menu
HomeDomů / Total War: Rome II / Nabataea
Nabataea Velká kampaň

Nabataea

Nabatejci byli civilizací skvělých stavitelů, která se stala průkopníkem mnoha konstrukčních technik. Nabatejci jako první využili cement k výstavbě pozoruhodných vodotěsných rezervoárů, které jim zajišťovaly dostatek vody pro všechny potřeby. Jednalo se o velmi vzdělaný a pokrokový lid, který uznával na svou dobu ohromnou rovnost pohlaví. Ženy se dokonce mohly účastnit politického a náboženského života. Nabatejci byli sice často ohrožováni mocnými nepřáteli z řad Seleukovců a Judejců, ale jejich progresivní společnost jim umožňovala vzkvétat a prosperovat.

Nabatea leží na důležité křižovatce obchodu s kořením a funguje jako spojka mezi jižními královstvími vyrábějícími kadidlo a myrhu a bohatými kupci z východních a západních království. Zachování takového bohatství na strategicky důležitém místě si žádá, aby si Nabatejci udržovali armádu dobře vycvičených vojáků a silné námořnictvo. Nabatejci zvyšují sílu svých vynikajících armád obratným využíváním prostředí. Jejich hlavní město Petra je díky tomu neproniknutelnou pevností.

Království leží na strategickém místě mezi dvěma silnými říšemi, Egyptem a nepřátelskými Seleukovci. Pro Nabatejce je to velmi obtížná situace. Mohou riskovat a pokusit se dosáhnout úspěšného vojenského rozuzlení konfliktu s bohatými Seleukovci, nebo to mohou vzít delší cestou a upevnit svou pozici, expandovat na jih a pohltit slabší a méně organizované arabské kmeny!

Nabataea

Campaign Map

Nabataea
Nabataea

Faction Name

Nabataea

Campaign

main_rome

Culture

rom_Eastern

Subculture

sc_rom_african_arabian

Military Group

dk_nabatean

Faction Group

rom_faction_group_desert

Faction Group

Pánové pouště Pánové pouště
Tento domorodý národ má zkušenosti v pouštním boji a umí pečlivě obdělávat půdu. Jen pomalu však přijímá nové způsoby.
Pouštní válečníci: +10 % k morálce všech jednotek v bitvách na poušti
Zakořeněné tradice: -7 % k rychlosti výzkumu

