menu
HomeDomů / Total War: Rome II / Žoldnéři
kontaktní pěchota
No. Unit Sol. Custom Cost Recru. Cost Upkeep Cost Ship HP. Ship Spd. Msl. Dmg. Rng. Sht. /min Amo. Mle. Atk. Mle. Dmg. Chg. Mle. Def. Arm. HP. Mor.
1
160 Žoldnéřská egyptská pěchota
Pěchota pro boj zblízka / kontaktní pěchota / (3c_Mer_Egyptian_Infantry)
Žoldnéřská egyptská pěchota
Vojáci první linie, cvičení pro kontaktní boj s nepřáteli.
160 150 150 110 16 24 8 41 55 45 25
2
160 Žoldnéřská perská lehká pěchota
Pěchota pro boj zblízka / kontaktní pěchota / (3c_Mer_Persian_Light_Infantry)
Žoldnéřská perská lehká pěchota
Peršané dobře znají historii své země a jsou připraveni za ni bojovat.
160 210 210 160 20 34 15 52 40 50 35
3
160 Žoldnéřští horalové
Pěchota pro boj zblízka / kontaktní pěchota / (3c_Mer_Hillmen)
Žoldnéřští horalové
Přestože se tito horalé neškolili ve formálním boji, v bitvě mohou být nedocenitelní.
160 165 165 125 25 26 12 36 15 45 30
4
160 Žoldnéřští šermíři
Pěchota pro boj zblízka / kontaktní pěchota / (3c_Mer_Swordsmen)
Žoldnéřští šermíři
Ve vojsku říše se uplatní každý zdravý muž.
160 315 315 235 34 35 10 45 60 50 40
5
160 Žoldnéřští pomalovaní válečníci
Pěchota pro boj zblízka / kontaktní pěchota / (3c_Mer_Painted_Warriors)
Žoldnéřští pomalovaní válečníci
Tito mužové jsou nelidsky vyzdobení a stejně nelidsky divocí - a tudíž i nelidsky nebezpeční.
160 465 465 350 37 25 37 56 10 55 50
6
160 Žoldnéřští galští šermíři
Pěchota pro boj zblízka / kontaktní pěchota / (3c_Mer_Gallic_Swordsmen)
Žoldnéřští galští šermíři
Gal může nakrásně máchat mečem za říši, stejně pořád zůstane Galem.
160 260 260 195 25 40 20 58 45 50 40
7
160 Žoldnéřská galská těžká pěchota
Pěchota pro boj zblízka / kontaktní pěchota / (3c_Mer_Gallic_Heavy_Infantry)
Žoldnéřská galská těžká pěchota
Nejsilnější meče Galie mají v římské armádě zvláštní postavení.
160 1010 1010 760 48 45 35 69 80 65 55
8
160 Žoldnéřská germánská banda
Pěchota pro boj zblízka / kontaktní pěchota / (3c_Mer_Germanic_Band)
Žoldnéřská germánská banda
Tato banda válečníků je především věrná svému náčelníkovi.
160 220 220 165 29 26 22 48 40 50 30
9
160 Žoldnéřští obrnění germánští šermíři
Pěchota pro boj zblízka / kontaktní pěchota / (3c_Mer_Armoured_Germanic_Swordsmen)
Žoldnéřští obrnění germánští šermíři
Zbroj je na kmenovém válečníkovi vzácným a zároveň děsivým úkazem.
160 555 555 415 39 40 27 57 70 60 55
10
160 Žoldnéřští iberští šermíři
Pěchota pro boj zblízka / kontaktní pěchota / (3c_Mer_Iberian_Swordsmen)
Žoldnéřští iberští šermíři
Tihle Iberové mohou sloužit říši v první linii.
160 260 260 195 35 35 20 60 15 50 35
11
160 Žoldnéřští ilyrští nájezdníci
Pěchota pro boj zblízka / kontaktní pěchota / (3c_Mer_Illyrian_Raiders)
Žoldnéřští ilyrští nájezdníci
Rychlá a dobře maskovaná pěchota je ideální pro taktiku „udeř a stáhni se“.
160 300 300 225 34 26 16 40 60 45 45
12
120 Žoldnéřští gladiátoři
Pěchota pro boj zblízka / kontaktní pěchota / (3c_Mer_Gladiators)
Žoldnéřští gladiátoři
Špičkově vycvičená těžká pěchota, která má pramalý strach ze smrti.
120 450 450 340 67 39 22 60 10 65 50
13
160 Thráčtí žoldnéřští válečníci
Pěchota pro boj zblízka / kontaktní pěchota / (3c_Mer_Thracian_Warriors)
Thráčtí žoldnéřští válečníci
Zvítězíš-li nad důstojným protivníkem, přivlastni si jeho sílu.
160 315 315 235 46 45 36 12 30 50 40
14
160 Nazí žoldáci s meči
Pěchota pro boj zblízka / kontaktní pěchota / (Mer_Cel_Naked_Swords)
Nazí žoldáci s meči
Bohové války žehnají statečným žoldnéřům.
160 380 380 280 30 25 32 59 10 60 55
15
160 Žoldnéřští keltští válečníci
Pěchota pro boj zblízka / kontaktní pěchota / (Mer_Cel_Warriors)
Žoldnéřští keltští válečníci
Tvrdý boj žoldnéři přináší nejen další zlato, ale i slávu a úctu svého lidu.
160 350 250 180 27 40 25 50 45 55 40
16
160 Žoldnéřští galští válečníci
Pěchota pro boj zblízka / kontaktní pěchota / (Mer_Gal_Warriors)
Žoldnéřští galští válečníci
Kdo prodává sílu svého meče, by ho měl také umět dobře používat.
160 350 230 170 25 40 20 58 45 50 45
17
160 Žoldáci s krátkými meči
Pěchota pro boj zblízka / kontaktní pěchota / (Mer_Cel_Short_Swords)
Žoldáci s krátkými meči
Často stačí prodat svou statečnost a okusit slávu.
160 470 470 350 37 34 19 45 45 50 40
18
160 Žoldnéřští samnitští veteráni
Pěchota pro boj zblízka / kontaktní pěchota / (inv_syr_mer_samnite_veterans)
Žoldnéřští samnitští veteráni
Nejzuřivější válečníci Itálie, jejichž formace byla inspirací římským legiím děsu.
160 400 400 300 35 35 15 45 70 50 40
19
160 Žoldnéřští voluští veteráni
Pěchota pro boj zblízka / kontaktní pěchota / (inv_syr_mer_volsci_veterans)
Žoldnéřští voluští veteráni
Voluskové jsou jedni z nejstarších nepřátel Říma a budou bojovat tak dlouho a tvrdě, jak budou muset.
160 550 550 410 40 35 15 45 65 55 45
20
160 Žoldnéřští latinští válečníci
Pěchota pro boj zblízka / kontaktní pěchota / (inv_syr_mer_latin_warriors)
Žoldnéřští latinští válečníci
Válečníci z Latia, připraveni zemřít v boji při obraně svého městského státu.
160 120 120 90 10 34 5 35 40 40 40
21
160 Sicilští žoldnéřští kmenoví válečníci
Pěchota pro boj zblízka / kontaktní pěchota / (inv_syr_mer_sicilian_tribesmen)
Sicilští žoldnéřští kmenoví válečníci
Všichni členové kmene jsou mírumilovní, dokud není jejich domovina v ohrožení.
160 150 150 112 10 34 10 10 10 50 15
22
160 Žoldnéřští galští sekerníci
Pěchota pro boj zblízka / kontaktní pěchota / (inv_syr_mer_gallic_axemen)
Žoldnéřští galští sekerníci
Jejich sekery projdou zbrojí stejně snadno jako dřevem.
160 400 400 300 40 26 20 45 20 55 35
23
160 Žoldnéřští lukánští veteráni
Pěchota pro boj zblízka / kontaktní pěchota / (inv_syr_mer_lucanian_veterans)
Žoldnéřští lukánští veteráni
Divocí válečníci z hor Itálie, kteří bojují se skoro zvířecí silou.
160 650 650 490 45 35 30 35 70 55 40
24
160 Žoldnéřští nazí válečníci
Pěchota pro boj zblízka / kontaktní pěchota / (inv_syr_mer_naked_warriors)
Žoldnéřští nazí válečníci
Požehnání od bohů je brnění, jež chrání každého bojovníka.
160 550 550 410 55 35 45 50 35 65 50
25
160 Žoldnéřští bruttijští veteráni
Pěchota pro boj zblízka / kontaktní pěchota / (inv_mercenary_brutti_veterans)
Žoldnéřští bruttijští veteráni
Zkušení kmenoví kopiníci, kteří si svou pověst na bojišti zasloužili.
160 600 600 450 40 25 30 25 25 45 45
26
160 Žoldnéřští italičtí šermíři
Pěchota pro boj zblízka / kontaktní pěchota / (inv_mercenary_italian_swordsmen)
Žoldnéřští italičtí šermíři
Nikdy v bitvě nepodceňuj Itala: napřed se na tebe usměje a vzápětí tě vykuchá.
160 200 200 150 15 34 10 45 45 45 25
27
160 Žoldnéřští nuragští válečníci
Pěchota pro boj zblízka / kontaktní pěchota / (inv_mercenary_nuragic_warriors)
Žoldnéřští nuragští válečníci
Tito šermíři zaútočí vždy tehdy a tam, kdy a kde to jejich soupeř nejméně očekává.
160 600 600 450 40 36 20 55 60 50 45
28
160 Žoldnéřská etruská pěchota se sekerami
Pěchota pro boj zblízka / kontaktní pěchota / (inv_mercenary_etruscan_axe_infantry)
Žoldnéřská etruská pěchota se sekerami
Vojsko hbitých sekerníků je pro každého velitele vskutku pádným argumentem proti nepříteli.
160 420 420 315 30 26 5 30 65 50 40
29
160 Sicilští žoldnéřští kmenoví válečníci
Pěchota pro boj zblízka / kontaktní pěchota / (inv_mercenary_sicilian_tribesmen)
Sicilští žoldnéřští kmenoví válečníci
Všichni členové kmene jsou mírumilovní, dokud není jejich domovina v ohrožení.
160 150 150 112 10 34 10 10 10 50 15
30
160 Žoldnéřští galští sekerníci
Pěchota pro boj zblízka / kontaktní pěchota / (inv_mercenary_gallic_axemen)
Žoldnéřští galští sekerníci
Jejich sekery projdou zbrojí stejně snadno jako dřevem.
160 400 400 300 40 26 20 45 20 55 35
31
160 Žoldnéřští ilyrští nájezdníci
Pěchota pro boj zblízka / kontaktní pěchota / (inv_mercenary_ill_raiders)
Žoldnéřští ilyrští nájezdníci
Rychlá a dobře maskovaná pěchota je ideální pro taktiku „udeř a stáhni se“.
160 400 400 300 34 26 16 40 60 45 55
32
160 Žoldnéřští italičtí horalé
Pěchota pro boj zblízka / kontaktní pěchota / (inv_mercenary_italian_hillmen)
Žoldnéřští italičtí horalé
Za války tento horský lid bojuje tak houževnatě, aby ochránil své domovy.
160 150 150 112 15 34 5 5 10 45 35
33
160 Žoldnéřští voluští veteráni
Pěchota pro boj zblízka / kontaktní pěchota / (inv_mercenary_volsci_veterans)
Žoldnéřští voluští veteráni
Voluskové jsou jedni z nejstarších nepřátel Říma a budou bojovat tak dlouho a tvrdě, jak budou muset.
160 450 450 335 40 35 15 45 65 55 45
34
160 Žoldnéřští latinští válečníci
Pěchota pro boj zblízka / kontaktní pěchota / (inv_mercenary_latin_warriors)
Žoldnéřští latinští válečníci
Válečníci z Latia, připraveni zemřít v boji při obraně svého městského státu.
160 120 120 90 10 34 5 35 40 40 40
35
160 Žoldnéřští ligurští sekerníci
Pěchota pro boj zblízka / kontaktní pěchota / (inv_mercenary_ligurian_axe_warriors)
Žoldnéřští ligurští sekerníci
Sekery nedělají rozdílu. Posekají každý strom nebo člověka.
160 530 530 400 50 26 15 60 65 55 45
36
160 Žoldnéřští ligurští šermíři
Pěchota pro boj zblízka / kontaktní pěchota / (inv_mercenary_ligurian_swordsmen)
Žoldnéřští ligurští šermíři
Italičtí válečníci plní galského hněvu známí pro své schopnosti v boji.
160 550 550 435 40 34 20 70 65 55 35
37
160 Žoldnéřští lukánští veteráni
Pěchota pro boj zblízka / kontaktní pěchota / (inv_mercenary_lucanian_veterans)
Žoldnéřští lukánští veteráni
Divocí válečníci z hor Itálie, kteří bojují se skoro zvířecí silou.
160 650 650 490 45 35 30 35 70 55 40
38
160 Žoldnéřští aequští šermíři
Pěchota pro boj zblízka / kontaktní pěchota / (inv_mercenary_aequi_swordsmen)
Žoldnéřští aequští šermíři
Aequové jsou tak vynikající šermíři, že se nebojí v bitvě postavit ani Římanům.
160 480 480 360 45 39 15 45 60 60 20
39
160 Žoldnéřští samnitští veteráni
Pěchota pro boj zblízka / kontaktní pěchota / (inv_mercenary_samnite_veterans)
Žoldnéřští samnitští veteráni
Nejzuřivější válečníci Itálie, jejichž formace byla inspirací římským legiím děsu.
160 400 400 300 35 35 15 45 70 50 40
40
160 Žoldnéřští nuragští běžci
Pěchota pro boj zblízka / kontaktní pěchota / (inv_mercenary_nuragic_runners)
Žoldnéřští nuragští běžci
Sice se musejí dostat blízko, ale když se jim to povede, budou praskat lebky.
160 400 400 300 20 55 35 30 35 60 40
41
160 Žoldnéřští nazí válečníci
Pěchota pro boj zblízka / kontaktní pěchota / (inv_mercenary_naked_warriors)
Žoldnéřští nazí válečníci
Požehnání od bohů je brnění, jež chrání každého bojovníka.
160 550 550 410 55 35 45 50 35 65 50
42
160 Žoldnéřští venetští sekerníci
Pěchota pro boj zblízka / kontaktní pěchota / (inv_mercenary_veneti_axemen)
Žoldnéřští venetští sekerníci
Galský způsob boje neztrácí v italických rukou nic ze své síly.
160 450 450 335 30 26 10 55 45 50 30
43
160 Žoldnéřští sekerníci
Pěchota pro boj zblízka / kontaktní pěchota / (Mer_Cel_Axe_Warriors)
Žoldnéřští sekerníci
Správné sekyry, zaťaté do těch správných lebek - za správnou cenu.
160 470 320 240 35 26 20 50 65 55 55
44
160 Scutarijští žoldnéři
Pěchota pro boj zblízka / kontaktní pěchota / (Mer_Ibe_Scutarii)
Scutarijští žoldnéři
Dobře placení rozložití muži s falcatami dokáží utišit překvapivě mnoho hádek.
160 620 490 360 42 35 21 60 60 55 50
45
160 Žoldnéřští iberští šermíři
Pěchota pro boj zblízka / kontaktní pěchota / (Mer_Ibe_Sword)
Žoldnéřští iberští šermíři
