menu
HomeDomů / Total War: Rome II / Palmýra (Rozdělená říše)
Palmýra (Rozdělená říše) Rozdělená říše

Palmýra (Rozdělená říše)

Když byl Řím oslaben vnitřními sváry, Šápúr I. z Persie spatřil svou šanci a vyrazil směrem na východní římské provincie. V Palmýře se objevil vůdce Odaenathus, který perské síly odrazil a ve jménu Říma konsolidoval východ. Sám se ale prohlásil za krále. Na trůnu ho nahradil jeho syn Vaballathus, kterému bylo pouhých deset let. Skutečnou vládkyní ale byla regentka, královna Zenobie, která měla velké ambice.

Palmýra (Rozdělená říše)

Campaign Map

Palmýra (Rozdělená říše)
Palmýra (Rozdělená říše)

Faction Name

Palmýra (Rozdělená říše)

Campaign

main_3c

Culture

rom_Roman

Subculture

sc_rom_roman

Military Group

3c_palmyrene_empire

Faction Group

3c_faction_group_rome

Faction Group

Rozdělená Říše římská Rozdělená Říše římská
Kdo vládne Římu, může ovládnout svět slavným dobyvatelským tažením!
Skutečný Říman: Všechny římské frakce mají značný diplomatický postih vůči všem ostatním římským frakcím
Obránci civilizace: +15 % k morálce všech jednotek při boji na vlastním nebo spřáteleném území
(NOT DISPLAYED) Pre-siege: battering ram
(NOT DISPLAYED) Enables settlement gates to pour boiling oil
(NOT DISPLAYED) Enables local recruitment of champions
(NOT DISPLAYED) Enables local recruitment of dignitaries
(NOT DISPLAYED) Pre-siege: siege tower
(NOT DISPLAYED) Enables local recruitment of spies
(NOT DISPLAYED) Pre-siege: tortoise
(stone walls only)
[NOT DISPLAYED] +3 k zabezpečení proti činnosti autoritativních záškodníků
[NOT DISPLAYED] +3 k zabezpečení proti činnosti vychytralých záškodníků
[NOT DISPLAYED] +3 k zabezpečení proti činnosti odhodlaných záškodníků

