menu
HomeDomů / Total War: Rome II / Rysy postavy
gaul_vercingetorix
No. Trait Icon Name Effects
1 r2_cig_trait_arverni_vercingetorix Level 1
Šampion Galie
Jediný národ, hnaný společnou myšlenkou, dokáže vzdorovat světu.
Zpřístupní tuto schopnost: "Nelítostný" (this_general)
Velký vůdce: tuto postavu nelze zabít, pouze zranit. (this_general)
Level 2
Šampion Galie
Jediný národ, hnaný společnou myšlenkou, dokáže vzdorovat světu.
Zpřístupní tuto schopnost: "Nelítostný" (this_general)
Umožňuje schopnost: Jednota (this_general)
Velký vůdce: tuto postavu nelze zabít, pouze zranit. (this_general)
Level 3
Šampion Galie
Jediný národ, hnaný společnou myšlenkou, dokáže vzdorovat světu.
Zpřístupní tuto schopnost: "Nelítostný" (this_general)
Umožňuje schopnost: Jednota (this_general)
Velký vůdce: tuto postavu nelze zabít, pouze zranit. (this_general)
gaul_caesar
No. Trait Icon Name Effects
2 r2_cig_trait_caesar Level 1
Prokonzul římský
Z moci Senátu a lidu římského správce Ilýrie a Galie.
Zpřístupní tuto schopnost: "Přítomnost" (this_general)
Velký vůdce: tuto postavu nelze zabít, pouze zranit. (this_general)
Level 2
Prokonzul římský
Z moci Senátu a lidu římského správce Ilýrie a Galie.
Umožňuje schopnost: Loajalita (this_general)
Zpřístupní tuto schopnost: "Přítomnost" (this_general)
Velký vůdce: tuto postavu nelze zabít, pouze zranit. (this_general)
Level 3
Prokonzul římský
Z moci Senátu a lidu římského správce Ilýrie a Galie.
Umožňuje schopnost: Loajalita (this_general)
Zpřístupní tuto schopnost: "Přítomnost" (this_general)
Velký vůdce: tuto postavu nelze zabít, pouze zranit. (this_general)
gaul_boduognatos
No. Trait Icon Name Effects
3 r2_cig_trait_nervii_boduognatus Level 1
Vůdce Nerviů
Velitel divokých Nerviů, Sparťanů Galie.
Zpřístupní tuto schopnost: "Bojový duch" (this_general)
Velký vůdce: tuto postavu nelze zabít, pouze zranit. (this_general)
Level 2
Vůdce Nerviů
Velitel divokých Nerviů, Sparťanů Galie.
Zpřístupní tuto schopnost: "Koncentrace sil" (this_general)
Zpřístupní tuto schopnost: "Bojový duch" (this_general)
Velký vůdce: tuto postavu nelze zabít, pouze zranit. (this_general)
Level 3
Vůdce Nerviů
Velitel divokých Nerviů, Sparťanů Galie.
Zpřístupní tuto schopnost: "Koncentrace sil" (this_general)
Zpřístupní tuto schopnost: "Bojový duch" (this_general)
Velký vůdce: tuto postavu nelze zabít, pouze zranit. (this_general)
gaul_ariovistos
No. Trait Icon Name Effects
4 r2_cig_trait_suebi_ariovistus Level 1
Král Svébů
Válečník a král Svébů, náčelník rýnských Germánů.
Zpřístupní tuto schopnost: "Hrdost" (this_general)
Velký vůdce: tuto postavu nelze zabít, pouze zranit. (this_general)
Level 2
Král Svébů
Válečník a král Svébů, náčelník rýnských Germánů.
Zpřístupní tuto schopnost: "Rychlý čelní útok" (this_general)
Zpřístupní tuto schopnost: "Hrdost" (this_general)
Velký vůdce: tuto postavu nelze zabít, pouze zranit. (this_general)
Level 3
Král Svébů
Válečník a král Svébů, náčelník rýnských Germánů.
Zpřístupní tuto schopnost: "Rychlý čelní útok" (this_general)
Zpřístupní tuto schopnost: "Hrdost" (this_general)
Velký vůdce: tuto postavu nelze zabít, pouze zranit. (this_general)
agent_background_champion_brute
No. Trait Icon Name Effects
5 r2_sp_trait_all_agent_army_assault_unit Level 1
Krutý
"Začni u palců a pokračuj nahoru."
+5 % k šanci na úspěch při akcích proti nepřátelským agentům a generálům (this_agent)
Level 2
Útočný
"Líbí se ti moje sbírka uší?"
+10 % k šanci na úspěch při akcích proti nepřátelským agentům a generálům (this_agent)
Level 3
Brutální
"Co znamená přežít?"
+15 % k šanci na úspěch při akcích proti nepřátelským agentům a generálům (this_agent)
agent_background_champion_martial_artist
No. Trait Icon Name Effects
6 r2_sp_trait_all_agent_army_foreign_harass_guerrilla Level 1
Povstalec
"Útočím tam, kde to nepřítel nejméně čeká."
+10 % k dosahu pohyblivosti na mapě kampaně pro tohoto agenta (this_agent)
+1 k důvtipu (this_agent)
Level 2
Partyzán
"Neútočím na silná místa nepřítele, ale na jeho slabiny."
+20 % k dosahu pohyblivosti na mapě kampaně pro tohoto agenta (this_agent)
+2 k důvtipu (this_agent)
Level 3
Hrůza v temnotách
Temnota skryje armádu nožů.
+30 % k dosahu pohyblivosti na mapě kampaně pro tohoto agenta (this_agent)
+3 k důvtipu (this_agent)
agent_spy_subterfuge_1_spy
No. Trait Icon Name Effects
7 r2_sp_trait_all_agent_army_friendly_reconaissance Level 1
Průzkumník
"Mnoho mužů. Spěchali. Tři kulhali…"
+10 k dohledu (this_agent)
+1 k důvtipu (this_agent)
Level 2
Zkušený průzkumník
Každé ohnuté stéblo trávy vypráví svůj vlastní příběh.
+20 k dohledu (this_agent)
+2 k důvtipu (this_agent)
Level 3
Ostříží zrak
Nepřítel se před ostřížím zrakem neschová.
+30 k dohledu (this_agent)
+3 k důvtipu (this_agent)
agent_background_spy_courier
No. Trait Icon Name Effects
8 r2_sp_trait_all_agent_army_instructor Level 1
Doktor
Těžko na cvičišti, lehko na bojišti.
+2 k autoritě (this_agent)
Level 2
Instruktor
"Dril je jako modlitba! Modlitba k bohům války!"
+4 k autoritě (this_agent)
Level 3
Puntičkář
Muži ho nenávidí, ale dělají, co se jim řekne.
+6 k autoritě (this_agent)
agent_background_dignitary_overseer
No. Trait Icon Name Effects
9 r2_sp_trait_all_agent_army_intercept_orders Level 1
Oportunista
"Budu střílet posly tak dlouho, dokud nedostanu toho správného."
+1 odhalených agentů, armád nebo sídel po úspěšném průzkumu (this_agent)
+1 k autoritě (this_agent)
Level 2
Logik
"Dříve nebo později bude nepřítel muset poslat rozkazy."
+2 odhalených agentů, armád nebo sídel po úspěšném průzkumu (this_agent)
+2 k autoritě (this_agent)
Level 3
Nedostižný
"Vím přesně, kde je nepřítel."
+3 odhalených agentů, armád nebo sídel po úspěšném průzkumu (this_agent)
+3 k autoritě (this_agent)
agent_background_spy_criminal
No. Trait Icon Name Effects
10 r2_sp_trait_all_agent_army_poison_provisions Level 1
Falešný zásobovač
"Nejez sušenky. Myslím, že jsou zkažené."
+5 % k dosahu pohyblivosti na mapě kampaně pro nepřátelské vojsko po úspěšné sabotáži zásob (this_agent)
+1 k důvtipu (this_agent)
Level 2
Falešný proviantčík
"Postup je pravděpodobný. Hlavně směrem k latrínám…"
+10 % k dosahu pohyblivosti na mapě kampaně pro nepřátelské vojsko po úspěšné sabotáži zásob (this_agent)
+2 k důvtipu (this_agent)
Level 3
Uznávaný zásobovač
"Přinejhorším? Průjem. Přinejlepším? Chcípnou!"
+15 % k dosahu pohyblivosti na mapě kampaně pro nepřátelské vojsko po úspěšné sabotáži zásob (this_agent)
+3 k důvtipu (this_agent)
agent_champion_zeal_3_audacity
No. Trait Icon Name Effects
11 r2_sp_trait_all_agent_army_show_force Level 1
Pozoruhodný
"Vidím, že si mě prohlížíš. A ano, posiluji."
+1 k autoritě (this_agent)
+1 k důvtipu (this_agent)
+1 k zápalu (this_agent)
Level 2
Úžasný
"Podřadní se krčí v mém stínu!"
+2 k autoritě (this_agent)
+2 k důvtipu (this_agent)
+2 k zápalu (this_agent)
Level 3
Úctu vzbuzující
"Jsem úžasný!"
+3 k autoritě (this_agent)
+3 k důvtipu (this_agent)
+3 k zápalu (this_agent)
agent_dignitary_zeal_2_doom
No. Trait Icon Name Effects
12 r2_sp_trait_all_agent_army_threaten Level 1
Odstrašující
Občas stačí mít pověst násilníka.
-1 k autoritě (this_agent)
+1 k důvtipu (this_agent)
+1 k zápalu (this_agent)
Level 2
Zastrašující
"Neboj, neublížím ti, nijak moc."
-2 k autoritě (this_agent)
+2 k důvtipu (this_agent)
+2 k zápalu (this_agent)
Level 3
Hrozivý
Pozdvihnuté obočí stačí, aby se druhým zamotala hlava.
-3 k autoritě (this_agent)
+3 k důvtipu (this_agent)
+3 k zápalu (this_agent)
agent_dignitary_subterfuge_2_treachery
No. Trait Icon Name Effects
13 r2_sp_trait_all_agent_army_undermine_authority Level 1
Pochyby & neshody
"Určitě je to rozumné?"
+5 % k šanci na úspěch při akcích proti nepřátelským agentům a generálům (this_agent)
Level 2
Šepot za zády
"Z důvěryhodného zdroje vím, že…"
+10 % k šanci na úspěch při akcích proti nepřátelským agentům a generálům (this_agent)
Level 3
Podkopávač
"Copak bych ti lhal, příteli? Lhal bych?"
+15 % k šanci na úspěch při akcích proti nepřátelským agentům a generálům (this_agent)
agent_background_dignitary_sacrificer
No. Trait Icon Name Effects
14 r2_sp_trait_all_agent_character_kill_concealed_blade Level 1
Nůž v zádech
"Jedem se strašně nadělá. Všechny ty zvratky a výkaly. Fuj."
+10 % k šanci na úspěch při akcích proti nepřátelským agentům a generálům (this_agent)
Level 2
Podrazák
Pěkný čistý zásun pod žebra vyřeší spoustu problémů.
+20 % k šanci na úspěch při akcích proti nepřátelským agentům a generálům (this_agent)
Level 3
Skrytá čepel
"Vždycky dávám přednost překvapení, zejména u vražd."
+30 % k šanci na úspěch při akcích proti nepřátelským agentům a generálům (this_agent)
agent_dignitary_background_orator
No. Trait Icon Name Effects
15 r2_sp_trait_all_agent_character_kill_provocation Level 1
Provokativní
"Oblékáš se jako mužský prostitut! A to nijak drahý!"
+1 k autoritě (this_agent)
+1 k zápalu (this_agent)
Level 2
Hádavý
"Zatím od tebe slyším jen šoupání zadnicí!"
+2 k autoritě (this_agent)
+2 k zápalu (this_agent)
Level 3
Ofenzivní
"Znám vepře s větším rozumem, osobností a lepšími stolovacími návyky…"
+3 k autoritě (this_agent)
+3 k zápalu (this_agent)
agent_champion_zeal_1_champion
No. Trait Icon Name Effects
16 r2_sp_trait_all_agent_character_kill_solicit_traitor Level 1
Neúnavný
"Ne neberu jako odpověď."
+20 % k dosahu pohyblivosti na mapě kampaně pro tohoto agenta (this_agent)
agent_background_dignitary_orator
No. Trait Icon Name Effects
17 r2_sp_trait_all_agent_character_seduce_persuasion Level 1
Vlivný
"Ani by mě nenapadlo říkat ti, co máš dělat…"
+5 % k šanci na úspěch všech akcí (this_agent)
+2 k autoritě (this_agent)
Level 2
Přesvědčivý
"Jistě, neposlouchej mě, ale myslím, že by ti to neuškodilo…"
+10 % k šanci na úspěch všech akcí (this_agent)
+4 k autoritě (this_agent)
agent_spy_authority_2_collaboration
No. Trait Icon Name Effects
18 r2_sp_trait_all_agent_deployed_foreign_corrupt Level 1
Zkorumpovaný
"Hledám výhody. A kdo ne?"
+1 k zápalu (this_agent)
+3 % k veškerým příjmům (místní oblast)
Level 2
Defraudant
"To zlato v mém měšci jen odpočívalo."
+2 k zápalu (this_agent)
+6 % k veškerým příjmům (místní oblast)
Level 3
Nemorální
Správně a špatně: dvě strany jedné zlaté kutálející se mince.
+3 k zápalu (this_agent)
+9 % k veškerým příjmům (místní oblast)
agent_background_spy_actor
No. Trait Icon Name Effects
19 r2_sp_trait_all_agent_deployed_foreign_infiltrate Level 1
Upřímná tvář
Lidé člověka s upřímným výrazem nepodezírají.
+5 % k šanci na úspěch všech akcí (this_agent)
Level 2
Nezapamatovatelná tvář
Tento muž splyne i s nevýrazným kobercem.
+10 % k šanci na úspěch všech akcí (this_agent)
Level 3
Pan Nikdo
"Měním svou tvář stejně snadno, jako se druzí převlékají."
+15 % k šanci na úspěch všech akcí (this_agent)
agent_background_champion_guard
No. Trait Icon Name Effects
20 r2_sp_trait_all_agent_deployed_friendly_counterspy Level 1
Všímavý
Pikle a pletichy tohoto záškodníka přitahují.
+3 % k šanci na úspěch při akcích proti nepřátelským agentům a generálům (this_agent)
+1 k autoritě (this_agent)
Level 2
Rozvědčík
Špehovat zvědy může být skvělá zábava. Vražedná. Ale zábavná.
+6 % k šanci na úspěch při akcích proti nepřátelským agentům a generálům (this_agent)
+2 k autoritě (this_agent)
Level 3
Mistr rozvědčík
Tento záškodník odhalí všechny pikle nepřátel.
+9 % k šanci na úspěch při akcích proti nepřátelským agentům a generálům (this_agent)
+3 k autoritě (this_agent)
agent_background_dignitary_courtesan
No. Trait Icon Name Effects
21 r2_sp_trait_all_agent_passive_cultural_proponent Level 1
Kultivovaný
Dobrá znalost místní kultury se může hodit.
+2 ke kulturní konverzi v místní provincii (this_agent)
+1 k autoritě (this_agent)
Level 2
Vynikající
"Je důležité cvičit každý den."
+4 ke kulturní konverzi v místní provincii (this_agent)
+2 k autoritě (this_agent)
Level 3
Vzdělanec
"To ti nikdo neříkal? Ach, jak úsměvné!"
+8 ke kulturní konverzi v místní provincii (this_agent)
+3 k autoritě (this_agent)
agent_dignitary_zeal_2_propaganda
No. Trait Icon Name Effects
22 r2_sp_trait_all_agent_seduce_coercion_1 Level 1
Vyděrač
"Nesu psaní. Taková, která nesmí nikdo číst…"
+5 % k šanci na úspěch všech akcí (this_agent)
+2 k zápalu (this_agent)
Level 2
Hrdlořez
"Lidé jsou velmi ochotní, držíš-li jim kudlu u krku…"
+10 % k šanci na úspěch všech akcí (this_agent)
+4 k zápalu (this_agent)
agent_background_dignitary_taxman
No. Trait Icon Name Effects
23 r2_sp_trait_all_agent_settle_buy_off Level 1
Štědrý přítel
Přátelé, kteří si pravidelně vyměňují dárky, musejí být dobrými přáteli.
+1 k autoritě (this_agent)
+1 k důvtipu (this_agent)
Level 2
Dává dárky
"Je dobře, že si rozumíme."
+2 k autoritě (this_agent)
+2 k důvtipu (this_agent)
Level 3
Podmazávač
"Pokud se to nedá koupit zlatem, nestojí to za to."
+3 k autoritě (this_agent)
+3 k důvtipu (this_agent)
agent_dignitary_authority_3_demagogy
No. Trait Icon Name Effects
24 r2_sp_trait_all_agent_settle_incite_unrest Level 1
Člověk z lidu
"Když mluvím, lidé poslouchají. Podívej."
+1 k autoritě (this_agent)
+1 k zápalu (this_agent)
Level 2
Vůdce
"Nemusí to skončit takhle, bratři moji!"
+2 k autoritě (this_agent)
+2 k zápalu (this_agent)
Level 3
Buřič
"Povstaňte, bratři! Společně vybudujeme novou budoucnost!"
+3 k autoritě (this_agent)
+3 k zápalu (this_agent)
agent_spy_zeal_2_murder
No. Trait Icon Name Effects
25 r2_sp_trait_all_agent_settle_raid Level 1
Nelítostný
Nářky druhých s tímto mužem ani nehnou.
-5 % k šanci na úspěch nepřátelských činů (this_agent)
+1 k autoritě (this_agent)
+1 k důvtipu (this_agent)
+1 k zápalu (this_agent)
Level 2
Bezcitný
Někteří lidé mají zkrátka srdce z kamene.
-10 % k šanci na úspěch nepřátelských činů (this_agent)
+2 k autoritě (this_agent)
+2 k důvtipu (this_agent)
+2 k zápalu (this_agent)
Level 3
Srdce z kamene
"Umlčte někdo to žvatlající dítě…"
-15 % k šanci na úspěch nepřátelských činů (this_agent)
+3 k autoritě (this_agent)
+3 k důvtipu (this_agent)
+3 k zápalu (this_agent)
agent_background_champion_contender
No. Trait Icon Name Effects
26 r2_sp_trait_all_agent_settle_rally_slaves Level 1
Obhájce otroků
"Jednoho dne budou všichni lidé svobodní…"
+1 k autoritě (this_agent)
+1 k důvtipu (this_agent)
Level 2
Hrdinka otroků
"Jakou spravedlnost očekáváte od svých pánů?"
+2 k autoritě (this_agent)
+2 k důvtipu (this_agent)
Level 3
Zastánce otroků
"Všichni skončíte v okovech, pokud včas nezabijete své pány!"
+3 k autoritě (this_agent)
+3 k důvtipu (this_agent)
agent_spy_zeal_2_sabotage
No. Trait Icon Name Effects
27 r2_sp_trait_all_agent_army_wreck_supplies Level 1
Sabotér
Sabotáž je nepochopená forma umění.
+2 k důvtipu (this_agent)
Level 2
Ničitel
Nadání pro ničení se vyvažuje zlatem.
+4 k důvtipu (this_agent)
Level 3
Kazisvět
Svévolný nezájem o majetek druhých se může hodit.
+6 k důvtipu (this_agent)
28 r2_sp_trait_all_agent_settle_commit_arson Level 1
Podpalovač
"Jak přinutíš otroka, aby udělal 'uíííí'?"
+3 k zápalu (this_agent)
Level 2
Žhář
Palčivé problémy vyžadují pozornost.
+6 k zápalu (this_agent)
Level 3
Pyroman
Plameny jsou pěkné.
+9 k zápalu (this_agent)
agent_background_champion_warhero
No. Trait Icon Name Effects
29 r2_sp_trait_all_agent_character_kill_single_combat Level 1
Galantní
Obětovat svůj život na obranu druhých je šlechetné.
-5 % k šanci na úspěch nepřátelských činů (this_agent)
+1 k autoritě (this_agent)
Level 2
Nebojácný
Skutečný hrdina z boje neutíká.
-10 % k šanci na úspěch nepřátelských činů (this_agent)
+2 k autoritě (this_agent)
Level 3
Neohrožený
"Tohle? Jen škrábnutí" Kdo je další?!"
-15 % k šanci na úspěch nepřátelských činů (this_agent)
+3 k autoritě (this_agent)
30 r2_sp_trait_all_agent_settle_assault_garrison Level 1
Štístko
Někteří se prostě šťastní rodí.
+5 % k šanci na úspěch všech akcí (this_agent)
-5 % k šanci na úspěch nepřátelských činů (this_agent)
Level 2
Šťastný
"Někteří tomu říkají štěstí. Já tomu říkám umění."
+10 % k šanci na úspěch všech akcí (this_agent)
-10 % k šanci na úspěch nepřátelských činů (this_agent)
Level 3
Požehnaný bohy
"Bohyně mě opatruje."
+15 % k šanci na úspěch všech akcí (this_agent)
-15 % k šanci na úspěch nepřátelských činů (this_agent)
agent_background_champion_raider
No. Trait Icon Name Effects
31 r2_sp_trait_all_agent_passive_adventurer Level 1
Dobrodruh
Tento člověk má skutečný smysl pro dobrodružství.
+1 k autoritě (this_agent)
+1 k důvtipu (this_agent)
+1 k zápalu (this_agent)
+50% k bohatství z dobrodružství (this_agent)
Level 2
Šampión
"Mé činy se zapíší do dějin!"
+2 k autoritě (this_agent)
+2 k důvtipu (this_agent)
+2 k zápalu (this_agent)
+100% k bohatství z dobrodružství (this_agent)
Level 3
Legenda
"Bohové vepsali mé jméno ve hvězdách!"
+3 k autoritě (this_agent)
+3 k důvtipu (this_agent)
+3 k zápalu (this_agent)
+150% k bohatství z dobrodružství (this_agent)
32 r2_sp_trait_all_agent_settle_cultural_propaganda Level 1
Vypravěč
Obratná mluva je užitečnou dovedností.
+2 ke kulturní konverzi v místní provincii (this_agent)
+1 k autoritě (this_agent)
Level 2
Diskutér
"Jde jen o to, aby to lidé pochopili…"
+4 ke kulturní konverzi v místní provincii (this_agent)
+2 k autoritě (this_agent)
Level 3
Propagandista
"Mluvíš o masakru. Já tomu říkám bezvýznamná šarvátka."
+6 ke kulturní konverzi v místní provincii (this_agent)
+3 k autoritě (this_agent)
agent_background_spy_attendant
No. Trait Icon Name Effects
33 r2_sp_trait_all_non_roman_agent_army_friendly_military_admin Level 1
Kancelářská krysa
Meče a boty jsou užitečné, ale armádami hýbou rozkazy.
+1 k autoritě (this_agent)
+1 k důvtipu (this_agent)
Level 2
Zkušený úředník
"Nech to na mně… Dostaneš své válečníky."
+2 k autoritě (this_agent)
+2 k důvtipu (this_agent)
Level 3
Vojenský sekretář
Armády jim buší na dveře a oni papírují.
+3 k autoritě (this_agent)
+3 k důvtipu (this_agent)
34 r2_sp_trait_all_non_roman_agent_deployed_friendly_civil_admin Level 1
Pravidla jsou pravidla
Vláda je lidu přísným a milujícím otcem.
+3 % ke zdanění v místní provincii při nasazení (this_agent)
+1 k důvtipu (this_agent)
Level 2
Přísný
"Mám svázané ruce. Pravidla jsou pravidla."
+6 % ke zdanění v místní provincii při nasazení (this_agent)
+1 k důvtipu (this_agent)
Level 3
Autoritativní
Milosrdná vláda je protimluv.
+9 % ke zdanění v místní provincii při nasazení (this_agent)
+1 k důvtipu (this_agent)
mad
No. Trait Icon Name Effects
35 r2_sp_trait_all_agent_character_kill_betrayal Level 1
Prodejný
Někteří lidé by prodali vlastní matku, jen aby povýšili.
Vražda > Zrada: +5 % k šanci na úspěch (this_agent)
Level 2
Zrádný
Těm, jejichž chlebem jsou lži, se nedá věřit.
Vražda > Zrada: +10 % k šanci na úspěch (this_agent)
Level 3
Zrádce
Všechno dobré je pryč, zůstala jen zrada.
Vražda > Zrada: +15 % k šanci na úspěch (this_agent)
36 r2_sp_trait_all_agent_character_kill_slaughter Level 1
Špinavá čepel
"Proč uklízet?"
+5 % šance na úspěšný atentát (this_agent)
Level 2
Zbrocený krví
Někteří válečníci zkrátka nevědí, kdy přestat.
+10 % šance na úspěšný atentát (this_agent)
Level 3
Zakrvácený
"Pro lásku boží! On už je mrtvej!"
+15 % šance na úspěšný atentát (this_agent)
37 r2_sp_trait_all_agent_settle_poison_well Level 1
Travič
"Nepáchne ta voda jako… no, však víš? Jako co?"
+5 % ke ztrátám pro všechny jednotky v posádce (this_agent)
Level 2
Důmyslný travič
Můžeš hodit mrtvého koně do vody, ale nemůžeš nikoho přinutit, aby ji pil.
+10 % ke ztrátám pro všechny jednotky v posádce (this_agent)
Level 3
Znalec jedů
Bez vody lidé svůj názor překvapivě rychle mění.
+15 % ke ztrátám pro všechny jednotky v posádce (this_agent)
38 r2_sp_trait_all_agent_settle_promote_disorder Level 1
Provokatér
Slova jsou tvrdší, než kameny.
Podnítit nepokoje: -5 k veřejnému pořádku (this_agent)
Level 2
Štváč
Lidu se dostane hlasu.
Podnítit nepokoje: -10 k veřejnému pořádku (this_agent)
Level 3
Potížista
"Vzpoura? Tomuhle říkáš vzpoura? Já ti ukážu vzpouru!"
Podnítit nepokoje: -15 k veřejnému pořádku (this_agent)
39 r2_sp_trait_all_background_abandoned Level 1
Nalezenec
"Všechno, co mám, jsem si vydělal, nebo vzal, těmahle rukama…"
+2 k důvtipu (this_agent)
+10 % k šanci uniknout nepřátelským záškodníkům (this_agent)
40 r2_sp_trait_all_background_assassin Level 1
Vrahounský
Zabíjení je umění.
+1 k důvtipu (this_agent)
41 r2_sp_trait_all_background_spy Level 1
Rozený plížil
Tento člověk má úskočnou povahu nepoznamenanou zrnkem slušnosti.
+2 k důvtipu (this_agent)
+10 k dohledu (this_agent)
42 r2_sp_trait_all_fervour Level 1
Horlivý
Proti statečnosti nic nemám, ale…
+2 % k rychlosti pohybu všech jednotek (this_general_force)
+2 k zápalu (this_agent)
Level 2
Bojechtivost
"Na ně! Na ně! Zpět ani krok!"
+4 % k rychlosti pohybu všech jednotek (this_general_force)
+4 k zápalu (this_agent)
Level 3
Jako šílený
"Zbožňuji vůni vítězství po ránu. Vůni… mrtvol!"
+6 % k rychlosti pohybu všech jednotek (this_general_force)
+6 k zápalu (this_agent)
43 r2_sp_trait_all_gambling Level 1
Záliba v hazardu
"Malá sázka, aby to bylo zajímavější…"
-1 % k daňové sazbě (místní provincie)
Level 2
Notorický hráč
Nedá se všechno vyhrát, říkává si.
-3 % k daňové sazbě (místní provincie)
+1 k důvtipu (this_agent)
Level 3
V moci Štěstěny
"Štěstí se na mě usměje. Musí!"
-6 % k daňové sazbě (místní provincie)
+1 k důvtipu (this_agent)
44 r2_sp_trait_all_hates_barbarians Level 1
Nesnáší smradlavé barbary
"Páchnoucí, přehnaně zarostlé a kalhoty nosící náhražky chlapů. Parchanti!"
+10 % ke schopnosti kontaktního útoku pro všechny jednotky při boji s barbary (this_general_force)
45 r2_sp_trait_all_hates_carthage Level 1
Pohrdá chamtivými Kartáginci
Kartáginci jsou chamtivá, lakotná, ubohá, podrazácká chátra vraždící děti.
+10 % k útoku zblízka pro všechny jednotky v bitvách proti Kartágincům (this_general_force)
46 r2_sp_trait_all_hates_easterners Level 1
Nenávidí v poušti žijící Východňáky
Mrtvý Výchoďák, dobrý Výchoďák.
