menu
HomeDomů / Total War: Rome II / Massilia
Massilia Velká kampaň

Massilia

Řekové založili svou kolonii na galském pobřeží kolem roku 600 př. n. l. Přišli z Fókaie a jejich hlavním záměrem bylo využít zdrojů v oblasti a obchodovat s nimi přímo z massailského přístavu. Počátkem 4. století př. n. l. se dřívější obchodní stanice rozrostla v jeden z nejrušnějších přístavů v celém Středomoří, jehož vliv se podél řek Rhôna a Durance dostal až do samotné Galie. Massilii vládnou oligarchové, shromáždění urozených rodů. Obyvatelstvo tvoří směsice řeckých osadníků, místní Galové a ostatní, které přilákal obchod. Navzdory kulturní integraci je tu však stále ještě mnoho galských kmenů, jež město vidí jako svou kořist. Také Kartágo by svého obchodního soupeře nejraději buď ovládlo, anebo rovnou zničilo. Oba tito protivníci chtějí nezměrné massilijské bohatství jen pro sebe, a ve svém cíli se nezastaví před ničím.

Massilia

Campaign Map

Massilia
Massilia

Faction Name

Massilia

Campaign

main_rome

Culture

rom_Hellenistic

Subculture

sc_rom_greek

Military Group

massilia

Faction Group

rom_faction_group_greek

Faction Group

Řecké státy Řecké státy
Světoznámá řecká kultura byla postavena na tvrdé dřině, bystrém myšlení a vynikajícím vojsku.
[NOT DISPLAYED] +3 k zabezpečení proti činnosti autoritativních záškodníků
[NOT DISPLAYED] +3 k zabezpečení proti činnosti vychytralých záškodníků
[NOT DISPLAYED] +3 k zabezpečení proti činnosti odhodlaných záškodníků
Klasické dědictví: +4 % ke kulturní konverzi
Nezávislost: +20 % k obraně v boji zblízka na vlastním nebo spojeneckém území