Political Parties

Latinské rody Latinské rody
PLACEHOLDER DESCRIPTION
Playable: False
Initial Power: 35
No Effect
Řecké rody Řecké rody
PLACEHOLDER DESCRIPTION
Playable: False
Initial Power: 35
No Effect
Egyptské rody Egyptské rody
PLACEHOLDER DESCRIPTION
Playable: False
Initial Power: 35
No Effect
Židovské rody Židovské rody
PLACEHOLDER DESCRIPTION
Playable: False
Initial Power: 35
No Effect
Perské rody Perské rody
PLACEHOLDER DESCRIPTION
Playable: False
Initial Power: 35
No Effect
Asyrské rody Asyrské rody
PLACEHOLDER DESCRIPTION
Playable: False
Initial Power: 35
No Effect
Rod Odaenatha Rod Odaenatha
PLACEHOLDER DESCRIPTION
Playable: True
Initial Power: 35
Zbožnost: -4 k loupeživosti za každou kultovní budovu
Osvícený vládce: +20 % k rychlosti výzkumu
Velitel
80 Imperiální katafrakti (osobní strážci)
Imperiální katafrakti (osobní strážci)
(3c_Pal_Imperial_Palmyrene_Cataphracts_commander)
útočná jízda
160 Imperiální pikenýři
Imperiální pikenýři
(3c_Pal_Imperial_Pikemen_commander)
pěchota s píkami
160 Palmýrská palácová stráž
Palmýrská palácová stráž
(3c_Pal_Palmyrene_Palace_Guard_commander)
pěchota s kopími
12 Válečné vozy s kosami
Válečné vozy s kosami
(3c_Pal_Scythed_Chariots_commander)
jednotka vozů
kontaktní pěchota
160 Pomocní baktrijští horalové
Pomocní baktrijští horalové
(3c_Aux_Bactrian_Hillmen)
kontaktní pěchota
160 Pomocní keltští šermíři
Pomocní keltští šermíři
(3c_Aux_Celtic_Swordsmen)
kontaktní pěchota
160 Pomocná egyptská pěchota
Pomocná egyptská pěchota
(3c_Aux_Egyptian_Infantry)
kontaktní pěchota
160 Pomocná galská těžká pěchota
Pomocná galská těžká pěchota
(3c_Aux_Gallic_Heavy_Infantry)
kontaktní pěchota
160 Pomocní galští šermíři
Pomocní galští šermíři
(3c_Aux_Gallic_Swordsmen)
kontaktní pěchota
160 Pomocní germánští sekerníci
Pomocní germánští sekerníci
(3c_Aux_Germanic_Axe_Warriors)
kontaktní pěchota
160 Pomocné germánské sbory s falxem
Pomocné germánské sbory s falxem
(3c_Aux_Germanic_Falxmen)
kontaktní pěchota
160 Pomocná germánská těžká pěchota
Pomocná germánská těžká pěchota
(3c_Aux_Germanic_Heavy_Infantry)
kontaktní pěchota
160 Pomocní germánští šermíři
Pomocní germánští šermíři
(3c_Aux_Germanic_Swordsmen)
kontaktní pěchota
160 Pomocní horalové
Pomocní horalové
(3c_Aux_Hillmen)
kontaktní pěchota
160 Pomocní iberští šermíři
Pomocní iberští šermíři
(3c_Aux_Iberian_Swordsmen)
kontaktní pěchota
160 Pomocní ilyrští nájezdníci
Pomocní ilyrští nájezdníci
(3c_Aux_Illyrian_Raiders)
kontaktní pěchota
160 Pomocní illyrijští šermíři
Pomocní illyrijští šermíři
(3c_Aux_Illyrian_Swordsmen)
kontaktní pěchota
160 Pomocná libyjská pěchota
Pomocná libyjská pěchota
(3c_Aux_Libyan_Infantry)
kontaktní pěchota
160 Pomocní Scutarii
Pomocní Scutarii
(3c_Aux_Scutarii)
kontaktní pěchota
160 Pomocní stepní válečníci
Pomocní stepní válečníci
(3c_Aux_Steppe_Warriors)
kontaktní pěchota
160 Pomocní šermíři
Pomocní šermíři
(3c_Aux_Swordsmen)
kontaktní pěchota
160 Thrácké pomocné sbory
Thrácké pomocné sbory
(3c_Aux_Thracian_Warriors)
kontaktní pěchota
160 Obrnění šermíři
Obrnění šermíři
(3c_Pal_Armoured_Swordsmen)
kontaktní pěchota
160 Horalé
Horalé
(3c_Pal_Hillmen)
kontaktní pěchota
120 Gladiátoři
Gladiátoři
(3c_Rom_Gladiators)
kontaktní pěchota
střelecká pěchota
120 Pomocní lučištníci
Pomocní lučištníci
(3c_Aux_Archers)
střelecká pěchota
120 Pomocní arménští lučištníci
Pomocní arménští lučištníci
(3c_Aux_Armenian_Archers)
střelecká pěchota
120 Pomocní britonští prakovníci
Pomocní britonští prakovníci
(3c_Aux_Briton_Slingers)
střelecká pěchota
120 Pomocní keltští lučištníci
Pomocní keltští lučištníci
(3c_Aux_Celtic_Archers)
střelecká pěchota
120 Pomocní krétští lučištníci
Pomocní krétští lučištníci
(3c_Aux_Cretan_Archers)
střelecká pěchota
120 Pomocní východní oštěpaři
Pomocní východní oštěpaři
(3c_Aux_Eastern_Javelinmen)
střelecká pěchota
120 Pomocní egyptští lučištníci
Pomocní egyptští lučištníci
(3c_Aux_Egyptian_Archers)
