menu
HomeDomů / Total War: Rome II / Řím (Samnitské války)
Řím (Samnitské války) Samnitské války

Řím (Samnitské války)

Campaign Map

Řím (Samnitské války)

Faction Name

Řím (Samnitské války)

Campaign

prologue_01

Culture

rom_Roman

Subculture

sc_rom_roman

Military Group

roman

Faction Group

rom_faction_group_rome

Faction Group

Řím Řím
Kdo vládne Římu, může ovládnout svět, ale jedině skrze slavné dobyvatelské tažení!
[NOT DISPLAYED] +3 k zabezpečení proti činnosti autoritativních záškodníků
[NOT DISPLAYED] +3 k zabezpečení proti činnosti vychytralých záškodníků
[NOT DISPLAYED] +3 k zabezpečení proti činnosti odhodlaných záškodníků
Římské legie: +2 verbovacích pozic ve všech provinciích
Pochodové rozkazy: +15 % k pohybovému dosahu pro všechny armády

Political Parties

Jiné rody Jiné rody
Senát je nejdůležitějším trvalým politickým orgánem římské republiky. Tvořili ho ti nejváženější a nejzkušenější politici a jeho hlavním úkolem bylo řídit domácí, zahraniční a vojenskou politiku. Název senátu je odvozen od latinského slova "senex", což doslova znamená "staří lidé", takže to technicky vzato byla "rada starších".
Playable: True
Initial Power: 0
Administrátoři: +5 % k daňové sazbě
Romanizace: +1 ke kulturní konverzi
[NOT DISPLAYED] +4 ke všem vlastnostem velitele
Velitel
40 Velitel a jeho osobní stráž
Velitel a jeho osobní stráž
(Rom_General)
velitelská jednotka
40 Legatus
Legatus
(Rom_Legatus)
velitelská jednotka
velitelská jednotka
40 Velitel a jeho osobní stráž
Velitel a jeho osobní stráž
(Rom_General)
velitelská jednotka
40 Legatus
Legatus
(Rom_Legatus)
velitelská jednotka
kontaktní pěchota
160 Pomocní baktrijští horalové
Pomocní baktrijští horalové
(Aux_Bac_Hillmen)
kontaktní pěchota
160 Pomocní sekerníci
Pomocní sekerníci
(Aux_Cel_Axe_Warriors)
kontaktní pěchota
160 Pomocný oddíl s obnaženými meči
Pomocný oddíl s obnaženými meči
(Aux_Cel_Naked_Swords)
kontaktní pěchota
160 Pomocný oddíl s krátkými meči
Pomocný oddíl s krátkými meči
(Aux_Cel_Short_Swords)
kontaktní pěchota
160 Pomocní keltští bojovníci
Pomocní keltští bojovníci
(Aux_Cel_Warriors)
kontaktní pěchota
160 Pomocné sbory s falxem
Pomocné sbory s falxem
(Aux_Dac_Falxmen)
kontaktní pěchota
160 Pomocní horalové
Pomocní horalové
(Aux_Eas_Hillmen)
kontaktní pěchota
160 Pomocná egyptská pěchota
Pomocná egyptská pěchota
(Aux_Egy_Infantry)
kontaktní pěchota
160 Pomocní galští bojovníci
Pomocní galští bojovníci
(Aux_Gal_Warriors)
kontaktní pěchota
160 Pomocní Scutarii
Pomocní Scutarii
(Aux_Ibe_Scutarii)
kontaktní pěchota
160 Pomocní iberští šermíři
Pomocní iberští šermíři
(Aux_Ibe_Sword)
kontaktní pěchota
160 Pomocní odvedenci z pobřeží
Pomocní odvedenci z pobřeží
(Aux_Ill_Coastal_Levies)
kontaktní pěchota
160 Pomocní ilyrští nájezdníci
Pomocní ilyrští nájezdníci
(Aux_Ill_Raiders)
kontaktní pěchota
160 Socii Extraordinarii
Socii Extraordinarii
(Aux_Ita_Socii_Extraordinarii)
kontaktní pěchota
160 Socii Hastati
Socii Hastati
(Aux_Ita_Socii_Hastati)
kontaktní pěchota
160 Thrácké pomocné sbory
Thrácké pomocné sbory
(Aux_Thr_Warriors)
kontaktní pěchota