+10 % k útoku zblízka pro všechny jednotky v bitvách proti východním státům (this_general_force)
47 r2_sp_trait_all_hates_egyptians Level 1
Pohrdá falešnými Egypťany
"Nalepit Řekovi falešný vous a udělat z něj faraóna? To asi ne!"
+10 % k útoku zblízka pro všechny jednotky v bitvách proti Egypťanům (this_general_force)
48 r2_sp_trait_all_hates_greeks Level 1
Znejistí mezi Řeky
"Ty znalosti! Ty nápady! Tihle Řekové to někam dotáhnou, to ti povídám!"
+10 % k útoku zblízka pro všechny jednotky v bitvách proti helénským frakcím (this_general_force)
49 r2_sp_trait_all_hates_romans Level 1
Pohrdá zrádnými Římany
Římany, s jejich rovnými silnicemi, akvadukty, zákony a velkými zahnutými nosy ze srdce nenávidí.
+10 % k útoku zblízka pro všechny jednotky v bitvách proti Římanům (this_general_force)
50 r2_sp_trait_all_hates_successors Level 1
Nesnáší lakotné potomky
"Nejsou ani opravdoví Řekové. A potomci Alexandra? Tak to už vůbec ne!"
+10 % k útoku zblízka pro všechny jednotky v bitvách proti následnickým královstvím (this_general_force)
51 r2_sp_trait_all_leader_mad Level 1
Jaksi zvláštní
„Nelži mi. Oči mi VYPADNOU z důlků, jestli se přestanu dívat vzhůru.“
+5 % ke korupci (celofrakční)
+2% k ceně staveb (všechny oblasti)
Level 2
Znepokojivá povaha
Kousat si nehty je nevkusné, ale koukat nehty druhým...
+10 % ke korupci (celofrakční)
+4% k ceně staveb (všechny oblasti)
Level 3
Princ Měsíčňanů
„Skloňte se, ubozí Pozemšťané, nebo požeračné moly na vás!“
+20 % ke korupci (celofrakční)
+6% k ceně staveb (všechny oblasti)
52 r2_sp_trait_all_looter Level 1
Drancovník
Kořist vítězi.
+5 % k příjmu z rabování sídel (this_general_force)
Level 2
Řezník
Okrádat mrtvé některým nestačí.
+10 % k příjmu z rabování sídel (this_general_force)
Level 3
Ničitel
Proč mluvit o genocidě mezi přáteli?
+20 % k příjmu z rabování sídel (this_general_force)
53 r2_sp_trait_all_mad Level 1
Zvláštní
„Mám rád pánvičky. Proč vy nemáte rádi pánvičky?“
-2 k autoritě (this_agent)
+1 k zápalu (this_agent)
Level 2
Děsí ostatní
„Pan Amfora je můj přítel. Můj jediný přítel. Ne jako ty…“
-4 k autoritě (this_agent)
+2 k zápalu (this_agent)
Level 3
Poznamenaný bohy
„Bůh mi to prozradil. Ta otrokyně v sobě měla mít skřítky. Nenašel jsem je.“
-6 k autoritě (this_agent)
+3 k zápalu (this_agent)
54 r2_sp_trait_barbarian_berserker Level 1
Štítokaz
"Grrrrrrrrr! Rudá mlha padá! Pusťte mě na ně!"
+1 k zápalu (this_agent)
+3 % ke schopnosti kontaktního útoku pro všechny jednotky (this_general_force)
-3 % ke schopnosti obrany v kontaktním boji pro všechny jednotky (this_general_force)
Level 2
Sekyromil
To, jak tento válečník ovládá sekyru, je skutečně obdivuhodné.
+2 k zápalu (this_agent)
+6 % ke schopnosti kontaktního útoku pro všechny jednotky (this_general_force)
-6 % ke schopnosti obrany v kontaktním boji pro všechny jednotky (this_general_force)
Level 3
Zuřivec
Pokud uvidíš tohoto válečníka přibíhat, utíkej. A rychle!
+3 k zápalu (this_agent)
+9 % ke schopnosti kontaktního útoku pro všechny jednotky (this_general_force)
-9 % ke schopnosti obrany v kontaktním boji pro všechny jednotky (this_general_force)
55 r2_sp_trait_barbarian_blood_feud Level 1
Pokrevní msta
"Vážně jste mi neměli zabíjet strejčka."
+3 k zápalu (this_general)
56 r2_sp_trait_barbarian_high_casualties Level 1
Miluje potyčky
Má neukojitelný hlad po boji, bez ohledu na ztráty.
-5 % k morálce všech nepřátelských jednotek (this_general_enemy_force_regionwide)
-2 % k morálce všech jednotek (this_general_force)
-5 % k počtu zajatců z bitvy (this_general_force)
Level 2
Krvelačný
Tento člověk si v násilnostech libuje.
-10 % k morálce všech nepřátelských jednotek (this_general_enemy_force_regionwide)
-5 % k morálce všech jednotek (this_general_force)
-10 % k počtu zajatců z bitvy (this_general_force)
Level 3
Jako šílený
"Lov a boj a vraždění. Po kolena v krvi, krve pěnění!"
-15 % k morálce všech nepřátelských jednotek (this_general_enemy_force_regionwide)
-10 % k morálce všech jednotek (this_general_force)
-20 % k počtu zajatců z bitvy (this_general_force)
57 r2_sp_trait_barbarian_mad Level 1
Cvok
Zasměj se a svět se zděsí.
Level 2
Slintající idiot
"Já jsem blázen, ty jsi blázen, my jsme blázni. Stejně jako pán hub. Nějak se s tím musíme vyrovnat."
Level 3
Klobásožrout šílený
"Líbí se mi tvoje voči. Máš pěkný voči. Moc pěkný voči. To jo."
58 r2_sp_trait_civilised_high_casualties Level 1
Trocha rudé
Tento generál má rád pohled na krev, zejména na krev nepřátel.
-5 % k morálce všech nepřátelských jednotek (this_general_enemy_force_regionwide)
-2 % k morálce všech jednotek (this_general_force)
-5 % k počtu zajatců z bitvy (this_general_force)
Level 2
Násilnický
Tento generál si libuje v samoúčelném krveprolití.
-10 % k morálce všech nepřátelských jednotek (this_general_enemy_force_regionwide)
-5 % k morálce všech jednotek (this_general_force)
-10 % k počtu zajatců z bitvy (this_general_force)
Level 3
Zajatce nebereme!
„Vězni? Paraziti! Další hladové krky.“
-15 % k morálce všech nepřátelských jednotek (this_general_enemy_force_regionwide)
-10 % k morálce všech jednotek (this_general_force)
-20 % k počtu zajatců z bitvy (this_general_force)
59 r2_sp_trait_female_all_agent_settle_promote_disorder Level 1
Provocatrix
Slova jsou mnohdy účinnější, než kameny.
Podnítit nepokoje: -5 k veřejnému pořádku (this_agent)
Level 2
Osnovatelka
Hlas lidu bude konečně vyslyšen.
Podnítit nepokoje: -10 k veřejnému pořádku (this_agent)
Level 3
Potížistka
"Vzpoura? Tomuhle říkáš vzpoura? Já ti ukážu vzpouru!"
Podnítit nepokoje: -15 k veřejnému pořádku (this_agent)
60 r2_sp_trait_female_all_background_spy Level 1
Ženské zbraně
Tato žena maskuje mysl hada svou zdvořilostí a slušností.
+2 k důvtipu (this_agent)
61 r2_sp_trait_greco_roman_humors_blood Level 1
Sangvinik
Za lhostejným výrazem se skrývá mnoho myšlenek.
+2 k důvtipu (this_agent)
+1 k váženosti za tah (this_agent)
62 r2_sp_trait_roman_proscriptor Level 1
Proscriptor
Vždy první, kdo ukáže na viníka…
+1 k vlivu tvé politické strany za tah (celofrakční)
-1 k veřejnému pořádku za tah (místní provincie)
63 r2_sp_trait_rome_mad Level 1
Ne tak úplně v pořádku
"Je to důležité? Bzzzz! Bzzzz! Musím ještě nadělat spoustu medu! Bzzzz!"
-2 k autoritě (this_agent)
+1 k zápalu (this_agent)
Level 2
Nebezpečný
"Až se o tom dozví můj táta, Jupiter, rozmačká tě na kaši! A já se budu dívat!"
-4 k autoritě (this_agent)
+2 k zápalu (this_agent)
Level 3
Magor
"Jsem hrníček na garum - malej, ale šikovnej..."
-6 k autoritě (this_agent)
+3 k zápalu (this_agent)
faction_leader
No. Trait Icon Name Effects
64 r2_faction_leader_empire_default Level 1
Císař
Jeden moudrý muž kdysi řekl, že s velkou mocí přichází velká zodpovědnost. Moc se nesmí zneužívat, jinak se stane člověku zkázou!
+15 % k daňové sazbě (místní provincie)
+3 k veřejnému pořádku (ve všech provinciích)
+6 k váženosti za tah (this_agent)
+3 k vlivu tvé politické strany za tah (celofrakční)
-10 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
65 r2_faction_leader_empire_empress Level 1
Cásařovna
Jeden moudrý muž kdysi řekl, že s velkou mocí přichází velká zodpovědnost. Moc se nesmí zneužívat, jinak se stane člověku zkázou!
+15 % k daňové sazbě (místní provincie)
+3 k veřejnému pořádku (ve všech provinciích)
+6 k váženosti za tah (this_agent)
+3 k vlivu tvé politické strany za tah (celofrakční)
-10 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
66 r2_faction_leader_empire_megas_basileus Level 1
Megas Basileus
Jeden moudrý muž kdysi řekl, že s velkou mocí přichází velká zodpovědnost. Moc se nesmí zneužívat, jinak se stane člověku zkázou!
+15 % k daňové sazbě (místní provincie)
+3 k veřejnému pořádku (ve všech provinciích)
+6 k váženosti za tah (this_agent)
+3 k vlivu tvé politické strany za tah (celofrakční)
-10 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
67 r2_faction_leader_empire_pharaoh Level 1
Faraón
Jeden moudrý muž kdysi řekl, že s velkou mocí přichází velká zodpovědnost. Moc se nesmí zneužívat, jinak se stane člověku zkázou!
+15 % k daňové sazbě (místní provincie)
+3 k veřejnému pořádku (ve všech provinciích)
+6 k váženosti za tah (this_agent)
+3 k vlivu tvé politické strany za tah (celofrakční)
-10 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
68 r2_faction_leader_empire_proconsulate Level 1
Prokonzul
Jeden moudrý muž kdysi řekl, že s velkou mocí přichází velká zodpovědnost. Moc se nesmí zneužívat, jinak se stane člověku zkázou!
+15 % k daňové sazbě (místní provincie)
+3 k veřejnému pořádku (ve všech provinciích)
+6 k váženosti za tah (this_agent)
+3 k vlivu tvé politické strany za tah (celofrakční)
-10 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
69 r2_faction_leader_empire_shahanshah Level 1
Šáhinšáh
Jeden moudrý muž kdysi řekl, že s velkou mocí přichází velká zodpovědnost. Moc se nesmí zneužívat, jinak se stane člověku zkázou!
+15 % k daňové sazbě (místní provincie)
+3 k veřejnému pořádku (ve všech provinciích)
+6 k váženosti za tah (this_agent)
+3 k vlivu tvé politické strany za tah (celofrakční)
-10 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
70 r2_faction_leader_inv_etruscans_zilath Level 1
Zilath
I vysoce „civilizovaní“ Etruskové potřebují někoho, kdo je bude vést.
-20% k šanci na úspěch akcí nepřátelského agenta (this_agent)
-1 k době stavby pro všechny budovy (místní provincie)
+20 % k daňové sazbě (místní provincie)
+6 k váženosti za tah (this_agent)
+10 % ke schopnosti obrany v kontaktním boji pro všechny jednotky (this_general_force)
71 r2_faction_leader_inv_gauls_chief Level 1
Náčelník
V tomto drsném světě vede osobní statečnost k zisku moci.
-20% k šanci na úspěch akcí nepřátelského agenta (this_agent)
+6 k veřejnému pořádku (místní provincie)
+6 k váženosti za tah (this_agent)
+50 % k příjmu z rabování sídel (this_general_force)
-10 % k morálce všech nepřátelských jednotek (this_character_enemy_forces)
72 r2_faction_leader_inv_nuragic_chief Level 1
Náčelník
V boji se mu nikdo nevyrovná a jeho lid jej miluje.
-20% k šanci na úspěch akcí nepřátelského agenta (this_agent)
+6 k veřejnému pořádku (místní provincie)
+6 k váženosti za tah (this_agent)
+10 % k pohybovému dosahu po mapě (this_general_force)
+10 % k rychlosti pohybu všech jednotek (this_general_force)
73 r2_faction_leader_inv_rome_consular_tribune Level 1
Konzulský tribun
Tribun pyšnící se mocí konzula.
-20% k šanci na úspěch akcí nepřátelského agenta (this_agent)
+4 ke kulturnímu vlivu (this_agent)
+6 k váženosti za tah (this_agent)
+10 % k morálce všech jednotek (this_general_force)
+1 verbovacích pozic navíc (místní provincie)
74 r2_faction_leader_inv_samnites_medix_tuticus Level 1
Medix Touticus
Kdyby lidé byli ovce, hlavní smírčí soudce by byl jejich pastevcem.
-20% k šanci na úspěch akcí nepřátelského agenta (this_agent)
+2 potravin ze zemědělských budov (místní provincie)
+6 k váženosti za tah (this_agent)
+10 % k pohybovému dosahu po mapě (this_general_force)
+1 verbovacích pozic navíc (místní provincie)
75 r2_faction_leader_inv_syracuse_tyrant Level 1
Tyran
Možná je to shovívavý vládce, ale každopádně je třeba jej poslouchat.
-20% k šanci na úspěch akcí nepřátelského agenta (this_agent)
+6 k váženosti za tah (this_agent)
-10 % k udržování všech pozemních jednotek (this_general_force)
+10 % ke schopnosti obrany v kontaktním boji pro všechny jednotky (this_general_force)
+20 % k příjmům z veškerého obchodu (regions_in_this_province)
76 r2_faction_leader_inv_taras_archon Level 1
Archón
Vedoucí postava v demokratické řecké společnosti.
-20% k šanci na úspěch akcí nepřátelského agenta (this_agent)
+2 zkušeností získáno touto postavou (this_agent)
+4 ke kulturnímu vlivu (this_agent)
+6 k váženosti za tah (this_agent)
+20 % k příjmům z veškerého obchodu (regions_in_this_province)
77 r2_faction_leader_inv_veneti_chief Level 1
Náčelník
Pán lidí i koní.
-20% k šanci na úspěch akcí nepřátelského agenta (this_agent)
+6 k veřejnému pořádku (místní provincie)
+6 k váženosti za tah (this_agent)
+10 % k morálce pro všechny jízdní jednotky (this_general_force)
+10 % k rychlosti pohybu všech jednotek (this_general_force)
78 r2_faction_leader_kingdom_agellid Level 1
Agellid
Dobrý vládce inspiruje své poddané ve všech směrech.
+4 k váženosti za tah (this_agent)
+3 k vlivu tvé politické strany za tah (celofrakční)
-10 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
+10 % k morálce všech jednotek (this_general_force)
79 r2_faction_leader_kingdom_basileus Level 1
Basileus
Dobrý vládce inspiruje své poddané ve všech směrech.
+4 k váženosti za tah (this_agent)
+3 k vlivu tvé politické strany za tah (celofrakční)
-10 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
+10 % k morálce všech jednotek (this_general_force)
80 r2_faction_leader_kingdom_default Level 1
Král
Dobrý vládce inspiruje své poddané ve všech směrech.
+4 k váženosti za tah (this_agent)
+3 k vlivu tvé politické strany za tah (celofrakční)
-10 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
+10 % k morálce všech jednotek (this_general_force)
81 r2_faction_leader_kingdom_governess Level 0
Guvernérka
Dobrý vládce inspiruje své poddané ve všech směrech.
+4 k váženosti za tah (this_agent)
+3 k vlivu tvé politické strany za tah (celofrakční)
-10 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
+10 % k morálce všech jednotek (this_general_force)
82 r2_faction_leader_kingdom_governor Level 1
Guvernér
Dobrý vládce inspiruje své poddané ve všech směrech.
+4 k váženosti za tah (this_agent)
+3 k vlivu tvé politické strany za tah (celofrakční)
-10 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
+10 % k morálce všech jednotek (this_general_force)
83 r2_faction_leader_kingdom_kandake Level 1
Kandake
Dobrý vládce inspiruje své poddané ve všech směrech.
+4 k váženosti za tah (this_agent)
+3 k vlivu tvé politické strany za tah (celofrakční)
-10 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
+10 % k morálce všech jednotek (this_general_force)
84 r2_faction_leader_kingdom_malik Level 1
Malik
Dobrý vládce inspiruje své poddané ve všech směrech.
+4 k váženosti za tah (this_agent)
+3 k vlivu tvé politické strany za tah (celofrakční)
-10 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
+10 % k morálce všech jednotek (this_general_force)
85 r2_faction_leader_kingdom_nigiste_negestatt Level 1
Nigiste Negestatt
Dobrý vládce inspiruje své poddané ve všech směrech.
+4 k váženosti za tah (this_agent)
+3 k vlivu tvé politické strany za tah (celofrakční)
-10 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
+10 % k morálce všech jednotek (this_general_force)
86 r2_faction_leader_kingdom_nigusa_nagast Level 1
Nigusa Nagast
Dobrý vládce inspiruje své poddané ve všech směrech.
+4 k váženosti za tah (this_agent)
+3 k vlivu tvé politické strany za tah (celofrakční)
-10 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
+10 % k morálce všech jednotek (this_general_force)
87 r2_faction_leader_kingdom_qore Level 1
Qore
Dobrý vládce inspiruje své poddané ve všech směrech.
+4 k váženosti za tah (this_agent)
+3 k vlivu tvé politické strany za tah (celofrakční)
-10 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
+10 % k morálce všech jednotek (this_general_force)
88 r2_faction_leader_kingdom_queen Level 1
Královna
Dobrý vládce inspiruje své poddané ve všech směrech.
+4 k váženosti za tah (this_agent)
+3 k vlivu tvé politické strany za tah (celofrakční)
-10 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
+10 % k morálce všech jednotek (this_general_force)
89 r2_faction_leader_kingdom_queen_mother Level 1
Královna matka
Dobrý vládce inspiruje své poddané ve všech směrech.
+4 k váženosti za tah (this_agent)
+3 k vlivu tvé politické strany za tah (celofrakční)
-10 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
+10 % k morálce všech jednotek (this_general_force)
90 r2_faction_leader_kingdom_reiks Level 1
Reiks
Dobrý vládce inspiruje své poddané ve všech směrech.
+4 k váženosti za tah (this_agent)
+3 k vlivu tvé politické strany za tah (celofrakční)
-10 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
+10 % k morálce všech jednotek (this_general_force)
91 r2_faction_leader_kingdom_rex Level 1
Rex
Dobrý vládce inspiruje své poddané ve všech směrech.
+4 k váženosti za tah (this_agent)
+3 k vlivu tvé politické strany za tah (celofrakční)
-10 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
+10 % k morálce všech jednotek (this_general_force)
92 r2_faction_leader_kingdom_shah Level 1
Šáh
Dobrý vládce inspiruje své poddané ve všech směrech.
+4 k váženosti za tah (this_agent)
+3 k vlivu tvé politické strany za tah (celofrakční)
-10 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
+10 % k morálce všech jednotek (this_general_force)
93 r2_faction_leader_republic_archon Level 1
Eponymní archón
První mezi sobě rovnými.
+15 % k daňové sazbě (místní provincie)
+3 k veřejnému pořádku (ve všech provinciích)
+4 k váženosti za tah (this_agent)
-10 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
94 r2_faction_leader_republic_commanding_general Level 1
Velící generál
První mezi sobě rovnými.
+15 % k daňové sazbě (místní provincie)
+3 k veřejnému pořádku (ve všech provinciích)
+4 k váženosti za tah (this_agent)
-10 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
95 r2_faction_leader_republic_consul_perpetuo Level 1
Consul Perpetuo
První mezi sobě rovnými.
+15 % k daňové sazbě (místní provincie)
+3 k veřejnému pořádku (ve všech provinciích)
+4 k váženosti za tah (this_agent)
-10 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
96 r2_faction_leader_republic_default Level 1
Diktátor
První mezi sobě rovnými.
+15 % k daňové sazbě (místní provincie)
+3 k veřejnému pořádku (ve všech provinciích)
+4 k váženosti za tah (this_agent)
-10 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
97 r2_faction_leader_republic_shophet Level 1
Šopet
První mezi sobě rovnými.
+15 % k daňové sazbě (místní provincie)
+3 k veřejnému pořádku (ve všech provinciích)
+4 k váženosti za tah (this_agent)
-10 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
98 r2_faction_leader_union_default Level 1
Nejvyšší král
Být zvolen za vůdce vlastního lidu je velká čest.
+15 % k daňové sazbě (místní provincie)
+4 k váženosti za tah (this_agent)
+10 k veřejnému pořádku za tah (místní provincie)
-10 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
99 r2_faction_leader_union_hegemon Level 1
Hegemon
Být zvolen za vůdce vlastního lidu je velká čest.
+15 % k daňové sazbě (místní provincie)
+4 k váženosti za tah (this_agent)
+10 k veřejnému pořádku za tah (místní provincie)
-10 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
100 r2_faction_leader_union_high_queen Level 1
Velkokrálovna
Být zvolen za vůdce vlastního lidu je velká čest.
+15 % k daňové sazbě (místní provincie)
+4 k váženosti za tah (this_agent)
+10 k veřejnému pořádku za tah (místní provincie)
-10 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
101 r2_faction_leader_union_kindins Level 1
Kindins
Být zvolen za vůdce vlastního lidu je velká čest.
+15 % k daňové sazbě (místní provincie)
+4 k váženosti za tah (this_agent)
+10 k veřejnému pořádku za tah (místní provincie)
-10 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
office
No. Trait Icon Name Effects
102 FemGen_ch_eastern Level 1
Vlivná žena
Tato dívka z nějakého důvodu upoutala šáhovu pozornost.
+3 % k příjmům za zábavu (kultura) (všechny oblasti)
+1 k veřejnému pořádku (ve všech provinciích)
+3 k váženosti za tah (this_agent)
+3 k loajalitě pro politickou stranu, do níž tato postava patří (this_agent)
Level 2
Oportunistická žena
Je to velmi vlivná žena, která našeptává do šáhova ucha.
+4 % k příjmům za zábavu (kultura) (všechny oblasti)
+1 k veřejnému pořádku (ve všech provinciích)
+4 k váženosti za tah (this_agent)
+6 k loajalitě pro politickou stranu, do níž tato postava patří (this_agent)
Level 3
Mocichtivá žena
Inteligentní žena, se kterou mohl šáh konverzovat o čemkoli od poezie až po politiku.
+6 % k příjmům za zábavu (kultura) (všechny oblasti)
+1 k veřejnému pořádku (ve všech provinciích)
+6 k váženosti za tah (this_agent)
+8 k loajalitě pro politickou stranu, do níž tato postava patří (this_agent)
+1 k autoritě (this_agent)
+1 k důvtipu (this_agent)
+1 k zápalu (this_agent)
Level 4
Žena z královské rodiny
Je nositelkou jedné z nejdůležitějších rolí, protože to ona vybírá ostatní konkubíny. Spokojený král rovná se spokojené království!
-5 % ke korupci (celofrakční)
+6 % k příjmům za zábavu (kultura) (všechny oblasti)
+1 k veřejnému pořádku (ve všech provinciích)
+6 k váženosti za tah (this_agent)
+9 k loajalitě pro politickou stranu, do níž tato postava patří (this_agent)
+2 k autoritě (this_agent)
+2 k důvtipu (this_agent)
+2 k zápalu (this_agent)
103 FemGen_ch_hellenic Level 1
Vlivná žena
Ženy nemají v Hellas mluvit do politiky, přesto tak činí.
+3 % k příjmům za zábavu (kultura) (všechny oblasti)
+1 k veřejnému pořádku (ve všech provinciích)
+3 k váženosti za tah (this_agent)
+3 k loajalitě pro politickou stranu, do níž tato postava patří (this_agent)
Level 2
Oportunistická žena
Tato ambiciózní žena má velký vliv na rozhodnutí svého rodu.
+4 % k příjmům za zábavu (kultura) (všechny oblasti)
+1 k veřejnému pořádku (ve všech provinciích)
+4 k váženosti za tah (this_agent)
+6 k loajalitě pro politickou stranu, do níž tato postava patří (this_agent)
Level 3
Mocichtivá žena
Tato žena patří mezi naše nejzkušenější lidi bez ohledu na pohlaví.
+6 % k příjmům za zábavu (kultura) (všechny oblasti)
+1 k veřejnému pořádku (ve všech provinciích)
+6 k váženosti za tah (this_agent)
+8 k loajalitě pro politickou stranu, do níž tato postava patří (this_agent)
+1 k autoritě (this_agent)
+1 k důvtipu (this_agent)
+1 k zápalu (this_agent)
Level 4
Matriarcha
Tato ambiciózní žena má velký vliv na rozhodnutí svého rodu.
-5 % ke korupci (celofrakční)
+6 % k příjmům za zábavu (kultura) (všechny oblasti)
+1 k veřejnému pořádku (ve všech provinciích)
+6 k váženosti za tah (this_agent)
+9 k loajalitě pro politickou stranu, do níž tato postava patří (this_agent)
+2 k autoritě (this_agent)
+2 k důvtipu (this_agent)
+2 k zápalu (this_agent)
104 FemGen_ch_roman Level 1
Vlivná žena
Ženy nemají v Římě mluvit do politiky, přesto tak činí.
+3 % k příjmům za zábavu (kultura) (všechny oblasti)
+1 k veřejnému pořádku (ve všech provinciích)
+3 k váženosti za tah (this_agent)
+3 k loajalitě pro politickou stranu, do níž tato postava patří (this_agent)
Level 2
Oportunistická žena
Tato ambiciózní žena má velký vliv na rozhodnutí svého rodu.
+4 % k příjmům za zábavu (kultura) (všechny oblasti)
+1 k veřejnému pořádku (ve všech provinciích)
+4 k váženosti za tah (this_agent)
+6 k loajalitě pro politickou stranu, do níž tato postava patří (this_agent)
Level 3
Mocichtivá žena
Tato žena patří mezi naše nejzkušenější lidi bez ohledu na pohlaví.
+6 % k příjmům za zábavu (kultura) (všechny oblasti)
+1 k veřejnému pořádku (ve všech provinciích)
+6 k váženosti za tah (this_agent)
+8 k loajalitě pro politickou stranu, do níž tato postava patří (this_agent)
+1 k autoritě (this_agent)
+1 k důvtipu (this_agent)
+1 k zápalu (this_agent)
Level 4
Matrona
Tato ambiciózní žena má velký vliv na rozhodnutí svého rodu.
-5 % ke korupci (celofrakční)
+6 % k příjmům za zábavu (kultura) (všechny oblasti)
+1 k veřejnému pořádku (ve všech provinciích)
+6 k váženosti za tah (this_agent)
+9 k loajalitě pro politickou stranu, do níž tato postava patří (this_agent)
+2 k autoritě (this_agent)
+2 k důvtipu (this_agent)
+2 k zápalu (this_agent)
105 dk_ch_kush Level 1
Aristokrat
Více než rodokmen vypovídají o člověku jeho skutky.
+3 % k daňové sazbě (místní provincie)
+1 k váženosti za tah (this_agent)
+2 k loajalitě pro politickou stranu, do níž tato postava patří (this_agent)
-2 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
Level 2
Nomarcha
Vládnout jménem božského faraóna je celoživotní ctí.
+6 % k daňové sazbě (místní provincie)
+2 k váženosti za tah (this_agent)
+4 k loajalitě pro politickou stranu, do níž tato postava patří (this_agent)
-4 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
Level 3
Královský písař
Právo je to, čím se člověk liší od zvířat.
+9 % k daňové sazbě (místní provincie)
+3 k váženosti za tah (this_agent)
+6 k loajalitě pro politickou stranu, do níž tato postava patří (this_agent)
-6 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
Level 4
Královský pokladník
Je důležité dávat dobrý pozor na státní útraty.
