menu
HomeDomů / Total War: Rome II / Kartágo
Kartágo Velká kampaň

Kartágo

Kartágo, neboli "Nové Město", bývalo fénickou obchodní osadou, z níž vyrostla obchodní a námořní velmoc.

Tak požehnal Baal Ammón svým nejoddanějším věřícím. Kartaginští jsou věrný, tvrdě pracující lid, který po generace usiloval o nadvládu nad námořním obchodem v západním Středomoří. Toto úsilí však vedlo k nevyhnutelnému střetu s rozšiřujícími se řeckými koloniemi a domýšlivým Římem. Obchodníky se Kartaginci stali ze své vůle, válečníky z donucení. A to ne ledajakými. Obratným využitím žoldáckých oddílů proměnili své stříbro v meče.

Kartágo

Campaign Map

Kartágo
Kartágo

Faction Name

Kartágo

Campaign

main_rome

Culture

rom_Hellenistic

Subculture

sc_rom_carthaginian

Military Group

carthaginian

Faction Group

rom_faction_group_carthage

Faction Group

Kartágo Kartágo
Kartágo bylo kdysi fénickou obchodní kolonií. Teď je to samostatná obchodní a námořní velmoc.
[NOT DISPLAYED] +3 k zabezpečení proti činnosti autoritativních záškodníků
[NOT DISPLAYED] +3 k zabezpečení proti činnosti vychytralých záškodníků
[NOT DISPLAYED] +3 k zabezpečení proti činnosti odhodlaných záškodníků
Žoldácké armády: -25 % k nákladům na udržování žoldnéřských jednotek
Odkaz fénického obchodu: +15 % k příjmům ze všech obchodních budov