střelecká pěchota
120 Pomocní galští lučištníci
Pomocní galští lučištníci
(3c_Aux_Gallic_Bowmen)
střelecká pěchota
120 Pomocní galští harcovníci
Pomocní galští harcovníci
(3c_Aux_Gallic_Skirmishers)
střelecká pěchota
120 Pomocní germánští lovci
Pomocní germánští lovci
(3c_Aux_Germanic_Hunters)
střelecká pěchota
120 Pomocní germánští harcovníci
Pomocní germánští harcovníci
(3c_Aux_Germanic_Skirmishers)
střelecká pěchota
120 Pomocní iberští prakovníci
Pomocní iberští prakovníci
(3c_Aux_Iberian_Slingers)
střelecká pěchota
120 Pomocní illyrijští lučištníci
Pomocní illyrijští lučištníci
(3c_Aux_Illyrian_Archers)
střelecká pěchota
120 Pomocní ilyrští prakovníci
Pomocní ilyrští prakovníci
(3c_Aux_Illyrian_Slingers)
střelecká pěchota
120 Pomocní numidští oštěpaři
Pomocní numidští oštěpaři
(3c_Aux_Numidian_Javelinmen)
střelecká pěchota
120 Pomocní peltasté
Pomocní peltasté
(3c_Aux_Peltasts)
střelecká pěchota
120 Pomocní perští lučištníci
Pomocní perští lučištníci
(3c_Aux_Persian_Archers)
střelecká pěchota
120 Pomocní perští harcovníci
Pomocní perští harcovníci
(3c_Aux_Persian_Skirmishers)
střelecká pěchota
120 Pomocní rhódští prakovníci
Pomocní rhódští prakovníci
(3c_Aux_Rhodian_Slingers)
střelecká pěchota
120 Pomocní sabejští lučištníci
Pomocní sabejští lučištníci
(3c_Aux_Sabean_Archers)
střelecká pěchota
120 Pomocní syrští střelci
Pomocní syrští střelci
(3c_Aux_Syrian_Archers)
střelecká pěchota
120 Pomocní thráčtí prakovníci
Pomocní thráčtí prakovníci
(3c_Aux_Thracian_Slingers)
střelecká pěchota
120 Hamianští lučištníci
Hamianští lučištníci
(3c_Pal_Hamian_Archers)
střelecká pěchota
120 Těžcí palmýrští harcovníci
Těžcí palmýrští harcovníci
(3c_Pal_Heavy_Palmyrene_Skirmishers)
střelecká pěchota
120 Palmýrští harcovníci
Palmýrští harcovníci
(3c_Pal_Palmyrene_Skirmishers)
střelecká pěchota
120 Peltasté
Peltasté
(3c_Pal_Peltasts)
střelecká pěchota
120 Prakovníci
Prakovníci
(3c_Pal_Slingers)
střelecká pěchota
pěchota s píkami
160 Pomocní obrnění pikenýři
Pomocní obrnění pikenýři
(3c_Aux_Armoured_Pikemen)
pěchota s píkami
160 Pomocní východní pikenýři
Pomocní východní pikenýři
(3c_Aux_Eastern_Pikemen)
pěchota s píkami
160 Pomocní egyptští pikenýři
Pomocní egyptští pikenýři
(3c_Aux_Egyptian_Pikemen)
pěchota s píkami
160 Pomocní ilyrští obrnění pikenýři
Pomocní ilyrští obrnění pikenýři
(3c_Aux_Illyrian_Armoured_Pikemen)
pěchota s píkami
160 Obrnění pikenýři
Obrnění pikenýři
(3c_Pal_Armoured_Pikemen)
pěchota s píkami
160 Imperiální pikenýři
Imperiální pikenýři
(3c_Pal_Imperial_Pikemen)
pěchota s píkami
160 Imperiální pikenýři
Imperiální pikenýři
(3c_Pal_Imperial_Pikemen_commander)
pěchota s píkami
160 Pikenýři
Pikenýři
(3c_Rom_Pikemen)
pěchota s píkami
pěchota s kopími
160 Pomocní arabští kopiníci
Pomocní arabští kopiníci
(3c_Aux_Arabian_Spearmen)
pěchota s kopími
160 Pomocní obrnění galští kopiníci
Pomocní obrnění galští kopiníci
(3c_Aux_Armoured_Gallic_Spearmen)
pěchota s kopími
160 Pomocní keltští kopiníci
Pomocní keltští kopiníci
(3c_Aux_Celtic_Spearmen)
pěchota s kopími
160 Pomocní východní kopiníci
Pomocní východní kopiníci
(3c_Aux_Eastern_Spearmen)
pěchota s kopími
160 Pomocní germánští mistři s kopím
Pomocní germánští mistři s kopím
(3c_Aux_Germanic_Spear_Masters)
pěchota s kopími
160 Pomocná numidská pěchota
Pomocná numidská pěchota
(3c_Aux_Numidian_Infantry)
pěchota s kopími
160 Pomocní perští kopiníci
Pomocní perští kopiníci
(3c_Aux_Persian_Spearmen)
pěchota s kopími
160 Pomocní sabejští kopiníci
Pomocní sabejští kopiníci
(3c_Aux_Sabean_Spearmen)
pěchota s kopími
160 Pomocná pěchota s kopím
Pomocná pěchota s kopím
(3c_Aux_Spear_Infantry)
pěchota s kopími
160 Palmýrské kohorty
Palmýrské kohorty
(3c_Pal_Palmyrene_Cohors)
pěchota s kopími
160 Palmýrští legionáři
Palmýrští legionáři
(3c_Pal_Palmyrene_Legionaries)
pěchota s kopími
160 Palmýrská palácová stráž
Palmýrská palácová stráž
(3c_Pal_Palmyrene_Palace_Guard)
pěchota s kopími
