menu
HomeDomů / Total War: Rome II / Kolchida
Kolchida Velká kampaň

Kolchida

Daleko na východě za Černým mořem, na samém okraji řeckého světa leží Kolchida. Je to místo opředené mnoha legendami, a říká se, že to byl i cíl Iásonovy cesty za Zlatým rounem. Řečtí obchodníci z iónského města Milét v Malé Asii sem dorazili během 6. století př. n. l., aby v této bývalé perské satrapii vybudovali vzkvétající kupeckou ekonomiku. Současný vládce ovládá mocný obchodní stát se silným skytským vlivem a s aristokracií, jež uznává ty nejlepší přednosti obou kultur. Jeho válečníci bojují klasickým řeckým způsobem, ale v žilách jim stále koluje i zuřivost kočovné kolchidské minulosti. I proto Kolchida začala dobývat země kolem ní - aby si podmanila zbytek skytských kmenů a také co nejvíce dalších, kdysi perských zemí, a začlenila je do své vzkvétající říše.

Kolchida

Campaign Map

Kolchida
Kolchida

Faction Name

Kolchida

Campaign

main_rome

Culture

rom_Hellenistic

Subculture

sc_rom_greek

Military Group

colchis

Faction Group

rom_faction_group_black_sea

Faction Group

Černomořské kolonie Černomořské kolonie
Lidé od Černého moře tvrdě dřeli, aby změnili jeho jméno z Nevlídného na Vlídné.
[NOT DISPLAYED] +3 k zabezpečení proti činnosti autoritativních záškodníků
[NOT DISPLAYED] +3 k zabezpečení proti činnosti vychytralých záškodníků
[NOT DISPLAYED] +3 k zabezpečení proti činnosti odhodlaných záškodníků
Řecká srdce: +15 % k morálce v bitvě na vlastním nebo spojeneckém území
Vládci cizích zemí: -50 % k postihu na veřejný pořádek za přítomnost cizích kultur

