menu
HomeDomů / Total War: Rome II / Athény (Hněv Sparty)
Athény (Hněv Sparty) Hněv Sparty

Athény (Hněv Sparty)

Když Athény přispěly na pomoc řeckým státům v Malé Asii, mocná perská říše se podvakrát pokusila vtrhnout na řeckou pevninu. Při obou příležitostech to byly právě Athény, které jejich rozpínavost zarazily. Hrály hlavní roli ve všech rozhodujících bitvách i při námořním vítězství u Salamis roku 479 před n. l. Jejich sláva tak dostoupila vrcholu – dosáhly vojenské hegemonie i nadvlády v oblasti kultury a obchodu. Proto nastal čas na pomstu. Tak by to alespoň mělo být – Athény jsou nejlepší v matematice, vědě, filozofii i v architektuře a zasloužily by si proto být i nejsilnějším ochráncem Řecka. Sparta jim však tuto čerstvě nabytou moc závidí. Pouhých padesát let od první perské invaze hrozí, že celý Peloponés zachvátí další válka, jejíž vítěz získá vládu nad celou zemí. Athéňané mají silné loďstvo, ale Sparťané zase vynikají v pozemním boji. Ti, kteří v tomto konfliktu zvítězí – a samozřejmě i jejich korintští či boiotští spojenci – budou brát vše.

Athény (Hněv Sparty)

Campaign Map

Athény (Hněv Sparty)
Athény (Hněv Sparty)

Faction Name

Athény (Hněv Sparty)

Campaign

main_greek

Culture

rom_Hellenistic

Subculture

sc_rom_greek

Military Group

pel_athenai

Faction Group

pel_faction_group_athenai

Faction Group

Řecký Řecký
Světoznámá řecká kultura byla vybudována díky tvrdé dřině, bystrému úsudku a vynikajícímu vojsku.
Otroci: 50% k redukci poklesu populace otroků
Otroci: -85% k redukci nepokojů způsobených otroky, ale také k příjmům, jež generují

