menu
HomeDomů / Total War: Rome II / Dácie (Císař Augustus)
Dácie (Císař Augustus) Císař Augustus

Dácie (Císař Augustus)

Vzhledem k jejich charakteristickému náboženství měl u Dáků značnou politickou moc velekněz, který mohl často přimět krále k nějakému rozhodnutí nebo jeho vůli vetovat. Král Burebista s jeho pomocí sjednotil kmeny, čímž získal dvousettisícové vojsko a pokračoval v rozšiřování dáckého území od pobřeží Černého moře až do Podunajské nížiny. Caesar si uvědomoval, jakou hrozbu představují a že podporují Pompeia, a právě se chystal proti Dákům vytáhnout, když ho zavraždili. Tato ukázka přízně bohů nepochybně představuje znamení. Dácie musí této výhody využít a vytáhnout na vlastní dobyvatelské tažení!

Dácie (Císař Augustus)

Campaign Map

Dácie (Císař Augustus)
Dácie (Císař Augustus)

Faction Name

Dácie (Císař Augustus)

Campaign

main_emperor

Culture

rom_Barbarian

Subculture

sc_rom_daco_thracian

Military Group

dacian

Faction Group

emp_faction_group_daco_thracian

Faction Group

Balkánské kmeny Balkánské kmeny
Balkánské kmeny si svou pověst zuřivých bojovníků zaslouží.
[NOT DISPLAYED] +2 k zabezpečení proti činnosti autoritativních záškodníků
[NOT DISPLAYED] +3 k zabezpečení proti činnosti vychytralých záškodníků
[NOT DISPLAYED] +4 k zabezpečení proti činnosti odhodlaných záškodníků
Příslib kořist: -50 % k ceně najímání žoldáků
Překotná tažení: +50 % k nákladům na údržbu žoldáků

