menu
HomeDomů / Total War: Rome II / Řím (Hannibal před branami)
Řím (Hannibal před branami) Hannibal před branami

Řím (Hannibal před branami)

V Ibérii Hannibal Barka přísahal pomstu Římu za porážku Kartága v první válce. Když obsadil prořímské město Saguntum, měl Hannibal v plánu vpadnout do Itálie a zničit Řím jednou provždy. Expanze Římu, nehledě na to, kolik Itálie ovládal, byla rychlá, a tudíž křehká. Kartaginský postup v Ibérii musí být zastaven za každou cenu. Hannibal na své cestě nabírá spojence; Galy ze severní Itálie je třeba zastavit, než s ním spojí své síly. Řím ale musí našlapovat opatrně, neboť Hannibal je schopný generál a nebezpečný protivník. Pokud ho chce Řím porazit, musí být připraven zaútočit v samotném srdci kartaginského státu - ve velkém městě samotném!

Řím (Hannibal před branami)

Campaign Map

Řím (Hannibal před branami)
Řím (Hannibal před branami)

Faction Name

Řím (Hannibal před branami)

Campaign

main_punic

Culture

rom_Roman

Subculture

sc_rom_roman

Military Group

hannibal_rome

Faction Group

pun_faction_group_rome

Faction Group

Řím Řím
Kdo vládne Římu, může ovládnout svět, ale jedině skrze slavné dobyvatelské tažení!
[NOT DISPLAYED] +3 k zabezpečení proti činnosti autoritativních záškodníků
[NOT DISPLAYED] +3 k zabezpečení proti činnosti vychytralých záškodníků
[NOT DISPLAYED] +3 k zabezpečení proti činnosti odhodlaných záškodníků
Římské legie: +2 verbovacích pozic ve všech provinciích
Pochodové rozkazy: +15 % k pohybovému dosahu pro všechny armády

