menu
HomeDomů / Total War: Rome II / Řím
Řím Velká kampaň

Řím

Řím bude vládnout světu. Je to jeho osud a vždy byl.

Římané o sobě tvrdí, že jsou potomky Hérakla, a nepostrádají proto občanskou hrdost. Římané jsou národem urputným: jejich město založili Romulus a Remus, dvojčata odkojená vlčicí. Některou z bitev snad občas prohráli, zlomit se ale nikdy nenechali a vždy bojovali dál.

Nyní, obklopeni soupeři a možnými nepřáteli, čelí Římané neustálé hrozbě. Ten, kdo ovládne Řím, ovládne svět, ale pouze silou meče!

Řím

Campaign Map

Řím
Řím

Faction Name

Řím

Campaign

main_rome

Culture

rom_Roman

Subculture

sc_rom_roman

Military Group

roman

Faction Group

rom_faction_group_rome

Faction Group

Řím Řím
Kdo vládne Římu, může ovládnout svět, ale jedině skrze slavné dobyvatelské tažení!
[NOT DISPLAYED] +3 k zabezpečení proti činnosti autoritativních záškodníků
[NOT DISPLAYED] +3 k zabezpečení proti činnosti vychytralých záškodníků
[NOT DISPLAYED] +3 k zabezpečení proti činnosti odhodlaných záškodníků
Římské legie: +2 verbovacích pozic ve všech provinciích
Pochodové rozkazy: +15 % k pohybovému dosahu pro všechny armády