Political Parties

Helénští podporovatelé Helénští podporovatelé
PLACEHOLDER DESCRIPTION
Playable: False
Initial Power: 35
No Effect
Helénští protivníci Helénští protivníci
PLACEHOLDER DESCRIPTION
Playable: False
Initial Power: 35
No Effect
Židovští podporovatelé Židovští podporovatelé
PLACEHOLDER DESCRIPTION
Playable: False
Initial Power: 35
No Effect
Podporovatelé Říma Podporovatelé Říma
PLACEHOLDER DESCRIPTION
Playable: False
Initial Power: 35
No Effect
Strana mořeplavců Strana mořeplavců
PLACEHOLDER DESCRIPTION
Playable: False
Initial Power: 35
No Effect
Lobby kupců Lobby kupců
PLACEHOLDER DESCRIPTION
Playable: False
Initial Power: 35
No Effect
Rekemská dynastie Rekemská dynastie
PLACEHOLDER DESCRIPTION
Playable: True
Initial Power: 35
Kameníci: -20 % k nákladům na stavby hlavního řetězce v hlavním městě provincie a menších sídlech
Obchodníci s kadidlem: +15 % k příjmům z obchodu
Velitel
160 Urození šermíři
Urození šermíři
(Ara_Noble_Sword)
kontaktní pěchota
80 Nabatejská urozená jízda
Nabatejská urozená jízda
(dk_nab_nabatean_noble_cavalry)
kontaktní jízda
160 Rekemská palácová stráž
Rekemská palácová stráž
(dk_nab_rekem_palace_guard)
pěchota s kopími
12 Válečné vozy s kosami
Válečné vozy s kosami
(dk_nab_scythed_chariots)
jednotka vozů
kontaktní pěchota
160 Urození šermíři
Urození šermíři
(Ara_Noble_Sword)
kontaktní pěchota
160 Pouštní branci
Pouštní branci
(dk_ara_desert_levy)
kontaktní pěchota
160 Nabatejští bojovníci se sekerou
Nabatejští bojovníci se sekerou
(dk_nab_nabatean_axe_warriors)
kontaktní pěchota
160 Nabatejští šermíři
Nabatejští šermíři
(dk_nab_nabatean_swordsmen)
kontaktní pěchota
střelecká pěchota
120 Odvedení harcovníci
Odvedení harcovníci
(Ara_Levy_Skirm)
střelecká pěchota
120 Prakovníci
Prakovníci
(Ara_Slingers)
střelecká pěchota
120 Kmenový lid
Kmenový lid
(Ara_Tribes_People)
střelecká pěchota
120 Nabatejští těžcí střelci
Nabatejští těžcí střelci
(dk_nab_nabatean_heavy_archers)
střelecká pěchota
120 Nabatejští lehcí peltasté
Nabatejští lehcí peltasté
(dk_nab_nabatean_light_peltasts)
střelecká pěchota
pěchota s píkami
160 Pouštní pikenýři
Pouštní pikenýři
(dk_nab_desert_pikemen)
pěchota s píkami
160 Nabatejští pikenýři v thoraxech
Nabatejští pikenýři v thoraxech
(dk_nab_nabatean_thorax_pikes)
pěchota s píkami
pěchota s kopími
160 Odvedení kopiníci
Odvedení kopiníci
(Ara_Levy_Spear)
pěchota s kopími
160 Strážci karavan
Strážci karavan
(dk_ara_caravan_guard)
pěchota s kopími
160 Obrnění pouštní hoplíté
Obrnění pouštní hoplíté
(dk_nab_armoured_desert_hoplites)
pěchota s kopími
160 Pouštní hoplíté
Pouštní hoplíté
(dk_nab_desert_hoplites)
pěchota s kopími
160 Těžcí pouštní kopiníci
Těžcí pouštní kopiníci
(dk_nab_heavy_desert_spearmen)
pěchota s kopími
160 Rekemská palácová stráž
Rekemská palácová stráž
(dk_nab_rekem_palace_guard)
pěchota s kopími
kontaktní jízda
80 Kopiníci na velbloudech
Kopiníci na velbloudech
(Ara_Camel_Spear)
kontaktní jízda
80 Arabská jízda
Arabská jízda
(Ara_Cav)
kontaktní jízda
80 Obrněná pouštní jízda
Obrněná pouštní jízda
(dk_afr_armoured_desert_cavalry)
kontaktní jízda
80 Pouštní jízda
Pouštní jízda
(dk_afr_desert_cavalry)
kontaktní jízda
80 Obrnění kopiníci na velbloudech