Political Parties

Rod Claudiů Rod Claudiů
Senát je nejdůležitější politickou institucí zajišťující fungování Římské republiky. Jeho členy jsou nejvýznamnější a nejzkušenější politici, jejichž úkolem je určovat směrování domácí i zahraniční politiky a válečného úsilí. Slovo senát pochází z latinského "senex", což doslova znamená "staří muži". Senát je tak v podstatě "radou starších".
Playable: False
Initial Power: 40
No Effect
Rod Korneliů Rod Korneliů
Korneliové jsou jedním z nejproslulejších římských rodů: pochází z něj víc konzulů, velitelů a státníků než z jakékoli jiné římské rodiny. Mimo jiné se mezi jeho vážené členy počítají Scipiové a Sullové. Členem tohoto rodu byl například slavný diktátor Sulla Felix.
Playable: True
Initial Power: 60
Úrodné lůno: +30 % k příjmům ze zemědělských budov.
Cartago Delenda Est: Výrazný diplomatický postih při jednání se všemi punskými národy (kulturní averze).
[NOT DISPLAYED] trvale dodává bohatství pouze hlavnímu městu frakce / rozsah: frakce
Rod Juniů Rod Juniů
Senát je nejdůležitější politickou institucí zajišťující fungování Římské republiky. Jeho členy jsou nejvýznamnější a nejzkušenější politici, jejichž úkolem je určovat směrování domácí i zahraniční politiky a válečného úsilí. Slovo senát pochází z latinského "senex", což doslova znamená "staří muži". Senát je tak v podstatě "radou starších".
Playable: False
Initial Power: 40
No Effect
Rod Fabiů Rod Fabiů
Senát je nejdůležitější politickou institucí zajišťující fungování Římské republiky. Jeho členy jsou nejvýznamnější a nejzkušenější politici, jejichž úkolem je určovat směrování domácí i zahraniční politiky a válečného úsilí. Slovo senát pochází z latinského "senex", což doslova znamená "staří muži". Senát je tak v podstatě "radou starších".
Playable: False
Initial Power: 40
No Effect
Rod Juliů Rod Juliů
Senát je nejdůležitější politickou institucí zajišťující fungování Římské republiky. Jeho členy jsou nejvýznamnější a nejzkušenější politici, jejichž úkolem je určovat směrování domácí i zahraniční politiky a válečného úsilí. Slovo senát pochází z latinského "senex", což doslova znamená "staří muži". Senát je tak v podstatě "radou starších".
Playable: False
Initial Power: 40
No Effect
Rod Serviliů Rod Serviliů
Senát je nejdůležitější politickou institucí zajišťující fungování Římské republiky. Jeho členy jsou nejvýznamnější a nejzkušenější politici, jejichž úkolem je určovat směrování domácí i zahraniční politiky a válečného úsilí. Slovo senát pochází z latinského "senex", což doslova znamená "staří muži". Senát je tak v podstatě "radou starších".
Playable: False
Initial Power: 40
No Effect
Rod Valeriů Rod Valeriů
Senát je nejdůležitější politickou institucí zajišťující fungování Římské republiky. Jeho členy jsou nejvýznamnější a nejzkušenější politici, jejichž úkolem je určovat směrování domácí i zahraniční politiky a válečného úsilí. Slovo senát pochází z latinského "senex", což doslova znamená "staří muži". Senát je tak v podstatě "radou starších".
Playable: False
Initial Power: 40
No Effect
Velitel
40 Velitel a jeho osobní stráž
Velitel a jeho osobní stráž
(Rom_General)
velitelská jednotka
160 Triariové
Triariové
(Rom_Triarii)
pěchota s kopími
velitelská jednotka
40 Velitel a jeho osobní stráž
Velitel a jeho osobní stráž
(Rom_General)
velitelská jednotka
kontaktní pěchota
160 Pomocní sekerníci
Pomocní sekerníci
(Aux_Cel_Axe_Warriors)
kontaktní pěchota
160 Pomocný oddíl s obnaženými meči
Pomocný oddíl s obnaženými meči
(Aux_Cel_Naked_Swords)
kontaktní pěchota