Political Parties

Rod Claudiů Rod Claudiů
Senát je nejdůležitější politickou institucí zajišťující fungování Římské republiky. Jeho členy jsou nejvýznamnější a nejzkušenější politici, jejichž úkolem je určovat směrování domácí i zahraniční politiky a válečného úsilí. Slovo senát pochází z latinského "senex", což doslova znamená "staří muži". Senát je tak v podstatě "radou starších".
Playable: False
Initial Power: 55
No Effect
Rod Korneliů Rod Korneliů
Korneliové jsou jedním z nejproslulejších římských rodů: pochází z něj víc konzulů, velitelů a státníků než z jakékoli jiné římské rodiny. Mimo jiné se mezi jeho vážené členy počítají Scipiové a Sullové. Členem tohoto rodu byl například slavný diktátor Sulla Felix.
Playable: True
Initial Power: 35
[NOT DISPLAYED] trvale dodává bohatství pouze hlavnímu městu frakce / rozsah: frakce
Všichni do služby: -50 % k nákladům na udržování všech pomocných jednotek
Kulturní asimilace: -50 % k postihu na veřejný pořádek za přítomnost cizích kultur
Rod Papiriů Rod Papiriů
Senát je nejdůležitějším trvalým politickým orgánem římské republiky. Tvořili ho ti nejváženější a nejzkušenější politici a jeho hlavním úkolem bylo řídit domácí, zahraniční a vojenskou politiku. Název senátu je odvozen od latinského slova "senex", což doslova znamená "staří lidé", takže to technicky vzato byla "rada starších".
Playable: False
Initial Power: 55
No Effect
Rod Fabiů Rod Fabiů
Senát je nejdůležitější politickou institucí zajišťující fungování Římské republiky. Jeho členy jsou nejvýznamnější a nejzkušenější politici, jejichž úkolem je určovat směrování domácí i zahraniční politiky a válečného úsilí. Slovo senát pochází z latinského "senex", což doslova znamená "staří muži". Senát je tak v podstatě "radou starších".
Playable: False
Initial Power: 55
No Effect
Rod Juliů Rod Juliů
Rod Juliů, pocházející z Alba Longa, byl jedním z nejstarších patricijských rodů. Po celá staletí římské republiky zastávali členové tohoto rodu vysoké úřady. Nejznámějším z celého rodu byl Gaius Julius Caesar, který se stal doživotním diktátorem.
Playable: True
Initial Power: 35
[NOT DISPLAYED] trvale dodává bohatství pouze hlavnímu městu frakce / rozsah: frakce
Barbarobijci: +15% k útoku zblízka v bitvách proti barbarským kmenům
Romanizace: +6 ke kulturní konverzi
Rod Juniů Rod Juniů
Snad díky požehnání bohyně Juno, po níž je pojmenován měsíc červen, jsou Juniové jednou z nejváženějších rodin v Římě. O tuto reputaci se zasloužil Lucius Junius Brutus, který zabil posledního římského krále, Tarqiunia Superba.
Playable: True
Initial Power: 35
[NOT DISPLAYED] trvale dodává bohatství pouze hlavnímu městu frakce / rozsah: frakce
Selská moudrost: +30 % k příjmům ze zemědělských budov.
Otcové zakladatelé: Bonus k veřejnému pořádku (maximálně +6), je-li přítomna latinská kultura
Rod Serviliů Rod Serviliů
Senát je nejdůležitější politickou institucí zajišťující fungování Římské republiky. Jeho členy jsou nejvýznamnější a nejzkušenější politici, jejichž úkolem je určovat směrování domácí i zahraniční politiky a válečného úsilí. Slovo senát pochází z latinského "senex", což doslova znamená "staří muži". Senát je tak v podstatě "radou starších".
Playable: False
Initial Power: 55
No Effect
Velitel
160 Kohorta evocati
Kohorta evocati
(Rom_Evocati_Cohort)
kontaktní pěchota
40 Velitel a jeho osobní stráž
Velitel a jeho osobní stráž
(Rom_General)
velitelská jednotka
40 Legatus
