menu
HomeDomů / Total War: Rome II / Arvernové
Arvernové Velká kampaň

Arvernové

Bojechtiví Arverni jsou jedním z keltských kmenů v Galii, který si zaslouží úctu. Je to vzdělaný lid, který se chová kultivovaně jak v míru, tak i ve válce. Jsou to však potomci bojovníků, kteří terorizovali Řím a řádili i v Thrákii, Makedonii a Ilyrii. A možná teď nastal čas znovu tasit meč.

Arvernové

Campaign Map

Arvernové
Arvernové

Faction Name

Arvernové

Campaign

main_rome

Culture

rom_Barbarian

Subculture

sc_rom_gaul

Military Group

gallic

Faction Group

rom_faction_group_gallic

Faction Group

Galské kmeny Galské kmeny
Galové jsou vlivní, energičtí lidé – nejsou to jen válečníci, ale i mistři řemeslníci.
[NOT DISPLAYED] +3 k zabezpečení proti činnosti autoritativních záškodníků
[NOT DISPLAYED] +2 k zabezpečení proti činnosti vychytralých záškodníků
[NOT DISPLAYED] +4 k zabezpečení proti činnosti odhodlaných záškodníků
Galské jezdectví: +20 % k útoku zblízka pro všechny jízdní jednotky
Válečnická společnost: +2 k veřejnému pořádku za každou válku vedenou proti sousední frakci

