menu
HomeDomů / Total War: Rome II / Seleukovci
Seleukovci Velká kampaň

Seleukovci

Antiochos I. Soter, syn Alexandrova následníka Seleuka Níkátóra, vládne rozsáhlému a kulturně pestrému území, které vzniklo z pozůstatků východní říše Alexandra Makedonského. Makedonská vládnoucí elita Seleukovskou říši rychle helenizuje a dělá z ní středisko architektury a stavitelství. Říše zároveň láká četné řecké kolonisty, z jejichž řad se rekrutuje tolik potřebná pěchota, tvořící podporu vynikající lehké a těžké seleukovské jízdě. Navzdory nesnadné výchozí pozici se Seleukovci snaží expandovat do ptolemaiovského Egypta a dál, až do Alexandrovy bývalé domoviny v Řecku a Makedonii.

Seleukovci

Campaign Map

Seleukovci
Seleukovci

Faction Name

Seleukovci

Campaign

main_rome

Culture

rom_Hellenistic

Subculture

sc_rom_greek

Military Group

seleucid

Faction Group

rom_faction_group_successors

Faction Group

Nástupnická království Nástupnická království
Po smrti Alexandra rozervali nejmocnější velitelé jeho říši na kusy, o které pak spolu bojovali. Každý z nich přitom tvrdil, že právě on je jediným právoplatným Alexandrovým dědicem.
[NOT DISPLAYED] +3 k zabezpečení proti činnosti autoritativních záškodníků
[NOT DISPLAYED] +2 k zabezpečení proti činnosti vychytralých záškodníků
[NOT DISPLAYED] +4 k zabezpečení proti činnosti odhodlaných záškodníků
Alexandrův odkaz: -50 % k odolnosti vůči cizí okupaci
Následnické nesváry: Větší diplomatický postih při jednání se všemi helénskými frakcemi

