menu
HomeDomů / Total War: Rome II / Luzitánie
Luzitánie Velká kampaň

Luzitánie

Lusitánové obývali Ibérii dlouho předtím, než do ní přišli Kartaginci a Římané. Lusitánové nejsou jedním klanem, ale společenstvím menších kmenů, sjednocených v obraně vlastních zájmů. Jsou to odhodlaní a obratní válečníci, kterým vyhovuje partyzánská válka. Krajinou dříve ovládanou Římany nyní pochodují Hannibalova vojska a Lusitánům se tak nabízí příležitost získat zpět ty části Ibérie, které padly to rukou uchvatitelům. Z počátku je na místě opatrnost, snad bude nutné se s nepřítelem i bratříčkovat, dříve nebo později ale bude z této země vyhnán!

Luzitánie

Campaign Map

Luzitánie
Luzitánie

Faction Name

Luzitánie

Campaign

main_rome

Culture

rom_Barbarian

Subculture

sc_rom_celtiberian

Military Group

iberian

Faction Group

rom_faction_group_celtiberian

Faction Group

Iberské kmeny Iberské kmeny
Iberské kmeny jsou drsní válečníci, kteří se boje nezaleknou.
[NOT DISPLAYED] +3 k zabezpečení proti činnosti autoritativních záškodníků
[NOT DISPLAYED] +2 k zabezpečení proti činnosti vychytralých záškodníků
[NOT DISPLAYED] +4 k zabezpečení proti činnosti odhodlaných záškodníků
Zvědové: Zvyšuje všem postavám šanci na objevení nepřátelských agentů a armád
Bojovný lid: +4 k veřejnému pořádku, pokud je v provincii přítomna armáda