+12 % k daňové sazbě (místní provincie)
+4 k váženosti za tah (this_agent)
+8 k loajalitě pro politickou stranu, do níž tato postava patří (this_agent)
-8 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
Level 5
Generál armád
Velení je pro ty, kterým je svěřeno, poctou.
+15 % k daňové sazbě (místní provincie)
+5 k váženosti za tah (this_agent)
+10 k loajalitě pro politickou stranu, do níž tato postava patří (this_agent)
-10 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
Level 6
Nejvyšší kněz Amaniho[FEM]Nejvyšší kněžka Amaniho
Když Amani hovoří, všichni naslouchají.
+18 % k daňové sazbě (místní provincie)
+6 k váženosti za tah (this_agent)
+12 k loajalitě pro politickou stranu, do níž tato postava patří (this_agent)
-12 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
Level 7
Vezír
Když někteří hovoří, je jejich slovo zákonem.
+21 % k daňové sazbě (místní provincie)
+3 k veřejnému pořádku (ve všech provinciích)
+7 k váženosti za tah (this_agent)
+14 k loajalitě pro politickou stranu, do níž tato postava patří (this_agent)
+3 k vlivu tvé politické strany za tah (celofrakční)
-14 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
106 dk_ch_saba Level 1
Aristokrat
Více než rodokmen vypovídají o člověku jeho skutky.
+3 % k daňové sazbě (místní provincie)
+1 k váženosti za tah (this_agent)
+2 k loajalitě pro politickou stranu, do níž tato postava patří (this_agent)
-2 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
Level 2
Guvernér
Vládnout ve jménu panovníka je nejvyšší ctí.
+6 % k daňové sazbě (místní provincie)
+2 k váženosti za tah (this_agent)
+4 k loajalitě pro politickou stranu, do níž tato postava patří (this_agent)
-4 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
Level 3
Strážce archivu
Právo je to, čím se člověk liší od zvířat.
+9 % k daňové sazbě (místní provincie)
+3 k váženosti za tah (this_agent)
+6 k loajalitě pro politickou stranu, do níž tato postava patří (this_agent)
-6 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
Level 4
Královský pokladník
Je důležité dávat dobrý pozor na státní útraty.
+12 % k daňové sazbě (místní provincie)
+4 k váženosti za tah (this_agent)
+8 k loajalitě pro politickou stranu, do níž tato postava patří (this_agent)
-8 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
Level 5
Rashuw
Obětuj na oltář bohů, nikoli na oltář lidí.
+15 % k daňové sazbě (místní provincie)
+5 k váženosti za tah (this_agent)
+10 k loajalitě pro politickou stranu, do níž tato postava patří (this_agent)
-10 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
Level 6
Nejvyšší generál
Velení je pro ty, kterým je svěřeno, poctou.
+18 % k daňové sazbě (místní provincie)
+6 k váženosti za tah (this_agent)
+12 k loajalitě pro politickou stranu, do níž tato postava patří (this_agent)
-12 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
Level 7
Vezír
Když někteří hovoří, je jejich slovo zákonem.
+21 % k daňové sazbě (místní provincie)
+3 k veřejnému pořádku (ve všech provinciích)
+7 k váženosti za tah (this_agent)
+14 k loajalitě pro politickou stranu, do níž tato postava patří (this_agent)
+3 k vlivu tvé politické strany za tah (celofrakční)
-14 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
107 inv_ch_barb Level 1
Šlechtic
O hodnotě muže svědčí jeho činy, nikoli jeho původ.
+3 % k daňové sazbě (místní provincie)
+1 k váženosti za tah (this_agent)
+2 k loajalitě pro politickou stranu, do níž tato postava patří (this_agent)
-2 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
Level 2
Klanový vůdce
Nést břímě velení je pro vůdce čest.
+6 % k daňové sazbě (místní provincie)
+2 k váženosti za tah (this_agent)
+4 k loajalitě pro politickou stranu, do níž tato postava patří (this_agent)
-4 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
Level 3
Vůdce bandy
Slova muže za války dávají váhu jeho slovům v míru.
+9 % k daňové sazbě (místní provincie)
+3 k váženosti za tah (this_agent)
+6 k loajalitě pro politickou stranu, do níž tato postava patří (this_agent)
-6 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
Level 4
Vojevůdce
Muž, kterého by ostatní následovali i do jámy lvové, je opravdu cenný.
+12 % k daňové sazbě (místní provincie)
+4 k váženosti za tah (this_agent)
+8 k loajalitě pro politickou stranu, do níž tato postava patří (this_agent)
-8 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
Level 5
Stařešina
Starý meč často mívá ostrou čepel.
+15 % k daňové sazbě (místní provincie)
+5 k váženosti za tah (this_agent)
+10 k loajalitě pro politickou stranu, do níž tato postava patří (this_agent)
-10 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
108 inv_ch_rome Level 1
Vojenský tribun
Válka je skutečným smyslem Říma.
+3 % k daňové sazbě (místní provincie)
+1 k váženosti za tah (this_agent)
+2 k loajalitě pro politickou stranu, do níž tato postava patří (this_agent)
-2 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
Level 2
Kvestor
Nad římskými financemi může dohlížet jen někdo velmi důvěryhodný.
+6 % k daňové sazbě (místní provincie)
+2 k váženosti za tah (this_agent)
+4 k loajalitě pro politickou stranu, do níž tato postava patří (this_agent)
-4 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
Level 3
Aedilis
Zachovávání tradic je úctyhodnou povinností.
+9 % k daňové sazbě (místní provincie)
+3 k váženosti za tah (this_agent)
+6 k loajalitě pro politickou stranu, do níž tato postava patří (this_agent)
-6 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
Level 4
Prétor
Velení by mělo být ctí samo o sobě.
+12 % k daňové sazbě (místní provincie)
+4 k váženosti za tah (this_agent)
+8 k loajalitě pro politickou stranu, do níž tato postava patří (this_agent)
-8 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
109 inv_ch_rome_consul_posterior Level 1
Consul Posterior
Druhý konzul římské republiky.
-20% k šanci na úspěch akcí nepřátelského agenta (this_agent)
+4 potravin (místní provincie)
+3 k váženosti za tah (this_agent)
+10 k loajalitě pro politickou stranu, do níž tato postava patří (this_agent)
+4 k veřejnému pořádku za tah (místní provincie)
+10 % k morálce všech jednotek (this_general_force)
-20 % k ceně staveb (místní provincie)
110 inv_ch_rome_consul_prior Level 1
Konzul
Sloužit senátu a lidu je nejvyšší čest.
-20% k šanci na úspěch akcí nepřátelského agenta (this_agent)
+4 potravin (místní provincie)
-25 % k ceně za naverbování pozemních jednotek (místní provincie)
+3 k váženosti za tah (this_agent)
+10 k loajalitě pro politickou stranu, do níž tato postava patří (this_agent)
+4 k veřejnému pořádku za tah (místní provincie)
+10 % k morálce všech jednotek (this_general_force)
111 inv_ch_rome_dictator Level 1
Diktátor
První mezi rovnými.
-20% k šanci na úspěch akcí nepřátelského agenta (this_agent)
+40 % k pohybovému dosahu na mapě (this_general)
+5 k veřejnému pořádku (ve všech provinciích)
+5 k váženosti za tah (this_agent)
+20 k loajalitě pro politickou stranu, do níž tato postava patří (this_agent)
+30 % k rychlosti doplňování stavů všech jednotek (this_general_force)
+20 % k morálce všech jednotek (this_general_force)
112 inv_ch_rome_ex_consul Level 1
Bývalý konzul
Sloužit senátu a lidu je nejvyšší čest.
-20% k šanci na úspěch akcí nepřátelského agenta (this_agent)
+4 ke kulturnímu vlivu (this_agent)
+5 % k daňové sazbě (místní provincie)
+6 k váženosti za tah (this_agent)
+2 k veřejnému pořádku za tah (místní provincie)
+10 % k morálce všech jednotek (this_general_force)
+1 verbovacích pozic navíc (místní provincie)
113 inv_ch_rome_ex_dictator Level 1
Bývalý diktátor
První mezi rovnými.
-20% k šanci na úspěch akcí nepřátelského agenta (this_agent)
+4 ke kulturnímu vlivu (this_agent)
+6 k váženosti za tah (this_agent)
+3 k veřejnému pořádku za tah (místní provincie)
+10 % k morálce všech jednotek (this_general_force)
+1 verbovacích pozic navíc (místní provincie)
114 inv_ch_rome_magister_equitum Level 1
Magister Equitum
Nejvyšší podkoní, pravá ruka římského diktátora.
-10 % k ceně odvodů pro jednotky jízdy (this_general_force)
+3 k váženosti za tah (this_agent)
+6 k loajalitě pro politickou stranu, do níž tato postava patří (this_agent)
+4 k veřejnému pořádku za tah (místní provincie)
+10 % k morálce pro všechny jízdní jednotky (this_general_force)
115 inv_ch_samnites Level 1
Kvestor
Nad financemi může dohlížet jen někdo velmi důvěryhodný.
+3 % k daňové sazbě (místní provincie)
+1 k váženosti za tah (this_agent)
+2 k loajalitě pro politickou stranu, do níž tato postava patří (this_agent)
-2 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
Level 2
Aedilis
Zachovávání tradic je úctyhodnou povinností.
+6 % k daňové sazbě (místní provincie)
+2 k váženosti za tah (this_agent)
+4 k loajalitě pro politickou stranu, do níž tato postava patří (this_agent)
-4 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
Level 3
Prétor
Velení by mělo být ctí samo o sobě.
+9 % k daňové sazbě (místní provincie)
+3 k váženosti za tah (this_agent)
+6 k loajalitě pro politickou stranu, do níž tato postava patří (this_agent)
-6 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
Level 4
Cenzor
Autoritu je nutné vymáhat s opatrností.
+12 % k daňové sazbě (místní provincie)
+4 k váženosti za tah (this_agent)
+8 k loajalitě pro politickou stranu, do níž tato postava patří (this_agent)
-8 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
Level 5
Meddix
Služba lidu je největší ctí.
+15 % k daňové sazbě (místní provincie)
+5 k váženosti za tah (this_agent)
+10 k loajalitě pro politickou stranu, do níž tato postava patří (this_agent)
-10 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
116 inv_ch_syracuse Level 1
Agoranomos
Poctivost by měla být vymáhána ve všech věcech, a to i při dohadování na trhu.
+3 % k daňové sazbě (místní provincie)
+1 k váženosti za tah (this_agent)
+2 k loajalitě pro politickou stranu, do níž tato postava patří (this_agent)
-2 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
Level 2
Dikastes
Právo je to, čím se člověk liší od zvířat.
+6 % k daňové sazbě (místní provincie)
+2 k váženosti za tah (this_agent)
+4 k loajalitě pro politickou stranu, do níž tato postava patří (this_agent)
-4 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
Level 3
Gymnasiarchos
V čestně odvedené službě spočívá velká čest.
+9 % k daňové sazbě (místní provincie)
+3 k váženosti za tah (this_agent)
+6 k loajalitě pro politickou stranu, do níž tato postava patří (this_agent)
-6 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
Level 4
Agonothetes
Je velkou ctí uctívat bohy.
+12 % k daňové sazbě (místní provincie)
+4 k váženosti za tah (this_agent)
+8 k loajalitě pro politickou stranu, do níž tato postava patří (this_agent)
-8 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
Level 5
Archón
Sloužit lidu a státu je velkým posláním.
+15 % k daňové sazbě (místní provincie)
+5 k váženosti za tah (this_agent)
+10 k loajalitě pro politickou stranu, do níž tato postava patří (this_agent)
-10 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
117 inv_ch_taranto Level 1
Agoranomos
Poctivost by měla být vymáhána ve všech věcech, a to i při dohadování na trhu.
+3 % k daňové sazbě (místní provincie)
+1 k váženosti za tah (this_agent)
+2 k loajalitě pro politickou stranu, do níž tato postava patří (this_agent)
-2 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
Level 2
Dikastes
Právo je to, čím se člověk liší od zvířat.
+6 % k daňové sazbě (místní provincie)
+2 k váženosti za tah (this_agent)
+4 k loajalitě pro politickou stranu, do níž tato postava patří (this_agent)
-4 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
Level 3
Agonothetes
Je velkou ctí uctívat bohy.
+9 % k daňové sazbě (místní provincie)
+3 k váženosti za tah (this_agent)
+6 k loajalitě pro politickou stranu, do níž tato postava patří (this_agent)
-6 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
Level 4
Epistates
Poražení mají právo nechat si vládnout.
+12 % k daňové sazbě (místní provincie)
+4 k váženosti za tah (this_agent)
+8 k loajalitě pro politickou stranu, do níž tato postava patří (this_agent)
-8 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
Level 5
Polemarchos
Když někteří lidé hovoří, jejich slovo je zákonem.
+15 % k daňové sazbě (místní provincie)
+5 k váženosti za tah (this_agent)
+10 k loajalitě pro politickou stranu, do níž tato postava patří (this_agent)
-10 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
118 inv_ch_tarchuna Level 1
Camthi
Někteří lidé jsou moudřejší než jiní.
+3 % k daňové sazbě (místní provincie)
+1 k váženosti za tah (this_agent)
+2 k loajalitě pro politickou stranu, do níž tato postava patří (this_agent)
-2 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
Level 2
Tamera
Právo je to, čím se člověk liší od zvířat.
+6 % k daňové sazbě (místní provincie)
+2 k váženosti za tah (this_agent)
+4 k loajalitě pro politickou stranu, do níž tato postava patří (this_agent)
-4 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
Level 3
Cechase
Zákon je základem civilizace.
+9 % k daňové sazbě (místní provincie)
+3 k váženosti za tah (this_agent)
+6 k loajalitě pro politickou stranu, do níž tato postava patří (this_agent)
-6 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
Level 4
Maru
Všichni lidé musí dodržovat zákon.
+12 % k daňové sazbě (místní provincie)
+4 k váženosti za tah (this_agent)
+8 k loajalitě pro politickou stranu, do níž tato postava patří (this_agent)
-8 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
Level 5
Purthne
Když někteří lidé hovoří, jejich slovo je zákonem.
+15 % k daňové sazbě (místní provincie)
+5 k váženosti za tah (this_agent)
+10 k loajalitě pro politickou stranu, do níž tato postava patří (this_agent)
-10 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
Level 6
Zilath
Zákon je vládcem všeho.
+18 % k daňové sazbě (místní provincie)
+6 k váženosti za tah (this_agent)
+12 k loajalitě pro politickou stranu, do níž tato postava patří (this_agent)
-12 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
119 inv_consul_prior Level 1
Consul Prior
První konzul římské republiky.
+4 k veřejnému pořádku za tah (místní provincie)
120 inv_dictator Level 1
Diktátor
Nejvyšší velitel římské republiky.
+4 k veřejnému pořádku za tah (místní provincie)
121 inv_tribune Level 1
Tribunus Militum Consulari Potestate
Tribun s mocí konzula římské republiky.
+4 k veřejnému pořádku za tah (místní provincie)
122 pel_ch_athenai Level 1
Agoranomos
Poctivost by měla být požadována za všech okolností, dokonce i při smlouvání na tržišti.
+3 % k daňové sazbě (místní provincie)
+1 k váženosti za tah (this_agent)
+2 k loajalitě pro politickou stranu, do níž tato postava patří (this_agent)
-2 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
Level 2
Dikastes
Právo je to, čím se člověk liší od zvířat.
+6 % k daňové sazbě (místní provincie)
+2 k váženosti za tah (this_agent)
+4 k loajalitě pro politickou stranu, do níž tato postava patří (this_agent)
-4 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
Level 3
Gymnasiarkhos
Čestně konaná služba má svou cenu.
+9 % k daňové sazbě (místní provincie)
+3 k váženosti za tah (this_agent)
+6 k loajalitě pro politickou stranu, do níž tato postava patří (this_agent)
-6 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
Level 4
Agonothétes
Ctít bohy je čest sama o sobě.
+12 % k daňové sazbě (místní provincie)
+4 k váženosti za tah (this_agent)
+8 k loajalitě pro politickou stranu, do níž tato postava patří (this_agent)
-8 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
Level 5
Arkhon
Sloužit lidu a státu je nejvyšší poslání.
+15 % k daňové sazbě (místní provincie)
+5 k váženosti za tah (this_agent)
+10 k loajalitě pro politickou stranu, do níž tato postava patří (this_agent)
-10 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
Level 6
Polemarkhos
Slovo některých lidí je zákonem.
+18 % k daňové sazbě (místní provincie)
+6 k váženosti za tah (this_agent)
+12 k loajalitě pro politickou stranu, do níž tato postava patří (this_agent)
-12 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
Level 7
Strategos
Rozkaz je ctí pro toho, kdo jej plní.
+21 % k daňové sazbě (místní provincie)
+3 k veřejnému pořádku (ve všech provinciích)
+7 k váženosti za tah (this_agent)
+14 k loajalitě pro politickou stranu, do níž tato postava patří (this_agent)
+3 k vlivu tvé politické strany za tah (celofrakční)
-14 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
Level 8
Autokrator
Rozkaz je ctí pro toho, kdo jej plní.
+24 % k daňové sazbě (místní provincie)
+3 k veřejnému pořádku (ve všech provinciích)
+8 k váženosti za tah (this_agent)
+16 k loajalitě pro politickou stranu, do níž tato postava patří (this_agent)
+4 k vlivu tvé politické strany za tah (celofrakční)
-16 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
123 pel_ch_boiotia Level 1
Agoranomos
Poctivost by měla být požadována za všech okolností, dokonce i při smlouvání na tržišti.
+3 % k daňové sazbě (místní provincie)
+1 k váženosti za tah (this_agent)
+2 k loajalitě pro politickou stranu, do níž tato postava patří (this_agent)
-2 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
Level 2
Dikastes
Právo je to, čím se člověk liší od zvířat.
+6 % k daňové sazbě (místní provincie)
+2 k váženosti za tah (this_agent)
+4 k loajalitě pro politickou stranu, do níž tato postava patří (this_agent)
-4 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
Level 3
Gymnasiarkhos
Čestně konaná služba má svou cenu.
+9 % k daňové sazbě (místní provincie)
+3 k váženosti za tah (this_agent)
+6 k loajalitě pro politickou stranu, do níž tato postava patří (this_agent)
-6 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
Level 4
Agonothétes
Ctít bohy je čest sama o sobě.
+12 % k daňové sazbě (místní provincie)
+4 k váženosti za tah (this_agent)
+8 k loajalitě pro politickou stranu, do níž tato postava patří (this_agent)
-8 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
Level 5
Arkhon
Sloužit lidu a státu je nejvyšší poslání.
+15 % k daňové sazbě (místní provincie)
+5 k váženosti za tah (this_agent)
+10 k loajalitě pro politickou stranu, do níž tato postava patří (this_agent)
-10 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
Level 6
Polemarkhos
Slovo některých lidí je zákonem.
+18 % k daňové sazbě (místní provincie)
+6 k váženosti za tah (this_agent)
+12 k loajalitě pro politickou stranu, do níž tato postava patří (this_agent)
-12 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
Level 7
Strategos
Rozkaz je ctí pro toho, kdo jej plní.
+21 % k daňové sazbě (místní provincie)
+3 k veřejnému pořádku (ve všech provinciích)
+7 k váženosti za tah (this_agent)
+14 k loajalitě pro politickou stranu, do níž tato postava patří (this_agent)
+3 k vlivu tvé politické strany za tah (celofrakční)
-14 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
Level 8
Boiotarkh
Rozkaz je ctí pro toho, kdo jej plní.
+24 % k daňové sazbě (místní provincie)
+3 k veřejnému pořádku (ve všech provinciích)
+8 k váženosti za tah (this_agent)
+16 k loajalitě pro politickou stranu, do níž tato postava patří (this_agent)
+4 k vlivu tvé politické strany za tah (celofrakční)
-16 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
124 pel_ch_korinthos Level 1
Agoranomos
Poctivost by měla být požadována za všech okolností, dokonce i při smlouvání na tržišti.
+3 % k daňové sazbě (místní provincie)
+1 k váženosti za tah (this_agent)
+2 k loajalitě pro politickou stranu, do níž tato postava patří (this_agent)
-2 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
Level 2
Dikastes
Právo je to, čím se člověk liší od zvířat.
+6 % k daňové sazbě (místní provincie)
+2 k váženosti za tah (this_agent)
+4 k loajalitě pro politickou stranu, do níž tato postava patří (this_agent)
-4 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
Level 3
Gymnasiarkhos
Čestně konaná služba má svou cenu.
+9 % k daňové sazbě (místní provincie)
+3 k váženosti za tah (this_agent)
+6 k loajalitě pro politickou stranu, do níž tato postava patří (this_agent)
-6 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
Level 4
Agonothétes
Ctít bohy je čest sama o sobě.
+12 % k daňové sazbě (místní provincie)
+4 k váženosti za tah (this_agent)
+8 k loajalitě pro politickou stranu, do níž tato postava patří (this_agent)
-8 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
Level 5
Arkhon
Sloužit lidu a státu je nejvyšší poslání.
+15 % k daňové sazbě (místní provincie)
+5 k váženosti za tah (this_agent)
+10 k loajalitě pro politickou stranu, do níž tato postava patří (this_agent)
-10 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
Level 6
Polemarkhos
Slovo některých lidí je zákonem.
+18 % k daňové sazbě (místní provincie)
+6 k váženosti za tah (this_agent)
+12 k loajalitě pro politickou stranu, do níž tato postava patří (this_agent)
-12 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
Level 7
Strategos
Rozkaz je ctí pro toho, kdo jej plní.
+21 % k daňové sazbě (místní provincie)
+3 k veřejnému pořádku (ve všech provinciích)
+7 k váženosti za tah (this_agent)
+14 k loajalitě pro politickou stranu, do níž tato postava patří (this_agent)
+3 k vlivu tvé politické strany za tah (celofrakční)
-14 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
Level 8
Autokrator
Rozkaz je ctí pro toho, kdo jej plní.
+24 % k daňové sazbě (místní provincie)
+3 k veřejnému pořádku (ve všech provinciích)
+8 k váženosti za tah (this_agent)
+16 k loajalitě pro politickou stranu, do níž tato postava patří (this_agent)
+4 k vlivu tvé politické strany za tah (celofrakční)
-16 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
125 pel_ch_sparta Level 1
Agoranomos
Poctivost by měla být požadována za všech okolností, dokonce i při smlouvání na tržišti.
+3 % k daňové sazbě (místní provincie)
+1 k váženosti za tah (this_agent)
+2 k loajalitě pro politickou stranu, do níž tato postava patří (this_agent)
-2 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
Level 2
Dikastes
Právo je to, čím se člověk liší od zvířat.
+6 % k daňové sazbě (místní provincie)
+2 k váženosti za tah (this_agent)
+4 k loajalitě pro politickou stranu, do níž tato postava patří (this_agent)
-4 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
Level 3
Agonothétes
Ctít bohy je čest sama o sobě.
+9 % k daňové sazbě (místní provincie)
+3 k váženosti za tah (this_agent)
+6 k loajalitě pro politickou stranu, do níž tato postava patří (this_agent)
-6 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
Level 4
Epistates
Co jsi dobyl, tomu vládni.
+12 % k daňové sazbě (místní provincie)
+4 k váženosti za tah (this_agent)
+8 k loajalitě pro politickou stranu, do níž tato postava patří (this_agent)
-8 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
Level 5
Polemarkhos
Slovo některých lidí je zákonem.
+15 % k daňové sazbě (místní provincie)
+5 k váženosti za tah (this_agent)
+10 k loajalitě pro politickou stranu, do níž tato postava patří (this_agent)
-10 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
Level 6
Strategos
Rozkaz je ctí pro toho, kdo jej plní.
+18 % k daňové sazbě (místní provincie)
+6 k váženosti za tah (this_agent)
+12 k loajalitě pro politickou stranu, do níž tato postava patří (this_agent)
-12 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
Level 7
Eforos
Pět srdcí je moudřejších jednoho.
+21 % k daňové sazbě (místní provincie)
+3 k veřejnému pořádku (ve všech provinciích)
+7 k váženosti za tah (this_agent)
+14 k loajalitě pro politickou stranu, do níž tato postava patří (this_agent)
+3 k vlivu tvé politické strany za tah (celofrakční)
-14 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
Level 8
Geron
Stáří dává moudrost ve všem.
+24 % k daňové sazbě (místní provincie)
+3 k veřejnému pořádku (ve všech provinciích)
+8 k váženosti za tah (this_agent)
+16 k loajalitě pro politickou stranu, do níž tato postava patří (this_agent)
+4 k vlivu tvé politické strany za tah (celofrakční)
-16 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
126 r2_cig_trait_ch_roman Level 1
Vojenská tribuna
Velení by mělo být ctí samo o sobě.
+2 k loajalitě pro politickou stranu, do níž tato postava patří (this_agent)
-1 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
Level 2
Tribunus Latiklavius
Velení by mělo být ctí samo o sobě.
+4 k loajalitě pro politickou stranu, do níž tato postava patří (this_agent)
-2 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
Level 3
Prefectus Castrorum
Velení by mělo být ctí samo o sobě.
+6 k loajalitě pro politickou stranu, do níž tato postava patří (this_agent)
-3 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
Level 4
Legate
Velení by mělo být ctí samo o sobě.
+8 k loajalitě pro politickou stranu, do níž tato postava patří (this_agent)
-4 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
Level 5
Legatus Legionis
Velení by mělo být ctí samo o sobě.
+10 k loajalitě pro politickou stranu, do níž tato postava patří (this_agent)
-5 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
Level 6
Velící generál
Velení by mělo být ctí samo o sobě.
+12 k loajalitě pro politickou stranu, do níž tato postava patří (this_agent)
-6 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
127 r2_family_heir Level 1
Dědic rodu
Budoucnost rodiny.
+1 k váženosti za tah (this_agent)
+5 % k morálce všech jednotek (this_general_force)
128 r2_family_leader Level 1
Vůdce rodu
Hlava rodiny.
+1 k autoritě (this_agent)
+3 k váženosti za tah (this_agent)
+10 % k morálce všech jednotek (this_general_force)
129 r2_sp_trait_ch_carthage Level 1
Mhecib
Dohlížet na státní poklad je odznakem důvěry a uznání.
+3 % k daňové sazbě (místní provincie)
+1 k váženosti za tah (this_agent)
+2 k loajalitě pro politickou stranu, do níž tato postava patří (this_agent)
-2 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
Level 2
Rab Šeni
Služba státu je pro povolaného ctí.
+6 % k daňové sazbě (místní provincie)
+2 k váženosti za tah (this_agent)
+4 k loajalitě pro politickou stranu, do níž tato postava patří (this_agent)
-4 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
Level 3
Rab Kohanim
Ve službě bohům jsou čest a ctnost zastoupeny stejnou měrou.
+9 % k daňové sazbě (místní provincie)
+3 k váženosti za tah (this_agent)
+6 k loajalitě pro politickou stranu, do níž tato postava patří (this_agent)
-6 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
Level 4
Rab Mahanet
Velet jménem státu je ctí.
+12 % k daňové sazbě (místní provincie)
+4 k váženosti za tah (this_agent)
+8 k loajalitě pro politickou stranu, do níž tato postava patří (this_agent)
-8 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
Level 5
Rab Šelosi
Ten největší z velitelů slouží bohům, státu a lidu.
+15 % k daňové sazbě (místní provincie)
+5 k váženosti za tah (this_agent)
+10 k loajalitě pro politickou stranu, do níž tato postava patří (this_agent)
-10 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
Level 6
Adón
Hovořit upřímně ve prospěch všech je vyšším posláním.
+18 % k daňové sazbě (místní provincie)
+6 k váženosti za tah (this_agent)
+12 k loajalitě pro politickou stranu, do níž tato postava patří (this_agent)
-12 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
Level 7
Nejvyšší rádce
Právo je nade vším.
+21 % k daňové sazbě (místní provincie)
+3 k veřejnému pořádku (ve všech provinciích)
+7 k váženosti za tah (this_agent)
+14 k loajalitě pro politickou stranu, do níž tato postava patří (this_agent)
+3 k vlivu tvé politické strany za tah (celofrakční)
-14 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
130 r2_sp_trait_ch_celtic Level 1
Aristokrat
Více než rodokmen vypovídají o člověku jeho skutky.
