menu
HomeDomů / Total War: Rome II / Makedonie
Makedonie Velká kampaň

Makedonie

V Makedonii, rodišti Alexandra Velikého, stále dřímají zárodky světovlády. Slabším národům stačí toto jméno jen zaslechnout a už se třesou strachy. Tato země je však teď pouhým stínem někdejší mocnosti a čeká na nového Alexandra, který jí navrátí dřívější slávu.

Makedonie

Campaign Map

Makedonie
Makedonie

Faction Name

Makedonie

Campaign

main_rome

Culture

rom_Hellenistic

Subculture

sc_rom_greek

Military Group

macedon

Faction Group

rom_faction_group_successors

Faction Group

Nástupnická království Nástupnická království
Po smrti Alexandra rozervali nejmocnější velitelé jeho říši na kusy, o které pak spolu bojovali. Každý z nich přitom tvrdil, že právě on je jediným právoplatným Alexandrovým dědicem.
[NOT DISPLAYED] +3 k zabezpečení proti činnosti autoritativních záškodníků
[NOT DISPLAYED] +2 k zabezpečení proti činnosti vychytralých záškodníků
[NOT DISPLAYED] +4 k zabezpečení proti činnosti odhodlaných záškodníků
Alexandrův odkaz: -50 % k odolnosti vůči cizí okupaci
Následnické nesváry: Větší diplomatický postih při jednání se všemi helénskými frakcemi