Political Parties

Kartágské rodiny Kartágské rodiny
Říše přináší prospěch předním rodům v provincii, které spojuje jak příslušnost ke dvoru, tak i stejná kultura. Královská rodina utužuje vztahy mezi jinak značně rozmanitou šlechtou.
Playable: False
Initial Power: 50
No Effect
Řecké rody Řecké rody
Říše přináší prospěch předním rodům v provincii, které spojuje jak příslušnost ke dvoru, tak i stejná kultura. Královská rodina utužuje vztahy mezi jinak značně rozmanitou šlechtou.
Playable: False
Initial Power: 50
No Effect
Egyptské rodiny Egyptské rodiny
Říše přináší prospěch předním rodům v provincii, které spojuje jak příslušnost ke dvoru, tak i stejná kultura. Královská rodina utužuje vztahy mezi jinak značně rozmanitou šlechtou.
Playable: False
Initial Power: 50
No Effect
Indické rodiny Indické rodiny
Říše přináší prospěch předním rodům v provincii, které spojuje jak příslušnost ke dvoru, tak i stejná kultura. Královská rodina utužuje vztahy mezi jinak značně rozmanitou šlechtou.
Playable: False
Initial Power: 50
No Effect
Židovské rodiny Židovské rodiny
Říše přináší prospěch předním rodům v provincii, které spojuje jak příslušnost ke dvoru, tak i stejná kultura. Královská rodina utužuje vztahy mezi jinak značně rozmanitou šlechtou.
Playable: False
Initial Power: 50
No Effect
Parthské rodiny Parthské rodiny
Říše přináší prospěch předním rodům v provincii, které spojuje jak příslušnost ke dvoru, tak i stejná kultura. Královská rodina utužuje vztahy mezi jinak značně rozmanitou šlechtou.
Playable: False
Initial Power: 50
No Effect
Seleukovská dynastie Seleukovská dynastie
Když se Seleukos I. Níkátor zmocnil svého dílu Alexandrovy říše, vytvořil největší z následnických království. Seleukovská říše měla značně rozmanité složení, což vedlo k řadě vnitřních nepokojů.
Playable: True
Initial Power: 80
[NOT DISPLAYED] trvale dodává bohatství pouze hlavnímu městu frakce / rozsah: frakce
Panská sídla: +20 % k příjmům ze zemědělských budov
Satrapie: Satrapie poskytují víc jednotek branců
Velitel
80 Agemská jízda
Agemská jízda
(Gre_Agema_Cav)
útočná jízda
80 Hetairoi
Hetairoi
(Gre_Companion_Cav)
útočná jízda
80 Helénští katafrakti
Helénští katafrakti
(Gre_Hellenic_Cataphracts)
útočná jízda
160 Královští peltasté
Královští peltasté
(Gre_Royal_Peltasts)
kontaktní pěchota
12 Válečné vozy s kosami
Válečné vozy s kosami
(Gre_Scythed_Chariots)
jednotka vozů
160 Štítovníci
Štítovníci
(Gre_Shield_Bearers)
pěchota s kopími
160 Pikenýři se stříbrnými štíty
Pikenýři se stříbrnými štíty
(Gre_Silver_Shield_Pike)
pěchota s píkami
160 Šermíři od Stříbrných helem
Šermíři od Stříbrných helem
(Gre_Silver_Shield_Sword)
kontaktní pěchota
24 Indičtí obrnění sloni
Indičtí obrnění sloni
(Ind_Armour_Elephants)
jednotka slonů
kontaktní pěchota
160 Horalé
Horalé
(Eas_Hillmen)
kontaktní pěchota
120 Dav
Dav
(Gre_Mob)
kontaktní pěchota
160 Královští peltasté
Královští peltasté
(Gre_Royal_Peltasts)
kontaktní pěchota
160 Šermíři od Stříbrných helem
Šermíři od Stříbrných helem
(Gre_Silver_Shield_Sword)
kontaktní pěchota
160 Šermíři v thoraxech
Šermíři v thoraxech
(Gre_Thorax_Sword)
kontaktní pěchota
střelecká pěchota
120 Východní oštěpáři
Východní oštěpáři
(Eas_Javelinmen)
střelecká pěchota
120 Perští lehcí střelci
Perští lehcí střelci
(Eas_Persian_Light_Archers)
střelecká pěchota
120 Egyptští prakovníci
Egyptští prakovníci
(Eas_Slingers)
střelecká pěchota
120 Syrští těžcí střelci
Syrští těžcí střelci
(Eas_Syrian_Heavy_Archers)
střelecká pěchota
120 Střelci
Střelci
(Gre_Archers)
střelecká pěchota
120 Oštěpáři
Oštěpáři
(Gre_Javelinmen)
střelecká pěchota
120 Lehcí peltasté
Lehcí peltasté
(Gre_Light_Peltasts)
střelecká pěchota
120 Peltasté
Peltasté
(Gre_Peltasts)
střelecká pěchota
pěchota s píkami
160 Odvedenečtí pikenýři
Odvedenečtí pikenýři
(Gre_Levy_Pike)
pěchota s píkami
160 Pikenýři
Pikenýři
(Gre_Pike)
pěchota s píkami
