menu
HomeDomů / Total War: Rome II / Arménie (Rozdělená říše)
Arménie (Rozdělená říše) Rozdělená říše

Arménie (Rozdělená říše)

Arménie měla tradici velké říše, ale trpěla nevýhodným geografickým postavením. Ležela mezi kladivem tvořeným Římem a kovadlinou tvořenou Persií. Po staletí Arménové žili jako vazalové a zmítali se mezi nadvládou Římanů a Peršanů. Vždy si ale zachovali hrdost a sílu. Po zrádné vraždě krále Husrava II. rukou sasánovského agenta a římském zajetí jeho syna Tridata III. se Arménie znovu ocitla kdesi uprostřed. Když se perské síly stáhly do jižní Mezopotámie a nechaly zde vládnout člena vládnoucího rodu a když se římská říše rozštěpila do tří frakcí, nastala správná chvíle k arménskému opětovnému vzestupu.

Arménie (Rozdělená říše)

Campaign Map

Arménie (Rozdělená říše)
Arménie (Rozdělená říše)

Faction Name

Arménie (Rozdělená říše)

Campaign

main_3c

Culture

rom_Eastern

Subculture

sc_rom_eastern

Military Group

3c_armenia

Faction Group

3c_faction_group_eastern

Faction Group

Východní říše Východní říše
Po pádu Perské říše byly východní tradice i kultura rozvíjeny jejími následovníky.
Centralizovaná autorita: -5 k loupeživosti (ve všech tvých provinciích)
(NOT DISPLAYED) Pre-siege: battering ram
(NOT DISPLAYED) Enables settlement gates to pour boiling oil
(NOT DISPLAYED) Enables local recruitment of champions
(NOT DISPLAYED) Enables local recruitment of dignitaries
(NOT DISPLAYED) Pre-siege: siege tower
(NOT DISPLAYED) Enables local recruitment of spies
(NOT DISPLAYED) Pre-siege: tortoise
(stone walls only)
[NOT DISPLAYED] +3 k zabezpečení proti činnosti autoritativních záškodníků
[NOT DISPLAYED] +3 k zabezpečení proti činnosti vychytralých záškodníků
[NOT DISPLAYED] +3 k zabezpečení proti činnosti odhodlaných záškodníků
Hedvábná stezka: +20 % k bohatství ze všech komerčních budov

