menu
HomeDomů / Total War: Rome II / Alani (Rozdělená říše)
Alani (Rozdělená říše) Rozdělená říše

Alani (Rozdělená říše)

Alani se války nikdy neštítili. Pustošili země kolem celého Černého moře a dostali se až do Arménie. Nadvláda Alanů v Pontské stepi byla nesporná až do chvíle, než dorazili germánští Gótové. Přestože se nomádské národy stáhly směrem k Donu, gótskou kulturu i tak velmi ovlivnily. Mnoho lidí uprchlo do Říma, nebo na východ do nové Sasánovské říše, kde chtěli začít nový mírumilovný život. Ti, kdo zůstali, si zachovali hrdého nomádského ducha a byli připraveni obnovit někdejší slávu svého kmene.

Alani (Rozdělená říše)

Campaign Map

Alani (Rozdělená říše)
Alani (Rozdělená říše)

Faction Name

Alani (Rozdělená říše)

Campaign

main_3c

Culture

rom_Barbarian

Subculture

sc_rom_barb_east

Military Group

3c_alani

Faction Group

3c_faction_group_nomadic

Faction Group

Sarmati Sarmati
Sarmati jsou agresivní kočovní válečníci, proslavení pro své jezdecké a střelecké umění.
Válečný národ: +3 k verbovacím pozicím v domovské provincii
(NOT DISPLAYED) Pre-siege: battering ram
(NOT DISPLAYED) Enables settlement gates to pour boiling oil
(NOT DISPLAYED) Enables local recruitment of champions
(NOT DISPLAYED) Enables local recruitment of dignitaries
(NOT DISPLAYED) Pre-siege: siege tower
(NOT DISPLAYED) Enables local recruitment of spies
(NOT DISPLAYED) Pre-siege: tortoise
(stone walls only)
[NOT DISPLAYED] +3 k zabezpečení proti činnosti autoritativních záškodníků
[NOT DISPLAYED] +3 k zabezpečení proti činnosti vychytralých záškodníků
[NOT DISPLAYED] +3 k zabezpečení proti činnosti odhodlaných záškodníků
Nomádští lučištníci: +25 % ke střelivu všech jednotek