Iberská vášeň pro násilí je skvělou investicí.
160 350 230 170 35 35 20 60 15 50 40
46
160 Námezdní samnitští válečníci
Pěchota pro boj zblízka / kontaktní pěchota / (Mer_Ita_Samnite_Warriors)
Námezdní samnitští válečníci
Informace o nepříteli si lze koupit…
160 760 610 450 36 34 25 55 95 65 55
47
160 Námezdní urození válečníci
Pěchota pro boj zblízka / kontaktní pěchota / (Mer_Ibe_Noble_Fighters)
Námezdní urození válečníci
S úderností těchto vojáků se může měřit snad jen kvalita jejich vybavení.
160 1380 920 690 56 41 38 62 75 65 70
48
160 Námezdní italští šermíři
Pěchota pro boj zblízka / kontaktní pěchota / (Mer_Ita_Sword)
Námezdní italští šermíři
Nikdy v bitvě nepodceňuj Itala: napřed se na tebe usměje a vzápětí tě vykuchá.
160 400 400 300 34 35 10 45 60 50 45
49
160 Žoldáčtí vlčí válečníci
Pěchota pro boj zblízka / kontaktní pěchota / (Mer_Ger_Wolf_Warriors)
Žoldáčtí vlčí válečníci
"Pojď blíž, drahý nepříteli… Cítím v tobě strach…"
160 700 500 340 42 15 35 56 20 55 65
50
160 Žoldnéřští horalové
Pěchota pro boj zblízka / kontaktní pěchota / (Mer_Eas_Hillmen)
Žoldnéřští horalové
Prohnanost a krutost horalů lze koupit za velice výhodné ceny.
160 220 150 110 20 26 10 36 15 45 25
51
160 Žoldnéřští baktrijští horalové
Pěchota pro boj zblízka / kontaktní pěchota / (Mer_Bac_Hillmen)
Žoldnéřští baktrijští horalové
Tito horalové jsou vyzbrojeni oštěpy a sekyrami. Ten, kdo jejich služeb využije správně, jim za ně rád zaplatí.
160 260 200 150 28 26 10 36 45 45 25
52
160 Žoldnéřská egyptská pěchota
Pěchota pro boj zblízka / kontaktní pěchota / (Mer_Egy_Inf)
Žoldnéřská egyptská pěchota
Žoldnéři uvyklí strastem dobyvatelského tažení jsou vždy dobrou investicí.
160 200 140 100 16 24 8 46 55 45 30
53
160 Žoldnéřští přímořští odvedenci
Pěchota pro boj zblízka / kontaktní pěchota / (Mer_Ill_Coastal_Levies)
Žoldnéřští přímořští odvedenci
Ostré sekery zaťaté do správného místa se vždycky vyplatí.
160 270 190 140 20 26 10 36 45 45 30
54
160 Žoldnéřští ilyrští nájezdníci
Pěchota pro boj zblízka / kontaktní pěchota / (Mer_Ill_Raiders)
Žoldnéřští ilyrští nájezdníci
Kdo dá dost peněz, může si najmout ty nejlepší piráty na Jadranu.
160 400 280 280 34 26 16 40 60 45 55
55
160 Žoldnéřští marodéři z Maas Gatu
Pěchota pro boj zblízka / kontaktní pěchota / (dk_saba_merc_maas_gat_marauders)
Žoldnéřští marodéři z Maas Gatu
Správné sekyry, zaťaté do těch správných lebek - za správnou cenu. Jako by se stalo.
160 660 500 260 44 26 36 47 65 55 45
56
160 Žoldnéři s falxem
Pěchota pro boj zblízka / kontaktní pěchota / (Mer_Dac_Falxmen)
Žoldnéři s falxem
Jednoduchá otázka: je lepší tahat se do bitvy s těžkým falxem, nebo ho přenechat nepříteli?
160 320 270 200 38 39 48 11 10 50 40
57
120 Žoldácké gladiátorky
Pěchota pro boj zblízka / kontaktní pěchota / (Mer_Rom_Gladiatrices)
Žoldácké gladiátorky
Tyto ženy sice nemají silnou zbroj, ale nahrazují to ryzí brutalitou.
120 620 500 400 57 39 22 60 40 60 65
58
160 Žoldácké lusitánské šermířky
Pěchota pro boj zblízka / kontaktní pěchota / (Mer_Ibe_Lusitani_Swordswomen)
Žoldácké lusitánské šermířky
Lusitánské ženy představují sílu, se kterou je třeba počítat.
160 360 240 180 40 35 10 55 15 45 55
59
160 Thráčtí žoldnéřští válečníci
Pěchota pro boj zblízka / kontaktní pěchota / (Mer_Thr_Warriors)
Thráčtí žoldnéřští válečníci
Nejlepší pěchota široko daleko je k dispozici tomu, kdo dá nejvíc.
160 500 320 240 46 45 36 12 30 50 45
střelecká pěchota
No. Unit Sol. Custom Cost Recru. Cost Upkeep Cost Ship HP. Ship Spd. Msl. Dmg. Rng. Sht. /min Amo. Mle. Atk. Mle. Dmg. Chg. Mle. Def. Arm. HP. Mor.
60
120 Žoldnéřští egyptští střelci
Pěší střelci / střelecká pěchota / (3c_Mer_Egyptian_Archers)
Žoldnéřští egyptští střelci
Lučištníci mohou postřílet nepřátele říše na dálku.
120 210 210 160 35 125 6 15 8 24 3 12 10 45 25
61
120 Žoldnéřští sabejští střelci
Pěší střelci / střelecká pěchota / (3c_Mer_Sabean_Archers)
Žoldnéřští sabejští střelci
Doma v poušti je střelec vždycky užitečný.
120 270 270 200 35 125 6 15 8 24 3 12 10 45 25
62
120 Žoldnéřští numidští oštěpaři
Pěší střelci / střelecká pěchota / (3c_Mer_Numidian_Javelinmen)
Žoldnéřští numidští oštěpaři
Tito harcovníci mohou buď narušovat nepřátelské bojové linie, anebo se postarat, aby se nepřátelští harcovníci drželi v uctivé vzdálenosti.
120 255 255 190 32 80 8 7 10 24 4 38 15 50 45
63
120 Žoldnéřští sabejští oštěpaři
Pěší střelci / střelecká pěchota / (3c_Mer_Sabean_Javelinmen)
Žoldnéřští sabejští oštěpaři
V drsné poušti člověka může zabít spousta věcí. Oštěp v srdci mezi ně rozhodně patří.
120 220 220 165 32 80 8 7 10 24 4 38 15 50 45
64
120 Žoldnéřští perští střelci
Pěší střelci / střelecká pěchota / (3c_Mer_Persian_Archers)
Žoldnéřští perští střelci
Každý Peršan, co za něco stojí, dokáže v boji využívat luku.
120 270 270 200 35 150 6 15 9 24 4 13 10 50 30
65
120 Žoldnéřští peltasté
Pěší střelci / střelecká pěchota / (3c_Mer_Peltasts)
Žoldnéřští peltasté
Dobrý velitel dobře zná hodnotu svých harcovníků.
120 315 315 235 32 80 7 7 18 24 10 40 65 50 40
66
120 Žoldnéřští rhodští prakovníci
Pěší střelci / střelecká pěchota / (3c_Mer_Rhodian_Slingers)
Žoldnéřští rhodští prakovníci
Smrtící přesnosti válečníků z ostrova Rhodos se hned tak někdo nevyrovná.
120 440 440 330 29 150 8 25 12 24 6 24 25 55 55
67
120 Žoldnéřští keltští harcovníci
Pěší střelci / střelecká pěchota / (3c_Mer_Celtic_Skirmishers)
Žoldnéřští keltští harcovníci
I ti nejposlednější členové kmene se mohou bít za jeho čest a slávu.
120 165 165 125 32 80 7 7 8 24 3 27 40 50 25
68
120 Žoldnéřští horští lučištníci
Pěší střelci / střelecká pěchota / (3c_Mer_Highland_Archers)
Žoldnéřští horští lučištníci
Tito muži vždy zasáhnou cíl i v nejostřejším horském větru.
120 315 315 230 40 125 6 15 12 34 6 14 10 55 55
69
120 Žoldnéřští galští lučištníci
Pěší střelci / střelecká pěchota / (3c_Mer_Gallic_Bowmen)
Žoldnéřští galští lučištníci
Jejich lukostřelecké dovednosti se nejlépe uplatní ve službách říše.
120 340 340 255 35 150 7 15 17 24 5 15 10 45 40
70
120 Žoldnéřští germánští lovci
Pěší střelci / střelecká pěchota / (3c_Mer_Germanic_Hunters)
Žoldnéřští germánští lovci
Když luk poskytne jak jídlo, tak bezpečí, každý se s ním naučí.
120 225 225 169 40 125 5 15 8 24 3 12 10 45 25
71
120 Žoldnéřští krétští střelci
Pěší střelci / střelecká pěchota / (3c_Mer_Cretan_Archers)
Žoldnéřští krétští střelci
Dej loajálnímu Kréťanovi luk a pošli ho dobývat území ve jménu říše.
120 450 450 340 40 150 7 15 12 24 6 14 30 55 55
72
120 Žoldnéřští iberští prakovníci
Pěší střelci / střelecká pěchota / (3c_Mer_Iberian_Slingers)
Žoldnéřští iberští prakovníci
Iberský kámen vržený za říšskou věc může být stejně nebezpečný jako kterýkoli jiný.
120 210 210 160 20 150 7 25 8 24 7 37 25 45 35
73
120 Žoldnéřští baleárští prakovníci
Pěší střelci / střelecká pěchota / (3c_Mer_Balearic_Slingers)
Žoldnéřští baleárští prakovníci
Je-li v dohledu nějaký cíl, kámen z praku už je na cestě.
120 420 420 315 29 150 8 25 10 24 4 38 25 50 45
74
120 Žoldnéřští ilyrští lučištníci
Pěší střelci / střelecká pěchota / (3c_Mer_Illyrian_Archers)
Žoldnéřští ilyrští lučištníci
Co jim chybí na přesnosti, dostřelu a účinnosti, to nahrazují svými počty.
120 225 225 170 35 125 6 15 8 24 3 12 10 45 25
75
120 Žoldnéřští lehcí římští harcovníci
Pěší střelci / střelecká pěchota / (3c_Mer_Light_Roman_Skirmishers)
Žoldnéřští lehcí římští harcovníci
Tito oštěpy vyzbrojení harcovníci jsou rychlí a lehce obrnění.
120 255 255 190 32 80 7 7 8 24 3 37 15 45 30
76
120 Žoldnéřští prakovníci
Pěší střelci / střelecká pěchota / (3c_Mer_Slingers)
Žoldnéřští prakovníci
Dobrý prakovník učiní z obyčejného kamene projektil účinný jako oštěp.
120 210 210 160 20 150 7 25 8 24 3 22 20 45 25
77
120 Žoldnéřští syrští střelci
Pěší střelci / střelecká pěchota / (3c_Mer_Syrian_Archers)
Žoldnéřští syrští střelci
Každou šanci zaútočit na nepřátele říše z bezpečné vzdálenosti je potřeba patřičně využít.
120 390 390 290 35 150 6 15 10 24 4 13 40 55 40
78
120 Žoldnéřští thráčtí prakovníci
Pěší střelci / střelecká pěchota / (3c_Mer_Thracian_Slingers)
Žoldnéřští thráčtí prakovníci
Všichni Thrákové jsou rozenými válečníky. Někteří dobře ovládají i střelecké umění.
120 210 210 160 20 150 7 25 12 24 3 37 15 45 25
79
120 Agrijští sekerníci, žoldnéři
Pěší střelci / střelecká pěchota / (Pel_Mer_Agrianian_Axemen)
Agrijští sekerníci, žoldnéři
Vojsko hbitých sekerníků je pro každého velitele vskutku pádným argumentem proti nepříteli.
120 500 500 100 32 80 7 7 22 26 14 41 45 50 50
80
120 Krétští lučištníci, žoldnéři
Pěší střelci / střelecká pěchota / (Pel_Mer_Kretan_Archers)
Krétští lučištníci, žoldnéři
Dej Kréťanovi luk, a bude mít cenu své váhy ve stříbře.
120 600 410 300 40 150 7 15 12 24 6 14 10 55 55
81
120 Žoldnéřští rhódští prakovníci
Pěší střelci / střelecká pěchota / (Pel_Mer_Rodian_Slingers)
Žoldnéřští rhódští prakovníci
Rhódští prakovníci si svůj žold zaslouží, neboť dokáží v řadách nepřátel způsobit neskutečný zmatek.
120 600 410 300 29 150 8 25 12 24 6 24 25 55 55
82
120 Žoldnéřští thráčtí peltasté
Pěší střelci / střelecká pěchota / (Pel_Mer_Thr_Peltasts)
Žoldnéřští thráčtí peltasté
Dobří harcovníci by neměli chybět na "nákupním seznamu" žádného velitele.
120 480 360 270 41 80 8 7 28 35 12 40 15 55 45
83
120 Žoldnéřští britští prakovníci
Pěší střelci / střelecká pěchota / (Mer_Bri_Slingers)
Žoldnéřští britští prakovníci
Dobrý prakovník si svůj žold zaslouží už jen za to, jaký zmatek způsobuje.
120 380 250 180 23 150 7 25 8 24 3 37 25 50 25
84
120 Žoldnéřští galští lovci
Pěší střelci / střelecká pěchota / (Mer_Gal_Gallic_Hunters)
Žoldnéřští galští lovci
Lov lidí často přináší tu nejbohatší odměnu.
120 450 380 270 35 150 7 15 17 24 5 15 10 45 40
85
120 Pomocní lučištníci
Pěší střelci / střelecká pěchota / (Mer_Ger_Longbow_Hunters)
Pomocní lučištníci
Za dobrou cenu budou tito lovci pronásledovat lidi jako zvěř.
120 300 210 150 40 125 5 15 8 24 3 12 10 45 25
86
120 Žoldnéřští baleárští prakovníci
Pěší střelci / střelecká pěchota / (Mer_Ibe_Balearic_Slingers)
Žoldnéřští baleárští prakovníci
Některé kameny do praku mají ve správných rukou cenu stříbra.
120 560 380 280 29 150 8 25 10 24 4 38 25 50 45
87
120 Žoldnéřští keltští harcovníci
Pěší střelci / střelecká pěchota / (Mer_Cel_Skirm)
Žoldnéřští keltští harcovníci
Někteří bojovníci se nebijí pro peníze, ale pro naději na lepší život.
120 350 240 180 32 80 7 7 8 24 3 27 40 50 25
88
120 Žoldnéřští etruští lučištníci
Pěší střelci / střelecká pěchota / (inv_syr_mer_etr_archers)
Žoldnéřští etruští lučištníci
Dobří střelci svou cenu prokáží při mnoha příležitostech, dokonce i v jediné bitvě.
120 300 300 225 35 125 6 15 8 24 4 20 10 50 30
89
120 Žoldnéřští sardští lučištníci
Pěší střelci / střelecká pěchota / (inv_syr_mer_sardi_bowmen)
Žoldnéřští sardští lučištníci
Lučištníci se vždycky hodí, bez ohledu na to, jak moc jsou či nejsou dobří.
120 420 420 315 35 125 6 15 5 24 5 10 10 45 30
90
120 Žoldnéřští Artasovi vyvolení
Pěší střelci / střelecká pěchota / (inv_syr_mer_artas'_chosen)
Žoldnéřští Artasovi vyvolení
Nejlepší harcovníci v Messapii. Vybraní svým králem osobně.
120 750 750 560 41 80 7 7 28 34 10 40 80 50 50
91
120 Žoldnéřští krétští lučištníci
Pěší střelci / střelecká pěchota / (inv_mercenary_cretan_archers)
Žoldnéřští krétští lučištníci
