menu
HomeDomů / Total War: Rome II / Kúš
Kúš Velká kampaň

Kúš

Kúš je velkou regionální mocností s velkými zdroji pocházejícími z obchodu se zlatem, šperky a exotickými kůžemi. Království je však zastíněno mocným a slavným severním sousedem – Egyptem. Nepřátelství ale není jednostranné, vždyť Egyptu jedno století vládli núbijští faraóni.

Na začátku 3. století před Kristem se král Ergamenes rozhodl, že připraví Amonovy kněží o moc a přesunul hlavní město z Napaty do Meroe, kde již kněží nemohli rozhodovat o osudu kúšitských králů a královen. Přesunutí hlavního města znamenalo také jakýsi odklon od egyptské kultury. Po obchodních trasách sem pronikaly helénské, indické, perské a africké vlivy. Kúšitská šlechta seděla na trůnu a vládla s odhodláním ochránit núbijské poklady – ani Římanům se nepodařilo Meroe dobýt, a tak se uchýlili k obchodu.

Kúš je regionální mocností s velkým přírodním bohatstvím a úrodnou půdou. Má všechny možnosti prosperovat a znovu se utkat s nejsilnějšími říšemi na světě. Ze své pozice se mohou rozhodnout, že se jednou provždy zbaví úhlavních nepřátel z Aksumu. Další možností je zaútočit na Arabský poloostrov, zmocnit se obchodu s kořením a zvýšit ekonomický potenciál. I přes aktuálně dobré vztahy s Egyptem je pravděpodobné, že se stará rivalita nějakým způsobem přece jen projeví a bude pokračovat, dokud nezůstane jen jediná mocnost...

Kúš

Campaign Map

Kúš
Kúš

Faction Name

Kúš

Campaign

main_rome

Culture

rom_Eastern

Subculture

sc_rom_african_arabian

Military Group

dk_kushite

Faction Group

rom_faction_group_desert

Faction Group

Pánové pouště Pánové pouště
Tento domorodý národ má zkušenosti v pouštním boji a umí pečlivě obdělávat půdu. Jen pomalu však přijímá nové způsoby.
Pouštní válečníci: +10 % k morálce všech jednotek v bitvách na poušti
Zakořeněné tradice: -7 % k rychlosti výzkumu

