menu
HomeDomů / Total War: Rome II / Taras (Vzestup republiky)
Taras (Vzestup republiky) Vzestup republiky

Taras (Vzestup republiky)

Tarent je mocný a slavný! Toto nejvýznamnější a „nejcivilizovanější“ město v Magna Graecii se nachází na pobřeží jižní Itálie. Tarent získal moc díky využití úrodné půdy regionu, díky svým silným námořním tradicím a své populaci, která je bohatým tavicím kotlíkem kultur. Vůdcem je osvícený Archytas, nadaný státník a vynálezce. Hrdí obyvatelé města často připomínají, že je předobrazem Platónova konceptu krále filozofa. Ambice Tarentu jsou jasné: Zmocnit se italského poloostrova a získat větší bohatství pro svůj lid. Největší překážkou pro dosažení těchto cílů jsou Syrakusy, další řecký městský stát na Sicílii. Druhou překážkou jsou Samnité, konfederace italských kmenů žijících v horách střední Itálie. Římané a Etruskové budou bezpochyby otravnými sousedy, ale zatím nejsou dostatečně silní, aby mohli ohrozit rovnováhu sil v regionu.

Taras (Vzestup republiky)

Campaign Map

Taras (Vzestup republiky)

Faction Name

Taras (Vzestup republiky)

Campaign

main_invasion

Culture

rom_Hellenistic

Subculture

sc_rom_greek

Military Group

inv_taranto

Faction Group

inv_faction_group_greek_tribes

Faction Group

Řecké státy Řecké státy
Světově proslulá řecká kultura byla vybudována tvrdou prací, bystrým myšlením a vojenskou dokonalostí.
(NOT DISPLAYED) Enables local recruitment of champions
(NOT DISPLAYED) Enables local recruitment of dignitaries
(NOT DISPLAYED) Pre-siege: siege tower
Řecký patriotismus: Bonus k veřejnému pořádku (maximálně +6) z přítomnosti helénské kultury
Námořní dovednost: +2 k úrovni zkušeností pro nově naverbované řecké lodě
[NOT DISPLAYED] +3 k zabezpečení proti činnosti autoritativních záškodníků
[NOT DISPLAYED] +3 k zabezpečení proti činnosti vychytralých záškodníků
[NOT DISPLAYED] +3 k zabezpečení proti činnosti odhodlaných záškodníků
+100% movement range for all fleets

