balista s nádobami se škorpiony
(Eas_Scorpion_Pot_Ballista)
polní artilerie
Admirál
40 Pentéra s lehkou artilerií - Východní balista (loď)
Pentéra s lehkou artilerií - Východní balista (loď)
(Eas_Ballista_Five)
loď s artilerií
160 Hexéra s věží - Horalé
Hexéra s věží - Horalé
(Eas_Elite_Archers_Six_Lft_Aft)
kontaktní loď
kontaktní loď
160 Hexéra s věží - Horalé
Hexéra s věží - Horalé
(Eas_Elite_Archers_Six_Lft_Aft)
kontaktní loď
160 Útočná hexéra - Horalé
Útočná hexéra - Horalé
(Eas_Elite_Archers_Six)
kontaktní loď
120 Útočná tetréra - Horalé
Útočná tetréra - Horalé
(Eas_Hillmen_Four)
kontaktní loď
60 Diéra se zápalnými nádobami - Východní kopiníci
Diéra se zápalnými nádobami - Východní kopiníci
(Eas_Spear_Two_Fire_Pots)
kontaktní loď
60 Útočná diéra - Východní kopiníci
Útočná diéra - Východní kopiníci
(Eas_Spear_Two)
kontaktní loď
střelecká loď
80 Nájezdnická hemiolia - Východní oštěpáři
Nájezdnická hemiolia - Východní oštěpáři
(Eas_Javelinmen_One_Halfer)
střelecká loď
80 Triéra se škorpióny - Parthští pěší střelci
Triéra se škorpióny - Parthští pěší střelci
(Eas_Par_Archers_Three_Scorpio)
střelecká loď
80 Střelecká triéra - Parthští pěší střelci
Střelecká triéra - Parthští pěší střelci
(Eas_Par_Archers_Three)
střelecká loď
140 Pentéra se škorpióny - Perští lehcí střelci
Pentéra se škorpióny - Perští lehcí střelci
(Eas_Per_Archers_Five_Dbl_Scorpio)
střelecká loď
140 Pentéra s věží - Perští lehcí střelci
Pentéra s věží - Perští lehcí střelci
(Eas_Per_Archers_Five_Lft_Bow)
střelecká loď
140 Střelecká pentéra - Perští lehcí střelci
Střelecká pentéra - Perští lehcí střelci
(Eas_Per_Archers_Five)
střelecká loď
100 Stíhací trihemiolia - Egyptští prakovníci
Stíhací trihemiolia - Egyptští prakovníci
(Eas_Slingers_Two_Halfer)
střelecká loď
loď s artilerií
40 Pentéra s lehkou artilerií - Východní balista (loď)
Pentéra s lehkou artilerií - Východní balista (loď)
(Eas_Ballista_Five)
loď s artilerií
40 Pentéra s artilerií - Východní katapult (loď)
Pentéra s artilerií - Východní katapult (loď)
(Eas_Onager_Five)
loď s artilerií
Athény
Řím Marka Antonia (Císař Augustus)
Gortyna
Řím Marka Antonia (Císař Augustus)
Sparta
Řím Marka Antonia (Císař Augustus)
Alexandrie
Egypt (Císař Augustus)
Diospolis
Egypt (Císař Augustus)
Memfis
Egypt (Císař Augustus)
Myos Hormos
Egypt (Císař Augustus)
Aksum
Axum (Císař Augustus)
Meroe
Meroe (Císař Augustus)
Ptolemais Theron
Blemyové (Císař Augustus)
Kartágo
Lepidův Řím (Císař Augustus)
Hadrumentum
Lepidův Řím (Císař Augustus)
Leptis Magna
Lepidův Řím (Císař Augustus)
Makomades
Lepidův Řím (Císař Augustus)
Burdigala
Oktaviánův Řím (Císař Augustus)
Gergovia
Oktaviánův Řím (Císař Augustus)
Limonum
Oktaviánův Řím (Císař Augustus)
Eudémon
Himyarové (Císař Augustus)
Maas-gat
Maskat (Císař Augustus)
Marib
Sába (Císař Augustus)
Adummatu
Kvidriové (Císař Augustus)
Gerrha
Gerrhea (Císař Augustus)
Jatrib
Ma'in (Císař Augustus)
Amul
Parthie (Císař Augustus)
