menu
HomeDomů / Total War: Rome II / Arvernové (Caesar v Galii)
Arvernové (Caesar v Galii) Caesar v Galii

Arvernové (Caesar v Galii)

Arvernové patřili kdysi k nejmocnějším kmenům v Galii, ale po porážce od Římanů v roce 121 př. n. l. o četná území přišli na úkor Říma i svých sousedů. Mnohé účty tedy zůstávají nesplaceny. Své tažení začínají s pomocí Sekvánů a Svébů vítězstvím nad Haeduy, které podporuje Řím. Navíc ze severu začínají do země pronikat Svébové, vytlačovat Helvéty a vyvolávat další nepokoje. A tak nastal čas pro Vercingetorixe z kmene Arvernů, aby povstal a sjednotil celou Galii pod svou zástavu.

Arvernové (Caesar v Galii)

Campaign Map

Arvernové (Caesar v Galii)
Arvernové (Caesar v Galii)

Faction Name

Arvernové (Caesar v Galii)

Campaign

main_gaul

Culture

rom_Barbarian

Subculture

sc_rom_gaul

Military Group

gallic

Faction Group

gaul_faction_group_arverni

Faction Group

Galské kmeny Galské kmeny
Galové jsou vlivní, energičtí lidé – nejsou to jen válečníci, ale i mistři řemeslníci.
[NOT DISPLAYED] +3 k zabezpečení proti činnosti autoritativních záškodníků
[NOT DISPLAYED] +2 k zabezpečení proti činnosti vychytralých záškodníků
[NOT DISPLAYED] +4 k zabezpečení proti činnosti odhodlaných záškodníků
Galské jezdectví: +20 % k útoku zblízka pro všechny jízdní jednotky
Válečnická společnost: +2 k veřejnému pořádku za každou válku vedenou proti sousední frakci