Political Parties

Kmen býka Kmen býka
Svými zkušenostmi i věkem patří starší v radě mezi ty nejmoudřejší muže, a to je předurčuje k tomu, aby vládli, nebo v případě nutnosti poskytovali rady.
Playable: False
Initial Power: 67
No Effect
Kmen Měsíce Kmen Měsíce
Díky svému věku a zkušenostem tvoří radu starších ti nejmoudřejší muži, kteří jsou také nejkvalifikovanější k tomu, aby kmenu vládli a poskytovali rady, když je toho zapotřebí.
Playable: False
Initial Power: 67
No Effect
Kmen země Kmen země
Svými zkušenostmi i věkem patří starší v radě mezi ty nejmoudřejší muže, a to je předurčuje k tomu, aby vládli, nebo v případě nutnosti poskytovali rady.
Playable: False
Initial Power: 67
No Effect
Kmen zlatého orla Kmen zlatého orla
Svými zkušenostmi i věkem patří starší v radě mezi ty nejmoudřejší muže, a to je předurčuje k tomu, aby vládli, nebo v případě nutnosti poskytovali rady.
Playable: False
Initial Power: 67
No Effect
Dákové Dákové
Dácká konfederace sídlí kolem dolního toku Dunaje. Živí se především nájezdy na okolní území a už od pohledu jsou výbojní. Jejich nejmoudřejší muži tvoří radu starších.
Playable: True
Initial Power: 33
[NOT DISPLAYED] trvale dodává bohatství pouze hlavnímu městu frakce / rozsah: frakce
Zuřivá nezávislost: +20 % k útoku v bitvě na vlastním nebo spojeneckém území
Naši bohové: bonus k veřejnému pořádku (maximálně +8) díky přítomnosti balkánské kultury
Kmen nebe Kmen nebe
Svými zkušenostmi i věkem patří starší v radě mezi ty nejmoudřejší muže, a to je předurčuje k tomu, aby vládli, nebo v případě nutnosti poskytovali rady.
Playable: False
Initial Power: 67
No Effect
Kmen slunce Kmen slunce
Svými zkušenostmi i věkem patří starší v radě mezi ty nejmoudřejší muže, a to je předurčuje k tomu, aby vládli, nebo v případě nutnosti poskytovali rady.
Playable: False
Initial Power: 67
No Effect
Velitel
80 Urození jezdci
Urození jezdci
(Dac_Noble_Horsemen)
útočná jízda
160 Urození kopiníci
Urození kopiníci
(Dac_Noble_Spears)
pěchota s kopími
160 Šlechtici s meči
Šlechtici s meči
(Dac_Noble_Swords)
kontaktní pěchota
kontaktní pěchota
160 Bojovníci s falxy
Bojovníci s falxy
(Dac_Falxmen)
kontaktní pěchota
160 Šlechtici s meči
Šlechtici s meči
(Dac_Noble_Swords)
kontaktní pěchota
střelecká pěchota
120 Dáčtí lukostřelci
Dáčtí lukostřelci
(Dac_Bowmen)
střelecká pěchota
120 Dáčtí těžcí lučištníci
Dáčtí těžcí lučištníci
(Dac_Heavy_Bowmen)
střelecká pěchota
120 Dáčtí těžcí harcovníci
Dáčtí těžcí harcovníci
(Dac_Heavy_Skirm)
střelecká pěchota
120 Dáčtí harcovníci
Dáčtí harcovníci
(Dac_Skirm)
střelecká pěchota
pěchota s kopími
160 Obrnění kopiníci
Obrnění kopiníci
(Dac_Armoured_Spears)
pěchota s kopími
160 Těžká kopí
Těžká kopí
(Dac_Heavy_Spears)
pěchota s kopími
160 Urození kopiníci
Urození kopiníci
(Dac_Noble_Spears)
pěchota s kopími
160 Bojovníci s kopím
Bojovníci s kopím
(Dac_Spear_Warriors)
pěchota s kopími
160 Kopí
Kopí
(Dac_Spears)
pěchota s kopími
160 Dáčtí kmenoví válečníci
Dáčtí kmenoví válečníci
(Dac_Tribesmen)