Dej Kréťanovi luk a budeš ho moci vyvažovat stříbrem.
120 600 600 450 40 150 7 15 12 24 6 14 10 55 55
92
120 Žoldnéřští baleárští prakovníci
Pěší střelci / střelecká pěchota / (inv_syr_mer_balearic_slingers)
Žoldnéřští baleárští prakovníci
Do kterého oka to chceš?
120 750 750 560 29 150 8 25 10 24 4 38 25 50 45
93
120 Žoldnéřští Artasovi vyvolení
Pěší střelci / střelecká pěchota / (inv_mercenary_artas'_chosen)
Žoldnéřští Artasovi vyvolení
Nejlepší harcovníci v Messapii. Vybraní svým králem osobně.
120 650 650 485 41 80 7 7 28 34 10 40 80 50 50
94
120 Žoldnéřští italičtí harcovníci
Pěší střelci / střelecká pěchota / (inv_mercenary_italic_skirmishers)
Žoldnéřští italičtí harcovníci
Tito odvedenci jsou vyzbrojeni oštěpy. Působí jako harcovníci v přední části hlavní bojové linie.
120 250 250 175 29 80 7 7 5 24 3 20 15 50 15
95
120 Žoldnéřští baleárští prakovníci
Pěší střelci / střelecká pěchota / (inv_mercenary_balearic_slingers)
Žoldnéřští baleárští prakovníci
Do kterého oka to chceš?
120 650 650 485 29 150 8 25 10 24 4 38 25 50 45
96
120 Žoldnéřští sardští lučištníci
Pěší střelci / střelecká pěchota / (inv_mercenary_sardi_bowmen)
Žoldnéřští sardští lučištníci
Lučištníci se vždycky hodí, bez ohledu na to, jak moc jsou či nejsou dobří.
120 420 420 315 35 125 6 15 5 24 5 10 10 45 30
97
120 Žoldnéřští sicilští prakovníci
Pěší střelci / střelecká pěchota / (inv_mercenary_sicilian_slingers)
Žoldnéřští sicilští prakovníci
Dobrý prakovník učiní z obyčejného kamene projektil účinný jako oštěp.
120 250 250 187 20 150 7 25 10 34 10 20 40 45 15
98
120 Žoldnéřští etruští lučištníci
Pěší střelci / střelecká pěchota / (inv_mercenary_etr_archers)
Žoldnéřští etruští lučištníci
Dobří střelci svou cenu prokáží při mnoha příležitostech, dokonce i v jediné bitvě.
120 300 300 225 35 125 6 15 8 24 4 20 10 50 30
99
120 Žoldnéřští toxotai
Pěší střelci / střelecká pěchota / (inv_mercenary_toxotes)
Žoldnéřští toxotai
Střelci jsou ideální zvláště tam, kde je třeba nepřátele vyprovokovat k neuváženým činům.
120 370 370 280 35 125 6 15 8 24 3 12 10 60 50
100
120 Žoldnéřští velité
Pěší střelci / střelecká pěchota / (inv_mercenary_velites)
Žoldnéřští velité
Tito oštěpy vyzbrojení harcovníci jsou rychlí a lehce obrnění.
120 420 420 315 32 80 7 7 10 24 4 45 40 50 30
101
120 Žoldnéřští sabinští harcovníci
Pěší střelci / střelecká pěchota / (inv_mercenary_sabine_skirmishers)
Žoldnéřští sabinští harcovníci
Oštěpy mnozí podceňují jen do té doby, než se jim zabodnou do hrudi.
120 300 300 225 32 80 7 7 10 24 3 15 15 45 30
102
120 Žoldnéřští sabejští střelci
Pěší střelci / střelecká pěchota / (Mer_Afr_Archers)
Žoldnéřští sabejští střelci
Zdatní střelci z pouště jen málokdy delší dobu postrádají vůdce.
120 260 190 140 35 125 6 15 8 24 3 12 10 45 25
103
120 Žoldnéřští krétští střelci
Pěší střelci / střelecká pěchota / (Mer_Gre_Cretan_Archers)
Žoldnéřští krétští střelci
Dej Kréťanovi luk a budeš ho moci vyvažovat stříbrem.
120 600 410 300 40 150 7 15 12 24 6 14 30 55 55
104
120 Žoldnéřští peltasté
Pěší střelci / střelecká pěchota / (Mer_Gre_Peltasts)
Žoldnéřští peltasté
Jednotka bystrozrakých oštěpářů znamená dobře investované peníze.
120 420 300 220 32 80 7 7 18 24 10 40 65 50 40
105
120 Žoldnéřští rhodští prakovníci
Pěší střelci / střelecká pěchota / (Mer_Gre_Rhodian_Slingers)
Žoldnéřští rhodští prakovníci
Rhódští prakovníci si svůj žold zaslouží, neboť dokáží v řadách nepřátel způsobit neskutečný zmatek.
120 590 410 300 29 150 8 25 12 24 6 24 25 55 55
106
120 Žoldnéřští iberští prakovníci
Pěší střelci / střelecká pěchota / (Mer_Ibe_Slingers)
Žoldnéřští iberští prakovníci
I když prakovníci zabíjejí pro peníze a ne pro slávu, nejsou jejich útoky o nic méně smrtící.
120 280 210 150 20 150 7 25 8 24 3 37 25 45 25
107
120 Žoldnéřští numidští oštěpaři
Pěší střelci / střelecká pěchota / (Mer_Num_Javelinmen)
Žoldnéřští numidští oštěpaři
Tito žoldnéři jsou skvělými harcovníky, kteří nepřátele zasypávají deštěm oštěpů.
120 340 260 190 32 80 8 7 10 24 4 38 15 50 45
108
120 Žoldnéřští východní oštěpáři
Pěší střelci / střelecká pěchota / (Mer_Eas_Javelinmen)
Žoldnéřští východní oštěpáři
Tito neozbrojení harcovníci svými oštěpy narušují a rozbíjejí nepřátelské formace.
120 370 230 170 41 80 7 7 8 24 3 37 15 45 20
109
120 Žoldnéřští egyptští střelci
Pěší střelci / střelecká pěchota / (Mer_Egy_Archers)
Žoldnéřští egyptští střelci
Vyplácet žold lučištníkům je vždy dobrou investicí, neboť nepřátele zabíjejí zdálky.
120 280 210 150 35 125 6 15 8 24 3 12 10 45 25
110
120 Žoldnéřští perští střelci
Pěší střelci / střelecká pěchota / (Mer_Per_Archers)
Žoldnéřští perští střelci
Měšec stříbra vždycky vylepšuje míření.
120 370 270 200 35 150 6 15 9 24 4 13 10 45 30
111
120 Žoldnéřští dáčtí lučištníci
Pěší střelci / střelecká pěchota / (Mer_Dac_Bowmen)
Žoldnéřští dáčtí lučištníci
S trochou zlata občas dojdeš daleko.
120 280 200 150 35 125 6 15 8 24 3 12 10 45 25
112
120 Žoldnéřští nubijští lučištníci
Pěší střelci / střelecká pěchota / (dk_mer_nubian_bowmen)
Žoldnéřští nubijští lučištníci
Tito na výsost zkušení lukostřelci si klidně mohou vybrat, které oko svému cíli vystřelí.
120 360 270 200 35 150 6 15 9 24 4 13 10 50 35
113
120 Dáčtí harcovníci, žoldnéři
Pěší střelci / střelecká pěchota / (Mer_Dac_Skirm)
Dáčtí harcovníci, žoldnéři
Vybaveni smrtícími vrhacími oštěpy stojí tito kmenoví harcovníci za každý stříbrný talent svého žoldu.
120 300 210 160 32 80 7 7 8 24 3 27 40 45 25
114
120 Žoldáčtí Gorgovi harcovníci
Pěší střelci / střelecká pěchota / (Mer_Gre_Gorgos_Skirmishers)
Žoldáčtí Gorgovi harcovníci
"Vrať se s tímto štítem, nebo na něm..."
120 360 180 110 23 150 8 25 8 24 3 12 20 50 35
115
120 Žoldnéřští syrští střelci
Pěší střelci / střelecká pěchota / (Mer_Eas_Syrian_Archers)
Žoldnéřští syrští střelci
Dobří střelci svou cenu prokáží při mnoha příležitostech, dokonce i v jediné bitvě.
120 520 360 270 35 150 6 15 10 24 4 13 40 50 40
116
120 Žoldnéřští thráčtí peltasté
Pěší střelci / střelecká pěchota / (Mer_Thr_Peltasts)
Žoldnéřští thráčtí peltasté
Dobří harcovníci by neměli chybět na "nákupním seznamu" žádného velitele.
120 480 360 270 41 80 8 7 28 35 12 40 30 55 45
pěchota s píkami
No. Unit Sol. Custom Cost Recru. Cost Upkeep Cost Ship HP. Ship Spd. Msl. Dmg. Rng. Sht. /min Amo. Mle. Atk. Mle. Dmg. Chg. Mle. Def. Arm. HP. Mor.
117
160 Žoldnéřští egyptští pikenýři
Pěchota pro boj zblízka / pěchota s píkami / (3c_Mer_Egyptian_Pikemen)
Žoldnéřští egyptští pikenýři
Linie pík je velmi efektivní při potlačování agresivity.
160 320 320 240 30 20 4 15 50 50 35
118
160 Žoldnéřští východní pikenýři
Pěchota pro boj zblízka / pěchota s píkami / (3c_Mer_Eastern_Pikemen)
Žoldnéřští východní pikenýři
Jízda může rozhodnout leckterou bitvu, nesmí však narazit na hradbu pík.
160 320 320 240 30 20 4 15 60 45 35
119
160 Žoldnéřští ilyrští obrnění pikenýři
Pěchota pro boj zblízka / pěchota s píkami / (3c_Mer_Illyrian_Armoured_Pikemen)
Žoldnéřští ilyrští obrnění pikenýři
Falanga s kopími představuje vážnou hrozbu.
160 555 555 415 39 24 9 33 70 55 55
pěchota s kopími
No. Unit Sol. Custom Cost Recru. Cost Upkeep Cost Ship HP. Ship Spd. Msl. Dmg. Rng. Sht. /min Amo. Mle. Atk. Mle. Dmg. Chg. Mle. Def. Arm. HP. Mor.
120
160 Žoldnéřští sabejští kopiníci
Pěchota pro boj zblízka / pěchota s kopími / (3c_Mer_Sabean_Spearmen)
Žoldnéřští sabejští kopiníci
I doma v poušti najde muž využití.
160 135 135 100 13 25 11 34 45 45 35
121
160 Žoldnéřská numidská pěchota
Pěchota pro boj zblízka / pěchota s kopími / (3c_Mer_Numidian_Infantry)
Žoldnéřská numidská pěchota
Numidští válečníci vždy byli pro evropské nepřátele obávanými protivníky.
160 210 210 160 13 20 11 64 15 45 30
122
160 Žoldnéřští arabští kopiníci
Pěchota pro boj zblízka / pěchota s kopími / (3c_Mer_Arabian_Spearmen)
Žoldnéřští arabští kopiníci
Za stříbro se dají najmout lstiví pouštní válečníci, kteří aspoň vědí, za který konec se drží kopí.
160 135 135 100 13 25 11 49 45 45 30
123
160 Žoldnéřská pěchota s kopími
Pěchota pro boj zblízka / pěchota s kopími / (3c_Mer_Spear_Infantry)
Žoldnéřská pěchota s kopími
Schopní vojáci, dobře vycvičení pro válku a dychtiví sloužit říši.
160 300 300 225 18 25 15 55 75 50 45
124
160 Žoldnéřští obrnění galští kopiníci
Pěchota pro boj zblízka / pěchota s kopími / (3c_Mer_Armoured_Gallic_Spearmen)
Žoldnéřští obrnění galští kopiníci
Kroužková zbroj nezchladí srdce žádného bojovníka, natož aby ho připravila o chuť bojovat.
160 555 555 415 26 26 22 72 75 55 55
125
160 Žoldnéřský kopinický oddíl
Pěchota pro boj zblízka / pěchota s kopími / (Mer_Bri_Spear_Band)
Žoldnéřský kopinický oddíl
Leckdo si myslí, že Britové jsou blázni, ale ne v případě, že se nechají najmout za stříbro jako žoldnéři.
160 320 230 170 17 22 21 58 45 50 40
126
160 Pomocní bratři kopiníci
Pěchota pro boj zblízka / pěchota s kopími / (Mer_Ger_Spear_Brothers)
Pomocní bratři kopiníci
Bojem za cizí stříbro germánští bojovníci rozhodně nezeslábli, natož aby se zcivilizovali.
160 480 400 300 25 26 23 62 50 55 40
127
160 Žoldnéřští hoplité
Pěchota pro boj zblízka / pěchota s kopími / (Mer_Gre_Hoplites)
Žoldnéřští hoplité
I když řecká falanga dostává za své služby cizí peníze, stále zůstává řeckou, a tudíž zkázonosnou jednotkou.
160 650 510 380 34 26 21 57 75 60 55
128
160 Žoldnéřští italští kopiníci
Pěchota pro boj zblízka / pěchota s kopími / (Mer_Ita_Spear)
Žoldnéřští italští kopiníci
Bojová linie složená z kopiníků je velice užitečný způsob, jak utratit peníze.
160 340 220 160 18 25 15 55 65 50 40
129
160 Žoldnéřští sileraioiští hoplíté
Pěchota pro boj zblízka / pěchota s kopími / (inv_syr_mer_sileraioi_hoplites)
Žoldnéřští sileraioiští hoplíté
I když řecká falanga dostává za své služby cizí peníze, stále zůstává řeckou, a tudíž zkázonosnou jednotkou.
160 600 600 450 50 26 15 65 105 65 30
130
160 Žoldnéřští kartáginští hoplíté
Pěchota pro boj zblízka / pěchota s kopími / (inv_syr_mer_carthaginian_hoplites)
Žoldnéřští kartáginští hoplíté
Synové Kartága si vskutku zaslouží, aby byli zváni hoplity.
160 500 500 400 24 20 20 39 60 45 45
131
160 Žoldnéřští spartští hoplíté
Pěchota pro boj zblízka / pěchota s kopími / (inv_syr_mer_spartan_hoplites)
Žoldnéřští spartští hoplíté
Tito mužové neznají nic než válku. Proto se jich druzí tolik obávají. A plným právem.
160 800 800 600 44 30 28 67 105 70 75
132
160 Žoldnéřští umbrijští obránci
Pěchota pro boj zblízka / pěchota s kopími / (inv_syr_mer_umbrian_defenders)
Žoldnéřští umbrijští obránci
Za odpovídající cenu je možné najmout nejlepší kopiníky z umbrijského kraje.
160 550 550 410 30 25 3 75 60 50 45
133
160 Žoldnéřští kartáginští hoplíté
Pěchota pro boj zblízka / pěchota s kopími / (inv_mercenary_carthaginian_hoplites)
Žoldnéřští kartáginští hoplíté
Synové Kartága si vskutku zaslouží, aby byli zváni hoplity.
160 500 500 400 24 20 20 39 60 45 45
134
160 Žoldnéřští etruští hoplíté
Pěchota pro boj zblízka / pěchota s kopími / (inv_mercenary_etruscan_hoplites)
Žoldnéřští etruští hoplíté
Bývalí vládcové Říma, vyzbrojení a vycvičení v řeckém stylu boje, jsou úctyhodnými soupeři.
160 500 500 400 20 26 5 35 70 55 40
135
160 Žoldnéřští sileraioiští hoplíté
Pěchota pro boj zblízka / pěchota s kopími / (inv_mercenary_sileraioi_hoplites)
Žoldnéřští sileraioiští hoplíté