+3 % k daňové sazbě (místní provincie)
+1 k váženosti za tah (this_agent)
+2 k loajalitě pro politickou stranu, do níž tato postava patří (this_agent)
-2 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
Level 2
Klanový náčelník
Břímě velení je pro velitele poctou.
+6 % k daňové sazbě (místní provincie)
+2 k váženosti za tah (this_agent)
+4 k loajalitě pro politickou stranu, do níž tato postava patří (this_agent)
-4 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
Level 3
Vůdce tlupy
Slova člověka ve válce dodají lesk jeho slovům v míru.
+9 % k daňové sazbě (místní provincie)
+3 k váženosti za tah (this_agent)
+6 k loajalitě pro politickou stranu, do níž tato postava patří (this_agent)
-6 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
Level 4
Náčelník
Ten, za kterým se ostatní vydají do vlčího doupěte, zaslouží důvěru.
+12 % k daňové sazbě (místní provincie)
+4 k váženosti za tah (this_agent)
+8 k loajalitě pro politickou stranu, do níž tato postava patří (this_agent)
-8 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
Level 5
Starší
Starý meč mívá hbitou čepel.
+15 % k daňové sazbě (místní provincie)
+5 k váženosti za tah (this_agent)
+10 k loajalitě pro politickou stranu, do níž tato postava patří (this_agent)
-10 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
Level 6
Verehon
Slova některých lidí jsou zákonem.
+18 % k daňové sazbě (místní provincie)
+6 k váženosti za tah (this_agent)
+12 k loajalitě pro politickou stranu, do níž tato postava patří (this_agent)
-12 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
Level 7
Vergobet
Nejvyšší otec, vůdce a chlebodárce lidu.
+21 % k daňové sazbě (místní provincie)
+3 k veřejnému pořádku (ve všech provinciích)
+7 k váženosti za tah (this_agent)
+14 k loajalitě pro politickou stranu, do níž tato postava patří (this_agent)
+3 k vlivu tvé politické strany za tah (celofrakční)
-14 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
131 r2_sp_trait_ch_east_A Level 1
Vistar-bara
Bránit základy státu je důležitým posláním.
+3 % k daňové sazbě (místní provincie)
+1 k váženosti za tah (this_agent)
+2 k loajalitě pro politickou stranu, do níž tato postava patří (this_agent)
-2 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
Level 2
Orosangaj
Služba je ctí, čestně vykonávanou.
+6 % k daňové sazbě (místní provincie)
+2 k váženosti za tah (this_agent)
+4 k loajalitě pro politickou stranu, do níž tato postava patří (this_agent)
-4 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
Level 3
Ganzarbara
Spravovat bohatství státu je důležitou povinností.
+9 % k daňové sazbě (místní provincie)
+3 k váženosti za tah (this_agent)
+6 k loajalitě pro politickou stranu, do níž tato postava patří (this_agent)
-6 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
Level 4
Arstibara
Služba králi je ctí, kterou zasluhují jen oddaní.
+12 % k daňové sazbě (místní provincie)
+4 k váženosti za tah (this_agent)
+8 k loajalitě pro politickou stranu, do níž tato postava patří (this_agent)
-8 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
Level 5
Vakabara
Služba králi je velkou ctí vyvolených.
+15 % k daňové sazbě (místní provincie)
+5 k váženosti za tah (this_agent)
+10 k loajalitě pro politickou stranu, do níž tato postava patří (this_agent)
-10 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
Level 6
Vitha-Patíš
Krále je třeba důsledně chránit a ctít.
+18 % k daňové sazbě (místní provincie)
+6 k váženosti za tah (this_agent)
+12 k loajalitě pro politickou stranu, do níž tato postava patří (this_agent)
-12 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
Level 7
Hazara-Patíš
Velet bližním krále je nesmírnou ctí.
+21 % k daňové sazbě (místní provincie)
+3 k veřejnému pořádku (ve všech provinciích)
+7 k váženosti za tah (this_agent)
+14 k loajalitě pro politickou stranu, do níž tato postava patří (this_agent)
+3 k vlivu tvé politické strany za tah (celofrakční)
-14 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
132 r2_sp_trait_ch_east_B Level 1
Argbadh
Správce pevnosti zasluhuje důvěru.
+3 % k daňové sazbě (místní provincie)
+1 k váženosti za tah (this_agent)
+2 k loajalitě pro politickou stranu, do níž tato postava patří (this_agent)
-2 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
Level 2
Eran Anbarghbad
Ten, který dbá potřeb svého vojska, je mužem cti.
+6 % k daňové sazbě (místní provincie)
+2 k váženosti za tah (this_agent)
+4 k loajalitě pro politickou stranu, do níž tato postava patří (this_agent)
-4 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
Level 3
Payygan Salár
Velet vojsku je poctou a projevem důvěry.
+9 % k daňové sazbě (místní provincie)
+3 k váženosti za tah (this_agent)
+6 k loajalitě pro politickou stranu, do níž tato postava patří (this_agent)
-6 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
Level 4
Savaran Sadár
Velet jízdě je posvátným posláním.
+12 % k daňové sazbě (místní provincie)
+4 k váženosti za tah (this_agent)
+8 k loajalitě pro politickou stranu, do níž tato postava patří (this_agent)
-8 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
Level 5
Poštigban Salár
Bránit krále je ctí pro každého.
+15 % k daňové sazbě (místní provincie)
+5 k váženosti za tah (this_agent)
+10 k loajalitě pro politickou stranu, do níž tato postava patří (this_agent)
-10 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
Level 6
Marzban
Vláda nad vojáky je službou státu.
+18 % k daňové sazbě (místní provincie)
+6 k váženosti za tah (this_agent)
+12 k loajalitě pro politickou stranu, do níž tato postava patří (this_agent)
-12 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
Level 7
Eran Spahbod
Hlas smí vojevůdce pozvednout pouze k obraně státu.
+21 % k daňové sazbě (místní provincie)
+3 k veřejnému pořádku (ve všech provinciích)
+7 k váženosti za tah (this_agent)
+14 k loajalitě pro politickou stranu, do níž tato postava patří (this_agent)
+3 k vlivu tvé politické strany za tah (celofrakční)
-14 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
133 r2_sp_trait_ch_german Level 1
Wrakjón
Tasit meč k obraně lidu je čest.
+3 % k daňové sazbě (místní provincie)
+1 k váženosti za tah (this_agent)
+2 k loajalitě pro politickou stranu, do níž tato postava patří (this_agent)
-2 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
Level 2
Karlaz
Člověk, který hájí svůj lid, hájí i svou vlastní čest.
+6 % k daňové sazbě (místní provincie)
+2 k váženosti za tah (this_agent)
+4 k loajalitě pro politickou stranu, do níž tato postava patří (this_agent)
-4 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
Level 3
Fríjaz
Ten, kdo má opravdové srdce válečníka, mu stoprocentně naslouchá.
+9 % k daňové sazbě (místní provincie)
+3 k váženosti za tah (this_agent)
+6 k loajalitě pro politickou stranu, do níž tato postava patří (this_agent)
-6 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
Level 4
Winíz
Přítel hrdiny je sám hrdinou.
+12 % k daňové sazbě (místní provincie)
+4 k váženosti za tah (this_agent)
+8 k loajalitě pro politickou stranu, do níž tato postava patří (this_agent)
-8 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
Level 5
Hairaz
S věkem přichází moudrost, ale ani ruka svou sílu ztrácet nemusí.
+15 % k daňové sazbě (místní provincie)
+5 k váženosti za tah (this_agent)
+10 k loajalitě pro politickou stranu, do níž tato postava patří (this_agent)
-10 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
Level 6
Erílaz
S nadřazeností přichází odpovědnost činit správná rozhodnutí.
+18 % k daňové sazbě (místní provincie)
+6 k váženosti za tah (this_agent)
+12 k loajalitě pro politickou stranu, do níž tato postava patří (this_agent)
-12 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
Level 7
Kuningáz
Nejvyšší z vysokých nese nejtěžší z břemen.
+21 % k daňové sazbě (místní provincie)
+3 k veřejnému pořádku (ve všech provinciích)
+7 k váženosti za tah (this_agent)
+14 k loajalitě pro politickou stranu, do níž tato postava patří (this_agent)
+3 k vlivu tvé politické strany za tah (celofrakční)
-14 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
134 r2_sp_trait_ch_hellenic Level 1
Agoranomos
Počestnost je třeba vyžadovat ve všem konání, i trhoveckém smlouvání.
+3 % k daňové sazbě (místní provincie)
+1 k váženosti za tah (this_agent)
+2 k loajalitě pro politickou stranu, do níž tato postava patří (this_agent)
-2 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
Level 2
Dikates
Právo je to, čím se člověk liší od zvířat.
+6 % k daňové sazbě (místní provincie)
+2 k váženosti za tah (this_agent)
+4 k loajalitě pro politickou stranu, do níž tato postava patří (this_agent)
-4 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
Level 3
Agonothetes
Je ctí uctívat bohy.
+9 % k daňové sazbě (místní provincie)
+3 k váženosti za tah (this_agent)
+6 k loajalitě pro politickou stranu, do níž tato postava patří (this_agent)
-6 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
Level 4
Epistates
Je právem porobených nechat si vládnout.
+12 % k daňové sazbě (místní provincie)
+4 k váženosti za tah (this_agent)
+8 k loajalitě pro politickou stranu, do níž tato postava patří (this_agent)
-8 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
Level 5
Peligan
Velení je pro ty, kterým je svěřeno, ctí.
+15 % k daňové sazbě (místní provincie)
+5 k váženosti za tah (this_agent)
+10 k loajalitě pro politickou stranu, do níž tato postava patří (this_agent)
-10 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
Level 6
Strategos
Velení je pro ty, kterým je svěřeno, ctí.
+18 % k daňové sazbě (místní provincie)
+6 k váženosti za tah (this_agent)
+12 k loajalitě pro politickou stranu, do níž tato postava patří (this_agent)
-12 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
Level 7
Hetairos
Být přítelem krále není nic jednoduchého.
+21 % k daňové sazbě (místní provincie)
+3 k veřejnému pořádku (ve všech provinciích)
+7 k váženosti za tah (this_agent)
+14 k loajalitě pro politickou stranu, do níž tato postava patří (this_agent)
+3 k vlivu tvé politické strany za tah (celofrakční)
-14 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
135 r2_sp_trait_ch_hellenic_athens Level 1
Agoranomos
Počestnost je třeba vyžadovat ve všem konání, i trhoveckém smlouvání.
+3 % k daňové sazbě (místní provincie)
+1 k váženosti za tah (this_agent)
+2 k loajalitě pro politickou stranu, do níž tato postava patří (this_agent)
-2 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
Level 2
Dikastés
Právo je to, čím se člověk liší od zvířat.
+6 % k daňové sazbě (místní provincie)
+2 k váženosti za tah (this_agent)
+4 k loajalitě pro politickou stranu, do níž tato postava patří (this_agent)
-4 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
Level 3
Agonothetes
Je ctí uctívat bohy.
+9 % k daňové sazbě (místní provincie)
+3 k váženosti za tah (this_agent)
+6 k loajalitě pro politickou stranu, do níž tato postava patří (this_agent)
-6 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
Level 4
Epistatés
Je právem porobených nechat si vládnout.
+12 % k daňové sazbě (místní provincie)
+4 k váženosti za tah (this_agent)
+8 k loajalitě pro politickou stranu, do níž tato postava patří (this_agent)
-8 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
Level 5
Archon
Služba lidu a státu je voláním shůry.
+15 % k daňové sazbě (místní provincie)
+5 k váženosti za tah (this_agent)
+10 k loajalitě pro politickou stranu, do níž tato postava patří (this_agent)
-10 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
Level 6
Strategos
Velení je ctí pro ty, kterým je svěřeno.
+18 % k daňové sazbě (místní provincie)
+6 k váženosti za tah (this_agent)
+12 k loajalitě pro politickou stranu, do níž tato postava patří (this_agent)
-12 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
Level 7
Episcopos
Darovat právo porobeným je úctyhodnou výzvou.
+21 % k daňové sazbě (místní provincie)
+3 k veřejnému pořádku (ve všech provinciích)
+7 k váženosti za tah (this_agent)
+14 k loajalitě pro politickou stranu, do níž tato postava patří (this_agent)
+3 k vlivu tvé politické strany za tah (celofrakční)
-14 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
136 r2_sp_trait_ch_hellenic_sparta Level 1
Agoranomos
Počestnost je třeba vyžadovat ve všem konání, i trhoveckém smlouvání.
+3 % k daňové sazbě (místní provincie)
+1 k váženosti za tah (this_agent)
+2 k loajalitě pro politickou stranu, do níž tato postava patří (this_agent)
-2 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
Level 2
Dikastés
Právo je to, čím se člověk liší od zvířat.
+6 % k daňové sazbě (místní provincie)
+2 k váženosti za tah (this_agent)
+4 k loajalitě pro politickou stranu, do níž tato postava patří (this_agent)
-4 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
Level 3
Agonothetes
Je ctí uctívat bohy.
+9 % k daňové sazbě (místní provincie)
+3 k váženosti za tah (this_agent)
+6 k loajalitě pro politickou stranu, do níž tato postava patří (this_agent)
-6 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
Level 4
Epistatés
Je právem porobených nechat si vládnout.
+12 % k daňové sazbě (místní provincie)
+4 k váženosti za tah (this_agent)
+8 k loajalitě pro politickou stranu, do níž tato postava patří (this_agent)
-8 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
Level 5
Efor
Pět srdcí není moudřejších než jedno.
+15 % k daňové sazbě (místní provincie)
+5 k váženosti za tah (this_agent)
+10 k loajalitě pro politickou stranu, do níž tato postava patří (this_agent)
-10 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
Level 6
Strategos
Velení je pro ty, kterým je svěřeno, ctí.
+18 % k daňové sazbě (místní provincie)
+6 k váženosti za tah (this_agent)
+12 k loajalitě pro politickou stranu, do níž tato postava patří (this_agent)
-12 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
Level 7
Harmostétes
Je právem porobených nechat si vládnout.
+21 % k daňové sazbě (místní provincie)
+3 k veřejnému pořádku (ve všech provinciích)
+7 k váženosti za tah (this_agent)
+14 k loajalitě pro politickou stranu, do níž tato postava patří (this_agent)
+3 k vlivu tvé politické strany za tah (celofrakční)
-14 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
Level 8
Geront
Věk je zárukou všeobjímající moudrosti.
+24 % k daňové sazbě (místní provincie)
+3 k veřejnému pořádku (ve všech provinciích)
+8 k váženosti za tah (this_agent)
+16 k loajalitě pro politickou stranu, do níž tato postava patří (this_agent)
+4 k vlivu tvé politické strany za tah (celofrakční)
-16 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
137 r2_sp_trait_ch_nomadic Level 1
Aristokrat
Více než rodokmen vypovídají o člověku jeho skutky.
+3 % k daňové sazbě (místní provincie)
+1 k váženosti za tah (this_agent)
+2 k loajalitě pro politickou stranu, do níž tato postava patří (this_agent)
-2 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
Level 2
Kmenový náčelník
Břímě vůdcovství je pro vůdce zároveň i poctou.
+6 % k daňové sazbě (místní provincie)
+2 k váženosti za tah (this_agent)
+4 k loajalitě pro politickou stranu, do níž tato postava patří (this_agent)
-4 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
Level 3
Vůdce válečné tlupy
Slova člověka ve válce dodají lesk jeho slovům v míru.
+9 % k daňové sazbě (místní provincie)
+3 k váženosti za tah (this_agent)
+6 k loajalitě pro politickou stranu, do níž tato postava patří (this_agent)
-6 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
Level 4
Válečný náčelník
Muž, který vás bude následovat do vlčího chřtánu, má svoji cenu.
+12 % k daňové sazbě (místní provincie)
+4 k váženosti za tah (this_agent)
+8 k loajalitě pro politickou stranu, do níž tato postava patří (this_agent)
-8 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
Level 5
Starší
Starý meč často mívá záludné ostří.
+15 % k daňové sazbě (místní provincie)
+5 k váženosti za tah (this_agent)
+10 k loajalitě pro politickou stranu, do níž tato postava patří (this_agent)
-10 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
Level 6
Královský aristokrat
Když někteří hovoří, je jejich slovo zákonem.
+18 % k daňové sazbě (místní provincie)
+6 k váženosti za tah (this_agent)
+12 k loajalitě pro politickou stranu, do níž tato postava patří (this_agent)
-12 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
Level 7
Kmenový král
Nejvyšší otec, rádce a chlebodárce lidu.
+21 % k daňové sazbě (místní provincie)
+3 k veřejnému pořádku (ve všech provinciích)
+7 k váženosti za tah (this_agent)
+14 k loajalitě pro politickou stranu, do níž tato postava patří (this_agent)
+3 k vlivu tvé politické strany za tah (celofrakční)
-14 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
138 r2_sp_trait_ch_ptolemaic Level 1
Agoranomos
Počestnost je třeba vyžadovat ve všem konání, i trhoveckém smlouvání.
+3 % k daňové sazbě (místní provincie)
+1 k váženosti za tah (this_agent)
+2 k loajalitě pro politickou stranu, do níž tato postava patří (this_agent)
-2 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
Level 2
Dikastés
Právo je to, čím se člověk liší od zvířat.
+6 % k daňové sazbě (místní provincie)
+2 k váženosti za tah (this_agent)
+4 k loajalitě pro politickou stranu, do níž tato postava patří (this_agent)
-4 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
Level 3
Agonothetes
Je ctí uctívat bohy.
+9 % k daňové sazbě (místní provincie)
+3 k váženosti za tah (this_agent)
+6 k loajalitě pro politickou stranu, do níž tato postava patří (this_agent)
-6 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
Level 4
Epistatés
Je právem porobených nechat si vládnout.
+12 % k daňové sazbě (místní provincie)
+4 k váženosti za tah (this_agent)
+8 k loajalitě pro politickou stranu, do níž tato postava patří (this_agent)
-8 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
Level 5
Peligan
Hlas ctihodných vládne mocným.
+15 % k daňové sazbě (místní provincie)
+5 k váženosti za tah (this_agent)
+10 k loajalitě pro politickou stranu, do níž tato postava patří (this_agent)
-10 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
Level 6
Strategos
Velení je pro ty, kterým je svěřeno, poctou.
+18 % k daňové sazbě (místní provincie)
+6 k váženosti za tah (this_agent)
+12 k loajalitě pro politickou stranu, do níž tato postava patří (this_agent)
-12 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
Level 7
Nomarchos
Vládnout jménem božského faraóna je celoživotní ctí.
+21 % k daňové sazbě (místní provincie)
+3 k veřejnému pořádku (ve všech provinciích)
+7 k váženosti za tah (this_agent)
+14 k loajalitě pro politickou stranu, do níž tato postava patří (this_agent)
+3 k vlivu tvé politické strany za tah (celofrakční)
-14 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
139 r2_sp_trait_ch_roman Level 1
Vojenský tribun
Válkou je Řím živ.
+3 % k daňové sazbě (místní provincie)
+1 k váženosti za tah (this_agent)
+1 k loajalitě pro politickou stranu, do níž tato postava patří (this_agent)
-2 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
Level 2
Quaestor
Starost o římskou pokladnici je projevem veliké důvěry.
+6 % k daňové sazbě (místní provincie)
+2 k váženosti za tah (this_agent)
+2 k loajalitě pro politickou stranu, do níž tato postava patří (this_agent)
-4 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
Level 3
Aedilis
Uchovávat tradici je čestným posláním.
+9 % k daňové sazbě (místní provincie)
+3 k váženosti za tah (this_agent)
+6 k loajalitě pro politickou stranu, do níž tato postava patří (this_agent)
-6 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
Level 4
Praetor
Velení je poctou samo o sobě.
+12 % k daňové sazbě (místní provincie)
+4 k váženosti za tah (this_agent)
+8 k loajalitě pro politickou stranu, do níž tato postava patří (this_agent)
-8 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
Level 5
Konzul
Služba Senátu a lidu je poctou nejvyšší.
+15 % k daňové sazbě (místní provincie)
+5 k váženosti za tah (this_agent)
+10 k loajalitě pro politickou stranu, do níž tato postava patří (this_agent)
-10 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
Level 6
Guvernér
Není vyšší povinnosti, než vykonávat vůli Říma.
+18 % k daňové sazbě (místní provincie)
+6 k váženosti za tah (this_agent)
+12 k loajalitě pro politickou stranu, do níž tato postava patří (this_agent)
-12 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
Level 7
Censor
Je to fkutefně vyfofe poftavený Fíman, víf…"
+21 % k daňové sazbě (místní provincie)
+3 k veřejnému pořádku (ve všech provinciích)
+7 k váženosti za tah (this_agent)
+14 k loajalitě pro politickou stranu, do níž tato postava patří (this_agent)
+3 k vlivu tvé politické strany za tah (celofrakční)
-14 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
140 r2_sp_trait_ch_roman_variant_1 Level 3
Curulis
Moc je třeba uplatňovat s rozumem.
+9 % k daňové sazbě (místní provincie)
+6 k loajalitě pro politickou stranu, do níž tato postava patří (this_agent)
+2 k veřejnému pořádku za tah (místní provincie)
-6 % k udržování všech pozemních jednotek (pouze armáda)
bad
No. Trait Icon Name Effects
141 3c_event_mystic_dreams_confused Level 1
Zmatený
„Byl jsem člověk, kterému se zdálo, že je kůň, nebo jsem teď koněm, který má sen o lidském životě..."
-1 k důvtipu (this_general)
-1 k zápalu (this_general)
142 pel_disgrace Level 1
Hanba
Selhal už tolikrát, že se do velení prostě nehodí
-2 k váženosti za tah (this_agent)
-2 k veřejnému pořádku za tah (místní provincie)
-10 % k morálce všech jednotek (this_general_force)
143 r2_sp_trait_all_agent_army_mislead_command Level 1
Zkušený lhář
Armáda na špatném místě je k ničemu.
Klamné velení: -5 k důvtipu velitele dané armády (this_agent)
Level 2
Přesvědčivý lhář
Nepřítel jdoucí špatným směrem je poražený nepřítel.
Klamné velení: -10 k důvtipu velitele dané armády (this_agent)
Level 3
Rozený lhář
"Šli tudy!"
Klamné velení: -15 k důvtipu velitele dané armády (this_agent)
144 r2_sp_trait_all_ambusher_bad Level 1
Zatoulané štěstí
Přepady pod touto taktovkou nedopadnou při nejlepší vůli nikdy podle plánu.
-5 % k šanci úspěšně provést přepadení (this_general_force)
Level 2
Čitelný
Tento „válečník“ by si rovnou mohl na čelo napsat „pozor, přepadení“.
-10 % k šanci úspěšně provést přepadení (this_general_force)
Level 3
Neschopný uchystat léčku
Nedokázal by uspořádat ani pijatiku v chrámě Bakchově, natož překvapivý útok.
-15 % k šanci úspěšně provést přepadení (this_general_force)
145 r2_sp_trait_all_attacker_bad Level 1
Obstojný útočník
Tomuto generálovi chybí sebedůvěra v útoku. To není moc dobrý začátek...
-5 % k morálce všech jednotek při útočných bitvách (pouze armáda)
Level 2
Špatný útočník
Tato osoba má s organizací útoku veliké problémy.
-10 % k morálce všech jednotek při útočných bitvách (pouze armáda)
Level 3
Neschopný útočník
Dokáže proměnit každé vítězství v ostudnou porážku! Parádní talent!
-15 % k morálce všech jednotek při útočných bitvách (pouze armáda)
146 r2_sp_trait_all_attacker_sea_bad Level 1
Hydrofób
Tento člověk se v moři nevyzná. Ani v bitvách.
-5 % k morálce posádky při námořním útoku (this_general_force)
Level 2
Špatný admirál
I jeho matka by byla lepším admirálem než on!
-10 % k morálce posádky při námořním útoku (this_general_force)
Level 3
Všichni na palubu
Za službu na moři získal blyštivou přilbu. Víc nic.
-20 % k morálce posádky při námořním útoku (this_general_force)
147 r2_sp_trait_all_background_inbred Level 1
V rodině
Někteří lidé nemají obvyklý počet prarodičů.
-1 k autoritě (this_agent)
Edikt o chlebu a hrách:
+3 k veřejnému pořádku (místní provincie)
148 r2_sp_trait_all_background_slave Level 1
Svobodný otrok
"Znám duši otrokovu, a její nástrahy…"
Snižuje pokles populace otroků (místní provincie)
+2 k veřejnému pořádku za tah (místní provincie)
149 r2_sp_trait_all_background_ugly Level 1
Ohyzda
"Maminka mě měla ráda. Asi…"
-1 k autoritě (this_agent)
-3 % k morálce všech nepřátelských jednotek (this_general_enemy_force_regionwide)
150 r2_sp_trait_all_background_very_inbred Level 1
Nešťastný původ
Stanou-li se blízcí příbuzní rodiči, může být výsledek dost nešťastný.
-2 k autoritě (this_agent)
Edikt o chlebu a hrách:
+6 k veřejnému pořádku (místní provincie)
151 r2_sp_trait_all_background_very_very_inbred Level 1
Tupohlav
Neposkvrněné příbuzenství není vždy výhrou.
-3 k autoritě (this_agent)
Edikt o chlebu a hrách:
+10 k veřejnému pořádku (místní provincie)
152 r2_sp_trait_all_battle_scarred Level 1
Zjizvený
Přestože byl tento člověk rozsekán na kusy a zjizven, přežil. Chudák.
-5 % k morálce všech nepřátelských jednotek (this_general_enemy_force_regionwide)
+5 % ke schopnosti útoku v boji zblízka pro jednotku velitele (this_agent)
Level 2
Strašidelný
Ženy a děti se ve strachu odvracejí od této tváře.[FEM]Muži i ženy se jí bojí pohlédnout do tváře.
-10 % k morálce všech nepřátelských jednotek (this_general_enemy_force_regionwide)
+10 % ke schopnosti útoku v boji zblízka pro jednotku velitele (this_agent)
Level 3
Zlý pohled
Některé jizvy jsou hluboké, až na duši.
-15 % k morálce všech nepřátelských jednotek (this_general_enemy_force_regionwide)
+15 % ke schopnosti útoku v boji zblízka pro jednotku velitele (this_agent)
153 r2_sp_trait_all_besieger_bad Level 1
Strážce brány
Tento válečník město ubrání. I sám, bude-li třeba.
-5 % k úbytku stavů obránců při obléhání (this_general)
Level 2
Jako pilíř
Obranné dovednosti tohoto válečníka jsou hodné epické básně.
-10 % k úbytku stavů obránců při obléhání (this_general)
Level 3
Nikdo neprojde!
Postavte tohoto člověka na hradby a on je ubrání i před bohy!
-20 % k úbytku stavů obránců při obléhání (this_general)
154 r2_sp_trait_all_defender_bad Level 1
Nevýrazný obránce
V obraně si moc nevěří.
-5 % k morálce všech jednotek při boji v obranných bitvách (this_general_force)
Level 2
Špatný obránce
Obrana není součástí repertoáru této postavy. Asi v učebnicích několik stran chybělo.
-10 % k morálce všech jednotek při boji v obranných bitvách (this_general_force)
Level 3
Neschopný obránce
Tento člověk má jen zanedbatelný dar velet obraně.
-15 % k morálce všech jednotek při boji v obranných bitvách (this_general_force)
155 r2_sp_trait_all_defender_sea_bad Level 1
Nevýrazný v obraně na moři
Tento „admirál“ hodil učebnici námořní taktiky přes palubu. Hlupák.
-5 % k morálce posádky při obraně na moři (this_general_force)
Level 2
Špatný v obraně na moři
Když neubrání čest své matky, jak může ubránit celou flotilu?
-10 % k morálce posádky při obraně na moři (this_general_force)
Level 3
Neschopný v obraně na moři
Bobky racků se umějí bránit líp.
-20 % k morálce posádky při obraně na moři (this_general_force)
156 r2_sp_trait_all_disinherited Level 1
Vyděděnec
Ztráta postavení a moci udělala z tohoto člověka zahořklého a závistivého nespokojence.
-1 k vlivu tvé politické strany za tah (celofrakční)
157 r2_sp_trait_all_fears_barbarians Level 1
Bojí se divých barbarů
Ze spaní si jen tak blábolí.
+5 % ke schopnosti obrany v kontaktním boji pro všechny jednotky při boji s barbary (pouze armáda)
-5 % k morálce všech jednotek při boji s barbary (pouze armáda)
158 r2_sp_trait_all_fears_carthage Level 1
Bojí se krutých Kartáginců
"Odevzdali to dítě Tanit. Padlo do ohně. A oni se jen dívali!"