pěchota s kopími
kontaktní jízda
80 Jízdní kopiníci
Jízdní kopiníci
(Dac_Spear_Horsemen)
kontaktní jízda
střelecká jízda
80 Jezdci s lukem
Jezdci s lukem
(Dac_Bow_Horsemen)
střelecká jízda
útočná jízda
80 Urození jezdci
Urození jezdci
(Dac_Noble_Horsemen)
útočná jízda
obranná artilerie
40 Obří dácká balista
Obří dácká balista
(Dac_Giant_Ballista)
obranná artilerie
40 Škorpión na dácké baště
Škorpión na dácké baště
(Dac_Scorpion_Bastion)
obranná artilerie
40 Dácký škorpión (obranný)
Dácký škorpión (obranný)
(Dac_Scorpion)
obranná artilerie
polní artilerie
40 Balista na dácké baště
Balista na dácké baště
(Dac_Ballista_Bastion)
polní artilerie
40 Dácká balista
Dácká balista
(Dac_Ballista)
polní artilerie
40 Dácký škorpión
Dácký škorpión
(Dac_Cheiroballistra)
polní artilerie
40 Těžký dácký katapult
Těžký dácký katapult
(Dac_Large_Onager)
polní artilerie
40 Katapult na dácké baště
Katapult na dácké baště
(Dac_Onager_Bastion)
polní artilerie
40 Dácký katapult
Dácký katapult
(Dac_Onager)
polní artilerie
Admirál
120 Těžká nájezdnická loď - Bojovníci s falxy
Těžká nájezdnická loď - Bojovníci s falxy
(Dac_Falxmen_Raider)
kontaktní loď
kontaktní loď
120 Těžká nájezdnická loď - Bojovníci s falxy
Těžká nájezdnická loď - Bojovníci s falxy
(Dac_Falxmen_Raider)
kontaktní loď
120 Perská útočná tetréra - Těžká kopí
Perská útočná tetréra - Těžká kopí
(Dac_Heavy_Spears_Four)
kontaktní loď
100 Střední útočná nájezdnická loď - Těžká kopí
Střední útočná nájezdnická loď - Těžká kopí
(Dac_Heavy_Spears_Raider)
kontaktní loď
80 Útočná nájezdnická loď - Kopí
Útočná nájezdnická loď - Kopí
(Dac_Spears_Raider)
kontaktní loď
střelecká loď
140 Řecká pentéra se střelci - Dáčtí lukostřelci
Řecká pentéra se střelci - Dáčtí lukostřelci
(Dac_Bowmen_Five)
střelecká loď
80 Střelecká nájezdnická loď - Dáčtí harcovníci
Střelecká nájezdnická loď - Dáčtí harcovníci
(Dac_Skirm_Raider)
střelecká loď
loď s artilerií
40 Římská quinqueréma s lehkou artilerií - Dácká balista (loď)
Římská quinqueréma s lehkou artilerií - Dácká balista (loď)
(Dac_Ballista_Five)
loď s artilerií
40 Římská quinqueréma s artilerií - Dácký katapult (loď)
Římská quinqueréma s artilerií - Dácký katapult (loď)
(Dac_Onager_Five)
loď s artilerií
Athény
Řím Marka Antonia (Císař Augustus)
Gortyna
Řím Marka Antonia (Císař Augustus)
Sparta
Řím Marka Antonia (Císař Augustus)
Alexandrie
Egypt (Císař Augustus)
Diospolis
Egypt (Císař Augustus)
Memfis
Egypt (Císař Augustus)
Myos Hormos
Egypt (Císař Augustus)
Aksum
Axum (Císař Augustus)
Meroe
Meroe (Císař Augustus)
Ptolemais Theron
Blemyové (Císař Augustus)
Kartágo
Lepidův Řím (Císař Augustus)
Hadrumentum
Lepidův Řím (Císař Augustus)
Leptis Magna
Lepidův Řím (Císař Augustus)
Makomades
Lepidův Řím (Císař Augustus)
Burdigala
Oktaviánův Řím (Císař Augustus)
Gergovia
Oktaviánův Řím (Císař Augustus)
Limonum
Oktaviánův Řím (Císař Augustus)
Eudémon
Himyarové (Císař Augustus)
Maas-gat
Maskat (Císař Augustus)
Marib
Sába (Císař Augustus)
Adummatu
Kvidriové (Císař Augustus)