I když řecká falanga dostává za své služby cizí peníze, stále zůstává řeckou, a tudíž zkázonosnou jednotkou.
160 600 600 450 50 26 15 65 105 65 30
136
160 Žoldnéřští hoplíté
Pěchota pro boj zblízka / pěchota s kopími / (inv_mercenary_hoplites)
Žoldnéřští hoplíté
Hoplité - žádný jiný výraz není výstižnějším synonymem pro válčící Řeky.
160 500 500 400 35 26 15 55 80 60 50
137
160 Žoldnéřští umbrijští obránci
Pěchota pro boj zblízka / pěchota s kopími / (inv_mercenary_umbrian_defenders)
Žoldnéřští umbrijští obránci
Za odpovídající cenu je možné najmout nejlepší kopiníky z umbrijského kraje.
160 550 550 410 30 25 3 75 60 50 45
138
160 Žoldnéřští sábští kopiníci
Pěchota pro boj zblízka / pěchota s kopími / (Mer_Afr_Spear)
Žoldnéřští sábští kopiníci
Poušť nerodí válečníky, kteří by uměli odpouštět.
160 190 140 100 13 25 11 49 45 50 30
139
160 Žoldnéři s kopími thureos
Pěchota pro boj zblízka / pěchota s kopími / (Mer_Gre_Thureos_Spears)
Žoldnéři s kopími thureos
Hoplití harcovníci se za ty peníze rozhodně vyplatí - jsou to takřka dvě jednotky v jedné.
160 540 360 270 24 25 26 55 65 50 50
140
160 Žoldnéřští veteránští hoplité
Pěchota pro boj zblízka / pěchota s kopími / (Mer_Gre_Vet_Hoplites)
Žoldnéřští veteránští hoplité
Tito obrnění veteráni jsou nebezpeční zvláště svým uměním bojovat ve falanze.
160 840 650 480 35 30 25 59 105 65 65
141
160 Námezdní etruští hoplíté
Pěchota pro boj zblízka / pěchota s kopími / (Mer_Ita_Etruscan_Hoplites)
Námezdní etruští hoplíté
Za odpovídající cenu je možné najmout nejlepší kopiníky z umbrijského kraje.
160 750 600 450 32 29 24 61 85 65 60
142
160 Žoldáčtí leopardí válečníci
Pěchota pro boj zblízka / pěchota s kopími / (Mer_Egy_Leopard_Warriors)
Žoldáčtí leopardí válečníci
Nikdo neuteče před leopardem na lovu.
160 620 490 360 36 25 30 55 45 55 65
143
160 Žoldnéřští arabští kopiníci
Pěchota pro boj zblízka / pěchota s kopími / (Mer_Ara_Spear)
Žoldnéřští arabští kopiníci
Poušť zabíjí ty slabé, ale z těch živých vojáky nedělá.
160 200 140 100 13 25 11 49 45 45 30
144
160 Žoldačky s oštěpy
Pěchota pro boj zblízka / pěchota s kopími / (Mer_Ger_Spearwomen)
Žoldačky s oštěpy
Tyto zuřivé panny nahánějí strach i mocným válečníkům.
160 660 480 340 32 26 23 50 55 50 50
145
160 Žoldnéřští parthští kopiníci
Pěchota pro boj zblízka / pěchota s kopími / (Mer_Par_Spear)
Žoldnéřští parthští kopiníci
Dobrý velitel využije vše, co mu jeho pán dá, ať už to má jakoukoliv kvalitu.
160 230 170 120 13 25 11 34 45 45 25
146
160 Žoldnéřská maribská garda
Pěchota pro boj zblízka / pěchota s kopími / (dk_saba_mer_marib_guard)
Žoldnéřská maribská garda
Jen ti nejlepší z nejlepších mohou sloužit jako stráž a chránit krále.
160 640 640 320 30 29 24 65 75 60 55
147
160 Žoldnéřští dáčtí lučištníci
Pěchota pro boj zblízka / pěchota s kopími / (Mer_Dac_Spears)
Žoldnéřští dáčtí lučištníci
Kopiníci, i když jde o špatně vycvičené Dáky, jsou v boji vždy užitečnou posilou.
160 220 170 120 11 22 12 54 45 50 30
148
160 Žoldnéřští nubijští kopiníci
Pěchota pro boj zblízka / pěchota s kopími / (dk_mer_nubian_spearmen)
Žoldnéřští nubijští kopiníci
V nejdrsnějších podnebích se rodí ti nejdrsnější válečníci. A Núbijci nejsou v tomto ohledu žádnou výjimkou.
160 380 285 210 25 25 24 53 45 55 50
149
160 Žoldnéřské kúšitské štítovnice
Pěchota pro boj zblízka / pěchota s kopími / (Mer_Kushite_Shieldwomen)
Žoldnéřské kúšitské štítovnice
Zapálení válečníci, dobře vybavení pro boj zblízka.
160 490 360 180 27 25 20 47 45 50 60
kontaktní jízda
No. Unit Sol. Custom Cost Recru. Cost Upkeep Cost Ship HP. Ship Spd. Msl. Dmg. Rng. Sht. /min Amo. Mle. Atk. Mle. Dmg. Chg. Mle. Def. Arm. HP. Mor.
150
80 Žoldnéřská sabejská jízda
Jízda / kontaktní jízda / (3c_Mer_Sabean_Cavalry)
Žoldnéřská sabejská jízda
Poušť rodí divoké bojovníky a dobré jezdce.
80 465 465 350 46 38 28 50 15 80 40
151
80 Žoldnéřští kopiníci na velbloudech
Jízda / kontaktní jízda / (3c_Mer_Camel_Spearmen)
Žoldnéřští kopiníci na velbloudech
Velbloud je bizarní zvíře, ale v bitvě má své výhody.
80 300 300 225 28 25 25 50 25 85 40
152
80 Žoldnéřská keltská jízda
Jízda / kontaktní jízda / (3c_Mer_Celtic_Horsemen)
Žoldnéřská keltská jízda
Nepřátelé, kteří se v boji zlomí, dobře vědí, že je lepší vzít honem nohy na ramena a nečekat, až je soupeřova jízda nelítostně pobije.
80 340 340 255 38 27 31 30 40 70 35
153
80 Žoldnéřská kappadocká jízda
Jízda / kontaktní jízda / (3c_Mer_Cappadocian_Cavalry)
Žoldnéřská kappadocká jízda
Žádný ambiciózní velitel si nemůže dovolit ignorovat dobrou jízdu.
80 615 615 460 49 29 38 37 70 80 60
154
80 Žoldnéřská germánská banda na koních
Jízda / kontaktní jízda / (3c_Mer_Germanic_Mounted_Warband)
Žoldnéřská germánská banda na koních
Tito jízdní válečníci se spojili, aby bojovali za svůj kmen.
80 285 285 215 36 27 28 40 30 70 35
155
80 Žoldnéřská Scutarijská jízda
Jízda / kontaktní jízda / (3c_Mer_Scutarii_Cavalry)
Žoldnéřská Scutarijská jízda
Tito těžcí jezdci velice dobře obstojí i v té nejlítější seči.
80 510 510 380 42 25 37 44 55 80 55
156
80 Žoldnéřská perská jízda
Jízda / kontaktní jízda / (3c_Mer_Persian_Cavalry)
Žoldnéřská perská jízda
Dobrý nájezd jezdců zlomí i ty nejotrlejší protivníky.
80 480 480 360 45 25 29 38 50 90 40
157
80 Žoldnéřská sarmatská lehká jízda
Jízda / kontaktní jízda / (3c_Mer_Sarmatian_Light_Cavalry)
Žoldnéřská sarmatská lehká jízda
Stepní jezdci jsou tak obávaní, že se je každý velitel snaží získat do své armády.
80 285 285 215 39 27 35 51 15 75 45
158
80 Žoldnéřská stepní jízda
Jízda / kontaktní jízda / (3c_Mer_Steppe_Cavalry)
Žoldnéřská stepní jízda
V drsných zemích se rodí zoufalí muži. Stepi nejsou výjimkou.
80 500 500 375 48 27 38 47 60 80 55
159
80 Žoldnéřská thrácká lehká jízda
Jízda / kontaktní jízda / (3c_Mer_Thracian_Light_Cavalry)
Žoldnéřská thrácká lehká jízda
Tato lehká jízda je ideální pro rychlé útoky ve stylu "udeřit a utéct" a k pronásledování jednotek na útěku.
80 375 375 280 39 27 33 51 15 75 45
160
80 Iónští hippeis, žoldnéři
Jízda / kontaktní jízda / (Pel_Mer_Ionian_Hippeus)
Iónští hippeis, žoldnéři
Tito jezdci bojují jménem svých prapředků, neboť jejich původ sahá až k samotným počátkům řecké kultury.
80 1070 1070 190 36 29 22 25 60 85 55
161
80 Žoldnéřská urozená jízda
Jízda / kontaktní jízda / (Mer_Gal_Noble_Horse)
Žoldnéřská urozená jízda
Dokonce i aristokrat má svou cenu.
80 1300 980 730 51 31 47 44 75 105 70
162
80 Žoldnéřská občanská jízda
Jízda / kontaktní jízda / (Mer_Gre_Citizen_Cav)
Žoldnéřská občanská jízda
Občané, kteří bojují jako jízdní žoldnéři a obstojí i v boji zblízka.
80 540 420 310 37 26 28 28 70 75 45
163
80 Žoldnéřská galská lehká jízda
Jízda / kontaktní jízda / (Mer_Gal_Light_Horse)
Žoldnéřská galská lehká jízda
Lehká jízda se v bojové linii uplatní vždycky, pokud dostane zaplaceno stříbrem.
80 510 380 280 42 27 39 64 15 75 45
164
80 Žoldnéřská keltská lehká jízda
Jízda / kontaktní jízda / (Mer_Cel_Light_Horse)
Žoldnéřská keltská lehká jízda
Dobrá jízda je přínosem pro každé vojsko. Svůj žold si rozhodně zaslouží.
80 450 340 250 42 27 39 56 15 75 45
165
80 Žoldnéřští britští výzvědní nájezdníci
Jízda / kontaktní jízda / (Mer_Bri_Scout_Riders)
Žoldnéřští britští výzvědní nájezdníci
Velitelovy oči a uši mají cenu zlata.
80 400 300 220 38 27 31 30 40 70 35
166
80 Žoldnéřští ekvité
Jízda / kontaktní jízda / (inv_syr_mer_eques)
Žoldnéřští ekvité
Jezdectvo složené z výkvětu římské společnosti může patřit mezi její nejlepší ochránce.
80 600 600 450 30 25 30 50 15 75 45
167
80 Žoldnéřská iberská jízda
Jízda / kontaktní jízda / (inv_syr_mer_iberian_cavalry)
Žoldnéřská iberská jízda
Pod správným vedením jsou univerzální útočnou silou.
80 600 600 450 50 25 31 50 30 75 40
168
80 Žoldnéřská kampánská jízda
Jízda / kontaktní jízda / (inv_mercenary_campanian_cavalry)
Žoldnéřská kampánská jízda
Tito stateční jezdci náleží k linii válečníků s dlouhou a slavnou historií.
80 450 450 335 20 38 30 30 60 75 40
169
80 Žoldnéřská galská jízda se sekyrami
Jízda / kontaktní jízda / (inv_mercenary_gallic_axe_cavalry)
Žoldnéřská galská jízda se sekyrami
Sekerníci v sedle díky vyvýšené pozici bojují možná ještě lépe než na zemi.
80 490 490 370 45 32 40 45 20 75 40
170
80 Žoldnéřští galští jezdci
Jízda / kontaktní jízda / (inv_mercenary_gallic_horsemen)
Žoldnéřští galští jezdci
Nepřátelé, kteří se v boji zlomí, dobře vědí, že je lepší vzít honem nohy na ramena a nečekat, až je soupeřova jízda nelítostně pobije.
80 300 300 225 25 27 30 10 10 65 25
171
80 Žoldnéřští hippeis
Jízda / kontaktní jízda / (inv_mercenary_hippeus)
Žoldnéřští hippeis
Tyto jezdce od ostatních odlišují jejich výrazné helmy, které jsou vidět pokaždé, když prorazí nepřátelské řady.
80 620 620 465 40 25 25 25 60 80 40
172
80 Žoldnéřští ligurští jezdci
Jízda / kontaktní jízda / (inv_mercenary_ligurian_horsemen)
Žoldnéřští ligurští jezdci
Tito jezdci už prošli bitvou a před žádným nebezpečím jen tak neutečou.
80 600 600 450 30 27 30 30 30 75 35
173
80 Žoldnéřští ekvité
Jízda / kontaktní jízda / (inv_mercenary_eques)
Žoldnéřští ekvité
Jezdectvo složené z výkvětu římské společnosti může patřit mezi její nejlepší ochránce.
80 600 600 450 30 25 30 50 15 75 45
174
80 Žoldnéřští venetští jezdci
Jízda / kontaktní jízda / (inv_mercenary_veneti_horsemen)
Žoldnéřští venetští jezdci
Čím silnější kůň, tím významnější výhoda pro jezdce.
80 320 320 240 30 27 40 10 10 90 30
175
80 Žoldnéřská sabejská jízda
Jízda / kontaktní jízda / (Mer_Afr_Cav)
Žoldnéřská sabejská jízda
Tito jezdci nepřátele nejprve zasypou oštěpy a pak je napadnou zblízka.
80 490 360 270 46 38 28 50 15 80 40
176
80 Žoldnéřská iberská jízda
Jízda / kontaktní jízda / (Mer_Ibe_Cav)
Žoldnéřská iberská jízda
Stříbro vynaložené na tyto jezdce je dobrou investicí do všestranné bojové jednotky.
80 500 370 270 50 39 31 50 15 75 40
177
80 Žoldnéřská kampánská jízda
Jízda / kontaktní jízda / (Mer_Ita_Campanian_Cavalry)
Žoldnéřská kampánská jízda
Urození jezdci z nejlepších pastvin poloostrova.
80 1290 850 630 69 41 33 30 90 100 70
178
80 Žoldnéřská italská jízda
Jízda / kontaktní jízda / (Mer_Ita_Cav)
Žoldnéřská italská jízda
Dobrá kontaktní jízda je rozumnou investicí. Dobře nasměrované kopí již vyhrálo spoustu bitev.
80 600 420 310 38 25 34 37 55 75 50
179
80 Žoldnéřská Scutarijská jízda
Jízda / kontaktní jízda / (Mer_Ibe_Scutarii_Cav)
Žoldnéřská Scutarijská jízda
Jízdní žoldnéři, zkušení v boji zblízka.
80 680 510 380 42 25 37 44 55 80 55
180
80 Žoldnéřští arabští jezdci
Jízda / kontaktní jízda / (Mer_Ara_Cav)
Žoldnéřští arabští jezdci
Oštěpy a meče jsou v rukou těchto jezdců velice účinnými zbraněmi.
80 480 360 270 46 38 28 50 15 75 40
181
80 Žoldnéřská baktrijská lehká jízda
Jízda / kontaktní jízda / (Mer_Bac_Light_Horse)
Žoldnéřská baktrijská lehká jízda
V baktrijských horách se rodí drsní mužové, tak jako tito kopím vyzbrojení žoldnéři.
80 430 310 230 37 25 29 26 55 75 30
182
80 Žoldnéřská ilyrská jízda
Jízda / kontaktní jízda / (Mer_Ill_Cav)
Žoldnéřská ilyrská jízda
Pod dobrým vedením odvedou tito žoldnéři v nepřátelských řadách spoustu dobré práce.
80 460 310 230 28 25 30 40 55 75 45
183
80 Žoldnéřská himjarská jízda
Jízda / kontaktní jízda / (dk_saba_mer_himyar_cavalry)
Žoldnéřská himjarská jízda
Měšec stříbra dokáže pořádně zvednout morálku.