Political Parties

Nachararové z Vaspurakanu Nachararové z Vaspurakanu
PLACEHOLDER DESCRIPTION
Playable: False
Initial Power: 35
No Effect
Nakhararové z Ayraratu Nakhararové z Ayraratu
PLACEHOLDER DESCRIPTION
Playable: False
Initial Power: 35
No Effect
Nakhararové z Turuberanu Nakhararové z Turuberanu
PLACEHOLDER DESCRIPTION
Playable: False
Initial Power: 35
No Effect
Nakhararové z Utiku Nakhararové z Utiku
PLACEHOLDER DESCRIPTION
Playable: False
Initial Power: 35
No Effect
Nakhararové z Artsachu Nakhararové z Artsachu
PLACEHOLDER DESCRIPTION
Playable: False
Initial Power: 35
No Effect
Nakhararové z Tayku Nakhararové z Tayku
PLACEHOLDER DESCRIPTION
Playable: False
Initial Power: 35
No Effect
Sasánovští guvernéři Sasánovští guvernéři
PLACEHOLDER DESCRIPTION
Playable: True
Initial Power: 35
Prozápadní: Menší diplomatický bonus ve vztahu ke všem římským frakcím
Šlechtická garda: +3 k hodnosti velitelské jednotky
Velitel
160 Azatská garda
Azatská garda
(3c_Arm_Azat_Guard_commander)
pěchota s kopími
80 Azatští rytíři (osobní strážci)
Azatští rytíři (osobní strážci)
(3c_Arm_Azat_Knights_commander)
kontaktní jízda
120 Urození arménští lučištníci
Urození arménští lučištníci
(3c_Arm_Noble_Armenian_Archers_commander)
střelecká pěchota
80 Urození katafrakti
Urození katafrakti
(3c_Arm_Noble_Cataphracts_commander)
útočná jízda
80 Urození jízdní střelci
Urození jízdní střelci
(3c_Arm_Noble_Horse_Archers_commander)
střelecká jízda
kontaktní pěchota
160 Obrnění sekerníci
Obrnění sekerníci
(3c_Arm_Armoured_Axe_Warriors)
kontaktní pěchota
160 Východní sekerníci
Východní sekerníci
(3c_Eas_Eastern_Axe_Warriors)
kontaktní pěchota
160 Východní pěchota
Východní pěchota
(3c_Eas_Eastern_Infantry)
kontaktní pěchota
160 Horalé
Horalé
(3c_Eas_Hillmen)
kontaktní pěchota
střelecká pěchota
120 Arménští lučištníci
Arménští lučištníci
(3c_Arm_Armenian_Archers)
střelecká pěchota
120 Arménští prakovníci
Arménští prakovníci
(3c_Arm_Armenian_Slingers)
střelecká pěchota
120 Obrnění arménští lučištníci
Obrnění arménští lučištníci
(3c_Arm_Armoured_Armenian_Archers)
střelecká pěchota
120 Urození arménští lučištníci
Urození arménští lučištníci
(3c_Arm_Noble_Armenian_Archers)
střelecká pěchota
120 Urození arménští lučištníci
Urození arménští lučištníci
(3c_Arm_Noble_Armenian_Archers_commander)
střelecká pěchota
120 Východní lučištníci
Východní lučištníci
(3c_Eas_Eastern_Bowmen)
střelecká pěchota
120 Perští harcovníci
Perští harcovníci
(3c_Per_Persian_Skirmishers)
střelecká pěchota
pěchota s píkami
160 Arménští pikenýři
Arménští pikenýři
(3c_Arm_Armenian_Pikemen)
pěchota s píkami
160 Obrnění arménští pikenýři
Obrnění arménští pikenýři
(3c_Arm_Armoured_Armenian_Pikemen)
pěchota s píkami
pěchota s kopími
160 Arménští kopiníci
Arménští kopiníci
(3c_Arm_Armenian_Spearmen)
pěchota s kopími
160 Azatská garda
Azatská garda
(3c_Arm_Azat_Guard)
pěchota s kopími
160 Azatská garda
Azatská garda
(3c_Arm_Azat_Guard_commander)
pěchota s kopími
160 Perští kopiníci
Perští kopiníci
(3c_Arm_Persian_Spearmen)
pěchota s kopími
160 Východní kopiníci
Východní kopiníci
(3c_Eas_Eastern_Spearmen)
pěchota s kopími
160 Urození kopiníci
Urození kopiníci
(3c_Eas_Noble_Spearmen)
pěchota s kopími
kontaktní jízda
80 Azatští rytíři
Azatští rytíři
(3c_Arm_Azat_Knights)
kontaktní jízda
80 Azatští rytíři (osobní strážci)
Azatští rytíři (osobní strážci)
(3c_Arm_Azat_Knights_commander)
kontaktní jízda
80 Urozená arménská jízda
Urozená arménská jízda