Legatus
(Rom_Legatus)
velitelská jednotka
160 Triariové
Triariové
(Rom_Triarii)
pěchota s kopími
160 Veteránští legionáři
Veteránští legionáři
(Rom_Vet_Legionaries)
kontaktní pěchota
velitelská jednotka
40 Velitel a jeho osobní stráž
Velitel a jeho osobní stráž
(Rom_General)
velitelská jednotka
40 Legatus
Legatus
(Rom_Legatus)
velitelská jednotka
kontaktní pěchota
160 Pomocní baktrijští horalové
Pomocní baktrijští horalové
(Aux_Bac_Hillmen)
kontaktní pěchota
160 Pomocní sekerníci
Pomocní sekerníci
(Aux_Cel_Axe_Warriors)
kontaktní pěchota
160 Pomocný oddíl s obnaženými meči
Pomocný oddíl s obnaženými meči
(Aux_Cel_Naked_Swords)
kontaktní pěchota
160 Pomocný oddíl s krátkými meči
Pomocný oddíl s krátkými meči
(Aux_Cel_Short_Swords)
kontaktní pěchota
160 Pomocní keltští bojovníci
Pomocní keltští bojovníci
(Aux_Cel_Warriors)
kontaktní pěchota
160 Pomocné sbory s falxem
Pomocné sbory s falxem
(Aux_Dac_Falxmen)
kontaktní pěchota
160 Pomocní horalové
Pomocní horalové
(Aux_Eas_Hillmen)
kontaktní pěchota
160 Pomocná egyptská pěchota
Pomocná egyptská pěchota
(Aux_Egy_Infantry)
kontaktní pěchota
160 Pomocní galští bojovníci
Pomocní galští bojovníci
(Aux_Gal_Warriors)
kontaktní pěchota
160 Pomocní Scutarii
Pomocní Scutarii
(Aux_Ibe_Scutarii)
kontaktní pěchota
160 Pomocní iberští šermíři
Pomocní iberští šermíři
(Aux_Ibe_Sword)
kontaktní pěchota
160 Pomocní odvedenci z pobřeží
Pomocní odvedenci z pobřeží
(Aux_Ill_Coastal_Levies)
kontaktní pěchota
160 Pomocní ilyrští nájezdníci
Pomocní ilyrští nájezdníci
(Aux_Ill_Raiders)
kontaktní pěchota
160 Socii Extraordinarii
Socii Extraordinarii
(Aux_Ita_Socii_Extraordinarii)
kontaktní pěchota
160 Socii Hastati
Socii Hastati
(Aux_Ita_Socii_Hastati)
kontaktní pěchota
160 Thrácké pomocné sbory
Thrácké pomocné sbory
(Aux_Thr_Warriors)
kontaktní pěchota
160 Obrnění legionáři
Obrnění legionáři
(Rom_Armour_Legionaries)
kontaktní pěchota
160 Orlí kohorta
Orlí kohorta
(Rom_Eagle_Cohort)
kontaktní pěchota
160 Kohorta evocati
Kohorta evocati
(Rom_Evocati_Cohort)
kontaktní pěchota
160 První kohorta
První kohorta
(Rom_First_Cohort)
kontaktní pěchota
120 Gladiátoři
Gladiátoři
(Rom_Gladiators)
kontaktní pěchota
120 Gladiátorky
Gladiátorky
(Rom_Gladiatrices)
kontaktní pěchota
160 Hastati
Hastati
(Rom_Hastati)
kontaktní pěchota
160 Legionáři
Legionáři
(Rom_Legionaries)
kontaktní pěchota
160 Legionářská kohorta
Legionářská kohorta
(Rom_Legionary_Cohort)
kontaktní pěchota
120 Plebejci
Plebejci
(Rom_Plebs)
kontaktní pěchota
160 Pretoriánská garda
Pretoriánská garda
(Rom_Praetorian_Guard)
kontaktní pěchota
160 Pretoriáni
Pretoriáni
(Rom_Praetorians)
kontaktní pěchota
160 Principové
Principové
(Rom_Principes)
kontaktní pěchota
160 Veteránští legionáři
Veteránští legionáři
(Rom_Vet_Legionaries)
kontaktní pěchota
střelecká pěchota
120 Pomocní sabejští lučištníci
Pomocní sabejští lučištníci
(Aux_Afr_Archers)
střelecká pěchota
120 Pomocní britonští prakovníci
Pomocní britonští prakovníci
(Aux_Bri_Slingers)
střelecká pěchota
120 Pomocní keltští harcovníci
Pomocní keltští harcovníci
(Aux_Cel_Skirm)
střelecká pěchota
120 Pomocní dáčtí lučištníci
Pomocní dáčtí lučištníci
(Aux_Dac_Bowmen)
střelecká pěchota
120 Pomocní dáčtí harcovníci
Pomocní dáčtí harcovníci
(Aux_Dac_Skirm)
střelecká pěchota
120 Pomocní východní oštěpaři
Pomocní východní oštěpaři
(Aux_Eas_Javelinmen)
střelecká pěchota
120 Pomocní egyptští lučištníci
Pomocní egyptští lučištníci