160 Obrnění legionáři
Obrnění legionáři
(Rom_Armour_Legionaries)
kontaktní pěchota
160 Orlí kohorta
Orlí kohorta
(Rom_Eagle_Cohort)
kontaktní pěchota
160 Kohorta evocati
Kohorta evocati
(Rom_Evocati_Cohort)
kontaktní pěchota
160 První kohorta
První kohorta
(Rom_First_Cohort)
kontaktní pěchota
120 Gladiátoři
Gladiátoři
(Rom_Gladiators)
kontaktní pěchota
120 Gladiátorky
Gladiátorky
(Rom_Gladiatrices)
kontaktní pěchota
160 Hastati
Hastati
(Rom_Hastati)
kontaktní pěchota
160 Legionáři
Legionáři
(Rom_Legionaries)
kontaktní pěchota
160 Legionářská kohorta
Legionářská kohorta
(Rom_Legionary_Cohort)
kontaktní pěchota
120 Plebejci
Plebejci
(Rom_Plebs)
kontaktní pěchota
160 Pretoriánská garda
Pretoriánská garda
(Rom_Praetorian_Guard)
kontaktní pěchota
160 Pretoriáni
Pretoriáni
(Rom_Praetorians)
kontaktní pěchota
160 Principové
Principové
(Rom_Principes)
kontaktní pěchota
160 Veteránští legionáři
Veteránští legionáři
(Rom_Vet_Legionaries)
kontaktní pěchota
střelecká pěchota
120 Pomocní sabejští lučištníci
Pomocní sabejští lučištníci
(Aux_Afr_Archers)
střelecká pěchota
120 Pomocní britonští prakovníci
Pomocní britonští prakovníci
(Aux_Bri_Slingers)
střelecká pěchota
120 Pomocní keltští harcovníci
Pomocní keltští harcovníci
(Aux_Cel_Skirm)
střelecká pěchota
120 Pomocní dáčtí lučištníci
Pomocní dáčtí lučištníci
(Aux_Dac_Bowmen)
střelecká pěchota
120 Pomocní dáčtí harcovníci
Pomocní dáčtí harcovníci
(Aux_Dac_Skirm)
střelecká pěchota
120 Pomocní východní oštěpaři
Pomocní východní oštěpaři
(Aux_Eas_Javelinmen)
střelecká pěchota
120 Pomocní egyptští lučištníci
Pomocní egyptští lučištníci
(Aux_Egy_Archers)
střelecká pěchota
120 Pomocné sbory - galští lovci
Pomocné sbory - galští lovci
(Aux_Gal_Gallic_Hunters)
střelecká pěchota
120 Pomocný oddíl lučištníků
Pomocný oddíl lučištníků
(Aux_Ger_Longbow_Hunters)
střelecká pěchota
120 Pomocní krétští lučištníci
Pomocní krétští lučištníci
(Aux_Gre_Cretan_Archers)
střelecká pěchota
120 Pomocní peltasté
Pomocní peltasté
(Aux_Gre_Peltasts)
střelecká pěchota
120 Pomocní rhódští prakovníci
Pomocní rhódští prakovníci
(Aux_Gre_Rhodian_Slingers)
střelecká pěchota
120 Pomocní baleárští prakovníci
Pomocní baleárští prakovníci
(Aux_Ibe_Balearic_Slingers)
střelecká pěchota
120 Pomocní iberští prakovníci
Pomocní iberští prakovníci
(Aux_Ibe_Slingers)
střelecká pěchota
120 Pomocní numidští oštěpaři
Pomocní numidští oštěpaři
(Aux_Num_Javelinmen)
střelecká pěchota
120 Pomocní perští lučištníci
Pomocní perští lučištníci
(Aux_Per_Archers)
střelecká pěchota
120 Pomocní syrští střelci
Pomocní syrští střelci
(Aux_Syrian_Archers)
střelecká pěchota
120 Pomocní thráčtí peltasté
Pomocní thráčtí peltasté
(Aux_Thr_Peltasts)
střelecká pěchota
120 Leves
Leves
(Rom_Leves)
střelecká pěchota
120 Velité
Velité
(Rom_Velites)
střelecká pěchota
pěchota s kopími
160 Pomocní sabejští kopiníci
Pomocní sabejští kopiníci
(Aux_Afr_Spr)
pěchota s kopími
160 Pomocní arabští kopiníci
Pomocní arabští kopiníci
(Aux_Ara_Spr)
pěchota s kopími
160 Pomocný oddíl kopiníků
Pomocný oddíl kopiníků
(Aux_Bri_Spear_Band)
pěchota s kopími