(3c_Arm_Noble_Armenian_Cavalry)
kontaktní jízda
80 Východní jízda
Východní jízda
(3c_Eas_Eastern_Cavalry)
kontaktní jízda
střelecká jízda
80 Obrnění jízdní střelci
Obrnění jízdní střelci
(3c_Arm_Armoured_Horse_Archers)
střelecká jízda
80 Urození jízdní střelci
Urození jízdní střelci
(3c_Arm_Noble_Horse_Archers)
střelecká jízda
80 Urození jízdní střelci
Urození jízdní střelci
(3c_Arm_Noble_Horse_Archers_commander)
střelecká jízda
80 Východní jízdní lučištníci
Východní jízdní lučištníci
(3c_Eas_Eastern_Horse_Archers)
střelecká jízda
80 Východní jízdní harcovníci
Východní jízdní harcovníci
(3c_Eas_Eastern_Horse_Skirmishers)
střelecká jízda
útočná jízda
80 Urození katafrakti
Urození katafrakti
(3c_Arm_Noble_Cataphracts)
útočná jízda
80 Urození katafrakti
Urození katafrakti
(3c_Arm_Noble_Cataphracts_commander)
útočná jízda
80 Východní katafrakti
Východní katafrakti
(3c_Eas_Eastern_Cataphracts)
útočná jízda
obranná artilerie
40 Obří východní balista
Obří východní balista
(3c_Eas_Giant_Ballista)
obranná artilerie
40 Východní škorpión (obranný)
Východní škorpión (obranný)
(3c_Eas_Scorpion)
obranná artilerie
40 Škorpión na východní baště
Škorpión na východní baště
(3c_Eas_Scorpion_Bastion)
obranná artilerie
polní artilerie
40 Východní balista
Východní balista
(3c_Eas_Ballista)
polní artilerie
40 Balista na východní baště
Balista na východní baště
(3c_Eas_Ballista_Bastion)
polní artilerie
40 Východní škorpión
Východní škorpión
(3c_Eas_Cheiroballistra)
polní artilerie
40 Velký východní katapult
Velký východní katapult
(3c_Eas_Large_Onager)
polní artilerie
40 Východní katapult
Východní katapult
(3c_Eas_Onager)
polní artilerie
40 Katapult na východní baště
Katapult na východní baště
(3c_Eas_Onager_Bastion)
polní artilerie
Admirál
120 Útočná tetréra - Východní pěchota
Útočná tetréra - Východní pěchota
(3c_Arm_Assault_Tetreres_commander)
kontaktní loď
140 Pentéra s věží - Obrnění arménští lučištníci
Pentéra s věží - Obrnění arménští lučištníci
(3c_Arm_Tower_Penteres_commander)
střelecká loď
kontaktní loď
60 Útočná diéra - Východní kopiníci
Útočná diéra - Východní kopiníci
(3c_Arm_Assault_Dieres)
kontaktní loď
120 Útočná tetréra - Východní pěchota
Útočná tetréra - Východní pěchota
(3c_Arm_Assault_Tetreres)
kontaktní loď
120 Útočná tetréra - Východní pěchota
Útočná tetréra - Východní pěchota
(3c_Arm_Assault_Tetreres_commander)
kontaktní loď
60 Diéra se zápalnými nádobami - Východní kopiníci
Diéra se zápalnými nádobami - Východní kopiníci
(3c_Arm_Fire_Pot_Dieres)
kontaktní loď
střelecká loď
140 Střelecká pentéra - Obrnění arménští lučištníci
Střelecká pentéra - Obrnění arménští lučištníci
(3c_Arm_Missile_Penteres)
střelecká loď
80 Střelecká triéra - Arménští prakovníci
Střelecká triéra - Arménští prakovníci
(3c_Arm_Missile_Trieres)
střelecká loď
100 Stíhací trihemiolia - Perští harcovníci
Stíhací trihemiolia - Perští harcovníci
(3c_Arm_Pursuit_Trihemiolia)
střelecká loď
80 Nájezdní hemiolia - Perští harcovníci
Nájezdní hemiolia - Perští harcovníci
(3c_Arm_Raiding_Hemiolia)
střelecká loď
140 Pentéra se škorpióny - Obrnění arménští lučištníci
Pentéra se škorpióny - Obrnění arménští lučištníci
(3c_Arm_Scorpion_Penteres)
střelecká loď
80 Triéra se škorpióny - Arménští prakovníci
Triéra se škorpióny - Arménští prakovníci
(3c_Arm_Scorpion_Trieres)
střelecká loď
140 Pentéra s věží - Obrnění arménští lučištníci
Pentéra s věží - Obrnění arménští lučištníci
(3c_Arm_Tower_Penteres)
střelecká loď