(Aux_Egy_Archers)
střelecká pěchota
120 Pomocné sbory - galští lovci
Pomocné sbory - galští lovci
(Aux_Gal_Gallic_Hunters)
střelecká pěchota
120 Pomocný oddíl lučištníků
Pomocný oddíl lučištníků
(Aux_Ger_Longbow_Hunters)
střelecká pěchota
120 Pomocní krétští lučištníci
Pomocní krétští lučištníci
(Aux_Gre_Cretan_Archers)
střelecká pěchota
120 Pomocní peltasté
Pomocní peltasté
(Aux_Gre_Peltasts)
střelecká pěchota
120 Pomocní rhódští prakovníci
Pomocní rhódští prakovníci
(Aux_Gre_Rhodian_Slingers)
střelecká pěchota
120 Pomocní baleárští prakovníci
Pomocní baleárští prakovníci
(Aux_Ibe_Balearic_Slingers)
střelecká pěchota
120 Pomocní iberští prakovníci
Pomocní iberští prakovníci
(Aux_Ibe_Slingers)
střelecká pěchota
120 Pomocní numidští oštěpaři
Pomocní numidští oštěpaři
(Aux_Num_Javelinmen)
střelecká pěchota
120 Pomocní perští lučištníci
Pomocní perští lučištníci
(Aux_Per_Archers)
střelecká pěchota
120 Pomocní syrští střelci
Pomocní syrští střelci
(Aux_Syrian_Archers)
střelecká pěchota
120 Pomocní thráčtí peltasté
Pomocní thráčtí peltasté
(Aux_Thr_Peltasts)
střelecká pěchota
120 Leves
Leves
(Rom_Leves)
střelecká pěchota
120 Velité
Velité
(Rom_Velites)
střelecká pěchota
pěchota s kopími
160 Pomocní sabejští kopiníci
Pomocní sabejští kopiníci
(Aux_Afr_Spr)
pěchota s kopími
160 Pomocní arabští kopiníci
Pomocní arabští kopiníci
(Aux_Ara_Spr)
pěchota s kopími
160 Pomocný oddíl kopiníků
Pomocný oddíl kopiníků
(Aux_Bri_Spear_Band)
pěchota s kopími
160 Pomocní dáčtí kopiníci
Pomocní dáčtí kopiníci
(Aux_Dac_Spears)
pěchota s kopími
160 Pomocní bratři kopiníci
Pomocní bratři kopiníci
(Aux_Ger_Spear_Brothers)
pěchota s kopími
160 Pomocní hoplité
Pomocní hoplité
(Aux_Gre_Hoplites)
pěchota s kopími
160 Pomocná pěchota
Pomocná pěchota
(Aux_Infantry)
pěchota s kopími
160 Pomocní partští kopiníci
Pomocní partští kopiníci
(Aux_Par_Spear)
pěchota s kopími
120 Gladiátorští kopiníci
Gladiátorští kopiníci
(Rom_Gladiator_Spear)
pěchota s kopími
120 Gladiátorky s oštěpy
Gladiátorky s oštěpy
(Rom_Gladiatrices_Spear)
pěchota s kopími
160 Rorariové
Rorariové
(Rom_Rorarii)
pěchota s kopími
160 Triariové
Triariové
(Rom_Triarii)
pěchota s kopími
160 Vigilové
Vigilové
(Rom_Vigiles)
pěchota s kopími
kontaktní jízda
80 Pomocná sabejská jízda
Pomocná sabejská jízda
(Aux_Afr_Cav)
kontaktní jízda
80 Pomocní kopiníci na velbloudech
Pomocní kopiníci na velbloudech
(Aux_Ara_Camel_Spear)
kontaktní jízda
80 Pomocná arabská jízda
Pomocná arabská jízda
(Aux_Ara_Cav)
kontaktní jízda
80 Pomocná baktrijská lehká jízda
Pomocná baktrijská lehká jízda
(Aux_Bac_Light_Horse)
kontaktní jízda
80 Pomocní britští jízdní průzkumníci
Pomocní britští jízdní průzkumníci
(Aux_Bri_Scout_Riders)
kontaktní jízda
80 Pomocná jízda
Pomocná jízda
(Aux_Cav)
kontaktní jízda
80 Pomocná keltská lehká jízda
Pomocná keltská lehká jízda
(Aux_Cel_Light_Horse)
kontaktní jízda
80 Pomocní jízdní kopiníci
Pomocní jízdní kopiníci
(Aux_Dac_Spear_Horsemen)
kontaktní jízda
80 Pomocná kappadokijská jízda
Pomocná kappadokijská jízda
(Aux_Eas_Cappadocian_Cav)
kontaktní jízda
80 Pomocná galská lehká jízda
Pomocná galská lehká jízda
(Aux_Gal_Light_Horse)
kontaktní jízda
80 Pomocná urozená jízda
Pomocná urozená jízda
(Aux_Gal_Noble_Horse)
kontaktní jízda
80 Pomocná občanská jízda
Pomocná občanská jízda
(Aux_Gre_Citizen_Cav)
kontaktní jízda
80 Pomocná iberská jízda
Pomocná iberská jízda
(Aux_Ibe_Cav)
kontaktní jízda
80 Pomocná Scutarijská jízda