160 Palmýrská palácová stráž
Palmýrská palácová stráž
(3c_Pal_Palmyrene_Palace_Guard_commander)
pěchota s kopími
160 Palmýrští kopiníci
Palmýrští kopiníci
(3c_Pal_Palmyrene_Spearmen)
pěchota s kopími
160 Veteránští palmýrští legionáři
Veteránští palmýrští legionáři
(3c_Pal_Veteran_Palmyrene_Legionaries)
pěchota s kopími
160 Vigilové
Vigilové
(3c_Pal_Vigiles)
pěchota s kopími
120 Gladiátoři s kopími
Gladiátoři s kopími
(3c_Rom_Spear_Gladiators)
pěchota s kopími
kontaktní jízda
80 Alaeská jízda
Alaeská jízda
(3c_Aux_Alae_Cavalry)
kontaktní jízda
80 Pomocní arabští kopiníci na velbloudech
Pomocní arabští kopiníci na velbloudech
(3c_Aux_Arabian_Camel_Spearmen)
kontaktní jízda
80 Pomocná baktrijská lehká jízda
Pomocná baktrijská lehká jízda
(3c_Aux_Bactrian_Light_Cavalry)
kontaktní jízda
80 Pomocní kopiníci na velbloudech
Pomocní kopiníci na velbloudech
(3c_Aux_Camel_Spearmen)
kontaktní jízda
80 Pomocná kappadokijská jízda
Pomocná kappadokijská jízda
(3c_Aux_Cappadocian_Cavalry)
kontaktní jízda
80 Pomocná keltská těžká jízda
Pomocná keltská těžká jízda
(3c_Aux_Celtic_Heavy_Cavalry)
kontaktní jízda
80 Pomocná keltská jízda
Pomocná keltská jízda
(3c_Aux_Celtic_Horsemen)
kontaktní jízda
80 Pomocní pouštní jezdci
Pomocní pouštní jezdci
(3c_Aux_Desert_Riders)
kontaktní jízda
80 Pomocná východní těžká jízda
Pomocná východní těžká jízda
(3c_Aux_Eastern_Heavy_Cavalry)
kontaktní jízda
80 Pomocná galská jízda
Pomocná galská jízda
(3c_Aux_Gallic_Cavalry)
kontaktní jízda
80 Pomocná iberská jízda
Pomocná iberská jízda
(3c_Aux_Iberian_Cavalry)
kontaktní jízda
80 Pomocná ilyrijská jízda
Pomocná ilyrijská jízda
(3c_Aux_Illyrian_Cavalry)
kontaktní jízda
80 Pomocná perská jízda
Pomocná perská jízda
(3c_Aux_Persian_Cavalry)
kontaktní jízda
80 Pomocná sabejská jízda
Pomocná sabejská jízda
(3c_Aux_Sabean_Cavalry)
kontaktní jízda
80 Pomocná sarmatská lehká jízda
Pomocná sarmatská lehká jízda
(3c_Aux_Sarmatian_Light_Cavalry)
kontaktní jízda
80 Pomocná Scutariijská jízda
Pomocná Scutariijská jízda
(3c_Aux_Scutarii_Cavalry)
kontaktní jízda
80 Pomocná stepní jízda
Pomocná stepní jízda
(3c_Aux_Steppe_Cavalry)
kontaktní jízda
80 Pomocná thrácká jízda
Pomocná thrácká jízda
(3c_Aux_Thracian_Cavalry)
kontaktní jízda
80 Pomocní thráčtí hrdinští jezdci
Pomocní thráčtí hrdinští jezdci
(3c_Aux_Thracian_Heroic_Riders)
kontaktní jízda
80 Pomocná thrácká lehká jízda
Pomocná thrácká lehká jízda
(3c_Aux_Thracian_Light_Cavalry)
kontaktní jízda
80 Obrnění velbloudi
Obrnění velbloudi
(3c_Pal_Armoured_Camels)
kontaktní jízda
80 Kopiníci na velbloudech
Kopiníci na velbloudech
(3c_Pal_Camel_Spearmen)
kontaktní jízda
80 Palmýrská legionářská jízda
Palmýrská legionářská jízda
(3c_Pal_Palmyrene_Legionary_Cavalry)
kontaktní jízda
střelecká jízda
80 Alaeští harcovníci
Alaeští harcovníci
(3c_Aux_Alae_Skirmishers)
střelecká jízda
80 Pomocní arabští lučištníci na velbloudech
Pomocní arabští lučištníci na velbloudech
(3c_Aux_Arabian_Camel_Archers)
střelecká jízda
80 Pomocní baktrijští jízdní střelci
Pomocní baktrijští jízdní střelci
(3c_Aux_Bactrian_Horse_Archers)
střelecká jízda
80 Pomocní lučištníci na velbloudech
Pomocní lučištníci na velbloudech
(3c_Aux_Camel_Archers)
střelecká jízda
80 Pomocní jízdní harcovníci
Pomocní jízdní harcovníci
(3c_Aux_Horse_Skirmishers)
střelecká jízda
80 Pomocná numidská jízda
Pomocná numidská jízda
(3c_Aux_Numidian_Cavalry)
střelecká jízda
80 Pomocní perští jízdní harcovníci
Pomocní perští jízdní harcovníci
(3c_Aux_Persian_Horse_Skirmishers)
střelecká jízda
80 Pomocní sarmatští jízdní lučištníci
Pomocní sarmatští jízdní lučištníci
(3c_Aux_Sarmatian_Horse_Archers)
střelecká jízda
80 Pomocní thráčtí jízdní harcovníci
Pomocní thráčtí jízdní harcovníci
(3c_Aux_Thracian_Horse_Skirmishers)
střelecká jízda
80 Obrnění jízdní střelci
Obrnění jízdní střelci
(3c_Pal_Armoured_Horse_Archers)
střelecká jízda
80 Lučištníci na velbloudech
Lučištníci na velbloudech