Political Parties

Klan černých koní Klan černých koní
PLACEHOLDER DESCRIPTION
Playable: False
Initial Power: 35
No Effect
Klan červeného orla Klan červeného orla
PLACEHOLDER DESCRIPTION
Playable: False
Initial Power: 35
No Effect
Klan stepních pánů Klan stepních pánů
PLACEHOLDER DESCRIPTION
Playable: False
Initial Power: 35
No Effect
Klan obřích jelenů Klan obřích jelenů
PLACEHOLDER DESCRIPTION
Playable: False
Initial Power: 35
No Effect
Klan zlatých zvířat Klan zlatých zvířat
PLACEHOLDER DESCRIPTION
Playable: False
Initial Power: 35
No Effect
Klan dřevěného luku Klan dřevěného luku
PLACEHOLDER DESCRIPTION
Playable: False
Initial Power: 35
No Effect
Alani Alani
PLACEHOLDER DESCRIPTION
Playable: True
Initial Power: 35
Nadvláda ve stepi: Střední diplomatický bonus při jednání se všemi nomádskými barbarskými kmeny
[NOT DISPLAYED] trvale dodává bohatství pouze hlavnímu městu frakce / rozsah: frakce
Koňáci: +2 k hodnosti nových jednotek nomádské jízdy
Velitel
80 Alanská královská jízda
Alanská královská jízda
(3c_Ala_Alani_Royal_Horses_commander)
kontaktní jízda
80 Urození stepní katafrakti (osobní strážci)
Urození stepní katafrakti (osobní strážci)
(3c_Ala_Noble_Steppe_Cataphracts_commander)
útočná jízda
80 Stepní katafraktští lučištníci
Stepní katafraktští lučištníci
(3c_Ala_Steppe_Cataphract_Archers_commander)
střelecká jízda
kontaktní pěchota
160 Alanští bojovníci se sekerou
Alanští bojovníci se sekerou
(3c_Ala_Alani_Axemen)
kontaktní pěchota
160 Alanští šermíři
Alanští šermíři
(3c_Ala_Alani_Swordsmen)
kontaktní pěchota
160 Obrnění sekerníci
Obrnění sekerníci
(3c_Ala_Armoured_Axe_Warriors)
kontaktní pěchota
160 Obrnění stepní válečníci
Obrnění stepní válečníci
(3c_Ala_Armoured_Steppe_Warriors)
kontaktní pěchota
160 Stepní válečná banda
Stepní válečná banda
(3c_Ala_Steppe_Warband)
kontaktní pěchota
kontaktní jízda
80 Alanská jízda se sekerami
Alanská jízda se sekerami
(3c_Ala_Alani_Axe_Cavalry)
kontaktní jízda
80 Alanská jízda
Alanská jízda
(3c_Ala_Alani_Horsemen)
kontaktní jízda
80 Alanská šlechta
Alanská šlechta
(3c_Ala_Alani_Nobles)
kontaktní jízda
80 Alanští jezdci
Alanští jezdci
(3c_Ala_Alani_Riders)
kontaktní jízda
80 Alanská královská jízda
Alanská královská jízda
(3c_Ala_Alani_Royal_Horses)
kontaktní jízda
80 Alanská královská jízda
Alanská královská jízda
(3c_Ala_Alani_Royal_Horses_commander)
kontaktní jízda
80 Stepní jízda
Stepní jízda
(3c_Ala_Steppe_Cavalry)
kontaktní jízda
80 Taifaliská jízda
Taifaliská jízda
(3c_Ala_Taifali_Cavalry)
kontaktní jízda
80 Sarmatská lehká jízda
Sarmatská lehká jízda
(3c_Ste_Sarmatian_Light_Cavalry)
kontaktní jízda
střelecká jízda
80 Alanské „amazonské“ lučištnice
Alanské „amazonské“ lučištnice
(3c_Ala_Alani_Amazonian_Archers)
střelecká jízda
80 Alanští jízdní harcovníci
Alanští jízdní harcovníci
(3c_Ala_Alani_Horse_Skirmishers)
střelecká jízda
80 Alanské urozené lučištnice
Alanské urozené lučištnice
(3c_Ala_Alani_Noblewomen_Archers)
střelecká jízda
80 Stepní katafraktští lučištníci
Stepní katafraktští lučištníci