Gerrha
Gerrhea (Císař Augustus)
Jatrib
Ma'in (Císař Augustus)
Amul
Parthie (Císař Augustus)
Artakoana
Parthie (Císař Augustus)
Merv
Parthie (Císař Augustus)
Arsamosata
Kappadocie (Císař Augustus)
Artaxa
Arménie (Císař Augustus)
Carana
Arménie (Císař Augustus)
Tigranocerta
Arménie (Císař Augustus)
Efez
Řím Marka Antonia (Císař Augustus)
Pergamon
Řím Marka Antonia (Císař Augustus)
Pessinus
Řím Marka Antonia (Císař Augustus)
Rhodos
Řím Marka Antonia (Císař Augustus)
Baktrie
Paradene (Císař Augustus)
Eukratides
Paradene (Císař Augustus)
Kapisa
Paradene (Císař Augustus)
Kordoba
Lepidův Řím (Císař Augustus)
Gades
Lepidův Řím (Císař Augustus)
Toletum
Lepidův Řím (Císař Augustus)
Nemecatum
Belgové (Císař Augustus)
Treverorum
Oktaviánův Řím (Císař Augustus)
Amasie
Pontus (Císař Augustus)
Nikomédie
Řím Marka Antonia (Císař Augustus)
Sinop
Pontus (Císař Augustus)
Trapezos
Pontus (Císař Augustus)
Panticapaeum
Pontus (Císař Augustus)
Fanagorie
Pontus (Císař Augustus)
Tanais
Pontus (Císař Augustus)
Kamulodunum
Icenové (Císař Augustus)
Isca
Dumoniové (Císař Augustus)
Mordiunon
Deméti (Císař Augustus)
Sleaford
Korieltauviové (Císař Augustus)
Bam
Persie (Císař Augustus)
Harmozie
Persie (Císař Augustus)
Gabala
Ardan (Císař Augustus)
Mtsketa
Kartliové (Císař Augustus)
Fasis
Pontus (Císař Augustus)
Akur
Dahájové (Císař Augustus)
Aktau
Dahájové (Císař Augustus)
Janov
Oktaviánův Řím (Císař Augustus)
Mediolanum
Oktaviánův Řím (Císař Augustus)
Patavium
Oktaviánův Řím (Císař Augustus)
Alerie
Pompeiův Řím (Císař Augustus)
Karalis
Pompeiův Řím (Císař Augustus)
Pelendava
Dácie (Císař Augustus)
Petrodava
Bastarni (Císař Augustus)
Piskul
Dácie (Císař Augustus)
Zarmizegetusa
Dácie (Císař Augustus)
Ankara
Galatie (Císař Augustus)
Ikonium
Galatie (Císař Augustus)
Mazaka
Kappadocie (Císař Augustus)
Side
Galatie (Císař Augustus)
Bibrakte
Oktaviánův Řím (Císař Augustus)
Cenabum
Galie (Císař Augustus)
Darioritum
Galie (Císař Augustus)
Juliobana
Galie (Císař Augustus)
Orea
Drangiana (Císař Augustus)
Frada
Drangiana (Císař Augustus)
Pura
Drangiana (Císař Augustus)
Bavay
Belgové (Císař Augustus)
Vesonto
Oktaviánův Řím (Císař Augustus)
Bergium
Markomani (Císař Augustus)
Budorgis
Kvádové (Císař Augustus)
Dunaj
Bójové (Císař Augustus)
Ibossim
Lepidův Řím (Císař Augustus)
Nové Kartágo
Lepidův Řím (Císař Augustus)
Numantie
Lepidův Řím (Císař Augustus)
Saguntum
Lepidův Řím (Císař Augustus)
Dyrrachium
Řím Marka Antonia (Císař Augustus)
Narona
Řím Marka Antonia (Císař Augustus)
Salona
Řím Marka Antonia (Císař Augustus)
Beneventum
Oktaviánův Řím (Císař Augustus)
Brundisium
Oktaviánův Řím (Císař Augustus)
Kosentie
Oktaviánův Řím (Císař Augustus)
Jeruzalém
Judea (Císař Augustus)
Salamis
Řím Marka Antonia (Císař Augustus)
Tyros
Řím Marka Antonia (Císař Augustus)
Ariminium
Oktaviánův Řím (Císař Augustus)
Arretium
Oktaviánův Řím (Císař Augustus)
Askulum
Oktaviánův Řím (Císař Augustus)
Řím
Oktaviánův Řím (Císař Augustus)
Ammonium
Nasamoni (Císař Augustus)
Augila