(3c_Sas_Camel_Archers)
střelecká jízda
útočná jízda
80 Alae Clibanarii
Alae Clibanarii
(3c_Aux_Alae_Clibanarii)
útočná jízda
80 Pomocní Lanciarii
Pomocní Lanciarii
(3c_Aux_Lanciarii)
útočná jízda
80 Pomocní perští katafrakti
Pomocní perští katafrakti
(3c_Aux_Persian_Cataphracts)
útočná jízda
80 Pomocná pontská jízda
Pomocná pontská jízda
(3c_Aux_Pontic_Cavalry)
útočná jízda
80 Imperiální palmýrští katafrakti
Imperiální palmýrští katafrakti
(3c_Pal_Imperial_Palmyrene_Cataphracts)
útočná jízda
80 Imperiální katafrakti (osobní strážci)
Imperiální katafrakti (osobní strážci)
(3c_Pal_Imperial_Palmyrene_Cataphracts_commander)
útočná jízda
80 Palmýrští katafrakti
Palmýrští katafrakti
(3c_Pal_Palmyrene_Cataphracts)
útočná jízda
80 Palmýští lanciarii
Palmýští lanciarii
(3c_Pal_Palmyrene_Lanciarii)
útočná jízda
jednotka vozů
20 Pomocné obrněné vozy
Pomocné obrněné vozy
(3c_Aux_Armoured_Chariots)
jednotka vozů
20 Pomocné obrněné vozy
Pomocné obrněné vozy
(3c_Aux_Chariots)
jednotka vozů
12 Pomocné válečné vozy s kosami
Pomocné válečné vozy s kosami
(3c_Aux_Scythed_Chariots)
jednotka vozů
12 Válečné vozy s kosami
Válečné vozy s kosami
(3c_Pal_Scythed_Chariots)
jednotka vozů
12 Válečné vozy s kosami
Válečné vozy s kosami
(3c_Pal_Scythed_Chariots_commander)
jednotka vozů
jednotka slonů
12 Pomocní afričtí sloni
Pomocní afričtí sloni
(3c_Aux_African_Elephants)
jednotka slonů
24 Pomocní indičtí váleční sloni
Pomocní indičtí váleční sloni
(3c_Aux_Indian_War_Elephants)
jednotka slonů
obranná artilerie
40 Obří římská balista
Obří římská balista
(3c_Rom_Giant_Ballista)
obranná artilerie
40 Římský polybolos
Římský polybolos
(3c_Rom_Polybolos)
obranná artilerie
40 Škorpión na římské baště
Škorpión na římské baště
(3c_Rom_Scorpion_Bastion)
obranná artilerie
polní artilerie
40 Římská balista
Římská balista
(3c_Rom_Ballista)
polní artilerie
40 Balista na římské baště
Balista na římské baště
(3c_Rom_Ballista_Bastion)
polní artilerie
40 Římský onager se včelími hnízdy
Římský onager se včelími hnízdy
(3c_Rom_Beehive_Onager)
polní artilerie
40 Římský škorpión
Římský škorpión
(3c_Rom_Cheiroballistra)
polní artilerie
40 Těžký římský katapult
Těžký římský katapult
(3c_Rom_Large_Onager)
polní artilerie
40 Římský katapult
Římský katapult
(3c_Rom_Onager)
polní artilerie
40 Katapult na římské baště
Katapult na římské baště
(3c_Rom_Onager_Bastion)
polní artilerie
Admirál
160 Útočná hexéra - Palmýrští kopiníci
Útočná hexéra - Palmýrští kopiníci
(3c_Pal_Assault_Hexeres_commander)
kontaktní loď
200 Těžká oktéra s věží - Palmýrští legionáři
Těžká oktéra s věží - Palmýrští legionáři
(3c_Pal_Heavy_Tower_Octeres_commander)
kontaktní loď
180 Střelecká heptéra - Hamianští lučištníci
Střelecká heptéra - Hamianští lučištníci
(3c_Pal_Missile_Hepteres_commander)
střelecká loď
kontaktní loď
60 Útočná biréma - Pomocní arabští kopiníci
Útočná biréma - Pomocní arabští kopiníci
(3c_Aux_Ara_Assault_Bireme)
kontaktní loď
60 Útočná biréma - Pomocná pěchota s kopím
Útočná biréma - Pomocná pěchota s kopím
(3c_Aux_Assault_Bireme)
kontaktní loď
120 Útočná čtyřveslice - Pomocní šermíři
Útočná čtyřveslice - Pomocní šermíři
(3c_Aux_Assault_Quadreme)
kontaktní loď
60 Útočná biréma - Pomocní keltští šermíři
Útočná biréma - Pomocní keltští šermíři
(3c_Aux_Bri_Assault_Bireme)
kontaktní loď
60 Útočná biréma - Pomocní horalové
Útočná biréma - Pomocní horalové
(3c_Aux_Eas_Assault_Bireme)
kontaktní loď
120 Útočná čtyřveslice - Pomocná egyptská pěchota
Útočná čtyřveslice - Pomocná egyptská pěchota
(3c_Aux_Egy_Assault_Quadreme)
kontaktní loď
120 Útočná čtyřveslice - Pomocní galští šermíři
Útočná čtyřveslice - Pomocní galští šermíři
(3c_Aux_Gal_Assault_Quadreme)
kontaktní loď
120 Útočná čtyřveslice - Pomocní Scutarii
Útočná čtyřveslice - Pomocní Scutarii
(3c_Aux_Ibe_Assault_Quadreme)
kontaktní loď
60 Útočná biréma - Pomocní ilyrští nájezdníci
Útočná biréma - Pomocní ilyrští nájezdníci