Political Parties

Dynastie Barků Dynastie Barků
Tento ctihodný kartaginský rod odvozuje své jméno od slova "barca" nebo "barcas", což znamená "blesk". Rodina Barků je silným odpůrcem hrozby římského expanzionismu.
Playable: True
Initial Power: 35
[NOT DISPLAYED] trvale dodává bohatství pouze hlavnímu městu frakce / rozsah: frakce
Věrní vojáci: +15 % k morálce všech žoldnéřských jednotek
Průkopníci: +15 % k pohybovému dosahu všech vojsk a flotil
Konzervativní strana Konzervativní strana
Tato rada slouží jako volený senát Kartága, sestavený z jeho občanů. Pracuje zároveň jako rada magistrátních úředníků.
Playable: False
Initial Power: 55
No Effect
Strana vlastníků půdy Strana vlastníků půdy
Tato rada slouží jako volený senát Kartága, sestavený z jeho občanů. Pracuje zároveň jako rada magistrátních úředníků.
Playable: False
Initial Power: 55
No Effect
Dynastie Hannonovců Dynastie Hannonovců
Hannonidská nebo Hannonovská dynastie, kterou ve 3. století př. n. l. založil Hanno Velký, vládla v Kartágu 50 let.
Playable: True
Initial Power: 35
[NOT DISPLAYED] trvale dodává bohatství pouze hlavnímu městu frakce / rozsah: frakce
Správci: +5 % k daňové sazbě
Státníci: Menší diplomatický bonus při jednání se všemi frakcemi (kulturní afinita)
Dynastie Magonovců Dynastie Magonovců
Magonovci jsou starobylým, prominentním kartaginským rodem. Členové rodiny Magonovců se podíleli na expanzi Kartága do Libye, Sardinie a na Sicílii.
Playable: True
Initial Power: 35
[NOT DISPLAYED] trvale dodává bohatství pouze hlavnímu městu frakce / rozsah: frakce
Železná pěst: -50 % k odolnosti vůči cizí okupaci
Schopnosti Féničanů: +3 k hodnosti všech nových lodí
Námořní strana Námořní strana
Tato rada slouží jako volený senát Kartága, sestavený z jeho občanů. Pracuje zároveň jako rada magistrátních úředníků.
Playable: False
Initial Power: 55
No Effect
Populistická strana Populistická strana
Tato rada slouží jako volený senát Kartága, sestavený z jeho občanů. Pracuje zároveň jako rada magistrátních úředníků.
Playable: False
Initial Power: 55
No Effect
Velitel
24 Afričtí váleční sloni
Afričtí váleční sloni
(Afr_War_Elephants)
jednotka slonů
40 Velitelova osobní stráž
Velitelova osobní stráž
(Car_General)
velitelská jednotka
velitelská jednotka
40 Velitelova osobní stráž
Velitelova osobní stráž
(Car_General)
velitelská jednotka
kontaktní pěchota
160 Libyjská pěchota
Libyjská pěchota
(Car_Libyan_Infantry)
kontaktní pěchota
120 Dav
Dav
(Car_Mob)
kontaktní pěchota
střelecká pěchota
120 Libyjští oštěpáři
Libyjští oštěpáři
(Car_Libyan_Javelin)
střelecká pěchota
120 Libyjští peltasté
Libyjští peltasté
(Car_Libyan_Peltasts)
střelecká pěchota
pěchota s píkami
160 Afričtí pikenýři
Afričtí pikenýři
(Car_African_Pike)
pěchota s píkami
pěchota s kopími
160 Občanská domobrana
Občanská domobrana
(Car_Citizen_Militia)
pěchota s kopími
160 Kartaginští hoplité
Kartaginští hoplité
(Car_Hoplites)
pěchota s kopími
160 Pozdní karataginští hoplité
Pozdní karataginští hoplité
(Car_Late_Hoplites)
pěchota s kopími
160 Pozdní libyjští hoplité
Pozdní libyjští hoplité
(Car_Late_Libyan_Hoplites)
pěchota s kopími
160 Libyjští hoplité
Libyjští hoplité
(Car_Libyan_Hoplites)
pěchota s kopími
160 Svatý oddíl
Svatý oddíl
(Car_Sacred_Band)
pěchota s kopími
kontaktní jízda
80 Kartaginská jízda
Kartaginská jízda
(Car_Cav)
kontaktní jízda
útočná jízda
80 Urození jezdci
Urození jezdci
(Car_Noble_Cav)
útočná jízda
jednotka slonů
12 Afričtí sloni
Afričtí sloni