140 Pentéra s věží - Obrnění arménští lučištníci
Pentéra s věží - Obrnění arménští lučištníci
(3c_Arm_Tower_Penteres_commander)
střelecká loď
loď s artilerií
40 Pentéra s artilerií - Východní katapult (loď)
Pentéra s artilerií - Východní katapult (loď)
(3c_Arm_Artillery_Penteres)
loď s artilerií
40 Pentéra s lehkou artilerií - Východní balista (loď)
Pentéra s lehkou artilerií - Východní balista (loď)
(3c_Arm_Light_Artillery_Penteres)
loď s artilerií
Athény
Řím (Rozdělená říše)
Gortyna
Řím (Rozdělená říše)
Sparta
Řím (Rozdělená říše)
Alexandrie
Egypt (Rozdělená říše)
Diospolis
Egypt (Rozdělená říše)
Memfis
Egypt (Rozdělená říše)
Myos Hormos
Egypt (Rozdělená říše)
Aksum
Axum (Rozdělená říše)
Meroe
Meroe (Rozdělená říše)
Ptolemais Theron
Blemyové (Rozdělená říše)
Kartágo
Řím (Rozdělená říše)
Hadrumentum
Řím (Rozdělená říše)
Leptis Magna
Řím (Rozdělená říše)
Makomades
Řím (Rozdělená říše)
Burdigala
Galský Řím (Rozdělená říše)
Gergovia
Galský Řím (Rozdělená říše)
Limonum
Galský Řím (Rozdělená říše)
Eudémon
Himyarové (Rozdělená říše)
Maas-gat
Maskat (Rozdělená říše)
Marib
Sába (Rozdělená říše)
Adummatu
Lachmovci (Rozdělená říše)
Gerrha
Gerrhea (Rozdělená říše)
Jatrib
Ma'In (Rozdělená říše)
Amul
Margiana (Rozdělená říše)
Artakoana
Margiana (Rozdělená říše)
Merv
Margiana (Rozdělená říše)
Arsamosata
Arménie (Rozdělená říše)
Artaxa
Arménie (Rozdělená říše)
Carana
Arménie (Rozdělená říše)
Tigranocerta
Arménie (Rozdělená říše)
Efez
Lýdie (Rozdělená říše)
Pergamon
Lýdie (Rozdělená říše)
Pessinus
Lýdie (Rozdělená říše)
Rhodos
Lýdie (Rozdělená říše)
Baktrie
Baktrie (Rozdělená říše)
Eukratides
Baktrie (Rozdělená říše)
Kapisa
Baktrie (Rozdělená říše)
Kordoba
Lusitánie (Rozdělená říše)
Gades
Lusitánie (Rozdělená říše)
Toletum
Přední Hispánie (Rozdělená říše)
Nemecatum
Galský Řím (Rozdělená říše)
Treverorum
Galský Řím (Rozdělená říše)
Amasie
Lýdie (Rozdělená říše)
Nikomédie
Lýdie (Rozdělená říše)
Sinop
Lýdie (Rozdělená říše)
Trapezos
Lýdie (Rozdělená říše)
Panticapaeum
Bosporové (Rozdělená říše)
Fanagorie
Bosporové (Rozdělená říše)
Tanais
Bosporové (Rozdělená říše)
Kamulodunum
Británie (Rozdělená říše)
Isca
Británie (Rozdělená říše)
Mordiunon
Británie (Rozdělená říše)
Sleaford
Británie (Rozdělená říše)
Bam
Sasánovci (Rozdělená říše)
Harmozie
Sasánovci (Rozdělená říše)
Gabala
Ardan (Rozdělená říše)
Mtsketa
Kartliové (Rozdělená říše)
Fasis
Kolchida (Rozdělená říše)
Akur
Dahájové (Rozdělená říše)
Aktau
Dahájové (Rozdělená říše)
Janov
Římští uzurpátoři (Rozdělená říše)
Mediolanum
Římští uzurpátoři (Rozdělená říše)
Patavium
Římští uzurpátoři (Rozdělená říše)
Alerie
Římští uzurpátoři (Rozdělená říše)
Karalis
Římští uzurpátoři (Rozdělená říše)
Pelendava
Roxolanové (Rozdělená říše)
Petrodava
Gótové (Rozdělená říše)
Piskul
Roxolanové (Rozdělená říše)
Zarmizegetusa
Řím (Rozdělená říše)
Ankara
Galatie (Rozdělená říše)
Ikonium
Galatie (Rozdělená říše)
Mazaka
Galatie (Rozdělená říše)
Side
Galatie (Rozdělená říše)
Bibrakte
Galský Řím (Rozdělená říše)
Cenabum
Galský Řím (Rozdělená říše)
Darioritum
Galský Řím (Rozdělená říše)
Juliobana
Galský Řím (Rozdělená říše)
Orea
Sakastánci (Rozdělená říše)
Frada
Sakastánci (Rozdělená říše)
Pura
Sakastánci (Rozdělená říše)
Bavay
Galský Řím (Rozdělená říše)
Vesonto
Galský Řím (Rozdělená říše)
Bergium
Alemanové (Rozdělená říše)
Budorgis
Markomani (Rozdělená říše)
Dunaj
Kvádové (Rozdělená říše)
Ibossim
Přední Hispánie (Rozdělená říše)
Nové Kartágo
Přední Hispánie (Rozdělená říše)
Numantie
