menu
HomeDomů / Total War: Rome II / Lusitánové (Hannibal před branami)
Lusitánové (Hannibal před branami) Hannibal před branami

Lusitánové (Hannibal před branami)

Lusitánové obývali Ibérii dlouho předtím, než do ní přišli Kartaginci a Římané. Lusitánové nejsou jedním klanem, ale společenstvím menších kmenů, sjednocených v obraně vlastních zájmů. Jsou to odhodlaní a obratní válečníci, kterým vyhovuje partyzánská válka. Krajinou dříve ovládanou Římany nyní pochodují Hannibalova vojska a Lusitánům se tak nabízí příležitost získat zpět ty části Ibérie, které padly to rukou uchvatitelům. Z počátku je na místě opatrnost, snad bude nutné se s nepřítelem i bratříčkovat, dříve nebo později ale bude z této země vyhnán!

Lusitánové (Hannibal před branami)

Campaign Map

Lusitánové (Hannibal před branami)
Lusitánové (Hannibal před branami)

Faction Name

Lusitánové (Hannibal před branami)

Campaign

main_punic

Culture

rom_Barbarian

Subculture

sc_rom_celtiberian

Military Group

iberian

Faction Group

pun_faction_group_lusitani

Faction Group

Iberské kmeny Iberské kmeny
Iberské kmeny jsou drsní válečníci, kteří se boje nezaleknou.
[NOT DISPLAYED] +3 k zabezpečení proti činnosti autoritativních záškodníků
[NOT DISPLAYED] +2 k zabezpečení proti činnosti vychytralých záškodníků
[NOT DISPLAYED] +4 k zabezpečení proti činnosti odhodlaných záškodníků
Zvědové: Zvyšuje všem postavám šanci na objevení nepřátelských agentů a armád
Bojovný lid: +4 k veřejnému pořádku, pokud je v provincii přítomna armáda

