menu
HomeDomů / Total War: Rome II / Svébové (Caesar v Galii)
Svébové (Caesar v Galii) Caesar v Galii

Svébové (Caesar v Galii)

Lid Svébů, neboli "našinců", je společenstvím germánských kmenů, hovořících jedním jazykem a vyznávajících společné bohy. Svébům nyní vládne král Ariovistus, který od Sekvánů získal území za pomoc v boji proti Římem podporovaným Haeduům. Svébů se za Rýnem usazuje stále více a více, odchod Helvétů vyvolává na jihu Galie neklid a Svébové cítí, že mají příležitost ovládnout celou oblast a zajistit si přístup ke zdrojům, které nutně potřebují pro další posílení své moci a upevnění pozice.

Svébové (Caesar v Galii)

Campaign Map

Svébové (Caesar v Galii)
Svébové (Caesar v Galii)

Faction Name

Svébové (Caesar v Galii)

Campaign

main_gaul

Culture

rom_Barbarian

Subculture

sc_rom_germanic

Military Group

germanic

Faction Group

gaul_faction_group_suebi

Faction Group

Germánské kmeny Germánské kmeny
Germánské kmeny jsou neohrožení bojovníci, nesnášejí slabost a svou nezávislost si cení nade vše.
[NOT DISPLAYED] +2 k zabezpečení proti činnosti autoritativních záškodníků
[NOT DISPLAYED] +3 k zabezpečení proti činnosti vychytralých záškodníků
[NOT DISPLAYED] +4 k zabezpečení proti činnosti odhodlaných záškodníků
Noční děs: Může si vždy vybrat, že bude bojovat v noci
Válečnická společnost: +2 k veřejnému pořádku za každou válku vedenou proti sousední frakci

