menu
HomeDomů / Total War: Rome II / Masagetové
Masagetové Velká kampaň

Masagetové

Massagetové byli kmenovou konfederací, která sdružovala samé zuřivé stepní bojovníky. Kýros Veliký, zakladatel Achaimenovské říše, byl zabit v bitvě proti nim, když vedl perské armády hlouběji do stepí. Dodnes se jedná o nebezpečné protivníky, obávané a uznávané svými sousedy.

Masagetové

Campaign Map

Masagetové
Masagetové

Faction Name

Masagetové

Campaign

main_rome

Culture

rom_Barbarian

Subculture

sc_rom_barb_east

Military Group

saka

Faction Group

rom_faction_group_nomadic

Faction Group

Nomádské kmeny Nomádské kmeny
Skytové a Sarmati jsou agresivní kočovní válečníci, proslavení pro své jezdecké a střelecké umění.
[NOT DISPLAYED] +2 k zabezpečení proti činnosti autoritativních záškodníků
[NOT DISPLAYED] +4 k zabezpečení proti činnosti vychytralých záškodníků
[NOT DISPLAYED] +3 k zabezpečení proti činnosti odhodlaných záškodníků
Horda: +3 k verbovacím pozicím v domovské provincii
Nájezdníci: +50 % k příjmům z nájezdů a plenění