160 Pikenýři se stříbrnými štíty
Pikenýři se stříbrnými štíty
(Gre_Silver_Shield_Pike)
pěchota s píkami
160 Pikenýři v thoraxech
Pikenýři v thoraxech
(Gre_Thorax_Pike)
pěchota s píkami
pěchota s kopími
160 Východní kopiníci
Východní kopiníci
(Eas_Garrison_Spear)
pěchota s kopími
160 Perští hoplité
Perští hoplité
(Eas_Persian_Hoplites)
pěchota s kopími
160 Štítovníci
Štítovníci
(Gre_Shield_Bearers)
pěchota s kopími
160 Thurejští kopiníci
Thurejští kopiníci
(Gre_Thureos_Spears)
pěchota s kopími
kontaktní jízda
80 Kopiníci na velbloudech
Kopiníci na velbloudech
(Ara_Camel_Spear)
kontaktní jízda
80 Azatští rytíři
Azatští rytíři
(Eas_Azat_Knights)
kontaktní jízda
80 Médská jízda
Médská jízda
(Eas_Median_Cav)
kontaktní jízda
80 Občanská jízda
Občanská jízda
(Gre_Citizen_Cav)
kontaktní jízda
80 Lehká jízda
Lehká jízda
(Gre_Light_Cav)
kontaktní jízda
střelecká jízda
80 Lučištníci na velbloudech
Lučištníci na velbloudech
(Ara_Camel_Archers)
střelecká jízda
80 Jízdní harcovníci
Jízdní harcovníci
(Eas_Horse_Skirm)
střelecká jízda
80 Harcovnická jízda
Harcovnická jízda
(Gre_Skirm_Cav)
střelecká jízda
80 Tarentská jízda
Tarentská jízda
(Gre_Tarantine_Cav)
střelecká jízda
útočná jízda
80 Agemská jízda
Agemská jízda
(Gre_Agema_Cav)
útočná jízda
80 Helénští katafrakti
Helénští katafrakti
(Gre_Hellenic_Cataphracts)
útočná jízda
jednotka vozů
12 Válečné vozy s kosami
Válečné vozy s kosami
(Gre_Scythed_Chariots)
jednotka vozů
jednotka slonů
24 Indičtí obrnění sloni
Indičtí obrnění sloni
(Ind_Armour_Elephants)
jednotka slonů
24 Indičtí váleční sloni
Indičtí váleční sloni
(Ind_War_Elephants)
jednotka slonů
obranná artilerie
40 Obří řecká balista
Obří řecká balista
(Gre_Giant_Ballista)
obranná artilerie
40 Řecký polybolos
Řecký polybolos
(Gre_Polybolos)
obranná artilerie
40 Škorpión na řecké baště
Škorpión na řecké baště
(Gre_Scorpion_Bastion)
obranná artilerie
40 Řecký škorpión (obranný)
Řecký škorpión (obranný)
(Gre_Scorpion)
obranná artilerie
polní artilerie
40 Balista na řecké baště
Balista na řecké baště
(Gre_Ballista_Bastion)
polní artilerie
40 Řecká balista
Řecká balista
(Gre_Ballista)
polní artilerie
40 Řecký škorpión
Řecký škorpión
(Gre_Cheiroballistra)
polní artilerie
40 Těžký řecký katapult
Těžký řecký katapult
(Gre_Large_Onager)
polní artilerie
40 Katapult na řecké baště
Katapult na řecké baště
(Gre_Onager_Bastion)
polní artilerie
40 Řecký katapult
Řecký katapult
(Gre_Onager)
polní artilerie
Admirál
140 Pentéra s věží - Perští lehcí střelci
Pentéra s věží - Perští lehcí střelci
(Eas_Per_Archers_Five_Lft_Bow)
střelecká loď
160 Útočná hexéra - Královští peltasté
Útočná hexéra - Královští peltasté
(Gre_Royal_Pel_Six)
kontaktní loď
kontaktní loď
60 Útočná diéra - Horalé
Útočná diéra - Horalé
(Eas_Hillmen_Two)
kontaktní loď
60 Diéra se zápalnými nádobami - Lehcí peltasté
Diéra se zápalnými nádobami - Lehcí peltasté
(Gre_Light_Peltasts_Two_Fire_Pots)
kontaktní loď
60 Diéra se zápalnými nádobami - Peltasté
Diéra se zápalnými nádobami - Peltasté
(Gre_Peltasts_Two_Fire_Pots)
kontaktní loď
160 Útočná hexéra - Královští peltasté
Útočná hexéra - Královští peltasté
(Gre_Royal_Pel_Six)
kontaktní loď
120 Útočná tetréra - Thurejští kopiníci
Útočná tetréra - Thurejští kopiníci
(Gre_Thureos_Four)
kontaktní loď
střelecká loď
140 Pentéra se škorpióny - Perští lehcí střelci
Pentéra se škorpióny - Perští lehcí střelci
(Eas_Per_Archers_Five_Dbl_Scorpio)
střelecká loď
140 Pentéra s věží - Perští lehcí střelci
Pentéra s věží - Perští lehcí střelci
(Eas_Per_Archers_Five_Lft_Bow)
střelecká loď
140 Střelecká pentéra - Perští lehcí střelci
Střelecká pentéra - Perští lehcí střelci
(Eas_Per_Archers_Five)
střelecká loď
80 Triéra se škorpióny - Egyptští prakovníci
Triéra se škorpióny - Egyptští prakovníci
(Eas_Slingers_Three_Scorpio)
střelecká loď
80 Střelecká triéra - Egyptští prakovníci
Střelecká triéra - Egyptští prakovníci
(Eas_Slingers_Three)