(3c_Aux_Ill_Assault_Bireme)
kontaktní loď
120 Útočná čtyřveslice - Pomocní illyrijští šermíři
Útočná čtyřveslice - Pomocní illyrijští šermíři
(3c_Aux_Ill_Assault_Quadreme)
kontaktní loď
60 Útočná biréma - Pomocná numidská pěchota
Útočná biréma - Pomocná numidská pěchota
(3c_Aux_Num_Assault_Bireme)
kontaktní loď
60 Útočná biréma - Pomocní perští kopiníci
Útočná biréma - Pomocní perští kopiníci
(3c_Aux_Per_Assault_Bireme)
kontaktní loď
60 Útočná biréma - Pomocní sabejští kopiníci
Útočná biréma - Pomocní sabejští kopiníci
(3c_Aux_Sab_Assault_Bireme)
kontaktní loď
60 Útočná biréma - Pomocní stepní válečníci
Útočná biréma - Pomocní stepní válečníci
(3c_Aux_Ste_Assault_Bireme)
kontaktní loď
60 Útočná biréma - Thrácké pomocné sbory
Útočná biréma - Thrácké pomocné sbory
(3c_Aux_Thr_Assault_Bireme)
kontaktní loď
60 Útočná diéra - Vigilové
Útočná diéra - Vigilové
(3c_Pal_Assault_Dieres)
kontaktní loď
160 Útočná hexéra - Palmýrští kopiníci
Útočná hexéra - Palmýrští kopiníci
(3c_Pal_Assault_Hexeres)
kontaktní loď
160 Útočná hexéra - Palmýrští kopiníci
Útočná hexéra - Palmýrští kopiníci
(3c_Pal_Assault_Hexeres_commander)
kontaktní loď
200 Útočná oktéra - Palmýrští legionáři
Útočná oktéra - Palmýrští legionáři
(3c_Pal_Assault_Octeres)
kontaktní loď
60 Diéra se zápalnými nádobami - Vigilové
Diéra se zápalnými nádobami - Vigilové
(3c_Pal_Fire_Pot_Dieres)
kontaktní loď
200 Těžká oktéra s věží - Palmýrští legionáři
Těžká oktéra s věží - Palmýrští legionáři
(3c_Pal_Heavy_Tower_Octeres)
kontaktní loď
200 Těžká oktéra s věží - Palmýrští legionáři
Těžká oktéra s věží - Palmýrští legionáři
(3c_Pal_Heavy_Tower_Octeres_commander)
kontaktní loď
střelecká loď
140 Střelecká quinqeréma - Pomocní rhódští prakovníci
Střelecká quinqeréma - Pomocní rhódští prakovníci
(3c_Aux_Asia_Missile_Quinquereme)
střelecká loď
80 Střelecká triéra - Pomocní britonští prakovníci
Střelecká triéra - Pomocní britonští prakovníci
(3c_Aux_Bri_Missile_Trireme)
střelecká loď
140 Střelecká quinqeréma - Pomocní syrští střelci
Střelecká quinqeréma - Pomocní syrští střelci
(3c_Aux_Eas_Missile_Quinquereme)
střelecká loď
80 Střelecká triéra - Pomocní východní oštěpaři
Střelecká triéra - Pomocní východní oštěpaři
(3c_Aux_Eas_Missile_Trireme)
střelecká loď
80 Střelecká triéra - Pomocní egyptští lučištníci
Střelecká triéra - Pomocní egyptští lučištníci
(3c_Aux_Egy_Missile_Trireme)
střelecká loď
80 Střelecká triéra - Pomocní galští lučištníci
Střelecká triéra - Pomocní galští lučištníci
(3c_Aux_Gal_Missile_Trireme)
střelecká loď
80 Střelecká triéra - Pomocní iberští prakovníci
Střelecká triéra - Pomocní iberští prakovníci
(3c_Aux_Hisp_Missile_Trireme)
střelecká loď
80 Střelecká triéra - Pomocní iberští prakovníci
Střelecká triéra - Pomocní iberští prakovníci
(3c_Aux_Ibe_Missile_Trireme)
střelecká loď
80 Střelecká triéra - Pomocní illyrijští lučištníci
Střelecká triéra - Pomocní illyrijští lučištníci
(3c_Aux_Ill_Missile_Trireme)
střelecká loď
140 Střelecká quinqeréma - Pomocní krétští lučištníci
Střelecká quinqeréma - Pomocní krétští lučištníci
(3c_Aux_Missile_Quinquereme)
střelecká loď
80 Střelecká triéra - Pomocní lučištníci
Střelecká triéra - Pomocní lučištníci
(3c_Aux_Missile_Trireme)
střelecká loď
80 Střelecká triéra - Pomocní numidští oštěpaři
Střelecká triéra - Pomocní numidští oštěpaři
(3c_Aux_Num_Missile_Trireme)
střelecká loď
80 Střelecká triéra - Pomocní perští lučištníci
Střelecká triéra - Pomocní perští lučištníci
(3c_Aux_Per_Missile_Trireme)
střelecká loď
80 Střelecká triéra - Pomocní sabejští lučištníci
Střelecká triéra - Pomocní sabejští lučištníci
(3c_Aux_Sab_Missile_Trireme)
střelecká loď
80 Střelecká triéra - Pomocní thráčtí prakovníci
Střelecká triéra - Pomocní thráčtí prakovníci
(3c_Aux_Thr_Missile_Trireme)
střelecká loď
180 Těžká heptéra s věží - Hamianští lučištníci
Těžká heptéra s věží - Hamianští lučištníci
(3c_Pal_Heavy_Tower_Hepteres)
střelecká loď
