menu
HomeDomů / Total War: Rome II / Tarchuna (Vzestup republiky)
Tarchuna (Vzestup republiky) Vzestup republiky

Tarchuna (Vzestup republiky)

Tarchuna patří mezi dvanáct měst elegantní a sofistikované etruské civilizace. V intelektuální temnotě své doby Etruskové září kulturní, náboženskou a řemeslnou vytříbeností, jíž se vyrovnají pouze staré a velmi respektované řecké městské státy. Etruská města hrají svou vlastní ligu, a proto mezi sebou v prvé řadě soutěží a teprve poté se přátelí. Tarchuna leží na pohodlném místě uprostřed etruského území. Benefituje z dobrých obchodních vztahů se svými sousedy a tradičně se spoléhá při zajišťování bezpečnosti na vlastní vojenskou sílu. Tarchuna touží po zachování příznivého statu quo v regionu. Tento stav samozřejmě svědčí především jejím vlastním obyvatelům. Najdou se však mocnosti, které mají zájmy a tužby zcela protichůdné. Mocný a rostoucí Řím hrozí z jihu, povstalečtí Galové, kteří jsou každým dnem početnější, okupují země na severu a východě. Nadvládu nad moři drží Řekové a Kartáginci. S inteligentním přístupem a božskou pomocí však Tarchuna může dosáhnout vítězství a prosperity!

Tarchuna (Vzestup republiky)

Campaign Map

Tarchuna (Vzestup republiky)

Faction Name

Tarchuna (Vzestup republiky)

Campaign

main_invasion

Culture

rom_Roman

Subculture

sc_rom_etruscan

Military Group

inv_etruscan

Faction Group

inv_faction_group_italian_civilizations

Faction Group

Italské civilizace Italské civilizace
Tyto prastaré národy sídlící v srdci Apeninského poloostrova pokládají základy civilizace.
(NOT DISPLAYED) Enables local recruitment of champions
(NOT DISPLAYED) Enables local recruitment of dignitaries
(NOT DISPLAYED) Pre-siege: siege tower
Odsouzen ke slávě: -50 % k odporu vůči cizí okupaci
Písemnictví: +10 % k rychlosti výzkumu
[NOT DISPLAYED] +3 k zabezpečení proti činnosti autoritativních záškodníků
[NOT DISPLAYED] +3 k zabezpečení proti činnosti vychytralých záškodníků
[NOT DISPLAYED] +3 k zabezpečení proti činnosti odhodlaných záškodníků
+100% movement range for all fleets