Political Parties

Apollónovi učedníci Apollónovi učedníci
Timouchoi je výkonný výbor Rady šesti set vedený třemi volenými prezidenty. Kandidáti na členství se musí před přijetím prokázat jako Massiliané třetí generace či otcové massilijských dětí.
Playable: False
Initial Power: 40
No Effect
Následovníci Área Následovníci Área
Timouchoi je výkonný výbor Rady šesti set vedený třemi volenými prezidenty. Kandidáti na členství se musí před přijetím prokázat jako Massiliané třetí generace či otcové massilijských dětí.
Playable: False
Initial Power: 40
No Effect
Athénini učedníci Athénini učedníci
Timouchoi je výkonný výbor Rady šesti set vedený třemi volenými prezidenty. Kandidáti na členství se musí před přijetím prokázat jako Massiliané třetí generace či otcové massilijských dětí.
Playable: False
Initial Power: 40
No Effect
Diovi učedníci Diovi učedníci
Timouchoi je výkonný výbor Rady šesti set vedený třemi volenými prezidenty. Kandidáti na členství se musí před přijetím prokázat jako Massiliané třetí generace či otcové massilijských dětí.
Playable: False
Initial Power: 40
No Effect
Následovníci Héry Následovníci Héry
Timouchoi je výkonný výbor Rady šesti set vedený třemi volenými prezidenty. Kandidáti na členství se musí před přijetím prokázat jako Massiliané třetí generace či otcové massilijských dětí.
Playable: False
Initial Power: 40
No Effect
Následovníci Poseidona Následovníci Poseidona
Timouchoi je výkonný výbor Rady šesti set vedený třemi volenými prezidenty. Kandidáti na členství se musí před přijetím prokázat jako Massiliané třetí generace či otcové massilijských dětí.
Playable: False
Initial Power: 40
No Effect
Rada šesti set Rada šesti set
Starší v radě patří mezi ty nejmoudřejší muže, a proto jsou předurčeni k tomu, aby vládli, nebo v případě nutnosti poskytovali rady.
Playable: True
Initial Power: 60
[NOT DISPLAYED] trvale dodává bohatství pouze hlavnímu městu frakce / rozsah: frakce
Skvělí obchodníci: +20 % k příjmu z obchodu
Místní nadvláda: Malý diplomatický bonus se všemi frakcemi
Velitel
80 Jízdní kopiníci
Jízdní kopiníci
(Gre_Hippeus_Lancers)
útočná jízda
160 Hoplité
Hoplité
(Gre_Hoplites)
pěchota s kopími
160 Massilijští hoplíté
Massilijští hoplíté
(Gre_Massilian_Hoplites)
pěchota s kopími
kontaktní pěchota
160 Sekerníci
Sekerníci
(Cel_Axe_Warriors)
kontaktní pěchota
160 Keltští válečníci
Keltští válečníci
(Cel_Warriors)
kontaktní pěchota
160 Šermíři v thoraxech
Šermíři v thoraxech
(Gre_Thorax_Sword)
kontaktní pěchota
střelecká pěchota
120 Keltští harcovníci
Keltští harcovníci
(Cel_Skirm)
střelecká pěchota
120 Keltští prakovníci
Keltští prakovníci
(Cel_Slingers)
střelecká pěchota
120 Peltasté
Peltasté
(Gre_Peltasts)
střelecká pěchota
pěchota s kopími
160 Svobodní odvedenci
Svobodní odvedenci
(Cel_Levy_Freemen)
pěchota s kopími
160 Keltští kmenoví válečníci
Keltští kmenoví válečníci
(Cel_Tribesmen)
pěchota s kopími
160 Měšťanští hoplité
Měšťanští hoplité
(Gre_Citizen_Hoplites)
pěchota s kopími
160 Hoplité
Hoplité
(Gre_Hoplites)
pěchota s kopími
160 Lehcí hoplité
Lehcí hoplité
(Gre_Light_Hoplites)
pěchota s kopími