(Afr_Elephants)
jednotka slonů
24 Afričtí váleční sloni
Afričtí váleční sloni
(Afr_War_Elephants)
jednotka slonů
obranná artilerie
40 Obří kartáginská balista
Obří kartáginská balista
(Car_Giant_Ballista)
obranná artilerie
40 Kartáginský polybolos
Kartáginský polybolos
(Car_Polybolos)
obranná artilerie
40 Škorpión na kartáginské baště
Škorpión na kartáginské baště
(Car_Scorpion_Bastion)
obranná artilerie
40 Kartáginský škorpión (obranný)
Kartáginský škorpión (obranný)
(Car_Scorpion)
obranná artilerie
polní artilerie
40 Balista na kartáginské baště
Balista na kartáginské baště
(Car_Ballista_Bastion)
polní artilerie
40 Kartáginská balista
Kartáginská balista
(Car_Ballista)
polní artilerie
40 Kartáginský škorpión
Kartáginský škorpión
(Car_Cheiroballistra)
polní artilerie
40 Těžký kartáginský katapult
Těžký kartáginský katapult
(Car_Large_Onager)
polní artilerie
40 Katapult na kartáginské baště
Katapult na kartáginské baště
(Car_Onager_Bastion)
polní artilerie
40 Kartáginský katapult
Kartáginský katapult
(Car_Onager)
polní artilerie
40 Balista s nádobami s hady
Balista s nádobami s hady
(Car_Snake_Pot_Ballista)
polní artilerie
Admirál
120 Útočná tetréra - Kartaginští hoplité
Útočná tetréra - Kartaginští hoplité
(Car_Hoplites_Four)
kontaktní loď
140 Pentéra s věží - Libyjští oštěpáři
Pentéra s věží - Libyjští oštěpáři
(Car_Javelin_Five_Lft_Bow)
střelecká loď
180 Těžká heptéra s věží - Libyjští oštěpáři
Těžká heptéra s věží - Libyjští oštěpáři
(Car_Javelin_Seven_Scorpio_Hft)
střelecká loď
120 Útočná tetréra - Pozdní karataginští hoplité
Útočná tetréra - Pozdní karataginští hoplité
(Car_Late_Hoplites_Four)
kontaktní loď
kontaktní loď
120 Útočná tetréra - Kartaginští hoplité
Útočná tetréra - Kartaginští hoplité
(Car_Hoplites_Four)
kontaktní loď
60 Diéra se zápalnými nádobami - Libyjští hoplité
Diéra se zápalnými nádobami - Libyjští hoplité
(Car_Hoplites_Two_Fire_Pots)
kontaktní loď
60 Útočná diéra - Libyjští hoplité
Útočná diéra - Libyjští hoplité
(Car_Hoplites_Two)
kontaktní loď
120 Útočná tetréra - Pozdní karataginští hoplité
Útočná tetréra - Pozdní karataginští hoplité
(Car_Late_Hoplites_Four)
kontaktní loď
60 Diéra se zápalnými nádobami - Pozdní libyjští hoplité
Diéra se zápalnými nádobami - Pozdní libyjští hoplité
(Car_Late_Hoplites_Two_Fire_Pots)
kontaktní loď
60 Útočná diéra - Pozdní libyjští hoplité
Útočná diéra - Pozdní libyjští hoplité
(Car_Late_Hoplites_Two)
kontaktní loď
160 Útočná hexéra - Svatý oddíl
Útočná hexéra - Svatý oddíl
(Car_Sacred_Band_Six)
kontaktní loď
střelecká loď
140 Pentéra se škorpióny - Libyjští oštěpáři
Pentéra se škorpióny - Libyjští oštěpáři
(Car_Javelin_Five_Dbl_scorpio)
střelecká loď
140 Pentéra s věží - Libyjští oštěpáři
Pentéra s věží - Libyjští oštěpáři
(Car_Javelin_Five_Lft_Bow)
střelecká loď
140 Střelecká pentéra - Libyjští oštěpáři
Střelecká pentéra - Libyjští oštěpáři
(Car_Javelin_Five)
střelecká loď
80 Nájezdní hemiolia - Libyjští oštěpáři
Nájezdní hemiolia - Libyjští oštěpáři
(Car_Javelin_One_Halfer)
střelecká loď
180 Těžká heptéra s věží - Libyjští oštěpáři
Těžká heptéra s věží - Libyjští oštěpáři
(Car_Javelin_Seven_Scorpio_Hft)
střelecká loď
180 Střelecká heptéra - Libyjští oštěpáři
Střelecká heptéra - Libyjští oštěpáři
(Car_Javelin_Seven)
střelecká loď
80 Triéra se škorpióny - Libyjští oštěpáři
Triéra se škorpióny - Libyjští oštěpáři
(Car_Javelin_Three_Scorpio)
střelecká loď
80 Střelecká triéra - Libyjští oštěpáři
Střelecká triéra - Libyjští oštěpáři