Political Parties

Amaznoský kmen Amaznoský kmen
Svými zkušenostmi i věkem patří starší v radě mezi ty nejmoudřejší muže, a to je předurčuje k tomu, aby vládli, nebo v případě nutnosti poskytovali rady.
Playable: False
Initial Power: 55
No Effect
Následovníci Área Následovníci Área
Svými zkušenostmi i věkem patří starší v radě mezi ty nejmoudřejší muže, a to je předurčuje k tomu, aby vládli, nebo v případě nutnosti poskytovali rady.
Playable: False
Initial Power: 55
No Effect
Potomci argonautů Potomci argonautů
Svými zkušenostmi i věkem patří starší v radě mezi ty nejmoudřejší muže, a to je předurčuje k tomu, aby vládli, nebo v případě nutnosti poskytovali rady.
Playable: False
Initial Power: 55
No Effect
Strážci zlatého rouna Strážci zlatého rouna
Svými zkušenostmi i věkem patří starší v radě mezi ty nejmoudřejší muže, a to je předurčuje k tomu, aby vládli, nebo v případě nutnosti poskytovali rady.
Playable: False
Initial Power: 55
No Effect
Učedníci Medey Učedníci Medey
Svými zkušenostmi i věkem patří starší v radě mezi ty nejmoudřejší muže, a to je předurčuje k tomu, aby vládli, nebo v případě nutnosti poskytovali rady.
Playable: False
Initial Power: 55
No Effect
Basileus Basileus
Městům Kolchidy vládne jejich král, potomek původních mileťanských osadníků oblasti a jejích kmenových princů.
Playable: True
Initial Power: 45
[NOT DISPLAYED] trvale dodává bohatství pouze hlavnímu městu frakce / rozsah: frakce
Zlatý odkaz: +2 k vlivu helénské kultury ve všech provinciích
Obchodní křižovatka: +15 % k příjmům z obchodu
Strážci Promethea Strážci Promethea
Svými zkušenostmi i věkem patří starší v radě mezi ty nejmoudřejší muže, a to je předurčuje k tomu, aby vládli, nebo v případě nutnosti poskytovali rady.
Playable: False
Initial Power: 55
No Effect
Velitel
160 Kolchidská šlechta
Kolchidská šlechta
(Gre_Colchian_Nobles)
pěchota s kopími
80 Jízdní kopiníci
Jízdní kopiníci
(Gre_Hippeus_Lancers)
útočná jízda
kontaktní pěchota
160 Sekerníci
Sekerníci
(Eas_Axemen)
kontaktní pěchota
160 Horalé
Horalé
(Eas_Hillmen)
kontaktní pěchota
160 Kartlijští sekerníci
Kartlijští sekerníci
(Eas_Kartli_Axemen)
kontaktní pěchota
120 Dav
Dav
(Gre_Mob)
kontaktní pěchota
střelecká pěchota
120 Východní střelci
Východní střelci
(Eas_Archers)
střelecká pěchota
120 Východní oštěpáři
Východní oštěpáři
(Eas_Javelinmen)
střelecká pěchota
120 Egyptští prakovníci
Egyptští prakovníci
(Eas_Slingers)
střelecká pěchota
120 Peltasté
Peltasté
(Gre_Peltasts)
střelecká pěchota
pěchota s kopími
160 Východní kopiníci
Východní kopiníci
(Eas_Spear)
pěchota s kopími
160 Kolchidská šlechta
Kolchidská šlechta
(Gre_Colchian_Nobles)
pěchota s kopími
160 Hoplité
Hoplité
(Gre_Hoplites)
pěchota s kopími
kontaktní jízda
80 Jízda urozené krve
Jízda urozené krve
(Eas_Noble_Blood_Cav)
kontaktní jízda
80 Občanská jízda
Občanská jízda
(Gre_Citizen_Cav)
kontaktní jízda
střelecká jízda
80 Jízdní střelci
Jízdní střelci
(Eas_Horse_Archers)
střelecká jízda
80 Jízdní harcovníci
Jízdní harcovníci
(Eas_Horse_Skirm)
střelecká jízda
útočná jízda
80 Jízdní kopiníci
Jízdní kopiníci
(Gre_Hippeus_Lancers)
útočná jízda
obranná artilerie
40 Obří řecká balista
Obří řecká balista
(Gre_Giant_Ballista)
obranná artilerie
40 Řecký polybolos
Řecký polybolos
(Gre_Polybolos)
obranná artilerie
40 Škorpión na řecké baště
Škorpión na řecké baště
(Gre_Scorpion_Bastion)
obranná artilerie
40 Řecký škorpión (obranný)
Řecký škorpión (obranný)
(Gre_Scorpion)
obranná artilerie
polní artilerie
40 Balista na řecké baště
Balista na řecké baště
(Gre_Ballista_Bastion)
polní artilerie
40 Řecká balista
Řecká balista
(Gre_Ballista)
polní artilerie
40 Těžký řecký katapult
Těžký řecký katapult
(Gre_Large_Onager)
polní artilerie
40 Katapult na řecké baště
Katapult na řecké baště
(Gre_Onager_Bastion)
polní artilerie
40 Řecký katapult
Řecký katapult
(Gre_Onager)
polní artilerie
Admirál
140 Pentéra se škorpióny - Východní střelci
Pentéra se škorpióny - Východní střelci
(Eas_Archers_Five_Dbl_Scorpio)
střelecká loď
40 Pentéra s lehkou artilerií - Východní balista (loď)
Pentéra s lehkou artilerií - Východní balista (loď)
(Eas_Ballista_Five)
loď s artilerií
kontaktní loď
120 Útočná tetréra - Horalé
Útočná tetréra - Horalé
(Eas_Hillmen_Four)
kontaktní loď
120 Útočná tetréra - Kartlijští sekerníci