střelecká loď
180 Těžká heptéra s věží - Syrští těžcí střelci
Těžká heptéra s věží - Syrští těžcí střelci
(Eas_Syr_Archers_Seven_Scorpio_Hft)
střelecká loď
80 Nájezdní hemiolia - Lehcí peltasté
Nájezdní hemiolia - Lehcí peltasté
(Gre_Light_Peltasts_One_Halfer)
střelecká loď
100 Stíhací trihemiolia - Lehcí peltasté
Stíhací trihemiolia - Lehcí peltasté
(Gre_Light_Peltasts_Two_Halfer)
střelecká loď
80 Nájezdní hemiolia - Peltasté
Nájezdní hemiolia - Peltasté
(Gre_Peltasts_One_Halfer)
střelecká loď
100 Stíhací trihemiolia - Peltasté
Stíhací trihemiolia - Peltasté
(Gre_Peltasts_Two_Halfer)
střelecká loď
loď s artilerií
40 Pentéra s lehkou artilerií - Řecká balista (loď)
Pentéra s lehkou artilerií - Řecká balista (loď)
(Gre_Ballista_Five)
loď s artilerií
40 Pentéra s artilerií - Řecký katapult (loď)
Pentéra s artilerií - Řecký katapult (loď)
(Gre_Onager_Five)
loď s artilerií
Myos Hormos
Egypt
Memfis
Egypt
Alexandrie
Egypt
Diospolis
Egypt
Thapsus
Libye
Macomades
Libye
Leptis Magna
Libye
Kartágo
Kartágo
Aksum
Axum
Meroe
Meroe
Ptolemais Theron
Blemyové
Burdigala
Akvitáni
Nemossos
Arvernové
Lemonum
Piktonové
Eudaemon
Himjar
Maskat
Maskat
Marib
Sába
Gerrha
Gerrha
Adummatu
Kedarité
Yathrib
Ma'in
Alexandria Arachosia
Arachosie
Kapisene
Arachosie
Artacoana
Arie
Phrada
Sagartie
Merv
Arie
Armavir
Arménie
Tushpa
Arménie
Arsamosata
Arménie
Efez
Sardy
Pergamon
Pergamon
Pessinus
Sardy
Rhodos
Rhodos
Baktra
Baktrie
Eucratideia
Baktrie
Kartuba
Turdetanové
Gadira
Nové Kartágo
Treverorum
Treveriové
Nemetocenna
Atrebáté
Nikomédie
Bithynie
Sinop
Pontus
Amaseia
Pontus
Trapezos
Trapézos
Tanais
Krym
Fanagorie
Krym
Panticapaeum
Krym
Eborakon
Briganté
Camulodunon
Icenové
Moridunon
Demétové
Iska
Dumnoniové
Eildon
Kaledonská konfederace
Eblana
Ebdaniové
Bam
Sagartie
Harmozie
Drangijána
Ibossim
Kartágo
Kart Hadašt
Kartágo
Numantie
Termesťané
Arse
Edetaniové
Gabala
Ardhan
Phasis
Kolchida
Mccheta
Kartli
Namnetum
Namnetové
Bibracte
Haeduové
Cenabum
Karnuté
Kath
Chórezm
Amul
Dahae
Tarsus
Seleukovci
Salamis
Kypr
Side
Kypr
Medhlan
Insubrové
Genua
Ligurie
Patavium
Venetové
Alalie
Etruská liga
Karalis
Kartágo
Petrodava
Bastarnové
Malva
Getové
Sarmizegetusa
Apulijci
Mazaca
Kappadokie
Samosata
Kappadokie
Ancyra
Galacie
Ikonium
Sardy
Pura
Drangijána
Oraea
Drangijána
Bagacum
Nerviové
Vesontio
Sequaniové
Athény
Athény
Hierapytna
Knóssos
Sparta
Sparta
Casurgis
Bójové
Istros
Bójové
Delminium
Daorsiové
Epidamnos
Ardijové
Iader
Dalmátové
Volterra
Etruská liga
Řím
Řím
Ariminum
Etruská liga
Neapol
Řím
Kyréna
Kyrenaika
Paraitonion
Kyrenaika
Augila
Nasamonové
Ammonium
Kyrenaika
Evora
Hispánští Keltové
Olisipo
Luzitánie
Apollónie
Epirus
Pella
Makedonie
Lárisa
Epirus
Flevum
Frísové
Tulifurdum
Cheruskové
Uburzis
Markomani
Cosentia
Řím
Brundisium
Řím
Lilybaeum
Kartágo
Syrakusy
Syrakusy
Migdol
Gaetulové
Dimmidi
Masaesylové
Iol
Nové Kartágo
Tingis
Nové Kartágo
Gazaca
Atropatené
Ekbatana
Atropatené
Rhaga
Persie
Hatra
Médie
Seleukeia
Médie
Charax
Médie
Edessa
Seleukovci
Charmuthas
Nabataea
Jeruzalém
Egypt
Petra
Egypt
Hegra
Nabataea
Singidunum
Skordiskové
Segestica
Breucijští
Akink
Eraviskové
Nisa
Parthie
Zadrakarta
Parthava
Hecatompylos
Parthava
Susia
Parthava
Súsy
Persie
Gor
Persie
Persepolis
Persie
Cydamus
Garamantové
Garama
Garamantové
Solokha
Královská Skythie
Samandar
Aorsoi
Olbia
Catiaroiové
Siracena
Sirakové
Tolosa
Volkové
Massalia
Massilia
Octuduron
Helvétové
Noreia
Noriové
Koria
Raetia
Mons Regius
Aestiové
Galic
Anartové
Tur
Budiniové
Gelonus
Roxolani
Sarai
Thyssagetové
Aktau
Masagetové
Belz
Lugiové
Budorgis
Lugiové
Ascaucalis
Gótové
Alabu
Kimbrové
Lupfurdum
Svébové
Rhougion
Rugiové
Palmýra
Seleukovci
Dura
Seleukovci
Týros
Seleukovci
Antiochie
Seleukovci
Brigantium
Galicie
Aracillum
Kantábrie
Tarraco
Cessetaniové
Terra Incognita
Antheia
Tylis
Navissos
Triballové
Odessos
Království Odrysů
Pulpudeva
Makedonie
Bukhara
Baktrie
Samarkand
Baktrie