Přední Hispánie (Rozdělená říše)
Saguntum
Přední Hispánie (Rozdělená říše)
Dyrrachium
Řím (Rozdělená říše)
Narona
Řím (Rozdělená říše)
Salona
Řím (Rozdělená říše)
Beneventum
Římští uzurpátoři (Rozdělená říše)
Brundisium
Římští uzurpátoři (Rozdělená říše)
Kosentie
Římští uzurpátoři (Rozdělená říše)
Jeruzalém
Palmýra (Rozdělená říše)
Salamis
Palmýra (Rozdělená říše)
Tyros
Palmýra (Rozdělená říše)
Ariminium
Římští uzurpátoři (Rozdělená říše)
Arretium
Římští uzurpátoři (Rozdělená říše)
Askulum
Římští uzurpátoři (Rozdělená říše)
Řím
Římští uzurpátoři (Rozdělená říše)
Ammonium
Egypt (Rozdělená říše)
Augila
Nasamoni (Rozdělená říše)
Cyrene
Řím (Rozdělená říše)
Paraitonion
Egypt (Rozdělená říše)
Arsenium
Vandalové (Rozdělená říše)
Karrodunum
Vandalové (Rozdělená říše)
Grinev
Buriové (Rozdělená říše)
Oblin
Nahanarvaliové (Rozdělená říše)
Ebora
Lusitánie (Rozdělená říše)
Olisipo
Lusitánie (Rozdělená říše)
Apollónie
Řím (Rozdělená říše)
Farsalos
Řím (Rozdělená říše)
Thessaloniki
Řím (Rozdělená říše)
Flevium
Frankové (Rozdělená říše)
Treva
Sasové (Rozdělená říše)
Tulifurdum
Langobardi (Rozdělená říše)
Rutubis
Maurové (Rozdělená říše)
Siga
Mauretánie (Rozdělená říše)
Tingis
Mauretánie (Rozdělená říše)
Arsakie
Sasánovci (Rozdělená říše)
Ekbatana
Médie (Rozdělená říše)
Gazaka
Médie (Rozdělená říše)
Fraaspa
Médie (Rozdělená říše)
Charax
Sasánovci (Rozdělená říše)
Ktesifon
Sasánovci (Rozdělená říše)
Edessa
Palmýra (Rozdělená říše)
Hatra
Sasánovci (Rozdělená říše)
Charmutas
Nabataea (Rozdělená říše)
Hegra
Nabataea (Rozdělená říše)
Petra
Palmýra (Rozdělená říše)
Massilia
Galský Řím (Rozdělená říše)
Narbo
Galský Řím (Rozdělená říše)
Tolosa
Galský Řím (Rozdělená říše)
Capsa
Numidie (Rozdělená říše)
Cirta
Numidie (Rozdělená říše)
Dimmidi
Numidie (Rozdělená říše)
Iol
Numidie (Rozdělená říše)
Dura
Palmýra (Rozdělená říše)
Palmýra
Palmýra (Rozdělená říše)
Akvinkum
Řím (Rozdělená říše)
Segestika
Řím (Rozdělená říše)
Singidun
Řím (Rozdělená říše)
Hekatompylos
Sasánovci (Rozdělená říše)
Nisa
Sasánovci (Rozdělená říše)
Susie
Sasánovci (Rozdělená říše)
Zadrakata
Sasánovci (Rozdělená říše)
Gor
Sasánovci (Rozdělená říše)
Persepolis
Sasánovci (Rozdělená říše)
Susa
Sasánovci (Rozdělená říše)
Cydamus
Garamantie (Rozdělená říše)
Garama
Garamantie (Rozdělená říše)
Eilodon
Kaledonci (Rozdělená říše)
Elbana
Ebdanové (Rozdělená říše)
Stanwick
Británie (Rozdělená říše)
Kelheim
Galský Řím (Rozdělená říše)
Korie
Galský Řím (Rozdělená říše)
Noreia
Řím (Rozdělená říše)
Oktoduris
Galský Řím (Rozdělená říše)
Melgunov
Gótové (Rozdělená říše)
Olbie
Gótové (Rozdělená říše)
Soloka
Heruliové (Rozdělená říše)
Gelonus
Alani (Rozdělená říše)
Samandar
Alani (Rozdělená říše)
Sarai
Iastové (Rozdělená říše)
Siracena
Alani (Rozdělená říše)
Agrigentum
Římští uzurpátoři (Rozdělená říše)
Panormus
Římští uzurpátoři (Rozdělená říše)
Syrakusy
Římští uzurpátoři (Rozdělená říše)
Kalankorum
Semnoni (Rozdělená říše)
Pelplin
Rugiové (Rozdělená říše)
Setidava
Burgundové (Rozdělená říše)
Virunium
Variniové (Rozdělená říše)
Antioch
Palmýra (Rozdělená říše)
Samosata
Palmýra (Rozdělená říše)
Tarsus
Palmýra (Rozdělená říše)
Tapsakus
Palmýra (Rozdělená říše)
Aracillum
Přední Hispánie (Rozdělená říše)
Brigantium
Lusitánie (Rozdělená říše)
Tarrako
Přední Hispánie (Rozdělená říše)
Terra Incognita
Antea
Řím (Rozdělená říše)
Naissos
Řím (Rozdělená říše)
Oděsa
Řím (Rozdělená říše)
Pulpudeva
Řím (Rozdělená říše)
Buchara
Chórezm (Rozdělená říše)
Marakanda
Baktrie (Rozdělená říše)