(3c_Ala_Steppe_Cataphract_Archers)
střelecká jízda
80 Stepní katafraktští lučištníci
Stepní katafraktští lučištníci
(3c_Ala_Steppe_Cataphract_Archers_commander)
střelecká jízda
80 Stepní jízdní střelci
Stepní jízdní střelci
(3c_Ala_Steppe_Horse_Archers)
střelecká jízda
80 Stepní jízdní harcovníci
Stepní jízdní harcovníci
(3c_Ala_Steppe_Horse_Skirmishers)
střelecká jízda
útočná jízda
80 Obrnění stepní jízdní kopiníci
Obrnění stepní jízdní kopiníci
(3c_Ala_Armoured_Steppe_Lancers)
útočná jízda
80 Urození stepní katafrakti
Urození stepní katafrakti
(3c_Ala_Noble_Steppe_Cataphracts)
útočná jízda
80 Urození stepní katafrakti (osobní strážci)
Urození stepní katafrakti (osobní strážci)
(3c_Ala_Noble_Steppe_Cataphracts_commander)
útočná jízda
80 Urození stepní jízdní kopiníci
Urození stepní jízdní kopiníci
(3c_Ala_Noble_Steppe_Lancers)
útočná jízda
80 Stepní jízdní kopiníci
Stepní jízdní kopiníci
(3c_Ala_Steppe_Lancers)
útočná jízda
polní artilerie
40 Stepní balista
Stepní balista
(3c_Ste_Ballista)
polní artilerie
40 Balista na stepní baště
Balista na stepní baště
(3c_Ste_Ballista_Bastion)
polní artilerie
zvláštní jednotka
40 Stepní váleční psi
Stepní váleční psi
(3c_Ste_Steppe_War_Dogs)
zvláštní jednotka
Admirál
120 Těžká nájezdnická loď - Obrnění stepní válečníci
Těžká nájezdnická loď - Obrnění stepní válečníci
(3c_Ala_Heavy_Assault_Raider_commander)
kontaktní loď
100 Střední střelecká nájezdnická loď - Stepní prakovníci
Střední střelecká nájezdnická loď - Stepní prakovníci
(3c_Ala_Medium_Missile_Raider_commander)
střelecká loď
kontaktní loď
80 Útočná nájezdnická loď - Stepní válečná banda
Útočná nájezdnická loď - Stepní válečná banda
(3c_Ala_Assault_Raider)
kontaktní loď
120 Těžká nájezdnická loď - Obrnění stepní válečníci
Těžká nájezdnická loď - Obrnění stepní válečníci
(3c_Ala_Heavy_Assault_Raider)
kontaktní loď
120 Těžká nájezdnická loď - Obrnění stepní válečníci
Těžká nájezdnická loď - Obrnění stepní válečníci
(3c_Ala_Heavy_Assault_Raider_commander)
kontaktní loď
100 Střední útočná nájezdnická loď - Alanští šermíři
Střední útočná nájezdnická loď - Alanští šermíři
(3c_Ala_Medium_Assault_Raider)
kontaktní loď
střelecká loď
100 Střední střelecká nájezdnická loď - Stepní prakovníci
Střední střelecká nájezdnická loď - Stepní prakovníci
(3c_Ala_Medium_Missile_Raider)
střelecká loď
100 Střední střelecká nájezdnická loď - Stepní prakovníci
Střední střelecká nájezdnická loď - Stepní prakovníci
(3c_Ala_Medium_Missile_Raider_commander)
střelecká loď
80 Střelecká nájezdnická loď - Stepní prakovníci
Střelecká nájezdnická loď - Stepní prakovníci
(3c_Ala_Missile_Raider)
střelecká loď
Athény
Řím (Rozdělená říše)
Gortyna
Řím (Rozdělená říše)
Sparta
Řím (Rozdělená říše)
Alexandrie
Egypt (Rozdělená říše)
Diospolis
Egypt (Rozdělená říše)
Memfis
Egypt (Rozdělená říše)
Myos Hormos
Egypt (Rozdělená říše)
Aksum
Axum (Rozdělená říše)
Meroe
Meroe (Rozdělená říše)
Ptolemais Theron
Blemyové (Rozdělená říše)
Kartágo
Řím (Rozdělená říše)
Hadrumentum
Řím (Rozdělená říše)
Leptis Magna
Řím (Rozdělená říše)