Political Parties

Svébové Svébové
Nejmarkantnějším rysem bojovníků tohoto kmene byly vlasy, které si vázali do zvláštního uzlu. Ten naznačoval, že jeho nositel je bojovníkem, nikoli otrokem, a zároveň činil muže vyšším a propůjčoval mu hrozivý vzhled. Zatímco o Svébech se říká, že jsou nestálí a nedůvěryhodní, nepřátelé je naopak považují za velice bojovný národ.
Playable: True
Initial Power: 75
Vetřelci z Germánie: +20% k útoku zblízka při boji na neutrálním nebo nepřátelském území
[NOT DISPLAYED] trvale dodává bohatství pouze hlavnímu městu frakce / rozsah: frakce
[NOT DISPLAYED] +2 k zabezpečení proti činnosti autoritativních záškodníků
[NOT DISPLAYED] +3 k zabezpečení proti činnosti vychytralých záškodníků
[NOT DISPLAYED] +4 k zabezpečení proti činnosti odhodlaných záškodníků
Nájezdníci: +100 % k příjmům z nájezdů a plenění
Velitel
80 Urození jezdci
Urození jezdci
(Ger_Noble_Riders)
kontaktní jízda
160 Mistři meče
Mistři meče
(Ger_Sword_Masters)
kontaktní pěchota
160 Wodanazova kopí
Wodanazova kopí
(Ger_Wodanaz_Spears)
pěchota s kopími
kontaktní pěchota
80 Berserkeři
Berserkeři
(Ger_Berserkers)
kontaktní pěchota
160 Krvepřísežníci
Krvepřísežníci
(Ger_Bloodsworn)
kontaktní pěchota
160 Kroužek odvedenců
Kroužek odvedenců
(Ger_Club_Levy)
kontaktní pěchota
80 Nosiči kleteb
Nosiči kleteb
(Ger_Hex_Bearers)
kontaktní pěchota
160 Rytíři s kulatými štíty
Rytíři s kulatými štíty
(Ger_Round_Shield_Sword)
kontaktní pěchota
160 Mistři meče
Mistři meče
(Ger_Sword_Masters)
kontaktní pěchota
160 Vlčí válečníci
Vlčí válečníci
(Ger_Wolf_Warriors)
kontaktní pěchota
střelecká pěchota
120 Kimbrijské lučištnice
Kimbrijské lučištnice
(Ger_Cimbri_Bowwomen)
střelecká pěchota
120 Koňaři
Koňaři
(Ger_Horse_Runners)
střelecká pěchota
120 Lovci s dlouhými luky
Lovci s dlouhými luky
(Ger_Longbow_Hunters)
střelecká pěchota
120 Germánští prakovníci
Germánští prakovníci
(Ger_Slingers)
střelecká pěchota
120 Germánská mládež
Germánská mládež
(Ger_Youths)
střelecká pěchota
pěchota s kopími
160 Noční lovci
Noční lovci
(Ger_Night_Hunters)
pěchota s kopími
160 Bratři kopí
Bratři kopí
(Ger_Spear_Brothers)
pěchota s kopími
160 Odvedenci s kopím
Odvedenci s kopím
(Ger_Spear_Levy)
pěchota s kopími
160 Zeď z oštěpů
Zeď z oštěpů
(Ger_Spear_Wall)
pěchota s kopími
160 Ženy s oštěpy
Ženy s oštěpy
(Ger_Spearwomen)
pěchota s kopími
160 Germánští kmenoví válečníci
Germánští kmenoví válečníci
(Ger_Tribesmen)
pěchota s kopími
160 Wodanazova kopí
Wodanazova kopí
(Ger_Wodanaz_Spears)
pěchota s kopími
kontaktní jízda
80 Urození jezdci
Urození jezdci
(Ger_Noble_Riders)
kontaktní jízda
80 Jezdci honu
Jezdci honu
(Ger_Riders_Hunt)
kontaktní jízda
střelecká jízda
80 Germánští jízdní vyzvědači
Germánští jízdní vyzvědači
(Ger_Scout_Riders)
střelecká jízda
obranná artilerie
40 Obří germánská balista
Obří germánská balista
(Ger_Giant_Ballista)
obranná artilerie
40 Škorpión na germánské baště
Škorpión na germánské baště
(Ger_Scorpion_Bastion)
obranná artilerie
40 Germánský škorpión (obranný)
Germánský škorpión (obranný)
(Ger_Scorpion)
obranná artilerie
polní artilerie
40 Balista na germánské baště
Balista na germánské baště
(Ger_Ballista_Bastion)
polní artilerie
40 Germánská balista
Germánská balista
(Ger_Ballista)
polní artilerie
40 Germánský škorpión
Germánský škorpión
(Ger_Cheiroballistra)
polní artilerie
40 Těžký germánský katapult
Těžký germánský katapult
(Ger_Large_Onager)
polní artilerie
40 Katapult na germánské baště
Katapult na germánské baště
(Ger_Onager_Bastion)
polní artilerie
40 Germánský katapult
