menu
HomeDomů / Total War: Rome II / Pontus
Pontus Velká kampaň

Pontus

Pontus je horská země, která se ukrývá daleko od pobřeží Černého moře. Na první pohled působí skrovně a na poněkud zapadlém místě, ale to je pouhé zdání. Ve skutečnosti je to vyspělý helénský stát se silným vojskem i námořnictvem, který dokáže vládnout. Z hor, ve kterých leží, je pro něj zbytek světa jen pár dní cesty.

Pontus

Campaign Map

Pontus
Pontus

Faction Name

Pontus

Campaign

main_rome

Culture

rom_Hellenistic

Subculture

sc_rom_pontic

Military Group

pontic

Faction Group

rom_faction_group_eastern

Faction Group

Východní říše Východní říše
Po pádu Perské říše byly východní tradice respektovány a rozvíjeny dalšími zde vznikajícími státy.
[NOT DISPLAYED] +3 k zabezpečení proti činnosti autoritativních záškodníků
[NOT DISPLAYED] +3 k zabezpečení proti činnosti vychytralých záškodníků
[NOT DISPLAYED] +3 k zabezpečení proti činnosti odhodlaných záškodníků
Skvělí lučištníci: +25 % ke střelivu všech jednotek
Tajná policie: Zvýšená obrana proti agentům ve všech provinciích