Pomocná Scutarijská jízda
(Aux_Ibe_Scutarii_Cav)
kontaktní jízda
80 Pomocná ilyrijská jízda
Pomocná ilyrijská jízda
(Aux_Ill_Cav)
kontaktní jízda
80 Equité z řad socii
Equité z řad socii
(Aux_Ita_Socii_Equites)
kontaktní jízda
80 Ekvité
Ekvité
(Rom_Equites)
kontaktní jízda
80 Legionářská jízda
Legionářská jízda
(Rom_Legionary_Cav)
kontaktní jízda
80 Pretoriánská jízda
Pretoriánská jízda
(Rom_Praetorian_Cav)
kontaktní jízda
střelecká jízda
80 Pomocní lučištníci na velbloudech
Pomocní lučištníci na velbloudech
(Aux_Ara_Camel_Archers)
střelecká jízda
80 Pomocní jízdní harcovníci
Pomocní jízdní harcovníci
(Aux_Eas_Horse_Skirm)
střelecká jízda
80 Pomocná germánská průzkumná jízda
Pomocná germánská průzkumná jízda
(Aux_Ger_Scout_Riders)
střelecká jízda
80 Pomocná tarantinská jízda
Pomocná tarantinská jízda
(Aux_Gre_Tarantine_cav)
střelecká jízda
80 Pomocná kantabrijská jízda
Pomocná kantabrijská jízda
(Aux_Ibe_Cantabrian_Cav)
střelecká jízda
80 Pomocná numidská jízda
Pomocná numidská jízda
(Aux_Num_Cav)
střelecká jízda
80 Pomocní partští jízdní lučištníci
Pomocní partští jízdní lučištníci
(Aux_Par_Horse_Archers)
střelecká jízda
80 Pomocní sarmatští jízdní lučištníci
Pomocní sarmatští jízdní lučištníci
(Aux_Sar_Horse_Archers)
střelecká jízda
80 Pomocní obrnění jízdní střelci
Pomocní obrnění jízdní střelci
(Aux_Scy_Armour_horse_Archers)
střelecká jízda
80 Pomocní skýtští jízdní střelci
Pomocní skýtští jízdní střelci
(Aux_Scy_Horse_Archers)
střelecká jízda
80 Pomocná thrácká jízda
Pomocná thrácká jízda
(Aux_Thr_Cav)
střelecká jízda
útočná jízda
80 Socii Equites Extraordinarii
Socii Equites Extraordinarii
(Aux_Ita_Socii_Equites_Extraordinarii)
útočná jízda
80 Pomocná perská jízda
Pomocná perská jízda
(Aux_Per_Cav)
útočná jízda
80 Pomocní obrnění jízdní kopiníci
Pomocní obrnění jízdní kopiníci
(Aux_Sar_Armour_Lancers)
útočná jízda
80 Pomocní sarmatští jízdní kopiníci
Pomocní sarmatští jízdní kopiníci
(Aux_Sar_Lancers)
útočná jízda
jednotka slonů
12 Pomocní afričtí sloni
Pomocní afričtí sloni
(Aux_Afr_Elephant)
jednotka slonů
24 Pomocní indičtí váleční sloni
Pomocní indičtí váleční sloni
(Aux_Ind_War_Elephant)
jednotka slonů
obranná artilerie
40 Obří římská balista
Obří římská balista
(Rom_Giant_Ballista)
obranná artilerie
40 Římský polybolos
Římský polybolos
(Rom_Polybolos)
obranná artilerie
40 Škorpión na římské baště
Škorpión na římské baště
(Rom_Scorpion_Bastion)
obranná artilerie
40 Římský škorpión (obranný)
Římský škorpión (obranný)
(Rom_Scorpion)
obranná artilerie
polní artilerie
40 Balista na římské baště
Balista na římské baště
(Rom_Ballista_Bastion)
polní artilerie
40 Římská balista
Římská balista
(Rom_Ballista)
polní artilerie
40 Římský onager se včelími hnízdy
Římský onager se včelími hnízdy
(Rom_Beehive_Onager)
polní artilerie
40 Římský škorpión
Římský škorpión
(Rom_Cheiroballistra)
polní artilerie
40 Těžký římský katapult
Těžký římský katapult
(Rom_Large_Onager)
polní artilerie
40 Katapult na římské baště
Katapult na římské baště
(Rom_Onager_Bastion)
polní artilerie
40 Římský katapult
Římský katapult
(Rom_Onager)
polní artilerie
zvláštní jednotka
40 Váleční psi
Váleční psi
(Rom_War_Dogs)
zvláštní jednotka
Admirál
160 Hexaréma s věží - Kohorta evocati
Hexaréma s věží - Kohorta evocati
(Rom_Evocati_Six_Lft_Aft)
kontaktní loď
120 Útočná čtyřveslice - Legionáři
Útočná čtyřveslice - Legionáři
(Rom_Legionaries_Four)
kontaktní loď
120 Útočná čtyřveslice - Legionářská kohorta
