menu
HomeDomů / Total War: Rome II / Arménie
Arménie Velká kampaň

Arménie

Po celá staletí si Arménie udržovala jiskřičku velikosti a čekala na tu pravou chvíli, aby z ní rozdmýchala plamen. Od doby slavné říše si ji už třikrát podmanily zahraniční mocnosti, ale s každým dalším nezdarem se stala silnější a poučila se od svých utlačovatelů.

Nyní je Arménie pokrokové království s výhodnou polohou, které využilo toho, že Seleukovci mají spoustu jiných starostí, a opět vyhlásilo nezávislost. Aby si však zachovala svobodu, bude o ni muset bojovat s hrozbou rozrůstající se Parthie. Je to poslední překážka, kterou musí Arménie překonat a prokázat tak, že je hodna se opět stát slavnou říší!

Arménie

Campaign Map

Arménie
Arménie

Faction Name

Arménie

Campaign

main_rome

Culture

rom_Eastern

Subculture

sc_rom_eastern

Military Group

armenia

Faction Group

rom_faction_group_eastern

Faction Group

Východní říše Východní říše
Po pádu Perské říše byly východní tradice respektovány a rozvíjeny dalšími zde vznikajícími státy.
[NOT DISPLAYED] +3 k zabezpečení proti činnosti autoritativních záškodníků
[NOT DISPLAYED] +3 k zabezpečení proti činnosti vychytralých záškodníků
[NOT DISPLAYED] +3 k zabezpečení proti činnosti odhodlaných záškodníků
Skvělí lučištníci: +25 % ke střelivu všech jednotek
Tajná policie: Zvýšená obrana proti agentům ve všech provinciích