180 Střelecká heptéra - Hamianští lučištníci
Střelecká heptéra - Hamianští lučištníci
(3c_Pal_Missile_Hepteres)
střelecká loď
180 Střelecká heptéra - Hamianští lučištníci
Střelecká heptéra - Hamianští lučištníci
(3c_Pal_Missile_Hepteres_commander)
střelecká loď
140 Střelecká pentéra - Peltasté
Střelecká pentéra - Peltasté
(3c_Pal_Missile_Penteres)
střelecká loď
80 Střelecká triéra - Peltasté
Střelecká triéra - Peltasté
(3c_Pal_Missile_Trieres)
střelecká loď
100 Stíhací trihemiolia - Palmýrští harcovníci
Stíhací trihemiolia - Palmýrští harcovníci
(3c_Pal_Pursuit_Trihemiolia)
střelecká loď
80 Nájezdní hemiolia - Palmýrští harcovníci
Nájezdní hemiolia - Palmýrští harcovníci
(3c_Pal_Raiding_Hemiolia)
střelecká loď
140 Pentéra se škorpióny - Peltasté
Pentéra se škorpióny - Peltasté
(3c_Pal_Scorpion_Penteres)
střelecká loď
80 Triéra se škorpióny - Peltasté
Triéra se škorpióny - Peltasté
(3c_Pal_Scorpion_Trieres)
střelecká loď
140 Pentéra s věží - Peltasté
Pentéra s věží - Peltasté
(3c_Pal_Tower_Penteres)
střelecká loď
loď s artilerií
40 Pentéra s artilerií - Římský katapult (loď)
Pentéra s artilerií - Římský katapult (loď)
(3c_Pal_Artillery_Penteres)
loď s artilerií
40 Pentéra s lehkou artilerií - Římská balista (loď)
Pentéra s lehkou artilerií - Římská balista (loď)
(3c_Pal_Light_Artillery_Penteres)
loď s artilerií
Athény
Řím (Rozdělená říše)
Gortyna
Řím (Rozdělená říše)
Sparta
Řím (Rozdělená říše)
Alexandrie
Egypt (Rozdělená říše)
Diospolis
Egypt (Rozdělená říše)
Memfis
Egypt (Rozdělená říše)
Myos Hormos
Egypt (Rozdělená říše)
Aksum
Axum (Rozdělená říše)
Meroe
Meroe (Rozdělená říše)
Ptolemais Theron
Blemyové (Rozdělená říše)
Kartágo
Řím (Rozdělená říše)
Hadrumentum
Řím (Rozdělená říše)
Leptis Magna
Řím (Rozdělená říše)
Makomades
Řím (Rozdělená říše)
Burdigala
Galský Řím (Rozdělená říše)
Gergovia
Galský Řím (Rozdělená říše)
Limonum
Galský Řím (Rozdělená říše)
Eudémon
Himyarové (Rozdělená říše)
Maas-gat
Maskat (Rozdělená říše)
Marib
Sába (Rozdělená říše)
Adummatu
Lachmovci (Rozdělená říše)
Gerrha
Gerrhea (Rozdělená říše)
Jatrib
Ma'In (Rozdělená říše)
Amul
Margiana (Rozdělená říše)
Artakoana
Margiana (Rozdělená říše)
Merv
Margiana (Rozdělená říše)
Arsamosata
Arménie (Rozdělená říše)
Artaxa
Arménie (Rozdělená říše)
Carana
Arménie (Rozdělená říše)
Tigranocerta
Arménie (Rozdělená říše)
Efez
Lýdie (Rozdělená říše)
Pergamon
Lýdie (Rozdělená říše)
Pessinus
Lýdie (Rozdělená říše)
Rhodos
Lýdie (Rozdělená říše)
Baktrie
Baktrie (Rozdělená říše)
Eukratides
Baktrie (Rozdělená říše)
Kapisa
Baktrie (Rozdělená říše)
Kordoba
Lusitánie (Rozdělená říše)
Gades
Lusitánie (Rozdělená říše)
Toletum
Přední Hispánie (Rozdělená říše)
Nemecatum
Galský Řím (Rozdělená říše)
Treverorum
Galský Řím (Rozdělená říše)
Amasie
Lýdie (Rozdělená říše)
Nikomédie
Lýdie (Rozdělená říše)
Sinop
Lýdie (Rozdělená říše)
Trapezos
Lýdie (Rozdělená říše)
Panticapaeum
Bosporové (Rozdělená říše)
Fanagorie
Bosporové (Rozdělená říše)
Tanais
Bosporové (Rozdělená říše)
Kamulodunum
Británie (Rozdělená říše)
Isca
Británie (Rozdělená říše)
Mordiunon
Británie (Rozdělená říše)
Sleaford
Británie (Rozdělená říše)
Bam
Sasánovci (Rozdělená říše)
Harmozie
Sasánovci (Rozdělená říše)
Gabala
Ardan (Rozdělená říše)
Mtsketa
Kartliové (Rozdělená říše)
Fasis
Kolchida (Rozdělená říše)
Akur
Dahájové (Rozdělená říše)
Aktau
Dahájové (Rozdělená říše)
Janov
Římští uzurpátoři (Rozdělená říše)
Mediolanum
Římští uzurpátoři (Rozdělená říše)
Patavium
Římští uzurpátoři (Rozdělená říše)
Alerie
Římští uzurpátoři (Rozdělená říše)
Karalis
Římští uzurpátoři (Rozdělená říše)
Pelendava
Roxolanové (Rozdělená říše)
Petrodava
Gótové (Rozdělená říše)
Piskul
Roxolanové (Rozdělená říše)
Zarmizegetusa
Řím (Rozdělená říše)
Ankara
Galatie (Rozdělená říše)
Ikonium
Galatie (Rozdělená říše)
Mazaka
Galatie (Rozdělená říše)
Side
Galatie (Rozdělená říše)
Bibrakte
Galský Řím (Rozdělená říše)
Cenabum
Galský Řím (Rozdělená říše)
Darioritum