Political Parties

Stoupenci Tina Stoupenci Tina
PLACEHOLDER DESCRIPTION
Playable: False
Initial Power: 35
No Effect
Stoupenci Aity Stoupenci Aity
PLACEHOLDER DESCRIPTION
Playable: False
Initial Power: 35
No Effect
Stoupenci Calua Stoupenci Calua
PLACEHOLDER DESCRIPTION
Playable: False
Initial Power: 35
No Effect
Stoupenci Fufluna Stoupenci Fufluna
PLACEHOLDER DESCRIPTION
Playable: False
Initial Power: 35
No Effect
Stoupenci Nortaie Stoupenci Nortaie
PLACEHOLDER DESCRIPTION
Playable: False
Initial Power: 35
No Effect
Stoupenci Selvanse Stoupenci Selvanse
PLACEHOLDER DESCRIPTION
Playable: False
Initial Power: 35
No Effect
Rod Velcha Rod Velcha
PLACEHOLDER DESCRIPTION
Playable: False
Initial Power: 35
No Effect
Rod Spurinna Rod Spurinna
PLACEHOLDER DESCRIPTION
Playable: True
Initial Power: 35
(NOT DISPLAYED) Enables local recruitment of champions
(NOT DISPLAYED) Enables local recruitment of spies
Život v luxusu: když Etruskové z Tarchuny ztratí hlavní město své frakce, prohrají hru
Akce vlády: pravidelné pořádání setkání Fanum Voltumnae s rozličnými efekty
[NOT DISPLAYED] trvale dodává bohatství pouze hlavnímu městu frakce / rozsah: frakce
Velitel
80 Etruská jízda
Etruská jízda
(inv_etr_etruscan_cavalry)
kontaktní jízda
160 Etruští těžcí hoplíté
Etruští těžcí hoplíté
(inv_etr_heavy_hoplites)
pěchota s kopími
kontaktní pěchota
160 Etruská pěchota se sekerami
Etruská pěchota se sekerami
(inv_etr_axe_infantry)
kontaktní pěchota
160 Etruská městská stráž
Etruská městská stráž
(inv_etr_city_guard)
kontaktní pěchota
160 Italičtí šermíři
Italičtí šermíři
(inv_ita_italic_swordsmen)
kontaktní pěchota
160 Domorodí aequští šermíři
Domorodí aequští šermíři
(inv_local_aequi_swordsmen)
kontaktní pěchota
160 Bruttijští domorodí kmenoví válečníci
Bruttijští domorodí kmenoví válečníci
(inv_local_brutii_tribesmen)
kontaktní pěchota
160 Domorodá kartaginská pěchota
Domorodá kartaginská pěchota
(inv_local_carthaginian_infantry)
kontaktní pěchota
160 Domorodí galští sekerníci
Domorodí galští sekerníci
(inv_local_gallic_axemen)
kontaktní pěchota
160 Domorodí italičtí horalé
Domorodí italičtí horalé
(inv_local_italian_hillmen)
kontaktní pěchota
160 Latinští domorodí kmenoví válečníci
Latinští domorodí kmenoví válečníci
(inv_local_latin_tribesmen)
kontaktní pěchota
160 Domorodí ligurští sekerníci
Domorodí ligurští sekerníci
(inv_local_ligurian_axe_warriors)
kontaktní pěchota
160 Domorodí ligurští šermíři
Domorodí ligurští šermíři
(inv_local_ligurian_swordsmen)
kontaktní pěchota
160 Domorodí lukanští válečníci
Domorodí lukanští válečníci
(inv_local_lucanian_warriors)
kontaktní pěchota
160 Nazí domorodí válečníci
Nazí domorodí válečníci
(inv_local_naked_warriors)
kontaktní pěchota
160 Domorodí sabinští válečníci
Domorodí sabinští válečníci
(inv_local_sabine_warriors)
kontaktní pěchota
160 Samnitští domorodí pěšáci
Samnitští domorodí pěšáci
(inv_local_samnite_infantryman)
kontaktní pěchota
160 Domorodí sardští horalé
Domorodí sardští horalé
(inv_local_sardi_hillmen)
kontaktní pěchota
160 Sicilští domorodí kmenoví válečníci
Sicilští domorodí kmenoví válečníci
(inv_local_sicilian_tribesmen)
kontaktní pěchota
160 Domorodí válečníci bez kmene
Domorodí válečníci bez kmene
(inv_local_tribeless_warriors)
kontaktní pěchota
160 Domorodí umbrijští horalé
Domorodí umbrijští horalé