80 800 600 300 40 25 34 35 70 80 50
184
80 Žoldnéřští jízdní kopiníci
Jízda / kontaktní jízda / (Mer_Dac_Spear_Horsemen)
Žoldnéřští jízdní kopiníci
Dákové neprosluli jako jezdci, ale jako útočný lid.
80 550 430 320 31 27 31 36 60 90 45
185
80 Žoldnéřská pouštní jízda
Jízda / kontaktní jízda / (dk_mer_desert_cavalry)
Žoldnéřská pouštní jízda
V drsných zemích se rodí zoufalí lidé. Poušť není výjimkou.
80 450 340 255 45 25 35 52 15 75 30
186
80 Žoldnéřští kopiníci na velbloudech
Jízda / kontaktní jízda / (Mer_Ara_Camel_Spear)
Žoldnéřští kopiníci na velbloudech
Koně nemají rádi pach velbloudů: to je pro chytrého velitele výhoda cennější než stříbro.
80 420 320 240 28 25 25 50 25 85 40
187
80 Žoldnéřská kappadocká jízda
Jízda / kontaktní jízda / (Mer_Eas_Cappadocian_Cav)
Žoldnéřská kappadocká jízda
Dobrá žoldnéřská jízda, která si umí dobře poradit v bitevní vřavě.
80 820 620 460 49 29 38 37 70 90 60
střelecká jízda
No. Unit Sol. Custom Cost Recru. Cost Upkeep Cost Ship HP. Ship Spd. Msl. Dmg. Rng. Sht. /min Amo. Mle. Atk. Mle. Dmg. Chg. Mle. Def. Arm. HP. Mor.
188
80 Žoldnéřská numidská jízda
Jízda / střelecká jízda / (3c_Mer_Numidian_Cavalry)
Žoldnéřská numidská jízda
Numiďané jsou zkušení jízdní harcovníci, schopní rychle udeřit a ihned se stáhnout.
80 435 435 325 41 80 8 7 18 24 10 39 15 75 55
189
80 Žoldnéřští střelci na velbloudech
Jízda / střelecká jízda / (3c_Mer_Camel_Archers)
Žoldnéřští střelci na velbloudech
Jezdci na velbloudech se hodí pro taktiku „udeř a uteč“ a jsou k ní také vycvičeni.
80 340 340 255 35 125 6 13 16 24 8 15 10 85 35
190
80 Žoldnéřští jízdní harcovníci
Jízda / střelecká jízda / (3c_Mer_Horse_Skirmishers)
Žoldnéřští jízdní harcovníci
Vynikající místní harcovníci, kteří mohou sledovat pohyb legií.
80 345 345 260 32 80 7 7 9 24 4 38 15 70 30
191
80 Žoldnéřští sarmatští jízdní střelci
Jízda / střelecká jízda / (3c_Mer_Sarmatian_Horse_Archers)
Žoldnéřští sarmatští jízdní střelci
Tito jízdní střelci dokážou soupeře pěkně pokropit svými střelami a pak se vrhnou do boje zblízka.
80 270 270 200 40 125 6 13 9 24 4 13 10 70 30
192
80 Žoldnéřští thráčtí jízdní harcovníci
Jízda / střelecká jízda / (3c_Mer_Thracian_Horse_Skirmishers)
Žoldnéřští thráčtí jízdní harcovníci
Tyto rychlé harcovníky nebrzdí žádná zbroj. Na nepřátele dotírají svými oštěpy.
80 340 340 255 32 80 7 7 14 24 10 33 40 75 35
193
80 Žoldnéřská numidská jízda
Jízda / střelecká jízda / (Mer_Num_Cav)
Žoldnéřská numidská jízda
Jízdním harcovníkům se takřka nikdo nevyrovná.
80 550 380 280 41 80 8 7 18 24 10 39 15 70 55
194
80 Podpůrná germánská průzkumná jízda
Jízda / střelecká jízda / (Mer_Ger_Scout_Riders)
Podpůrná germánská průzkumná jízda
Dobří zvědové jsou očima svého velitele.
80 440 320 240 32 80 7 7 34 34 24 40 30 70 45
195
80 Žoldnéřská africká jízda
Jízda / střelecká jízda / (inv_mercenary_african_cavalry)
Žoldnéřská africká jízda
Tito jízdní harcovníci jako by se v sedle narodili, jsou rychlí a nebezpeční.
80 750 750 560 41 80 8 7 18 24 10 39 15 75 55
196
80 Žoldnéřští venetští nájezdníci
Jízda / střelecká jízda / (inv_mercenary_veneti_raiders)
Žoldnéřští venetští nájezdníci
Taktika rychlého zásahu funguje nejlépe, když sedíte na nejrychlejším koni na bojišti.
80 500 500 375 29 80 7 7 20 38 30 60 30 90 30
197
80 Žoldnéřská tarentská jízda
Jízda / střelecká jízda / (Mer_Gre_Tarantine_Cav)
Žoldnéřská tarentská jízda
Tarentinci jsou synonymem pro vynikající jezdce a výhodnou investici.
80 560 420 310 32 80 8 7 18 24 11 36 60 80 50
198
80 Žoldnéřská kantabrijská jízda
Jízda / střelecká jízda / (Mer_Ibe_Cantabrian_Cav)
Žoldnéřská kantabrijská jízda
Jízdní žoldnéři jsou mistři harcovníci a hotový postrach všech nepřátel.
80 500 400 300 41 80 8 7 12 24 6 54 15 80 55
199
80 Námezdní numidská urozená jízda
Jízda / střelecká jízda / (Mer_Num_Noble_Cav)
Námezdní numidská urozená jízda
Za odpovídající peníz získá chytrý velitel ty nejmocnější válečníky.
80 1180 860 640 41 80 8 7 65 36 30 44 45 90 70
200
80 Žoldnéřští jízdní harcovníci
Jízda / střelecká jízda / (Mer_Eas_Skirm_Cav)
Žoldnéřští jízdní harcovníci
Jízdní harcovníky považuje každý schopný velitel za velmi užitečné žoldnéře.
80 390 220 160 41 80 7 7 9 24 4 38 15 70 30
201
80 Žoldnéřští parthští jízdní střelci
Jízda / střelecká jízda / (Mer_Par_Horse_Archers)
Žoldnéřští parthští jízdní střelci
Za dobrý peníz jízdní střelec zasáhne jakýkoliv cíl.
80 430 310 230 40 125 6 15 10 24 4 13 10 70 40
202
80 Žoldnéřští sarmatští jízdní střelci
Jízda / střelecká jízda / (Mer_Sar_Horse_Archers)
Žoldnéřští sarmatští jízdní střelci
Sarmaté s luky - jen blázen by je nepřijal do svých řad.
80 360 280 210 40 125 6 15 9 24 4 13 10 70 30
203
80 Žoldnéřští obrnění jízdní střelci
Jízda / střelecká jízda / (Mer_Scy_Armour_Horse_Archers)
Žoldnéřští obrnění jízdní střelci
Jen málokdo je nebezpečnější nežli zdatný jízdní lučištník.
80 580 500 370 40 125 6 15 37 34 15 15 35 75 45
204
80 Žoldnéřští skýtští jízdní střelci
Jízda / střelecká jízda / (Mer_Scy_Horse_Archers)
Žoldnéřští skýtští jízdní střelci
Jen málokterý velitel by považoval investici do jízdních střelců za zbytečnou.
80 380 280 210 40 125 6 15 9 24 4 13 10 70 30
205
80 Žoldácké
Jízda / střelecká jízda / (Mer_Ste_Amazonian_Riders)
Žoldácké "amazonské" jezdkyně
O Amazonkách kolují legendy, a to má svůj velmi dobrý důvod.
80 400 300 210 40 150 6 15 7 24 4 2 10 65 40
206
80 Thrácká žoldnéřská jízda
Jízda / střelecká jízda / (Mer_Thr_Cav)
Thrácká žoldnéřská jízda
Lehká jízda, která se dokáže ubránit, je vždy dobrou investicí.
80 450 330 240 32 80 7 7 40 24 16 36 40 75 35
207
80 Žoldnéřští střelci na velbloudech
Jízda / střelecká jízda / (Mer_Ara_Camel_Archers)
Žoldnéřští střelci na velbloudech
Pokud by bitvy vyhrával zápach, pak by velbloudy musel používat každý!
80 450 320 240 35 125 6 15 16 24 8 15 10 85 35
útočná jízda
No. Unit Sol. Custom Cost Recru. Cost Upkeep Cost Ship HP. Ship Spd. Msl. Dmg. Rng. Sht. /min Amo. Mle. Atk. Mle. Dmg. Chg. Mle. Def. Arm. HP. Mor.
208
80 Žoldnéřští východní katafrakti
Jízda / útočná jízda / (3c_Mer_Eastern_Cataphracts)
Žoldnéřští východní katafrakti
Stačí jediný pohled na tyto takřka nezranitelné obrněnce a nepřátelům se podlamují kolena.
80 790 790 590 38 25 67 17 90 100 62
209
80 Žoldnéřští lanciarii
Jízda / útočná jízda / (3c_Mer_Lanciarii)
Žoldnéřští lanciarii
Jízdní kopiník často pošle nepřátele do vzduchu. A ne nutně v jednom kuse.
80 255 255 190 36 25 52 16 35 70 35
210
80 Žoldnéřští perští katafrakti
Jízda / útočná jízda / (3c_Mer_Persian_Cataphracts)
Žoldnéřští perští katafrakti
Perští katafrakti mají nejčistší krev a dokáží snad prorazit i městskou hradbu.
80 825 825 620 40 25 67 17 90 100 65
211
80 Žoldnéřská pontská jízda
Jízda / útočná jízda / (3c_Mer_Pontic_Cavalry)
Žoldnéřská pontská jízda
Těžká jízda dokáže velmi dobře ničit slabší protivníky a proto je vynikajícím nástrojem v rukou každého schopného velitele.
80 900 900 675 46 25 76 17 60 100 60
212
80 Žoldnéřská thesálská jízda
Jízda / útočná jízda / (inv_syr_mer_thessalian_cavalry)
Žoldnéřská thesálská jízda
Vynikající těžcí jezdci už při prvním nájezdu snadno rozrazí většinu nepřátelských řad.
80 700 700 525 40 25 67 15 30 90 65
213
80 Žoldnéřská perská jízda
Jízda / útočná jízda / (Mer_Per_Cav)
Žoldnéřská perská jízda
Vždy je moudré najímat muže, kteří dokážou provést ničivý výpad.
80 640 480 360 40 25 67 15 40 95 60
214
80 Žoldnéřští obrnění jízdní kopiníci
Jízda / útočná jízda / (Mer_Sar_Armour_Lancers)
Žoldnéřští obrnění jízdní kopiníci
Jízdní žoldnéři, vyzbrojení oštěpy, mohou provádět ničivé nájezdy.
80 550 400 300 40 25 57 16 30 85 30
215
80 Žoldnéřští sarmatští jízdní kopiníci
Jízda / útočná jízda / (Mer_Sar_Lancers)
Žoldnéřští sarmatští jízdní kopiníci
Někteří válečníci se rodí a umírají v sedle. V čase mezi tím jsou to žoldáci.
80 340 260 190 34 25 51 16 10 70 35
jednotka slonů
No. Unit Sol. Custom Cost Recru. Cost Upkeep Cost Ship HP. Ship Spd. Msl. Dmg. Rng. Sht. /min Amo. Mle. Atk. Mle. Dmg. Chg. Mle. Def. Arm. HP. Mor.
216
12 Žoldnéřští afričtí sloni
Sloni / jednotka slonů / (3c_Mer_African_Elephants)
Žoldnéřští afričtí sloni
Všechno se nakonec dostane do služeb říše.
12 1050 1050 790 54 60 36 21 30 905 55
217
24 Žoldnéřští indičtí váleční sloni
Sloni / jednotka slonů / (3c_Mer_Indian_War_Elephants)
Žoldnéřští indičtí váleční sloni
Sloni jsou žijící a dýchající válečné stroje. Pokud mají být využiti efektivně, je nutné jim věnovat zvláštní pozornost.
24 1125 1125 845 34 60 28 20 30 1005 40
218
24 Žoldáčtí syrští obrnění sloni
Sloni / jednotka slonů / (3c_Mer_Syrian_Armoured_Elephants)
Žoldáčtí syrští obrnění sloni
Za správné množství stříbra můžeš spatřit své nepřátele zadupané do země.
24 1000 1000 750 64 60 44 24 30 1205 60
219
12 Žoldnéřští afričtí sloni
Sloni / jednotka slonů / (inv_syr_mer_african_elephants)
Žoldnéřští afričtí sloni
Tyto mocné bestie dokáží svou strašlivou silou rozorat nepřátelské linie.
12 1300 1300 950 54 60 24 21 30 905 55
220
12 Žoldnéřští afričtí sloni
Sloni / jednotka slonů / (inv_mercenary_african_elephants)
Žoldnéřští afričtí sloni
Tyto mocné bestie dokáží svou strašlivou silou rozorat nepřátelské linie.
12 1300 1300 950 54 60 24 21 30 905 55
221
12 Žoldnéřští afričtí sloni
Sloni / jednotka slonů / (Mer_Afr_Elephants)
Žoldnéřští afričtí sloni
Jen hlupáci a blázni se v boji nebojí slonů.
12 1200 800 600 54 60 36 21 30 905 50
222
24 Žoldnéřští indičtí váleční sloni
Sloni / jednotka slonů / (Mer_Ind_War_Elephants)
Žoldnéřští indičtí váleční sloni
Na velikosti opravdu záleží - a na velké, děsivé věci se vyplatí vynaložit peníze.
24 1500 900 630 34 60 28 20 30 1005 60
223
24 Žoldáčtí syrští obrnění sloni
Sloni / jednotka slonů / (Mer_Syrian_Armoured_Elephants)
Žoldáčtí syrští obrnění sloni
Za správné množství stříbra můžeš spatřit své nepřátele zadupané do země.
24 1900 1000 750 64 60 44 24 30 1205 60
polní artilerie
No. Unit Sol. Custom Cost Recru. Cost Upkeep Cost Ship HP. Ship Spd. Msl. Dmg. Rng. Sht. /min Amo. Mle. Atk. Mle. Dmg. Chg. Mle. Def. Arm. HP. Mor.
224
40 Žoldnéřská balista
Obléhací stroj / polní artilerie / (inv_mercenary_ballista)
Žoldnéřská balista
Balista dokáže i na překvapivě velkou vzdálenost střílet se smrtící přesností.
40 1000 1000 750 180 420 3 9 24 6 14 10 45 40
zvláštní jednotka
No. Unit Sol. Custom Cost Recru. Cost Upkeep Cost Ship HP. Ship Spd. Msl. Dmg. Rng. Sht. /min Amo. Mle. Atk. Mle. Dmg. Chg. Mle. Def. Arm. HP. Mor.
225
40 Žoldácké molosské dogy
Pěchota pro boj zblízka / zvláštní jednotka / (Mer_Gre_Molossian_Dogs)
Žoldácké molosské dogy
Silné a nebojácné molosské plemeno představuje tuhé protivníky.
40 575 500 370 35 40 20 68 15 45 35
226
40 Žoldáčtí keltští váleční psi
Pěchota pro boj zblízka / zvláštní jednotka / (Mer_Cel_Warhounds)
Žoldáčtí keltští váleční psi
"Rozpoutejte peklo a vypusťte válečné psy!"
40 450 400 300 20 40 35 68 15 45 35
kontaktní loď
No. Unit Sol. Custom Cost Recru. Cost Upkeep Cost Ship HP. Ship Spd. Msl. Dmg. Rng. Sht. /min Amo. Mle. Atk. Mle. Dmg. Chg. Mle. Def. Arm. HP. Mor.
227
60 Útočná biréma - Žoldnéřská egyptská pěchota
Lehká loď / kontaktní loď / (3c_Mer_Egy_Assault_Bireme)
Útočná biréma - Žoldnéřská egyptská pěchota
Klouny k prorážení trupů nepřátelských plavidel dělají z těchto lodí smrtící zbraně.