Political Parties

Nakhararové z Artsachu Nakhararové z Artsachu
Říše přináší prospěch předním rodům v provincii, které spojuje jak příslušnost ke dvoru, tak i stejná kultura. Královská rodina utužuje vztahy mezi jinak značně rozmanitou šlechtou.
Playable: False
Initial Power: 22
No Effect
Nakhararové z Ayraratu Nakhararové z Ayraratu
Říše přináší prospěch předním rodům v provincii, které spojuje jak příslušnost ke dvoru, tak i stejná kultura. Královská rodina utužuje vztahy mezi jinak značně rozmanitou šlechtou.
Playable: False
Initial Power: 22
No Effect
Nachararové z Vaspurakanu Nachararové z Vaspurakanu
Přední rody provincií těží z říše a u dvora je spojuje stejná kultura. Královský rod slouží jako spojovací článek jinak různorodé šlechty.
Playable: False
Initial Power: 22
No Effect
Dynastie Orontovců Dynastie Orontovců
Arménské království představovalo díky své strategické poloze pro cizí říše žádanou kořist. V celé své historii tato země zažila střídavě různá stádia samostatnosti a podřízenosti. V době, kdy po smrti Caesara zmítaly Římem spory o následnictví, byla vazalským státem a k Římu ji vázalo značně nejisté spojenectví.
Playable: True
Initial Power: 78
[NOT DISPLAYED] trvale dodává bohatství pouze hlavnímu městu frakce / rozsah: frakce
Stavitelé mostů: Menší diplomatický bonus při jednání se všemi helénskými a východními frakcemi
Hrdý lid: +20 % k morálce všech jednotek v boji na vlastním území
Nakhararové z Tayku Nakhararové z Tayku
Říše přináší prospěch předním rodům v provincii, které spojuje jak příslušnost ke dvoru, tak i stejná kultura. Královská rodina utužuje vztahy mezi jinak značně rozmanitou šlechtou.
Playable: False
Initial Power: 22
No Effect
Nakhararové z Turuberanu Nakhararové z Turuberanu
Říše přináší prospěch předním rodům v provincii, které spojuje jak příslušnost ke dvoru, tak i stejná kultura. Královská rodina utužuje vztahy mezi jinak značně rozmanitou šlechtou.
Playable: False
Initial Power: 22
No Effect
Nakhararové z Utiku Nakhararové z Utiku
Říše přináší prospěch předním rodům v provincii, které spojuje jak příslušnost ke dvoru, tak i stejná kultura. Královská rodina utužuje vztahy mezi jinak značně rozmanitou šlechtou.
Playable: False
Initial Power: 22
No Effect
Velitel
160 Urození kopiníci
Urození kopiníci
(Eas_Noble_Spear)
pěchota s kopími
80 Královští katafrakti
Královští katafrakti
(Eas_Royal_Cataphracts)
útočná jízda
kontaktní pěchota
160 Sekerníci
Sekerníci
(Eas_Axemen)
kontaktní pěchota
160 Horalé
Horalé
(Eas_Hillmen)
kontaktní pěchota
160 Kartlijští sekerníci
Kartlijští sekerníci
(Eas_Kartli_Axemen)
kontaktní pěchota
120 Dav
Dav
(Eas_Mob)
kontaktní pěchota
střelecká pěchota
120 Východní střelci
Východní střelci
(Eas_Archers)
střelecká pěchota
120 Elitní perští střelci
Elitní perští střelci
(Eas_Elite_Persian_Archers)
střelecká pěchota
120 Východní oštěpáři
Východní oštěpáři
(Eas_Javelinmen)
střelecká pěchota
120 Egyptští prakovníci
Egyptští prakovníci
(Eas_Slingers)
střelecká pěchota
pěchota s kopími
160 Urození kopiníci
Urození kopiníci
(Eas_Noble_Spear)
pěchota s kopími
160 Perští hoplité
Perští hoplité
(Eas_Persian_Hoplites)
pěchota s kopími
160 Východní kopiníci
Východní kopiníci
(Eas_Spear)
pěchota s kopími
kontaktní jízda
80 Azatští rytíři
Azatští rytíři
(Eas_Azat_Knights)
kontaktní jízda
80 Jízda urozené krve
Jízda urozené krve
(Eas_Noble_Blood_Cav)
kontaktní jízda
střelecká jízda
80 Obrnění jízdní střelci
Obrnění jízdní střelci
(Eas_Armour_Horse_Archers)
střelecká jízda
80 Jízdní střelci
Jízdní střelci
(Eas_Horse_Archers)
střelecká jízda
80 Jízdní harcovníci
Jízdní harcovníci
(Eas_Horse_Skirm)
střelecká jízda
80 Urození jízdní střelci
Urození jízdní střelci
(Eas_Noble_Horse_Archers)
střelecká jízda
útočná jízda
80 Východní katafrakti
Východní katafrakti
(Eas_Cataphracts)
útočná jízda
80 Perští jezdci
Perští jezdci
(Eas_Persian_Cavalry)
útočná jízda
80 Královští katafrakti
Královští katafrakti
(Eas_Royal_Cataphracts)
útočná jízda
obranná artilerie
40 Obří východní balista
Obří východní balista
(Eas_Giant_Ballista)
obranná artilerie
40 Škorpión na východní baště
Škorpión na východní baště
(Eas_Scorpion_Bastion)
obranná artilerie
40 Východní škorpión (obranný)
Východní škorpión (obranný)
(Eas_Scorpion)
obranná artilerie
polní artilerie
40 Balista na východní baště
Balista na východní baště
(Eas_Ballista_Bastion)
polní artilerie
40 Východní balista
Východní balista
(Eas_Ballista)
polní artilerie
40 Východní škorpión
Východní škorpión
(Eas_Cheiroballistra)
polní artilerie
40 Velký východní katapult
Velký východní katapult
(Eas_Large_Onager)
polní artilerie
40 Katapult na východní baště
Katapult na východní baště
(Eas_Onager_Bastion)
polní artilerie
40 Východní katapult
Východní katapult
(Eas_Onager)
polní artilerie