Political Parties

Stoupenci Athény Stoupenci Athény
PLACEHOLDER DESCRIPTION
Playable: False
Initial Power: 35
No Effect
Stoupenci Arése Stoupenci Arése
PLACEHOLDER DESCRIPTION
Playable: False
Initial Power: 35
No Effect
Stoupenci Dia Stoupenci Dia
PLACEHOLDER DESCRIPTION
Playable: False
Initial Power: 35
No Effect
Stoupenci Apollóna Stoupenci Apollóna
PLACEHOLDER DESCRIPTION
Playable: False
Initial Power: 35
No Effect
Stoupenci Poseidóna Stoupenci Poseidóna
PLACEHOLDER DESCRIPTION
Playable: False
Initial Power: 35
No Effect
Stoupenci Héry Stoupenci Héry
PLACEHOLDER DESCRIPTION
Playable: False
Initial Power: 35
No Effect
Taras Taras
PLACEHOLDER DESCRIPTION
Playable: True
Initial Power: 35
(NOT DISPLAYED) Enables local recruitment of champions
(NOT DISPLAYED) Enables local recruitment of spies
Akce vlády: pravidelné najímání dvorních filosofů, kteří pomáhají s výzkumem technologií
Akce vlády: pravidelné najímání dvorních filosofů, kteří budou psát vědecká pojednání s rozličnými efekty
[NOT DISPLAYED] trvale dodává bohatství pouze hlavnímu městu frakce / rozsah: frakce
Velitel
80 Hippeis
Hippeis
(inv_gre_hippeus)
kontaktní jízda
80 Tarantská jízda
Tarantská jízda
(inv_tar_tarantine_cavalry)
střelecká jízda
160 Tarantští hoplíté
Tarantští hoplíté
(inv_tar_tarantine_hoplites)
pěchota s kopími
120 Tarantští peltasté
Tarantští peltasté
(inv_tar_tarantine_peltasts)
střelecká pěchota
kontaktní pěchota
160 Domorodí aequští šermíři
Domorodí aequští šermíři
(inv_local_aequi_swordsmen)
kontaktní pěchota
160 Bruttijští domorodí kmenoví válečníci
Bruttijští domorodí kmenoví válečníci
(inv_local_brutii_tribesmen)
kontaktní pěchota
160 Domorodá kartaginská pěchota
Domorodá kartaginská pěchota
(inv_local_carthaginian_infantry)
kontaktní pěchota
160 Domorodí galští sekerníci
Domorodí galští sekerníci
(inv_local_gallic_axemen)
kontaktní pěchota
160 Domorodí italičtí horalé
Domorodí italičtí horalé
(inv_local_italian_hillmen)
kontaktní pěchota
160 Domorodí italičtí šermíři
Domorodí italičtí šermíři
(inv_local_italian_swordsmen)
kontaktní pěchota
160 Latinští domorodí kmenoví válečníci
Latinští domorodí kmenoví válečníci
(inv_local_latin_tribesmen)
kontaktní pěchota
160 Domorodí ligurští sekerníci
Domorodí ligurští sekerníci
(inv_local_ligurian_axe_warriors)
kontaktní pěchota
160 Domorodí ligurští šermíři
Domorodí ligurští šermíři
(inv_local_ligurian_swordsmen)
kontaktní pěchota
160 Domorodí lukanští válečníci
Domorodí lukanští válečníci
(inv_local_lucanian_warriors)
kontaktní pěchota
160 Nazí domorodí válečníci
Nazí domorodí válečníci
(inv_local_naked_warriors)
kontaktní pěchota
160 Domorodí sabinští válečníci
Domorodí sabinští válečníci
(inv_local_sabine_warriors)
kontaktní pěchota
160 Samnitští domorodí pěšáci
Samnitští domorodí pěšáci
(inv_local_samnite_infantryman)
kontaktní pěchota
160 Domorodí sardští horalé
Domorodí sardští horalé
(inv_local_sardi_hillmen)
kontaktní pěchota
160 Sicilští domorodí kmenoví válečníci
Sicilští domorodí kmenoví válečníci
(inv_local_sicilian_tribesmen)
kontaktní pěchota
160 Domorodí válečníci bez kmene
Domorodí válečníci bez kmene
(inv_local_tribeless_warriors)
kontaktní pěchota