Obrnění kopiníci na velbloudech
(dk_ara_armoured_camel_spearmen)
kontaktní jízda
80 Nabatejská urozená jízda
Nabatejská urozená jízda
(dk_nab_nabatean_noble_cavalry)
kontaktní jízda
střelecká jízda
80 Lučištníci na velbloudech
Lučištníci na velbloudech
(Ara_Camel_Archers)
střelecká jízda
útočná jízda
80 Pouštní těžcí jízdní kopiníci
Pouštní těžcí jízdní kopiníci
(dk_ara_desert_heavy_lancers)
útočná jízda
80 Helénští pouštní katafrakti
Helénští pouštní katafrakti
(dk_nab_hellenic_desert_cataphracts)
útočná jízda
jednotka vozů
20 Pouštní vozy
Pouštní vozy
(dk_ara_desert_chariots)
jednotka vozů
12 Válečné vozy s kosami
Válečné vozy s kosami
(dk_nab_scythed_chariots)
jednotka vozů
obranná artilerie
40 Obří východní balista
Obří východní balista
(Eas_Giant_Ballista)
obranná artilerie
40 Škorpión na východní baště
Škorpión na východní baště
(Eas_Scorpion_Bastion)
obranná artilerie
40 Východní škorpión (obranný)
Východní škorpión (obranný)
(Eas_Scorpion)
obranná artilerie
polní artilerie
40 Balista na východní baště
Balista na východní baště
(Eas_Ballista_Bastion)
polní artilerie
40 Východní balista
Východní balista
(Eas_Ballista)
polní artilerie
40 Východní škorpión
Východní škorpión
(Eas_Cheiroballistra)
polní artilerie
40 Velký východní katapult
Velký východní katapult
(Eas_Large_Onager)
polní artilerie
40 Katapult na východní baště
Katapult na východní baště
(Eas_Onager_Bastion)
polní artilerie
40 Východní katapult
Východní katapult
(Eas_Onager)
polní artilerie
Admirál
80 Triéra se škorpióny - Odvedení harcovníci
Triéra se škorpióny - Odvedení harcovníci
(Ara_Skirm_Three_Scorpio)
střelecká loď
140 Pentéra s věží - Nabatejští těžcí střelci
Pentéra s věží - Nabatejští těžcí střelci
(dk_nab_heavy_archers_five_tower)
střelecká loď
160 Útočná hexéra - Urození šermíři
Útočná hexéra - Urození šermíři
(dk_nab_noble_sword_six)
kontaktní loď
kontaktní loď
60 Diéra se zápalnými nádobami - Odvedení kopiníci
Diéra se zápalnými nádobami - Odvedení kopiníci
(Ara_Spear_Two_Fire_Pots)
kontaktní loď
60 Útočná diéra - Odvedení kopiníci
Útočná diéra - Odvedení kopiníci
(Ara_Spear_Two)
kontaktní loď
160 Útočná hexéra - Urození šermíři
Útočná hexéra - Urození šermíři
(dk_nab_noble_sword_six)
kontaktní loď
střelecká loď
80 Střelecká triéra - Odvedení harcovníci
Střelecká triéra - Odvedení harcovníci
(Ara_Skirm_Thee)
střelecká loď
80 Triéra se škorpióny - Odvedení harcovníci
Triéra se škorpióny - Odvedení harcovníci
(Ara_Skirm_Three_Scorpio)
střelecká loď
80 Nájezdnická hemiolia - Kmenový lid
Nájezdnická hemiolia - Kmenový lid
(Ara_Tribes_One_Halfer)
střelecká loď
100 Stíhací trihemiolia - Kmenový lid
Stíhací trihemiolia - Kmenový lid
(Ara_Tribes_Two_Halfer)
střelecká loď
140 Pentéra se škorpióny - Nabatejští těžcí střelci
Pentéra se škorpióny - Nabatejští těžcí střelci
(dk_nab_heavy_archers_five_scorpio)
střelecká loď
140 Pentéra s věží - Nabatejští těžcí střelci
Pentéra s věží - Nabatejští těžcí střelci
(dk_nab_heavy_archers_five_tower)
střelecká loď
140 Střelecká pentéra - Nabatejští lehcí peltasté
Střelecká pentéra - Nabatejští lehcí peltasté
(dk_nab_light_peltasts_five)
střelecká loď
loď s artilerií
40 Pentéra s lehkou artilerií - Východní balista (loď)