160 Pomocný oddíl s krátkými meči
Pomocný oddíl s krátkými meči
(Aux_Cel_Short_Swords)
kontaktní pěchota
160 Pomocní keltští bojovníci
Pomocní keltští bojovníci
(Aux_Cel_Warriors)
kontaktní pěchota
160 Pomocní galští bojovníci
Pomocní galští bojovníci
(Aux_Gal_Warriors)
kontaktní pěchota
160 Pomocní Scutarii
Pomocní Scutarii
(Aux_Ibe_Scutarii)
kontaktní pěchota
160 Pomocní iberští šermíři
Pomocní iberští šermíři
(Aux_Ibe_Sword)
kontaktní pěchota
160 Socii Extraordinarii
Socii Extraordinarii
(Aux_Ita_Socii_Extraordinarii)
kontaktní pěchota
160 Socii Hastati
Socii Hastati
(Aux_Ita_Socii_Hastati)
kontaktní pěchota
160 Hastati
Hastati
(Rom_Hastati)
kontaktní pěchota
120 Plebejci
Plebejci
(Rom_Plebs)
kontaktní pěchota
160 Principové
Principové
(Rom_Principes)
kontaktní pěchota
střelecká pěchota
120 Pomocní sabejští lučištníci
Pomocní sabejští lučištníci
(Aux_Afr_Archers)
střelecká pěchota
120 Pomocní keltští harcovníci
Pomocní keltští harcovníci
(Aux_Cel_Skirm)
střelecká pěchota
120 Pomocné sbory - galští lovci
Pomocné sbory - galští lovci
(Aux_Gal_Gallic_Hunters)
střelecká pěchota
120 Pomocní krétští lučištníci
Pomocní krétští lučištníci
(Aux_Gre_Cretan_Archers)
střelecká pěchota
120 Pomocní peltasté
Pomocní peltasté
(Aux_Gre_Peltasts)
střelecká pěchota
120 Pomocní rhódští prakovníci
Pomocní rhódští prakovníci
(Aux_Gre_Rhodian_Slingers)
střelecká pěchota
120 Pomocní baleárští prakovníci
Pomocní baleárští prakovníci
(Aux_Ibe_Balearic_Slingers)
střelecká pěchota
120 Pomocní iberští prakovníci
Pomocní iberští prakovníci
(Aux_Ibe_Slingers)
střelecká pěchota
120 Pomocní numidští oštěpaři
Pomocní numidští oštěpaři
(Aux_Num_Javelinmen)
střelecká pěchota
120 Leves
Leves
(Rom_Leves)
střelecká pěchota
120 Velité
Velité
(Rom_Velites)
střelecká pěchota
pěchota s kopími
160 Pomocní sabejští kopiníci
Pomocní sabejští kopiníci
(Aux_Afr_Spr)
pěchota s kopími
160 Pomocní hoplité
Pomocní hoplité
(Aux_Gre_Hoplites)
pěchota s kopími
160 Rorariové
Rorariové
(Rom_Rorarii)
pěchota s kopími
160 Triariové
Triariové
(Rom_Triarii)
pěchota s kopími
kontaktní jízda
80 Pomocná sabejská jízda
Pomocná sabejská jízda
(Aux_Afr_Cav)
kontaktní jízda
80 Pomocná keltská lehká jízda
Pomocná keltská lehká jízda
(Aux_Cel_Light_Horse)
kontaktní jízda
80 Pomocná galská lehká jízda
Pomocná galská lehká jízda
(Aux_Gal_Light_Horse)
kontaktní jízda
80 Pomocná urozená jízda
Pomocná urozená jízda
(Aux_Gal_Noble_Horse)
kontaktní jízda
80 Pomocná občanská jízda
Pomocná občanská jízda
(Aux_Gre_Citizen_Cav)
kontaktní jízda
80 Pomocná iberská jízda
Pomocná iberská jízda
(Aux_Ibe_Cav)
kontaktní jízda
80 Pomocná Scutarijská jízda
Pomocná Scutarijská jízda
(Aux_Ibe_Scutarii_Cav)
kontaktní jízda
80 Equité z řad socii
Equité z řad socii
(Aux_Ita_Socii_Equites)
kontaktní jízda
80 Ekvité
Ekvité
(Rom_Equites)
kontaktní jízda
střelecká jízda
80 Pomocná tarantinská jízda
Pomocná tarantinská jízda
(Aux_Gre_Tarantine_cav)
střelecká jízda
80 Pomocná kantabrijská jízda
Pomocná kantabrijská jízda
(Aux_Ibe_Cantabrian_Cav)
střelecká jízda
80 Pomocná numidská jízda
Pomocná numidská jízda
(Aux_Num_Cav)
střelecká jízda
útočná jízda
80 Socii Equites Extraordinarii
Socii Equites Extraordinarii
(Aux_Ita_Socii_Equites_Extraordinarii)
útočná jízda
jednotka slonů
12 Pomocní afričtí sloni
Pomocní afričtí sloni
(Aux_Afr_Elephant)
jednotka slonů
obranná artilerie
40 Obří římská balista
Obří římská balista
(Rom_Giant_Ballista)
obranná artilerie
40 Římský polybolos
Římský polybolos
(Rom_Polybolos)
obranná artilerie
40 Škorpión na římské baště
Škorpión na římské baště