Nasamoni (Císař Augustus)
Cyrene
Řím Marka Antonia (Císař Augustus)
Paraitonion
Egypt (Císař Augustus)
Arsenium
Árijci (Císař Augustus)
Karrodunum
Helisiové (Císař Augustus)
Grinev
Buriové (Císař Augustus)
Oblin
Nahanarvaliové (Císař Augustus)
Ebora
Iberie (Císař Augustus)
Olisipo
Iberie (Císař Augustus)
Apollónie
Řím Marka Antonia (Císař Augustus)
Farsalos
Řím Marka Antonia (Císař Augustus)
Thessaloniki
Řím Marka Antonia (Císař Augustus)
Flevium
Frísové (Císař Augustus)
Treva
Cimbrijci (Císař Augustus)
Tulifurdum
Cheruskové (Císař Augustus)
Rutubis
Gaetulové (Císař Augustus)
Siga
Maurové (Císař Augustus)
Tingis
Lepidův Řím (Císař Augustus)
Arsakie
Parthie (Císař Augustus)
Ekbatana
Parthie (Císař Augustus)
Gazaka
Atropaténská Médie (Císař Augustus)
Fraaspa
Atropaténská Médie (Císař Augustus)
Charax
Characéni (Císař Augustus)
Ktesifon
Parthie (Císař Augustus)
Edessa
Parthie (Císař Augustus)
Hatra
Parthie (Císař Augustus)
Charmutas
Nabataea (Císař Augustus)
Hegra
Nabataea (Císař Augustus)
Petra
Nabataea (Císař Augustus)
Massilia
Oktaviánův Řím (Císař Augustus)
Narbo
Oktaviánův Řím (Císař Augustus)
Tolosa
Oktaviánův Řím (Císař Augustus)
Capsa
Numidie (Císař Augustus)
Cirta
Numidie (Císař Augustus)
Dimmidi
Numidie (Císař Augustus)
Iol
Numidie (Císař Augustus)
Dura
Parthie (Císař Augustus)
Palmýra
Palmýra (Císař Augustus)
Akvinkum
Dácie (Císař Augustus)
Segestika
Breukové (Císař Augustus)
Singidun
Skordiskové (Císař Augustus)
Hekatompylos
Parthie (Císař Augustus)
Nisa
Parthie (Císař Augustus)
Susie
Parthie (Císař Augustus)
Zadrakata
Parthie (Císař Augustus)
Gor
Persie (Císař Augustus)
Persepolis
Persie (Císař Augustus)
Susa
Parthie (Císař Augustus)
Cydamus
Numidie (Císař Augustus)
Garama
Garamantie (Císař Augustus)
Eilodon
Kaledonci (Císař Augustus)
Elbana
Ebdanové (Císař Augustus)
Stanwick
Briganti (Císař Augustus)
Kelheim
Vindelikové (Císař Augustus)
Korie
Rétové (Císař Augustus)
Noreia
Noriové (Císař Augustus)
Oktoduris
Helvéti (Císař Augustus)
Melgunov
Roxolané (Císař Augustus)
Olbie
Iazygové (Císař Augustus)
Soloka
Roxolané (Císař Augustus)
Gelonus
Alani (Císař Augustus)
Samandar
Aorsové (Císař Augustus)
Sarai
Iastové (Císař Augustus)
Siracena
Sirakové (Císař Augustus)
Agrigentum
Pompeiův Řím (Císař Augustus)
Panormus
Pompeiův Řím (Císař Augustus)
Syrakusy
Pompeiův Řím (Císař Augustus)
Kalankorum
Semnoni (Císař Augustus)
Pelplin
Gutoni (Císař Augustus)
Setidava
Helvekoni (Císař Augustus)
Virunium
Rugiové (Císař Augustus)
Antioch
Řím Marka Antonia (Císař Augustus)
Samosata
Řím Marka Antonia (Císař Augustus)
Tarsus
Řím Marka Antonia (Císař Augustus)
Tapsakus
Řím Marka Antonia (Císař Augustus)
Aracillum
Kantabrijci (Císař Augustus)
Brigantium
Iberie (Císař Augustus)
Tarrako
Lepidův Řím (Císař Augustus)
Terra Incognita
Antea
Thrákie (Císař Augustus)
Naissos
Řím Marka Antonia (Císař Augustus)
Oděsa
Thrákie (Císař Augustus)
Pulpudeva
Thrákie (Císař Augustus)
Buchara
Paradene (Císař Augustus)
Marakanda
Paradene (Císař Augustus)