+5 % k obraně při boji zblízka pro všechny jednotky v bitvách proti Kartágincům (pouze armáda)
-5 % k morálce všech jednotek v bitvách proti Kartágincům (pouze armáda)
159 r2_sp_trait_all_fears_easterners Level 1
Bojí se surových Východňáků
„Trest zalití hrdla zlatem byl vykonán. Pěkně mi to nahánělo hrůzu, to ti povím!“
+5 % k obraně při boji zblízka pro všechny jednotky v bitvách proti východním státům (pouze armáda)
-5 % k morálce všech jednotek v bitvách proti východním státům (pouze armáda)
160 r2_sp_trait_all_fears_egyptians Level 1
Bojí se morbidních Egypťanů
"Uctívají mrtvé. To je prostě zvláštní."
+5 % k obraně při boji zblízka pro všechny jednotky v bitvách proti Egypťanům (pouze armáda)
-5 % k morálce všech jednotek v bitvách proti Egypťanům (pouze armáda)
161 r2_sp_trait_all_fears_greeks Level 1
Bojí se zženštilých Řeků
Každou noc ze budí ze snů kvůli Furiím a jekotu Řeků…
+5 % k obraně při boji zblízka pro všechny jednotky v bitvách proti helénským frakcím (pouze armáda)
-5 % k morálce všech jednotek v bitvách proti helénským frakcím (pouze armáda)
162 r2_sp_trait_all_fears_romans Level 1
Bojí se bezcitných Římanů
Při pouhém vyslovení slova „Říman“ se opotí.
+5 % k obraně při boji zblízka pro všechny jednotky v bitvách proti Římanům (pouze armáda)
-5 % k morálce všech jednotek při boji proti Římanům (pouze armáda)
163 r2_sp_trait_all_fears_successors Level 1
Obává se incestních potomků
"Berou si vlastní sestry a tráví se navzájem. Mám z toho husí kůži!"
+5 % k obraně všech jednotek při boji zblízka proti následnickým královstvím (pouze armáda)
-5 % k morálce všech jednotek při boji proti následnickým královstvím (pouze armáda)
164 r2_sp_trait_all_feck Level 1
Sprostý
"A co z toho, ty vypatlanče?"
Edikt o chlebu a hrách:
-1 k veřejnému pořádku (místní provincie)
Level 2
Hrubý, surový a nejspíš i oplzlý
"Budu si nadávat, jak se mi zlíbí, ty nedospělá krávo!"
+1 k zápalu (this_agent)
Edikt o chlebu a hrách:
-2 k veřejnému pořádku (místní provincie)
Level 3
I bohové se červenají
"Já říkám, že EXISTUJE bůh nadávek, ty přerostlej, poblitej skřete!"
+1 k zápalu (this_agent)
Edikt o chlebu a hrách:
-4 k veřejnému pořádku (místní provincie)
165 r2_sp_trait_all_infertile Level 1
Ochablý
Zkrátka si špatně vybírá své postelové partnery. V tom to je. Ach, ano.
-1 k růstu za tah (místní provincie)
-10 k šanci mít děti (this_agent)
Level 2
Jalový
Tento muž se pravděpodobně potomků nedočká.
-2 k růstu za tah (místní provincie)
-20 k šanci mít děti (this_agent)
Level 3
Neplodný
Plození dětí není zrovna to, v čem by jeho slabiny vynikaly.
-3 k růstu za tah (místní provincie)
-30 k šanci mít děti (this_agent)
166 r2_sp_trait_all_lazy Level 1
Liknavec
Proč dnes dělat něco, co mohu udělat příští týden?
+1 k důvtipu (this_agent)
-5 k šanci mít děti (this_agent)
Level 2
Lenoch
„Proč já? Ti otroci tu jen tak postávají.“
+1 k důvtipu (this_agent)
-10 k šanci mít děti (this_agent)
+6 % k ceně staveb (místní provincie)
Level 3
Nevšímavec
Kdyby mohl, posílá za sebe druhé i na záchod.[FEM]Kdyby mohla, posílá za sebe druhé i na záchod.
+1 k důvtipu (this_agent)
-15 k šanci mít děti (this_agent)
+12 % k ceně staveb (místní provincie)
167 r2_sp_trait_all_leader_lewd Level 1
Odporný
Nekonečné zkazky o zkaženostech, skutečných, či smyšlených, začnou časem nudit.
+5 k šanci mít děti (this_agent)
Edikt o chlebu a hrách:
-1 k veřejnému pořádku (místní provincie)
Level 2
Sprostý
I bohové chtíče a lásky by se k tomuto člověku obrátili zády.
-1 k autoritě (this_agent)
+10 k šanci mít děti (this_agent)
Edikt o chlebu a hrách:
-2 k veřejnému pořádku (místní provincie)
Level 3
Oplzlý k neuvěření
I po těch nejkratších setkáních s tímto hnusným úchylem utíká většina lidu do lázní, aby ze sebe opláchli špínu.
-1 k autoritě (this_agent)
+15 k šanci mít děti (this_agent)
Edikt o chlebu a hrách:
-3 k veřejnému pořádku (místní provincie)
168 r2_sp_trait_all_leader_miser Level 1
Opatrný na peníze
Peníze nerostou na stromech, ani neplavou v moři!
-2 % k ceně za naverbování jednotek (in_all_your_forces)
Level 2
Skrblík
„Proč bych vytahoval měšec? K čemu by to bylo?“
-4 % k ceně za naverbování jednotek (in_all_your_forces)
Level 3
Lakomec
„Nerad utrácím peníze. Vždycky je mi jich líto!“
-6 % k ceně za naverbování jednotek (in_all_your_forces)
169 r2_sp_trait_all_leader_paranoid Level 1
Znepokojený
„Sledují mě. Všude. A nemyslím tím sluhy.“
+5 % k šanci uniknout nepřátelským záškodníkům (this_agent)
Level 2
Narušený
"Támhle! Za tím gobelínem! A támhle! Všude!"
+1 k důvtipu (this_agent)
-1 k zápalu (this_agent)
+10 % k šanci uniknout nepřátelským záškodníkům (this_agent)
Level 3
Bojácný
"Mám nepřátele. Více, než do kolika napočítáš. A to jen za těmito zdmi!"
+1 k důvtipu (this_agent)
-1 k zápalu (this_agent)
+15 % k šanci uniknout nepřátelským záškodníkům (this_agent)
170 r2_sp_trait_all_leader_spender Level 1
Rozdávačný
„Štědrost těší mě i bohy.“
-3 % k výši daní (ve všech provinciích)
Level 2
Přeštědrý
„K čemu jsou peníze, když zahálí v mém měšci?“
-6 % k výši daní (ve všech provinciích)
Level 3
Rozhazovačný
„Ať si vyzkouší menší měšec, tak je to správně!“
-12 % k výši daní (ve všech provinciích)
171 r2_sp_trait_all_leader_unjust Level 1
Nespravedlivý
"Žádost se zamítá. Úplatek nech u dveří a sbohem."
-2 k veřejnému pořádku (ve všech provinciích)
Level 2
Spravedlnost pro nikoho
"Žádost jsme pečlivě uvážili. Ještě slovo, a bude s tebou ámen."
-4 k veřejnému pořádku (ve všech provinciích)
Level 3
Tyran
"TY! Rychle je poprav! Přestaň si brát servítky!"
-6 k veřejnému pořádku (ve všech provinciích)
172 r2_sp_trait_all_noctophobia Level 1
Strach ze tmy
Ze tmy se ozývaly zvláštní zvuky. Tento člověk si je pamatuje všechny.
-5 % k morálce všech jednotek při nočních bojích (this_general_force)
Level 2
Noční běsy
Temnota není mým přítelem. Nikdy.
-10 % k morálce všech jednotek při nočních bojích (this_general_force)
Level 3
Nyktofób
Tato osoba má hrůzu z dlouhých, předlouhých nocí.
-15 % k morálce všech jednotek při nočních bojích (this_general_force)
173 r2_sp_trait_all_personal_cowardice Level 1
Bojácný
Tento člověk z boje utíká dříve, než je nutné. A než se prohraje.
-1 k zápalu (this_general)
Level 2
Zbabělec
Strach tohoto člověka v boji ochromuje. Strach z boje.
-2 k zápalu (this_general)
Level 3
Srab
Jeho bázlivost v boji je proslulá, velká fňukna.
-4 k zápalu (this_general)
174 r2_sp_trait_all_siege_defender_bad Level 1
Neschopný obránce v obležení
Tento člověk ztratil nejedno město, přesto, bohužel, životem vždy vyvázl.
+5 % k úbytku stavů obránců při obléhání (this_general)
Level 2
Nespolehlivý
Jeho obranné schopnosti jsou pověstné, ale ne v dobrém slova smyslu.
+10 % k úbytku stavů obránců při obléhání (this_general)
Level 3
Zbabělec za hradbami
Bůh chraň město svěřené do péče tohoto generála!
+20 % k úbytku stavů obránců při obléhání (this_general)
175 r2_sp_trait_all_unhealthy Level 1
Chabrus
Tohoto člověka poznamenala dětská nemoc.
+1 k zápalu (this_agent)
-5 k šanci mít děti (this_agent)
Level 2
Nemocný
"Jak říkala maminka, pečovat o zdraví se vyplatí…"
-2 k zápalu (this_agent)
-10 % k pohybovému dosahu na mapě (this_general)
-10 k šanci mít děti (this_agent)
Level 3
Vetchý
Pouhé tasení meče tohoto chudáka vyčerpá.
-3 k zápalu (this_agent)
-20 % k pohybovému dosahu na mapě (this_general)
-15 k šanci mít děti (this_agent)
176 r2_sp_trait_barbarian_drink Level 1
Pivo
"Ta číše! Je moc malá!"
-1 k autoritě (this_agent)
Level 2
Ještě pivo
"Padej! Najdi si vlastní vědro!"
+4 % k morálce všech jednotek (this_general_force)
-2 k autoritě (this_agent)
Edikt o chlebu a hrách:
+4 k veřejnému pořádku (místní provincie)
Level 3
Ach, to pivo
"To koukáš na můj pohár, ty parchante? Rozlil jsi ho snad?"
+6 % k morálce všech jednotek (this_general_force)
-3 k autoritě (this_agent)
Edikt o chlebu a hrách:
+8 k veřejnému pořádku (místní provincie)
177 r2_sp_trait_barbarian_sweary Level 1
Kleje
Ostré kletby činí z tohoto člověka pěkné „kvítko“. A hulváta.
-1 k autoritě (this_agent)
+5 % k morálce všech jednotek při útočných bitvách (this_general_force)
Level 1
Sprosťák
Mluva tohoto člověka se neobejde bez těch nejsprostších kleteb.
-2 k autoritě (this_agent)
+10 % k morálce všech jednotek při útočných bitvách (this_general_force)
Level 2
Nechutný
Jaká odporná špína padá tomuto člověku z úst.
-3 k autoritě (this_agent)
+20 % k morálce všech jednotek při útočných bitvách (this_general_force)
178 r2_sp_trait_civilised_blood_feud Level 1
Vendetta
Pro mstu mají bohové pochopení.
+3 k zápalu (this_general)
179 r2_sp_trait_civilised_disciplinarian_bad Level 1
Lax
Laskavá slova bitvu nevyhrají.
-5 % k morálce všech jednotek při boji na cizím území (this_general)
-1 k autoritě (this_agent)
Level 2
Špatný autoritář
Bezstarostná povaha se hodí do doby, než zařinčí meče.
-10 % k morálce všech jednotek při boji na cizím území (this_general)
-2 k autoritě (this_agent)
Level 3
Vraždí s úsměvem
Vojáci potřebují ocel, ne sladká slůvka.
-15 % k morálce všech jednotek při boji na cizím území (this_general)
-3 k autoritě (this_agent)
180 r2_sp_trait_civilised_leader_harsh Level 1
Hrubý
Laskavost je zženštilá.
-3 % k morálce všech nepřátelských jednotek (this_general_enemy_force_regionwide)
Level 2
Mučitel
Použij svorky. Ty malinkatý svorky. Ty s těmi zuby.
-6 % k morálce všech nepřátelských jednotek (this_general_enemy_force_regionwide)
Level 3
Ztělesněná krutost
Tvoje bolest, tvůj stesk… jsou pro mě jako sladké víno.
-9 % k morálce všech nepřátelských jednotek (this_general_enemy_force_regionwide)
181 r2_sp_trait_civilised_sweary Level 1
Sprostý jako dlaždič
Po mnoha letech na tažení mluví tento generál jako řadoví vojáci.
-1 k autoritě (this_agent)
+5 % k morálce všech jednotek při útočných bitvách (this_general_force)
Level 2
Nepřekonatelný sprosťák
Díky svým hrubostem a urážkám se těší přízní jen mezi svými.[FEM]Díky svým hrubostem a urážkám se těší přízní jen mezi svými.
+5 % k morálce všech jednotek při útočných bitvách (this_general_force)
Level 3
Neskutečně vulgární
„Existuje bůh klení. Opravdu, k****, existuje!“
-1 k autoritě (this_agent)
+10 % k morálce všech jednotek při útočných bitvách (this_general_force)
182 r2_sp_trait_civilized_adulterer Level 1
Občasný záletník
„Pěkný šaty. Na podlaze mojí ložnice se budou vyjímat.“
-1 k autoritě (this_agent)
+5 k šanci mít děti (this_agent)
Level 2
Nestoudný cizoložník[FEM]Nestoudná cizoložnice
„Proč tolik maloměšťáctví v těchto věcech.“
-1 k autoritě (this_agent)
+2 k důvtipu (this_agent)
+10 k šanci mít děti (this_agent)
Level 3
Utíkej si za ženou!
„Jeho žena, velitelova žena, guvernérova žena. Všechny pěkně protažené, jak vidím…“
-1 k autoritě (this_agent)
+2 k důvtipu (this_agent)
-1 k váženosti za tah (this_agent)
+15 k šanci mít děti (this_agent)
183 r2_sp_trait_civilized_arse Level 1
Patolízal
Některé tělesné radosti si každý dopřát nemůže.
-1 k autoritě (this_agent)
-10 k šanci mít děti (this_agent)
Level 2
Katamit
„Mám z toho radost.“
-2 k autoritě (this_agent)
-20 k šanci mít děti (this_agent)
Level 3
Zneužitý
„‚Kdo‘ nebo ‚co‘ není podstatné. Na tom ‚jak‘ záleží.“
-3 k autoritě (this_agent)
-30 k šanci mít děti (this_agent)
184 r2_sp_trait_civilized_atheist Level 1
Pochybuje o podsvětí
„Pokaždé, když se obětuji, si říkám, proč se vůbec namáhám…“
-1 k veřejnému pořádku (místní provincie)
Level 2
Bezvěrec
„Chrám? Proč bych tam měl chodit?“
-1 k autoritě (this_agent)
-2 k veřejnému pořádku (místní provincie)
Level 3
Veřejný ateista
"Vypadám snad, že věřím na velké, vousaté, rozhněvané chlapy, co žijí na nebesích?"
-2 k autoritě (this_agent)
-3 k veřejnému pořádku (místní provincie)
185 r2_sp_trait_civilized_drink Level 1
Násoska
Zasměj se a budou se ti smát ostatní, jen co si rozliješ pití.
-1 k autoritě (this_agent)
Level 2
Opilec
Celé noci propije a ráno se pak nechává stavět na nohy otroky.[FEM]Celé noci propije a ráno se pak nechává stavět na nohy otroky.
+4 % k morálce všech jednotek (this_general_force)
-2 k autoritě (this_agent)
Edikt o chlebu a hrách:
+4 k veřejnému pořádku (místní provincie)
Level 3
Otrok Dionýsův
„Pijte! Pijte! Proč nepijete, parchanti?“
+6 % k morálce všech jednotek (this_general_force)
-3 k autoritě (this_agent)
Edikt o chlebu a hrách:
+8 k veřejnému pořádku (místní provincie)
186 r2_sp_trait_civilized_murderer Level 1
Vrah
„Ne. Tohle nepřežiješ.“
-1 k autoritě (this_agent)
+1 k důvtipu (this_agent)
187 r2_sp_trait_civilized_xenophobe Level 1
Nedůvěřuje cizincům
„Cizinec. Cizí, nikoliv obvyklý. Vídíš, jméno prozradí mnohé.“
-2 % k příjmu z obchodních dohod (celofrakční)
Level 2
Podezřívá cizince
„Legrační lidé. Ne legrační ha-ha. Nebezpečně legrační.“
+1 k autoritě (this_agent)
-4 % k příjmu z obchodních dohod (celofrakční)
Level 3
Xenofobní
„Ať mi táhnou z očí! Takové tu nesnesu.“
+1 k autoritě (this_agent)
-6 % k příjmu z obchodních dohod (celofrakční)
188 r2_sp_trait_female_all_agent_deployed_foreign_corrupt Level 1
Vědomě zkažená
„Chci mít jen nějakou výhodu. Která žena se o nic podobného nesnaží?“
-2 % k daňové sazbě (místní provincie)
Level 2
Defraudantka
„Zlato si v mém měšci jen dopřávalo klidu.“
-4 % k daňové sazbě (místní provincie)
Level 3
Nemorální
Dobro a zlo: dvě strany stejné, zlatavé mince určené na útratu.
-6 % k daňové sazbě (místní provincie)
-1 k veřejnému pořádku za tah (místní provincie)
189 r2_sp_trait_female_all_background_slave Level 1
Osvobozená otrokyně
„Chápu tu otrockou mysl, i její úklady...“
Snižuje pokles populace otroků (místní provincie)
+2 k veřejnému pořádku za tah (místní provincie)
190 r2_sp_trait_female_all_feck Level 1
Zlomyslný jazyk
Zlomyslný jazyk mívá často pravdu.
Edikt o chlebu a hrách:
-1 k veřejnému pořádku (místní provincie)
Level 2
Upřímně hrubá
„No jen se podívej, jak vypadáš, veliteli Malý kulky...“
+1 k zápalu (this_agent)
Edikt o chlebu a hrách:
-2 k veřejnému pořádku (místní provincie)
Level 3
Sprostá
"No to mě poserte, bohové! Bavím se tu snad s pochodujícím čůrákem?"
+1 k zápalu (this_agent)
Edikt o chlebu a hrách:
-4 k veřejnému pořádku (místní provincie)
191 r2_sp_trait_female_all_unhealthy Level 1
Slabá
Tuto ženu halí stín dávné nemoci z dětství.
+1 k zápalu (this_agent)
-5 k šanci mít děti (this_agent)
Level 2
Churavá
„Jak říkala matka, o zdraví je potřeba se starat...“
-2 k zápalu (this_agent)
-10 % k pohybovému dosahu na mapě (this_general)
-10 k šanci mít děti (this_agent)
Level 3
Vysílená
Tuto ženu vyčerpá i pouhé utržení hroznu.
-3 k zápalu (this_agent)
-20 % k pohybovému dosahu na mapě (this_general)
-15 k šanci mít děti (this_agent)
192 r2_sp_trait_female_barbarian_blokes Level 1
Vášnivá
„Toho: není špatný. Toho: eh, páchnoucí. Toho: dvakrát. Jeho otec byl zábavný...“
+5 k šanci mít děti (this_agent)
Edikt o chlebu a hrách:
+2 % k růstu za tah (místní provincie)
Level 2
Nenasytná
„Pokračuj, pokračuj, pokračuj, pokračuj. To zvládneš. To zvládneš, to zvládneš, to zvládneš.“
+10 k šanci mít děti (this_agent)
Edikt o chlebu a hrách:
+4 % k růstu za tah (místní provincie)
Level 3
Neukojitelná
„No, ahoj. Nemám já štěstí? Přiveď i svého kámoše...“
+15 k šanci mít děti (this_agent)
Edikt o chlebu a hrách:
+8 % k růstu za tah (místní provincie)
193 r2_sp_trait_female_barbarian_drink Level 1
Pivo
„Tenhle korbel! Je moc malý.“
-1 k autoritě (this_agent)
Level 2
Hodně piva
„Odpal! A najdi si svůj vlastní kýbl piva.“
+4 % k morálce všech jednotek (this_general_force)
-2 k autoritě (this_agent)
Edikt o chlebu a hrách:
+4 k veřejnému pořádku (místní provincie)
Level 3
Všechno pivo
„Nech ho bejt, Arminie. Nestojí za to! Postarám se vo něj! Postarám...“
+6 % k morálce všech jednotek (this_general_force)
-3 k autoritě (this_agent)
Edikt o chlebu a hrách:
+8 k veřejnému pořádku (místní provincie)
194 r2_sp_trait_female_civilized_adulterer Level 1
Příležitostná smilnice
„Pěkná zbroj. I když na zemi mojí ložnice bude vypadat ještě líp.“
-1 k autoritě (this_agent)
+5 k šanci mít děti (this_agent)
Level 2
Nestoudná cizoložnice
„V těchhle věcech rozhodně nebuď tak přehnaně zaostalý.“
-1 k autoritě (this_agent)
+2 k důvtipu (this_agent)
+10 k šanci mít děti (this_agent)
Level 3
Manželům vstup povolen!
„Manželé. Všichni jsou tak krásně poslušní a připravení na změnu, kterou nabízím…“
-3 k autoritě (this_agent)
+2 k důvtipu (this_agent)
+15 k šanci mít děti (this_agent)
195 r2_sp_trait_female_civilized_blokes Level 1
Má ráda muže
„Každá žena, co říká, že to nedělá… mno, aspoň zbude víc pro mě.“
+5 k šanci mít děti (this_agent)
Edikt o chlebu a hrách:
+2 % k růstu za tah (místní provincie)
Level 2
Požíračka mužů
„Muži! Přineste mi jich pár dalších.“
+10 k šanci mít děti (this_agent)
Edikt o chlebu a hrách:
+4 % k růstu za tah (místní provincie)
Level 3
Priapova služebnice
„Mimořádně neslušné sochy? Mimořádně? Jak zábavné.“
+15 k šanci mít děti (this_agent)
Edikt o chlebu a hrách:
+8 % k růstu za tah (místní provincie)
196 r2_sp_trait_female_civilized_drink Level 1
Milovnice moku
Muži se s ubývající amforou rozhodně nestávají přitažlivější.
-1 k autoritě (this_agent)
Level 2
Opilá
Celé noci propije a ráno se pak nechává stavět na nohy otroky.
+4 % k morálce všech jednotek (this_general_force)
-2 k autoritě (this_agent)
Edikt o chlebu a hrách:
+4 k veřejnému pořádku (místní provincie)
Level 3
Dionýsova služebnice
„Proč nepijete? Slaboši! Jako mužský jste všichni naprosto k ničemu.“
+6 % k morálce všech jednotek (this_general_force)
-3 k autoritě (this_agent)
Edikt o chlebu a hrách:
+8 k veřejnému pořádku (místní provincie)
197 r2_sp_trait_female_civilized_murderer Level 1
Vraždychtivá
„Zemřeš. A není mi to líto. Ne, ani trochu.“
-1 k autoritě (this_agent)
+1 k důvtipu (this_agent)
198 r2_sp_trait_female_greco_roman_humors_phlegm Level 1
Lhostejná
Tato žena je chladná a nemá žádné kouzlo, i proto je těžké si ji oblíbit.
-1 k autoritě (this_agent)
+2 k důvtipu (this_agent)
-10 k šanci mít děti (this_agent)
199 r2_sp_trait_female_greco_roman_humors_yellow_bile Level 1
Vznětlivá
Tahle žena se lehce rozzuří. A své nepřátele si pamatuje. Ó, ano, pamatuje…
+2 k autoritě (this_agent)
+1 k váženosti za tah (this_agent)
200 r2_sp_trait_female_roman_background_fighter Level 1
Bývalá Gladiatrix
„K Cháronovi jsem poslala dvacet šest trpaslíků. Takže snad ještě poznám, který konec meče je který.“
-2 k autoritě (this_agent)
+2 k důvtipu (this_agent)
+30 % k šanci na zranění nepřátelských záškodníků v sebeobraně (this_agent)
201 r2_sp_trait_female_roman_dishonest Level 1
Nedůvěryhodná
Téhle ženě byste věřili snad jen ten nos mezi očima. A možná ani ten ne.
+1 k důvtipu (this_agent)
Level 2
Nepoctivá
„Než ji pozvete na večeři, tak raději spočítejte příbory...“
-1 k autoritě (this_agent)
+2 k důvtipu (this_agent)
Level 3
Punská víra
Tato žena je tak hanebná, že by klidně mohla pocházet z Kartága.
-2 k autoritě (this_agent)
+3 k důvtipu (this_agent)
202 r2_sp_trait_female_roman_drink Level 1
Milovnice vína
„Na menší náladičce není nic špatného.“
-1 k autoritě (this_agent)
Level 2
V náladičce
„Po tomhle víně jsi ještě hezčí, hezoune...“
+4 % k morálce všech jednotek (this_general_force)
-2 k autoritě (this_agent)
Edikt o chlebu a hrách:
+4 k veřejnému pořádku (místní provincie)
Level 3
Bakchova služebnice
„Bakchus! Zbožňuju Bakcha! Zkus to červené, zlato… Máš rád Bakcha?“
+6 % k morálce všech jednotek (this_general_force)
-3 k autoritě (this_agent)
Edikt o chlebu a hrách:
+8 k veřejnému pořádku (místní provincie)
203 r2_sp_trait_female_roman_games_obsessive Level 1
Má ráda hry
Láska ke hrám naplňuje tuto ženu po čas bdělosti. A také ve snech.
+2 k veřejnému pořádku (místní provincie)
Level 2
Pravidelná návštěvnice her
„Líbí se mi, jak hry odhalují mužné… ctnosti...“
-10 % k daňové sazbě (místní provincie)
+4 k veřejnému pořádku (místní provincie)
Level 3
Posedlá hrami
„Může být snad něco lepšího, než olejem potřený gladiátor? Nebo dva…“
-15 % k daňové sazbě (místní provincie)
+8 k veřejnému pořádku (místní provincie)
204 r2_sp_trait_female_roman_races_obsessive Level 1
Obdivuje vozataje
Tato žena má ráda závody: výhled, vůně, i vzrušení!
+1 k zápalu (this_agent)
Edikt o chlebu a hrách:
+5 % k příjmům z kulturních zařízení (místní provincie)
Level 2
Obdivovatelka závodů
„Možná jsem dáma, ale mám pravomoc k použití biče...“
+1 k zápalu (this_agent)
Edikt o chlebu a hrách:
+10 % k příjmům z kulturních zařízení (místní provincie)
Level 3
Miluje vozataje
Dobré místo je na závodech důležitější, než dekorum.
+1 k zápalu (this_agent)
Edikt o chlebu a hrách:
+20 % k příjmům z kulturních zařízení (místní provincie)
205 r2_sp_trait_female_roman_unroman Level 1
Cizokrajná móda
Cizokrajné záliby této ženy budí nesouhlas mnohých.
-1 k vlivu tvé politické strany za tah (celofrakční)
Level 2
Cizokrajné úchylky
Tato žena našla zalíbení v neřímských věcech. Díky bohům, že to nemůže vidět její otec!
-2 k vlivu tvé politické strany za tah (celofrakční)
Level 3
Cizokrajná vulgarita
"Záliba v exotice je jedna věc, ale bohové! Oblékat se takovým způsobem..."
-3 k vlivu tvé politické strany za tah (celofrakční)
206 r2_sp_trait_greco_roman_humors_black_bile Level 1
Melancholik
Úsměv, a to ani nad neštěstím druhých, není jeho staré strhané tváři vlastní.
+2 k autoritě (this_agent)
+1 k váženosti za tah (this_agent)
207 r2_sp_trait_greco_roman_humors_phlegm Level 1
Flegmatik
Tato osoba je chladná a nepříjemná. Je těžké si ji oblíbit.
-1 k autoritě (this_agent)
+2 k důvtipu (this_agent)
-10 k šanci mít děti (this_agent)
208 r2_sp_trait_greco_roman_humors_yellow_bile Level 1
Cholerik
Tento člověk se snadno naštve, rozzlobí a rozzuří. A své nepřátele si pamatuje. Ach, ano…
+1 k váženosti za tah (this_agent)
+2 k zápalu (this_agent)
209 r2_sp_trait_non_roman_background_poor Level 1
Chudé zázemí
I z pasáčka koz se může stát mocný muž, je-li to jeho osud.