Vojáci první linie, cvičení pro kontaktní boj s nepřáteli.

60 260 260 195 501 6 16 24 8 41 55 45 25
228
60 Útočná biréma - Žoldnéřská pěchota s kopími
Lehká loď / kontaktní loď / (3c_Mer_Rom_Assault_Bireme)
Útočná biréma - Žoldnéřská pěchota s kopími
Klouny k prorážení trupů nepřátelských plavidel dělají z těchto lodí smrtící zbraně.

Schopní vojáci, dobře vycvičení pro válku a dychtiví sloužit říši.

60 315 315 235 501 6 18 25 15 55 75 50 45
229
80 Útočná nájezdnická loď - Žoldnéřští galští šermíři
Střední loď / kontaktní loď / (3c_Mer_Gal_Assault_Raider)
Útočná nájezdnická loď - Žoldnéřští galští šermíři
Posádky těchto užitečných plavidel mohou díky své velikosti obsazovat nepřátelské lodě.

Gal může nakrásně máchat mečem za říši, stejně pořád zůstane Galem.

80 315 315 235 25 40 20 58 45 50 40
230
100 Střední útočná nájezdnická loď - Žoldnéřští galští šermíři
Střední loď / kontaktní loď / (3c_Mer_Gal_Medium_Assault_Raider)
Střední útočná nájezdnická loď - Žoldnéřští galští šermíři
Tyto lodě odolají rozbouřenému moři a jejich posádky mohou obsazovat nepřátelská plavidla za každého počasí.

Gal může nakrásně máchat mečem za říši, stejně pořád zůstane Galem.

100 450 450 340 25 40 20 58 45 50 40
231
60 Útočná diéra - Žoldnéřští arabští kopiníci
Lehká loď / kontaktní loď / (3c_Mer_Ara_Assault_Dieres)
Útočná diéra - Žoldnéřští arabští kopiníci
Klouny k prorážení trupů nepřátelských plavidel dělají z těchto lodí smrtící zbraně.

Za stříbro se dají najmout lstiví pouštní válečníci, kteří aspoň vědí, za který konec se drží kopí.

60 230 230 170 566 6 13 25 11 49 45 45 30
232
80 Útočná nájezdnická loď - Žoldnéřská germánská banda
Střední loď / kontaktní loď / (3c_Mer_Ger_Assault_Raider)
Útočná nájezdnická loď - Žoldnéřská germánská banda
Posádky těchto užitečných plavidel mohou díky své velikosti obsazovat nepřátelské lodě.

Tato banda válečníků je především věrná svému náčelníkovi.

80 290 290 220 29 26 22 48 40 50 30
233
100 Střední útočná nájezdnická loď - Žoldnéřská germánská banda
Střední loď / kontaktní loď / (3c_Mer_Ger_Medium_Assault_Raider)
Střední útočná nájezdnická loď - Žoldnéřská germánská banda
Tyto lodě odolají rozbouřenému moři a jejich posádky mohou obsazovat nepřátelská plavidla za každého počasí.

Tato banda válečníků je především věrná svému náčelníkovi.

100 430 430 320 29 26 22 48 40 50 30
234
120 Útočná čtyřveslice - Žoldnéřští šermíři
Střední loď / kontaktní loď / (3c_Mer_Rom_Assault_Quadreme)
Útočná čtyřveslice - Žoldnéřští šermíři
Taranováním nepřátel dokáže tato loď způsobit obrovské škody.

Ve vojsku říše se uplatní každý zdravý muž.

120 520 520 390 825 6 34 35 10 45 60 50 40
235
100 Střední útočná nájezdnická loď - Žoldnéřští galští válečníci
Střední loď / kontaktní loď / (Mer_Gal_Medium_Raider)
Střední útočná nájezdnická loď - Žoldnéřští galští válečníci
Tyto lodě odolají rozbouřenému moři a jejich posádky mohou obsazovat nepřátelská plavidla za každého počasí.

Kdo prodává sílu svého meče, by ho měl také umět dobře používat.

100 530 530 390 25 40 20 58 45 50 45
236
80 Útočná nájezdnická loď - Žoldnéřští galští válečníci
Střední loď / kontaktní loď / (Mer_Gal_Raider)
Útočná nájezdnická loď - Žoldnéřští galští válečníci
Posádky těchto užitečných plavidel mohou díky své velikosti obsazovat nepřátelské lodě.

Kdo prodává sílu svého meče, by ho měl také umět dobře používat.

80 370 370 270 25 40 20 58 45 50 45
237
120 Útočná tetréra - Žoldnéřští kartáginští hoplíté
Střední loď / kontaktní loď / (inv_greek_four_mercenary_carthaginian_hoplites)
Útočná tetréra - Žoldnéřští kartáginští hoplíté
Taranováním nepřátel dokáže tato loď způsobit obrovské škody.

Synové Kartága si vskutku zaslouží, aby byli zváni hoplity.

120 600 600 450 825 6 24 20 20 39 60 45 45
238
120 Útočná tetréra - Žoldnéřští etruští hoplíté
Střední loď / kontaktní loď / (inv_greek_four_mercenary_etruscan_hoplites)
Útočná tetréra - Žoldnéřští etruští hoplíté
Taranováním nepřátel dokáže tato loď způsobit obrovské škody.

Bývalí vládcové Říma, vyzbrojení a vycvičení v řeckém stylu boje, jsou úctyhodnými soupeři.

120 700 500 375 825 6 20 26 5 35 70 55 40
239
60 Útočná diéra - Žoldnéřská etruská pěchota se sekerami
Lehká loď / kontaktní loď / (inv_greek_two_mercenary_etruscan_axe_infantry)
Útočná diéra - Žoldnéřská etruská pěchota se sekerami
Klouny k prorážení trupů nepřátelských plavidel dělají z těchto lodí smrtící zbraně.

Vojsko hbitých sekerníků je pro každého velitele vskutku pádným argumentem proti nepříteli.

60 280 280 210 501 6 30 26 5 30 65 50 40
240
120 Útočná tetréra - Žoldnéřští hoplíté
Střední loď / kontaktní loď / (inv_greek_four_mercenary_hoplites)
Útočná tetréra - Žoldnéřští hoplíté
Taranováním nepřátel dokáže tato loď způsobit obrovské škody.

Hoplité - žádný jiný výraz není výstižnějším synonymem pro válčící Řeky.

120 600 600 450 825 6 35 26 15 55 80 60 50
241
60 Útočná diéra - Žoldnéřští hoplíté
Lehká loď / kontaktní loď / (inv_greek_two_mercenary_hoplites)
Útočná diéra - Žoldnéřští hoplíté
Klouny k prorážení trupů nepřátelských plavidel dělají z těchto lodí smrtící zbraně.

Hoplité - žádný jiný výraz není výstižnějším synonymem pro válčící Řeky.

60 450 450 340 501 6 35 26 15 55 80 60 50
242
80 Útočná nájezdnická loď - Žoldnéřští ilyrští nájezdníci
Střední loď / kontaktní loď / (inv_barbarian_raider_melee_mercenary_ill_raiders)
Útočná nájezdnická loď - Žoldnéřští ilyrští nájezdníci
Posádky těchto užitečných plavidel mohou díky své velikosti obsazovat nepřátelské lodě.

Rychlá a dobře maskovaná pěchota je ideální pro taktiku „udeř a stáhni se“.

80 350 350 260 34 26 16 40 60 45 55
243
80 Střední útočná nájezdnická loď - Žoldnéřští ilyrští hoplíté
Střední loď / kontaktní loď / (inv_barbarian_medium_raider_melee_mercenary_ill_hoplites)
Střední útočná nájezdnická loď - Žoldnéřští ilyrští hoplíté
Tyto lodě odolají rozbouřenému moři a jejich posádky mohou obsazovat nepřátelská plavidla za každého počasí.

Statečnost a pochod bok po boku, to jsou hlavní rysy členů hoplitské falangy.