Political Parties

Klan černých koní Klan černých koní
Ačkoli nejsou královské krve, vyžadují kmenoví šlechtici od svých válečníků respekt a od nepřátel nic než naprostý strach.
Playable: False
Initial Power: 50
No Effect
Klan obřích jelenů Klan obřích jelenů
Ačkoli nejsou královské krve, vyžadují kmenoví šlechtici od svých válečníků respekt a od nepřátel nic než naprostý strach.
Playable: False
Initial Power: 50
No Effect
Klan zlatých zvířat Klan zlatých zvířat
Ačkoli nejsou královské krve, vyžadují kmenoví šlechtici od svých válečníků respekt a od nepřátel nic než naprostý strach.
Playable: False
Initial Power: 50
No Effect
Klan červeného orla Klan červeného orla
Ačkoli nejsou královské krve, vyžadují kmenoví šlechtici od svých válečníků respekt a od nepřátel nic než naprostý strach.
Playable: False
Initial Power: 50
No Effect
Massagetové Massagetové
Menší klany kočovných kmenů, sestávající z řady malých království, a lidé, které si podmanily, byly ovládány královskou linií, jež vládla železnou pěstí.
Playable: True
Initial Power: 70
[NOT DISPLAYED] trvale dodává bohatství pouze hlavnímu městu frakce / rozsah: frakce
Venkovský život: +40 % k příjmům z chovných budov
Kmenová zuřivost: +15 % k morálce v bitvách na vlastním nebo spojeneckém území
Klan stepních pánů Klan stepních pánů
Ačkoli nejsou královské krve, vyžadují kmenoví šlechtici od svých válečníků respekt a od nepřátel nic než naprostý strach.
Playable: False
Initial Power: 50
No Effect
Klan dřevěného luku Klan dřevěného luku
Ačkoli nejsou královské krve, vyžadují kmenoví šlechtici od svých válečníků respekt a od nepřátel nic než naprostý strach.
Playable: False
Initial Power: 50
No Effect
Velitel
80 Urození jízdní střelci
Urození jízdní střelci
(Ste_Noble_Horse_Archers)
střelecká jízda
80 Urození stepní jízdní kopiníci
Urození stepní jízdní kopiníci
(Ste_Noble_Lancers)
útočná jízda
80 Saka katafrakti
Saka katafrakti
(Ste_Saka_Cataphracts)
útočná jízda
kontaktní pěchota
160 Mladí sekerníci
Mladí sekerníci
(Ste_Young_Axes)
kontaktní pěchota
střelecká pěchota
120 Stepní střelci
Stepní střelci
(Ste_Archers)
střelecká pěchota
pěchota s kopími
160 Stepní kopiníci
Stepní kopiníci
(Ste_Spear)
pěchota s kopími
160 Kmenoví válečníci
Kmenoví válečníci
(Ste_Tribesmen)
pěchota s kopími
střelecká jízda
80 Obrnění jízdní střelci
Obrnění jízdní střelci
(Ste_Armour_Horse_Archers)
střelecká jízda
80 Stepní jízdní střelci
Stepní jízdní střelci
(Ste_Horse_Archers)
střelecká jízda
80 Stepní jízdní harcovníci
Stepní jízdní harcovníci
(Ste_Horse_Skirm)
střelecká jízda
80 Urození jízdní střelci
Urození jízdní střelci
(Ste_Noble_Horse_Archers)
střelecká jízda
80 Jízdní lučištníci saka katafrakti
Jízdní lučištníci saka katafrakti
(Ste_Saka_Cataphract_Horse_Archers)
střelecká jízda
útočná jízda
80 Obrnění stepní jízdní kopiníci
Obrnění stepní jízdní kopiníci
(Ste_Armoured_Lancers)
útočná jízda
80 Stepní jízdní kopiníci
Stepní jízdní kopiníci
(Ste_Lancers)
útočná jízda
80 Urození stepní jízdní kopiníci
Urození stepní jízdní kopiníci
(Ste_Noble_Lancers)
útočná jízda
80 Saka katafrakti
Saka katafrakti
(Ste_Saka_Cataphracts)
útočná jízda
80 Urození sakští obrnění jízdní kopiníci
Urození sakští obrnění jízdní kopiníci
(Ste_Saka_Noble_Armour_Lancers)
útočná jízda
polní artilerie
40 Balista na stepní baště
Balista na stepní baště
(Ste_Ballista_Bastion)
polní artilerie
40 Stepní balista
Stepní balista
(Ste_Ballista)
polní artilerie
Admirál
100 Střední střelecká nájezdnická loď - Stepní střelci
Střední střelecká nájezdnická loď - Stepní střelci
(Ste_Archers_Medium_Raider)
střelecká loď
120 Těžká nájezdnická loď - Stepní kopiníci
Těžká nájezdnická loď - Stepní kopiníci
(Ste_Spear_Heavy_Raider)
kontaktní loď
kontaktní loď
100 Střední útočná nájezdnická loď - Mladí sekerníci
Střední útočná nájezdnická loď - Mladí sekerníci
(Ste_Axes_Medium_Raider)
kontaktní loď
120 Perská útočná tetréra - Stepní kopiníci