Galský Řím (Rozdělená říše)
Juliobana
Galský Řím (Rozdělená říše)
Orea
Sakastánci (Rozdělená říše)
Frada
Sakastánci (Rozdělená říše)
Pura
Sakastánci (Rozdělená říše)
Bavay
Galský Řím (Rozdělená říše)
Vesonto
Galský Řím (Rozdělená říše)
Bergium
Alemanové (Rozdělená říše)
Budorgis
Markomani (Rozdělená říše)
Dunaj
Kvádové (Rozdělená říše)
Ibossim
Přední Hispánie (Rozdělená říše)
Nové Kartágo
Přední Hispánie (Rozdělená říše)
Numantie
Přední Hispánie (Rozdělená říše)
Saguntum
Přední Hispánie (Rozdělená říše)
Dyrrachium
Řím (Rozdělená říše)
Narona
Řím (Rozdělená říše)
Salona
Řím (Rozdělená říše)
Beneventum
Římští uzurpátoři (Rozdělená říše)
Brundisium
Římští uzurpátoři (Rozdělená říše)
Kosentie
Římští uzurpátoři (Rozdělená říše)
Jeruzalém
Palmýra (Rozdělená říše)
Salamis
Palmýra (Rozdělená říše)
Tyros
Palmýra (Rozdělená říše)
Ariminium
Římští uzurpátoři (Rozdělená říše)
Arretium
Římští uzurpátoři (Rozdělená říše)
Askulum
Římští uzurpátoři (Rozdělená říše)
Řím
Římští uzurpátoři (Rozdělená říše)
Ammonium
Egypt (Rozdělená říše)
Augila
Nasamoni (Rozdělená říše)
Cyrene
Řím (Rozdělená říše)
Paraitonion
Egypt (Rozdělená říše)
Arsenium
Vandalové (Rozdělená říše)
Karrodunum
Vandalové (Rozdělená říše)
Grinev
Buriové (Rozdělená říše)
Oblin
Nahanarvaliové (Rozdělená říše)
Ebora
Lusitánie (Rozdělená říše)
Olisipo
Lusitánie (Rozdělená říše)
Apollónie
Řím (Rozdělená říše)
Farsalos
Řím (Rozdělená říše)
Thessaloniki
Řím (Rozdělená říše)
Flevium
Frankové (Rozdělená říše)
Treva
Sasové (Rozdělená říše)
Tulifurdum
Langobardi (Rozdělená říše)
Rutubis
Maurové (Rozdělená říše)
Siga
Mauretánie (Rozdělená říše)
Tingis
Mauretánie (Rozdělená říše)
Arsakie
Sasánovci (Rozdělená říše)
Ekbatana
Médie (Rozdělená říše)
Gazaka
Médie (Rozdělená říše)
Fraaspa
Médie (Rozdělená říše)
Charax
Sasánovci (Rozdělená říše)
Ktesifon
Sasánovci (Rozdělená říše)
Edessa
Palmýra (Rozdělená říše)
Hatra
Sasánovci (Rozdělená říše)
Charmutas
Nabataea (Rozdělená říše)
Hegra
Nabataea (Rozdělená říše)
Petra
Palmýra (Rozdělená říše)
Massilia
Galský Řím (Rozdělená říše)
Narbo
Galský Řím (Rozdělená říše)
Tolosa
Galský Řím (Rozdělená říše)
Capsa
Numidie (Rozdělená říše)
Cirta
Numidie (Rozdělená říše)
Dimmidi
Numidie (Rozdělená říše)
Iol
Numidie (Rozdělená říše)
Dura
Palmýra (Rozdělená říše)
Palmýra
Palmýra (Rozdělená říše)
Akvinkum
Řím (Rozdělená říše)
Segestika
Řím (Rozdělená říše)
Singidun
Řím (Rozdělená říše)
Hekatompylos
Sasánovci (Rozdělená říše)
Nisa
Sasánovci (Rozdělená říše)
Susie
Sasánovci (Rozdělená říše)
Zadrakata
Sasánovci (Rozdělená říše)
Gor
Sasánovci (Rozdělená říše)
Persepolis
Sasánovci (Rozdělená říše)
Susa
Sasánovci (Rozdělená říše)
Cydamus
Garamantie (Rozdělená říše)
Garama
Garamantie (Rozdělená říše)
Eilodon
Kaledonci (Rozdělená říše)
Elbana
Ebdanové (Rozdělená říše)
Stanwick
Británie (Rozdělená říše)
Kelheim
Galský Řím (Rozdělená říše)
Korie
Galský Řím (Rozdělená říše)
Noreia
Řím (Rozdělená říše)
Oktoduris
Galský Řím (Rozdělená říše)
Melgunov
Gótové (Rozdělená říše)
Olbie
Gótové (Rozdělená říše)
Soloka
Heruliové (Rozdělená říše)
Gelonus
Alani (Rozdělená říše)
Samandar
Alani (Rozdělená říše)
Sarai
Iastové (Rozdělená říše)
Siracena
Alani (Rozdělená říše)
Agrigentum
Římští uzurpátoři (Rozdělená říše)
Panormus
Římští uzurpátoři (Rozdělená říše)
Syrakusy
Římští uzurpátoři (Rozdělená říše)
Kalankorum
Semnoni (Rozdělená říše)
Pelplin
Rugiové (Rozdělená říše)
Setidava
Burgundové (Rozdělená říše)
Virunium
Variniové (Rozdělená říše)
Antioch
Palmýra (Rozdělená říše)
Samosata
Palmýra (Rozdělená říše)
Tarsus
Palmýra (Rozdělená říše)
Tapsakus
Palmýra (Rozdělená říše)
Aracillum
Přední Hispánie (Rozdělená říše)
Brigantium
Lusitánie (Rozdělená říše)
Tarrako
Přední Hispánie (Rozdělená říše)
Terra Incognita
Antea
Řím (Rozdělená říše)
Naissos
Řím (Rozdělená říše)
Oděsa
Řím (Rozdělená říše)
Pulpudeva
Řím (Rozdělená říše)
Buchara
Chórezm (Rozdělená říše)
Marakanda
Baktrie (Rozdělená říše)