menu
HomeDomů / Total War: Rome II / Svébové
Svébové Velká kampaň

Svébové

Pohanští bohové, pohanské zvyky, hlad po boji a potřeba loupení a otroků by mohly vylákat Svéby z lesů. A když před sebou budou mít tu příležitost, co bude stát v cestě odhodlaným válečníkům, kteří mají na mysli jedině velikost a slávu?

Svébové

Campaign Map

Svébové
Svébové

Faction Name

Svébové

Campaign

main_rome

Culture

rom_Barbarian

Subculture

sc_rom_germanic

Military Group

germanic

Faction Group

rom_faction_group_germanic

Faction Group

Germánské kmeny Germánské kmeny
Germánské kmeny jsou neohrožení bojovníci, nesnášejí slabost a svou nezávislost si cení nade vše.
[NOT DISPLAYED] +2 k zabezpečení proti činnosti autoritativních záškodníků
[NOT DISPLAYED] +3 k zabezpečení proti činnosti vychytralých záškodníků
[NOT DISPLAYED] +4 k zabezpečení proti činnosti odhodlaných záškodníků
Noční děs: Může si vždy vybrat, že bude bojovat v noci
Válečnická společnost: +2 k veřejnému pořádku za každou válku vedenou proti sousední frakci

Political Parties

Klan rozzuřených zvířat Klan rozzuřených zvířat
Svými zkušenostmi i věkem patří starší v radě mezi ty nejmoudřejší muže, a to je předurčuje k tomu, aby vládli, nebo v případě nutnosti poskytovali rady.
Playable: False
Initial Power: 55
No Effect
Kmen mořských koní Kmen mořských koní
Díky svému věku a zkušenostem tvoří radu starších ti nejmoudřejší muži, kteří jsou také nejkvalifikovanější k tomu, aby kmenu vládli a poskytovali rady, když je toho zapotřebí.
Playable: False
Initial Power: 55
No Effect
Klan horských válečníků Klan horských válečníků
Svými zkušenostmi i věkem patří starší v radě mezi ty nejmoudřejší muže, a to je předurčuje k tomu, aby vládli, nebo v případě nutnosti poskytovali rady.
Playable: False
Initial Power: 55
No Effect
Klan železné sekery Klan železné sekery
Svými zkušenostmi i věkem patří starší v radě mezi ty nejmoudřejší muže, a to je předurčuje k tomu, aby vládli, nebo v případě nutnosti poskytovali rady.
Playable: False
Initial Power: 55
No Effect
Svébové Svébové
Válečníci tohoto Germánského kmene se poznají podle vlasů, které nosí svázané do charakteristického uzlu. Tento účes je znakem válečníka a dává najevo, že daný člověk není otrokem, činí ho také vyšším a dodává mu impozantní vzhled. Svébové mají sice reputaci nestálých, nedůvěryhodných lidí, ale jejich nepřátelé je považují za velmi bojovný národ!
Playable: True
Initial Power: 70
[NOT DISPLAYED] trvale dodává bohatství pouze hlavnímu městu frakce / rozsah: frakce
Nájezdníci: +100 % k příjmům z nájezdů a plenění
Pokořitelé kmenů: +20 % k morálce všech jednotek v bitvách proti barbarským kmenům
Klan válečných koní Klan válečných koní
Svými zkušenostmi i věkem patří starší v radě mezi ty nejmoudřejší muže, a to je předurčuje k tomu, aby vládli, nebo v případě nutnosti poskytovali rady.
Playable: False
Initial Power: 55
No Effect
Klan dřevěného štítu Klan dřevěného štítu
Svými zkušenostmi i věkem patří starší v radě mezi ty nejmoudřejší muže, a to je předurčuje k tomu, aby vládli, nebo v případě nutnosti poskytovali rady.
Playable: False
Initial Power: 55
No Effect
Velitel
80 Urození jezdci
Urození jezdci
(Ger_Noble_Riders)
kontaktní jízda
160 Mistři meče
Mistři meče
(Ger_Sword_Masters)
kontaktní pěchota
160 Wodanazova kopí
Wodanazova kopí
(Ger_Wodanaz_Spears)
pěchota s kopími
kontaktní pěchota
80 Berserkeři
Berserkeři
(Ger_Berserkers)
kontaktní pěchota
160 Krvepřísežníci
Krvepřísežníci