Political Parties

Klan rozzuřených zvířat Klan rozzuřených zvířat
Svými zkušenostmi i věkem patří starší v radě mezi ty nejmoudřejší muže, a to je předurčuje k tomu, aby vládli, nebo v případě nutnosti poskytovali rady.
Playable: False
Initial Power: 45
No Effect
Kmen mořských koní Kmen mořských koní
Díky svému věku a zkušenostem tvoří radu starších ti nejmoudřejší muži, kteří jsou také nejkvalifikovanější k tomu, aby kmenu vládli a poskytovali rady, když je toho zapotřebí.
Playable: False
Initial Power: 45
No Effect
Klan horských válečníků Klan horských válečníků
Svými zkušenostmi i věkem patří starší v radě mezi ty nejmoudřejší muže, a to je předurčuje k tomu, aby vládli, nebo v případě nutnosti poskytovali rady.
Playable: False
Initial Power: 45
No Effect
Klan železné sekery Klan železné sekery
Svými zkušenostmi i věkem patří starší v radě mezi ty nejmoudřejší muže, a to je předurčuje k tomu, aby vládli, nebo v případě nutnosti poskytovali rady.
Playable: False
Initial Power: 45
No Effect
Arvernové Arvernové
Král Luernios vládne nejmocnějšímu z galských kmenů ze své pevnosti v Gergovii. Jeho slovo je zákonem od řeky Rýn až k pobřeží Atlantiku. Jeho Arvernové jsou známí jako drsní hráči a tvrdí bojovníci.
Playable: True
Initial Power: 65
[NOT DISPLAYED] trvale dodává bohatství pouze hlavnímu městu frakce / rozsah: frakce
Galská zručnost:n+20 % k příjmům ze všech průmyslových budov
Kmenová hegemonie: Mírný diplomatický bonus při jednání se všemi barbarskými kmeny (kulturní afinita)
Klan válečných koní Klan válečných koní
Svými zkušenostmi i věkem patří starší v radě mezi ty nejmoudřejší muže, a to je předurčuje k tomu, aby vládli, nebo v případě nutnosti poskytovali rady.
Playable: False
Initial Power: 45
No Effect
Klan dřevěného štítu Klan dřevěného štítu
Svými zkušenostmi i věkem patří starší v radě mezi ty nejmoudřejší muže, a to je předurčuje k tomu, aby vládli, nebo v případě nutnosti poskytovali rady.
Playable: False
Initial Power: 45
No Effect
Velitel
80 Urozená jízda
Urozená jízda
(Cel_Noble_Horse)
kontaktní jízda
160 Přísežníci
Přísežníci
(Cel_Oathsworn)
kontaktní pěchota
160 Šlechta s kopími
Šlechta s kopími
(Cel_Spear_Nobles)
pěchota s kopími
kontaktní pěchota
160 Vyvolení šermíři
Vyvolení šermíři
(Cel_Chosen_Sword)
kontaktní pěchota
160 Nazí válečníci
Nazí válečníci
(Cel_Naked_Warriors)
kontaktní pěchota
160 Přísežníci
Přísežníci
(Cel_Oathsworn)
kontaktní pěchota
160 Keltští válečníci
Keltští válečníci
(Cel_Warriors)
kontaktní pěchota
střelecká pěchota
120 Galští lovci
Galští lovci
(Cel_Gallic_Hunters)
střelecká pěchota
120 Keltští harcovníci
Keltští harcovníci
(Cel_Skirm)
střelecká pěchota
120 Keltští prakovníci
Keltští prakovníci
(Cel_Slingers)
střelecká pěchota
120 Keltská mládež
Keltská mládež
(Cel_Youths)
střelecká pěchota
pěchota s kopími
160 Vyvolení kopiníci
Vyvolení kopiníci
(Cel_Chosen_Spear)
pěchota s kopími
160 Svobodní odvedenci
Svobodní odvedenci
(Cel_Levy_Freemen)
pěchota s kopími
160 Šlechta s kopími
Šlechta s kopími
(Cel_Spear_Nobles)
pěchota s kopími
160 Bojovníci s kopím
Bojovníci s kopím
(Cel_Spear_Warriors)
pěchota s kopími
160 Keltští kmenoví válečníci
Keltští kmenoví válečníci
(Cel_Tribesmen)
pěchota s kopími
kontaktní jízda
80 Těžká jízda
Těžká jízda
(Cel_Heavy_Horse)
kontaktní jízda
80 Lehká jízda
Lehká jízda
(Cel_Light_Horse)
kontaktní jízda
80 Urozená jízda
Urozená jízda
(Cel_Noble_Horse)
kontaktní jízda
obranná artilerie
40 Obří keltská balista
Obří keltská balista
(Cel_Giant_Ballista)
obranná artilerie
40 Škorpión na keltské baště
Škorpión na keltské baště
(Cel_Scorpion_Bastion)
obranná artilerie
40 Keltský škorpión (obranný)
Keltský škorpión (obranný)
(Cel_Scorpion)
obranná artilerie
polní artilerie
40 Balista na keltské baště
Balista na keltské baště
(Cel_Ballista_Bastion)
polní artilerie
40 Keltská balista
Keltská balista
(Cel_Ballista)
polní artilerie
40 Keltský škorpión
Keltský škorpión
(Cel_Cheiroballistra)
polní artilerie
40 Těžký keltský katapult
Těžký keltský katapult
(Cel_Large_Onager)
polní artilerie
40 Katapult na keltské baště
Katapult na keltské baště
(Cel_Onager_Bastion)
polní artilerie
40 Keltský katapult
Keltský katapult
(Cel_Onager)
polní artilerie
zvláštní jednotka
40 Divocí psi
Divocí psi
(Cel_Savage_Dogs)
zvláštní jednotka
Admirál
120 Těžká nájezdnická loď - Přísežníci
Těžká nájezdnická loď - Přísežníci
(Cel_Oathsworn_Heavy_Raider)
kontaktní loď