160 Massilijští hoplíté
Massilijští hoplíté
(Gre_Massilian_Hoplites)
pěchota s kopími
160 Massilijští kopiníci s thureem
Massilijští kopiníci s thureem
(Gre_Massilian_Thureos_Spears)
pěchota s kopími
kontaktní jízda
80 Lehká jízda
Lehká jízda
(Cel_Light_Horse)
kontaktní jízda
80 Občanská jízda
Občanská jízda
(Gre_Citizen_Cav)
kontaktní jízda
80 Massilijská jízda
Massilijská jízda
(Gre_Massilian_Cav)
kontaktní jízda
střelecká jízda
80 Harcovnická jízda
Harcovnická jízda
(Gre_Skirm_Cav)
střelecká jízda
80 Tarentská jízda
Tarentská jízda
(Gre_Tarantine_Cav)
střelecká jízda
útočná jízda
80 Jízdní kopiníci
Jízdní kopiníci
(Gre_Hippeus_Lancers)
útočná jízda
obranná artilerie
40 Obří řecká balista
Obří řecká balista
(Gre_Giant_Ballista)
obranná artilerie
40 Řecký polybolos
Řecký polybolos
(Gre_Polybolos)
obranná artilerie
40 Škorpión na řecké baště
Škorpión na řecké baště
(Gre_Scorpion_Bastion)
obranná artilerie
40 Řecký škorpión (obranný)
Řecký škorpión (obranný)
(Gre_Scorpion)
obranná artilerie
polní artilerie
40 Balista na řecké baště
Balista na řecké baště
(Gre_Ballista_Bastion)
polní artilerie
40 Řecká balista
Řecká balista
(Gre_Ballista)
polní artilerie
40 Řecký škorpión
Řecký škorpión
(Gre_Cheiroballistra)
polní artilerie
40 Těžký řecký katapult
Těžký řecký katapult
(Gre_Large_Onager)
polní artilerie
40 Katapult na řecké baště
Katapult na řecké baště
(Gre_Onager_Bastion)
polní artilerie
40 Řecký katapult
Řecký katapult
(Gre_Onager)
polní artilerie
Admirál
140 Řecká pentéra se střelci - Keltští prakovníci
Řecká pentéra se střelci - Keltští prakovníci
(Cel_Slingers_Five)
střelecká loď
120 Útočná tetréra - Hoplité
Útočná tetréra - Hoplité
(Gre_Hoplites_Four)
kontaktní loď
kontaktní loď
60 Útočná diéra - Keltští kmenoví válečníci
Útočná diéra - Keltští kmenoví válečníci
(Cel_Tribesmen_Two)
kontaktní loď
120 Útočná tetréra - Hoplité
Útočná tetréra - Hoplité
(Gre_Hoplites_Four)
kontaktní loď
160 Útočná hexéra - Thurejští kopiníci
Útočná hexéra - Thurejští kopiníci
(Gre_Thureos_Six)
kontaktní loď
střelecká loď
80 Nájezdní hemiolia - Keltští harcovníci
Nájezdní hemiolia - Keltští harcovníci
(Cel_Skirm_One_Halfer)
střelecká loď
100 Stíhací trihemiolia - Keltští harcovníci
Stíhací trihemiolia - Keltští harcovníci
(Cel_Skirm_Two_Halfer)
střelecká loď
140 Pentéra se škorpióny - Keltští prakovníci
Pentéra se škorpióny - Keltští prakovníci
(Cel_Slingers_Five_Dbl_Scorpio)
střelecká loď
140 Pentéra s věží - Keltští prakovníci
Pentéra s věží - Keltští prakovníci
(Cel_Slingers_Five_Lft_Bow)
střelecká loď
140 Řecká pentéra se střelci - Keltští prakovníci
Řecká pentéra se střelci - Keltští prakovníci
(Cel_Slingers_Five)
střelecká loď
80 Triéra se škorpióny - Keltští prakovníci
Triéra se škorpióny - Keltští prakovníci
(Cel_Slingers_Three_Scorpio)
střelecká loď
80 Střelecká triéra - Keltští prakovníci
Střelecká triéra - Keltští prakovníci
(Cel_Slingers_Three)
střelecká loď
loď s artilerií
40 Pentéra s lehkou artilerií - Řecká balista (loď)
Pentéra s lehkou artilerií - Řecká balista (loď)
(Gre_Ballista_Five)
loď s artilerií