(Ger_Bloodsworn)
kontaktní pěchota
160 Kroužek odvedenců
Kroužek odvedenců
(Ger_Club_Levy)
kontaktní pěchota
80 Nosiči kleteb
Nosiči kleteb
(Ger_Hex_Bearers)
kontaktní pěchota
160 Rytíři s kulatými štíty
Rytíři s kulatými štíty
(Ger_Round_Shield_Sword)
kontaktní pěchota
160 Mistři meče
Mistři meče
(Ger_Sword_Masters)
kontaktní pěchota
160 Vlčí válečníci
Vlčí válečníci
(Ger_Wolf_Warriors)
kontaktní pěchota
střelecká pěchota
120 Kimbrijské lučištnice
Kimbrijské lučištnice
(Ger_Cimbri_Bowwomen)
střelecká pěchota
120 Koňaři
Koňaři
(Ger_Horse_Runners)
střelecká pěchota
120 Lovci s dlouhými luky
Lovci s dlouhými luky
(Ger_Longbow_Hunters)
střelecká pěchota
120 Germánští prakovníci
Germánští prakovníci
(Ger_Slingers)
střelecká pěchota
120 Germánská mládež
Germánská mládež
(Ger_Youths)
střelecká pěchota
pěchota s kopími
160 Noční lovci
Noční lovci
(Ger_Night_Hunters)
pěchota s kopími
160 Bratři kopí
Bratři kopí
(Ger_Spear_Brothers)
pěchota s kopími
160 Odvedenci s kopím
Odvedenci s kopím
(Ger_Spear_Levy)
pěchota s kopími
160 Zeď z oštěpů
Zeď z oštěpů
(Ger_Spear_Wall)
pěchota s kopími
160 Ženy s oštěpy
Ženy s oštěpy
(Ger_Spearwomen)
pěchota s kopími
160 Germánští kmenoví válečníci
Germánští kmenoví válečníci
(Ger_Tribesmen)
pěchota s kopími
160 Wodanazova kopí
Wodanazova kopí
(Ger_Wodanaz_Spears)
pěchota s kopími
kontaktní jízda
80 Urození jezdci
Urození jezdci
(Ger_Noble_Riders)
kontaktní jízda
80 Jezdci honu
Jezdci honu
(Ger_Riders_Hunt)
kontaktní jízda
střelecká jízda
80 Germánští jízdní vyzvědači
Germánští jízdní vyzvědači
(Ger_Scout_Riders)
střelecká jízda
obranná artilerie
40 Obří germánská balista
Obří germánská balista
(Ger_Giant_Ballista)
obranná artilerie
40 Škorpión na germánské baště
Škorpión na germánské baště
(Ger_Scorpion_Bastion)
obranná artilerie
40 Germánský škorpión (obranný)
Germánský škorpión (obranný)
(Ger_Scorpion)
obranná artilerie
polní artilerie
40 Balista na germánské baště
Balista na germánské baště
(Ger_Ballista_Bastion)
polní artilerie
40 Germánská balista
Germánská balista
(Ger_Ballista)
polní artilerie
40 Germánský škorpión
Germánský škorpión
(Ger_Cheiroballistra)
polní artilerie
40 Těžký germánský katapult
Těžký germánský katapult
(Ger_Large_Onager)
polní artilerie
40 Katapult na germánské baště
Katapult na germánské baště
(Ger_Onager_Bastion)
polní artilerie
40 Germánský katapult
Germánský katapult
(Ger_Onager)
polní artilerie
Admirál
100 Střední střelecká nájezdnická loď - Lovci s dlouhými luky
Střední střelecká nájezdnická loď - Lovci s dlouhými luky
(Ger_Longbow_Medium_Raider)
střelecká loď
120 Těžká nájezdnická loď - Mistři meče
Těžká nájezdnická loď - Mistři meče
(Ger_Sword_Heavy_Raider)
kontaktní loď
kontaktní loď
100 Střední útočná nájezdnická loď - Krvepřísežníci
Střední útočná nájezdnická loď - Krvepřísežníci
(Ger_Club_Medium_Raider)
kontaktní loď
120 Perská útočná tetréra - Bratři kopí
Perská útočná tetréra - Bratři kopí
(Ger_Spear_Brothers_Four)
kontaktní loď
80 Útočná nájezdnická loď - Odvedenci s kopím
Útočná nájezdnická loď - Odvedenci s kopím
(Ger_Spear_Raider)
kontaktní loď
120 Těžká nájezdnická loď - Mistři meče
Těžká nájezdnická loď - Mistři meče
(Ger_Sword_Heavy_Raider)
kontaktní loď
střelecká loď
140 Řecká pentéra se střelci - Lovci s dlouhými luky
Řecká pentéra se střelci - Lovci s dlouhými luky
(Ger_Longbow_Five)
střelecká loď
100 Střední střelecká nájezdnická loď - Lovci s dlouhými luky
Střední střelecká nájezdnická loď - Lovci s dlouhými luky
(Ger_Longbow_Medium_Raider)