Political Parties

Apollónovi učedníci Apollónovi učedníci
Mithridatův dvůr byl jedinečnou směsicí přímořské řecké kultury a vnitrozemských zvyků perské aristokracie, jejíž kořeny sahaly až do achameinovské říše.
Playable: False
Initial Power: 50
No Effect
Následovníci Área Následovníci Área
Mithridatův dvůr byl jedinečnou směsicí přímořské řecké kultury a vnitrozemských zvyků perské aristokracie, jejíž kořeny sahaly až do achameinovské říše.
Playable: False
Initial Power: 50
No Effect
Athénini učedníci Athénini učedníci
Mithridatův dvůr byl jedinečnou směsicí přímořské řecké kultury a vnitrozemských zvyků perské aristokracie, jejíž kořeny sahaly až do achameinovské říše.
Playable: False
Initial Power: 50
No Effect
Diovi učedníci Diovi učedníci
Mithridatův dvůr byl jedinečnou směsicí přímořské řecké kultury a vnitrozemských zvyků perské aristokracie, jejíž kořeny sahaly až do achameinovské říše.
Playable: False
Initial Power: 50
No Effect
Následovníci Héry Následovníci Héry
Mithridatův dvůr byl jedinečnou směsicí přímořské řecké kultury a vnitrozemských zvyků perské aristokracie, jejíž kořeny sahaly až do achameinovské říše.
Playable: False
Initial Power: 50
No Effect
Mithridatská dynastie Mithridatská dynastie
Mithridatés zůstal vládcem svého území i po Alexandrově dobyvatelském tažení. Po rozdělení Alexandrovy říše opustil jeho syn Antigonovce, úspěšně bojoval proti Seleukovcům a založil přitom vlastní dynastii.
Playable: True
Initial Power: 70
[NOT DISPLAYED] trvale dodává bohatství pouze hlavnímu městu frakce / rozsah: frakce
Helénofilie: Mírný diplomatický bonus při jednání se všemi helénskými frakcemi
Schopní agenti: -50 % k nákladům na všechny akce agentů
Následovníci Poseidona Následovníci Poseidona
Mithridatův dvůr byl jedinečnou směsicí přímořské řecké kultury a vnitrozemských zvyků perské aristokracie, jejíž kořeny sahaly až do achameinovské říše.
Playable: False
Initial Power: 50
No Effect
Velitel
160 Pontští šermíři
Pontští šermíři
(Eas_Pontic_Sword)
kontaktní pěchota
160 Pikenýři s bronzovými štíty
Pikenýři s bronzovými štíty
(Gre_Bronze_Shield_Pike)
pěchota s píkami
80 Pontská královská jízda
Pontská královská jízda
(Gre_Pontic_Royal_Cav)
útočná jízda
12 Válečné vozy s kosami
Válečné vozy s kosami
(Gre_Scythed_Chariots)
jednotka vozů
kontaktní pěchota
160 Horalé
Horalé
(Eas_Hillmen)
kontaktní pěchota
120 Dav
Dav
(Eas_Mob)
kontaktní pěchota
160 Pontští šermíři
Pontští šermíři
(Eas_Pontic_Sword)
kontaktní pěchota
střelecká pěchota
120 Východní střelci
Východní střelci
(Eas_Archers)
střelecká pěchota
120 Východní oštěpáři
Východní oštěpáři
(Eas_Javelinmen)
střelecká pěchota
120 Pontští peltasté
Pontští peltasté
(Eas_Pontic_Peltasts)
střelecká pěchota
120 Egyptští prakovníci
Egyptští prakovníci
(Eas_Slingers)
střelecká pěchota
pěchota s píkami
160 Pikenýři s bronzovými štíty
Pikenýři s bronzovými štíty
(Gre_Bronze_Shield_Pike)
pěchota s píkami
160 Odvedenečtí pikenýři
Odvedenečtí pikenýři
(Gre_Levy_Pike)
pěchota s píkami
160 Pikenýři
Pikenýři
(Gre_Pike)
pěchota s píkami
pěchota s kopími
160 Východní kopiníci
Východní kopiníci
(Eas_Spear)
pěchota s kopími
160 Hoplité
Hoplité
(Gre_Hoplites)
pěchota s kopími
160 Thurejští kopiníci
Thurejští kopiníci