Political Parties

Klan rozzuřených zvířat Klan rozzuřených zvířat
Náčelníci jsou nejmoudřejšími a nejzkušenějšími muži lusitánské kmenové konfederace. Jsou těmi nejpovolanějšími k vládě a jednání.
Playable: False
Initial Power: 40
No Effect
Kmen mořských koní Kmen mořských koní
Náčelníci jsou nejmoudřejšími a nejzkušenějšími muži lusitánské kmenové konfederace. Jsou těmi nejpovolanějšími k vládě a jednání.
Playable: False
Initial Power: 40
No Effect
Klan horských válečníků Klan horských válečníků
Náčelníci jsou nejmoudřejšími a nejzkušenějšími muži lusitánské kmenové konfederace. Jsou těmi nejpovolanějšími k vládě a jednání.
Playable: False
Initial Power: 40
No Effect
Klan železné sekery Klan železné sekery
Náčelníci jsou nejmoudřejšími a nejzkušenějšími muži lusitánské kmenové konfederace. Jsou těmi nejpovolanějšími k vládě a jednání.
Playable: False
Initial Power: 40
No Effect
Lusitánové Lusitánové
Lusitánové, pocházející ze západní části Ibérie, tvoří kmenové společenství proslulé svou bezohlednou rozpínavostí a uměním v boji s mečem falcata. Za nejmoudřejší jsou považováni stařešinové rodu.
Playable: True
Initial Power: 60
Mocní válečníci: +2 k hodnosti pro nové jednotky pěchoty.
[NOT DISPLAYED] trvale dodává bohatství pouze hlavnímu městu frakce / rozsah: frakce
Mistři přepadů: +50 % k šanci na úspěšné přepadení
Klan válečných koní Klan válečných koní
Náčelníci jsou nejmoudřejšími a nejzkušenějšími muži lusitánské kmenové konfederace. Jsou těmi nejpovolanějšími k vládě a jednání.
Playable: False
Initial Power: 40
No Effect
Klan dřevěného štítu Klan dřevěného štítu
Náčelníci jsou nejmoudřejšími a nejzkušenějšími muži lusitánské kmenové konfederace. Jsou těmi nejpovolanějšími k vládě a jednání.
Playable: False
Initial Power: 40
No Effect
Velitel
160 Lusitánská šlechta
Lusitánská šlechta
(Ibe_Lusitani_Nobles)
kontaktní pěchota
80 Scutarijská jízda
Scutarijská jízda
(Ibe_Scutarii_Cav)
kontaktní jízda
kontaktní pěchota
160 Partyzánští bojovníci
Partyzánští bojovníci
(Ibe_Guerilla_Warriors)
kontaktní pěchota
160 Iberští šermíři
Iberští šermíři
(Ibe_Sword)
kontaktní pěchota
160 Veteránští bojovníci se štíty
Veteránští bojovníci se štíty
(Ibe_Vet_Shield_Warriors)
kontaktní pěchota
160 Lusitánská šlechta
Lusitánská šlechta
(Ibe_Lusitani_Nobles)
kontaktní pěchota
160 Lusitánské šermířky
Lusitánské šermířky
(Ibe_Lusitani_Swordswomen)
kontaktní pěchota
střelecká pěchota
120 Baleárští prakovníci
Baleárští prakovníci
(Ibe_Balearic_Slingers)
střelecká pěchota
120 Iberští harcovníci
Iberští harcovníci
(Ibe_Skirm)
střelecká pěchota
120 Iberští prakovníci
Iberští prakovníci
(Ibe_Slingers)
střelecká pěchota
pěchota s kopími
160 Scutariijští kopiníci
Scutariijští kopiníci
(Ibe_Scut_Spear)
pěchota s kopími
160 Iberští kmenoví válečníci
Iberští kmenoví válečníci
(Ibe_Tribesmen)
pěchota s kopími
160 Lusitánská domobrana
Lusitánská domobrana
(Ibe_Lusitani_Guerillas)
pěchota s kopími
160 Lusitánští kopiníci
Lusitánští kopiníci
(Ibe_Lusitani_Spear)
pěchota s kopími
kontaktní jízda
80 Iberská jízda
Iberská jízda
(Ibe_Cav)
kontaktní jízda
80 Scutarijská jízda
Scutarijská jízda
(Ibe_Scutarii_Cav)
kontaktní jízda
střelecká jízda
80 Kantabrijská jízda
Kantabrijská jízda
(Ibe_Cantabrian_Cav)
střelecká jízda
obranná artilerie
40 Obří iberská balista
Obří iberská balista
(Ibe_Giant_Ballista)
obranná artilerie
40 Škorpión na iberské baště
Škorpión na iberské baště
(Ibe_Scorpion_Bastion)
obranná artilerie
40 Iberský škorpión (obranný)
Iberský škorpión (obranný)
(Ibe_Scorpion)
obranná artilerie
polní artilerie
40 Balista na iberské baště
Balista na iberské baště
(Ibe_Ballista_Bastion)
polní artilerie
40 Iberská balista
Iberská balista
(Ibe_Ballista)
polní artilerie
40 Iberský škorpión
Iberský škorpión
(Ibe_Cheiroballistra)
polní artilerie
40 Těžký iberský katapult
Těžký iberský katapult
(Ibe_Large_Onager)
polní artilerie
40 Katapult na iberské baště
Katapult na iberské baště
(Ibe_Onager_Bastion)
polní artilerie
40 Iberský katapult
Iberský katapult
(Ibe_Onager)
polní artilerie
Admirál
120 Těžká nájezdnická loď - Veteránští bojovníci se štíty
Těžká nájezdnická loď - Veteránští bojovníci se štíty
(Ibe_Lusitani_Nobles_Raider)
kontaktní loď
100 Střední střelecká nájezdnická loď - Iberští harcovníci
Střední střelecká nájezdnická loď - Iberští harcovníci
(Ibe_Skirm_Medium_Raider)