40 Pentéra s artilerií - Řecký katapult (loď)
Pentéra s artilerií - Řecký katapult (loď)
(Gre_Onager_Five)
loď s artilerií
Myos Hormos
Egypt
Memfis
Egypt
Alexandrie
Egypt
Diospolis
Egypt
Thapsus
Libye
Macomades
Libye
Leptis Magna
Libye
Kartágo
Kartágo
Aksum
Axum
Meroe
Meroe
Ptolemais Theron
Blemyové
Burdigala
Akvitáni
Nemossos
Arvernové
Lemonum
Piktonové
Eudaemon
Himjar
Maskat
Maskat
Marib
Sába
Gerrha
Gerrha
Adummatu
Kedarité
Yathrib
Ma'in
Alexandria Arachosia
Arachosie
Kapisene
Arachosie
Artacoana
Arie
Phrada
Sagartie
Merv
Arie
Armavir
Arménie
Tushpa
Arménie
Arsamosata
Arménie
Efez
Sardy
Pergamon
Pergamon
Pessinus
Sardy
Rhodos
Rhodos
Baktra
Baktrie
Eucratideia
Baktrie
Kartuba
Turdetanové
Gadira
Nové Kartágo
Treverorum
Treveriové
Nemetocenna
Atrebáté
Nikomédie
Bithynie
Sinop
Pontus
Amaseia
Pontus
Trapezos
Trapézos
Tanais
Krym
Fanagorie
Krym
Panticapaeum
Krym
Eborakon
Briganté
Camulodunon
Icenové
Moridunon
Demétové
Iska
Dumnoniové
Eildon
Kaledonská konfederace
Eblana
Ebdaniové
Bam
Sagartie
Harmozie
Drangijána
Ibossim
Kartágo
Kart Hadašt
Kartágo
Numantie
Termesťané
Arse
Edetaniové
Gabala
Ardhan
Phasis
Kolchida
Mccheta
Kartli
Namnetum
Namnetové
Bibracte
Haeduové
Cenabum
Karnuté
Kath
Chórezm
Amul
Dahae
Tarsus
Seleukovci
Salamis
Kypr
Side
Kypr
Medhlan
Insubrové
Genua
Ligurie
Patavium
Venetové
Alalie
Etruská liga
Karalis
Kartágo
Petrodava
Bastarnové
Malva
Getové
Sarmizegetusa
Apulijci
Mazaca
Kappadokie
Samosata
Kappadokie
Ancyra
Galacie
Ikonium
Sardy
Pura
Drangijána
Oraea
Drangijána
Bagacum
Nerviové
Vesontio
Sequaniové
Athény
Athény
Hierapytna
Knóssos
Sparta
Sparta
Casurgis
Bójové
Istros
Bójové
Delminium
Daorsiové
Epidamnos
Ardijové
Iader
Dalmátové
Volterra
Etruská liga
Řím
Řím
Ariminum
Etruská liga
Neapol
Řím
Kyréna
Kyrenaika
Paraitonion
Kyrenaika
Augila
Nasamonové
Ammonium
Kyrenaika
Evora
Hispánští Keltové
Olisipo
Luzitánie
Apollónie
Epirus
Pella
Makedonie
Lárisa
Epirus
Flevum
Frísové
Tulifurdum
Cheruskové
Uburzis
Markomani
Cosentia
Řím
Brundisium
Řím
Lilybaeum
Kartágo
Syrakusy
Syrakusy
Migdol
Gaetulové
Dimmidi
Masaesylové
Iol
Nové Kartágo
Tingis
Nové Kartágo
Gazaca
Atropatené
Ekbatana
Atropatené
Rhaga
Persie
Hatra
Médie
Seleukeia
Médie
Charax
Médie
Edessa
Seleukovci
Charmuthas
Nabataea
Jeruzalém
Egypt
Petra
Egypt
Hegra
Nabataea
Singidunum
Skordiskové
Segestica
Breucijští
Akink
Eraviskové
Nisa
Parthie
Zadrakarta
Parthava
Hecatompylos
Parthava
Susia
Parthava
Súsy
Persie
Gor
Persie
Persepolis
Persie
Cydamus
Garamantové
Garama
Garamantové
Solokha
Královská Skythie
Samandar
Aorsoi
Olbia
Catiaroiové
Siracena
Sirakové
Tolosa
Volkové
Massalia
Massilia
Octuduron
Helvétové
Noreia
Noriové
Koria
Raetia
Mons Regius
Aestiové
Galic
Anartové
Tur
Budiniové
Gelonus
Roxolani
Sarai
Thyssagetové
Aktau
Masagetové
Belz
Lugiové
Budorgis
Lugiové
Ascaucalis
Gótové
Alabu
Kimbrové
Lupfurdum
Svébové
Rhougion
Rugiové
Palmýra
Seleukovci
Dura
Seleukovci
Týros
Seleukovci
Antiochie
Seleukovci
Brigantium
Galicie
Aracillum
Kantábrie
Tarraco
Cessetaniové
Terra Incognita
Antheia
Tylis
Navissos
Triballové
Odessos
Království Odrysů
Pulpudeva
Makedonie
Bukhara
Baktrie
Samarkand
Baktrie