menu
HomeDomů / Total War: Rome II / Boiótský spolek (Hněv Sparty)
Boiótský spolek (Hněv Sparty) Hněv Sparty

Boiótský spolek (Hněv Sparty)

Boiotie zaujímá strategicky důležitou pozici v Korintském zálivu. Má silné hranice i obchodní spojení se všemi zeměmi v dosahu. Jejím největším městem a zároveň i hlavním městem Boiotského spolku jsou Théby. Ty byly zpočátku náboženskou konfederací, však mají na starosti společnou obranu. Během druhé perské invaze se toto město překvapivě přidalo k Peršanům, takže načas o své vůdčí postavení přišlo. Pak si ale Sparta začala uvědomovat rozpínavost Athén a znovu Théby dosadila na původní pozici. Po deseti letech athénské okupace si pak Boioťané v bitvě u Coroney vybojovali nezávislost. Přestože nově zformovaný Boiotský spolek uzavřel s Athénami mír, jeho zášť vůči tomuto městu se nijak nezmírnila. Když teď nepřátelé začali zasahovat i do korintských koloniálních záležitosti, jsou Boioťané spolu se Spartou a Korintem připraveni jednou provždy ukončit athénskou rozpínavost.

Boiótský spolek (Hněv Sparty)

Campaign Map

Boiótský spolek (Hněv Sparty)
Boiótský spolek (Hněv Sparty)

Faction Name

Boiótský spolek (Hněv Sparty)

Campaign

main_greek

Culture

rom_Hellenistic

Subculture

sc_rom_greek

Military Group

pel_greek

Faction Group

pel_faction_group_boiotian

Faction Group

Řecký Řecký
Světoznámá řecká kultura byla vybudována díky tvrdé dřině, bystrému úsudku a vynikajícímu vojsku.
Otroci: 50% k redukci poklesu populace otroků
Otroci: -85% k redukci nepokojů způsobených otroky, ale také k příjmům, jež generují