Political Parties

Antigonovská dynastie Antigonovská dynastie
Makedonci dokážou vysledovat svůj původ od Alexandra Velikého až po mlhou zahalený dávnověk. Kdo jiný má historii plnou tak velkolepých událostí, co se smrtelníků i božstev týče? Jako válečnický národ, kde každý chlapec snil o tom, že se stane hrdinou a vstoupí do legend, byli Makedonci bojechtiví lidé, kteří nesnášeli slabost. Jejich nejlepší myslitelé byli odborníky na vojenské i civilní záležitosti a dokázali přechytračit prakticky každého vojevůdce. Za Alexandra už jednou dobyli celý svět, kdo by se jim odvážil postavit, pokud se to rozhodnou udělat znovu?
Playable: True
Initial Power: 70
[NOT DISPLAYED] trvale dodává bohatství pouze hlavnímu městu frakce / rozsah: frakce
Barbarobijci: +20% k útoku zblízka v bitvách proti barbarským kmenům
Pýcha Thessalie: +20% k bonusu za výpad pro všechny jízdní jednotky
Kartágské rodiny Kartágské rodiny
Synedrion je malá vládní a poradní rada nejpřednějších řeckých aristokratů, vybraná samotným králem. Občas bylo členství uděleno také představitelům města.
Playable: False
Initial Power: 40
No Effect
Řecké rody Řecké rody
Synedrion je malá vládní a poradní rada nejpřednějších řeckých aristokratů, vybraná samotným králem. Občas bylo členství uděleno také představitelům města.
Playable: False
Initial Power: 40
No Effect
Egyptské rodiny Egyptské rodiny
Synedrion je malá vládní a poradní rada nejpřednějších řeckých aristokratů, vybraná samotným králem. Občas bylo členství uděleno také představitelům města.
Playable: False
Initial Power: 40
No Effect
Indické rodiny Indické rodiny
Synedrion je malá vládní a poradní rada nejpřednějších řeckých aristokratů, vybraná samotným králem. Občas bylo členství uděleno také představitelům města.
Playable: False
Initial Power: 40
No Effect
Židovské rodiny Židovské rodiny
Synedrion je malá vládní a poradní rada nejpřednějších řeckých aristokratů, vybraná samotným králem. Občas bylo členství uděleno také představitelům města.
Playable: False
Initial Power: 40
No Effect
Parthské rodiny Parthské rodiny
Synedrion je malá vládní a poradní rada nejpřednějších řeckých aristokratů, vybraná samotným králem. Občas bylo členství uděleno také představitelům města.
Playable: False
Initial Power: 40
No Effect
Velitel
80 Hetairoi
Hetairoi
(Gre_Companion_Cav)
útočná jízda
160 Pěší hetairoi
Pěší hetairoi
(Gre_Foot_Companions)
pěchota s píkami
160 Královští peltasté
Královští peltasté
(Gre_Royal_Peltasts)
kontaktní pěchota
160 Štítovníci
Štítovníci
(Gre_Shield_Bearers)
pěchota s kopími
kontaktní pěchota
120 Dav
Dav
(Gre_Mob)
kontaktní pěchota
160 Královští peltasté
Královští peltasté
(Gre_Royal_Peltasts)
kontaktní pěchota
160 Šermíři v thoraxech
Šermíři v thoraxech
(Gre_Thorax_Sword)
kontaktní pěchota
střelecká pěchota
120 Agrianští sekerníci
Agrianští sekerníci
(Gre_Agrianian_Axemen)
střelecká pěchota
120 Střelci
Střelci
(Gre_Archers)
střelecká pěchota
120 Oštěpáři
Oštěpáři
(Gre_Javelinmen)
střelecká pěchota
120 Lehcí peltasté
Lehcí peltasté
(Gre_Light_Peltasts)
střelecká pěchota
120 Peltasté
Peltasté
(Gre_Peltasts)
střelecká pěchota
120 Prakovníci
Prakovníci
(Gre_Slingers)
střelecká pěchota
pěchota s píkami
160 Pěší hetairoi
Pěší hetairoi
(Gre_Foot_Companions)
pěchota s píkami
160 Odvedenečtí pikenýři
Odvedenečtí pikenýři
(Gre_Levy_Pike)
pěchota s píkami
160 Pikenýři
Pikenýři
(Gre_Pike)
pěchota s píkami
160 Pikenýři v thoraxech
Pikenýři v thoraxech
(Gre_Thorax_Pike)
pěchota s píkami
pěchota s kopími