(inv_local_umbrian_hillmen)
kontaktní pěchota
160 Domorodí voluští válečníci
Domorodí voluští válečníci
(inv_local_volsci_warriors)
kontaktní pěchota
střelecká pěchota
120 Etruští lučištníci
Etruští lučištníci
(inv_etr_archers)
střelecká pěchota
120 Etruští harcovníci
Etruští harcovníci
(inv_etr_skirmishers)
střelecká pěchota
120 Etruští prakovníci
Etruští prakovníci
(inv_etr_slingers)
střelecká pěchota
120 Domorodí japygští lučištníci
Domorodí japygští lučištníci
(inv_local_apulian_archers)
střelecká pěchota
120 Domorodí japygští oštěpaři
Domorodí japygští oštěpaři
(inv_local_apulian_javelinmen)
střelecká pěchota
120 Domorodí bruttijští práčníci
Domorodí bruttijští práčníci
(inv_local_brutii_slingers)
střelecká pěchota
120 Domorodí galští lovci
Domorodí galští lovci
(inv_local_gallic_hunters)
střelecká pěchota
120 Domorodí řečtí lučištníci
Domorodí řečtí lučištníci
(inv_local_greek_archers)
střelecká pěchota
120 Domorodí italičtí harcovníci
Domorodí italičtí harcovníci
(inv_local_italian_skirmishers)
střelecká pěchota
120 Domorodí italičtí práčníci
Domorodí italičtí práčníci
(inv_local_italian_slingers)
střelecká pěchota
120 Lukanská domorodá přepadová jednotka
Lukanská domorodá přepadová jednotka
(inv_local_lucanian_ambushers)
střelecká pěchota
120 Domorodí sabinští harcovníci
Domorodí sabinští harcovníci
(inv_local_sabine_skirmishers)
střelecká pěchota
120 Domorodí sardští lučištníci
Domorodí sardští lučištníci
(inv_local_sardi_bowmen)
střelecká pěchota
pěchota s kopími
160 Etruští těžcí hoplíté
Etruští těžcí hoplíté
(inv_etr_heavy_hoplites)
pěchota s kopími
160 Etruští hoplíté
Etruští hoplíté
(inv_etr_hoplites)
pěchota s kopími
160 Etruští lehcí kopiníci
Etruští lehcí kopiníci
(inv_etr_light_spearmen)
pěchota s kopími
160 Domorodí kartaginští kopiníci
Domorodí kartaginští kopiníci
(inv_local_carthaginian_spearmen)
pěchota s kopími
160 Řecká domorodá domobrana
Řecká domorodá domobrana
(inv_local_greek_militia)
pěchota s kopími
160 Domorodí latinští kopiníci
Domorodí latinští kopiníci
(inv_local_latin_spearmen)
pěchota s kopími
160 Domorodí umbrijští kopiníci
Domorodí umbrijští kopiníci
(inv_local_umbrian_spearmen)
pěchota s kopími
160 Domorodí voluští kopiníci
Domorodí voluští kopiníci
(inv_local_volsci_spearmen)
pěchota s kopími
kontaktní jízda
80 Etruská jízda
Etruská jízda
(inv_etr_etruscan_cavalry)
kontaktní jízda
80 Italická jízda
Italická jízda
(inv_etr_italian_cavalry)
kontaktní jízda
80 Domorodí aequští jezdci
Domorodí aequští jezdci
(inv_local_aequi_horsemen)
kontaktní jízda
80 Domorodá kampánská jízda
Domorodá kampánská jízda
(inv_local_campanian_cavalry)
kontaktní jízda
80 Domorodí galští jezdci
Domorodí galští jezdci
(inv_local_gallic_horsemen)
kontaktní jízda
80 Domorodí ligurští jezdci
Domorodí ligurští jezdci
(inv_local_ligurian_horsemen)
kontaktní jízda
střelecká jízda
80 Italičtí jízdní harcovníci
Italičtí jízdní harcovníci
(inv_etr_horse_skirmishers)
střelecká jízda
80 Africká jízda
Africká jízda
(inv_local_african_cavalry)
střelecká jízda
80 Domorodí venetští nájezdníci
Domorodí venetští nájezdníci
(inv_local_veneti_raiders)
střelecká jízda
jednotka vozů
20 Etruské vozy
Etruské vozy
(inv_etr_chariots)
jednotka vozů
jednotka slonů
12 Afričtí sloni
Afričtí sloni
(inv_local_african_elephants)
jednotka slonů
obranná artilerie
40 Etruská balista