160 Pomocní dáčtí kopiníci
Pomocní dáčtí kopiníci
(Aux_Dac_Spears)
pěchota s kopími
160 Pomocní bratři kopiníci
Pomocní bratři kopiníci
(Aux_Ger_Spear_Brothers)
pěchota s kopími
160 Pomocní hoplité
Pomocní hoplité
(Aux_Gre_Hoplites)
pěchota s kopími
160 Pomocná pěchota
Pomocná pěchota
(Aux_Infantry)
pěchota s kopími
160 Pomocní partští kopiníci
Pomocní partští kopiníci
(Aux_Par_Spear)
pěchota s kopími
120 Gladiátorští kopiníci
Gladiátorští kopiníci
(Rom_Gladiator_Spear)
pěchota s kopími
120 Gladiátorky s oštěpy
Gladiátorky s oštěpy
(Rom_Gladiatrices_Spear)
pěchota s kopími
160 Rorariové
Rorariové
(Rom_Rorarii)
pěchota s kopími
160 Triariové
Triariové
(Rom_Triarii)
pěchota s kopími
160 Vigilové
Vigilové
(Rom_Vigiles)
pěchota s kopími
kontaktní jízda
80 Pomocná sabejská jízda
Pomocná sabejská jízda
(Aux_Afr_Cav)
kontaktní jízda
80 Pomocní kopiníci na velbloudech
Pomocní kopiníci na velbloudech
(Aux_Ara_Camel_Spear)
kontaktní jízda
80 Pomocná arabská jízda
Pomocná arabská jízda
(Aux_Ara_Cav)
kontaktní jízda
80 Pomocná baktrijská lehká jízda
Pomocná baktrijská lehká jízda
(Aux_Bac_Light_Horse)
kontaktní jízda
80 Pomocní britští jízdní průzkumníci
Pomocní britští jízdní průzkumníci
(Aux_Bri_Scout_Riders)
kontaktní jízda
80 Pomocná jízda
Pomocná jízda
(Aux_Cav)
kontaktní jízda
80 Pomocná keltská lehká jízda
Pomocná keltská lehká jízda
(Aux_Cel_Light_Horse)
kontaktní jízda
80 Pomocní jízdní kopiníci
Pomocní jízdní kopiníci
(Aux_Dac_Spear_Horsemen)
kontaktní jízda
80 Pomocná kappadokijská jízda
Pomocná kappadokijská jízda
(Aux_Eas_Cappadocian_Cav)
kontaktní jízda
80 Pomocná galská lehká jízda
Pomocná galská lehká jízda
(Aux_Gal_Light_Horse)
kontaktní jízda
80 Pomocná urozená jízda
Pomocná urozená jízda
(Aux_Gal_Noble_Horse)
kontaktní jízda
80 Pomocná občanská jízda
Pomocná občanská jízda
(Aux_Gre_Citizen_Cav)
kontaktní jízda
80 Pomocná iberská jízda
Pomocná iberská jízda
(Aux_Ibe_Cav)
kontaktní jízda
80 Pomocná Scutarijská jízda
Pomocná Scutarijská jízda
(Aux_Ibe_Scutarii_Cav)
kontaktní jízda
80 Pomocná ilyrijská jízda
Pomocná ilyrijská jízda
(Aux_Ill_Cav)
kontaktní jízda
80 Equité z řad socii
Equité z řad socii
(Aux_Ita_Socii_Equites)
kontaktní jízda
80 Ekvité
Ekvité
(Rom_Equites)
kontaktní jízda
80 Legionářská jízda
Legionářská jízda
(Rom_Legionary_Cav)
kontaktní jízda
80 Pretoriánská jízda
Pretoriánská jízda
(Rom_Praetorian_Cav)
kontaktní jízda
střelecká jízda
80 Pomocní lučištníci na velbloudech
Pomocní lučištníci na velbloudech
(Aux_Ara_Camel_Archers)
střelecká jízda
80 Pomocní jízdní harcovníci
Pomocní jízdní harcovníci
(Aux_Eas_Horse_Skirm)
střelecká jízda
80 Pomocná germánská průzkumná jízda
Pomocná germánská průzkumná jízda
(Aux_Ger_Scout_Riders)
střelecká jízda
80 Pomocná tarantinská jízda
Pomocná tarantinská jízda
(Aux_Gre_Tarantine_cav)
střelecká jízda
80 Pomocná kantabrijská jízda
Pomocná kantabrijská jízda
(Aux_Ibe_Cantabrian_Cav)
střelecká jízda
80 Pomocná numidská jízda
Pomocná numidská jízda
(Aux_Num_Cav)
střelecká jízda
80 Pomocní partští jízdní lučištníci
Pomocní partští jízdní lučištníci