Political Parties

Apollónovi učedníci Apollónovi učedníci
U Platají se v roce 479 př. n. l. konala bitva, v níž Peršané utrpěli rozhodující porážku. Stejně jako řada dalších boiotijských měst jsou soupeřem Théb.
Playable: False
Initial Power: 26
No Effect
Následovníci Área Následovníci Área
U Platají se v roce 479 př. n. l. konala bitva, v níž Peršané utrpěli rozhodující porážku. Stejně jako řada dalších boiotijských měst jsou soupeřem Théb.
Playable: False
Initial Power: 26
No Effect
Athénini učedníci Athénini učedníci
U Platají se v roce 479 př. n. l. konala bitva, v níž Peršané utrpěli rozhodující porážku. Stejně jako řada dalších boiotijských měst jsou soupeřem Théb.
Playable: False
Initial Power: 26
No Effect
Diovi učedníci Diovi učedníci
Orchomenos je soupeřem Théb už od mykénských časů. Kolem roku 600 př. n. l. se sice přidal k Boiotijské lize, přesto však spolu tyto dvě města stále soupeří.
Playable: False
Initial Power: 22
No Effect
Následovníci Poseidona Následovníci Poseidona
U Platají se v roce 479 př. n. l. konala bitva, v níž Peršané utrpěli rozhodující porážku. Stejně jako řada dalších boiotijských měst jsou soupeřem Théb.
Playable: False
Initial Power: 26
No Effect
Théby Théby
Théby jsou největším a nejmocnějším městem v Boiotii a vůdcem Boiotijské ligy. Toto postavení jim bylo odebráno jako trest za protivlastenecké chování během perské invaze, ale Sparta ho později obnovila.
Playable: True
Initial Power: 29
Vzestup vojenství: +15% k morálce všech jednotek
Soupeř Athén: -20 k diplomatickým vztahům se všemi iónskými frakcemi
[NOT DISPLAYED] trvale dodává bohatství pouze hlavnímu městu frakce / rozsah: frakce
Následovníci Héry Následovníci Héry
Thespiae se k Boiotijské lize přidaly poté, co musely čelit vpádu Thesálie. Je to soused a blízký spojenec Théb, i když po vpádu Peršanů mezi nimi vzrostlo napětí.
Playable: False
Initial Power: 23
No Effect
Velitel
160 Vybraní hoplíté
Vybraní hoplíté
(Pel_Picked_Hoplites)
pěchota s kopími
střelecká pěchota
120 Lučištníci
Lučištníci
(Pel_Archers)
střelecká pěchota
120 Oštěpáři
Oštěpáři
(Pel_Javelinmen)
střelecká pěchota
120 Prakovníci
Prakovníci
(Pel_Slingers)
střelecká pěchota
pěchota s kopími
160 Hoplíté
Hoplíté
(Pel_Hoplites)
pěchota s kopími
160 Lehcí hoplíté
Lehcí hoplíté
(Pel_Light_Hoplites)
pěchota s kopími
160 Hoplítská domobrana
Hoplítská domobrana
(Pel_Militia_Hoplites)
pěchota s kopími
160 Vybraní hoplíté
Vybraní hoplíté
(Pel_Picked_Hoplites)
pěchota s kopími
kontaktní jízda
80 Hippeis
Hippeis
(Pel_Hippeus)
kontaktní jízda
80 Lehká jízda
Lehká jízda
(Pel_Light_Cavalry)
kontaktní jízda
80 Thébští hippeis
Thébští hippeis
(Pel_Theban_Hippeus)
kontaktní jízda
Admirál
80 Triéra - Obrnění námořníci
Triéra - Obrnění námořníci
(Pel_Armoured_Marines_Three)
kontaktní loď
kontaktní loď
80 Triéra - Obrnění námořníci
Triéra - Obrnění námořníci
(Pel_Armoured_Marines_Three)
kontaktní loď
80 Triéra - Námořníci
Triéra - Námořníci
(Pel_Marines_Three)
kontaktní loď
střelecká loď
60 Diéra - Námořní lučištníci
Diéra - Námořní lučištníci
(Pel_Archer_Marines_Two)
střelecká loď
60 Diéra - Námořní oštěpáři
Diéra - Námořní oštěpáři
(Pel_Javelin_Marines_Two)
střelecká loď
Chios
Iónský spolek (Hněv Sparty)
Mytiléna
Iónský spolek (Hněv Sparty)
Oinoi
Iónský spolek (Hněv Sparty)
Samos
Iónský spolek (Hněv Sparty)
Naupaktos
Athény (Hněv Sparty)
Thermon
Aitólský spolek (Hněv Sparty)
Ambrákie
Kórinthos (Hněv Sparty)
Anaktorio
Kórinthos (Hněv Sparty)
Pronnoi
Kórinthos (Hněv Sparty)
Amfipolis
Athény (Hněv Sparty)
Krinides
Athény (Hněv Sparty)
Argos
Argos (Hněv Sparty)
Kórinthos
Kórinthos (Hněv Sparty)
Mantinea
Argos (Hněv Sparty)
Melos
Melos (Hněv Sparty)
Athény
Athény (Hněv Sparty)
Lavrio
Athény (Hněv Sparty)
Naxos
Athény (Hněv Sparty)
Paros
Athény (Hněv Sparty)
Delfy
Boiótský spolek (Hněv Sparty)
Lamie
Sparta (Hněv Sparty)
Opos
Boiótský spolek (Hněv Sparty)
Théby
Boiótský spolek (Hněv Sparty)
Karpathos
Rhodos (Hněv Sparty)
Kós
Athény (Hněv Sparty)
Lindos
Rhodos (Hněv Sparty)
Rhodos
Rhodos (Hněv Sparty)
Élis
Élis (Hněv Sparty)
Olympie
Élis (Hněv Sparty)
Patry
Akajský spolek (Hněv Sparty)
Zakynthos
Athény (Hněv Sparty)
Antigónie
Épeiros (Hněv Sparty)
Dodóna
Épeiros (Hněv Sparty)
Elaia
Épeiros (Hněv Sparty)
Korkyra
Korkyra (Hněv Sparty)
Andros
Athény (Hněv Sparty)
Kalkis
Athény (Hněv Sparty)
Karystos
Athény (Hněv Sparty)
Oreos
Athény (Hněv Sparty)
Byzantion
Byzantion (Hněv Sparty)
Kypsela
Thrákie (Hněv Sparty)
Perinthos
Byzantion (Hněv Sparty)
Sestos
Athény (Hněv Sparty)
Efez
Iónský spolek (Hněv Sparty)
Halikarnassos
Iónský spolek (Hněv Sparty)
Knidos
Iónský spolek (Hněv Sparty)
Milétos
Iónský spolek (Hněv Sparty)
Mende
Athény (Hněv Sparty)
Olinthos
Kórinthos (Hněv Sparty)
Torone
Athény (Hněv Sparty)
Kibyra
Perská říše (Hněv Sparty)
Kolosy
Perská říše (Hněv Sparty)
Fasélis
Perská říše (Hněv Sparty)
Xanthos
Perská říše (Hněv Sparty)
Gortyna
Gortyn (Hněv Sparty)
Knóssos
Knóssos (Hněv Sparty)
Kydónie
Kydónie (Hněv Sparty)
Kythéra
Sparta (Hněv Sparty)
Messánie
Sparta (Hněv Sparty)
Pylos
Sparta (Hněv Sparty)
Sparta
Sparta (Hněv Sparty)
Sardy
Perská říše (Hněv Sparty)
Smyrna
Perská říše (Hněv Sparty)
Aigai
Makedonie (Hněv Sparty)
Argos Orestiko
Makedonie (Hněv Sparty)
Arnisa
Makedonie (Hněv Sparty)
Dion
Makedonie (Hněv Sparty)
Malé Kyklady
Malé Dodekany
Malé ostrovy
Malé Saróny
Malé Sporady
Ilion
Iónský spolek (Hněv Sparty)
Kyzikos
Perská říše (Hněv Sparty)
Myrina
Athény (Hněv Sparty)
Pergamon
Perská říše (Hněv Sparty)
Antipodi
Larisa
Thesálští rebelové (Hněv Sparty)
Farsál
Thesálští rebelové (Hněv Sparty)
Féry
Thesálští rebelové (Hněv Sparty)
Abdéra
Athény (Hněv Sparty)
Ainos
Athény (Hněv Sparty)
Maroneia
Athény (Hněv Sparty)
Thasos
Athény (Hněv Sparty)