Political Parties

Amaniho kněží Amaniho kněží
PLACEHOLDER DESCRIPTION
Playable: False
Initial Power: 35
No Effect
Horovi kněží Horovi kněží
PLACEHOLDER DESCRIPTION
Playable: False
Initial Power: 35
No Effect
Egyptské rody Egyptské rody
PLACEHOLDER DESCRIPTION
Playable: False
Initial Power: 35
No Effect
Blemyjské rody Blemyjské rody
PLACEHOLDER DESCRIPTION
Playable: False
Initial Power: 35
No Effect
Řecké rody Řecké rody
PLACEHOLDER DESCRIPTION
Playable: False
Initial Power: 35
No Effect
Indické rodiny Indické rodiny
PLACEHOLDER DESCRIPTION
Playable: False
Initial Power: 35
No Effect
Meroitská dynastie Meroitská dynastie
PLACEHOLDER DESCRIPTION
Playable: True
Initial Power: 35
Disciplinovaní dělníci: 10% redukce poklesu populace otroků
Země luku: +6 % k poškození střelbou všech lučištníků
Velitel
24 Afričtí váleční sloni
Afričtí váleční sloni
(dk_kush_african_war_elephants)
jednotka slonů
80 Kúšitská královská stráž
Kúšitská královská stráž
(dk_kush_kushite_royal_guard)
kontaktní jízda
120 Královští kúšitští lučištníci
Královští kúšitští lučištníci
(dk_kush_royal_kushite_archers)
střelecká pěchota
12 Válečné vozy s kosami
Válečné vozy s kosami
(dk_kush_scythed_chariots)
jednotka vozů
kontaktní pěchota
160 Šermíři
Šermíři
(Aet_Sword)
kontaktní pěchota
160 Obrnění válečníci s šotely
Obrnění válečníci s šotely
(dk_kush_armoured_shotel_warriors)
kontaktní pěchota
160 Apedemakovi učedníci
Apedemakovi učedníci
(dk_kush_disciples_of_apedemak)
kontaktní pěchota
160 Kúšitská otrocká pěchota
Kúšitská otrocká pěchota
(dk_kush_kushite_slave_infantry)
kontaktní pěchota
160 Válečníci s šotely
Válečníci s šotely
(dk_kush_shotel_warriors)
kontaktní pěchota
160 Otrocká pěchota
Otrocká pěchota
(dk_kush_slave_infantry)
kontaktní pěchota
střelecká pěchota
120 Lučištníci
Lučištníci
(Afr_Archers)
střelecká pěchota
120 Kmenoví válečníci
Kmenoví válečníci
(Afr_Tribesmen)
střelecká pěchota
120 Nubijští lučištníci
Nubijští lučištníci
(Egy_Nubian_Bowmen)
střelecká pěchota
120 Kušitští lučištníci
Kušitští lučištníci
(dk_kush_kushite_bowwomen)
střelecká pěchota
120 Královští kúšitští lučištníci
Královští kúšitští lučištníci
(dk_kush_royal_kushite_archers)
střelecká pěchota
120 Otroci s praky
Otroci s praky
(dk_kush_slave_slingers)
střelecká pěchota
pěchota s píkami
160 Kúšitské píky
Kúšitské píky
(dk_kush_kushite_pikes)
pěchota s píkami
pěchota s kopími
160 Nubijští kopiníci
Nubijští kopiníci
(Egy_Nubian_Spear)
pěchota s kopími
160 Kúšitští otročtí kopiníci
Kúšitští otročtí kopiníci
(dk_kush_kushite_slave_spearmen)
pěchota s kopími
160 Leopardí válečníci
Leopardí válečníci
(dk_kush_leopard_warriors)
pěchota s kopími
kontaktní jízda
80 Etiopská jízda
Etiopská jízda
(Aet_Cav)
kontaktní jízda
80 Obrněná pouštní jízda
Obrněná pouštní jízda
(dk_afr_armoured_desert_cavalry)
kontaktní jízda
80 Pouštní jízda
Pouštní jízda
(dk_afr_desert_cavalry)
kontaktní jízda
80 Kúšitská královská stráž
Kúšitská královská stráž
(dk_kush_kushite_royal_guard)
kontaktní jízda
jednotka vozů
20 Pouštní vozy
Pouštní vozy
(dk_afr_desert_chariots)
jednotka vozů
12 Válečné vozy s kosami
Válečné vozy s kosami
(dk_kush_scythed_chariots)
jednotka vozů
jednotka slonů
12 Afričtí sloni
Afričtí sloni
(dk_kush_african_elephants)
jednotka slonů
24 Afričtí váleční sloni
Afričtí váleční sloni
(dk_kush_african_war_elephants)
jednotka slonů
obranná artilerie
40 Velká africká balista
Velká africká balista
(Afr_Giant_Ballista)
obranná artilerie
40 Škorpión na africké baště
Škorpión na africké baště
(Afr_Scorpion_Bastion)
obranná artilerie
40 Africký škorpión (obranný)
Africký škorpión (obranný)
(Afr_Scorpion)
obranná artilerie
polní artilerie
40 Balista na africké baště
Balista na africké baště
(Afr_Ballista_Bastion)
polní artilerie
40 Africká balista
Africká balista
(Afr_Ballista)
polní artilerie
40 Africký škorpión
Africký škorpión
(Afr_Cheiroballistra)
polní artilerie
40 Velký africký katapult
Velký africký katapult
(Afr_Large_Onager)
polní artilerie
40 Katapult na africké baště
Katapult na africké baště
(Afr_Onager_Bastion)
polní artilerie
40 Africký katapult
Africký katapult
(Afr_Onager)
polní artilerie
Admirál
160 Útočná hexéra - Šermíři
Útočná hexéra - Šermíři
(Aet_Sword_Six)
kontaktní loď
140 Pentéra s věží - Královští kúšitští lučištníci
Pentéra s věží - Královští kúšitští lučištníci
(dk_kush_archers_five_tower)
střelecká loď
80 Triéra se škorpióny - Lučištníci
Triéra se škorpióny - Lučištníci