střelecká loď
kontaktní loď
120 Těžká nájezdnická loď - Veteránští bojovníci se štíty
Těžká nájezdnická loď - Veteránští bojovníci se štíty
(Ibe_Lusitani_Nobles_Raider)
kontaktní loď
120 Perská útočná tetréra - Scutarii
Perská útočná tetréra - Scutarii
(Ibe_Scutarii_Four)
kontaktní loď
100 Střední útočná nájezdnická loď - Iberští šermíři
Střední útočná nájezdnická loď - Iberští šermíři
(Ibe_Sword_Medium_Raider)
kontaktní loď
80 Útočná nájezdnická loď - Iberští kmenoví válečníci
Útočná nájezdnická loď - Iberští kmenoví válečníci
(Ibe_Tribesmen_Raider)
kontaktní loď
střelecká loď
100 Střední střelecká nájezdnická loď - Iberští harcovníci
Střední střelecká nájezdnická loď - Iberští harcovníci
(Ibe_Skirm_Medium_Raider)
střelecká loď
140 Řecká pentéra se střelci - Iberští prakovníci
Řecká pentéra se střelci - Iberští prakovníci
(Ibe_Slingers_Five)
střelecká loď
80 Střelecká nájezdnická loď - Iberští prakovníci
Střelecká nájezdnická loď - Iberští prakovníci
(Ibe_Slingers_Raider)
střelecká loď
loď s artilerií
40 Římská quinqueréma s lehkou artilerií - Iberská balista (loď)
Římská quinqueréma s lehkou artilerií - Iberská balista (loď)
(Ibe_Ballista_Five)
loď s artilerií
40 Římská quinqueréma s artilerií - Iberský katapult (loď)
Římská quinqueréma s artilerií - Iberský katapult (loď)
(Ibe_Onager_Five)
loď s artilerií
Myos Hormos
Egypt
Memfis
Egypt
Alexandrie
Egypt
Diospolis
Egypt
Thapsus
Libye
Macomades
Libye
Leptis Magna
Libye
Kartágo
Kartágo
Aksum
Axum
Meroe
Meroe
Ptolemais Theron
Blemyové
Burdigala
Akvitáni
Nemossos
Arvernové
Lemonum
Piktonové
Eudaemon
Himjar
Maskat
Maskat
Marib
Sába
Gerrha
Gerrha
Adummatu
Kedarité
Yathrib
Ma'in
Alexandria Arachosia
Arachosie
Kapisene
Arachosie
Artacoana
Arie
Phrada
Sagartie
Merv
Arie
Armavir
Arménie
Tushpa
Arménie
Arsamosata
Arménie
Efez
Sardy
Pergamon
Pergamon
Pessinus
Sardy
Rhodos
Rhodos
Baktra
Baktrie
Eucratideia
Baktrie
Kartuba
Turdetanové
Gadira
Nové Kartágo
Treverorum
Treveriové
Nemetocenna
Atrebáté
Nikomédie
Bithynie
Sinop
Pontus
Amaseia
Pontus
Trapezos
Trapézos
Tanais
Krym
Fanagorie
Krym
Panticapaeum
Krym
Eborakon
Briganté
Camulodunon
Icenové
Moridunon
Demétové
Iska
Dumnoniové
Eildon
Kaledonská konfederace
Eblana
Ebdaniové
Bam
Sagartie
Harmozie
Drangijána
Ibossim
Kartágo
Kart Hadašt
Kartágo
Numantie
Termesťané
Arse
Edetaniové
Gabala
Ardhan
Phasis
Kolchida
Mccheta
Kartli
Namnetum
Namnetové
Bibracte
Haeduové
Cenabum
Karnuté
Kath
Chórezm
Amul
Dahae
Tarsus
Seleukovci
Salamis
Kypr
Side
Kypr
Medhlan
Insubrové
Genua
Ligurie
Patavium
Venetové
Alalie
Etruská liga
Karalis
Kartágo
Petrodava
Bastarnové
Malva
Getové
Sarmizegetusa
Apulijci
Mazaca
Kappadokie
Samosata
Kappadokie
Ancyra
Galacie
Ikonium
Sardy
Pura
Drangijána
Oraea
Drangijána
Bagacum
Nerviové
Vesontio
Sequaniové
Athény
Athény
Hierapytna
Knóssos
Sparta
Sparta
Casurgis
Bójové
Istros
Bójové
Delminium
Daorsiové
Epidamnos
Ardijové
Iader
Dalmátové
Volterra
Etruská liga
Řím
Řím
Ariminum
Etruská liga
Neapol
Řím
Kyréna
Kyrenaika
Paraitonion
Kyrenaika
Augila
Nasamonové
Ammonium
Kyrenaika
Evora
Hispánští Keltové
Olisipo
Luzitánie
Apollónie
Epirus
Pella
Makedonie
Lárisa
Epirus
Flevum
Frísové
Tulifurdum
Cheruskové
Uburzis
Markomani
Cosentia
Řím
Brundisium
Řím
Lilybaeum
Kartágo
Syrakusy
Syrakusy
Migdol
Gaetulové
Dimmidi
Masaesylové
Iol
Nové Kartágo
Tingis
Nové Kartágo
Gazaca
Atropatené
Ekbatana
Atropatené
Rhaga
Persie
Hatra
Médie
Seleukeia
Médie
Charax
Médie
Edessa
Seleukovci
Charmuthas
Nabataea
Jeruzalém
Egypt
Petra
Egypt
Hegra
Nabataea
Singidunum
Skordiskové
Segestica
Breucijští
Akink
Eraviskové
Nisa
Parthie
Zadrakarta
Parthava
Hecatompylos
Parthava
Susia
Parthava
Súsy
Persie
Gor
Persie
Persepolis
Persie
Cydamus
Garamantové
Garama
Garamantové
Solokha
Královská Skythie
Samandar
Aorsoi
Olbia
Catiaroiové
Siracena
Sirakové
Tolosa
Volkové
Massalia
Massilia
Octuduron
Helvétové
Noreia
Noriové
Koria
Raetia
Mons Regius
Aestiové
Galic
Anartové
Tur
Budiniové
Gelonus
Roxolani
Sarai
Thyssagetové
Aktau
Masagetové
Belz
Lugiové
Budorgis
Lugiové
Ascaucalis
Gótové
Alabu
Kimbrové
Lupfurdum
Svébové
Rhougion
Rugiové
Palmýra
Seleukovci
Dura
Seleukovci
Týros
Seleukovci
Antiochie
Seleukovci
Brigantium
Galicie
Aracillum
Kantábrie
Tarraco
Cessetaniové
Terra Incognita
Antheia
Tylis
Navissos
Triballové
Odessos
Království Odrysů
Pulpudeva
Makedonie
Bukhara
Baktrie
Samarkand
Baktrie