(Rom_Scorpion_Bastion)
obranná artilerie
40 Římský škorpión (obranný)
Římský škorpión (obranný)
(Rom_Scorpion)
obranná artilerie
polní artilerie
40 Balista na římské baště
Balista na římské baště
(Rom_Ballista_Bastion)
polní artilerie
40 Římská balista
Římská balista
(Rom_Ballista)
polní artilerie
40 Římský onager se včelími hnízdy
Římský onager se včelími hnízdy
(Rom_Beehive_Onager)
polní artilerie
40 Římský škorpión
Římský škorpión
(Rom_Cheiroballistra)
polní artilerie
40 Katapult na římské baště
Katapult na římské baště
(Rom_Onager_Bastion)
polní artilerie
40 Římský katapult
Římský katapult
(Rom_Onager)
polní artilerie
zvláštní jednotka
40 Váleční psi
Váleční psi
(Rom_War_Dogs)
zvláštní jednotka
Admirál
120 Útočná čtyřveslice - Principové
Útočná čtyřveslice - Principové
(Rom_Principes_Four)
kontaktní loď
160 Hexaréma s věží - Triariové
Hexaréma s věží - Triariové
(Rom_Triarii_Six_Lft_Aft)
kontaktní loď
kontaktní loď
60 Útočná biréma - Pomocní sabejští kopiníci
Útočná biréma - Pomocní sabejští kopiníci
(Aux_Afr_Spr_Two)
kontaktní loď
60 Útočná biréma - Pomocní sekerníci
Útočná biréma - Pomocní sekerníci
(Aux_Cel_Axe_Warriors_Two)
kontaktní loď
60 Útočná biréma - Pomocní keltští bojovníci
Útočná biréma - Pomocní keltští bojovníci
(Aux_Cel_Warriors_Two)
kontaktní loď
60 Útočná biréma - Pomocní galští bojovníci
Útočná biréma - Pomocní galští bojovníci
(Aux_Gal_Warriors_Two)
kontaktní loď
120 Útočná čtyřveslice - Pomocní hoplité
Útočná čtyřveslice - Pomocní hoplité
(Aux_Gre_Hoplites_Four)
kontaktní loď
60 Útočná biréma - Pomocní iberští šermíři
Útočná biréma - Pomocní iberští šermíři
(Aux_Ibe_Sword_Two)
kontaktní loď
120 Útočná čtyřveslice - Socii Extraordinarii
Útočná čtyřveslice - Socii Extraordinarii
(Aux_Ita_Socii_Extraordinarii_Four)
kontaktní loď
120 Útočná čtyřveslice - Socii Hastati
Útočná čtyřveslice - Socii Hastati
(Aux_Ita_Socii_Hastati_Four)
kontaktní loď
60 Biréma se zápalnými nádobami - Hastati
Biréma se zápalnými nádobami - Hastati
(Rom_Hastati_Two_Fire_Pots)
kontaktní loď
60 Útočná biréma - Hastati
Útočná biréma - Hastati
(Rom_Hastati_Two)
kontaktní loď
120 Útočná čtyřveslice - Principové
Útočná čtyřveslice - Principové
(Rom_Principes_Four)
kontaktní loď
160 Hexaréma s věží - Triariové
Hexaréma s věží - Triariové
(Rom_Triarii_Six_Lft_Aft)
kontaktní loď
160 Útočná hexaréma - Triariové
Útočná hexaréma - Triariové
(Rom_Triarii_Six)
kontaktní loď
střelecká loď
80 Střelecká triéra - Pomocní sabejští lučištníci
Střelecká triéra - Pomocní sabejští lučištníci
(Aux_Afr_Archers_Three)
střelecká loď
80 Střelecká triéra - Pomocní keltští harcovníci
Střelecká triéra - Pomocní keltští harcovníci
(Aux_Cel_Skirm_Three)
střelecká loď
140 Střelecká quinqeréma - Pomocní krétští lučištníci
Střelecká quinqeréma - Pomocní krétští lučištníci
(Aux_Gre_Cretan_Archers_Five)
střelecká loď
140 Střelecká quinqeréma - Pomocní peltasté
Střelecká quinqeréma - Pomocní peltasté
(Aux_Gre_Peltasts_Five)
střelecká loď
140 Střelecká quinqeréma - Pomocní rhódští prakovníci
Střelecká quinqeréma - Pomocní rhódští prakovníci
(Aux_Gre_Rhodian_Slingers_Five)
střelecká loď
80 Střelecká triéra - Pomocní baleárští prakovníci
Střelecká triéra - Pomocní baleárští prakovníci
(Aux_Ibe_Balearic_Slingers_Three)
střelecká loď
80 Střelecká triéra - Pomocní iberští prakovníci
Střelecká triéra - Pomocní iberští prakovníci
(Aux_Ibe_Slingers_Three)
střelecká loď
80 Střelecká triéra - Pomocní numidští oštěpaři
Střelecká triéra - Pomocní numidští oštěpaři
(Aux_Num_Javelinmen_Three)
střelecká loď
80 Nájezdnická hemiolia - Leves