160 Hoplité
Hoplité
(Gre_Hoplites)
pěchota s kopími
160 Hoplité z domobrany
Hoplité z domobrany
(Gre_Militia_Hoplites)
pěchota s kopími
160 Štítovníci
Štítovníci
(Gre_Shield_Bearers)
pěchota s kopími
160 Thurejští kopiníci
Thurejští kopiníci
(Gre_Thureos_Spears)
pěchota s kopími
kontaktní jízda
80 Hetairoi s hoplony
Hetairoi s hoplony
(Gre_Aspis_Companion_Cav)
kontaktní jízda
80 Občanská jízda
Občanská jízda
(Gre_Citizen_Cav)
kontaktní jízda
střelecká jízda
80 Harcovnická jízda
Harcovnická jízda
(Gre_Skirm_Cav)
střelecká jízda
80 Tarentská jízda
Tarentská jízda
(Gre_Tarantine_Cav)
střelecká jízda
útočná jízda
80 Hetairoi
Hetairoi
(Gre_Companion_Cav)
útočná jízda
80 Jízda se sarissou
Jízda se sarissou
(Gre_Sarissa_Cav)
útočná jízda
80 Thesálská jízda
Thesálská jízda
(Gre_Thessalian_Cav)
útočná jízda
obranná artilerie
40 Obří řecká balista
Obří řecká balista
(Gre_Giant_Ballista)
obranná artilerie
40 Řecký polybolos
Řecký polybolos
(Gre_Polybolos)
obranná artilerie
40 Škorpión na řecké baště
Škorpión na řecké baště
(Gre_Scorpion_Bastion)
obranná artilerie
40 Řecký škorpión (obranný)
Řecký škorpión (obranný)
(Gre_Scorpion)
obranná artilerie
polní artilerie
40 Balista na řecké baště
Balista na řecké baště
(Gre_Ballista_Bastion)
polní artilerie
40 Řecká balista
Řecká balista
(Gre_Ballista)
polní artilerie
40 Řecký onager se včelími hnízdy
Řecký onager se včelími hnízdy
(Gre_Beehive_Onager)
polní artilerie
40 Řecký škorpión
Řecký škorpión
(Gre_Cheiroballistra)
polní artilerie
40 Těžký řecký katapult
Těžký řecký katapult
(Gre_Large_Onager)
polní artilerie
40 Katapult na řecké baště
Katapult na řecké baště
(Gre_Onager_Bastion)
polní artilerie
40 Řecký katapult
Řecký katapult
(Gre_Onager)
polní artilerie
Admirál
140 Pentéra s věží - Střelci
Pentéra s věží - Střelci
(Gre_Archers_Five_Lft_Bow)
střelecká loď
180 Těžká heptéra s věží - Střelci
Těžká heptéra s věží - Střelci
(Gre_Archers_Seven_Scorpio_Hft)
střelecká loď
160 Útočná hexéra - Královští peltasté
Útočná hexéra - Královští peltasté
(Gre_Royal_Pel_Six)
kontaktní loď
kontaktní loď
60 Diéra se zápalnými nádobami - Lehcí peltasté
Diéra se zápalnými nádobami - Lehcí peltasté
(Gre_Light_Peltasts_Two_Fire_Pots)
kontaktní loď
60 Útočná diéra - Lehcí peltasté
Útočná diéra - Lehcí peltasté
(Gre_Light_Peltasts_Two)
kontaktní loď
60 Diéra se zápalnými nádobami - Hoplité z domobrany
Diéra se zápalnými nádobami - Hoplité z domobrany
(Gre_Militia_Hop_Two_Fire_Pots)
kontaktní loď
60 Útočná diéra - Hoplité z domobrany
Útočná diéra - Hoplité z domobrany
(Gre_Militia_Hop_Two)
kontaktní loď
160 Útočná hexéra - Královští peltasté
Útočná hexéra - Královští peltasté
(Gre_Royal_Pel_Six)
kontaktní loď
120 Útočná tetréra - Thurejští kopiníci
Útočná tetréra - Thurejští kopiníci
(Gre_Thureos_Four)
kontaktní loď
střelecká loď
140 Pentéra se škorpióny - Střelci
Pentéra se škorpióny - Střelci
(Gre_Archers_Five_Dbl_Scorpio)
střelecká loď
140 Pentéra s věží - Střelci
Pentéra s věží - Střelci
(Gre_Archers_Five_Lft_Bow)
střelecká loď
140 Střelecká pentéra - Střelci
Střelecká pentéra - Střelci
(Gre_Archers_Five)
střelecká loď
180 Těžká heptéra s věží - Střelci
Těžká heptéra s věží - Střelci
(Gre_Archers_Seven_Scorpio_Hft)
střelecká loď
180 Střelecká heptéra - Střelci
Střelecká heptéra - Střelci
(Gre_Archers_Seven)
střelecká loď
80 Nájezdní hemiolia - Oštěpáři
Nájezdní hemiolia - Oštěpáři
(Gre_Javelinmen_One_Halfer)
střelecká loď
100 Stíhací trihemiolia - Oštěpáři
Stíhací trihemiolia - Oštěpáři
(Gre_Javelinmen_Two_Halfer)