Germánský katapult
(Ger_Onager)
polní artilerie
Admirál
100 Střední střelecká nájezdnická loď - Lovci s dlouhými luky
Střední střelecká nájezdnická loď - Lovci s dlouhými luky
(Ger_Longbow_Medium_Raider)
střelecká loď
120 Těžká nájezdnická loď - Mistři meče
Těžká nájezdnická loď - Mistři meče
(Ger_Sword_Heavy_Raider)
kontaktní loď
kontaktní loď
100 Střední útočná nájezdnická loď - Krvepřísežníci
Střední útočná nájezdnická loď - Krvepřísežníci
(Ger_Club_Medium_Raider)
kontaktní loď
120 Perská útočná tetréra - Bratři kopí
Perská útočná tetréra - Bratři kopí
(Ger_Spear_Brothers_Four)
kontaktní loď
80 Útočná nájezdnická loď - Odvedenci s kopím
Útočná nájezdnická loď - Odvedenci s kopím
(Ger_Spear_Raider)
kontaktní loď
120 Těžká nájezdnická loď - Mistři meče
Těžká nájezdnická loď - Mistři meče
(Ger_Sword_Heavy_Raider)
kontaktní loď
střelecká loď
140 Řecká pentéra se střelci - Lovci s dlouhými luky
Řecká pentéra se střelci - Lovci s dlouhými luky
(Ger_Longbow_Five)
střelecká loď
100 Střední střelecká nájezdnická loď - Lovci s dlouhými luky
Střední střelecká nájezdnická loď - Lovci s dlouhými luky
(Ger_Longbow_Medium_Raider)
střelecká loď
80 Střelecká nájezdnická loď - Germánští prakovníci
Střelecká nájezdnická loď - Germánští prakovníci
(Ger_Slingers_Raider)
střelecká loď
loď s artilerií
40 Římská quinqueréma s lehkou artilerií - Germánská balista (loď)
Římská quinqueréma s lehkou artilerií - Germánská balista (loď)
(Ger_Ballista_Five)
loď s artilerií
40 Římská quinqueréma s artilerií - Germánský katapult (loď)
Římská quinqueréma s artilerií - Germánský katapult (loď)
(Ger_Onager_Five)
loď s artilerií
Aquae Tarbellicae
Tarbellové (Caesar v Galii)
Burdigala
Viviskové (Caesar v Galii)
Elimberris
Auskové (Caesar v Galii)
Sotium
Sotiaté (Caesar v Galii)
Divoduron
Mediomatrikové (Caesar v Galii)
Durocorteron
Remové (Caesar v Galii)
Noviodunon
Suessionové (Caesar v Galii)
Treverorum
Treverové (Caesar v Galii)
Condate
Redonové (Caesar v Galii)
Darioritum
Venetové (Caesar v Galii)
Namnetum
Namnetové (Caesar v Galii)
Vorgion
Osismové (Caesar v Galii)
Durovernon
Kantiakové (Caesar v Galii)
Iska
Dumnoniové (Caesar v Galii)
Venta Belgarum
Belgové (Caesar v Galii)
Avaricon
Biturigové (Caesar v Galii)
Durotincon
Lemovikové (Caesar v Galii)
Nemossos
Arvernové (Caesar v Galii)
Atuatuca
Eburonové (Caesar v Galii)
Bagacum
Nerviové (Caesar v Galii)
Octoduron
Helvétové (Caesar v Galii)
Turicum
Tulingové (Caesar v Galii)
Medhlan
Řím (Caesar v Galii)
Vercelum
Řím (Caesar v Galii)
Genua
Řím (Caesar v Galii)
Pollentia
Řím (Caesar v Galii)
Bibracte
Haeduové (Caesar v Galii)
Vienna
Allobragové (Caesar v Galii)
Cenabum
Karnuté (Caesar v Galii)
Crociatonum
Unellové (Caesar v Galii)
Lexovion
Lexovikové (Caesar v Galii)
Suindinum
Cenomani (Caesar v Galii)
Rauricon
Svébové (Caesar v Galii)
Vesontio
Sequanové (Caesar v Galii)
Divona
Kadurkové (Caesar v Galii)
Narbo Martius
Řím (Caesar v Galii)
Segodunum
Ruténové (Caesar v Galii)
Tolosa
Volkové (Caesar v Galii)
Ambatia
Turonové (Caesar v Galii)
Lemonum
Piktové (Caesar v Galii)
Mediolanum Santonum
Santonové (Caesar v Galii)
Agedincum
Senonové (Caesar v Galii)
Alesia
Mandubové (Caesar v Galii)
Lutetia
Parisiové (Caesar v Galii)
Bratuspantion
Bellovakové (Caesar v Galii)
Gesoriacum
Moriniové (Caesar v Galii)
Nemetocenna
Atrebatové (Caesar v Galii)
Argentorate
Vangionové (Caesar v Galii)
Noviiomagos
Nemetové (Caesar v Galii)
Uburzis
Svébové (Caesar v Galii)
Terra Incognita
Massalia
Massilia (Caesar v Galii)
Vasio
Vokontové (Caesar v Galii)