Political Parties

Rod Alkmainovců Rod Alkmainovců
Alkmainovci jsou mocný athénský rod, který se pozvedl k moci někdy v 7. století př. n. l. Několikrát sice byli z města vypovězeni, ale vždycky se sem zase vrátili.
Playable: True
Initial Power: 29
Sny o říši: -10 ke štěstí ve všech oblastech
Dřevěná zeď: +2 odvodových pozic ve všech přístavech
[NOT DISPLAYED] trvale dodává bohatství pouze hlavnímu městu frakce / rozsah: frakce
Athénini učedníci Athénini učedníci
Ve starověkých Athénách sice nebyly žádné opravdové politické strany, ale lidé, kteří sdíleli stejný názor, automaticky vytvářeli skupiny voličů. A vždycky se mezi nimi našla spousta takových, kteří se podřídili vůli davu.
Playable: False
Initial Power: 24
No Effect
Následovníci Área Následovníci Área
Ve starověkých Athénách sice nebyly žádné opravdové politické strany, ale lidé, kteří sdíleli stejný názor, automaticky vytvářeli skupiny voličů. A vždycky se mezi nimi našla spousta takových, kteří se podřídili vůli davu.
Playable: False
Initial Power: 24
No Effect
Diovi učedníci Diovi učedníci
V Athénách po dlouhá léta vládly šlechtické rody, které vlastnily většinu bohatství a půdy. Demokratické reformy jejich vliv snížily, ale zcela ho neodstranily.
Playable: False
Initial Power: 26
No Effect
Apollónovi učedníci Apollónovi učedníci
Ve starověkých Athénách sice nebyly žádné opravdové politické strany, ale lidé, kteří sdíleli stejný názor, automaticky vytvářeli skupiny voličů. A vždycky se mezi nimi našla spousta takových, kteří se podřídili vůli davu.
Playable: False
Initial Power: 24
No Effect
Následovníci Poseidona Následovníci Poseidona
Filidovci byli bohatí majitelé půdy. Prohlašovali se za potomky Filea, syna Ajaxova. Dva nejslavnější athénští generálové - Miltiades mladší a jeho syn Cimon - pocházeli z tohoto rodu.
Playable: False
Initial Power: 21
No Effect
Následovníci Héry Následovníci Héry
Ve starověkých Athénách sice nebyly žádné opravdové politické strany, ale lidé, kteří sdíleli stejný názor, automaticky vytvářeli skupiny voličů. A vždycky se mezi nimi našla spousta takových, kteří se podřídili vůli davu.
Playable: False
Initial Power: 24
No Effect
Velitel
160 Vybraní hoplíté
Vybraní hoplíté
(Pel_Picked_Hoplites)
pěchota s kopími
střelecká pěchota
120 Lučištníci
Lučištníci
(Pel_Archers)
střelecká pěchota
120 Oštěpáři
Oštěpáři
(Pel_Javelinmen)
střelecká pěchota
120 Prakovníci
Prakovníci
(Pel_Slingers)
střelecká pěchota
pěchota s kopími
160 Hoplíté
Hoplíté
(Pel_Hoplites)
pěchota s kopími
160 Lehcí hoplíté
Lehcí hoplíté
(Pel_Light_Hoplites)
pěchota s kopími
160 Hoplítská domobrana
Hoplítská domobrana
(Pel_Militia_Hoplites)
pěchota s kopími
160 Vybraní hoplíté
Vybraní hoplíté
(Pel_Picked_Hoplites)
pěchota s kopími
kontaktní jízda
80 Hippeis
Hippeis
(Pel_Hippeus)
kontaktní jízda
80 Lehká jízda
Lehká jízda
(Pel_Light_Cavalry)
kontaktní jízda
Admirál
80 Athénská triéra - Obrnění námořníci
Athénská triéra - Obrnění námořníci
(Pel_Armoured_Marines_Athenai_Three)
kontaktní loď
kontaktní loď
80 Athénská triéra - Obrnění námořníci
Athénská triéra - Obrnění námořníci
(Pel_Armoured_Marines_Athenai_Three)
kontaktní loď
80 Athénská triéra - Námořníci
Athénská triéra - Námořníci
(Pel_Marines_Athenai_Three)
kontaktní loď
střelecká loď
60 Athénská diéra - Námořní lučištníci
Athénská diéra - Námořní lučištníci
(Pel_Archer_Marines_Athenai_Two)
střelecká loď
60 Athénská diéra - Námořní oštěpáři
Athénská diéra - Námořní oštěpáři
(Pel_Javelin_Marines_Athenai_Two)
střelecká loď
Chios
Iónský spolek (Hněv Sparty)
Mytiléna
Iónský spolek (Hněv Sparty)
Oinoi
Iónský spolek (Hněv Sparty)
Samos
Iónský spolek (Hněv Sparty)
Naupaktos
Athény (Hněv Sparty)
Thermon
Aitólský spolek (Hněv Sparty)
Ambrákie
Kórinthos (Hněv Sparty)
Anaktorio
Kórinthos (Hněv Sparty)
Pronnoi
Kórinthos (Hněv Sparty)
Amfipolis
Athény (Hněv Sparty)
Krinides
Athény (Hněv Sparty)
Argos
Argos (Hněv Sparty)
Kórinthos
Kórinthos (Hněv Sparty)
Mantinea
Argos (Hněv Sparty)
Melos
Melos (Hněv Sparty)
Athény
Athény (Hněv Sparty)
Lavrio
Athény (Hněv Sparty)
Naxos
Athény (Hněv Sparty)
Paros
Athény (Hněv Sparty)
Delfy
Boiótský spolek (Hněv Sparty)
Lamie
Sparta (Hněv Sparty)
Opos
Boiótský spolek (Hněv Sparty)
Théby
Boiótský spolek (Hněv Sparty)
Karpathos
Rhodos (Hněv Sparty)
Kós
Athény (Hněv Sparty)
Lindos
Rhodos (Hněv Sparty)
Rhodos
Rhodos (Hněv Sparty)
Élis
Élis (Hněv Sparty)
Olympie
Élis (Hněv Sparty)
Patry
Akajský spolek (Hněv Sparty)
Zakynthos
Athény (Hněv Sparty)
Antigónie
Épeiros (Hněv Sparty)
Dodóna
Épeiros (Hněv Sparty)
Elaia
Épeiros (Hněv Sparty)
Korkyra
Korkyra (Hněv Sparty)
Andros
Athény (Hněv Sparty)
Kalkis
Athény (Hněv Sparty)
Karystos
Athény (Hněv Sparty)
Oreos
Athény (Hněv Sparty)
Byzantion
Byzantion (Hněv Sparty)
Kypsela
Thrákie (Hněv Sparty)
Perinthos
Byzantion (Hněv Sparty)
Sestos
Athény (Hněv Sparty)
Efez
Iónský spolek (Hněv Sparty)
Halikarnassos
Iónský spolek (Hněv Sparty)
Knidos
Iónský spolek (Hněv Sparty)
Milétos
Iónský spolek (Hněv Sparty)
Mende
Athény (Hněv Sparty)
Olinthos
Kórinthos (Hněv Sparty)
Torone
Athény (Hněv Sparty)
Kibyra
Perská říše (Hněv Sparty)
Kolosy
Perská říše (Hněv Sparty)
Fasélis
Perská říše (Hněv Sparty)
Xanthos
Perská říše (Hněv Sparty)
Gortyna
Gortyn (Hněv Sparty)
Knóssos
Knóssos (Hněv Sparty)
Kydónie
Kydónie (Hněv Sparty)
Kythéra
Sparta (Hněv Sparty)
Messánie
Sparta (Hněv Sparty)
Pylos
Sparta (Hněv Sparty)
Sparta
Sparta (Hněv Sparty)
Sardy
Perská říše (Hněv Sparty)
Smyrna
Perská říše (Hněv Sparty)
Aigai
Makedonie (Hněv Sparty)
Argos Orestiko
Makedonie (Hněv Sparty)
Arnisa
Makedonie (Hněv Sparty)
Dion
Makedonie (Hněv Sparty)
Malé Kyklady
Malé Dodekany
Malé ostrovy
Malé Saróny
Malé Sporady
Ilion
Iónský spolek (Hněv Sparty)
Kyzikos
Perská říše (Hněv Sparty)
Myrina
Athény (Hněv Sparty)
Pergamon
Perská říše (Hněv Sparty)
Antipodi
Larisa
Thesálští rebelové (Hněv Sparty)
Farsál
Thesálští rebelové (Hněv Sparty)
Féry
Thesálští rebelové (Hněv Sparty)
Abdéra
Athény (Hněv Sparty)
Ainos
Athény (Hněv Sparty)
Maroneia
Athény (Hněv Sparty)
Thasos
Athény (Hněv Sparty)