Útočná tetréra - Kartlijští sekerníci
(Eas_Kartli_Four)
kontaktní loď
120 Útočná tetréra - Hoplité
Útočná tetréra - Hoplité
(Gre_Hoplites_Four)
kontaktní loď
60 Diéra se zápalnými nádobami - Peltasté
Diéra se zápalnými nádobami - Peltasté
(Gre_Peltasts_Two_Fire_Pots)
kontaktní loď
60 Útočná diéra - Peltasté
Útočná diéra - Peltasté
(Gre_Peltasts_Two)
kontaktní loď
střelecká loď
140 Pentéra se škorpióny - Východní střelci
Pentéra se škorpióny - Východní střelci
(Eas_Archers_Five_Dbl_Scorpio)
střelecká loď
140 Pentéra s věží - Východní střelci
Pentéra s věží - Východní střelci
(Eas_Archers_Five_Lft_Bow)
střelecká loď
140 Střelecká pentéra - Východní střelci
Střelecká pentéra - Východní střelci
(Eas_Archers_Five)
střelecká loď
80 Střelecká triéra - Východní střelci
Střelecká triéra - Východní střelci
(Eas_Archers_Three)
střelecká loď
80 Nájezdnická hemiolia - Východní oštěpáři
Nájezdnická hemiolia - Východní oštěpáři
(Eas_Javelinmen_One_Halfer)
střelecká loď
loď s artilerií
40 Pentéra s lehkou artilerií - Řecká balista (loď)
Pentéra s lehkou artilerií - Řecká balista (loď)
(Gre_Ballista_Five)
loď s artilerií
40 Pentéra s artilerií - Řecký katapult (loď)
Pentéra s artilerií - Řecký katapult (loď)
(Gre_Onager_Five)
loď s artilerií
Myos Hormos
Egypt
Memfis
Egypt
Alexandrie
Egypt
Diospolis
Egypt
Thapsus
Libye
Macomades
Libye
Leptis Magna
Libye
Kartágo
Kartágo
Aksum
Axum
Meroe
Meroe
Ptolemais Theron
Blemyové
Burdigala
Akvitáni
Nemossos
Arvernové
Lemonum
Piktonové
Eudaemon
Himjar
Maskat
Maskat
Marib
Sába
Gerrha
Gerrha
Adummatu
Kedarité
Yathrib
Ma'in
Alexandria Arachosia
Arachosie
Kapisene
Arachosie
Artacoana
Arie
Phrada
Sagartie
Merv
Arie
Armavir
Arménie
Tushpa
Arménie
Arsamosata
Arménie
Efez
Sardy
Pergamon
Pergamon
Pessinus
Sardy
Rhodos
Rhodos
Baktra
Baktrie
Eucratideia
Baktrie
Kartuba
Turdetanové
Gadira
Nové Kartágo
Treverorum
Treveriové
Nemetocenna
Atrebáté
Nikomédie
Bithynie
Sinop
Pontus
Amaseia
Pontus
Trapezos
Trapézos
Tanais
Krym
Fanagorie
Krym
Panticapaeum
Krym
Eborakon
Briganté
Camulodunon
Icenové
Moridunon
Demétové
Iska
Dumnoniové
Eildon
Kaledonská konfederace
Eblana
Ebdaniové
Bam
Sagartie
Harmozie
Drangijána
Ibossim
Kartágo
Kart Hadašt
Kartágo
Numantie
Termesťané
Arse
Edetaniové
Gabala
Ardhan
Phasis
Kolchida
Mccheta
Kartli
Namnetum
Namnetové
Bibracte
Haeduové
Cenabum
Karnuté
Kath
Chórezm
Amul
Dahae
Tarsus
Seleukovci
Salamis
Kypr
Side
Kypr
Medhlan
Insubrové
Genua
Ligurie
Patavium
Venetové
Alalie
Etruská liga
Karalis
Kartágo
Petrodava
Bastarnové
Malva
Getové
Sarmizegetusa
Apulijci
Mazaca
Kappadokie
Samosata
Kappadokie
Ancyra
Galacie
Ikonium
Sardy
Pura
Drangijána
Oraea
Drangijána
Bagacum
Nerviové
Vesontio
Sequaniové
Athény
Athény
Hierapytna
Knóssos
Sparta
Sparta
Casurgis
Bójové
Istros
Bójové
Delminium
Daorsiové
Epidamnos
Ardijové
Iader
Dalmátové
Volterra
Etruská liga
Řím
Řím
Ariminum
Etruská liga
Neapol
Řím
Kyréna
Kyrenaika
Paraitonion
Kyrenaika
Augila
Nasamonové
Ammonium
Kyrenaika
Evora
Hispánští Keltové
Olisipo
Luzitánie
Apollónie
Epirus
Pella
Makedonie
Lárisa
Epirus
Flevum
Frísové
Tulifurdum
Cheruskové
Uburzis
Markomani
Cosentia
Řím
Brundisium
Řím
Lilybaeum
Kartágo
Syrakusy
Syrakusy
Migdol
Gaetulové
Dimmidi
Masaesylové
Iol
Nové Kartágo
Tingis
Nové Kartágo
Gazaca
Atropatené
Ekbatana
Atropatené
Rhaga
Persie
Hatra
Médie
Seleukeia
Médie
Charax
Médie
Edessa
Seleukovci
Charmuthas
Nabataea
Jeruzalém
Egypt
Petra
Egypt
Hegra
Nabataea
Singidunum
Skordiskové
Segestica
Breucijští
Akink
Eraviskové
Nisa
Parthie
Zadrakarta
Parthava
Hecatompylos
Parthava
Susia
Parthava
Súsy
Persie
Gor
Persie
Persepolis
Persie
Cydamus
Garamantové
Garama
Garamantové
Solokha
Královská Skythie
Samandar
Aorsoi
Olbia
Catiaroiové
Siracena
Sirakové
Tolosa
Volkové
Massalia
Massilia
Octuduron
Helvétové
Noreia
Noriové
Koria
Raetia
Mons Regius
Aestiové
Galic
Anartové
Tur
Budiniové
Gelonus
Roxolani
Sarai
Thyssagetové
Aktau
Masagetové
Belz
Lugiové
Budorgis
Lugiové
Ascaucalis
Gótové
Alabu
Kimbrové
Lupfurdum
Svébové
Rhougion
Rugiové
Palmýra
Seleukovci
Dura
Seleukovci
Týros
Seleukovci
Antiochie
Seleukovci
Brigantium
Galicie
Aracillum
Kantábrie
Tarraco
Cessetaniové
Terra Incognita
Antheia
Tylis
Navissos
Triballové
Odessos
Království Odrysů
Pulpudeva
Makedonie
Bukhara
Baktrie
Samarkand
Baktrie