Political Parties

Klan rozzuřených zvířat Klan rozzuřených zvířat
Náčelníci jsou nejmoudřejšími a nejzkušenějšími muži lusitánské kmenové konfederace. Jsou těmi nejpovolanějšími k vládě a jednání.
Playable: False
Initial Power: 40
No Effect
Kmen mořských koní Kmen mořských koní
Náčelníci jsou nejmoudřejšími a nejzkušenějšími muži lusitánské kmenové konfederace. Jsou těmi nejpovolanějšími k vládě a jednání.
Playable: False
Initial Power: 40
No Effect
Klan horských válečníků Klan horských válečníků
Náčelníci jsou nejmoudřejšími a nejzkušenějšími muži lusitánské kmenové konfederace. Jsou těmi nejpovolanějšími k vládě a jednání.
Playable: False
Initial Power: 40
No Effect
Klan železné sekery Klan železné sekery
Náčelníci jsou nejmoudřejšími a nejzkušenějšími muži lusitánské kmenové konfederace. Jsou těmi nejpovolanějšími k vládě a jednání.
Playable: False
Initial Power: 40
No Effect
Lusitánové Lusitánové
Lusitánové, pocházející ze západní části Ibérie, tvoří kmenové společenství proslulé svou bezohlednou rozpínavostí a uměním v boji s mečem falcata. Za nejmoudřejší jsou považováni stařešinové rodu.
Playable: True
Initial Power: 60
Mocní válečníci: +2 k hodnosti pro nové jednotky pěchoty.
[NOT DISPLAYED] trvale dodává bohatství pouze hlavnímu městu frakce / rozsah: frakce
Mistři přepadů: +50 % k šanci na úspěšné přepadení
Klan válečných koní Klan válečných koní
Náčelníci jsou nejmoudřejšími a nejzkušenějšími muži lusitánské kmenové konfederace. Jsou těmi nejpovolanějšími k vládě a jednání.
Playable: False
Initial Power: 40
No Effect
Klan dřevěného štítu Klan dřevěného štítu
Náčelníci jsou nejmoudřejšími a nejzkušenějšími muži lusitánské kmenové konfederace. Jsou těmi nejpovolanějšími k vládě a jednání.
Playable: False
Initial Power: 40
No Effect
Velitel
160 Lusitánská šlechta
Lusitánská šlechta
(Ibe_Lusitani_Nobles)
kontaktní pěchota
80 Scutarijská jízda
Scutarijská jízda
(Ibe_Scutarii_Cav)
kontaktní jízda
kontaktní pěchota
160 Partyzánští bojovníci
Partyzánští bojovníci
(Ibe_Guerilla_Warriors)
kontaktní pěchota
160 Iberští šermíři
Iberští šermíři
(Ibe_Sword)
kontaktní pěchota
160 Veteránští bojovníci se štíty
Veteránští bojovníci se štíty
(Ibe_Vet_Shield_Warriors)
kontaktní pěchota
střelecká pěchota
120 Baleárští prakovníci
Baleárští prakovníci
(Ibe_Balearic_Slingers)
střelecká pěchota
120 Iberští harcovníci
Iberští harcovníci
(Ibe_Skirm)
střelecká pěchota
120 Iberští prakovníci
Iberští prakovníci
(Ibe_Slingers)
střelecká pěchota
pěchota s kopími
160 Scutariijští kopiníci
Scutariijští kopiníci
(Ibe_Scut_Spear)
pěchota s kopími
160 Iberští kmenoví válečníci
Iberští kmenoví válečníci
(Ibe_Tribesmen)
pěchota s kopími
kontaktní jízda
80 Iberská jízda
Iberská jízda
(Ibe_Cav)
kontaktní jízda
80 Scutarijská jízda
Scutarijská jízda
(Ibe_Scutarii_Cav)
kontaktní jízda
střelecká jízda
80 Kantabrijská jízda
Kantabrijská jízda
(Ibe_Cantabrian_Cav)
střelecká jízda
obranná artilerie
40 Obří iberská balista
Obří iberská balista
(Ibe_Giant_Ballista)
obranná artilerie
40 Škorpión na iberské baště
Škorpión na iberské baště
(Ibe_Scorpion_Bastion)
obranná artilerie
40 Iberský škorpión (obranný)
Iberský škorpión (obranný)
(Ibe_Scorpion)
obranná artilerie
polní artilerie
40 Balista na iberské baště
Balista na iberské baště
(Ibe_Ballista_Bastion)
polní artilerie
40 Iberská balista
Iberská balista
(Ibe_Ballista)
polní artilerie
40 Iberský škorpión
Iberský škorpión
(Ibe_Cheiroballistra)
polní artilerie
40 Těžký iberský katapult
Těžký iberský katapult
(Ibe_Large_Onager)
polní artilerie
40 Katapult na iberské baště
Katapult na iberské baště
(Ibe_Onager_Bastion)
polní artilerie
40 Iberský katapult
Iberský katapult
(Ibe_Onager)
polní artilerie
Admirál
120 Těžká nájezdnická loď - Veteránští bojovníci se štíty
Těžká nájezdnická loď - Veteránští bojovníci se štíty
(Ibe_Lusitani_Nobles_Raider)
kontaktní loď
100 Střední střelecká nájezdnická loď - Iberští harcovníci
Střední střelecká nájezdnická loď - Iberští harcovníci
(Ibe_Skirm_Medium_Raider)
střelecká loď
kontaktní loď
120 Těžká nájezdnická loď - Veteránští bojovníci se štíty