(Aux_Par_Horse_Archers)
střelecká jízda
80 Pomocní sarmatští jízdní lučištníci
Pomocní sarmatští jízdní lučištníci
(Aux_Sar_Horse_Archers)
střelecká jízda
80 Pomocní obrnění jízdní střelci
Pomocní obrnění jízdní střelci
(Aux_Scy_Armour_horse_Archers)
střelecká jízda
80 Pomocní skýtští jízdní střelci
Pomocní skýtští jízdní střelci
(Aux_Scy_Horse_Archers)
střelecká jízda
80 Pomocná thrácká jízda
Pomocná thrácká jízda
(Aux_Thr_Cav)
střelecká jízda
útočná jízda
80 Socii Equites Extraordinarii
Socii Equites Extraordinarii
(Aux_Ita_Socii_Equites_Extraordinarii)
útočná jízda
80 Pomocná perská jízda
Pomocná perská jízda
(Aux_Per_Cav)
útočná jízda
80 Pomocní obrnění jízdní kopiníci
Pomocní obrnění jízdní kopiníci
(Aux_Sar_Armour_Lancers)
útočná jízda
80 Pomocní sarmatští jízdní kopiníci
Pomocní sarmatští jízdní kopiníci
(Aux_Sar_Lancers)
útočná jízda
jednotka slonů
12 Pomocní afričtí sloni
Pomocní afričtí sloni
(Aux_Afr_Elephant)
jednotka slonů
24 Pomocní indičtí váleční sloni
Pomocní indičtí váleční sloni
(Aux_Ind_War_Elephant)
jednotka slonů
obranná artilerie
40 Obří římská balista
Obří římská balista
(Rom_Giant_Ballista)
obranná artilerie
40 Římský polybolos
Římský polybolos
(Rom_Polybolos)
obranná artilerie
40 Škorpión na římské baště
Škorpión na římské baště
(Rom_Scorpion_Bastion)
obranná artilerie
40 Římský škorpión (obranný)
Římský škorpión (obranný)
(Rom_Scorpion)
obranná artilerie
polní artilerie
40 Balista na římské baště
Balista na římské baště
(Rom_Ballista_Bastion)
polní artilerie
40 Římská balista
Římská balista
(Rom_Ballista)
polní artilerie
40 Římský onager se včelími hnízdy
Římský onager se včelími hnízdy
(Rom_Beehive_Onager)
polní artilerie
40 Římský škorpión
Římský škorpión
(Rom_Cheiroballistra)
polní artilerie
40 Těžký římský katapult
Těžký římský katapult
(Rom_Large_Onager)
polní artilerie
40 Katapult na římské baště
Katapult na římské baště
(Rom_Onager_Bastion)
polní artilerie
40 Římský katapult
Římský katapult
(Rom_Onager)
polní artilerie
zvláštní jednotka
40 Váleční psi
Váleční psi
(Rom_War_Dogs)
zvláštní jednotka
Admirál
100 Stíhací trihemiolia - Leves
Stíhací trihemiolia - Leves
(Rom_Leves_Two_Halfer)
střelecká loď
120 Útočná čtyřveslice - Principové
Útočná čtyřveslice - Principové
(Rom_Principes_Four)
kontaktní loď
kontaktní loď
60 Útočná biréma - Pomocní sabejští kopiníci
Útočná biréma - Pomocní sabejští kopiníci
(Aux_Afr_Spr_Two)
kontaktní loď
60 Útočná biréma - Pomocní arabští kopiníci
Útočná biréma - Pomocní arabští kopiníci
(Aux_Ara_Spr_Two)
kontaktní loď
60 Útočná biréma - Pomocní baktrijští horalové
Útočná biréma - Pomocní baktrijští horalové
(Aux_Bac_Hillmen_Two)
kontaktní loď
60 Útočná biréma - Pomocný oddíl kopiníků
Útočná biréma - Pomocný oddíl kopiníků
(Aux_Bri_Spear_Band_Two)
kontaktní loď
60 Útočná biréma - Pomocní sekerníci
Útočná biréma - Pomocní sekerníci
(Aux_Cel_Axe_Warriors_Two)
kontaktní loď
60 Útočná biréma - Pomocní keltští bojovníci
Útočná biréma - Pomocní keltští bojovníci
(Aux_Cel_Warriors_Two)
kontaktní loď
60 Útočná biréma - Pomocní dáčtí kopiníci
Útočná biréma - Pomocní dáčtí kopiníci