(dk_kush_archers_three_scorpio)
střelecká loď
kontaktní loď
160 Útočná hexéra - Šermíři
Útočná hexéra - Šermíři
(Aet_Sword_Six)
kontaktní loď
60 Diéra se zápalnými nádobami - Nubijští kopiníci
Diéra se zápalnými nádobami - Nubijští kopiníci
(dk_kush_nubian_spearmen_two_fire_pots)
kontaktní loď
60 Útočná diéra - Nubijští kopiníci
Útočná diéra - Nubijští kopiníci
(dk_kush_nubian_spearmen_two)
kontaktní loď
střelecká loď
140 Pentéra s věží - Královští kúšitští lučištníci
Pentéra s věží - Královští kúšitští lučištníci
(dk_kush_archers_five_tower)
střelecká loď
140 Střelecká pentéra - Kušitští lučištníci
Střelecká pentéra - Kušitští lučištníci
(dk_kush_archers_five)
střelecká loď
80 Triéra se škorpióny - Lučištníci
Triéra se škorpióny - Lučištníci
(dk_kush_archers_three_scorpio)
střelecká loď
80 Střelecká triéra - Lučištníci
Střelecká triéra - Lučištníci
(dk_kush_archers_three)
střelecká loď
80 Nájezdní hemiolia - Otroci s praky
Nájezdní hemiolia - Otroci s praky
(dk_kush_slave_slingers_one)
střelecká loď
100 Stíhací trihemiolia - Otroci s praky
Stíhací trihemiolia - Otroci s praky
(dk_kush_slave_slingers_two)
střelecká loď
loď s artilerií
40 Pentéra s lehkou artilerií - Africká balista (loď)
Pentéra s lehkou artilerií - Africká balista (loď)
(Afr_Ballista_Five)
loď s artilerií
40 Pentéra s artilerií - Africký katapult (loď)
Pentéra s artilerií - Africký katapult (loď)
(Afr_Onager_Five)
loď s artilerií
Myos Hormos
Egypt
Memfis
Egypt
Alexandrie
Egypt
Diospolis
Egypt
Thapsus
Libye
Macomades
Libye
Leptis Magna
Libye
Kartágo
Kartágo
Aksum
Axum
Meroe
Meroe
Ptolemais Theron
Blemyové
Burdigala
Akvitáni
Nemossos
Arvernové
Lemonum
Piktonové
Eudaemon
Himjar
Maskat
Maskat
Marib
Sába
Gerrha
Gerrha
Adummatu
Kedarité
Yathrib
Ma'in
Alexandria Arachosia
Arachosie
Kapisene
Arachosie
Artacoana
Arie
Phrada
Sagartie
Merv
Arie
Armavir
Arménie
Tushpa
Arménie
Arsamosata
Arménie
Efez
Sardy
Pergamon
Pergamon
Pessinus
Sardy
Rhodos
Rhodos
Baktra
Baktrie
Eucratideia
Baktrie
Kartuba
Turdetanové
Gadira
Nové Kartágo
Treverorum
Treveriové
Nemetocenna
Atrebáté
Nikomédie
Bithynie
Sinop
Pontus
Amaseia
Pontus
Trapezos
Trapézos
Tanais
Krym
Fanagorie
Krym
Panticapaeum
Krym
Eborakon
Briganté
Camulodunon
Icenové
Moridunon
Demétové
Iska
Dumnoniové
Eildon
Kaledonská konfederace
Eblana
Ebdaniové
Bam
Sagartie
Harmozie
Drangijána
Ibossim
Kartágo
Kart Hadašt
Kartágo
Numantie
Termesťané
Arse
Edetaniové
Gabala
Ardhan
Phasis
Kolchida
Mccheta
Kartli
Namnetum
Namnetové
Bibracte
Haeduové
Cenabum
Karnuté
Kath
Chórezm
Amul
Dahae
Tarsus
Seleukovci
Salamis
Kypr
Side
Kypr
Medhlan
Insubrové
Genua
Ligurie
Patavium
Venetové
Alalie
Etruská liga
Karalis
Kartágo
Petrodava
Bastarnové
Malva
Getové
Sarmizegetusa
Apulijci
Mazaca
Kappadokie
Samosata
Kappadokie
Ancyra
Galacie
Ikonium
Sardy
Pura
Drangijána
Oraea
Drangijána
Bagacum
Nerviové
Vesontio
Sequaniové
Athény
Athény
Hierapytna
Knóssos
Sparta
Sparta
Casurgis
Bójové
Istros
Bójové
Delminium
Daorsiové
Epidamnos
Ardijové
Iader
Dalmátové
Volterra
Etruská liga
Řím
Řím
Ariminum
Etruská liga
Neapol
Řím
Kyréna
Kyrenaika
Paraitonion
Kyrenaika
Augila
Nasamonové
Ammonium
Kyrenaika
Evora
Hispánští Keltové
Olisipo
Luzitánie
Apollónie
Epirus
Pella
Makedonie
Lárisa
Epirus
Flevum
Frísové
Tulifurdum
Cheruskové
Uburzis
Markomani
Cosentia
Řím
Brundisium
Řím
Lilybaeum
Kartágo
Syrakusy
Syrakusy
Migdol
Gaetulové
Dimmidi
Masaesylové
Iol
Nové Kartágo
Tingis
Nové Kartágo
Gazaca
Atropatené
Ekbatana
Atropatené
Rhaga
Persie
Hatra
Médie
Seleukeia
Médie
Charax
Médie
Edessa
Seleukovci
Charmuthas
Nabataea
Jeruzalém
Egypt
Petra
Egypt
Hegra
Nabataea
Singidunum
Skordiskové
Segestica
Breucijští
Akink
Eraviskové
Nisa
Parthie
Zadrakarta
Parthava
Hecatompylos
Parthava
Susia
Parthava
Súsy
Persie
Gor
Persie
Persepolis
Persie
Cydamus
Garamantové
Garama
Garamantové
Solokha
Královská Skythie
Samandar
Aorsoi
Olbia
Catiaroiové
Siracena
Sirakové
Tolosa
Volkové
Massalia
Massilia
Octuduron
Helvétové
Noreia
Noriové
Koria
Raetia
Mons Regius
Aestiové
Galic
Anartové
Tur
Budiniové
Gelonus
Roxolani
Sarai
Thyssagetové
Aktau
Masagetové
Belz
Lugiové
Budorgis
Lugiové
Ascaucalis
Gótové
Alabu
Kimbrové
Lupfurdum
Svébové
Rhougion
Rugiové
Palmýra
Seleukovci
Dura
Seleukovci
Týros
Seleukovci
Antiochie
Seleukovci
Brigantium
Galicie
Aracillum
Kantábrie
Tarraco
Cessetaniové
Terra Incognita
Antheia
Tylis
Navissos
Triballové
Odessos
Království Odrysů
Pulpudeva
Makedonie
Bukhara
Baktrie
Samarkand
Baktrie