Artakoana
Parthie (Císař Augustus)
Merv
Parthie (Císař Augustus)
Arsamosata
Kappadocie (Císař Augustus)
Artaxa
Arménie (Císař Augustus)
Carana
Arménie (Císař Augustus)
Tigranocerta
Arménie (Císař Augustus)
Efez
Řím Marka Antonia (Císař Augustus)
Pergamon
Řím Marka Antonia (Císař Augustus)
Pessinus
Řím Marka Antonia (Císař Augustus)
Rhodos
Řím Marka Antonia (Císař Augustus)
Baktrie
Paradene (Císař Augustus)
Eukratides
Paradene (Císař Augustus)
Kapisa
Paradene (Císař Augustus)
Kordoba
Lepidův Řím (Císař Augustus)
Gades
Lepidův Řím (Císař Augustus)
Toletum
Lepidův Řím (Císař Augustus)
Nemecatum
Belgové (Císař Augustus)
Treverorum
Oktaviánův Řím (Císař Augustus)
Amasie
Pontus (Císař Augustus)
Nikomédie
Řím Marka Antonia (Císař Augustus)
Sinop
Pontus (Císař Augustus)
Trapezos
Pontus (Císař Augustus)
Panticapaeum
Pontus (Císař Augustus)
Fanagorie
Pontus (Císař Augustus)
Tanais
Pontus (Císař Augustus)
Kamulodunum
Icenové (Císař Augustus)
Isca
Dumoniové (Císař Augustus)
Mordiunon
Deméti (Císař Augustus)
Sleaford
Korieltauviové (Císař Augustus)
Bam
Persie (Císař Augustus)
Harmozie
Persie (Císař Augustus)
Gabala
Ardan (Císař Augustus)
Mtsketa
Kartliové (Císař Augustus)
Fasis
Pontus (Císař Augustus)
Akur
Dahájové (Císař Augustus)
Aktau
Dahájové (Císař Augustus)
Janov
Oktaviánův Řím (Císař Augustus)
Mediolanum
Oktaviánův Řím (Císař Augustus)
Patavium
Oktaviánův Řím (Císař Augustus)
Alerie
Pompeiův Řím (Císař Augustus)
Karalis
Pompeiův Řím (Císař Augustus)
Pelendava
Dácie (Císař Augustus)
Petrodava
Bastarni (Císař Augustus)
Piskul
Dácie (Císař Augustus)
Zarmizegetusa
Dácie (Císař Augustus)
Ankara
Galatie (Císař Augustus)
Ikonium
Galatie (Císař Augustus)
Mazaka
Kappadocie (Císař Augustus)
Side
Galatie (Císař Augustus)
Bibrakte
Oktaviánův Řím (Císař Augustus)
Cenabum
Galie (Císař Augustus)
Darioritum
Galie (Císař Augustus)
Juliobana
Galie (Císař Augustus)
Orea
Drangiana (Císař Augustus)
Frada
Drangiana (Císař Augustus)
Pura
Drangiana (Císař Augustus)
Bavay
Belgové (Císař Augustus)
Vesonto
Oktaviánův Řím (Císař Augustus)
Bergium
Markomani (Císař Augustus)
Budorgis
Kvádové (Císař Augustus)
Dunaj
Bójové (Císař Augustus)
Ibossim
Lepidův Řím (Císař Augustus)
Nové Kartágo
Lepidův Řím (Císař Augustus)
Numantie
Lepidův Řím (Císař Augustus)
Saguntum
Lepidův Řím (Císař Augustus)
Dyrrachium
Řím Marka Antonia (Císař Augustus)
Narona
Řím Marka Antonia (Císař Augustus)
Salona
Řím Marka Antonia (Císař Augustus)
Beneventum
Oktaviánův Řím (Císař Augustus)
Brundisium
Oktaviánův Řím (Císař Augustus)
Kosentie
Oktaviánův Řím (Císař Augustus)
Jeruzalém
Judea (Císař Augustus)
Salamis
Řím Marka Antonia (Císař Augustus)
Tyros
Řím Marka Antonia (Císař Augustus)
Ariminium
Oktaviánův Řím (Císař Augustus)
Arretium
Oktaviánův Řím (Císař Augustus)
Askulum
Oktaviánův Řím (Císař Augustus)
Řím
Oktaviánův Řím (Císař Augustus)
Ammonium
Nasamoni (Císař Augustus)
Augila
Nasamoni (Císař Augustus)
Cyrene
Řím Marka Antonia (Císař Augustus)