(Aux_Dac_Spears_Two)
kontaktní loď
60 Útočná biréma - Pomocní horalové
Útočná biréma - Pomocní horalové
(Aux_Eas_Hillmen_Two)
kontaktní loď
120 Útočná čtyřveslice - Pomocná egyptská pěchota
Útočná čtyřveslice - Pomocná egyptská pěchota
(Aux_Egy_Infantry_Four)
kontaktní loď
60 Útočná biréma - Pomocní galští bojovníci
Útočná biréma - Pomocní galští bojovníci
(Aux_Gal_Warriors_Two)
kontaktní loď
60 Útočná biréma - Pomocní bratři kopiníci
Útočná biréma - Pomocní bratři kopiníci
(Aux_Ger_Spear_Brothers_Two)
kontaktní loď
120 Útočná čtyřveslice - Pomocní hoplité
Útočná čtyřveslice - Pomocní hoplité
(Aux_Gre_Hoplites_Four)
kontaktní loď
60 Útočná biréma - Pomocní iberští šermíři
Útočná biréma - Pomocní iberští šermíři
(Aux_Ibe_Sword_Two)
kontaktní loď
60 Útočná biréma - Pomocní odvedenci z pobřeží
Útočná biréma - Pomocní odvedenci z pobřeží
(Aux_Ill_Coastal_Levies_Two)
kontaktní loď
80 Útočná biréma - Pomocní ilyrští nájezdníci
Útočná biréma - Pomocní ilyrští nájezdníci
(Aux_Ill_Raiders_Two)
kontaktní loď
60 Útočná biréma - Pomocná pěchota
Útočná biréma - Pomocná pěchota
(Aux_Infantry_Two)
kontaktní loď
120 Útočná čtyřveslice - Socii Extraordinarii
Útočná čtyřveslice - Socii Extraordinarii
(Aux_Ita_Socii_Extraordinarii_Four)
kontaktní loď
120 Útočná čtyřveslice - Socii Hastati
Útočná čtyřveslice - Socii Hastati
(Aux_Ita_Socii_Hastati_Four)
kontaktní loď
60 Útočná biréma - Pomocní partští kopiníci
Útočná biréma - Pomocní partští kopiníci
(Aux_Par_Spear_Two)
kontaktní loď
160 Hexaréma s věží - Kohorta evocati
Hexaréma s věží - Kohorta evocati
(Rom_Evocati_Six_Lft_Aft)
kontaktní loď
160 Útočná hexaréma - Kohorta evocati
Útočná hexaréma - Kohorta evocati
(Rom_Evocati_Six)
kontaktní loď
60 Biréma se zápalnými nádobami - Hastati
Biréma se zápalnými nádobami - Hastati
(Rom_Hastati_Two_Fire_Pots)
kontaktní loď
60 Útočná biréma - Hastati
Útočná biréma - Hastati
(Rom_Hastati_Two)
kontaktní loď
120 Útočná čtyřveslice - Legionáři
Útočná čtyřveslice - Legionáři
(Rom_Legionaries_Four)
kontaktní loď
60 Biréma se zápalnými nádobami - Legionáři
Biréma se zápalnými nádobami - Legionáři
(Rom_Legionaries_Two_Fire_Pots)
kontaktní loď
60 Útočná biréma - Legionáři
Útočná biréma - Legionáři
(Rom_Legionaries_Two)
kontaktní loď
120 Útočná čtyřveslice - Legionářská kohorta
Útočná čtyřveslice - Legionářská kohorta
(Rom_Legionary_Cohort_Four)
kontaktní loď
60 Biréma se zápalnými nádobami - Legionářská kohorta
Biréma se zápalnými nádobami - Legionářská kohorta
(Rom_Legionary_Cohort_Two_Fire_Pots)
kontaktní loď
60 Útočná biréma - Legionářská kohorta
Útočná biréma - Legionářská kohorta
(Rom_Legionary_Cohort_Two)
kontaktní loď
120 Útočná čtyřveslice - Principové
Útočná čtyřveslice - Principové
(Rom_Principes_Four)
kontaktní loď
160 Hexaréma s věží - Triariové
Hexaréma s věží - Triariové
(Rom_Triarii_Six_Lft_Aft)
kontaktní loď
160 Útočná hexaréma - Triariové
Útočná hexaréma - Triariové
(Rom_Triarii_Six)
kontaktní loď
160 Hexaréma s věží - Veteránští legionáři
Hexaréma s věží - Veteránští legionáři
(Rom_Vet_Legionaries_Lft_Aft)
kontaktní loď