Etruská balista
(inv_etr_ballista)
obranná artilerie
polní artilerie
40 Etruský polybolos
Etruský polybolos
(inv_etr_polybolos)
polní artilerie
Admirál
120 Útočná tetréra - Etruští těžcí hoplíté
Útočná tetréra - Etruští těžcí hoplíté
(inv_etr_four_assault_greek_etruscan_heavy_hoplites)
kontaktní loď
140 Střelecká pentéra - Etruští lučištníci
Střelecká pentéra - Etruští lučištníci
(inv_etr_gre_five_etruscan_archers)
střelecká loď
kontaktní loď
120 Útočná tetréra - Kartáginští hoplíté
Útočná tetréra - Kartáginští hoplíté
(inv_car_specialport_greek_four_hoplites)
kontaktní loď
160 Útočná hexéra - Svatý oddíl
Útočná hexéra - Svatý oddíl
(inv_car_specialport_greek_four_sacred_band)
kontaktní loď
60 Útočná diéra - Kartáginská pěchota
Útočná diéra - Kartáginská pěchota
(inv_car_specialport_greek_two_Infantry)
kontaktní loď
60 Útočná diéra - Kartáginští hoplíté
Útočná diéra - Kartáginští hoplíté
(inv_car_specialport_greek_two_hoplites)
kontaktní loď
60 Útočná diéra - Domobrana s meči
Útočná diéra - Domobrana s meči
(inv_car_specialport_greek_two_sword_militia)
kontaktní loď
120 Útočná tetréra - Etruští těžcí hoplíté
Útočná tetréra - Etruští těžcí hoplíté
(inv_etr_four_assault_greek_etruscan_heavy_hoplites)
kontaktní loď
120 Útočná tetréra - Italičtí šermíři
Útočná tetréra - Italičtí šermíři
(inv_etr_four_assault_greek_italian_swordsmen)
kontaktní loď
60 Útočná diéra - Etruští hoplíté
Útočná diéra - Etruští hoplíté
(inv_etr_two_assault_greek_etruscan_hoplites)
kontaktní loď
60 Útočná diéra - Etruští lehcí kopiníci
Útočná diéra - Etruští lehcí kopiníci
(inv_etr_two_assault_greek_etruscan_light_spearmen)
kontaktní loď
60 Útočná diéra - Italičtí šermíři
Útočná diéra - Italičtí šermíři
(inv_etr_two_assault_greek_italian_swordsmen)
kontaktní loď
střelecká loď
100 Stíhací trihemiolia - Kartáginští oštěpaři
Stíhací trihemiolia - Kartáginští oštěpaři
(inv_car_specialport_greek_two_halfer_car_specialportthaginian_javelin)
střelecká loď
140 Střelecká pentéra - Etruští lučištníci
Střelecká pentéra - Etruští lučištníci
(inv_etr_gre_five_etruscan_archers)
střelecká loď
80 Střelecká triéra - Etruští lučištníci
Střelecká triéra - Etruští lučištníci
(inv_etr_three_assault_greek_etruscan_archers)
střelecká loď
100 Stíhací trihemiolia - Etruští prakovníci
Stíhací trihemiolia - Etruští prakovníci
(inv_etr_two_halfer_etruscan_slingers)
střelecká loď
Barion
Herdonia
Sipious
Sylbion
Algarium
Nùgoro
Terranòa
Thathari
Consentia
Krotón
Terina
Thurii
Brentesion
Hydros
Manduria
Taras
Capua
Neapol
Pithekousai
Poseidonia
Kartágo
Kerkouane
Utica
Aethalia
Aléria
Mantinon
Pallas
Akragas
Entella
Motya
Panormos
Luna
Pisa
Sarsina
Viesul
Aesernia
Histonium
Teate
Felsina
Parmni
Placentia
Ravenna
Brixia
Eporedia
Mediolanon
Vercelum
Cornus
Karalis
Nuraxi
Sulci
Hipponion
Locri
Rhegion
Skyllition
Anagni
Antium
Casinum
Fregellae
Clavenna
Comum
Oscela
Albingaunum
Asta
Retovium
Stalia
Aceruntia
Elea
Herakleia
Potentia
Ausculum
Firmum
Hadria
Bergamum
Feltria
Sebatum
Tridentum
Ostia
Řím
Alba Fucens
Cures
Nursia
Reate
Bovianum
Compsa
Corfinium
Terventum
Ariminum
Caesena
Sena
Agyrion
Katane
Kephaloidion
Messini
Gela
Hybla Heraea
Leontini
Syrakousai
Fufluna
Tarchuna
Vatluna
Velusna
Terra Incognita
Aritim
Clevsin
Felathri
Siena
Iguvium
Perusia
Sestinum
Spolettium
Cisra
Veje
Patavium
Tarvisium
Tegeste
Vedinum