-5 % k daňové sazbě (místní provincie)
+4 k veřejnému pořádku za tah (místní provincie)
210 r2_sp_trait_non_roman_dishonest Level 1
Nedůvěryhodný
Tomuto muži nevěř, ani co ran bičem by se do něj vešlo.[FEM]Této ženě nevěř, ani co ran bičem by se do ní vešlo.
+1 k důvtipu (this_agent)
Level 2
Neupřímný
Věci jsou tím, čím se zdají být. Voda je mokrá. A tomuto člověku NELZE věřit.
-1 k autoritě (this_agent)
+2 k důvtipu (this_agent)
Level 3
Velký podvodník
Tento člověk je ohavně falešný, jako každý jiný Říman.
-2 k autoritě (this_agent)
+3 k důvtipu (this_agent)
211 r2_sp_trait_roman_background_poor Level 1
Novus Homo
I člověk nízkého původu může se stát mocným, má-li k tomu předpoklady.
-5 % k daňové sazbě (místní provincie)
+4 k veřejnému pořádku za tah (místní provincie)
212 r2_sp_trait_roman_blood_feud Level 1
Vindicta
Pomsta je bytostně římským zvykem.
+3 k zápalu (this_general)
213 r2_sp_trait_roman_dishonest Level 1
Nedůvěryhodný
Tomuto člověku nelze věřit ani co by se za nehet vlezlo. Ostříhaný nehet.
+1 k důvtipu (this_agent)
Level 2
Neupřímný
Spočítej si prsty, až si potřesete…
-1 k autoritě (this_agent)
+2 k důvtipu (this_agent)
Level 3
Punská víra
Tento člověk je zavrženíhodný jako Kartaginěc.
-2 k autoritě (this_agent)
+3 k důvtipu (this_agent)
214 r2_sp_trait_roman_drink Level 1
Násoska
Pití zklidní ruku. Ano. Opravdu.
-1 k autoritě (this_agent)
Level 2
Opilec
Trocha vína nikdy nikomu neublížila.
+4 % k morálce všech jednotek (this_general_force)
-2 k autoritě (this_agent)
Edikt o chlebu a hrách:
+4 k veřejnému pořádku (místní provincie)
Level 3
Oddaný následovník Bakchův
„Hledají úplně všude, a nenacházejí! Ó! A nakonec je pod stolem...
+6 % k morálce všech jednotek (this_general_force)
-3 k autoritě (this_agent)
Edikt o chlebu a hrách:
+8 k veřejnému pořádku (místní provincie)
215 r2_sp_trait_roman_eagle_lost Level 1
Zostuzený
Tento generál je bezectný, protože ztratil orla své Legie.
-10 % k morálce všech jednotek (this_general)
Level 2
Naprosto zostuzený
Ztratit jednoho orla je smůla, ztratit dalšího je lajdáctví.
-20 % k morálce všech jednotek (this_general)
216 r2_sp_trait_roman_games_obsessive Level 1
Baví ho Hry
Za lásku ke hrám plebejci tohoto člověka milují.
+2 k veřejnému pořádku (místní provincie)
Level 2
Pravidelně na Hrách
"Hry dávají vyniknout mužským ctnostem, víš…"
-10 % k daňové sazbě (místní provincie)
+4 k veřejnému pořádku (místní provincie)
Level 3
Posedlý Hrami
Ženy přitahují méně pozornosti než pěkně naolejovaní gladiátoři…
-15 % k daňové sazbě (místní provincie)
+8 k veřejnému pořádku (místní provincie)
217 r2_sp_trait_roman_gladiator_obsessive_mermillo Level 1
Parmularii
"S murmilly na věčné časy! Plivu na Samnity!"
-5 % k nákladům na verbování jednotek (místní provincie)
218 r2_sp_trait_roman_gladiator_obsessive_samnite Level 1
Secutarii
"Se Samnity na věčné časy! Plivu na murmilly!"
Edikt o chlebu a hrách:
+10 % k příjmům z kulturních zařízení (místní provincie)
219 r2_sp_trait_roman_races_obsessive Level 1
Chodí na dostihy
Tento člověk si užívá závody. Je docela oblíbený.
+1 k zápalu (this_agent)
Edikt o chlebu a hrách:
+5 % k příjmům z kulturních zařízení (místní provincie)
Level 2
Velký fanoušek dostihů
Znalec koní a mistr v práskání bičem…
+1 k zápalu (this_agent)
Edikt o chlebu a hrách:
+10 % k příjmům z kulturních zařízení (místní provincie)
Level 3
Vozataj
Povinnost není tak důležitá jako dobré místo na dostizích.
+1 k zápalu (this_agent)
Edikt o chlebu a hrách:
+20 % k příjmům z kulturních zařízení (místní provincie)
220 r2_sp_trait_roman_unroman Level 1
Cizí zájmy
S jeho láskou k cizímu mnozí nesouhlasí.
-1 k vlivu tvé politické strany za tah (celofrakční)
Level 2
Posedlost dálkami
Tento člověk si libuje v neřímských zvycích. Ohavnost.
-2 k vlivu tvé politické strany za tah (celofrakční)
Level 3
Cizácká sprostota
Tento muf má tuhý let. A to fi fíká Fíman… Fíha!
-3 k vlivu tvé politické strany za tah (celofrakční)
221 r2_sp_trait_rome_eunuch Level 1
Eunušský
Když mysl není ničím rozptylována, pak může růst.
+2 k důvtipu (this_agent)
Tato postava nemůže zplodit děti (this_agent)
good
No. Trait Icon Name Effects
222 3c_aurelian Level 1
Skromné začátky
Tento muž se narodil jako farmář. Ani skromný původ mu ale nemohl zabránit stát se císařem.
Velký vůdce: tuto postavu nelze zabít, pouze zranit. (this_general)
223 3c_barbarian_king Level 1
Barbarský král
Je vůdcem Gótů, nejudatnějších ze všech barbarů. Pohleď na jeho moc!
Velký vůdce: tuto postavu nelze zabít, pouze zranit. (this_general)
224 3c_event_books_rational Level 1
Racionální
Spásu lze najít v jasné vizi a tvrdé vládě, nikoliv v pověrách.
+15 % k rychlosti výzkumu (celofrakční)
225 3c_event_royal_crown_faravahar Level 1
Koruna Faravaharu
Hlavní symbol Zoroastrismu poskytuje velký pocit sounáležitosti.
+6 % k rychlosti civilního výzkumu (this_faction)
+1 k veřejnému pořádku (ve všech provinciích)
226 3c_event_royal_crown_sacred_fire Level 1
Koruna Posvátného ohně
Zde je znamení bohaté úrody a ochrany před živly!
+1 potravin (všechny oblasti)
+1 k růstu za tah (ve všech provinciích)
227 3c_event_royal_crown_simurgh Level 1
Koruna Simurghu
Koruna slouží především jednomu účelu – vysílá jasnou zprávu každému, kdo by tvůj nárok na ni chtěl zpochybňovat!
+5 k diplomacii se všemi frakcemi (celofrakční)
+4 k loajalitě pro všechny politické strany (celofrakční)
228 3c_event_royal_crown_verethragna Level 1
Koruna Verethragny
Tvůj výběr osobního symbolu povzbudil vojska!
-8 % k udržování všech pozemních jednotek (in_all_your_forces)
229 3c_event_sculptor_ancillary Level 1
Sasánovský sochař
Jeho práce je mimořádná. Tento sochař si zaslouží místo na tvém dvoře.
+1 k váženosti za tah (this_general)
230 3c_event_vaballathus_authority Level 1
Životní lekce
Jaká matka, takový syn.
+3 k autoritě (this_agent)
231 3c_event_vaballathus_balanced Level 1
Životní lekce
Jaká matka, takový syn.
+1 k autoritě (this_agent)
+1 k důvtipu (this_agent)
+1 k zápalu (this_agent)
232 3c_event_vaballathus_subterfuge Level 1
Životní lekce
Jaká matka, takový syn.
+3 k důvtipu (this_agent)
233 3c_event_vaballathus_zeal Level 1
Životní lekce
Jaká matka, takový syn.
+3 k zápalu (this_agent)
234 3c_queen_mother Level 1
Zbožný
Lid Palmýry uctívá Zenobii jako živoucí bohyni.
Velký vůdce: tuto postavu nelze zabít, pouze zranit. (this_general)
235 3c_rightful_emperor Level 1
Právoplatný vládce
Armáda si zvolila za vládce říše tohoto muže.
Velký vůdce: tuto postavu nelze zabít, pouze zranit. (this_general)
236 3c_shahanshah Level 1
Sasánovský dědic
Tento muž je nezpochybnitelným pánem východu. Pokloňte se králi králů!
Velký vůdce: tuto postavu nelze zabít, pouze zranit. (this_general)
237 3c_vaballathus Level 1
Vaballathus
Budoucí palmýrský král.
Velký vůdce: tuto postavu nelze zabít, pouze zranit. (this_general)
238 dk_female_family_duty Level 1
Rodová povinnost
Ženy jsou v této kultuře výjimečně skvělé při organizování domácnosti a udržování rodiny.

[[col:red]]Tato postava nemůže vést armády ani se stát vůdcem strany.[[/col]]

+5 % k příjmům ze zemědělství (všechny oblasti)
+1 k váženosti za tah (this_agent)
+2 k růstu za tah (ve všech provinciích)
Vypne schopnosti postavy (this_agent)
239 dk_highborn Level 1
Urozenost
„Vždycky mi bylo jasné, že mě čeká zářná budoucnost!“
+5 k váženosti za tah (this_general)
240 emp_antony Level 1
Římský lev
Věrný Caesarův velitel, který má podobné ambice jako Caesar sám.
Velký vůdce: tuto postavu nelze zabít, pouze zranit. (this_general)
Level 2
Římský lev
Věrný Caesarův velitel, který má podobné ambice jako Caesar sám.
Velký vůdce: tuto postavu nelze zabít, pouze zranit. (this_general)
Level 3
Římský lev
Věrný Caesarův velitel, který má podobné ambice jako Caesar sám.
Velký vůdce: tuto postavu nelze zabít, pouze zranit. (this_general)
241 emp_lepidus Level 1
Třetí triumvir
Každý triumvirát musí být v rovnováze.
Velký vůdce: tuto postavu nelze zabít, pouze zranit. (this_general)
Level 2
Třetí triumvir
Každý triumvirát musí být v rovnováze.
Velký vůdce: tuto postavu nelze zabít, pouze zranit. (this_general)
Level 3
Třetí triumvir
Každý triumvirát musí být v rovnováze.
Velký vůdce: tuto postavu nelze zabít, pouze zranit. (this_general)
242 emp_octavian Level 1
Caesarův syn
Tohoto muže předurčil Caesar k tomu, aby se stal vládcem.
Velký vůdce: tuto postavu nelze zabít, pouze zranit. (this_general)
Level 2
Caesarův syn
Tohoto muže předurčil Caesar k tomu, aby se stal vládcem.
Velký vůdce: tuto postavu nelze zabít, pouze zranit. (this_general)
Level 3
Caesarův syn
Tohoto muže předurčil Caesar k tomu, aby se stal vládcem.
Velký vůdce: tuto postavu nelze zabít, pouze zranit. (this_general)
243 emp_pompey Level 1
Dědictví po otci
Jeho otec kvůli Caesarovi zemřel. Nikdy neodpustí těm, kteří ho podpořili.
Velký vůdce: tuto postavu nelze zabít, pouze zranit. (this_general)
Level 2
Dědictví po otci
Jeho otec kvůli Caesarovi zemřel. Nikdy neodpustí těm, kteří ho podpořili.
Velký vůdce: tuto postavu nelze zabít, pouze zranit. (this_general)
Level 3
Dědictví po otci
Jeho otec kvůli Caesarovi zemřel. Nikdy neodpustí těm, kteří ho podpořili.
Velký vůdce: tuto postavu nelze zabít, pouze zranit. (this_general)
244 games_isthmian_victor Level 3
Šampión Isthmických her
Na důkaz vítězství nosí věnec ze sušených celerových listů. Mnohem důležitější ale je, že získal uznání svých druhů.
+1 k váženosti za tah (this_agent)
+3 k veřejnému pořádku za tah (místní provincie)
+5 % k morálce všech jednotek (this_general_force)
Level 2
Šampión Isthmických her
Na důkaz svého vítězství sice nosí věnec ze sušených celerových listů, mnohem důležitější ale je, že si získal i uznání svých druhů.
+1 k váženosti za tah (this_agent)
+3 k veřejnému pořádku za tah (místní provincie)
+5 % k morálce všech jednotek (this_general_force)
Level 1
Šampión Isthmických her
Na důkaz svého vítězství sice nosí věnec ze sušených celerových listů, mnohem důležitější ale je, že si získal i uznání svých druhů.
+1 k váženosti za tah (this_agent)
+3 k veřejnému pořádku za tah (místní provincie)
+5 % k morálce všech jednotek (this_general_force)
245 games_nemean_victor Level 3
Šampión Nemejských her
Věnec z divokých celerových listů značí, že tento muž zvítězil na Nemejských hrách, a že v srdci nosí pýchu svého lidu.
+1 k váženosti za tah (this_agent)
+4 k veřejnému pořádku za tah (místní provincie)
+6 % k morálce všech jednotek (this_general_force)
Level 2
Šampión Nemejských her
Věnec z divokých celerových listů značí, že tento muž zvítězil na Nemejských hrách, a že v srdci nosí pýchu svého lidu.
+1 k váženosti za tah (this_agent)
+4 k veřejnému pořádku za tah (místní provincie)
+6 % k morálce všech jednotek (this_general_force)
Level 1
Šampión Nemejských her
Věnec z divokých celerových listů značí, že tento muž zvítězil na Nemejských hrách, a že v srdci nosí pýchu svého lidu.
+1 k váženosti za tah (this_agent)
+4 k veřejnému pořádku za tah (místní provincie)
+6 % k morálce všech jednotek (this_general_force)
246 games_olympic_victor Level 3
Šampión Olympijských her
Tento muž zvítězil na Olympijských hrách! S hrdostí nese nejen vítězný olivový věnec, ale také lásku svého domovského města.
+3 k váženosti za tah (this_agent)
+6 k veřejnému pořádku za tah (místní provincie)
+10 % k morálce všech jednotek (this_general_force)
Level 2
Šampión Olympijských her
Tento muž zvítězil na Olympijských hrách! S hrdostí nese nejen vítězný olivový věnec, ale také lásku svého domovského města.
+3 k váženosti za tah (this_agent)
+6 k veřejnému pořádku za tah (místní provincie)
+10 % k morálce všech jednotek (this_general_force)
Level 1
Šampión Olympijských her
Tento muž zvítězil na Olympijských hrách! S hrdostí nese nejen vítězný olivový věnec, ale také lásku svého domovského města.
+3 k váženosti za tah (this_agent)
+6 k veřejnému pořádku za tah (místní provincie)
+10 % k morálce všech jednotek (this_general_force)
247 games_pythian_victor Level 3
Šampión Pýthijských her
Tento muž je majitelem vavřínového věnce, který je vzpomínkou na jeho vítězství na Pýthijských hrách.
+2 k váženosti za tah (this_agent)
+5 k veřejnému pořádku za tah (místní provincie)
+8 % k morálce všech jednotek (this_general_force)
Level 2
Šampión Pýthijských her
Tento muž je majitelem vavřínového věnce, který je vzpomínkou na jeho vítězství na Pýthijských hrách.
+2 k váženosti za tah (this_agent)
+5 k veřejnému pořádku za tah (místní provincie)
+8 % k morálce všech jednotek (this_general_force)
Level 1
Šampión Pýthijských her
Tento muž je majitelem vavřínového věnce, který je vzpomínkou na jeho vítězství na Pýthijských hrách.
+2 k váženosti za tah (this_agent)
+5 k veřejnému pořádku za tah (místní provincie)
+8 % k morálce všech jednotek (this_general_force)
248 inv_general_athens Level 1
Athénský veterán
Athény nám poslaly na pomoc svého nejlepšího generála!
+3 k autoritě (this_general)
+5 k důvtipu (this_general)
+3 k zápalu (this_general)
+15 % k pohybovému dosahu po mapě (this_army)
-5 % k ceně za naverbování jednotek (this_army)
+10 % k rychlosti doplňování stavů všech jednotek (pouze armáda)
249 inv_general_corinth Level 1
Korintský veterán
Korint nám poslal na pomoc svého nejlepšího generála!
+20 % k rychlosti střelby všech lodí (pouze flotila)
+5 k autoritě (this_general)
+3 k důvtipu (this_general)
+3 k zápalu (this_general)
+15 % k pohybovému dosahu po mapě (pouze flotila)
+10 % k výdrži lodí (pouze flotila)
250 inv_general_sparta Level 1
Spartský veterán
Sparta nám poslala na pomoc svého nejlepšího generála!
+3 k autoritě (this_general)
+3 k důvtipu (this_general)
+5 k zápalu (this_general)
+10 % ke schopnosti kontaktního útoku pro všechny jednotky (this_army)
+10 % ke schopnosti obrany v kontaktním boji pro všechny jednotky (this_army)
+10 % k morálce všech jednotek (this_army)
251 inv_sp_trait_female_greco_non_roman_humors_yellow_bile Level 1
Cholerik
Tato žena se snadno rozzlobí. A pamatuje si své nepřátele. Ach, ano, pamatuje…
+2 k autoritě (this_agent)
+1 k váženosti za tah (this_agent)
252 inv_sp_trait_female_non_roman_background_fighter Level 1
Bývalá gladiátorka
Dvacet šest trpaslíků na cestě za Cháronem… takže vím, za který konec se drží meč.
-2 k autoritě (this_agent)
+2 k důvtipu (this_agent)
+30 % k šanci na zranění nepřátelských záškodníků v sebeobraně (this_agent)
253 inv_sp_trait_female_non_roman_humors_phlegm Level 1
Flegmatik
Chladná a bez charismatu. Proto je tuto ženu těžké si oblíbit.
-1 k autoritě (this_agent)
+2 k důvtipu (this_agent)
-10 k šanci mít děti (this_agent)
254 inv_sp_trait_female_non_roman_virtues_personal_dignity Level 1
Dignitas
Pověst a vliv této ženy jsou velmi zasloužené.
+1 k autoritě (this_agent)
255 inv_sp_trait_female_non_roman_virtues_personal_frugality Level 1
Frugalitas
Tato žena je ve všech věcech šetrná, ale nikdy lakomá.
+5 % k daňové sazbě (místní provincie)
Edikt o nových daních:
+10 % k daňové sazbě (místní provincie)
256 inv_sp_trait_female_non_roman_virtues_personal_gravity Level 1
Gravitas
Když mluví, ostatní ji poslouchají. Opatrně.
+1 k váženosti za tah (this_agent)
257 inv_sp_trait_female_non_roman_virtues_personal_humanity Level 1
Humanitas
Tato žena přesvědčuje svým zářným příkladem, ne jen slovy.
+2 k autoritě (this_agent)
258 inv_sp_trait_female_non_roman_virtues_personal_humour Level 1
Comitas
Otevřené a přátelské chování uklidňuje všechny, kdo s touto ženou jednají.
-5 % k ceně za provádění všech akcí (všechny postavy)
259 inv_sp_trait_female_non_roman_virtues_personal_industriousness Level 1
Industria
Tato žena tvrdě pracuje každou boží hodinu.
+1 k růstu za tah (místní provincie)
260 inv_sp_trait_female_non_roman_virtues_personal_mercy Level 1
Clementia
Sebeovládání této ženy je pozoruhodné.
+5 k autoritě (this_agent)
-3 k zápalu (this_agent)
261 inv_sp_trait_female_non_roman_virtues_personal_prudence Level 1
Prudentia
Ze zkušeností plyne opatrnost této ženy.
+1 k důvtipu (this_agent)
-1 k zápalu (this_agent)
+1 k vlivu tvé politické strany za tah (celofrakční)
262 inv_sp_trait_female_non_roman_virtues_personal_tenacity Level 1
Firmitas
Když ji zraníš slovem, půjde po tobě s nožem. Nad tvými spálenými ostatky se bude usmívat…
+1 k zápalu (this_agent)
263 inv_sp_trait_female_non_roman_virtues_personal_truthfulness Level 1
Veritas
Heslem této ženy je upřímnost.
+5 k autoritě (this_agent)
-3 k důvtipu (this_agent)
264 inv_sp_trait_female_non_roman_virtues_personal_wholesomeness Level 1
Salubritas
Tělo této ženy je jako chrám, zevnitř i zvenčí.
-2 k zápalu (this_agent)
+1 k vlivu tvé politické strany za tah (celofrakční)
+10 k šanci mít děti (this_agent)
265 inv_sp_trait_female_non_roman_virtues_public_dutifulness Level 1
Pietas
Na prvním i posledním místě poslouchá tato žena bohy.
+1 k váženosti za tah (this_agent)
266 inv_sp_trait_female_non_roman_virtues_public_forethought Level 1
Providentia
Sudičky daly této ženě osud. Všichni to vědí.
+2 k důvtipu (this_agent)
-1 k zápalu (this_agent)
267 inv_sp_trait_female_non_roman_virtues_public_freedom Level 1
Libertas
Mám svobodu být paní. A ty máš svobodu být otrokem.
Snižuje pokles populace otroků (místní provincie)
268 inv_sp_trait_female_non_roman_virtues_public_giving Level 1
Liberalitas
Štědrost přináší této ženě popularitu.
-10 % k příjmu z obchodních dohod (celofrakční)
+3 k veřejnému pořádku za tah (místní provincie)
269 inv_sp_trait_female_non_roman_virtues_public_modesty Level 1
Pudicita
Skromnost je čím dál častější vlastností a u žen především.
+1 k autoritě (this_agent)
+1 k latinskému kulturnímu vlivu (this_agent)
270 inv_sp_trait_greco_non_roman_humors_yellow_bile Level 1
Cholerik
Snadno se rozzlobí, naštve a rozzuří. A pamatuje si do posledního každého nepřítele. Ach ano…
+1 k váženosti za tah (this_agent)
+2 k zápalu (this_agent)
271 inv_sp_trait_non_roman_background_fighter Level 1
Bývalý gladiátor
Primus pilus svou svobodu získal po dlouhých letech v ludu.
-2 k autoritě (this_agent)
+2 k důvtipu (this_agent)
+15 % k šanci na zranění nepřátelských záškodníků v sebeobraně (this_agent)
272 inv_sp_trait_non_roman_humors_phlegm Level 1
Flegmatik
Chladný a bez charismatu. Proto je tohoto člověka těžké si oblíbit.
-1 k autoritě (this_agent)
+2 k důvtipu (this_agent)
-10 k šanci mít děti (this_agent)
273 inv_sp_trait_non_roman_virtues_personal_dignity Level 1
Dignitas
Pověst a vliv tohoto člověka jsou velmi zasloužené.
+1 k autoritě (this_agent)
+1 k váženosti za tah (this_agent)
274 inv_sp_trait_non_roman_virtues_personal_frugality Level 1
Frugalitas
Tento Říman je ve všech věcech šetrný, ale nikdy lakomý.
+5 % k daňové sazbě (místní provincie)
Edikt o nových daních:
+10 % k daňové sazbě (místní provincie)
275 inv_sp_trait_non_roman_virtues_personal_gravity Level 1
Gravitas
Když mluví, ostatní poslouchají. Opatrně.
+1 k váženosti za tah (this_agent)
276 inv_sp_trait_non_roman_virtues_personal_humanity Level 1
Humanitas
Přesvědčuje svým příkladem, ne jen slovy.
+2 k autoritě (this_agent)
277 inv_sp_trait_non_roman_virtues_personal_humour Level 1
Comitas
Otevřené a přátelské chování uklidňuje všechny, kdo s tímto člověkem jednají.
-5 % k ceně za provádění všech akcí (všechny postavy)
278 inv_sp_trait_non_roman_virtues_personal_industriousness Level 1
Industria
Tento člověk pracuje každou boží hodinu.
+1 k růstu za tah (místní provincie)
279 inv_sp_trait_non_roman_virtues_personal_mercy Level 1
Clementia
Lidskost a trpělivost tohoto člověka jsou považovány za velké ctnosti.
+5 k autoritě (this_agent)
-3 k zápalu (this_agent)
280 inv_sp_trait_non_roman_virtues_personal_prudence Level 1
Prudentia
Zkušenost upravuje jeho činy a tak je to správně.
+1 k důvtipu (this_agent)
-1 k zápalu (this_agent)
+1 k vlivu tvé politické strany za tah (celofrakční)
281 inv_sp_trait_non_roman_virtues_personal_tenacity Level 1
Firmitas
Když ho zraníš nožem, vrátí se s gladiem. A bude se vracet, dokud z jednoho z vás nezbude než prach.
+1 k zápalu (this_agent)
282 inv_sp_trait_non_roman_virtues_personal_truthfulness Level 1
Veritas
Heslem tohoto člověka je upřímnost.
+5 k autoritě (this_agent)
-3 k důvtipu (this_agent)
283 inv_sp_trait_non_roman_virtues_personal_wholesomeness Level 1
Salubritas
Tělo tohoto člověka je jako chrám, zevnitř i zvenčí.
-2 k zápalu (this_agent)
+1 k vlivu tvé politické strany za tah (celofrakční)
+10 k šanci mít děti (this_agent)
284 inv_sp_trait_non_roman_virtues_public_dutifulness Level 1
Pietas
Tento zbožný muž zřejmě poslouchá bohy ve všech záležitostech.
+1 k váženosti za tah (this_agent)
285 inv_sp_trait_non_roman_virtues_public_forethought Level 1
Providentia
Osud už na něj vystřílel spoustu šípů, ale vždycky minul.
+2 k důvtipu (this_agent)
-1 k zápalu (this_agent)
286 inv_sp_trait_non_roman_virtues_public_freedom Level 1
Libertas
Mám svobodu být pánem. A ty máš svobodu být otrokem.
Snižuje pokles populace otroků (místní provincie)
287 inv_sp_trait_non_roman_virtues_public_giving Level 1
Liberalitas
Štědrost přináší tomuto člověku popularitu.
-10 % k příjmu z obchodních dohod (celofrakční)
+3 k veřejnému pořádku za tah (místní provincie)
288 inv_sp_trait_non_roman_virtues_public_modesty Level 1
Pudicita
Skromnost je čím dál častější vlastností u krásných žen… a římských úředníků.
+2 k latinskému kulturnímu vlivu (this_agent)
+1 k váženosti za tah (this_agent)
289 pel_alkibiades Level 1
Alkibiades
Vítězí za kohokoliv, komu zrovna slouží. Taková morálka však může být nebezpečná. Možná natolik, že by neměl zůstat naživu...
+3 k důvtipu (this_agent)
291 pel_hero_city Level 1
Hrdina města
Je to skutečný hrdina a spasitel!
+3 k váženosti za tah (this_agent)
+4 k veřejnému pořádku za tah (místní provincie)
+20 % k morálce všech jednotek (this_general_force)
292 pel_kleon Level 1
Kleón
Tento muž je miláčkem athénského lidu, neboť mu dokáže promlouvat přímo do srdce. Těžko byste hledali lepšího vůdce.
+4 k veřejnému pořádku za tah (místní provincie)
293 pel_lysander Level 1
Lysander
Vynikající námořní generál, který při několika příležitostech porazil slavné athénské loďstvo. Jistě ne naposledy!
+4 k autoritě (this_agent)
294 pel_nikias Level 1
Nikias
Slovo tohoto státníka a generála má značnou váhu. Koneckonců svůj talent nejlépe uplatní v míru.
+10 k diplomatickým vztahům s řeckými frakcemi (this_faction)
295 pel_perikles Level 1
Periklés
Tento muž změnil Athény v supervelmoc. Mnozí jej proto nazývají „prvním měšťanem“.
+4 k autoritě (this_agent)
296 pel_sokrates Level 1
Sokrates
Je ztělesněním filozofie! Jen inteligentní diskusí dosáhne se prý pravdy. Jeho hlavní starostí je nyní sama podstata lidství.
+2 % k rychlosti výzkumu (this_faction)
297 pel_thukydides Level 1
Thúkýdidés
Vždy uvažuje kriticky a realisticky, také je brán za největšího učence doby. Jestli něco neví, nemá cenu to znát.