80 600 600 450 35 26 20 49 105 60 45
244
100 Střední útočná nájezdnická loď - Žoldnéřští ligurští šermíři
Střední loď / kontaktní loď / (inv_barbarian_medium_raider_melee_mercenary_ligurian_swordsmen)
Střední útočná nájezdnická loď - Žoldnéřští ligurští šermíři
Tyto lodě odolají rozbouřenému moři a jejich posádky mohou obsazovat nepřátelská plavidla za každého počasí.

Italičtí válečníci plní galského hněvu známí pro své schopnosti v boji.

100 550 550 410 40 34 20 70 65 55 35
245
80 Útočná nájezdnická loď - Žoldnéřští ligurští sekerníci
Střední loď / kontaktní loď / (inv_barbarian_raider_melee_mercenary_ligurian_axe_warriors)
Útočná nájezdnická loď - Žoldnéřští ligurští sekerníci
Posádky těchto užitečných plavidel mohou díky své velikosti obsazovat nepřátelské lodě.

Sekery nedělají rozdílu. Posekají každý strom nebo člověka.

80 300 300 225 50 26 15 60 65 55 45
246
120 Útočná tetréra - Žoldnéřští massilianští hoplíté
Střední loď / kontaktní loď / (inv_greek_four_mercenary_massilian_hoplites)
Útočná tetréra - Žoldnéřští massilianští hoplíté
Taranováním nepřátel dokáže tato loď způsobit obrovské škody.

Kombinace toho nejlepšího z řecké a galské sféry stvořená tak, aby byla více než součet svých částí.

120 500 500 375 825 6 36 30 26 57 90 65 65
247
120 Útočná tetréra - Žoldnéřští sileraioiští hoplíté
Střední loď / kontaktní loď / (inv_greek_four_mercenary_sileraioi_hoplites)
Útočná tetréra - Žoldnéřští sileraioiští hoplíté
Taranováním nepřátel dokáže tato loď způsobit obrovské škody.

I když řecká falanga dostává za své služby cizí peníze, stále zůstává řeckou, a tudíž zkázonosnou jednotkou.

120 650 650 490 825 6 50 26 15 65 105 65 30
248
80 Útočná diéra - Žoldnéřští arabští kopiníci
Lehká loď / kontaktní loď / (Mer_Ara_Raider)
Útočná diéra - Žoldnéřští arabští kopiníci
Klouny k prorážení trupů nepřátelských plavidel dělají z těchto lodí smrtící zbraně.

Poušť zabíjí ty slabé, ale z těch živých vojáky nedělá.

80 320 320 240 566 6 13 25 11 49 45 45 30
249
60 Útočná diéra - Žoldnéřská egyptská pěchota
Lehká loď / kontaktní loď / (Mer_Egy_Nile_Barge)
Útočná diéra - Žoldnéřská egyptská pěchota
Klouny k prorážení trupů nepřátelských plavidel dělají z těchto lodí smrtící zbraně.

Žoldnéři uvyklí strastem dobyvatelského tažení jsou vždy dobrou investicí.

60 350 350 260 501 7 16 24 8 46 55 45 30
250
60 Útočná diéra - Žoldnéřští přímořští odvedenci
Lehká loď / kontaktní loď / (Mer_Ill_Galley)
Útočná diéra - Žoldnéřští přímořští odvedenci
Klouny k prorážení trupů nepřátelských plavidel dělají z těchto lodí smrtící zbraně.

Ostré sekery zaťaté do správného místa se vždycky vyplatí.

60 350 350 260 501 6 20 26 10 36 45 45 30
251
60 Útočná biréma - Žoldnéřští italští kopiníci
Lehká loď / kontaktní loď / (Mer_Lib_Galley)
Útočná biréma - Žoldnéřští italští kopiníci
Klouny k prorážení trupů nepřátelských plavidel dělají z těchto lodí smrtící zbraně.

Bojová linie složená z kopiníků je velice užitečný způsob, jak utratit peníze.

60 370 370 270 501 6 18 25 15 55 65 50 40
252
60 Útočná diéra - Žoldnéřští parthští kopiníci
Lehká loď / kontaktní loď / (Mer_Par_Raider)
Útočná diéra - Žoldnéřští parthští kopiníci
Klouny k prorážení trupů nepřátelských plavidel dělají z těchto lodí smrtící zbraně.

Dobrý velitel využije vše, co mu jeho pán dá, ať už to má jakoukoliv kvalitu.

60 320 320 240 566 6 13 25 11 34 45 45 25
253
80 Útočná nájezdnická loď - Žoldnéřští baktrijští horalové
Střední loď / kontaktní loď / (Mer_Sak_Raider)
Útočná nájezdnická loď - Žoldnéřští baktrijští horalové
Posádky těchto užitečných plavidel mohou díky své velikosti obsazovat nepřátelské lodě.

Tito horalové jsou vyzbrojeni oštěpy a sekyrami. Ten, kdo jejich služeb využije správně, jim za ně rád zaplatí.

80 310 310 230 28 26 10 36 45 45 25
254
80 Útočná nájezdnická loď - Žoldnéřští baktrijští horalové
Střední loď / kontaktní loď / (Mer_Sar_Raider)
Útočná nájezdnická loď - Žoldnéřští baktrijští horalové
Posádky těchto užitečných plavidel mohou díky své velikosti obsazovat nepřátelské lodě.

Tito horalové jsou vyzbrojeni oštěpy a sekyrami. Ten, kdo jejich služeb využije správně, jim za ně rád zaplatí.

80 310 310 230 28 26 10 36 45 45 25
255
80 Útočná nájezdnická loď - Žoldnéřští keltští válečníci
Střední loď / kontaktní loď / (Mer_Scy_Raider)
Útočná nájezdnická loď - Žoldnéřští keltští válečníci
Posádky těchto užitečných plavidel mohou díky své velikosti obsazovat nepřátelské lodě.

Tvrdý boj žoldnéři přináší nejen další zlato, ale i slávu a úctu svého lidu.

80 400 400 300 27 40 25 50 45 55 40
256
120 Útočná tetréra - Žoldnéřští dáčtí lučištníci
Střední loď / kontaktní loď / (Mer_Thr_Heavy_Galley)
Útočná tetréra - Žoldnéřští dáčtí lučištníci
Taranováním nepřátel dokáže tato loď způsobit obrovské škody.

Kopiníci, i když jde o špatně vycvičené Dáky, jsou v boji vždy užitečnou posilou.

120 570 570 420 825 6 11 22 12 54 45 50 30
257
120 Útočná tetréra - Žoldnéřští italští kopiníci
Střední loď / kontaktní loď / (Mer_Ill_Heavy_Galley)
Útočná tetréra - Žoldnéřští italští kopiníci
Taranováním nepřátel dokáže tato loď způsobit obrovské škody.

Bojová linie složená z kopiníků je velice užitečný způsob, jak utratit peníze.

120 640 640 480 825 6 18 25 15 55 65 50 40
258
80 Útočná diéra - Žoldnéřští ilyrští nájezdníci
Lehká loď / kontaktní loď / (Mer_Ill_Raiders_Two)
Útočná diéra - Žoldnéřští ilyrští nájezdníci
Klouny k prorážení trupů nepřátelských plavidel dělají z těchto lodí smrtící zbraně.

Kdo dá dost peněz, může si najmout ty nejlepší piráty na Jadranu.

80 360 240 180 501 6 34 26 16 40 60 45 55
259
60 Útočná diéra - Žoldnéřští sábští kopiníci
Lehká loď / kontaktní loď / (Mer_Ert_Galley)
Útočná diéra - Žoldnéřští sábští kopiníci
Klouny k prorážení trupů nepřátelských plavidel dělají z těchto lodí smrtící zbraně.

Poušť nerodí válečníky, kteří by uměli odpouštět.

60 390 390 290 501 7 13 25 11 49 45 50 30
260
60 Útočná diéra - Žoldnéři s kopími thureos
Lehká loď / kontaktní loď / (Mer_Mac_Shark)
Útočná diéra - Žoldnéři s kopími thureos
Klouny k prorážení trupů nepřátelských plavidel dělají z těchto lodí smrtící zbraně.

Hoplití harcovníci se za ty peníze rozhodně vyplatí - jsou to takřka dvě jednotky v jedné.

60 390 390 290 501 6 24 25 26 55 65 50 50
střelecká loď
No. Unit Sol. Custom Cost Recru. Cost Upkeep Cost Ship HP. Ship Spd. Msl. Dmg. Rng. Sht. /min Amo. Mle. Atk. Mle. Dmg. Chg. Mle. Def. Arm. HP. Mor.
261
80 Střelecká triéra - Žoldnéřští egyptští střelci
Střední loď / střelecká loď / (3c_Mer_Egy_Missile_Trireme)
Střelecká triéra - Žoldnéřští egyptští střelci
Velká síla střelců dokáže s nepřátelskou posádkou udělat krátký proces.

Lučištníci mohou postřílet nepřátele říše na dálku.

80 330 330 250 693 6 35 125 6 15 8 24 3 12 10 45 25
262
80 Střelecká triéra - Žoldnéřští sabejští střelci
Střední loď / střelecká loď / (3c_Mer_Sab_Missile_Trireme)
Střelecká triéra - Žoldnéřští sabejští střelci
Velká síla střelců dokáže s nepřátelskou posádkou udělat krátký proces.

Doma v poušti je střelec vždycky užitečný.

80 315 315 235 693 6 35 125 6 15 8 24 3 12 10 45 25
263
80 Střelecká triéra - Žoldnéřští prakovníci
Střední loď / střelecká loď / (3c_Mer_Rom_Missile_Trireme)
Střelecká triéra - Žoldnéřští prakovníci
Velká síla střelců dokáže s nepřátelskou posádkou udělat krátký proces.

Dobrý prakovník učiní z obyčejného kamene projektil účinný jako oštěp.

80 320 320 240 693 6 20 150 7 25 8 24 3 22 20 45 25
264
80 Střelecká nájezdnická loď - Žoldnéřští galští lučištníci
Střední loď / střelecká loď / (3c_Mer_Gal_Missile_Raider)
Střelecká nájezdnická loď - Žoldnéřští galští lučištníci
Tyto lodě vezou oddíly střelců, aby napadali nepřátelské posádky.

Jejich lukostřelecké dovednosti se nejlépe uplatní ve službách říše.

80 330 330 250 35 150 7 15 17 24 5 15 10 45 40
265
80 Střelecká nájezdnická loď - Žoldnéřští germánští lovci
Střední loď / střelecká loď / (3c_Mer_Ger_Missile_Raider)
Střelecká nájezdnická loď - Žoldnéřští germánští lovci
Tyto lodě vezou oddíly střelců, aby napadali nepřátelské posádky.

Když luk poskytne jak jídlo, tak bezpečí, každý se s ním naučí.

80 230 230 170 40 125 5 15 8 24 3 12 10 45 25
266
80 Střelecká triéra - Žoldnéřští iberští prakovníci
Střední loď / střelecká loď / (3c_Mer_Ibe_Missile_Trireme)
Střelecká triéra - Žoldnéřští iberští prakovníci
Velká síla střelců dokáže s nepřátelskou posádkou udělat krátký proces.

Iberský kámen vržený za říšskou věc může být stejně nebezpečný jako kterýkoli jiný.

80 315 315 235 693 6 20 150 7 25 8 24 7 37 25 45 35
267
80 Střelecká nájezdnická loď - Žoldnéřští keltští harcovníci
Střední loď / střelecká loď / (3c_Mer_Cel_Missile_Raider)
Střelecká nájezdnická loď - Žoldnéřští keltští harcovníci
Tyto lodě vezou oddíly střelců, aby napadali nepřátelské posádky.

I ti nejposlednější členové kmene se mohou bít za jeho čest a slávu.

80 440 440 330 32 80 7 7 8 24 3 27 40 50 25
268
80 Nájezdní hemiolia - Žoldnéřští lehcí římští harcovníci
Lehká loď / střelecká loď / (3c_Mer_Rom_Raiding_Hemiolia)
Nájezdní hemiolia - Žoldnéřští lehcí římští harcovníci
Tyto rychlé a obratné lodě jsou ideální pro výzvědy a průzkum.

Tito oštěpy vyzbrojení harcovníci jsou rychlí a lehce obrnění.

80 210 210 160 467 6 32 80 7 7 8 24 3 37 15 45 30
269
80 Střelecká nájezdnická loď - Žoldnéřští stepní prakovníci
Střední loď / střelecká loď / (3c_Mer_Ste_Missile_Raider)
Střelecká nájezdnická loď - Žoldnéřští stepní prakovníci
Tyto lodě vezou oddíly střelců, aby napadali nepřátelské posádky.

Dobrý způsob, jak sundat vojáka ze sedla, je trefit ho prakem.

80 290 290 220 23 150 7 25 8 24 3 37 15 45 20
270
80 Střelecká nájezdnická loď - Žoldnéřští britští prakovníci
Střední loď / střelecká loď / (Mer_Bri_Raider)
Střelecká nájezdnická loď - Žoldnéřští britští prakovníci
Tyto lodě vezou oddíly střelců, aby napadali nepřátelské posádky.

Dobrý prakovník si svůj žold zaslouží už jen za to, jaký zmatek způsobuje.

80 420 420 310 23 150 7 25 8 24 3 37 25 50 25
271
80 Nájezdní hemiolia - Žoldnéřští peltasté
Lehká loď / střelecká loď / (Mer_Gre_Raider)
Nájezdní hemiolia - Žoldnéřští peltasté
Tyto rychlé a obratné lodě jsou ideální pro výzvědy a průzkum.

Jednotka bystrozrakých oštěpářů znamená dobře investované peníze.

80 490 490 360 402 6 32 80 7 7 18 24 10 40 65 50 40
272
80 Stíhací trihemiolia - Žoldnéřští kartáginští oštěpaři
Lehká loď / střelecká loď / (inv_greek_two_halfer_mercenary_carthaginian_javelin)
Stíhací trihemiolia - Žoldnéřští kartáginští oštěpaři
Tyto rychlé a relativně silné stíhací lodě dokáží účinně lovit piráty či jinou námořní verbež.

Harcovníci vyzbrojení oštěpy obtěžují nepřátele dřív, než se zapojí do hlavní bitvy.

80 320 320 240 585 7 32 80 7 7 8 24 3 37 15 45 25
273
80 Střelecká triéra - Žoldnéřští baleárští prakovníci
Střední loď / střelecká loď / (inv_greek_three_mercenary_balearic_slingers)
Střelecká triéra - Žoldnéřští baleárští prakovníci
Velká síla střelců dokáže s nepřátelskou posádkou udělat krátký proces.

Do kterého oka to chceš?