Perská útočná tetréra - Stepní kopiníci
(Ste_Spear_Four)
kontaktní loď
120 Těžká nájezdnická loď - Stepní kopiníci
Těžká nájezdnická loď - Stepní kopiníci
(Ste_Spear_Heavy_Raider)
kontaktní loď
80 Útočná nájezdnická loď - Kmenoví válečníci
Útočná nájezdnická loď - Kmenoví válečníci
(Ste_Tribesmen_Raider)
kontaktní loď
střelecká loď
140 Řecká pentéra se střelci - Stepní střelci
Řecká pentéra se střelci - Stepní střelci
(Ste_Archers_Five)
střelecká loď
100 Střední střelecká nájezdnická loď - Stepní střelci
Střední střelecká nájezdnická loď - Stepní střelci
(Ste_Archers_Medium_Raider)
střelecká loď
80 Střelecká nájezdnická loď - Stepní střelci
Střelecká nájezdnická loď - Stepní střelci
(Ste_Archers_Raider)
střelecká loď
loď s artilerií
40 Římská quinqueréma s lehkou artilerií - Východní balista (loď)
Římská quinqueréma s lehkou artilerií - Východní balista (loď)
(Scy_Ballista_Five)
loď s artilerií
Myos Hormos
Egypt
Memfis
Egypt
Alexandrie
Egypt
Diospolis
Egypt
Thapsus
Libye
Macomades
Libye
Leptis Magna
Libye
Kartágo
Kartágo
Aksum
Axum
Meroe
Meroe
Ptolemais Theron
Blemyové
Burdigala
Akvitáni
Nemossos
Arvernové
Lemonum
Piktonové
Eudaemon
Himjar
Maskat
Maskat
Marib
Sába
Gerrha
Gerrha
Adummatu
Kedarité
Yathrib
Ma'in
Alexandria Arachosia
Arachosie
Kapisene
Arachosie
Artacoana
Arie
Phrada
Sagartie
Merv
Arie
Armavir
Arménie
Tushpa
Arménie
Arsamosata
Arménie
Efez
Sardy
Pergamon
Pergamon
Pessinus
Sardy
Rhodos
Rhodos
Baktra
Baktrie
Eucratideia
Baktrie
Kartuba
Turdetanové
Gadira
Nové Kartágo
Treverorum
Treveriové
Nemetocenna
Atrebáté
Nikomédie
Bithynie
Sinop
Pontus
Amaseia
Pontus
Trapezos
Trapézos
Tanais
Krym
Fanagorie
Krym
Panticapaeum
Krym
Eborakon
Briganté
Camulodunon
Icenové
Moridunon
Demétové
Iska
Dumnoniové
Eildon
Kaledonská konfederace
Eblana
Ebdaniové
Bam
Sagartie
Harmozie
Drangijána
Ibossim
Kartágo
Kart Hadašt
Kartágo
Numantie
Termesťané
Arse
Edetaniové
Gabala
Ardhan
Phasis
Kolchida
Mccheta
Kartli
Namnetum
Namnetové
Bibracte
Haeduové
Cenabum
Karnuté
Kath
Chórezm
Amul
Dahae
Tarsus
Seleukovci
Salamis
Kypr
Side
Kypr
Medhlan
Insubrové
Genua
Ligurie
Patavium
Venetové
Alalie
Etruská liga
Karalis
Kartágo
Petrodava
Bastarnové
Malva
Getové
Sarmizegetusa
Apulijci
Mazaca
Kappadokie
Samosata
Kappadokie
Ancyra
Galacie
Ikonium
Sardy
Pura
Drangijána
Oraea
Drangijána
Bagacum
Nerviové
Vesontio
Sequaniové
Athény
Athény
Hierapytna
Knóssos
Sparta
Sparta
Casurgis
Bójové
Istros
Bójové
Delminium
Daorsiové
Epidamnos
Ardijové
Iader
Dalmátové
Volterra
Etruská liga
Řím
Řím
Ariminum
Etruská liga
Neapol
Řím
Kyréna
Kyrenaika
Paraitonion
Kyrenaika
Augila
Nasamonové
Ammonium
Kyrenaika
Evora
Hispánští Keltové
Olisipo
Luzitánie
Apollónie
Epirus
Pella
Makedonie
Lárisa
Epirus
Flevum
Frísové
Tulifurdum
Cheruskové
Uburzis
Markomani
Cosentia
Řím
Brundisium
Řím
Lilybaeum
Kartágo
Syrakusy
Syrakusy
Migdol
Gaetulové
Dimmidi
Masaesylové
Iol
Nové Kartágo
Tingis
Nové Kartágo
Gazaca
Atropatené
Ekbatana
Atropatené
Rhaga
Persie
Hatra
Médie
Seleukeia
Médie
Charax
Médie
Edessa
Seleukovci
Charmuthas
Nabataea
Jeruzalém
Egypt
Petra
Egypt
Hegra
Nabataea
Singidunum
Skordiskové
Segestica
Breucijští
Akink
Eraviskové
Nisa
Parthie
Zadrakarta
Parthava
Hecatompylos
Parthava
Susia
Parthava
Súsy
Persie
Gor
Persie
Persepolis
Persie
Cydamus
Garamantové
Garama
Garamantové
Solokha
Královská Skythie
Samandar
Aorsoi
Olbia
Catiaroiové
Siracena
Sirakové
Tolosa
Volkové
Massalia
Massilia
Octuduron
Helvétové
Noreia
Noriové
Koria
Raetia
Mons Regius
Aestiové
Galic
Anartové
Tur
Budiniové
Gelonus
Roxolani
Sarai
Thyssagetové
Aktau
Masagetové
Belz
Lugiové
Budorgis
Lugiové
Ascaucalis
Gótové
Alabu
Kimbrové
Lupfurdum
Svébové
Rhougion
Rugiové
Palmýra
Seleukovci
Dura
Seleukovci
Týros
Seleukovci
Antiochie
Seleukovci
Brigantium
Galicie
Aracillum
Kantábrie
Tarraco
Cessetaniové
Terra Incognita
Antheia
Tylis
Navissos
Triballové
Odessos
Království Odrysů
Pulpudeva
Makedonie
Bukhara
Baktrie
Samarkand
Baktrie