100 Střední střelecká nájezdnická loď - Keltští prakovníci
Střední střelecká nájezdnická loď - Keltští prakovníci
(Cel_Slingers_Medium_Raider)
střelecká loď
kontaktní loď
80 Útočná nájezdnická loď - Svobodní odvedenci
Útočná nájezdnická loď - Svobodní odvedenci
(Cel_Freemen_Raider)
kontaktní loď
120 Těžká nájezdnická loď - Přísežníci
Těžká nájezdnická loď - Přísežníci
(Cel_Oathsworn_Heavy_Raider)
kontaktní loď
120 Perská útočná tetréra - Bojovníci s kopím
Perská útočná tetréra - Bojovníci s kopím
(Cel_Spear_Warriors_Four)
kontaktní loď
100 Střední útočná nájezdnická loď - Keltští válečníci
Střední útočná nájezdnická loď - Keltští válečníci
(Cel_Warriors_Medium_Raider)
kontaktní loď
střelecká loď
140 Řecká pentéra se střelci - Keltští prakovníci
Řecká pentéra se střelci - Keltští prakovníci
(Cel_Slingers_Five)
střelecká loď
100 Střední střelecká nájezdnická loď - Keltští prakovníci
Střední střelecká nájezdnická loď - Keltští prakovníci
(Cel_Slingers_Medium_Raider)
střelecká loď
80 Střelecká nájezdnická loď - Keltští prakovníci
Střelecká nájezdnická loď - Keltští prakovníci
(Cel_Slingers_Raider)
střelecká loď
loď s artilerií
40 Římská quinqueréma s lehkou artilerií - Keltská balista (loď)
Římská quinqueréma s lehkou artilerií - Keltská balista (loď)
(Cel_Ballista_Five)
loď s artilerií
40 Římská quinqueréma s artilerií - Keltský katapult (loď)
Římská quinqueréma s artilerií - Keltský katapult (loď)
(Cel_Onager_Five)
loď s artilerií
Myos Hormos
Egypt
Memfis
Egypt
Alexandrie
Egypt
Diospolis
Egypt
Thapsus
Libye
Macomades
Libye
Leptis Magna
Libye
Kartágo
Kartágo
Aksum
Axum
Meroe
Meroe
Ptolemais Theron
Blemyové
Burdigala
Akvitáni
Nemossos
Arvernové
Lemonum
Piktonové
Eudaemon
Himjar
Maskat
Maskat
Marib
Sába
Gerrha
Gerrha
Adummatu
Kedarité
Yathrib
Ma'in
Alexandria Arachosia
Arachosie
Kapisene
Arachosie
Artacoana
Arie
Phrada
Sagartie
Merv
Arie
Armavir
Arménie
Tushpa
Arménie
Arsamosata
Arménie
Efez
Sardy
Pergamon
Pergamon
Pessinus
Sardy
Rhodos
Rhodos
Baktra
Baktrie
Eucratideia
Baktrie
Kartuba
Turdetanové
Gadira
Nové Kartágo
Treverorum
Treveriové
Nemetocenna
Atrebáté
Nikomédie
Bithynie
Sinop
Pontus
Amaseia
Pontus
Trapezos
Trapézos
Tanais
Krym
Fanagorie
Krym
Panticapaeum
Krym
Eborakon
Briganté
Camulodunon
Icenové
Moridunon
Demétové
Iska
Dumnoniové
Eildon
Kaledonská konfederace
Eblana
Ebdaniové
Bam
Sagartie
Harmozie
Drangijána
Ibossim
Kartágo
Kart Hadašt
Kartágo
Numantie
Termesťané
Arse
Edetaniové
Gabala
Ardhan
Phasis
Kolchida
Mccheta
Kartli
Namnetum
Namnetové
Bibracte
Haeduové
Cenabum
Karnuté
Kath
Chórezm
Amul
Dahae
Tarsus
Seleukovci
Salamis
Kypr
Side
Kypr
Medhlan
Insubrové
Genua
Ligurie
Patavium
Venetové
Alalie
Etruská liga
Karalis
Kartágo
Petrodava
Bastarnové
Malva
Getové
Sarmizegetusa
Apulijci
Mazaca
Kappadokie
Samosata
Kappadokie
Ancyra
Galacie
Ikonium
Sardy
Pura
Drangijána
Oraea
Drangijána
Bagacum
Nerviové
Vesontio
Sequaniové
Athény
Athény
Hierapytna
Knóssos
Sparta
Sparta
Casurgis
Bójové
Istros
Bójové
Delminium
Daorsiové
Epidamnos
Ardijové
Iader
Dalmátové
Volterra
Etruská liga
Řím
Řím
Ariminum
Etruská liga
Neapol
Řím
Kyréna
Kyrenaika
Paraitonion
Kyrenaika
Augila
Nasamonové
Ammonium
Kyrenaika
Evora
Hispánští Keltové
Olisipo
Luzitánie
Apollónie
Epirus
Pella
Makedonie
Lárisa
Epirus
Flevum
Frísové
Tulifurdum
Cheruskové
Uburzis
Markomani
Cosentia
Řím
Brundisium
Řím
Lilybaeum
Kartágo
Syrakusy
Syrakusy
Migdol
Gaetulové
Dimmidi
Masaesylové
Iol
Nové Kartágo
Tingis
Nové Kartágo
Gazaca
Atropatené
Ekbatana
Atropatené
Rhaga
Persie
Hatra
Médie
Seleukeia
Médie
Charax
Médie
Edessa
Seleukovci
Charmuthas
Nabataea
Jeruzalém
Egypt
Petra
Egypt
Hegra
Nabataea
Singidunum
Skordiskové
Segestica
Breucijští
Akink
Eraviskové
Nisa
Parthie
Zadrakarta
Parthava
Hecatompylos
Parthava
Susia
Parthava
Súsy
Persie
Gor
Persie
Persepolis
Persie
Cydamus
Garamantové
Garama
Garamantové
Solokha
Královská Skythie
Samandar
Aorsoi
Olbia
Catiaroiové
Siracena
Sirakové
Tolosa
Volkové
Massalia
Massilia
Octuduron
Helvétové
Noreia
Noriové
Koria
Raetia
Mons Regius
Aestiové
Galic
Anartové
Tur
Budiniové
Gelonus
Roxolani
Sarai
Thyssagetové
Aktau
Masagetové
Belz
Lugiové
Budorgis
Lugiové
Ascaucalis
Gótové
Alabu
Kimbrové
Lupfurdum
Svébové
Rhougion
Rugiové
Palmýra
Seleukovci
Dura
Seleukovci
Týros
Seleukovci
Antiochie
Seleukovci
Brigantium
Galicie
Aracillum
Kantábrie
Tarraco
Cessetaniové
Terra Incognita
Antheia
Tylis
Navissos
Triballové
Odessos
Království Odrysů
Pulpudeva
Makedonie
Bukhara
Baktrie
Samarkand
Baktrie