Makomades
Řím (Rozdělená říše)
Burdigala
Galský Řím (Rozdělená říše)
Gergovia
Galský Řím (Rozdělená říše)
Limonum
Galský Řím (Rozdělená říše)
Eudémon
Himyarové (Rozdělená říše)
Maas-gat
Maskat (Rozdělená říše)
Marib
Sába (Rozdělená říše)
Adummatu
Lachmovci (Rozdělená říše)
Gerrha
Gerrhea (Rozdělená říše)
Jatrib
Ma'In (Rozdělená říše)
Amul
Margiana (Rozdělená říše)
Artakoana
Margiana (Rozdělená říše)
Merv
Margiana (Rozdělená říše)
Arsamosata
Arménie (Rozdělená říše)
Artaxa
Arménie (Rozdělená říše)
Carana
Arménie (Rozdělená říše)
Tigranocerta
Arménie (Rozdělená říše)
Efez
Lýdie (Rozdělená říše)
Pergamon
Lýdie (Rozdělená říše)
Pessinus
Lýdie (Rozdělená říše)
Rhodos
Lýdie (Rozdělená říše)
Baktrie
Baktrie (Rozdělená říše)
Eukratides
Baktrie (Rozdělená říše)
Kapisa
Baktrie (Rozdělená říše)
Kordoba
Lusitánie (Rozdělená říše)
Gades
Lusitánie (Rozdělená říše)
Toletum
Přední Hispánie (Rozdělená říše)
Nemecatum
Galský Řím (Rozdělená říše)
Treverorum
Galský Řím (Rozdělená říše)
Amasie
Lýdie (Rozdělená říše)
Nikomédie
Lýdie (Rozdělená říše)
Sinop
Lýdie (Rozdělená říše)
Trapezos
Lýdie (Rozdělená říše)
Panticapaeum
Bosporové (Rozdělená říše)
Fanagorie
Bosporové (Rozdělená říše)
Tanais
Bosporové (Rozdělená říše)
Kamulodunum
Británie (Rozdělená říše)
Isca
Británie (Rozdělená říše)
Mordiunon
Británie (Rozdělená říše)
Sleaford
Británie (Rozdělená říše)
Bam
Sasánovci (Rozdělená říše)
Harmozie
Sasánovci (Rozdělená říše)
Gabala
Ardan (Rozdělená říše)
Mtsketa
Kartliové (Rozdělená říše)
Fasis
Kolchida (Rozdělená říše)
Akur
Dahájové (Rozdělená říše)
Aktau
Dahájové (Rozdělená říše)
Janov
Římští uzurpátoři (Rozdělená říše)
Mediolanum
Římští uzurpátoři (Rozdělená říše)
Patavium
Římští uzurpátoři (Rozdělená říše)
Alerie
Římští uzurpátoři (Rozdělená říše)
Karalis
Římští uzurpátoři (Rozdělená říše)
Pelendava
Roxolanové (Rozdělená říše)
Petrodava
Gótové (Rozdělená říše)
Piskul
Roxolanové (Rozdělená říše)
Zarmizegetusa
Řím (Rozdělená říše)
Ankara
Galatie (Rozdělená říše)
Ikonium
Galatie (Rozdělená říše)
Mazaka
Galatie (Rozdělená říše)
Side
Galatie (Rozdělená říše)
Bibrakte
Galský Řím (Rozdělená říše)
Cenabum
Galský Řím (Rozdělená říše)
Darioritum
Galský Řím (Rozdělená říše)
Juliobana
Galský Řím (Rozdělená říše)
Orea
Sakastánci (Rozdělená říše)
Frada
Sakastánci (Rozdělená říše)
Pura
Sakastánci (Rozdělená říše)
Bavay
Galský Řím (Rozdělená říše)
Vesonto
Galský Řím (Rozdělená říše)
Bergium
Alemanové (Rozdělená říše)
Budorgis
Markomani (Rozdělená říše)
Dunaj
Kvádové (Rozdělená říše)
Ibossim
Přední Hispánie (Rozdělená říše)
Nové Kartágo
Přední Hispánie (Rozdělená říše)
Numantie
Přední Hispánie (Rozdělená říše)
Saguntum
Přední Hispánie (Rozdělená říše)
Dyrrachium
Řím (Rozdělená říše)
Narona
Řím (Rozdělená říše)
Salona
Řím (Rozdělená říše)
Beneventum
Římští uzurpátoři (Rozdělená říše)
Brundisium
Římští uzurpátoři (Rozdělená říše)
Kosentie
Římští uzurpátoři (Rozdělená říše)
Jeruzalém
Palmýra (Rozdělená říše)
Salamis
Palmýra (Rozdělená říše)
Tyros
Palmýra (Rozdělená říše)
Ariminium
Římští uzurpátoři (Rozdělená říše)