(Gre_Thureos_Spears)
pěchota s kopími
kontaktní jízda
80 Kapadocká jízda
Kapadocká jízda
(Eas_Cappadocian_Cav)
kontaktní jízda
80 Jízda urozené krve
Jízda urozené krve
(Eas_Noble_Blood_Cav)
kontaktní jízda
80 Občanská jízda
Občanská jízda
(Gre_Citizen_Cav)
kontaktní jízda
střelecká jízda
80 Jízdní harcovníci
Jízdní harcovníci
(Eas_Horse_Skirm)
střelecká jízda
útočná jízda
80 Pontská královská jízda
Pontská královská jízda
(Gre_Pontic_Royal_Cav)
útočná jízda
jednotka vozů
12 Válečné vozy s kosami
Válečné vozy s kosami
(Gre_Scythed_Chariots)
jednotka vozů
obranná artilerie
40 Obří východní balista
Obří východní balista
(Eas_Giant_Ballista)
obranná artilerie
40 Škorpión na východní baště
Škorpión na východní baště
(Eas_Scorpion_Bastion)
obranná artilerie
40 Východní škorpión (obranný)
Východní škorpión (obranný)
(Eas_Scorpion)
obranná artilerie
polní artilerie
40 Balista na východní baště
Balista na východní baště
(Eas_Ballista_Bastion)
polní artilerie
40 Východní balista
Východní balista
(Eas_Ballista)
polní artilerie
40 Východní škorpión
Východní škorpión
(Eas_Cheiroballistra)
polní artilerie
40 Velký východní katapult
Velký východní katapult
(Eas_Large_Onager)
polní artilerie
40 Katapult na východní baště
Katapult na východní baště
(Eas_Onager_Bastion)
polní artilerie
40 Východní katapult
Východní katapult
(Eas_Onager)
polní artilerie
40 Balista s nádobami se škorpiony
Balista s nádobami se škorpiony
(Eas_Scorpion_Pot_Ballista)
polní artilerie
Admirál
140 Pentéra s věží - Východní střelci
Pentéra s věží - Východní střelci
(Eas_Archers_Five_Lft_Bow)
střelecká loď
120 Útočná tetréra - Horalé
Útočná tetréra - Horalé
(Eas_Hillmen_Four)
kontaktní loď
160 Hexéra s věží - Pontští šermíři
Hexéra s věží - Pontští šermíři
(Eas_Pontic_Six_Lft_Aft)
kontaktní loď
kontaktní loď
120 Útočná tetréra - Horalé
Útočná tetréra - Horalé
(Eas_Hillmen_Four)
kontaktní loď
160 Hexéra s věží - Pontští šermíři
Hexéra s věží - Pontští šermíři
(Eas_Pontic_Six_Lft_Aft)
kontaktní loď
160 Útočná hexéra - Pontští šermíři
Útočná hexéra - Pontští šermíři
(Eas_Pontic_Six)
kontaktní loď
60 Diéra se zápalnými nádobami - Thurejští kopiníci
Diéra se zápalnými nádobami - Thurejští kopiníci
(Gre_Thureos_Two_Fire_Pots)
kontaktní loď
60 Útočná diéra - Thurejští kopiníci
Útočná diéra - Thurejští kopiníci
(Gre_Thureos_Two)
kontaktní loď
střelecká loď
140 Pentéra se škorpióny - Východní střelci
Pentéra se škorpióny - Východní střelci
(Eas_Archers_Five_Dbl_Scorpio)
střelecká loď
140 Pentéra s věží - Východní střelci
Pentéra s věží - Východní střelci
(Eas_Archers_Five_Lft_Bow)
střelecká loď
140 Střelecká pentéra - Východní střelci
Střelecká pentéra - Východní střelci
(Eas_Archers_Five)
střelecká loď
80 Triéra se škorpióny - Východní střelci
Triéra se škorpióny - Východní střelci
(Eas_Archers_Three_Scorpio)
střelecká loď
80 Střelecká triéra - Východní střelci
Střelecká triéra - Východní střelci
(Eas_Archers_Three)
střelecká loď
80 Nájezdnická hemiolia - Východní oštěpáři
Nájezdnická hemiolia - Východní oštěpáři
(Eas_Javelinmen_One_Halfer)
střelecká loď
100 Stíhací trihemiolia - Pontští peltasté
Stíhací trihemiolia - Pontští peltasté
(Eas_Pontic_Pel_Two_Halfer)
střelecká loď
loď s artilerií