střelecká loď
80 Triéra se škorpióny - Prakovníci
Triéra se škorpióny - Prakovníci
(Gre_Slingers_Three_Scorpio)
střelecká loď
80 Střelecká triéra - Prakovníci
Střelecká triéra - Prakovníci
(Gre_Slingers_Three)
střelecká loď
loď s artilerií
40 Pentéra s lehkou artilerií - Řecká balista (loď)
Pentéra s lehkou artilerií - Řecká balista (loď)
(Gre_Ballista_Five)
loď s artilerií
40 Pentéra s artilerií - Řecký katapult (loď)
Pentéra s artilerií - Řecký katapult (loď)
(Gre_Onager_Five)
loď s artilerií
Myos Hormos
Egypt
Memfis
Egypt
Alexandrie
Egypt
Diospolis
Egypt
Thapsus
Libye
Macomades
Libye
Leptis Magna
Libye
Kartágo
Kartágo
Aksum
Axum
Meroe
Meroe
Ptolemais Theron
Blemyové
Burdigala
Akvitáni
Nemossos
Arvernové
Lemonum
Piktonové
Eudaemon
Himjar
Maskat
Maskat
Marib
Sába
Gerrha
Gerrha
Adummatu
Kedarité
Yathrib
Ma'in
Alexandria Arachosia
Arachosie
Kapisene
Arachosie
Artacoana
Arie
Phrada
Sagartie
Merv
Arie
Armavir
Arménie
Tushpa
Arménie
Arsamosata
Arménie
Efez
Sardy
Pergamon
Pergamon
Pessinus
Sardy
Rhodos
Rhodos
Baktra
Baktrie
Eucratideia
Baktrie
Kartuba
Turdetanové
Gadira
Nové Kartágo
Treverorum
Treveriové
Nemetocenna
Atrebáté
Nikomédie
Bithynie
Sinop
Pontus
Amaseia
Pontus
Trapezos
Trapézos
Tanais
Krym
Fanagorie
Krym
Panticapaeum
Krym
Eborakon
Briganté
Camulodunon
Icenové
Moridunon
Demétové
Iska
Dumnoniové
Eildon
Kaledonská konfederace
Eblana
Ebdaniové
Bam
Sagartie
Harmozie
Drangijána
Ibossim
Kartágo
Kart Hadašt
Kartágo
Numantie
Termesťané
Arse
Edetaniové
Gabala
Ardhan
Phasis
Kolchida
Mccheta
Kartli
Namnetum
Namnetové
Bibracte
Haeduové
Cenabum
Karnuté
Kath
Chórezm
Amul
Dahae
Tarsus
Seleukovci
Salamis
Kypr
Side
Kypr
Medhlan
Insubrové
Genua
Ligurie
Patavium
Venetové
Alalie
Etruská liga
Karalis
Kartágo
Petrodava
Bastarnové
Malva
Getové
Sarmizegetusa
Apulijci
Mazaca
Kappadokie
Samosata
Kappadokie
Ancyra
Galacie
Ikonium
Sardy
Pura
Drangijána
Oraea
Drangijána
Bagacum
Nerviové
Vesontio
Sequaniové
Athény
Athény
Hierapytna
Knóssos
Sparta
Sparta
Casurgis
Bójové
Istros
Bójové
Delminium
Daorsiové
Epidamnos
Ardijové
Iader
Dalmátové
Volterra
Etruská liga
Řím
Řím
Ariminum
Etruská liga
Neapol
Řím
Kyréna
Kyrenaika
Paraitonion
Kyrenaika
Augila
Nasamonové
Ammonium
Kyrenaika
Evora
Hispánští Keltové
Olisipo
Luzitánie
Apollónie
Epirus
Pella
Makedonie
Lárisa
Epirus
Flevum
Frísové
Tulifurdum
Cheruskové
Uburzis
Markomani
Cosentia
Řím
Brundisium
Řím
Lilybaeum
Kartágo
Syrakusy
Syrakusy
Migdol
Gaetulové
Dimmidi
Masaesylové
Iol
Nové Kartágo
Tingis
Nové Kartágo
Gazaca
Atropatené
Ekbatana
Atropatené
Rhaga
Persie
Hatra
Médie
Seleukeia
Médie
Charax
Médie
Edessa
Seleukovci
Charmuthas
Nabataea
Jeruzalém
Egypt
Petra
Egypt
Hegra
Nabataea
Singidunum
Skordiskové
Segestica
Breucijští
Akink
Eraviskové
Nisa
Parthie
Zadrakarta
Parthava
Hecatompylos
Parthava
Susia
Parthava
Súsy
Persie
Gor
Persie
Persepolis
Persie
Cydamus
Garamantové
Garama
Garamantové
Solokha
Královská Skythie
Samandar
Aorsoi
Olbia
Catiaroiové
Siracena
Sirakové
Tolosa
Volkové
Massalia
Massilia
Octuduron
Helvétové
Noreia
Noriové
Koria
Raetia
Mons Regius
Aestiové
Galic
Anartové
Tur
Budiniové
Gelonus
Roxolani
Sarai
Thyssagetové
Aktau
Masagetové
Belz
Lugiové
Budorgis
Lugiové
Ascaucalis
Gótové
Alabu
Kimbrové
Lupfurdum
Svébové
Rhougion
Rugiové
Palmýra
Seleukovci
Dura
Seleukovci
Týros
Seleukovci
Antiochie
Seleukovci
Brigantium
Galicie
Aracillum
Kantábrie
Tarraco
Cessetaniové
Terra Incognita
Antheia
Tylis
Navissos
Triballové
Odessos
Království Odrysů
Pulpudeva
Makedonie
Bukhara
Baktrie
Samarkand
Baktrie