Útočná čtyřveslice - Legionářská kohorta
(Rom_Legionary_Cohort_Four)
kontaktní loď
120 Útočná čtyřveslice - Principové
Útočná čtyřveslice - Principové
(Rom_Principes_Four)
kontaktní loď
160 Hexaréma s věží - Triariové
Hexaréma s věží - Triariové
(Rom_Triarii_Six_Lft_Aft)
kontaktní loď
160 Hexaréma s věží - Veteránští legionáři
Hexaréma s věží - Veteránští legionáři
(Rom_Vet_Legionaries_Lft_Aft)
kontaktní loď
kontaktní loď
60 Útočná biréma - Pomocní sabejští kopiníci
Útočná biréma - Pomocní sabejští kopiníci
(Aux_Afr_Spr_Two)
kontaktní loď
60 Útočná biréma - Pomocní arabští kopiníci
Útočná biréma - Pomocní arabští kopiníci
(Aux_Ara_Spr_Two)
kontaktní loď
60 Útočná biréma - Pomocní baktrijští horalové
Útočná biréma - Pomocní baktrijští horalové
(Aux_Bac_Hillmen_Two)
kontaktní loď
60 Útočná biréma - Pomocný oddíl kopiníků
Útočná biréma - Pomocný oddíl kopiníků
(Aux_Bri_Spear_Band_Two)
kontaktní loď
60 Útočná biréma - Pomocní sekerníci
Útočná biréma - Pomocní sekerníci
(Aux_Cel_Axe_Warriors_Two)
kontaktní loď
60 Útočná biréma - Pomocní keltští bojovníci
Útočná biréma - Pomocní keltští bojovníci
(Aux_Cel_Warriors_Two)
kontaktní loď
60 Útočná biréma - Pomocní dáčtí kopiníci
Útočná biréma - Pomocní dáčtí kopiníci
(Aux_Dac_Spears_Two)
kontaktní loď
60 Útočná biréma - Pomocní horalové
Útočná biréma - Pomocní horalové
(Aux_Eas_Hillmen_Two)
kontaktní loď
120 Útočná čtyřveslice - Pomocná egyptská pěchota
Útočná čtyřveslice - Pomocná egyptská pěchota
(Aux_Egy_Infantry_Four)
kontaktní loď
60 Útočná biréma - Pomocní galští bojovníci
Útočná biréma - Pomocní galští bojovníci
(Aux_Gal_Warriors_Two)
kontaktní loď
60 Útočná biréma - Pomocní bratři kopiníci
Útočná biréma - Pomocní bratři kopiníci
(Aux_Ger_Spear_Brothers_Two)
kontaktní loď
120 Útočná čtyřveslice - Pomocní hoplité
Útočná čtyřveslice - Pomocní hoplité
(Aux_Gre_Hoplites_Four)
kontaktní loď
60 Útočná biréma - Pomocní iberští šermíři
Útočná biréma - Pomocní iberští šermíři
(Aux_Ibe_Sword_Two)
kontaktní loď
60 Útočná biréma - Pomocní odvedenci z pobřeží
Útočná biréma - Pomocní odvedenci z pobřeží
(Aux_Ill_Coastal_Levies_Two)
kontaktní loď
80 Útočná biréma - Pomocní ilyrští nájezdníci
Útočná biréma - Pomocní ilyrští nájezdníci
(Aux_Ill_Raiders_Two)
kontaktní loď
60 Útočná biréma - Pomocná pěchota
Útočná biréma - Pomocná pěchota
(Aux_Infantry_Two)
kontaktní loď
120 Útočná čtyřveslice - Socii Extraordinarii
Útočná čtyřveslice - Socii Extraordinarii
(Aux_Ita_Socii_Extraordinarii_Four)
kontaktní loď
120 Útočná čtyřveslice - Socii Hastati
Útočná čtyřveslice - Socii Hastati
(Aux_Ita_Socii_Hastati_Four)
kontaktní loď
60 Útočná biréma - Pomocní partští kopiníci
Útočná biréma - Pomocní partští kopiníci
(Aux_Par_Spear_Two)
kontaktní loď
160 Hexaréma s věží - Kohorta evocati
Hexaréma s věží - Kohorta evocati
(Rom_Evocati_Six_Lft_Aft)
kontaktní loď
160 Útočná hexaréma - Kohorta evocati
Útočná hexaréma - Kohorta evocati
(Rom_Evocati_Six)
kontaktní loď
60 Biréma se zápalnými nádobami - Hastati
Biréma se zápalnými nádobami - Hastati
(Rom_Hastati_Two_Fire_Pots)
kontaktní loď
60 Útočná biréma - Hastati
Útočná biréma - Hastati
(Rom_Hastati_Two)
kontaktní loď
120 Útočná čtyřveslice - Legionáři
Útočná čtyřveslice - Legionáři
(Rom_Legionaries_Four)
kontaktní loď
60 Biréma se zápalnými nádobami - Legionáři
Biréma se zápalnými nádobami - Legionáři
(Rom_Legionaries_Two_Fire_Pots)
kontaktní loď
60 Útočná biréma - Legionáři