40 Pentéra s lehkou artilerií - Východní balista (loď)
Pentéra s lehkou artilerií - Východní balista (loď)
(Eas_Ballista_Five)
loď s artilerií
40 Pentéra s artilerií - Východní katapult (loď)
Pentéra s artilerií - Východní katapult (loď)
(Eas_Onager_Five)
loď s artilerií
Myos Hormos
Egypt
Memfis
Egypt
Alexandrie
Egypt
Diospolis
Egypt
Thapsus
Libye
Macomades
Libye
Leptis Magna
Libye
Kartágo
Kartágo
Aksum
Axum
Meroe
Meroe
Ptolemais Theron
Blemyové
Burdigala
Akvitáni
Nemossos
Arvernové
Lemonum
Piktonové
Eudaemon
Himjar
Maskat
Maskat
Marib
Sába
Gerrha
Gerrha
Adummatu
Kedarité
Yathrib
Ma'in
Alexandria Arachosia
Arachosie
Kapisene
Arachosie
Artacoana
Arie
Phrada
Sagartie
Merv
Arie
Armavir
Arménie
Tushpa
Arménie
Arsamosata
Arménie
Efez
Sardy
Pergamon
Pergamon
Pessinus
Sardy
Rhodos
Rhodos
Baktra
Baktrie
Eucratideia
Baktrie
Kartuba
Turdetanové
Gadira
Nové Kartágo
Treverorum
Treveriové
Nemetocenna
Atrebáté
Nikomédie
Bithynie
Sinop
Pontus
Amaseia
Pontus
Trapezos
Trapézos
Tanais
Krym
Fanagorie
Krym
Panticapaeum
Krym
Eborakon
Briganté
Camulodunon
Icenové
Moridunon
Demétové
Iska
Dumnoniové
Eildon
Kaledonská konfederace
Eblana
Ebdaniové
Bam
Sagartie
Harmozie
Drangijána
Ibossim
Kartágo
Kart Hadašt
Kartágo
Numantie
Termesťané
Arse
Edetaniové
Gabala
Ardhan
Phasis
Kolchida
Mccheta
Kartli
Namnetum
Namnetové
Bibracte
Haeduové
Cenabum
Karnuté
Kath
Chórezm
Amul
Dahae
Tarsus
Seleukovci
Salamis
Kypr
Side
Kypr
Medhlan
Insubrové
Genua
Ligurie
Patavium
Venetové
Alalie
Etruská liga
Karalis
Kartágo
Petrodava
Bastarnové
Malva
Getové
Sarmizegetusa
Apulijci
Mazaca
Kappadokie
Samosata
Kappadokie
Ancyra
Galacie
Ikonium
Sardy
Pura
Drangijána
Oraea
Drangijána
Bagacum
Nerviové
Vesontio
Sequaniové
Athény
Athény
Hierapytna
Knóssos
Sparta
Sparta
Casurgis
Bójové
Istros
Bójové
Delminium
Daorsiové
Epidamnos
Ardijové
Iader
Dalmátové
Volterra
Etruská liga
Řím
Řím
Ariminum
Etruská liga
Neapol
Řím
Kyréna
Kyrenaika
Paraitonion
Kyrenaika
Augila
Nasamonové
Ammonium
Kyrenaika
Evora
Hispánští Keltové
Olisipo
Luzitánie
Apollónie
Epirus
Pella
Makedonie
Lárisa
Epirus
Flevum
Frísové
Tulifurdum
Cheruskové
Uburzis
Markomani
Cosentia
Řím
Brundisium
Řím
Lilybaeum
Kartágo
Syrakusy
Syrakusy
Migdol
Gaetulové
Dimmidi
Masaesylové
Iol
Nové Kartágo
Tingis
Nové Kartágo
Gazaca
Atropatené
Ekbatana
Atropatené
Rhaga
Persie
Hatra
Médie
Seleukeia
Médie
Charax
Médie
Edessa
Seleukovci
Charmuthas
Nabataea
Jeruzalém
Egypt
Petra
Egypt
Hegra
Nabataea
Singidunum
Skordiskové
Segestica
Breucijští
Akink
Eraviskové
Nisa
Parthie
Zadrakarta
Parthava
Hecatompylos
Parthava
Susia
Parthava
Súsy
Persie
Gor
Persie
Persepolis
Persie
Cydamus
Garamantové
Garama
Garamantové
Solokha
Královská Skythie
Samandar
Aorsoi
Olbia
Catiaroiové
Siracena
Sirakové
Tolosa
Volkové
Massalia
Massilia
Octuduron
Helvétové
Noreia
Noriové
Koria
Raetia
Mons Regius
Aestiové
Galic
Anartové
Tur
Budiniové
Gelonus
Roxolani
Sarai
Thyssagetové
Aktau
Masagetové
Belz
Lugiové
Budorgis
Lugiové
Ascaucalis
Gótové
Alabu
Kimbrové
Lupfurdum
Svébové
Rhougion
Rugiové
Palmýra
Seleukovci
Dura
Seleukovci
Týros
Seleukovci
Antiochie
Seleukovci
Brigantium
Galicie
Aracillum
Kantábrie
Tarraco
Cessetaniové
Terra Incognita
Antheia
Tylis
Navissos
Triballové
Odessos
Království Odrysů
Pulpudeva
Makedonie
Bukhara
Baktrie
Samarkand
Baktrie