(Car_Javelin_Three)
střelecká loď
100 Stíhací trihemiolia - Libyjští oštěpáři
Stíhací trihemiolia - Libyjští oštěpáři
(Car_Javelin_Two_Halfer)
střelecká loď
loď s artilerií
40 Pentéra s lehkou artilerií - Kartáginská balista (loď)
Pentéra s lehkou artilerií - Kartáginská balista (loď)
(Car_Ballista_Five)
loď s artilerií
40 Pentéra s artilerií - Kartáginský katapult (loď)
Pentéra s artilerií - Kartáginský katapult (loď)
(Car_Onager_Five)
loď s artilerií
Myos Hormos
Egypt
Memfis
Egypt
Alexandrie
Egypt
Diospolis
Egypt
Thapsus
Libye
Macomades
Libye
Leptis Magna
Libye
Kartágo
Kartágo
Aksum
Axum
Meroe
Meroe
Ptolemais Theron
Blemyové
Burdigala
Akvitáni
Nemossos
Arvernové
Lemonum
Piktonové
Eudaemon
Himjar
Maskat
Maskat
Marib
Sába
Gerrha
Gerrha
Adummatu
Kedarité
Yathrib
Ma'in
Alexandria Arachosia
Arachosie
Kapisene
Arachosie
Artacoana
Arie
Phrada
Sagartie
Merv
Arie
Armavir
Arménie
Tushpa
Arménie
Arsamosata
Arménie
Efez
Sardy
Pergamon
Pergamon
Pessinus
Sardy
Rhodos
Rhodos
Baktra
Baktrie
Eucratideia
Baktrie
Kartuba
Turdetanové
Gadira
Nové Kartágo
Treverorum
Treveriové
Nemetocenna
Atrebáté
Nikomédie
Bithynie
Sinop
Pontus
Amaseia
Pontus
Trapezos
Trapézos
Tanais
Krym
Fanagorie
Krym
Panticapaeum
Krym
Eborakon
Briganté
Camulodunon
Icenové
Moridunon
Demétové
Iska
Dumnoniové
Eildon
Kaledonská konfederace
Eblana
Ebdaniové
Bam
Sagartie
Harmozie
Drangijána
Ibossim
Kartágo
Kart Hadašt
Kartágo
Numantie
Termesťané
Arse
Edetaniové
Gabala
Ardhan
Phasis
Kolchida
Mccheta
Kartli
Namnetum
Namnetové
Bibracte
Haeduové
Cenabum
Karnuté
Kath
Chórezm
Amul
Dahae
Tarsus
Seleukovci
Salamis
Kypr
Side
Kypr
Medhlan
Insubrové
Genua
Ligurie
Patavium
Venetové
Alalie
Etruská liga
Karalis
Kartágo
Petrodava
Bastarnové
Malva
Getové
Sarmizegetusa
Apulijci
Mazaca
Kappadokie
Samosata
Kappadokie
Ancyra
Galacie
Ikonium
Sardy
Pura
Drangijána
Oraea
Drangijána
Bagacum
Nerviové
Vesontio
Sequaniové
Athény
Athény
Hierapytna
Knóssos
Sparta
Sparta
Casurgis
Bójové
Istros
Bójové
Delminium
Daorsiové
Epidamnos
Ardijové
Iader
Dalmátové
Volterra
Etruská liga
Řím
Řím
Ariminum
Etruská liga
Neapol
Řím
Kyréna
Kyrenaika
Paraitonion
Kyrenaika
Augila
Nasamonové
Ammonium
Kyrenaika
Evora
Hispánští Keltové
Olisipo
Luzitánie
Apollónie
Epirus
Pella
Makedonie
Lárisa
Epirus
Flevum
Frísové
Tulifurdum
Cheruskové
Uburzis
Markomani
Cosentia
Řím
Brundisium
Řím
Lilybaeum
Kartágo
Syrakusy
Syrakusy
Migdol
Gaetulové
Dimmidi
Masaesylové
Iol
Nové Kartágo
Tingis
Nové Kartágo
Gazaca
Atropatené
Ekbatana
Atropatené
Rhaga
Persie
Hatra
Médie
Seleukeia
Médie
Charax
Médie
Edessa
Seleukovci
Charmuthas
Nabataea
Jeruzalém
Egypt
Petra
Egypt
Hegra
Nabataea
Singidunum
Skordiskové
Segestica
Breucijští
Akink
Eraviskové
Nisa
Parthie
Zadrakarta
Parthava
Hecatompylos
Parthava
Susia
Parthava
Súsy
Persie
Gor
Persie
Persepolis
Persie
Cydamus
Garamantové
Garama
Garamantové
Solokha
Královská Skythie
Samandar
Aorsoi
Olbia
Catiaroiové
Siracena
Sirakové
Tolosa
Volkové
Massalia
Massilia
Octuduron
Helvétové
Noreia
Noriové
Koria
Raetia
Mons Regius
Aestiové
Galic
Anartové
Tur
Budiniové
Gelonus
Roxolani
Sarai
Thyssagetové
Aktau
Masagetové
Belz
Lugiové
Budorgis
Lugiové
Ascaucalis
Gótové
Alabu
Kimbrové
Lupfurdum
Svébové
Rhougion
Rugiové
Palmýra
Seleukovci
Dura
Seleukovci
Týros
Seleukovci
Antiochie
Seleukovci
Brigantium
Galicie
Aracillum
Kantábrie
Tarraco
Cessetaniové
Terra Incognita
Antheia
Tylis
Navissos
Triballové
Odessos
Království Odrysů
Pulpudeva
Makedonie
Bukhara
Baktrie
Samarkand
Baktrie