80 420 420 315 693 6 29 150 8 25 10 24 4 38 25 50 45
274
140 Střelecká triéra - Žoldnéřští kartáginští peltasté
Střední loď / střelecká loď / (inv_greek_three_mercenary_carthaginian_peltasts)
Střelecká triéra - Žoldnéřští kartáginští peltasté
Velká síla střelců dokáže s nepřátelskou posádkou udělat krátký proces.

Být dobrým harcovníkem a tvrdě bojovat, to chce cvik.

140 550 550 410 693 6 32 80 7 7 26 24 10 44 65 50 45
275
80 Střelecká triéra - Žoldnéřští etruští lučištníci
Střední loď / střelecká loď / (inv_greek_three_mercenary_etr_archers)
Střelecká triéra - Žoldnéřští etruští lučištníci
Velká síla střelců dokáže s nepřátelskou posádkou udělat krátký proces.

Dobří střelci svou cenu prokáží při mnoha příležitostech, dokonce i v jediné bitvě.

80 400 400 300 693 6 35 125 6 15 8 24 4 20 10 50 30
276
80 Střelecká triéra - Žoldnéřští toxotai
Střední loď / střelecká loď / (inv_greek_three_mercenary_toxotes)
Střelecká triéra - Žoldnéřští toxotai
Velká síla střelců dokáže s nepřátelskou posádkou udělat krátký proces.

Střelci jsou ideální zvláště tam, kde je třeba nepřátele vyprovokovat k neuváženým činům.

80 400 400 300 693 6 35 125 6 15 8 24 3 12 10 60 50
277
80 Střelecká nájezdnická loď - Žoldnéřští keltští harcovníci
Střední loď / střelecká loď / (Mer_Cel_Raider)
Střelecká nájezdnická loď - Žoldnéřští keltští harcovníci
Tyto lodě vezou oddíly střelců, aby napadali nepřátelské posádky.

Někteří bojovníci se nebijí pro peníze, ale pro naději na lepší život.

80 340 340 250 32 80 7 7 8 24 3 27 40 50 25
278
80 Střelecká nájezdnická loď - Žoldnéřští iberští prakovníci
Střední loď / střelecká loď / (Mer_Ibe_Raider)
Střelecká nájezdnická loď - Žoldnéřští iberští prakovníci
Tyto lodě vezou oddíly střelců, aby napadali nepřátelské posádky.

I když prakovníci zabíjejí pro peníze a ne pro slávu, nejsou jejich útoky o nic méně smrtící.

80 420 420 310 20 150 7 25 8 24 3 37 25 45 25
279
100 Střední střelecká nájezdnická loď - Žoldnéřští numidští oštěpaři
Střední loď / střelecká loď / (Mer_Num_Medium_Raider)
Střední střelecká nájezdnická loď - Žoldnéřští numidští oštěpaři
Odolné lodě, které jsou postavené tak, aby obstály na každém moři a mohly dotírat na nepřátele.

Tito žoldnéři jsou skvělými harcovníky, kteří nepřátele zasypávají deštěm oštěpů.

100 600 600 450 32 80 8 7 10 24 4 38 15 50 45
280
80 Nájezdní hemiolia - Žoldnéřští numidští oštěpaři
Lehká loď / střelecká loď / (Mer_Aet_Raider)
Nájezdní hemiolia - Žoldnéřští numidští oštěpaři
Tyto rychlé a obratné lodě jsou ideální pro výzvědy a průzkum.

Tito žoldnéři jsou skvělými harcovníky, kteří nepřátele zasypávají deštěm oštěpů.

80 440 440 330 402 7 32 80 8 7 10 24 4 38 15 50 45
281
80 Střelecká nájezdnická loď - Žoldnéřští numidští oštěpaři
Střední loď / střelecká loď / (Mer_Afr_Raider)
Střelecká nájezdnická loď - Žoldnéřští numidští oštěpaři
Tyto lodě vezou oddíly střelců, aby napadali nepřátelské posádky.

Tito žoldnéři jsou skvělými harcovníky, kteří nepřátele zasypávají deštěm oštěpů.

80 450 450 330 32 80 8 7 10 24 4 38 15 50 45
282
80 Nájezdnická hemiolia - Žoldnéřští perští střelci
Lehká loď / střelecká loď / (Mer_Arm_Raider)
Nájezdnická hemiolia - Žoldnéřští perští střelci
Tyto rychlé a obratné lodě jsou ideální pro výzvědy a průzkum.

Měšec stříbra vždycky vylepšuje míření.

80 400 400 300 467 6 35 150 6 15 9 24 4 13 10 45 30
283
80 Střelecká triéra - Žoldnéřští perští střelci
Střední loď / střelecká loď / (Mer_Per_Galley)
Střelecká triéra - Žoldnéřští perští střelci
Velká síla střelců dokáže s nepřátelskou posádkou udělat krátký proces.

Měšec stříbra vždycky vylepšuje míření.

80 520 520 390 758 6 35 150 6 15 9 24 4 13 10 45 30
284
80 Střelecká nájezdnická loď - Žoldnéřští keltští harcovníci
Střední loď / střelecká loď / (Mer_Bal_Raider)
Střelecká nájezdnická loď - Žoldnéřští keltští harcovníci
Tyto lodě vezou oddíly střelců, aby napadali nepřátelské posádky.

Někteří bojovníci se nebijí pro peníze, ale pro naději na lepší život.

80 340 340 250 32 80 7 7 8 24 3 27 40 50 25
285
80 Střelecká nájezdnická loď - Pomocní lučištníci
Střední loď / střelecká loď / (Mer_Boi_Raider)
Střelecká nájezdnická loď - Pomocní lučištníci
Tyto lodě vezou oddíly střelců, aby napadali nepřátelské posádky.

Za dobrou cenu budou tito lovci pronásledovat lidi jako zvěř.

80 380 380 280 40 125 5 15 8 24 3 12 10 45 25
286
80 Nájezdnická hemiolia - Žoldnéřští perští střelci
Lehká loď / střelecká loď / (Mer_Cau_Raider)
Nájezdnická hemiolia - Žoldnéřští perští střelci
Tyto rychlé a obratné lodě jsou ideální pro výzvědy a průzkum.

Měšec stříbra vždycky vylepšuje míření.

80 400 400 300 467 6 35 150 6 15 9 24 4 13 10 45 30
287
80 Střelecká nájezdnická loď - Žoldnéřští dáčtí lučištníci
Střední loď / střelecká loď / (Mer_Dac_Raider)
Střelecká nájezdnická loď - Žoldnéřští dáčtí lučištníci
Tyto lodě vezou oddíly střelců, aby napadali nepřátelské posádky.

S trochou zlata občas dojdeš daleko.

80 380 300 220 35 125 6 15 8 24 3 12 10 45 25
288
80 Střelecká triéra - Žoldnéřští egyptští střelci
Střední loď / střelecká loď / (Mer_Egy_Barge)
Střelecká triéra - Žoldnéřští egyptští střelci
Velká síla střelců dokáže s nepřátelskou posádkou udělat krátký proces.

Vyplácet žold lučištníkům je vždy dobrou investicí, neboť nepřátele zabíjejí zdálky.

80 490 490 360 693 7 35 125 6 15 8 24 3 12 10 45 25
289
80 Střelecká nájezdnická loď - Pomocní lučištníci
Střední loď / střelecká loď / (Mer_Ger_Raider)
Střelecká nájezdnická loď - Pomocní lučištníci
Tyto lodě vezou oddíly střelců, aby napadali nepřátelské posádky.

Za dobrou cenu budou tito lovci pronásledovat lidi jako zvěř.

80 380 380 280 40 125 5 15 8 24 3 12 10 45 25
290
80 Nájezdní hemiolia - Žoldnéřští peltasté
Lehká loď / střelecká loď / (Mer_Hel_Raider)
Nájezdní hemiolia - Žoldnéřští peltasté
Tyto rychlé a obratné lodě jsou ideální pro výzvědy a průzkum.

Jednotka bystrozrakých oštěpářů znamená dobře investované peníze.

80 490 490 360 402 6 32 80 7 7 18 24 10 40 65 50 40
291
80 Střelecká triéra - Žoldnéřští peltasté
Střední loď / střelecká loď / (Mer_Hel_Galley)
Střelecká triéra - Žoldnéřští peltasté
Velká síla střelců dokáže s nepřátelskou posádkou udělat krátký proces.

Jednotka bystrozrakých oštěpářů znamená dobře investované peníze.

80 610 610 450 693 6 32 80 7 7 18 24 10 40 65 50 40
292
80 Střelecká nájezdnická loď - Žoldnéřští numidští oštěpaři
Střední loď / střelecká loď / (Mer_Lib_Raider)
Střelecká nájezdnická loď - Žoldnéřští numidští oštěpaři
Tyto lodě vezou oddíly střelců, aby napadali nepřátelské posádky.

Tito žoldnéři jsou skvělými harcovníky, kteří nepřátele zasypávají deštěm oštěpů.

80 450 450 330 32 80 8 7 10 24 4 38 15 50 45
293
80 Nájezdnická hemiolia - Žoldnéřští perští střelci
Lehká loď / střelecká loď / (Mer_Pon_Raider)
Nájezdnická hemiolia - Žoldnéřští perští střelci
Tyto rychlé a obratné lodě jsou ideální pro výzvědy a průzkum.

Měšec stříbra vždycky vylepšuje míření.

80 400 400 300 467 6 35 150 6 15 9 24 4 13 10 45 30
294
80 Nájezdnická hemiolia - Žoldnéřští perští střelci
Lehká loď / střelecká loď / (Mer_Per_Raider)
Nájezdnická hemiolia - Žoldnéřští perští střelci
Tyto rychlé a obratné lodě jsou ideální pro výzvědy a průzkum.

Měšec stříbra vždycky vylepšuje míření.

80 400 400 300 467 6 35 150 6 15 9 24 4 13 10 45 30
295
80 Nájezdní hemiolia - Žoldnéřští dáčtí lučištníci
Lehká loď / střelecká loď / (Mer_Thr_Galley)
Nájezdní hemiolia - Žoldnéřští dáčtí lučištníci
Tyto rychlé a obratné lodě jsou ideální pro výzvědy a průzkum.

S trochou zlata občas dojdeš daleko.

80 370 370 270 402 6 35 125 6 15 8 24 3 12 10 45 25
296
80 Střelecká triéra - Žoldnéřští numidští oštěpaři
Střední loď / střelecká loď / (Mer_Pho_Galley)
Střelecká triéra - Žoldnéřští numidští oštěpaři
Velká síla střelců dokáže s nepřátelskou posádkou udělat krátký proces.

Tito žoldnéři jsou skvělými harcovníky, kteří nepřátele zasypávají deštěm oštěpů.

80 440 440 330 693 6 32 80 8 7 10 24 4 38 15 50 45
297
80 Nájezdní hemiolia - Žoldnéřští peltasté
Lehká loď / střelecká loď / (Mer_Car_One_Halfer)
Nájezdní hemiolia - Žoldnéřští peltasté
Tyto rychlé a obratné lodě jsou ideální pro výzvědy a průzkum.

Jednotka bystrozrakých oštěpářů znamená dobře investované peníze.

80 490 490 360 402 6 32 80 7 7 18 24 10 40 65 50 40
298
100 Stíhací trihemiolia - Žoldnéřští peltasté
Lehká loď / střelecká loď / (Mer_Rho_Two_Halfer)
Stíhací trihemiolia - Žoldnéřští peltasté
Tyto rychlé a relativně silné stíhací lodě dokáží účinně lovit piráty či jinou námořní verbež.

Jednotka bystrozrakých oštěpářů znamená dobře investované peníze.

100 630 630 470 585 7 32 80 7 7 18 24 10 40 65 50 40
299
80 Střelecká triéra - Žoldnéřští perští střelci
Střední loď / střelecká loď / (Mer_Bos_Galley)
Střelecká triéra - Žoldnéřští perští střelci
Velká síla střelců dokáže s nepřátelskou posádkou udělat krátký proces.

Měšec stříbra vždycky vylepšuje míření.

80 520 520 390 758 6 35 150 6 15 9 24 4 13 10 45 30
300
80 Střelecká nájezdnická loď - Žoldnéřští britští prakovníci
Střední loď / střelecká loď / (Mer_Cal_Raider)
Střelecká nájezdnická loď - Žoldnéřští britští prakovníci
Tyto lodě vezou oddíly střelců, aby napadali nepřátelské posádky.

Dobrý prakovník si svůj žold zaslouží už jen za to, jaký zmatek způsobuje.

80 440 440 330 23 150 7 25 8 24 3 37 25 50 25
301
80 Střelecká triéra - Žoldnéřští peltasté
Střední loď / střelecká loď / (Mer_Cil_Galley)
Střelecká triéra - Žoldnéřští peltasté
Velká síla střelců dokáže s nepřátelskou posádkou udělat krátký proces.

Jednotka bystrozrakých oštěpářů znamená dobře investované peníze.

80 610 610 450 693 6 32 80 7 7 18 24 10 40 65 50 40
302
140 Střelecká pentéra - Žoldnéřští peltasté
Střední loď / střelecká loď / (Mer_Cil_Heavy_Galley)
Střelecká pentéra - Žoldnéřští peltasté
Střelci mohou snadno zasáhnout členy nepřátelských posádek a citelně je oslabit.

Jednotka bystrozrakých oštěpářů znamená dobře investované peníze.

140 930 930 690 1020 5 32 80 7 7 18 24 10 40 65 50 40
303
80 Střelecká nájezdnická loď - Žoldnéřští iberští prakovníci
Střední loď / střelecká loď / (Mer_Lus_Raider)
Střelecká nájezdnická loď - Žoldnéřští iberští prakovníci
Tyto lodě vezou oddíly střelců, aby napadali nepřátelské posádky.

I když prakovníci zabíjejí pro peníze a ne pro slávu, nejsou jejich útoky o nic méně smrtící.

80 420 420 310 20 150 7 25 8 24 3 37 25 45 25
304
100 Střední střelecká nájezdnická loď - Pomocní lučištníci
Střední loď / střelecká loď / (Mer_Cha_Raider)
Střední střelecká nájezdnická loď - Pomocní lučištníci
Odolné lodě, které jsou postavené tak, aby obstály na každém moři a mohly dotírat na nepřátele.

Za dobrou cenu budou tito lovci pronásledovat lidi jako zvěř.

100 520 520 390 40 125 5 15 8 24 3 12 10 45 25
Facebook