Pentéra s lehkou artilerií - Východní balista (loď)
(Eas_Ballista_Five)
loď s artilerií
40 Pentéra s artilerií - Východní katapult (loď)
Pentéra s artilerií - Východní katapult (loď)
(Eas_Onager_Five)
loď s artilerií
Myos Hormos
Egypt
Memfis
Egypt
Alexandrie
Egypt
Diospolis
Egypt
Thapsus
Libye
Macomades
Libye
Leptis Magna
Libye
Kartágo
Kartágo
Aksum
Axum
Meroe
Meroe
Ptolemais Theron
Blemyové
Burdigala
Akvitáni
Nemossos
Arvernové
Lemonum
Piktonové
Eudaemon
Himjar
Maskat
Maskat
Marib
Sába
Gerrha
Gerrha
Adummatu
Kedarité
Yathrib
Ma'in
Alexandria Arachosia
Arachosie
Kapisene
Arachosie
Artacoana
Arie
Phrada
Sagartie
Merv
Arie
Armavir
Arménie
Tushpa
Arménie
Arsamosata
Arménie
Efez
Sardy
Pergamon
Pergamon
Pessinus
Sardy
Rhodos
Rhodos
Baktra
Baktrie
Eucratideia
Baktrie
Kartuba
Turdetanové
Gadira
Nové Kartágo
Treverorum
Treveriové
Nemetocenna
Atrebáté
Nikomédie
Bithynie
Sinop
Pontus
Amaseia
Pontus
Trapezos
Trapézos
Tanais
Krym
Fanagorie
Krym
Panticapaeum
Krym
Eborakon
Briganté
Camulodunon
Icenové
Moridunon
Demétové
Iska
Dumnoniové
Eildon
Kaledonská konfederace
Eblana
Ebdaniové
Bam
Sagartie
Harmozie
Drangijána
Ibossim
Kartágo
Kart Hadašt
Kartágo
Numantie
Termesťané
Arse
Edetaniové
Gabala
Ardhan
Phasis
Kolchida
Mccheta
Kartli
Namnetum
Namnetové
Bibracte
Haeduové
Cenabum
Karnuté
Kath
Chórezm
Amul
Dahae
Tarsus
Seleukovci
Salamis
Kypr
Side
Kypr
Medhlan
Insubrové
Genua
Ligurie
Patavium
Venetové
Alalie
Etruská liga
Karalis
Kartágo
Petrodava
Bastarnové
Malva
Getové
Sarmizegetusa
Apulijci
Mazaca
Kappadokie
Samosata
Kappadokie
Ancyra
Galacie
Ikonium
Sardy
Pura
Drangijána
Oraea
Drangijána
Bagacum
Nerviové
Vesontio
Sequaniové
Athény
Athény
Hierapytna
Knóssos
Sparta
Sparta
Casurgis
Bójové
Istros
Bójové
Delminium
Daorsiové
Epidamnos
Ardijové
Iader
Dalmátové
Volterra
Etruská liga
Řím
Řím
Ariminum
Etruská liga
Neapol
Řím
Kyréna
Kyrenaika
Paraitonion
Kyrenaika
Augila
Nasamonové
Ammonium
Kyrenaika
Evora
Hispánští Keltové
Olisipo
Luzitánie
Apollónie
Epirus
Pella
Makedonie
Lárisa
Epirus
Flevum
Frísové
Tulifurdum
Cheruskové
Uburzis
Markomani
Cosentia
Řím
Brundisium
Řím
Lilybaeum
Kartágo
Syrakusy
Syrakusy
Migdol
Gaetulové
Dimmidi
Masaesylové
Iol
Nové Kartágo
Tingis
Nové Kartágo
Gazaca
Atropatené
Ekbatana
Atropatené
Rhaga
Persie
Hatra
Médie
Seleukeia
Médie
Charax
Médie
Edessa
Seleukovci
Charmuthas
Nabataea
Jeruzalém
Egypt
Petra
Egypt
Hegra
Nabataea
Singidunum
Skordiskové
Segestica
Breucijští
Akink
Eraviskové
Nisa
Parthie
Zadrakarta
Parthava
Hecatompylos
Parthava
Susia
Parthava
Súsy
Persie
Gor
Persie
Persepolis
Persie
Cydamus
Garamantové
Garama
Garamantové
Solokha
Královská Skythie
Samandar
Aorsoi
Olbia
Catiaroiové
Siracena
Sirakové
Tolosa
Volkové
Massalia
Massilia
Octuduron
Helvétové
Noreia
Noriové
Koria
Raetia
Mons Regius
Aestiové
Galic
Anartové
Tur
Budiniové
Gelonus
Roxolani
Sarai
Thyssagetové
Aktau
Masagetové
Belz
Lugiové
Budorgis
Lugiové
Ascaucalis
Gótové
Alabu
Kimbrové
Lupfurdum
Svébové
Rhougion
Rugiové
Palmýra
Seleukovci
Dura
Seleukovci
Týros
Seleukovci
Antiochie
Seleukovci
Brigantium
Galicie
Aracillum
Kantábrie
Tarraco
Cessetaniové
Terra Incognita
Antheia
Tylis
Navissos
Triballové
Odessos
Království Odrysů
Pulpudeva
Makedonie
Bukhara
Baktrie
Samarkand
Baktrie