+5% k příjmům za školství (kultura) (všechny oblasti)
298 r2_sp_trait_all_admin_good Level 1
Správce
Umí organizovat práci spousty lidí tak, aby splnil téměř jakýkoliv úkol.
+5 % k daňové sazbě (místní provincie)
Level 2
Dobrý správce
Dobrá správa je jako čerstvý vzduch. Jejího nedostatku si rychle všimneš.
+10 % k daňové sazbě (místní provincie)
Level 3
Zkušený úředník
Je tak efektivní, až si lidé říkají, co celý den dělá!
+15 % k daňové sazbě (místní provincie)
299 r2_sp_trait_all_agent_character_assassin Level 1
Vrah
Zabitý vždycky pochopí.
Vražda > Najatý zrádce: +5 % k šanci na úspěch (this_agent)
Level 2
Vrahoun
"Vražda? Ne, ne, ne. On spadl. Náhodou. Na 17 dýk."
Vražda > Jed: +10 % k šanci na úspěch (this_agent)
Level 3
Mistr vrah
Vražda nemusí vypadat jako vražda.
Vražda > Skrytá čepel: +15 % k šanci na úspěch (this_agent)
300 r2_sp_trait_all_agent_character_kill_hire_assassins Level 1
Kontakty v podsvětí
"Možná znám někoho, kdo zná někoho, kdo by tohle dokázal…"
Vražda > Najmout vrahy: +5 % k šanci na úspěch (this_agent)
301 r2_sp_trait_all_agent_character_kill_marksmanship Level 1
Bystroočko
"Sestřelím klíště ze zadní packy krysy!"
Vražda > Střelba: +5 % k šanci na úspěch (this_agent)
Level 2
Jistá rána
"Nejistota je nepřítelem každého střelce."
Vražda > Střelba: +10 % k šanci na úspěch (this_agent)
Level 3
Smrtící muška
"Levé varle, nebo pravé?"
Vražda > Střelba: +15 % k šanci na úspěch (this_agent)
302 r2_sp_trait_all_agent_character_kill_poison Level 1
Houbař labužník
"To je úžasné, jaké jedy máš schované ve vousech!"
Vražda > Jed: +5 % k šanci na úspěch (this_agent)
Level 2
Travič
O životě a smrti často rozhodují ty nejmenší z věcí.
Vražda > Jed: +10 % k šanci na úspěch (this_agent)
Level 3
Mistr travič
"Ochutnej rybu."
Vražda > Jed: +15 % k šanci na úspěch (this_agent)
303 r2_sp_trait_all_agent_character_seduce_temptation Level 1
Přitažlivost
Šarm je darem od bohů.
Manipulace > Pokušení: +5 % k šanci na úspěšné zmanipulování (this_agent)
Level 2
Svůdnost
"Neodolatelnost má své výhody…"
Manipulace > Pokušení: +10 % k šanci na úspěšné zmanipulování (this_agent)
304 r2_sp_trait_all_agent_passive_spy Level 1
Plížení
"Nejsou to výzvědy. Je to touha po vědění."
+2 k důvtipu (this_agent)
Level 2
Zvěd
Nepřítel má před tímto člověkem jen pramálo tajemství.
+3 k důvtipu (this_agent)
Level 3
Mistr zvěd
Vybrat zrnka pravdy z moře lží: umění mistra.
+6 k důvtipu (this_agent)
305 r2_sp_trait_all_ambusher_good Level 1
Mistr přepadů
Přepady naplánované tímto generálem jsou drtivé a rychlé a zůstane jen málo těch, co by o nich mohli vyprávět.
+5 % k šanci úspěšně provést přepadení (this_general_force)
Level 2
Zkušený v přepadech
První a poslední, co si přepadený uvědomí je, že je s ním konec!
+10 % k šanci úspěšně provést přepadení (this_general_force)
Level 3
Vynikající v přepadech
Tento člověk ovládá vznešené umění překvapit.
+15 % k šanci úspěšně provést přepadení (this_general_force)
306 r2_sp_trait_all_attacker_good Level 1
Sebejistý útočník
Tento generál prokazuje v útoku veliké nadání.
+5 % k morálce všech jednotek při útočných bitvách (pouze armáda)
Level 2
Dobrý útočník
Skvělá znalost taktiky muže povzbuzuje.
+10 % k morálce všech jednotek při útočných bitvách (pouze armáda)
Level 3
Vynikající útočník
Tento válečník je díky svým dovednostem v útoku téměř nezastavitelný.
+15 % k morálce všech jednotek při útočných bitvách (pouze armáda)
307 r2_sp_trait_all_attacker_sea_good Level 1
Mořský vlk
Musí na svých admirálských schopnostech ještě zapracovat.
+5 % k morálce posádky při námořním útoku (this_general_force)
Level 2
Dobrý kapitán
Tento admirál má vynikající znalosti námořní taktiky.
+10 % k morálce posádky při námořním útoku (this_general_force)
Level 3
Vynikající admirál
Díky svým velitelským dovednostem je tento námořní bojovník legendou.
+20 % k morálce posádky při námořním útoku (this_general_force)
308 r2_sp_trait_all_background_adept Level 1
Vnitřní kruh
Toto jsou tajemství, která odhalí jen znalci.
+1 ke kulturnímu vlivu (this_agent)
+1 k důvtipu (this_agent)
+1 k váženosti za tah (this_agent)
309 r2_sp_trait_all_background_beautiful Level 1
Pohledný
"Bohové mě obdařili touto tváří jako projev své náklonnosti."
+5 % k šanci na úspěch všech akcí (this_agent)
310 r2_sp_trait_all_background_bright Level 1
Inteligentní
S důvtipem dojdeš dále, než se silnýma nohama.
+1 k vlivu tvé politické strany za tah (celofrakční)
-5 % k ceně za politické akce (celofrakční)
311 r2_sp_trait_all_background_command Level 1
Rozený vůdce
Někteří muži jsou vůdci od přírody.
+2 k autoritě (this_agent)
+1 k váženosti za tah (this_agent)
312 r2_sp_trait_all_background_diplomacy Level 1
Diplomat
Cit pro jazyky je požehnáním, a výhrou.
+5 % k příjmu z obchodních dohod (celofrakční)
+1 k váženosti za tah (this_agent)
313 r2_sp_trait_all_background_philosopher Level 1
Učený filozof
Svět je plný divů pro ty, kteří přemýšlejí.
+5 % k rychlosti civilního výzkumu (celofrakční)
+1 k váženosti za tah (this_agent)
314 r2_sp_trait_all_background_scientist Level 1
Rozený filozof
Svět je plný divů, které vidí ti, co se dívají.
+5 % k rychlosti vojenského výzkumu (celofrakční)
+1 k váženosti za tah (this_agent)
315 r2_sp_trait_all_besieger_good Level 1
Expert na obléhání
Má nos na slabiny nepřátel a talent k jejich využívání.
-10 % ke ztrátám vyčerpáním při obléhání (this_general)
Level 2
Na hradby!
Je expertem na dobývání hradeb nepřátelských měst.
-20 % ke ztrátám vyčerpáním při obléhání (this_general)
Level 3
Do průlomu!
Jeho schopnost velet obléhání je legendární!
-40 % ke ztrátám vyčerpáním při obléhání (this_general)
316 r2_sp_trait_all_defender_good Level 1
Sebejistý obránce
Při obraně si zachovává jasnou hlavu a silnou paži.
+5 % k morálce všech jednotek při boji v obranných bitvách (pouze armáda)
Level 2
Dobrý obránce
Zkušenosti, které má tento muž s obranou, jsou pro ostatní zdrojem důvěry.[FEM]Zkušenosti, které má tato žena s obranou, jsou pro ostatní zdrojem důvěry.
+10 % k morálce všech jednotek při boji v obranných bitvách (pouze armáda)
Level 3
Skvělý obránce
Vynikající obranné schopnosti jsou prokletím nepřátel této postavy.
+15 % k morálce všech jednotek při boji v obranných bitvách (pouze armáda)
317 r2_sp_trait_all_defender_sea_good Level 1
Dobrý v obraně na moři
Tento admirál rozumí všem důležitým aspektům obrany na moři.
+5 % k morálce posádky při obraně na moři (this_general_force)
Level 2
Vynikající v obraně na moři
Tento admirál při námořní obraně obvykle vítězí. Vítězství je téměř všední.
+10 % k morálce posádky při obraně na moři (this_general_force)
Level 3
Skvělý v obraně na moři
Bohové moří obdařili tuto postavu taktickým důvtipem.
+20 % k morálce posádky při obraně na moři (this_general_force)
318 r2_sp_trait_all_energetic Level 1
Čilý
"Odpočinout si? Odpočinout si? Nejsem žádná padavka!"
+1 k zápalu (this_agent)
+5 k šanci mít děti (this_agent)
Edikt o chlebu a hrách:
+1 % k růstu za tah (místní provincie)
Level 2
Energický
"Mám dneska tolik práce! Výborně!"
+2 k zápalu (this_agent)
+10 k šanci mít děti (this_agent)
Edikt o chlebu a hrách:
+2 % k růstu za tah (místní provincie)
Level 3
Vitální
"Vyspím se po smrti!"
+3 k zápalu (this_agent)
+15 k šanci mít děti (this_agent)
Edikt o chlebu a hrách:
+3 % k růstu za tah (místní provincie)
319 r2_sp_trait_all_fertile Level 1
Plodný
Své postelové partnery si umí vybrat... A na svých vyvolených pak pracuje.
+1 k růstu za tah (místní provincie)
+10 k šanci mít děti (this_agent)
Level 2
Rozsévač
Nepochybně na svět přivede celé další pokolení, to je očividné.
+2 k růstu za tah (místní provincie)
+20 k šanci mít děti (this_agent)
Level 3
Obdařený
Říct o něm, že je plodný... by bylo slabé slovo!
+3 k růstu za tah (místní provincie)
+30 k šanci mít děti (this_agent)
320 r2_sp_trait_all_healthy Level 1
Zdravý
Urostlý chlapík, silný jako býk!
+1 k zápalu (this_agent)
+10 k šanci mít děti (this_agent)
Level 2
Překypuje zdravím
Nemoc je to, co potkává druhé.
+2 k zápalu (this_agent)
+20 k šanci mít děti (this_agent)
Level 3
Jako řípa
Tenhle člověk byl požehnán postavou boha!
+3 k zápalu (this_agent)
+30 k šanci mít děti (this_agent)
321 r2_sp_trait_all_honest Level 1
Důvěryhodný
Upřímný výraz jde ruku v ruce s upřímným vystupováním.
+1 k autoritě (this_agent)
-2 % ke korupci (this_faction)
Level 2
Upřímný
Díky přímému jednání má záviděníhodnou pověst.
+2 k autoritě (this_agent)
-4 % ke korupci (this_faction)
Level 3
Bezúhonný
Jméno tohoto člověka je synonymem upřímnosti a počestnosti.
+3 k autoritě (this_agent)
-6 % ke korupci (celofrakční)
322 r2_sp_trait_all_leader_architect Level 1
Stavitel
Veliké stavby, pnoucí se vzhůru, o svém staviteli cosi vypovídají.
-1 % k ceně stavby budov (všechny oblasti)
Level 2
Inženýr
„Budou na mě vzpomínat jako na stavitele, ne jako na vraha!“
-2 % k ceně stavby budov (všechny oblasti)
Level 3
Architekt
„Mé myšlenky přetrvají tisíc let!“
-4 % k ceně stavby budov (všechny oblasti)
323 r2_sp_trait_all_leader_farmer Level 1
Sedlák
Plnému břichu opasek s mečem nedělá dobře.
+5 % k příjmům ze zemědělství (všechny oblasti)
Level 2
Statkář
Půda, která zůstává ladem, by měla stejný užitek na dně moře.
+10 % k příjmům ze zemědělství (všechny oblasti)
Level 3
Velkostatkář
Dobře obhospodařovaná půda je základem bohatství.
+20 % k příjmům ze zemědělství (všechny oblasti)
324 r2_sp_trait_all_leader_kind Level 1
Laskavý
Laskavost není slabost. Laskavost je přednost.
+2 k veřejnému pořádku (ve všech provinciích)
Level 2
Ohleduplný vládce
Každý hlupák umí způsobit utrpení. Chci být lepší, než kdejaký hlupák.
+4 k veřejnému pořádku (ve všech provinciích)
Level 3
Sponzor
Chci být na svůj lid hodný. Zajistím si tak jeho oddanost.
+6 k veřejnému pořádku (ve všech provinciích)
325 r2_sp_trait_all_leader_miner Level 1
Kopáč
„Říkej si, co chceš. Poklady svých dolů si budu užívat.“
+2 % k příjmům z průmyslu (všechny oblasti)
Level 2
Důlní inženýr
Pod zemí se skrývají mnohé poklady.
+4 % k příjmům z průmyslu (všechny oblasti)
Level 3
Důlní génius
Matka Země nabízí své bohatství každému, kdo je dost moudrý, aby ho hledal.
+8 % k příjmům z průmyslu (všechny oblasti)
326 r2_sp_trait_all_leader_spymaster Level 1
Tajnůstkář
Nic tohoto muže nepřitahuje víc, než tajemství druhých.
+1 % k důvtipu všech postav (všechny postavy)
Level 2
Zvědmistr
Tento člověk má oči a uši všude.
+2 % k důvtipu všech postav (všechny postavy)
Level 3
Mistr tajností
Vševidoucí oko přijde moudrému vládci k užitku.
+3 % k důvtipu všech postav (všechny postavy)
327 r2_sp_trait_all_leader_taxman Level 1
Berní úředník
„Lidé se tak… honí za penězi. Koneckonců, je na nich můj portrét.“
+3 % k výši daní (ve všech provinciích)
Level 2
Daňový inspektor
Schopný vládce má vždy výdaje. Proto máme daně.
+6 % k výši daní (ve všech provinciích)
Level 3
Ukrutně efektivní
„Mám rád daně. Mám rád lidi, kteří platí daně. Bez řečí.“
+12 % k výši daní (ve všech provinciích)
328 r2_sp_trait_all_leader_trader Level 1
Obchodník
„Obchod, ty hlupáku, zaplatil tohle všechno!“
+3 % k příjmu z obchodních dohod (celofrakční)
+2 % k příjmům z veškerého obchodu (všechny oblasti)
Level 2
Zrozen pro obchod
Zná všechny ceny, ale žádné hodnoty.
+6 % k příjmu z obchodních dohod (celofrakční)
+4 % k příjmům z veškerého obchodu (všechny oblasti)
Level 3
Mistr obchodník
„No tak! Smlouvej! Takovou cenu to nemá!“
+12 % k příjmu z obchodních dohod (celofrakční)
+6 % k příjmům z veškerého obchodu (všechny oblasti)
329 r2_sp_trait_all_likes_barbarians Level 1
Miluje barbary
„Udělají přesně to, co řeknou, že udělají. To se mi líbí. Akorát se moc nemyjí, to je pravda…“
+5 % k morálce všech jednotek při útočných bitvách (this_general_force)
330 r2_sp_trait_all_likes_carthage Level 1
Miluje Kartágince
„Je to krásné místo a lidé jsou tak milí.“
+2 k punskému kulturnímu vlivu (this_agent)
+5 % k příjmům z námořního obchodu (místní provincie)
331 r2_sp_trait_all_likes_easterners Level 1
Miluje Východňáky
„Vždycky jednají na rovinu. Krásný ženský. A to pití…“
+2 k východnímu kulturnímu vlivu (this_agent)
+5% k příjmům z místního obchodu (místní provincie)
332 r2_sp_trait_all_likes_egyptians Level 1
Miluje Egypťany
„Když si odmyslíš všechno to líčení a přívěsky, jsou to bezva kluci.“
+2 k helénskému kulturnímu vlivu (this_agent)
+2 k veřejnému pořádku za tah (místní provincie)
333 r2_sp_trait_all_likes_greeks Level 1
Zbožňuje Řeky
„Vždycky jsou moc přátelští, tihle Řekové. Nicméně: pořád si hlídej záda…“
+2 k helénskému kulturnímu vlivu (this_agent)
+2 % k rychlosti výzkumu (celofrakční)
334 r2_sp_trait_all_likes_romans Level 1
Zbožňuje Římany
„Hrozná rasa, tihle Římani… Hrozná…“
+2 k latinskému kulturnímu vlivu (this_agent)
+1 k růstu za tah (místní provincie)
335 r2_sp_trait_all_likes_successors Level 1
Miluje následovníky
„Dobří spojenci! Rádi přijíždějí na slonech. Což je pěkné…“
+2 k helénskému kulturnímu vlivu (this_agent)
+2 k veřejnému pořádku za tah (místní provincie)
336 r2_sp_trait_all_negotiator Level 1
Řečník
Má dokonalý cit pro taktní a diplomatické vystupování.
+2 % k příjmu z obchodních dohod (celofrakční)
Level 2
Diplomatické způsoby
Umí druhé přesvědčit a docílit rozumného kompromisu.
+4 % k příjmu z obchodních dohod (celofrakční)
Level 3
Vynikající vyjednavač
Takt, rafinovanost a znalost cizích jazyků dělají z tohoto člověka skvělého diplomata.
+8 % k příjmu z obchodních dohod (celofrakční)
337 r2_sp_trait_all_noctophilia Level 1
Miluje tmu
Lidé se tmy bojí. Tento člověk ale nikoli.
+5 % k morálce všech jednotek při nočních bojích (this_general_force)
Umožňuje bojovat noční bitvy na souši i na moři (this_general)
Level 2
Noční pták
„Snáší se noc a on se ztrácí ve snovém světě plném stínů.“
+10 % k morálce všech jednotek při nočních bojích (this_general_force)
Umožňuje bojovat noční bitvy na souši i na moři (this_general)
Level 3
Nyktofil
Narodil se o půlnoci a rozbřesk nevyhlíží...
+15 % k morálce všech jednotek při nočních bojích (this_general_force)
Umožňuje bojovat noční bitvy na souši i na moři (this_general)
338 r2_sp_trait_all_personal_bravery Level 1
Nezná strach
Bitva je starým přítelem, stejně příjemným, jako dobré víno.
+5 % k rychlosti získávání zkušeností všech jednotek (this_general_force)
Level 2
Proslulý statečností
Tento válečník svou odvahou inspiruje k velkým činům na bojišti.
+10 % k rychlosti získávání zkušeností všech jednotek (this_general_force)
+5 % k morálce všech jednotek (this_general_force)
Level 3
Úplně nebojácný
Tohoto nebojácného válečníka muži všude následují, bez ohledu na riziko.[FEM]Tuto nebojácnou bojovnici muži všude následují, bez ohledu na riziko.
+15 % k rychlosti získávání zkušeností všech jednotek (this_general_force)
+10 % k morálce všech jednotek (this_general_force)
339 r2_sp_trait_all_personal_survival Level 1
Přeživší
Co tě nezabije, to tě rozbrečí.
+5 % ke schopnosti obrany v boji zblízka pro jednotku velitele (this_agent)
+5 % k morálce pro velitelskou jednotku (pouze armáda)
Level 2
Téměř ho nelze zabít
Tento člověk má nos na nebezpečí, vycítí ho vždycky a všude.
+10 % ke schopnosti obrany v boji zblízka pro jednotku velitele (this_agent)
+10 % k morálce pro velitelskou jednotku (pouze armáda)
Level 3
Nelze ho zabít
Kameny a šípy nelítostného osudu se tomuto člověku zcela vyhnuly.
+15 % ke schopnosti obrany v boji zblízka pro jednotku velitele (this_agent)
+15 % k morálce pro velitelskou jednotku (pouze armáda)
340 r2_sp_trait_all_roman_agent_admin Level 1
Přísný
Pevná vláda. Spravedlivá vláda. Římská vláda.
+3 % k daňové sazbě (místní provincie)
Level 2
Autoritářský
Pořádek je jedinou povinností vládnoucích.
+6 % k daňové sazbě (místní provincie)
Level 3
Hole a sekyry
Římské právo musí být neotřesitelné, pevné a kruté vůči lotrům.
+9 % k daňové sazbě (místní provincie)
341 r2_sp_trait_all_strategist Level 1
Vyzná se ve válce
Tento muž ovládá základní strategie, je si ale vědom, že se má ještě co učit.
+5 % k pohybovému dosahu na mapě (this_general)
Level 2
Stratég
Tento člověk je zkušeným stratégem a znalcem dějin vojenství.
+10 % k pohybovému dosahu na mapě (this_general)
Level 3
Mistr stratég
Vědomosti o vojenských záležitostech tomuto člověku všichni závidí.
+20 % k pohybovému dosahu na mapě (this_general)
342 r2_sp_trait_all_tactician Level 1
Vyzná se v bitvách
Tento generál ví o teorii velení v boji mnohé.
+2 k důvtipu (this_general)
Level 2
Taktik
Díky dlouhému studiu bitev se tento člověk vyzná v taktice.
+4 k důvtipu (this_general)
Level 3
Mistr taktik
Encyklopedické znalosti taktiky dávají tomuto člověku výhodu.
+6 k důvtipu (this_general)
343 r2_sp_trait_barbarian_agent_zeal Level 1
Dar řeči
Mluví dobře, jeho řeč se zalíbí hlavě i srdci.
+2 k zápalu (this_agent)
Level 2
Zlatoústý
Slova vyslovená tímto člověkem mají váhu.
+4 k zápalu (this_agent)
Level 3
Provokatér
Když tento člověk promluví, lidé poslouchají, věří a konají.
+6 k zápalu (this_agent)
344 r2_sp_trait_barbarian_girls Level 1
Zamilovaný
"Měl jsem ji. Měl jsem ji. Měl jsem ji. Dvakrát. A její mámu…"
+5 k šanci mít děti (this_agent)
Edikt o chlebu a hrách:
+2 % k růstu za tah (místní provincie)
Level 2
Neukojitelný
Dělej, dělej, dělej, dělej. Budeš. Budeš. Budeš."
+10 k šanci mít děti (this_agent)
Edikt o chlebu a hrách:
+4 % k růstu za tah (místní provincie)
Level 3
Naprosto neukojitelný
"Jejda, ahoj. Cink. Cink. Nejsi ty ta šťastná?"
+15 k šanci mít děti (this_agent)
Edikt o chlebu a hrách:
+8 % k růstu za tah (místní provincie)
345 r2_sp_trait_barbarian_religious Level 1
Uctivý
"Strom a skála! Ctím bohy, chlape!"
+1 ke kulturnímu vlivu (this_agent)
Edikt o chlebu a hrách:
+2 k veřejnému pořádku (místní provincie)
Level 2
Věřící
"Bohové jsou mezi námi, teď, poslouchají, pamatujme si to."
+2 ke kulturnímu vlivu (this_agent)
Edikt o chlebu a hrách:
+4 k veřejnému pořádku (místní provincie)
Level 3
Oddaný věřící
"Padni na kolena a děkuj bohům!"
+3 ke kulturnímu vlivu (this_agent)
Edikt o chlebu a hrách:
+8 k veřejnému pořádku (místní provincie)
346 r2_sp_trait_barbarian_sober Level 1
Nepije
"Nehodlám se před bojem počůrat."
+1 k autoritě (this_agent)
Level 2
Hloupý, nudný & střízlivý
Víno, medovina, pivo: tento člověk si nedá ani jedno.
+2 k autoritě (this_agent)
-6 % k morálce všech jednotek (this_general_force)
Level 3
Jasně šílený & střízlivý
"Zítra z tebe bude mžourající, zvracející, prdící čuně. Ze mě ne."
+3 k autoritě (this_agent)
-9 % k morálce všech jednotek (this_general_force)
347 r2_sp_trait_barbarian_warlord Level 1
Velitel vojsk
Tento mistrovský válečník v ostatních probouzí odvahu.
+5 % ke schopnosti kontaktního útoku pro všechny jednotky (this_general_force)
Level 2
Vojevůdce
Má impozantní vojevůdcovské schopnosti, které uznávají i nepřátelé.
+10 % ke schopnosti kontaktního útoku pro všechny jednotky (this_general_force)
Level 3
Mocný vojevůdce
V bitvě tento válečník druhé podněcuje k činům nevídaného hrdinství.
+20 % ke schopnosti kontaktního útoku pro všechny jednotky (this_general_force)
348 r2_sp_trait_civilised_agent_zeal Level 1
Veřejný mluvčí
Tato osoba umí silou svých slov přesvědčit mnohé.
+2 k zápalu (this_agent)
Level 2
Vášnivý řečník
Dokáže pohnout srdcem a myslí lidí pouhými slovy.
+4 k zápalu (this_agent)
Level 3
Úchvatný řečník
Dokáže očarovat posluchače svým projevem a polapit je do pavučiny slov.
+6 k zápalu (this_agent)
349 r2_sp_trait_civilised_politician Level 1
Politické zvíře
Tento muž se politikou baví a proto mu tak jde.
+1 k váženosti za tah (this_agent)
Level 2
Politik
Tento muž je silák od přírody a rád toho využívá.
+2 k váženosti za tah (this_agent)
Level 3
Politik politiků
Přesvědčivost a upřímnost jsou mocné zbraně.
+1 k autoritě (this_agent)
+2 k váženosti za tah (this_agent)
350 r2_sp_trait_civilized_girls Level 1
Má rád ženy
"A kdo ne? Snad ti legrační Řekové. Jak jsou… civilizovaní."
+5 k šanci mít děti (this_agent)
Edikt o chlebu a hrách:
+2 % k růstu za tah (místní provincie)
Level 2
Děvkař
"Ženy! Výborně! Přiveďte další!"
+10 k šanci mít děti (this_agent)
Edikt o chlebu a hrách:
+4 % k růstu za tah (místní provincie)
Level 3
Otrok Priapův
„Ty obzvláště nemravné sochy tesali podle mě…“
+15 k šanci mít děti (this_agent)
Edikt o chlebu a hrách:
+8 % k růstu za tah (místní provincie)
351 r2_sp_trait_civilized_persecutor Level 1
Pronásledovatel
„Rozhodl jsem se, že si na tebe zasednu. Protože můžu.“
+4 k veřejnému pořádku za tah (místní provincie)
Edikt o nových daních:
+5 % k daňové sazbě (místní provincie)
352 r2_sp_trait_civilized_religious Level 1
Uctivý
„Bohové možná neexistují, pokud ale ano, chci jejich pomoc.“
+1 ke kulturnímu vlivu (this_agent)
Edikt o chlebu a hrách:
+2 k veřejnému pořádku (místní provincie)
Level 2
Věřící
„Bohové pomáhají těm, kdo žádají nejméně.“
+2 ke kulturnímu vlivu (this_agent)
Edikt o chlebu a hrách:
+4 k veřejnému pořádku (místní provincie)
Level 3
Zbožný
„Víš, co je to opravdová láska? Obětování.“
+3 ke kulturnímu vlivu (this_agent)
Edikt o chlebu a hrách:
+8 k veřejnému pořádku (místní provincie)
353 r2_sp_trait_civilized_sober Level 1
Střízlivý
Víno může být dobré, tento člověk se to ale nikdy nedozví.
+1 k autoritě (this_agent)
Level 2
Střídmý
Střízlivé uvážení všech pro a proti je tomuto muži vlastní.
+2 k autoritě (this_agent)
-6 % k morálce všech jednotek (this_general_force)
Level 3
Bolestně abstinující
Pod mojí střechou není oplzlých, lascivních opilců plácajících se ve vlastních zvratcích!"
+3 k autoritě (this_agent)
-9 % k morálce všech jednotek (this_general_force)
354 r2_sp_trait_civilized_xenophile Level 1
Vřelý vůči cizincům
„Vždycky rád poznávám nové lidi. Hrozně zajímavé…“
+2 % k příjmu z obchodních dohod (celofrakční)
Level 2
Fascinují ho cizinci
„Podívej! Podívej! Utratil jsem za to jmění. Za ni. Za ně. Nejsou báječní?“
+4 % k příjmu z obchodních dohod (celofrakční)
Level 3
Xenofobní
„Jak úchvatně úžasné! Nádherné! Tak barvitý národ.“
+6 % k příjmu z obchodních dohod (celofrakční)
355 r2_sp_trait_eastern_leader_great_king Level 1
Král králů
Tento člověk v sobě má mnohé z dávných králů.
+5 % k veškerým příjmům (všechny oblasti)
+5 % k morálce všech jednotek (in_all_your_forces)
356 r2_sp_trait_female_agriculture Level 1
Zemědělský specialista
Tato žena disponuje mimořádnými znalostmi o zemědělství.