střelecká loď
80 Střelecká nájezdnická loď - Germánští prakovníci
Střelecká nájezdnická loď - Germánští prakovníci
(Ger_Slingers_Raider)
střelecká loď
loď s artilerií
40 Římská quinqueréma s lehkou artilerií - Germánská balista (loď)
Římská quinqueréma s lehkou artilerií - Germánská balista (loď)
(Ger_Ballista_Five)
loď s artilerií
40 Římská quinqueréma s artilerií - Germánský katapult (loď)
Římská quinqueréma s artilerií - Germánský katapult (loď)
(Ger_Onager_Five)
loď s artilerií
Myos Hormos
Egypt
Memfis
Egypt
Alexandrie
Egypt
Diospolis
Egypt
Thapsus
Libye
Macomades
Libye
Leptis Magna
Libye
Kartágo
Kartágo
Aksum
Axum
Meroe
Meroe
Ptolemais Theron
Blemyové
Burdigala
Akvitáni
Nemossos
Arvernové
Lemonum
Piktonové
Eudaemon
Himjar
Maskat
Maskat
Marib
Sába
Gerrha
Gerrha
Adummatu
Kedarité
Yathrib
Ma'in
Alexandria Arachosia
Arachosie
Kapisene
Arachosie
Artacoana
Arie
Phrada
Sagartie
Merv
Arie
Armavir
Arménie
Tushpa
Arménie
Arsamosata
Arménie
Efez
Sardy
Pergamon
Pergamon
Pessinus
Sardy
Rhodos
Rhodos
Baktra
Baktrie
Eucratideia
Baktrie
Kartuba
Turdetanové
Gadira
Nové Kartágo
Treverorum
Treveriové
Nemetocenna
Atrebáté
Nikomédie
Bithynie
Sinop
Pontus
Amaseia
Pontus
Trapezos
Trapézos
Tanais
Krym
Fanagorie
Krym
Panticapaeum
Krym
Eborakon
Briganté
Camulodunon
Icenové
Moridunon
Demétové
Iska
Dumnoniové
Eildon
Kaledonská konfederace
Eblana
Ebdaniové
Bam
Sagartie
Harmozie
Drangijána
Ibossim
Kartágo
Kart Hadašt
Kartágo
Numantie
Termesťané
Arse
Edetaniové
Gabala
Ardhan
Phasis
Kolchida
Mccheta
Kartli
Namnetum
Namnetové
Bibracte
Haeduové
Cenabum
Karnuté
Kath
Chórezm
Amul
Dahae
Tarsus
Seleukovci
Salamis
Kypr
Side
Kypr
Medhlan
Insubrové
Genua
Ligurie
Patavium
Venetové
Alalie
Etruská liga
Karalis
Kartágo
Petrodava
Bastarnové
Malva
Getové
Sarmizegetusa
Apulijci
Mazaca
Kappadokie
Samosata
Kappadokie
Ancyra
Galacie
Ikonium
Sardy
Pura
Drangijána
Oraea
Drangijána
Bagacum
Nerviové
Vesontio
Sequaniové
Athény
Athény
Hierapytna
Knóssos
Sparta
Sparta
Casurgis
Bójové
Istros
Bójové
Delminium
Daorsiové
Epidamnos
Ardijové
Iader
Dalmátové
Volterra
Etruská liga
Řím
Řím
Ariminum
Etruská liga
Neapol
Řím
Kyréna
Kyrenaika
Paraitonion
Kyrenaika
Augila
Nasamonové
Ammonium
Kyrenaika
Evora
Hispánští Keltové
Olisipo
Luzitánie
Apollónie
Epirus
Pella
Makedonie
Lárisa
Epirus
Flevum
Frísové
Tulifurdum
Cheruskové
Uburzis
Markomani
Cosentia
Řím
Brundisium
Řím
Lilybaeum
Kartágo
Syrakusy
Syrakusy
Migdol
Gaetulové
Dimmidi
Masaesylové
Iol
Nové Kartágo
Tingis
Nové Kartágo
Gazaca
Atropatené
Ekbatana
Atropatené
Rhaga
Persie
Hatra
Médie
Seleukeia
Médie
Charax
Médie
Edessa
Seleukovci
Charmuthas
Nabataea
Jeruzalém
Egypt
Petra
Egypt
Hegra
Nabataea
Singidunum
Skordiskové
Segestica
Breucijští
Akink
Eraviskové
Nisa
Parthie
Zadrakarta
Parthava
Hecatompylos
Parthava
Susia
Parthava
Súsy
Persie
Gor
Persie
Persepolis
Persie
Cydamus
Garamantové
Garama
Garamantové
Solokha
Královská Skythie
Samandar
Aorsoi
Olbia
Catiaroiové
Siracena
Sirakové
Tolosa
Volkové
Massalia
Massilia
Octuduron
Helvétové
Noreia
Noriové
Koria
Raetia
Mons Regius
Aestiové
Galic
Anartové
Tur
Budiniové
Gelonus
Roxolani
Sarai
Thyssagetové
Aktau
Masagetové
Belz
Lugiové
Budorgis
Lugiové
Ascaucalis
Gótové
Alabu
Kimbrové
Lupfurdum
Svébové
Rhougion
Rugiové
Palmýra
Seleukovci
Dura
Seleukovci
Týros
Seleukovci
Antiochie
Seleukovci
Brigantium
Galicie
Aracillum
Kantábrie
Tarraco
Cessetaniové
Terra Incognita
Antheia
Tylis
Navissos
Triballové
Odessos
Království Odrysů
Pulpudeva
Makedonie
Bukhara
Baktrie
Samarkand
Baktrie