Admirál
140 Pentéra se škorpióny - Východní střelci
Pentéra se škorpióny - Východní střelci
(Eas_Archers_Five_Dbl_Scorpio)
střelecká loď
40 Pentéra s lehkou artilerií - Východní balista (loď)
Pentéra s lehkou artilerií - Východní balista (loď)
(Eas_Ballista_Five)
loď s artilerií
kontaktní loď
120 Útočná tetréra - Horalé
Útočná tetréra - Horalé
(Eas_Hillmen_Four)
kontaktní loď
60 Diéra se zápalnými nádobami - Východní kopiníci
Diéra se zápalnými nádobami - Východní kopiníci
(Eas_Spear_Two_Fire_Pots)
kontaktní loď
60 Útočná diéra - Východní kopiníci
Útočná diéra - Východní kopiníci
(Eas_Spear_Two)
kontaktní loď
střelecká loď
140 Pentéra se škorpióny - Východní střelci
Pentéra se škorpióny - Východní střelci
(Eas_Archers_Five_Dbl_Scorpio)
střelecká loď
140 Pentéra s věží - Východní střelci
Pentéra s věží - Východní střelci
(Eas_Archers_Five_Lft_Bow)
střelecká loď
140 Střelecká pentéra - Východní střelci
Střelecká pentéra - Východní střelci
(Eas_Archers_Five)
střelecká loď
80 Nájezdnická hemiolia - Východní oštěpáři
Nájezdnická hemiolia - Východní oštěpáři
(Eas_Javelinmen_One_Halfer)
střelecká loď
100 Stíhací trihemiolia - Východní oštěpáři
Stíhací trihemiolia - Východní oštěpáři
(Eas_Javelinmen_Two_Halfer)
střelecká loď
80 Triéra se škorpióny - Egyptští prakovníci
Triéra se škorpióny - Egyptští prakovníci
(Eas_Slingers_Three_Scorpio)
střelecká loď
80 Střelecká triéra - Egyptští prakovníci
Střelecká triéra - Egyptští prakovníci
(Eas_Slingers_Three)
střelecká loď
loď s artilerií
40 Pentéra s lehkou artilerií - Východní balista (loď)
Pentéra s lehkou artilerií - Východní balista (loď)
(Eas_Ballista_Five)
loď s artilerií
40 Pentéra s artilerií - Východní katapult (loď)
Pentéra s artilerií - Východní katapult (loď)
(Eas_Onager_Five)
loď s artilerií
Myos Hormos
Egypt
Memfis
Egypt
Alexandrie
Egypt
Diospolis
Egypt
Thapsus
Libye
Macomades
Libye
Leptis Magna
Libye
Kartágo
Kartágo
Aksum
Axum
Meroe
Meroe
Ptolemais Theron
Blemyové
Burdigala
Akvitáni
Nemossos
Arvernové
Lemonum
Piktonové
Eudaemon
Himjar
Maskat
Maskat
Marib
Sába
Gerrha
Gerrha
Adummatu
Kedarité
Yathrib
Ma'in
Alexandria Arachosia
Arachosie
Kapisene
Arachosie
Artacoana
Arie
Phrada
Sagartie
Merv
Arie
Armavir
Arménie
Tushpa
Arménie
Arsamosata
Arménie
Efez
Sardy
Pergamon
Pergamon
Pessinus
Sardy
Rhodos
Rhodos
Baktra
Baktrie
Eucratideia
Baktrie
Kartuba
Turdetanové
Gadira
Nové Kartágo
Treverorum
Treveriové
Nemetocenna
Atrebáté
Nikomédie
Bithynie
Sinop
Pontus
Amaseia
Pontus
Trapezos
Trapézos
Tanais
Krym
Fanagorie
Krym
Panticapaeum
Krym
Eborakon
Briganté
Camulodunon
Icenové
Moridunon
Demétové
Iska
Dumnoniové
Eildon
Kaledonská konfederace
Eblana
Ebdaniové
Bam
Sagartie
Harmozie
Drangijána
Ibossim
Kartágo
Kart Hadašt
Kartágo
Numantie
Termesťané
Arse
Edetaniové
Gabala
Ardhan
Phasis
Kolchida
Mccheta
Kartli
Namnetum
Namnetové
Bibracte
Haeduové
Cenabum
Karnuté
Kath
Chórezm
Amul
Dahae
Tarsus
Seleukovci
Salamis
Kypr
Side
Kypr
Medhlan
Insubrové
Genua
Ligurie
Patavium
Venetové
Alalie
Etruská liga
Karalis
Kartágo
Petrodava
Bastarnové
Malva
Getové
Sarmizegetusa
Apulijci
Mazaca
Kappadokie
Samosata
Kappadokie
Ancyra
Galacie
Ikonium
Sardy
Pura
Drangijána
Oraea
Drangijána
Bagacum
Nerviové
Vesontio
Sequaniové
Athény
Athény
Hierapytna
Knóssos
Sparta
Sparta
Casurgis
Bójové
Istros
Bójové
Delminium
Daorsiové
Epidamnos
Ardijové
Iader
Dalmátové
Volterra
Etruská liga
Řím
Řím
Ariminum
Etruská liga
Neapol
Řím
Kyréna
Kyrenaika
Paraitonion
Kyrenaika
Augila
Nasamonové
Ammonium
Kyrenaika
Evora
Hispánští Keltové
Olisipo
Luzitánie
Apollónie
Epirus
Pella
Makedonie
Lárisa
Epirus
Flevum
Frísové
Tulifurdum
Cheruskové
Uburzis
Markomani
Cosentia
Řím
Brundisium
Řím
Lilybaeum
Kartágo
Syrakusy
Syrakusy
Migdol
Gaetulové
Dimmidi
Masaesylové
Iol
Nové Kartágo
Tingis
Nové Kartágo
Gazaca
Atropatené
Ekbatana
Atropatené
Rhaga
Persie
Hatra
Médie
Seleukeia
Médie
Charax
Médie
Edessa
Seleukovci
Charmuthas
Nabataea
Jeruzalém
Egypt
Petra
Egypt
Hegra
Nabataea
Singidunum
Skordiskové
Segestica
Breucijští
Akink
Eraviskové
Nisa
Parthie
Zadrakarta
Parthava
Hecatompylos
Parthava
Susia
Parthava
Súsy
Persie
Gor
Persie
Persepolis
Persie
Cydamus
Garamantové
Garama
Garamantové
Solokha
Královská Skythie
Samandar
Aorsoi
Olbia
Catiaroiové
Siracena
Sirakové
Tolosa
Volkové
Massalia
Massilia
Octuduron
Helvétové
Noreia
Noriové
Koria
Raetia
Mons Regius
Aestiové
Galic
Anartové
Tur
Budiniové
Gelonus
Roxolani
Sarai
Thyssagetové
Aktau
Masagetové
Belz
Lugiové
Budorgis
Lugiové
Ascaucalis
Gótové
Alabu
Kimbrové
Lupfurdum
Svébové
Rhougion
Rugiové
Palmýra
Seleukovci
Dura
Seleukovci
Týros
Seleukovci
Antiochie
Seleukovci
Brigantium
Galicie
Aracillum
Kantábrie
Tarraco
Cessetaniové
Terra Incognita
Antheia
Tylis
Navissos
Triballové
Odessos
Království Odrysů
Pulpudeva
Makedonie
Bukhara
Baktrie
Samarkand
Baktrie