Útočná biréma - Legionáři
(Rom_Legionaries_Two)
kontaktní loď
120 Útočná čtyřveslice - Legionářská kohorta
Útočná čtyřveslice - Legionářská kohorta
(Rom_Legionary_Cohort_Four)
kontaktní loď
60 Biréma se zápalnými nádobami - Legionářská kohorta
Biréma se zápalnými nádobami - Legionářská kohorta
(Rom_Legionary_Cohort_Two_Fire_Pots)
kontaktní loď
60 Útočná biréma - Legionářská kohorta
Útočná biréma - Legionářská kohorta
(Rom_Legionary_Cohort_Two)
kontaktní loď
120 Útočná čtyřveslice - Principové
Útočná čtyřveslice - Principové
(Rom_Principes_Four)
kontaktní loď
160 Hexaréma s věží - Triariové
Hexaréma s věží - Triariové
(Rom_Triarii_Six_Lft_Aft)
kontaktní loď
160 Útočná hexaréma - Triariové
Útočná hexaréma - Triariové
(Rom_Triarii_Six)
kontaktní loď
160 Hexaréma s věží - Veteránští legionáři
Hexaréma s věží - Veteránští legionáři
(Rom_Vet_Legionaries_Lft_Aft)
kontaktní loď
160 Útočná hexaréma - Veteránští legionáři
Útočná hexaréma - Veteránští legionáři
(Rom_Vet_Legionaries_Six)
kontaktní loď
střelecká loď
80 Střelecká triéra - Pomocní sabejští lučištníci
Střelecká triéra - Pomocní sabejští lučištníci
(Aux_Afr_Archers_Three)
střelecká loď
80 Střelecká triéra - Pomocní britonští prakovníci
Střelecká triéra - Pomocní britonští prakovníci
(Aux_Bri_Slingers_Three)
střelecká loď
80 Střelecká triéra - Pomocní keltští harcovníci
Střelecká triéra - Pomocní keltští harcovníci
(Aux_Cel_Skirm_Three)
střelecká loď
80 Střelecká triéra - Pomocní dáčtí lučištníci
Střelecká triéra - Pomocní dáčtí lučištníci
(Aux_Dac_Bowmen_Three)
střelecká loď
80 Střelecká triéra - Pomocní východní oštěpaři
Střelecká triéra - Pomocní východní oštěpaři
(Aux_Eas_Javelinmen_Three)
střelecká loď
140 Střelecká quinqeréma - Pomocní egyptští lučištníci
Střelecká quinqeréma - Pomocní egyptští lučištníci
(Aux_Egy_Archers_Five)
střelecká loď
80 Střelecká triéra - Pomocný oddíl lučištníků
Střelecká triéra - Pomocný oddíl lučištníků
(Aux_Ger_Longbow_Hunters_Three)
střelecká loď
140 Střelecká quinqeréma - Pomocní krétští lučištníci
Střelecká quinqeréma - Pomocní krétští lučištníci
(Aux_Gre_Cretan_Archers_Five)
střelecká loď
140 Střelecká quinqeréma - Pomocní peltasté
Střelecká quinqeréma - Pomocní peltasté
(Aux_Gre_Peltasts_Five)
střelecká loď
140 Střelecká quinqeréma - Pomocní rhódští prakovníci
Střelecká quinqeréma - Pomocní rhódští prakovníci
(Aux_Gre_Rhodian_Slingers_Five)
střelecká loď
80 Střelecká triéra - Pomocní baleárští prakovníci
Střelecká triéra - Pomocní baleárští prakovníci
(Aux_Ibe_Balearic_Slingers_Three)
střelecká loď
80 Střelecká triéra - Pomocní iberští prakovníci
Střelecká triéra - Pomocní iberští prakovníci
(Aux_Ibe_Slingers_Three)
střelecká loď
80 Střelecká triéra - Pomocní numidští oštěpaři
Střelecká triéra - Pomocní numidští oštěpaři
(Aux_Num_Javelinmen_Three)
střelecká loď
80 Střelecká triéra - Pomocní perští lučištníci
Střelecká triéra - Pomocní perští lučištníci
(Aux_Per_Archers_Three)
střelecká loď
80 Střelecká triéra - Pomocní thráčtí peltasté
Střelecká triéra - Pomocní thráčtí peltasté
(Aux_Thr_Peltasts_Three)
střelecká loď
80 Nájezdnická hemiolia - Leves
Nájezdnická hemiolia - Leves
(Rom_Leves_One_Halfer)
střelecká loď
80 Triréma se škorpiónem - Leves
Triréma se škorpiónem - Leves
(Rom_Leves_Three_Scorpio)
střelecká loď
80 Střelecká triéra - Leves
Střelecká triéra - Leves
(Rom_Leves_Three)
střelecká loď
100 Stíhací trihemiolia - Leves
Stíhací trihemiolia - Leves