160 Domorodí umbrijští horalé
Domorodí umbrijští horalé
(inv_local_umbrian_hillmen)
kontaktní pěchota
160 Domorodí voluští válečníci
Domorodí voluští válečníci
(inv_local_volsci_warriors)
kontaktní pěchota
střelecká pěchota
120 Řečtí prakovníci
Řečtí prakovníci
(inv_gre_slingers)
střelecká pěchota
120 Toxotai
Toxotai
(inv_gre_toxotes)
střelecká pěchota
120 Domorodí japygští lučištníci
Domorodí japygští lučištníci
(inv_local_apulian_archers)
střelecká pěchota
120 Domorodí japygští oštěpaři
Domorodí japygští oštěpaři
(inv_local_apulian_javelinmen)
střelecká pěchota
120 Domorodí bruttijští práčníci
Domorodí bruttijští práčníci
(inv_local_brutii_slingers)
střelecká pěchota
120 Domorodí galští lovci
Domorodí galští lovci
(inv_local_gallic_hunters)
střelecká pěchota
120 Domorodí italičtí harcovníci
Domorodí italičtí harcovníci
(inv_local_italian_skirmishers)
střelecká pěchota
120 Domorodí italičtí práčníci
Domorodí italičtí práčníci
(inv_local_italian_slingers)
střelecká pěchota
120 Lukanská domorodá přepadová jednotka
Lukanská domorodá přepadová jednotka
(inv_local_lucanian_ambushers)
střelecká pěchota
120 Domorodí sabinští harcovníci
Domorodí sabinští harcovníci
(inv_local_sabine_skirmishers)
střelecká pěchota
120 Domorodí sardští lučištníci
Domorodí sardští lučištníci
(inv_local_sardi_bowmen)
střelecká pěchota
120 Tarantští peltasté
Tarantští peltasté
(inv_tar_tarantine_peltasts)
střelecká pěchota
pěchota s kopími
160 Hoplíté
Hoplíté
(inv_gre_hoplites)
pěchota s kopími
160 Lehcí hoplíté
Lehcí hoplíté
(inv_gre_light_hoplites)
pěchota s kopími
160 Domobrana s kopími
Domobrana s kopími
(inv_gre_militia_spearmen)
pěchota s kopími
160 Domorodí kartaginští kopiníci
Domorodí kartaginští kopiníci
(inv_local_carthaginian_spearmen)
pěchota s kopími
160 Domorodí etruští kopiníci
Domorodí etruští kopiníci
(inv_local_etruscan_spearmen)
pěchota s kopími
160 Domorodí latinští kopiníci
Domorodí latinští kopiníci
(inv_local_latin_spearmen)
pěchota s kopími
160 Domorodí umbrijští kopiníci
Domorodí umbrijští kopiníci
(inv_local_umbrian_spearmen)
pěchota s kopími
160 Domorodí voluští kopiníci
Domorodí voluští kopiníci
(inv_local_volsci_spearmen)
pěchota s kopími
160 Tarantští hoplíté
Tarantští hoplíté
(inv_tar_tarantine_hoplites)
pěchota s kopími
kontaktní jízda
80 Hippeis
Hippeis
(inv_gre_hippeus)
kontaktní jízda
80 Domorodí aequští jezdci
Domorodí aequští jezdci
(inv_local_aequi_horsemen)
kontaktní jízda
80 Domorodá kampánská jízda
Domorodá kampánská jízda
(inv_local_campanian_cavalry)
kontaktní jízda
80 Domorodí galští jezdci
Domorodí galští jezdci
(inv_local_gallic_horsemen)
kontaktní jízda
80 Domorodí ligurští jezdci
Domorodí ligurští jezdci
(inv_local_ligurian_horsemen)
kontaktní jízda
střelecká jízda
80 Hippotoxotai
Hippotoxotai
(inv_gre_hippotoxotes)
střelecká jízda
80 Jízdní harcovníci
Jízdní harcovníci
(inv_gre_horse_skirmishers)
střelecká jízda
80 Africká jízda
Africká jízda
(inv_local_african_cavalry)
střelecká jízda
80 Domorodí venetští nájezdníci
Domorodí venetští nájezdníci
(inv_local_veneti_raiders)
střelecká jízda
80 Tarantská jízda
Tarantská jízda
(inv_tar_tarantine_cavalry)
střelecká jízda
jednotka slonů