Těžká nájezdnická loď - Veteránští bojovníci se štíty
(Ibe_Lusitani_Nobles_Raider)
kontaktní loď
120 Perská útočná tetréra - Scutarii
Perská útočná tetréra - Scutarii
(Ibe_Scutarii_Four)
kontaktní loď
100 Střední útočná nájezdnická loď - Iberští šermíři
Střední útočná nájezdnická loď - Iberští šermíři
(Ibe_Sword_Medium_Raider)
kontaktní loď
80 Útočná nájezdnická loď - Iberští kmenoví válečníci
Útočná nájezdnická loď - Iberští kmenoví válečníci
(Ibe_Tribesmen_Raider)
kontaktní loď
střelecká loď
100 Střední střelecká nájezdnická loď - Iberští harcovníci
Střední střelecká nájezdnická loď - Iberští harcovníci
(Ibe_Skirm_Medium_Raider)
střelecká loď
140 Řecká pentéra se střelci - Iberští prakovníci
Řecká pentéra se střelci - Iberští prakovníci
(Ibe_Slingers_Five)
střelecká loď
80 Střelecká nájezdnická loď - Iberští prakovníci
Střelecká nájezdnická loď - Iberští prakovníci
(Ibe_Slingers_Raider)
střelecká loď
loď s artilerií
40 Římská quinqueréma s lehkou artilerií - Iberská balista (loď)
Římská quinqueréma s lehkou artilerií - Iberská balista (loď)
(Ibe_Ballista_Five)
loď s artilerií
40 Římská quinqueréma s artilerií - Iberský katapult (loď)
Římská quinqueréma s artilerií - Iberský katapult (loď)
(Ibe_Onager_Five)
loď s artilerií
Capsa
Massylové (Hannibal před branami)
Kartágo
Kartágo (Hannibal před branami)
Hadrumentum
Kartágo (Hannibal před branami)
Burdigala
Tarbellové (Hannibal před branami)
Iruna
Vaskonové (Hannibal před branami)
Libisosa
Oretánové (Hannibal před branami)
Numantie
Arevakové (Hannibal před branami)
Toletum
Karpetanové (Hannibal před branami)
Alalia
Řím (Hannibal před branami)
Karalis
Řím (Hannibal před branami)
Olbia
Řím (Hannibal před branami)
Arretium
Etruská liga (Hannibal před branami)
Pisae
Řím (Hannibal před branami)
Tarquinii
Etruská liga (Hannibal před branami)
Asturie
Asturové (Hannibal před branami)
Lugos
Galliciové (Hannibal před branami)
Pallantia
Vaccaei (Hannibal před branami)
Portus Amanum
Kantabrijci (Hannibal před branami)
Genua
Ligurie (Hannibal před branami)
Patavium
Venetové (Hannibal před branami)
Placentia
Bójové (Hannibal před branami)
Vercelum
Insubrové (Hannibal před branami)
Lugdunum
Allobrogové (Hannibal před branami)
Massilia
Massilia (Hannibal před branami)
Nemausus
Volkové (Hannibal před branami)
Tolosa
Volkové (Hannibal před branami)
Cissis
Cessetaniové (Hannibal před branami)
Emporion
Emporion (Hannibal před branami)
Ilerda
Ilergetové (Hannibal před branami)
Salduba
Ilerkavoni (Hannibal před branami)
Nové Kartágo
Kartágo (Hannibal před branami)
Ibossim
Kartágo (Hannibal před branami)
Ilici
Kartágo (Hannibal před branami)
Saguntum
Kartágo (Hannibal před branami)
Capua
Řím (Hannibal před branami)
Řím
Řím (Hannibal před branami)
Tarracina
Řím (Hannibal před branami)
Ebora
Celtikové (Hannibal před branami)
Helmantica
Vetonové (Hannibal před branami)
Olisipo
Lusitánové (Hannibal před branami)
Buxentum
Samnité (Hannibal před branami)
Croton
Řím (Hannibal před branami)
Tarentum
Řím (Hannibal před branami)
Thurii
Řím (Hannibal před branami)
Rutubis
Gaetulové (Hannibal před branami)
Siga
Masaesylové (Hannibal před branami)
Tingis
Kartágo (Hannibal před branami)
Volubilis
Maurové (Hannibal před branami)
Cirta
Massylové (Hannibal před branami)
Hippo Regius
Kartágo (Hannibal před branami)
Iol
Kartágo (Hannibal před branami)
Sitifi
Masaesylové (Hannibal před branami)
Barium
Samnité (Hannibal před branami)
Beneventum
Samnité (Hannibal před branami)
Sipontum
Samnité (Hannibal před branami)
Lilybaeum
Řím (Hannibal před branami)
Messana
Řím (Hannibal před branami)
Syrakusy
Syrakusy (Hannibal před branami)
Terra Incognita
Leptis Magna
Libye (Hannibal před branami)
Tacapae
Libye (Hannibal před branami)
Thenteos
Garamantové (Hannibal před branami)
Turris Tamalleni
Garamantové (Hannibal před branami)
Gades
Kartágo (Hannibal před branami)
Kartuba
Turdetanové (Hannibal před branami)
Ancona
Řím (Hannibal před branami)
Corfinium
Řím (Hannibal před branami)
Pisaurum
Řím (Hannibal před branami)
Spoletium
Etruská liga (Hannibal před branami)