(Rom_Leves_Two_Halfer)
střelecká loď
140 Střelecká quinqeréma - Velité
Střelecká quinqeréma - Velité
(Rom_Velites_Five)
střelecká loď
loď s artilerií
40 Quinqueréma s lehkou artilerií - Římská balista (loď)
Quinqueréma s lehkou artilerií - Římská balista (loď)
(Rom_Ballista_Five)
loď s artilerií
40 Quinqueréma s artilerií - Římský katapult (loď)
Quinqueréma s artilerií - Římský katapult (loď)
(Rom_Onager_Five)
loď s artilerií
Myos Hormos
Egypt
Memfis
Egypt
Alexandrie
Egypt
Diospolis
Egypt
Thapsus
Libye
Macomades
Libye
Leptis Magna
Libye
Kartágo
Kartágo
Aksum
Axum
Meroe
Meroe
Ptolemais Theron
Blemyové
Burdigala
Akvitáni
Nemossos
Arvernové
Lemonum
Piktonové
Eudaemon
Himjar
Maskat
Maskat
Marib
Sába
Gerrha
Gerrha
Adummatu
Kedarité
Yathrib
Ma'in
Alexandria Arachosia
Arachosie
Kapisene
Arachosie
Artacoana
Arie
Phrada
Sagartie
Merv
Arie
Armavir
Arménie
Tushpa
Arménie
Arsamosata
Arménie
Efez
Sardy
Pergamon
Pergamon
Pessinus
Sardy
Rhodos
Rhodos
Baktra
Baktrie
Eucratideia
Baktrie
Kartuba
Turdetanové
Gadira
Nové Kartágo
Treverorum
Treveriové
Nemetocenna
Atrebáté
Nikomédie
Bithynie
Sinop
Pontus
Amaseia
Pontus
Trapezos
Trapézos
Tanais
Krym
Fanagorie
Krym
Panticapaeum
Krym
Eborakon
Briganté
Camulodunon
Icenové
Moridunon
Demétové
Iska
Dumnoniové
Eildon
Kaledonská konfederace
Eblana
Ebdaniové
Bam
Sagartie
Harmozie
Drangijána
Ibossim
Kartágo
Kart Hadašt
Kartágo
Numantie
Termesťané
Arse
Edetaniové
Gabala
Ardhan
Phasis
Kolchida
Mccheta
Kartli
Namnetum
Namnetové
Bibracte
Haeduové
Cenabum
Karnuté
Kath
Chórezm
Amul
Dahae
Tarsus
Seleukovci
Salamis
Kypr
Side
Kypr
Medhlan
Insubrové
Genua
Ligurie
Patavium
Venetové
Alalie
Etruská liga
Karalis
Kartágo
Petrodava
Bastarnové
Malva
Getové
Sarmizegetusa
Apulijci
Mazaca
Kappadokie
Samosata
Kappadokie
Ancyra
Galacie
Ikonium
Sardy
Pura
Drangijána
Oraea
Drangijána
Bagacum
Nerviové
Vesontio
Sequaniové
Athény
Athény
Hierapytna
Knóssos
Sparta
Sparta
Casurgis
Bójové
Istros
Bójové
Delminium
Daorsiové
Epidamnos
Ardijové
Iader
Dalmátové
Volterra
Etruská liga
Řím
Řím
Ariminum
Etruská liga
Neapol
Řím
Kyréna
Kyrenaika
Paraitonion
Kyrenaika
Augila
Nasamonové
Ammonium
Kyrenaika
Evora
Hispánští Keltové
Olisipo
Luzitánie
Apollónie
Epirus
Pella
Makedonie
Lárisa
Epirus
Flevum
Frísové
Tulifurdum
Cheruskové
Uburzis
Markomani
Cosentia
Řím
Brundisium
Řím
Lilybaeum
Kartágo
Syrakusy
Syrakusy
Migdol
Gaetulové
Dimmidi
Masaesylové
Iol
Nové Kartágo
Tingis
Nové Kartágo
Gazaca
Atropatené
Ekbatana
Atropatené
Rhaga
Persie
Hatra
Médie
Seleukeia
Médie
Charax
Médie
Edessa
Seleukovci
Charmuthas
Nabataea
Jeruzalém
Egypt
Petra
Egypt
Hegra
Nabataea
Singidunum
Skordiskové
Segestica
Breucijští
Akink
Eraviskové
Nisa
Parthie
Zadrakarta
Parthava
Hecatompylos
Parthava
Susia
Parthava
Súsy
Persie
Gor
Persie
Persepolis
Persie
Cydamus
Garamantové
Garama
Garamantové
Solokha
Královská Skythie
Samandar
Aorsoi
Olbia
Catiaroiové
Siracena
Sirakové
Tolosa
Volkové
Massalia
Massilia
Octuduron
Helvétové
Noreia
Noriové
Koria
Raetia
Mons Regius
Aestiové
Galic
Anartové
Tur
Budiniové
Gelonus
Roxolani
Sarai
Thyssagetové
Aktau
Masagetové
Belz
Lugiové
Budorgis
Lugiové
Ascaucalis
Gótové
Alabu
Kimbrové
Lupfurdum
Svébové
Rhougion
Rugiové
Palmýra
Seleukovci
Dura
Seleukovci
Týros
Seleukovci
Antiochie
Seleukovci
Brigantium
Galicie
Aracillum
Kantábrie
Tarraco
Cessetaniové
Terra Incognita
Antheia
Tylis
Navissos
Triballové
Odessos
Království Odrysů
Pulpudeva
Makedonie
Bukhara
Baktrie
Samarkand
Baktrie