12 Afričtí sloni
Afričtí sloni
(inv_local_african_elephants)
jednotka slonů
obranná artilerie
40 Řecký polybolos
Řecký polybolos
(inv_gre_polybolos_taranto)
obranná artilerie
polní artilerie
40 Řecká balista
Řecká balista
(inv_gre_ballista_taranto)
polní artilerie
Admirál
140 Střelecká pentéra - Tarantští peltasté
Střelecká pentéra - Tarantští peltasté
(inv_gre_five_tarantine_peltasts)
střelecká loď
120 Útočná tetréra - Tarantští hoplíté
Útočná tetréra - Tarantští hoplíté
(inv_tar_four_assault_greek_tarantine_hoplites)
kontaktní loď
kontaktní loď
120 Útočná tetréra - Kartáginští hoplíté
Útočná tetréra - Kartáginští hoplíté
(inv_car_specialport_greek_four_hoplites)
kontaktní loď
160 Útočná hexéra - Svatý oddíl
Útočná hexéra - Svatý oddíl
(inv_car_specialport_greek_four_sacred_band)
kontaktní loď
60 Útočná diéra - Kartáginská pěchota
Útočná diéra - Kartáginská pěchota
(inv_car_specialport_greek_two_Infantry)
kontaktní loď
60 Útočná diéra - Kartáginští hoplíté
Útočná diéra - Kartáginští hoplíté
(inv_car_specialport_greek_two_hoplites)
kontaktní loď
60 Útočná diéra - Domobrana s meči
Útočná diéra - Domobrana s meči
(inv_car_specialport_greek_two_sword_militia)
kontaktní loď
120 Útočná tetréra - Hoplíté
Útočná tetréra - Hoplíté
(inv_gre_four_assault_greek_hoplites)
kontaktní loď
60 Útočná diéra - Lehcí hoplíté
Útočná diéra - Lehcí hoplíté
(inv_gre_two_assault_greek_light_hoplites)
kontaktní loď
120 Útočná tetréra - Tarantští hoplíté
Útočná tetréra - Tarantští hoplíté
(inv_tar_four_assault_greek_tarantine_hoplites)
kontaktní loď
střelecká loď
100 Stíhací trihemiolia - Kartáginští oštěpaři
Stíhací trihemiolia - Kartáginští oštěpaři
(inv_car_specialport_greek_two_halfer_car_specialportthaginian_javelin)
střelecká loď
140 Střelecká pentéra - Toxotai
Střelecká pentéra - Toxotai
(inv_gre_five_missile_greek_toxotes)
střelecká loď
140 Střelecká pentéra - Tarantští peltasté
Střelecká pentéra - Tarantští peltasté
(inv_gre_five_tarantine_peltasts)
střelecká loď
80 Střelecká triéra - Toxotai
Střelecká triéra - Toxotai
(inv_gre_three_assault_greek_toxotes)
střelecká loď
100 Stíhací trihemiolia - Řečtí prakovníci
Stíhací trihemiolia - Řečtí prakovníci
(inv_gre_two_halfer_slingers)
střelecká loď
Barion
Herdonia
Sipious
Sylbion
Algarium
Nùgoro
Terranòa
Thathari
Consentia
Krotón
Terina
Thurii
Brentesion
Hydros
Manduria
Taras
Capua
Neapol
Pithekousai
Poseidonia
Kartágo
Kerkouane
Utica
Aethalia
Aléria
Mantinon
Pallas
Akragas
Entella
Motya
Panormos
Luna
Pisa
Sarsina
Viesul
Aesernia
Histonium
Teate
Felsina
Parmni
Placentia
Ravenna
Brixia
Eporedia
Mediolanon
Vercelum
Cornus
Karalis
Nuraxi
Sulci
Hipponion
Locri
Rhegion
Skyllition
Anagni
Antium
Casinum
Fregellae
Clavenna
Comum
Oscela
Albingaunum
Asta
Retovium
Stalia
Aceruntia
Elea
Herakleia
Potentia
Ausculum
Firmum
Hadria
Bergamum
Feltria
Sebatum
Tridentum
Ostia
Řím
Alba Fucens
Cures
Nursia
Reate
Bovianum
Compsa
Corfinium
Terventum
Ariminum
Caesena
Sena
Agyrion
Katane
Kephaloidion
Messini
Gela
Hybla Heraea
Leontini
Syrakousai
Fufluna
Tarchuna
Vatluna
Velusna
Terra Incognita
Aritim
Clevsin
Felathri
Siena
Iguvium
Perusia
Sestinum
Spolettium
Cisra
Veje
Patavium
Tarvisium
Tegeste
Vedinum