Arretium
Římští uzurpátoři (Rozdělená říše)
Askulum
Římští uzurpátoři (Rozdělená říše)
Řím
Římští uzurpátoři (Rozdělená říše)
Ammonium
Egypt (Rozdělená říše)
Augila
Nasamoni (Rozdělená říše)
Cyrene
Řím (Rozdělená říše)
Paraitonion
Egypt (Rozdělená říše)
Arsenium
Vandalové (Rozdělená říše)
Karrodunum
Vandalové (Rozdělená říše)
Grinev
Buriové (Rozdělená říše)
Oblin
Nahanarvaliové (Rozdělená říše)
Ebora
Lusitánie (Rozdělená říše)
Olisipo
Lusitánie (Rozdělená říše)
Apollónie
Řím (Rozdělená říše)
Farsalos
Řím (Rozdělená říše)
Thessaloniki
Řím (Rozdělená říše)
Flevium
Frankové (Rozdělená říše)
Treva
Sasové (Rozdělená říše)
Tulifurdum
Langobardi (Rozdělená říše)
Rutubis
Maurové (Rozdělená říše)
Siga
Mauretánie (Rozdělená říše)
Tingis
Mauretánie (Rozdělená říše)
Arsakie
Sasánovci (Rozdělená říše)
Ekbatana
Médie (Rozdělená říše)
Gazaka
Médie (Rozdělená říše)
Fraaspa
Médie (Rozdělená říše)
Charax
Sasánovci (Rozdělená říše)
Ktesifon
Sasánovci (Rozdělená říše)
Edessa
Palmýra (Rozdělená říše)
Hatra
Sasánovci (Rozdělená říše)
Charmutas
Nabataea (Rozdělená říše)
Hegra
Nabataea (Rozdělená říše)
Petra
Palmýra (Rozdělená říše)
Massilia
Galský Řím (Rozdělená říše)
Narbo
Galský Řím (Rozdělená říše)
Tolosa
Galský Řím (Rozdělená říše)
Capsa
Numidie (Rozdělená říše)
Cirta
Numidie (Rozdělená říše)
Dimmidi
Numidie (Rozdělená říše)
Iol
Numidie (Rozdělená říše)
Dura
Palmýra (Rozdělená říše)
Palmýra
Palmýra (Rozdělená říše)
Akvinkum
Řím (Rozdělená říše)
Segestika
Řím (Rozdělená říše)
Singidun
Řím (Rozdělená říše)
Hekatompylos
Sasánovci (Rozdělená říše)
Nisa
Sasánovci (Rozdělená říše)
Susie
Sasánovci (Rozdělená říše)
Zadrakata
Sasánovci (Rozdělená říše)
Gor
Sasánovci (Rozdělená říše)
Persepolis
Sasánovci (Rozdělená říše)
Susa
Sasánovci (Rozdělená říše)
Cydamus
Garamantie (Rozdělená říše)
Garama
Garamantie (Rozdělená říše)
Eilodon
Kaledonci (Rozdělená říše)
Elbana
Ebdanové (Rozdělená říše)
Stanwick
Británie (Rozdělená říše)
Kelheim
Galský Řím (Rozdělená říše)
Korie
Galský Řím (Rozdělená říše)
Noreia
Řím (Rozdělená říše)
Oktoduris
Galský Řím (Rozdělená říše)
Melgunov
Gótové (Rozdělená říše)
Olbie
Gótové (Rozdělená říše)
Soloka
Heruliové (Rozdělená říše)
Gelonus
Alani (Rozdělená říše)
Samandar
Alani (Rozdělená říše)
Sarai
Iastové (Rozdělená říše)
Siracena
Alani (Rozdělená říše)
Agrigentum
Římští uzurpátoři (Rozdělená říše)
Panormus
Římští uzurpátoři (Rozdělená říše)
Syrakusy
Římští uzurpátoři (Rozdělená říše)
Kalankorum
Semnoni (Rozdělená říše)
Pelplin
Rugiové (Rozdělená říše)
Setidava
Burgundové (Rozdělená říše)
Virunium
Variniové (Rozdělená říše)
Antioch
Palmýra (Rozdělená říše)
Samosata
Palmýra (Rozdělená říše)
Tarsus
Palmýra (Rozdělená říše)
Tapsakus
Palmýra (Rozdělená říše)
Aracillum
Přední Hispánie (Rozdělená říše)
Brigantium
Lusitánie (Rozdělená říše)
Tarrako
Přední Hispánie (Rozdělená říše)
Terra Incognita
Antea
Řím (Rozdělená říše)
Naissos
Řím (Rozdělená říše)
Oděsa
Řím (Rozdělená říše)
Pulpudeva
Řím (Rozdělená říše)
Buchara
Chórezm (Rozdělená říše)
Marakanda
Baktrie (Rozdělená říše)