Nájezdnická hemiolia - Leves
(Rom_Leves_One_Halfer)
střelecká loď
80 Triréma se škorpiónem - Leves
Triréma se škorpiónem - Leves
(Rom_Leves_Three_Scorpio)
střelecká loď
80 Střelecká triéra - Leves
Střelecká triéra - Leves
(Rom_Leves_Three)
střelecká loď
100 Stíhací trihemiolia - Leves
Stíhací trihemiolia - Leves
(Rom_Leves_Two_Halfer)
střelecká loď
140 Střelecká quinqeréma - Velité
Střelecká quinqeréma - Velité
(Rom_Velites_Five)
střelecká loď
loď s artilerií
40 Quinqueréma s lehkou artilerií - Římská balista (loď)
Quinqueréma s lehkou artilerií - Římská balista (loď)
(Rom_Ballista_Five)
loď s artilerií
40 Quinqueréma s artilerií - Římský katapult (loď)
Quinqueréma s artilerií - Římský katapult (loď)
(Rom_Onager_Five)
loď s artilerií
Capsa
Massylové (Hannibal před branami)
Kartágo
Kartágo (Hannibal před branami)
Hadrumentum
Kartágo (Hannibal před branami)
Burdigala
Tarbellové (Hannibal před branami)
Iruna
Vaskonové (Hannibal před branami)
Libisosa
Oretánové (Hannibal před branami)
Numantie
Arevakové (Hannibal před branami)
Toletum
Karpetanové (Hannibal před branami)
Alalia
Řím (Hannibal před branami)
Karalis
Řím (Hannibal před branami)
Olbia
Řím (Hannibal před branami)
Arretium
Etruská liga (Hannibal před branami)
Pisae
Řím (Hannibal před branami)
Tarquinii
Etruská liga (Hannibal před branami)
Asturie
Asturové (Hannibal před branami)
Lugos
Galliciové (Hannibal před branami)
Pallantia
Vaccaei (Hannibal před branami)
Portus Amanum
Kantabrijci (Hannibal před branami)
Genua
Ligurie (Hannibal před branami)
Patavium
Venetové (Hannibal před branami)
Placentia
Bójové (Hannibal před branami)
Vercelum
Insubrové (Hannibal před branami)
Lugdunum
Allobrogové (Hannibal před branami)
Massilia
Massilia (Hannibal před branami)
Nemausus
Volkové (Hannibal před branami)
Tolosa
Volkové (Hannibal před branami)
Cissis
Cessetaniové (Hannibal před branami)
Emporion
Emporion (Hannibal před branami)
Ilerda
Ilergetové (Hannibal před branami)
Salduba
Ilerkavoni (Hannibal před branami)
Nové Kartágo
Kartágo (Hannibal před branami)
Ibossim
Kartágo (Hannibal před branami)
Ilici
Kartágo (Hannibal před branami)
Saguntum
Kartágo (Hannibal před branami)
Capua
Řím (Hannibal před branami)
Řím
Řím (Hannibal před branami)
Tarracina
Řím (Hannibal před branami)
Ebora
Celtikové (Hannibal před branami)
Helmantica
Vetonové (Hannibal před branami)
Olisipo
Lusitánové (Hannibal před branami)
Buxentum
Samnité (Hannibal před branami)
Croton
Řím (Hannibal před branami)
Tarentum
Řím (Hannibal před branami)
Thurii
Řím (Hannibal před branami)
Rutubis
Gaetulové (Hannibal před branami)
Siga
Masaesylové (Hannibal před branami)
Tingis
Kartágo (Hannibal před branami)
Volubilis
Maurové (Hannibal před branami)
Cirta
Massylové (Hannibal před branami)
Hippo Regius
Kartágo (Hannibal před branami)
Iol
Kartágo (Hannibal před branami)
Sitifi
Masaesylové (Hannibal před branami)
Barium
Samnité (Hannibal před branami)
Beneventum
Samnité (Hannibal před branami)
Sipontum
Samnité (Hannibal před branami)
Lilybaeum
Řím (Hannibal před branami)
Messana
Řím (Hannibal před branami)
Syrakusy
Syrakusy (Hannibal před branami)
Terra Incognita
Leptis Magna
Libye (Hannibal před branami)
Tacapae
Libye (Hannibal před branami)
Thenteos
Garamantové (Hannibal před branami)
Turris Tamalleni
Garamantové (Hannibal před branami)
Gades
Kartágo (Hannibal před branami)
Kartuba
Turdetanové (Hannibal před branami)
Ancona
Řím (Hannibal před branami)
Corfinium
Řím (Hannibal před branami)
Pisaurum
Řím (Hannibal před branami)
Spoletium
Etruská liga (Hannibal před branami)