160 Útočná hexaréma - Veteránští legionáři
Útočná hexaréma - Veteránští legionáři
(Rom_Vet_Legionaries_Six)
kontaktní loď
střelecká loď
80 Střelecká triéra - Pomocní sabejští lučištníci
Střelecká triéra - Pomocní sabejští lučištníci
(Aux_Afr_Archers_Three)
střelecká loď
80 Střelecká triéra - Pomocní britonští prakovníci
Střelecká triéra - Pomocní britonští prakovníci
(Aux_Bri_Slingers_Three)
střelecká loď
80 Střelecká triéra - Pomocní keltští harcovníci
Střelecká triéra - Pomocní keltští harcovníci
(Aux_Cel_Skirm_Three)
střelecká loď
80 Střelecká triéra - Pomocní dáčtí lučištníci
Střelecká triéra - Pomocní dáčtí lučištníci
(Aux_Dac_Bowmen_Three)
střelecká loď
80 Střelecká triéra - Pomocní východní oštěpaři
Střelecká triéra - Pomocní východní oštěpaři
(Aux_Eas_Javelinmen_Three)
střelecká loď
140 Střelecká quinqeréma - Pomocní egyptští lučištníci
Střelecká quinqeréma - Pomocní egyptští lučištníci
(Aux_Egy_Archers_Five)
střelecká loď
80 Střelecká triéra - Pomocný oddíl lučištníků
Střelecká triéra - Pomocný oddíl lučištníků
(Aux_Ger_Longbow_Hunters_Three)
střelecká loď
140 Střelecká quinqeréma - Pomocní krétští lučištníci
Střelecká quinqeréma - Pomocní krétští lučištníci
(Aux_Gre_Cretan_Archers_Five)
střelecká loď
140 Střelecká quinqeréma - Pomocní peltasté
Střelecká quinqeréma - Pomocní peltasté
(Aux_Gre_Peltasts_Five)
střelecká loď
140 Střelecká quinqeréma - Pomocní rhódští prakovníci
Střelecká quinqeréma - Pomocní rhódští prakovníci
(Aux_Gre_Rhodian_Slingers_Five)
střelecká loď
80 Střelecká triéra - Pomocní baleárští prakovníci
Střelecká triéra - Pomocní baleárští prakovníci
(Aux_Ibe_Balearic_Slingers_Three)
střelecká loď
80 Střelecká triéra - Pomocní iberští prakovníci
Střelecká triéra - Pomocní iberští prakovníci
(Aux_Ibe_Slingers_Three)
střelecká loď
80 Střelecká triéra - Pomocní numidští oštěpaři
Střelecká triéra - Pomocní numidští oštěpaři
(Aux_Num_Javelinmen_Three)
střelecká loď
80 Střelecká triéra - Pomocní perští lučištníci
Střelecká triéra - Pomocní perští lučištníci
(Aux_Per_Archers_Three)
střelecká loď
80 Střelecká triéra - Pomocní thráčtí peltasté
Střelecká triéra - Pomocní thráčtí peltasté
(Aux_Thr_Peltasts_Three)
střelecká loď
80 Nájezdnická hemiolia - Leves
Nájezdnická hemiolia - Leves
(Rom_Leves_One_Halfer)
střelecká loď
80 Triréma se škorpiónem - Leves
Triréma se škorpiónem - Leves
(Rom_Leves_Three_Scorpio)
střelecká loď
80 Střelecká triéra - Leves
Střelecká triéra - Leves
(Rom_Leves_Three)
střelecká loď
100 Stíhací trihemiolia - Leves
Stíhací trihemiolia - Leves
(Rom_Leves_Two_Halfer)
střelecká loď
140 Střelecká quinqeréma - Velité
Střelecká quinqeréma - Velité
(Rom_Velites_Five)
střelecká loď
loď s artilerií
40 Quinqueréma s lehkou artilerií - Římská balista (loď)
Quinqueréma s lehkou artilerií - Římská balista (loď)
(Rom_Ballista_Five)
loď s artilerií
40 Quinqueréma s artilerií - Římský katapult (loď)
Quinqueréma s artilerií - Římský katapult (loď)
(Rom_Onager_Five)
loď s artilerií
Capua
Salernum
Řím
Velitrae
Tarentum
Crotone
Buxentum
Lucera
Malventum
Bovianum
Aternum
Terra Incognita