+10 % k příjmům ze zemědělství (všechny oblasti)
357 r2_sp_trait_female_all_agent_army_show_force Level 1
Působivá
„Vidím, že se díváš. A ano, cvičím.“
Ukázka síly: -5 % k bonusu za výpad pro všechny jednotky (this_agent)
Demonstrace síly: -5 k morálce všech jednotek v dané armádě (this_agent)
Level 2
Impozantní
„Nízké bytosti se třesou v mém stínu.“
Ukázka síly: -10 % k bonusu za výpad pro všechny jednotky (this_agent)
Demonstrace síly: -10 k morálce všech jednotek v dané armádě (this_agent)
Level 3
Vzbuzující úžas
„Jsem úžasná.“
Ukázka síly: -15 % k bonusu za výpad pro všechny jednotky (this_agent)
Demonstrace síly: -15 k morálce všech jednotek v dané armádě (this_agent)
358 r2_sp_trait_female_all_agent_character_assassin Level 1
Vražedkyně
Když zabiješ muže, tak se nikdy nestane, že by nevěděl proč.
Vražda > Najatý zrádce: +5 % k šanci na úspěch (this_agent)
Level 2
Asasín
"Vražda? Ne, ne, ne. Spadnul. Úplnou náhodou. Na 17 dýk."
Vražda > Jed: +10 % k šanci na úspěch (this_agent)
Level 3
Mistryně asasínů
Vražda vůbec nemusí vypadat jako vražda.
Vražda > Skrytá čepel: +15 % k šanci na úspěch (this_agent)
359 r2_sp_trait_female_all_agent_character_kill_poison Level 1
Znalkyně hub
"Je až neuvěřitelné, kolik jedů se dá najít v podrostu!"
Vražda > Jed: +5 % k šanci na úspěch (this_agent)
Level 2
Travička
Moc nad životem a smrtí se dá nalézt i v těch nejmenších věcech.
Vražda > Jed: +10 % k šanci na úspěch (this_agent)
Level 3
Královna jedů
"Zkus ještě tu rybu s houbovou omáčkou..."
Vražda > Jed: +15 % k šanci na úspěch (this_agent)
360 r2_sp_trait_female_all_agent_character_kill_single_combat Level 1
Galantní
Nabízet svůj život výměnou za ochranu druhých je vskutku vznešený čin.
Vražda > Souboj: +5 % k šanci na úspěch (this_agent)
Level 2
Nebojácná
Pravá hrdinka se nikdy neotočí k boji zády.
Vražda > Souboj: +10 % k šanci na úspěch (this_agent)
Level 3
Neohrožená
"Tohle? Vždyť je to jen škrábnutí! Kdo je další?!"
Vražda > Souboj: +15 % k šanci na úspěch (this_agent)
361 r2_sp_trait_female_all_agent_deployed_friendly_counterspy Level 1
Reaktivní
Tuto záškodnici zajímají jen intriky a jejich zažehnávání.
+5 % k šanci najít skryté agenty a armády (místní provincie)
Level 2
Zhouba špehů
Špehování špehů může být velká zábava. Smrtelná. Ale zábava.
+10 % k šanci najít skryté agenty a armády (místní provincie)
Level 3
Mistryně intrik
Tato záškodnice umí zmařit jakékoliv nepřátelské intriky.
+15 % k šanci najít skryté agenty a armády (místní provincie)
362 r2_sp_trait_female_all_agent_passive_spy Level 1
Lstivá
Nejde o špehování. Jde o získávání znalostí.
+2 k důvtipu (this_agent)
Level 2
Špeh
Je jen málo tajemství, které si nepřítel před touto ženou uhlídal.
+3 k důvtipu (this_agent)
Level 3
Mistryně špehů
Tato žena má schopnost oddělit zrno od plev.
+6 k důvtipu (this_agent)
363 r2_sp_trait_female_all_agent_settle_incite_unrest Level 1
Oblíbená
„Když mluvím, lidé poslouchají. Pohleď.“
Šíření kulturního napětí: +5 % k postihu na veřejný pořádek za přítomnost cizích kultur (this_agent)
Level 2
Vůdkyně
„Ale tak to vůbec nemusí být, moji bratři a sestry.“
Šíření kulturního napětí: +10 % k postihu na veřejný pořádek za přítomnost cizích kultur (this_agent)
Level 3
Záškodnice
„Povstaňte, bratři a sestry! Společně vybudujeme novou budoucnost.“
Šíření kulturního napětí: +15 % k postihu na veřejný pořádek za přítomnost cizích kultur (this_agent)
364 r2_sp_trait_female_all_agent_settle_rally_slaves Level 1
Zastánkyně otroků
"Jednoho dne budou všichni lidé svobodní..."
Shromáždění otroků: +5 k nepokojům otroků (this_agent)
Level 2
Hrdinka otroků
"Vy všichni zemřete v poutech, pokud své pány předtím nepozabíjíte!"
Shromáždění otroků: +15 k nepokojům otroků (this_agent)
365 r2_sp_trait_female_all_background_beautiful Level 1
Krásná
„Tuhle tvář i všechno ostatní mi dali bohové na znamení jejich přízně.“
+5 % k šanci na úspěch všech akcí (this_agent)
366 r2_sp_trait_female_all_background_bright Level 1
Inteligentní
Důvtip ženu dovede dál, než souměrné nohy.
+1 k vlivu tvé politické strany za tah (celofrakční)
-5 % k ceně za politické akce (celofrakční)
367 r2_sp_trait_female_all_background_command Level 1
Měla být mužem
I žena může mít přirozenou autoritu.
+2 k autoritě (this_agent)
+1 k váženosti za tah (this_agent)
368 r2_sp_trait_female_all_healthy Level 1
Zdravá
Tohle je oslnivá a zdravá žena plná života.
+1 k zápalu (this_agent)
Level 2
Překypující zdravím
Nemoc je něčím, co potkává jen ostatní lidi.
+2 k zápalu (this_agent)
Level 3
Neskutečně zdravá
Tuto ženu bohové obdařili dobrým zdravím!
+3 k zápalu (this_agent)
369 r2_sp_trait_female_all_personal_survival Level 1
Přeživší
To, co tě nezabije, pak může tvé oči zalít slzami.
+5 % k šanci uniknout nepřátelským záškodníkům (this_agent)
+5 % k morálce všech jednotek při přepadových bojích (pouze armáda)
Level 2
Skoro nezranitelná
Tato žena vycítí nebezpečí a její vnitřní smysl ji varuje pokaždé, když se věci zvrtnou.
+10 % k šanci uniknout nepřátelským záškodníkům (this_agent)
+10 % k morálce všech jednotek při přepadových bojích (pouze armáda)
Level 3
Nesmrtelná
Smrt se může snažit sebevíc, ale nikdy nezastihne tuto ženu nepřipravenou.
+20 % k šanci uniknout nepřátelským záškodníkům (this_agent)
+15 % k morálce všech jednotek při přepadových bojích (pouze armáda)
370 r2_sp_trait_female_barbarian_agent_zeal Level 1
Dar řeči
Tato žena rozhodně mluvit umí, zaujme jak srdce, tak hlavu.
+2 k zápalu (this_agent)
Level 2
Zlatoústá
Slova vyřčená touto ženou mají svou váhu.
+4 k zápalu (this_agent)
Level 3
Buřička davů
Když tahle žena mluví, lidé jí naslouchají, věří a i jednají podle ní.
+6 k zápalu (this_agent)
371 r2_sp_trait_female_barbarian_sober Level 1
Nepijanka
„Nechci být zkárovaná před bojem.“
+1 k autoritě (this_agent)
Level 2
Pomýlená, nudná a střízlivá
Víno, medovina nebo pivo: tahle žena si nedá ani jedno z toho.
+2 k autoritě (this_agent)
-6 % k morálce všech jednotek (this_general_force)
Level 3
Naprosto šílená a střízlivá
„Zítra z tebe bude uslzené, zvracející, zapáchající prase. A ze mě ne.“
+3 k autoritě (this_agent)
-9 % k morálce všech jednotek (this_general_force)
372 r2_sp_trait_female_cavalry Level 1
Dovedný jezdec
Tato žena se velmi vyzná v koních.
+6 % ke schopnosti kontaktního útoku pro všechny jednotky (this_general_force)
373 r2_sp_trait_female_civilised_agent_zeal Level 1
Vychytralý jazyk
Tato žena dokáže pomocí důvtipu a argumentů přesvědčit mnohé.
+2 k zápalu (this_agent)
Level 2
Vášnivá řečnice
Tato žena umí dojmout srdce i mysl pouhými slovy.
+4 k zápalu (this_agent)
Level 3
Úchvatná mluvčí
Tato žena umí své publikum očarovat a spoutat ho konejšivou pavučinou svých slov.
+6 k zápalu (this_agent)
374 r2_sp_trait_female_civilized_persecutor Level 1
Persecutrix
„Rozhodla jsem se, že si tě budu dobírat. Protože můžu.“
+4 k veřejnému pořádku za tah (místní provincie)
Edikt o nových daních:
+5 % k daňové sazbě (místní provincie)
375 r2_sp_trait_female_civilized_sober Level 1
Střízlivá
Víno může být dobré, ale tahle žena to nikdy nezjistí.
+1 k autoritě (this_agent)
Level 2
Zdrženlivá
Tato žena nahlíží na všechno ve svém životě dokonale střízlivým pohledem.
+2 k autoritě (this_agent)
-6 % k morálce všech jednotek (this_general_force)
Level 3
Těžká abstinentka
„Pod touhle střechou nejsme oplzlí, necudní opilci plavající ve vlastních zvratcích.“
+3 k autoritě (this_agent)
-9 % k morálce všech jednotek (this_general_force)
376 r2_sp_trait_female_daughter Level 1
Zprostředkovatel
Tato žena má mimořádné schopnosti při řešení konfliktů.
+2 k veřejnému pořádku (ve všech provinciích)
377 r2_sp_trait_female_diplomat Level 1
Diplomat
Tato žena disponuje nezvyklými znalostmi o cizích kulturách a zvyklostech.
+6 k diplomacii se všemi frakcemi (celofrakční)
378 r2_sp_trait_female_fleet Level 1
Výjimečný kapitán
Tato žena dokáže údajně ovládat samotné vlny!
+7 % k morálce posádky při námořním útoku (this_general_force)
379 r2_sp_trait_female_roman_good_roman Level 1
Loajální
Otec. Rodina. Řím. Tři slova, které definují život.
+1 k zápalu (this_agent)
+1 k latinskému kulturnímu vlivu (this_agent)
Level 2
Vlastenectví
Lásce k Římu se může rovnat jen pochopitelná nedůvěra v cizince.
+1 k autoritě (this_agent)
+2 k latinskému kulturnímu vlivu (this_agent)
Level 3
Římská matrona
Tato žena je vzorem římské nadřazenosti a morálky.
+1 k autoritě (this_agent)
+3 k latinskému kulturnímu vlivu (this_agent)
380 r2_sp_trait_female_roman_virtues_personal_dignity Level 1
Dignitas
Pověst a vliv této ženy jsou právem zasloužené.
+1 k autoritě (this_agent)
381 r2_sp_trait_female_roman_virtues_personal_dutifulness Level 1
Pietas
Tato žena uznává přirozené pořádky a přesně ví, kde je její místo.
+1 k vlivu tvé politické strany za tah (celofrakční)
382 r2_sp_trait_female_roman_virtues_personal_frugality Level 1
Frugalitas
Tato žena je navýsost skromná téměř ve všem, ale lakomá není.
+5 % k daňové sazbě (místní provincie)
Edikt o nových daních:
+10 % k daňové sazbě (místní provincie)
383 r2_sp_trait_female_roman_virtues_personal_gravity Level 1
Gravitas
Když tato žena mluví, ostatní naslouchají. Pozorně.
+1 k váženosti za tah (this_agent)
384 r2_sp_trait_female_roman_virtues_personal_humanity Level 1
Humanitas
Tato žena přesvědčuje svým zářným příkladem, ne slovy.
+2 k autoritě (this_agent)
385 r2_sp_trait_female_roman_virtues_personal_humour Level 1
Comitas
Otevřenost a přátelské jednání vede ke spokojenosti všech, s nimiž tato žena jedná.
-5 % k ceně za provádění všech akcí (všechny postavy)
386 r2_sp_trait_female_roman_virtues_personal_industriousness Level 1
Industria
Tato žena vyplňuje tvrdou prací každou hodinu, kterou jí bohové poskytli.
+1 k růstu za tah (místní provincie)
387 r2_sp_trait_female_roman_virtues_personal_mercy Level 1
Clementia
Shovívavost této ženy je úctyhodná.
+5 k autoritě (this_agent)
-3 k zápalu (this_agent)
388 r2_sp_trait_female_roman_virtues_personal_prudence Level 1
Prudentia
Zkušenost vede tuto ženu k opatrnosti.
+1 k důvtipu (this_agent)
-1 k zápalu (this_agent)
+1 k vlivu tvé politické strany za tah (celofrakční)
389 r2_sp_trait_female_roman_virtues_personal_tenacity Level 1
Firmitas
"Ubliž jí slovem a přijde za tebou s nožem. Nad tvými spálenými zbytky se jí pak ve tváři objeví úsměv..."
+1 k zápalu (this_agent)
390 r2_sp_trait_female_roman_virtues_personal_truthfulness Level 1
Veritas
Krédem této ženy je upřímnost.
+5 k autoritě (this_agent)
-3 k důvtipu (this_agent)
391 r2_sp_trait_female_roman_virtues_personal_wholesomeness Level 1
Salubritas
Tělo této ženy je chrámem, jak uvnitř, tak navenek.
-2 k zápalu (this_agent)
+1 k vlivu tvé politické strany za tah (celofrakční)
+5 k šanci mít děti (this_agent)
392 r2_sp_trait_female_roman_virtues_public_dutifulness Level 1
Pietas
Tato žena slouží bohům, dělá pro ně první poslední.
+1 k váženosti za tah (this_agent)
393 r2_sp_trait_female_roman_virtues_public_forethought Level 1
Providentia
Této ženě daly sudičky do vínku moc nad osudem. Všichni to vědí.
+2 k důvtipu (this_agent)
-1 k zápalu (this_agent)
394 r2_sp_trait_female_roman_virtues_public_freedom Level 1
Libertas
"Svobodně budu tvá paní. A ty budeš svobodně můj otrok."
Snižuje pokles populace otroků (místní provincie)
395 r2_sp_trait_female_roman_virtues_public_giving Level 1
Liberalitas
Štědrost přidává ženě na oblíbenosti.
-10 % k příjmu z obchodních dohod (celofrakční)
+3 k veřejnému pořádku za tah (místní provincie)
396 r2_sp_trait_female_roman_virtues_public_modesty Level 1
Pudicita
Ze zdrženlivosti se začíná stávat ctnost, především u žen.
+1 k autoritě (this_agent)
+1 k latinskému kulturnímu vlivu (this_agent)
397 r2_sp_trait_female_scholar Level 1
Učenec
Zvědavost této ženy vedla k řadě cenných objevů...
+7 % k rychlosti civilního výzkumu (celofrakční)
398 r2_sp_trait_female_trader Level 1
Kupecký mistr
Tato žena přesně ví, co chce a ví, kde to získá.
+6 % k veškerým příjmům (všechny oblasti)
399 r2_sp_trait_female_warrior Level 1
Udatný válečník
Jen málo mužů přežije střetnutí s touto ženou. Bůh pomáhej jejím nepřátelům!
+6 % k morálce všech jednotek (this_general_force)
400 r2_sp_trait_non_roman_background_fighter Level 1
Umí s mečem
Tento člověk se o sebe v boji umí postarat.
+30 % k šanci na zranění nepřátelských záškodníků v sebeobraně (this_agent)
+1 k zápalu (this_agent)
401 r2_sp_trait_non_roman_background_mascot Level 1
Maskot vojáků
V dětském věku tohoto muže jako maskota přijali vojáci jeho otce a jejich náklonnosti se těší dodnes.[FEM]V dětském věku tuto ženu jako maskota přijali vojáci jejího otce a jejich náklonnosti se těší dodnes.
+1 k autoritě (this_agent)
-5 % k nákladům na verbování jednotek a stavbu lodí (in_all_your_armies_in_this_province)
402 r2_sp_trait_non_roman_background_wealthy Level 1
Plutokrat
Bohatství je moc a tento člověk má moci na rozdávání.
+1 k váženosti za tah (this_agent)
Edikt o nových daních:
+5 % k daňové sazbě (místní provincie)
403 r2_sp_trait_non_roman_eagle_won Level 1
Ptáčník
"Bylo to snazší, než by se kdo nadál. Římané jsou hlupáci."
+15 % k morálce všech jednotek při boji proti Římanům (this_general_force)
Level 2
Lovec orlů
"Asi ho roztavím. Krám odpornej."
+30 % k morálce všech jednotek při boji proti Římanům (this_general_force)
404 r2_sp_trait_roman_background_fighter Level 1
Bývalý gladiátor
Tento primus palus si svou svobodu zasloužil mnohaletou službou v ludu.
-2 k autoritě (this_agent)
+2 k důvtipu (this_agent)
+15 % k šanci na zranění nepřátelských záškodníků v sebeobraně (this_agent)
405 r2_sp_trait_roman_background_mascot Level 1
Dětský maskot
Na taženích po boku svého otce vyrůstal tento muž s vojáky a zná jejich způsoby.
+1 k autoritě (this_agent)
-5 % k nákladům na verbování jednotek a stavbu lodí (in_all_your_armies_in_this_province)
406 r2_sp_trait_roman_background_wealthy Level 1
Gentes Maiores
"A co když ti řeknu, že mám vlivné příbuzné?"
+1 k váženosti za tah (this_agent)
Edikt o nových daních:
+5 % k daňové sazbě (místní provincie)
407 r2_sp_trait_roman_eagle_found Level 1
Částečně odčiněný
Odvahou při záchraně orla si tento generál uchoval zbytky cti.
+15 % k morálce všech jednotek (this_general)
408 r2_sp_trait_roman_good_roman Level 1
Loajální
S.P.Q.R. Čtyři písmena, životní styl.
+1 k zápalu (this_agent)
+1 k latinskému kulturnímu vlivu (this_agent)
+1 k loajalitě pro politickou stranu, do níž tato postava patří (this_agent)
Level 2
Patriot
Lásku k Římu vyvažuje pouze pochopitelná nedůvěra k cizincům.
+1 k autoritě (this_agent)
+2 k latinskému kulturnímu vlivu (this_agent)
+2 k loajalitě pro politickou stranu, do níž tato postava patří (this_agent)
Level 3
Skutečný Říman
Tento člověk je příkladem římské poctivosti a nadřazenosti. Hlavně tedy nadřazenosti.
+3 k latinskému kulturnímu vlivu (this_agent)
+1 k váženosti za tah (this_agent)
+3 k loajalitě pro politickou stranu, do níž tato postava patří (this_agent)
409 r2_sp_trait_roman_victor Level 3
Viktor
Tento generál porazil nepřátele Říma.
+2 k veřejnému pořádku za tah (místní provincie)
Level 2
Dobyvatel
Tento generál si porobil celý národ a získal obdiv Říma.
+4 k veřejnému pořádku za tah (místní provincie)
Level 1
Vir Triumphalis
"Však se ohlédni a pamatuj, jsi jenom člověk."
+6 k veřejnému pořádku za tah (místní provincie)
410 r2_sp_trait_roman_virtues_personal_dignity Level 1
Dignitas
Proslulost a vliv si tento člověk zcela zaslouží.
+1 k autoritě (this_agent)
+1 k váženosti za tah (this_agent)
411 r2_sp_trait_roman_virtues_personal_dutifulness Level 1
Pietas
Tento člověk respektuje přirozený řád věcí.
+1 k vlivu tvé politické strany za tah (celofrakční)
412 r2_sp_trait_roman_virtues_personal_fortitude Level 1
Fortitudo
Statečnost na bitevním poli je věcí cti.
+3 k zápalu (this_agent)
413 r2_sp_trait_roman_virtues_personal_frugality Level 1
Frugalitas
Tento Říman je náležitě střídmý ve všem, co dělá, nicméně rozhodně není lakomý.
+5 % k daňové sazbě (místní provincie)
Edikt o nových daních:
+10 % k daňové sazbě (místní provincie)
414 r2_sp_trait_roman_virtues_personal_gravity Level 1
Gravitas
Když mluví, ostatní poslouchají. Bedlivě.
+1 k váženosti za tah (this_agent)
415 r2_sp_trait_roman_virtues_personal_humanity Level 1
Humanitas
Tento člověk přesvědčuje příkladem, ne slovy.
+2 k autoritě (this_agent)
416 r2_sp_trait_roman_virtues_personal_humour Level 1
Comitas
Otevřenost a přátelské vystupování uklidní každého, kdo s tímto člověkem jedná.
-5 % k ceně za provádění všech akcí (všechny postavy)
417 r2_sp_trait_roman_virtues_personal_industriousness Level 1
Industria
Tento člověk pracuje tvrdě v každou hodinu, kterou mu bohové dopřejí.
+1 k růstu za tah (místní provincie)
418 r2_sp_trait_roman_virtues_personal_mercy Level 1
Clematia
Všichni považují jejich lidskost a trpělivost za velké přednosti.
+5 k autoritě (this_agent)
-3 k zápalu (this_agent)
419 r2_sp_trait_roman_virtues_personal_morale_courage Level 1
Virtus
Tento člověk má morálku skutečného Římana.
+3 k zápalu (this_agent)
420 r2_sp_trait_roman_virtues_personal_prudence Level 1
Prudentia
Zkušenost zoceluje činy tohoto člověka a tak to má být.
+1 k důvtipu (this_agent)
-1 k zápalu (this_agent)
+1 k vlivu tvé politické strany za tah (celofrakční)
421 r2_sp_trait_roman_virtues_personal_respectability Level 1
Honestas
Přímočará římská poctivost zahání všechny úvahy o úplatnosti.
+5 k autoritě (this_agent)
-3 k důvtipu (this_agent)
422 r2_sp_trait_roman_virtues_personal_spiritual_authority Level 1
Auctoritas
Život strávený hromaděním prestiže je zdrojem vlivu tohoto člověka nad všemi ostatními.
+3 k latinskému kulturnímu vlivu (this_agent)
+3 k veřejnému pořádku za tah (this_force_local_province)
423 r2_sp_trait_roman_virtues_personal_sternness Level 1
Severitas
Vláda nad sebou samým umožňuje vládnout druhým.
+5 % k morálce všech jednotek při boji na vlastním nebo spřáteleném území (this_general)
424 r2_sp_trait_roman_virtues_personal_tenacity Level 1
Firmitas
"Když ho říznete nožem, vrátí se s mečem. A bude v tom pokračovat tak dlouho, dokud jeden z vás nepadne."
+1 k zápalu (this_agent)
425 r2_sp_trait_roman_virtues_personal_truthfulness Level 1
Veritas
Heslem tohoto člověka je upřímnost.
+5 k autoritě (this_agent)
-3 k důvtipu (this_agent)
426 r2_sp_trait_roman_virtues_personal_wholesomeness Level 1
Salubritas
Tělesná schránka tohoto člověka je chrámem, uvnitř i vně.
-2 k zápalu (this_agent)
+1 k vlivu tvé politické strany za tah (celofrakční)
+10 k šanci mít děti (this_agent)
427 r2_sp_trait_roman_virtues_public_clemency Level 1
Clementia
Slitování dává každému dobyvateli sílu.
-3 k zápalu (this_agent)
+5 k veřejnému pořádku za tah (místní provincie)
428 r2_sp_trait_roman_virtues_public_confidence Level 1
Securitas
"Ohledně těch seznamů zatčených. Postarejte se, aby každý na něm mohl čestně spáchat sebevraždu."
+3 k autoritě (this_agent)
429 r2_sp_trait_roman_virtues_public_dutifulness Level 1
Pietas
Tento pokorný muž poslouchá bohy ve všem.
+1 k váženosti za tah (this_agent)
430 r2_sp_trait_roman_virtues_public_endurance Level 1
Patientia
Pevná ruka na kormidlu lodi jménem Stát.
+1 k zápalu (this_agent)
-5 % ke korupci (celofrakční)
431 r2_sp_trait_roman_virtues_public_fair Level 1
Aequitas
"Jednat se všemi spravedlivě, to je moje zásada. Neobvyklé, že?"
+2 k veřejnému pořádku za tah (místní provincie)
432 r2_sp_trait_roman_virtues_public_faith Level 1
Fides
Mé slovo platí. A stojí za ním můj meč.
+3 k zápalu (this_agent)
433 r2_sp_trait_roman_virtues_public_fertile_agriculture Level 1
Uberitas
"Mám rád prasata. Máte rádi prasata? Jupiterova nejoblíbenější sváča. Úplně."
+10 % k příjmům ze zemědělství (místní provincie)
434 r2_sp_trait_roman_virtues_public_forethought Level 1
Providentia
Osud po tomto člověku vystřelil řadou šípů, ale všechny minuly.
+2 k důvtipu (this_agent)
-1 k zápalu (this_agent)
435 r2_sp_trait_roman_virtues_public_fortune Level 1
Fortuna
Štěstí nestačí. Je ho také potřeba využít.
+1 k vlivu tvé politické strany za tah (celofrakční)
436 r2_sp_trait_roman_virtues_public_freedom Level 1
Libertas
"Klidně můžu být pán a ty zase otrok."
Snižuje pokles populace otroků (místní provincie)
437 r2_sp_trait_roman_virtues_public_giving Level 1
Liberalitas
Štědrost přináší tomuto člověku popularitu.
-10 % k příjmu z obchodních dohod (celofrakční)
+3 k veřejnému pořádku za tah (místní provincie)
438 r2_sp_trait_roman_virtues_public_harmony Level 1
Concordia
Jednota mezi Římany těší bohy.
+2 k autoritě (this_agent)
439 r2_sp_trait_roman_virtues_public_hope Level 1
Spes
"Bohové se o Řím postarají. Vždycky se postarají."
+3 k veřejnému pořádku za tah (místní provincie)
440 r2_sp_trait_roman_virtues_public_joy Level 1
Laetitia
"Krize? Jaká krize?"
+2 k veřejnému pořádku za tah (místní provincie)
441 r2_sp_trait_roman_virtues_public_justice Level 1
Justitia
Pruty i sekera mají svůj význam
+5 k veřejnému pořádku za tah (místní provincie)
442 r2_sp_trait_roman_virtues_public_lucky Level 1
Bonus Eventus
Štěstěna si vybírá, koho políbí.
+1 k zápalu (this_agent)
443 r2_sp_trait_roman_virtues_public_mirth Level 1
Hilaritas
"Rád se směji. Ale všechno má své meze..."
-2 k autoritě (this_agent)
+4 k veřejnému pořádku za tah (místní provincie)
444 r2_sp_trait_roman_virtues_public_modesty Level 1
Pudicita
Skromnost sluší krásné ženě stejně jako římskému politikovi.
+2 k latinskému kulturnímu vlivu (this_agent)
+1 k váženosti za tah (this_agent)
445 r2_sp_trait_roman_virtues_public_nobility Level 1
Nobilis
Krev se nezapře.
+3 k autoritě (this_agent)
446 r2_sp_trait_roman_virtues_public_peace Level 1
Pax
Mír se ctí bude ctí pro všechny.
+3 k veřejnému pořádku za tah (místní provincie)
447 r2_sp_trait_roman_virtues_public_plenty Level 1
Abundantia
"Podívejte, díky nám je víc koláčů, takže se teď dostane na každého... A ne, nemyslím tím skutečné koláče."
+2 potravin (místní provincie)
448 r2_sp_trait_roman_virtues_public_prosperity Level 1
Felicitas
"Dělám jen to, co by udělal každý správný Říman."
+3 k latinskému kulturnímu vlivu (this_agent)
449 r2_sp_trait_roman_virtues_public_public_health Level 1
Salus
"I chudí prý považují kurvu za sprosté slovo, víš…"
+2 k růstu za tah (místní provincie)
450 r2_sp_trait_roman_virtues_public_roman_spirit Level 1
Genius
Ztělesnění všeho, co je na Římanech dobré a opravdové.
+1 % k rychlosti výzkumu (celofrakční)
451 r2_sp_trait_roman_virtues_public_wealth Level 1
Ops
Pokud peníze slouží Římu, není na nich vůbec nic špatného.
+1 k vlivu tvé politické strany za tah (celofrakční)
-1 k veřejnému pořádku za tah (místní provincie)
Disqus
Facebook