Paraitonion
Egypt (Císař Augustus)
Arsenium
Árijci (Císař Augustus)
Karrodunum
Helisiové (Císař Augustus)
Grinev
Buriové (Císař Augustus)
Oblin
Nahanarvaliové (Císař Augustus)
Ebora
Iberie (Císař Augustus)
Olisipo
Iberie (Císař Augustus)
Apollónie
Řím Marka Antonia (Císař Augustus)
Farsalos
Řím Marka Antonia (Císař Augustus)
Thessaloniki
Řím Marka Antonia (Císař Augustus)
Flevium
Frísové (Císař Augustus)
Treva
Cimbrijci (Císař Augustus)
Tulifurdum
Cheruskové (Císař Augustus)
Rutubis
Gaetulové (Císař Augustus)
Siga
Maurové (Císař Augustus)
Tingis
Lepidův Řím (Císař Augustus)
Arsakie
Parthie (Císař Augustus)
Ekbatana
Parthie (Císař Augustus)
Gazaka
Atropaténská Médie (Císař Augustus)
Fraaspa
Atropaténská Médie (Císař Augustus)
Charax
Characéni (Císař Augustus)
Ktesifon
Parthie (Císař Augustus)
Edessa
Parthie (Císař Augustus)
Hatra
Parthie (Císař Augustus)
Charmutas
Nabataea (Císař Augustus)
Hegra
Nabataea (Císař Augustus)
Petra
Nabataea (Císař Augustus)
Massilia
Oktaviánův Řím (Císař Augustus)
Narbo
Oktaviánův Řím (Císař Augustus)
Tolosa
Oktaviánův Řím (Císař Augustus)
Capsa
Numidie (Císař Augustus)
Cirta
Numidie (Císař Augustus)
Dimmidi
Numidie (Císař Augustus)
Iol
Numidie (Císař Augustus)
Dura
Parthie (Císař Augustus)
Palmýra
Palmýra (Císař Augustus)
Akvinkum
Dácie (Císař Augustus)
Segestika
Breukové (Císař Augustus)
Singidun
Skordiskové (Císař Augustus)
Hekatompylos
Parthie (Císař Augustus)
Nisa
Parthie (Císař Augustus)
Susie
Parthie (Císař Augustus)
Zadrakata
Parthie (Císař Augustus)
Gor
Persie (Císař Augustus)
Persepolis
Persie (Císař Augustus)
Susa
Parthie (Císař Augustus)
Cydamus
Numidie (Císař Augustus)
Garama
Garamantie (Císař Augustus)
Eilodon
Kaledonci (Císař Augustus)
Elbana
Ebdanové (Císař Augustus)
Stanwick
Briganti (Císař Augustus)
Kelheim
Vindelikové (Císař Augustus)
Korie
Rétové (Císař Augustus)
Noreia
Noriové (Císař Augustus)
Oktoduris
Helvéti (Císař Augustus)
Melgunov
Roxolané (Císař Augustus)
Olbie
Iazygové (Císař Augustus)
Soloka
Roxolané (Císař Augustus)
Gelonus
Alani (Císař Augustus)
Samandar
Aorsové (Císař Augustus)
Sarai
Iastové (Císař Augustus)
Siracena
Sirakové (Císař Augustus)
Agrigentum
Pompeiův Řím (Císař Augustus)
Panormus
Pompeiův Řím (Císař Augustus)
Syrakusy
Pompeiův Řím (Císař Augustus)
Kalankorum
Semnoni (Císař Augustus)
Pelplin
Gutoni (Císař Augustus)
Setidava
Helvekoni (Císař Augustus)
Virunium
Rugiové (Císař Augustus)
Antioch
Řím Marka Antonia (Císař Augustus)
Samosata
Řím Marka Antonia (Císař Augustus)
Tarsus
Řím Marka Antonia (Císař Augustus)
Tapsakus
Řím Marka Antonia (Císař Augustus)
Aracillum
Kantabrijci (Císař Augustus)
Brigantium
Iberie (Císař Augustus)
Tarrako
Lepidův Řím (Císař Augustus)
Terra Incognita
Antea
Thrákie (Císař Augustus)
Naissos
Řím Marka Antonia (Císař Augustus)
Oděsa
Thrákie (Císař Augustus)
Pulpudeva
Thrákie (Císař Augustus)
Buchara
Paradene (Císař Augustus)
Marakanda
Paradene (Císař Augustus)