Political Parties

Arvernové Arvernové
Král Luernios vládne nejmocnějším galským kmenům ze své pevnosti v Gergovii. Jeho slovo je zákonem, a to od řeky Rýna až po atlantské pobřeží. Pod jeho vedením měli Arvernové pověst tvrdých mužů a ostřílených bojovníků.
Playable: True
Initial Power: 65
Galští šampioni: +15% k útoku zblízka při boji na vlastním nebo spojeneckém území
[NOT DISPLAYED] trvale dodává bohatství pouze hlavnímu městu frakce / rozsah: frakce
[NOT DISPLAYED] +3 k zabezpečení proti činnosti autoritativních záškodníků
[NOT DISPLAYED] +2 k zabezpečení proti činnosti vychytralých záškodníků
[NOT DISPLAYED] +4 k zabezpečení proti činnosti odhodlaných záškodníků
Kmenová hegemonie: Mírný diplomatický bonus při jednání se všemi barbarskými kmeny (kulturní afinita)
Velitel
80 Urozená jízda
Urozená jízda
(Cel_Noble_Horse)
kontaktní jízda
160 Přísežníci
Přísežníci
(Cel_Oathsworn)
kontaktní pěchota
160 Šlechta s kopími
Šlechta s kopími
(Cel_Spear_Nobles)
pěchota s kopími
kontaktní pěchota
160 Vyvolení šermíři
Vyvolení šermíři
(Cel_Chosen_Sword)
kontaktní pěchota
160 Nazí válečníci
Nazí válečníci
(Cel_Naked_Warriors)
kontaktní pěchota
160 Přísežníci
Přísežníci
(Cel_Oathsworn)
kontaktní pěchota
160 Keltští válečníci
Keltští válečníci
(Cel_Warriors)
kontaktní pěchota
střelecká pěchota
120 Galští lovci
Galští lovci
(Cel_Gallic_Hunters)
střelecká pěchota
120 Keltští harcovníci
Keltští harcovníci
(Cel_Skirm)
střelecká pěchota
120 Keltští prakovníci
Keltští prakovníci
(Cel_Slingers)
střelecká pěchota
120 Keltská mládež
Keltská mládež
(Cel_Youths)
střelecká pěchota
pěchota s kopími
160 Vyvolení kopiníci
Vyvolení kopiníci
(Cel_Chosen_Spear)
pěchota s kopími
160 Svobodní odvedenci
Svobodní odvedenci
(Cel_Levy_Freemen)
pěchota s kopími
160 Šlechta s kopími
Šlechta s kopími
(Cel_Spear_Nobles)
pěchota s kopími
160 Bojovníci s kopím
Bojovníci s kopím
(Cel_Spear_Warriors)
pěchota s kopími
160 Keltští kmenoví válečníci
Keltští kmenoví válečníci
(Cel_Tribesmen)
pěchota s kopími
kontaktní jízda
80 Těžká jízda
Těžká jízda
(Cel_Heavy_Horse)
kontaktní jízda
80 Lehká jízda
Lehká jízda
(Cel_Light_Horse)
kontaktní jízda
80 Urozená jízda
Urozená jízda
(Cel_Noble_Horse)
kontaktní jízda
obranná artilerie
40 Obří keltská balista
Obří keltská balista
(Cel_Giant_Ballista)
obranná artilerie
40 Škorpión na keltské baště
Škorpión na keltské baště
(Cel_Scorpion_Bastion)
obranná artilerie
40 Keltský škorpión (obranný)
Keltský škorpión (obranný)
(Cel_Scorpion)
obranná artilerie
polní artilerie
40 Balista na keltské baště
Balista na keltské baště
(Cel_Ballista_Bastion)
polní artilerie
40 Keltská balista
Keltská balista
(Cel_Ballista)
polní artilerie
40 Keltský škorpión
Keltský škorpión
(Cel_Cheiroballistra)
polní artilerie
40 Těžký keltský katapult
Těžký keltský katapult
(Cel_Large_Onager)
polní artilerie
40 Katapult na keltské baště
Katapult na keltské baště
(Cel_Onager_Bastion)
polní artilerie
40 Keltský katapult
Keltský katapult
(Cel_Onager)
polní artilerie
zvláštní jednotka
40 Divocí psi
Divocí psi
(Cel_Savage_Dogs)
zvláštní jednotka
Admirál
120 Těžká nájezdnická loď - Přísežníci
Těžká nájezdnická loď - Přísežníci
(Cel_Oathsworn_Heavy_Raider)
kontaktní loď
100 Střední střelecká nájezdnická loď - Keltští prakovníci
Střední střelecká nájezdnická loď - Keltští prakovníci
(Cel_Slingers_Medium_Raider)
střelecká loď
kontaktní loď
80 Útočná nájezdnická loď - Svobodní odvedenci
Útočná nájezdnická loď - Svobodní odvedenci
(Cel_Freemen_Raider)
kontaktní loď
120 Těžká nájezdnická loď - Přísežníci
Těžká nájezdnická loď - Přísežníci
(Cel_Oathsworn_Heavy_Raider)
kontaktní loď
120 Perská útočná tetréra - Bojovníci s kopím
Perská útočná tetréra - Bojovníci s kopím
(Cel_Spear_Warriors_Four)
kontaktní loď
100 Střední útočná nájezdnická loď - Keltští válečníci
Střední útočná nájezdnická loď - Keltští válečníci
(Cel_Warriors_Medium_Raider)
kontaktní loď
střelecká loď
140 Řecká pentéra se střelci - Keltští prakovníci
Řecká pentéra se střelci - Keltští prakovníci
(Cel_Slingers_Five)
střelecká loď
100 Střední střelecká nájezdnická loď - Keltští prakovníci
Střední střelecká nájezdnická loď - Keltští prakovníci
(Cel_Slingers_Medium_Raider)
střelecká loď
80 Střelecká nájezdnická loď - Keltští prakovníci
Střelecká nájezdnická loď - Keltští prakovníci
(Cel_Slingers_Raider)
střelecká loď
loď s artilerií
40 Římská quinqueréma s lehkou artilerií - Keltská balista (loď)
Římská quinqueréma s lehkou artilerií - Keltská balista (loď)
(Cel_Ballista_Five)
loď s artilerií
40 Římská quinqueréma s artilerií - Keltský katapult (loď)
Římská quinqueréma s artilerií - Keltský katapult (loď)
(Cel_Onager_Five)
loď s artilerií
Aquae Tarbellicae
Tarbellové (Caesar v Galii)
Burdigala
Viviskové (Caesar v Galii)
Elimberris
Auskové (Caesar v Galii)
Sotium
Sotiaté (Caesar v Galii)
Divoduron
Mediomatrikové (Caesar v Galii)
Durocorteron
Remové (Caesar v Galii)
Noviodunon
Suessionové (Caesar v Galii)
Treverorum
Treverové (Caesar v Galii)
Condate
Redonové (Caesar v Galii)
Darioritum
Venetové (Caesar v Galii)
Namnetum
Namnetové (Caesar v Galii)
Vorgion
Osismové (Caesar v Galii)
Durovernon
Kantiakové (Caesar v Galii)
Iska
Dumnoniové (Caesar v Galii)
Venta Belgarum
Belgové (Caesar v Galii)
Avaricon
Biturigové (Caesar v Galii)
Durotincon
Lemovikové (Caesar v Galii)
Nemossos
Arvernové (Caesar v Galii)
Atuatuca
Eburonové (Caesar v Galii)
Bagacum
Nerviové (Caesar v Galii)
Octoduron
Helvétové (Caesar v Galii)
Turicum
Tulingové (Caesar v Galii)
Medhlan
Řím (Caesar v Galii)
Vercelum
Řím (Caesar v Galii)
Genua
Řím (Caesar v Galii)
Pollentia
Řím (Caesar v Galii)
Bibracte
Haeduové (Caesar v Galii)
Vienna
Allobragové (Caesar v Galii)
Cenabum
Karnuté (Caesar v Galii)
Crociatonum
Unellové (Caesar v Galii)
Lexovion
Lexovikové (Caesar v Galii)
Suindinum
Cenomani (Caesar v Galii)
Rauricon
Svébové (Caesar v Galii)
Vesontio
Sequanové (Caesar v Galii)
Divona
Kadurkové (Caesar v Galii)
Narbo Martius
Řím (Caesar v Galii)
Segodunum
Ruténové (Caesar v Galii)
Tolosa
Volkové (Caesar v Galii)
Ambatia
Turonové (Caesar v Galii)
Lemonum
Piktové (Caesar v Galii)
Mediolanum Santonum
Santonové (Caesar v Galii)
Agedincum
Senonové (Caesar v Galii)
Alesia
Mandubové (Caesar v Galii)
Lutetia
Parisiové (Caesar v Galii)
Bratuspantion
Bellovakové (Caesar v Galii)
Gesoriacum
Moriniové (Caesar v Galii)
Nemetocenna
Atrebatové (Caesar v Galii)
Argentorate
Vangionové (Caesar v Galii)
Noviiomagos
Nemetové (Caesar v Galii)
Uburzis
Svébové (Caesar v Galii)
Terra Incognita
Massalia
Massilia (Caesar v Galii)
Vasio
Vokontové (Caesar v Galii)