menu
HomeDomů / Total War: Rome II / Krym
Krym Velká kampaň

Krym

O kimmerský Borspor kvůli zdrojům a jeho strategické důležitosti vedly války po celá tisíciletí. Odvážní Řekové z Milétu v Malé Asii založili během 6. a 7. století př. n. l. kolem Černého moře několik kolonií, aby využili zdejší suroviny k obchodu se zbytkem řeckého světa. Počátkem 5. století př. n. l. se jejich způsob řízení země odklonil od klasické řecké demokracie k vládě jednoho rodu. Současný vládce Satyrus obsadil nedaleká řecká města, čímž dal vzniknout Kimmerskému království, jehož dynastie vládců přetrvává až dodnes. Navzdory své síle však Kimmérie musí čelit hrozbám okolních kočovných kmenů, a také hrabivé závisti nedalekého Pontu, jehož vojenská síla by mohla znamenat její zhoubu.

Krym

Campaign Map

Krym
Krym

Faction Name

Krym

Campaign

main_rome

Culture

rom_Hellenistic

Subculture

sc_rom_greek

Military Group

cimmerian

Faction Group

rom_faction_group_black_sea

Faction Group

Černomořské kolonie Černomořské kolonie
Lidé od Černého moře tvrdě dřeli, aby změnili jeho jméno z Nevlídného na Vlídné.
[NOT DISPLAYED] +3 k zabezpečení proti činnosti autoritativních záškodníků
[NOT DISPLAYED] +3 k zabezpečení proti činnosti vychytralých záškodníků
[NOT DISPLAYED] +3 k zabezpečení proti činnosti odhodlaných záškodníků
Řecká srdce: +15 % k morálce v bitvě na vlastním nebo spojeneckém území
Vládci cizích zemí: -50 % k postihu na veřejný pořádek za přítomnost cizích kultur

Political Parties

Apollónovi učedníci Apollónovi učedníci
Přední rody u dvora spojuje především stejná kultura. Zkušenosti i věk této aristokracie ji předurčují k tomu, aby vládla, nebo v případě nutnosti poskytovala rady.
Playable: False
Initial Power: 65
No Effect
Následovníci Área Následovníci Área
Přední rody u dvora spojuje především stejná kultura. Zkušenosti i věk této aristokracie ji předurčují k tomu, aby vládla, nebo v případě nutnosti poskytovala rady.
Playable: False
Initial Power: 65
No Effect
Athénini učedníci Athénini učedníci
Přední rody u dvora spojuje především stejná kultura. Zkušenosti i věk této aristokracie ji předurčují k tomu, aby vládla, nebo v případě nutnosti poskytovala rady.
Playable: False
Initial Power: 65
No Effect
Diovi učedníci Diovi učedníci
Přední rody u dvora spojuje především stejná kultura. Zkušenosti i věk této aristokracie ji předurčují k tomu, aby vládla, nebo v případě nutnosti poskytovala rady.
Playable: False
Initial Power: 65
No Effect
Následovníci Héry Následovníci Héry
Přední rody u dvora spojuje především stejná kultura. Zkušenosti i věk této aristokracie ji předurčují k tomu, aby vládla, nebo v případě nutnosti poskytovala rady.
Playable: False
Initial Power: 65
No Effect
Následovníci Poseidona Následovníci Poseidona
Přední rody u dvora spojuje především stejná kultura. Zkušenosti i věk této aristokracie ji předurčují k tomu, aby vládla, nebo v případě nutnosti poskytovala rady.
Playable: False
Initial Power: 65
No Effect
Dynastie Spartokovců Dynastie Spartokovců
Spartokovci jsou sice tyrani, ale ukázali se i jako benevolentní vládci. Svému království vládnou spravedlivě a užívají si dobrých diplomatických vztahů se zbytkem řeckého světa.
Playable: True
Initial Power: 35
[NOT DISPLAYED] trvale dodává bohatství pouze hlavnímu městu frakce / rozsah: frakce
Bosporské úrodné země: +25 % k bohatství ze zemědělských budov
Nomádští lučištníci: +25 % ke střelivu všech jednotek
Velitel
160 Kimmerská urozená pěchota
Kimmerská urozená pěchota
(Gre_Cimmerian_Noble_Infantry)
pěchota s kopími
80 Občanská jízda
Občanská jízda
(Gre_Citizen_Cav)
kontaktní jízda
80 Urození jízdní střelci
Urození jízdní střelci
(Ste_Noble_Horse_Archers)
střelecká jízda
kontaktní pěchota
160 Mladí sekerníci
Mladí sekerníci
(Ste_Young_Axes)
kontaktní pěchota
střelecká pěchota
120 Kimmerští těžcí střelci
Kimmerští těžcí střelci
(Gre_Cimmerian_Heavy_Archers)
střelecká pěchota
120 Oštěpáři
Oštěpáři
(Gre_Javelinmen)
střelecká pěchota
120 Vybraní peltasté
Vybraní peltasté
(Gre_Picked_Peltasts)
střelecká pěchota
120 Prakovníci
Prakovníci
(Gre_Slingers)
střelecká pěchota
120 Stepní střelci
Stepní střelci
(Ste_Archers)
střelecká pěchota
pěchota s kopími
160 Kimmerská urozená pěchota
Kimmerská urozená pěchota
(Gre_Cimmerian_Noble_Infantry)
pěchota s kopími
160 Měšťanští hoplité
Měšťanští hoplité
(Gre_Citizen_Hoplites)
pěchota s kopími
160 Hoplité
Hoplité
(Gre_Hoplites)
pěchota s kopími
160 Hoplité z domobrany
Hoplité z domobrany
(Gre_Militia_Hoplites)
pěchota s kopími
160 Skytští hoplíté
Skytští hoplíté
(Gre_Scythian_Hoplites)
pěchota s kopími
160 Stepní kopiníci
Stepní kopiníci
(Ste_Spear)
pěchota s kopími
160 Kmenoví válečníci
Kmenoví válečníci
(Ste_Tribesmen)
pěchota s kopími
kontaktní jízda
80 Občanská jízda
Občanská jízda
(Gre_Citizen_Cav)
kontaktní jízda
střelecká jízda
80 Obrnění jízdní střelci
Obrnění jízdní střelci
(Ste_Armour_Horse_Archers)
střelecká jízda
80 Stepní jízdní střelci
Stepní jízdní střelci
(Ste_Horse_Archers)
střelecká jízda
80 Urození jízdní střelci
Urození jízdní střelci
(Ste_Noble_Horse_Archers)
střelecká jízda
útočná jízda
80 Stepní jízdní kopiníci
Stepní jízdní kopiníci
(Ste_Lancers)
útočná jízda
obranná artilerie
40 Obří řecká balista
Obří řecká balista
(Gre_Giant_Ballista)
obranná artilerie
40 Řecký polybolos
Řecký polybolos
(Gre_Polybolos)
obranná artilerie
40 Škorpión na řecké baště
Škorpión na řecké baště
(Gre_Scorpion_Bastion)
obranná artilerie
40 Řecký škorpión (obranný)
Řecký škorpión (obranný)
(Gre_Scorpion)
obranná artilerie
polní artilerie
40 Balista na řecké baště
Balista na řecké baště
(Gre_Ballista_Bastion)
polní artilerie
40 Řecká balista
Řecká balista
(Gre_Ballista)
polní artilerie
40 Řecký škorpión
Řecký škorpión
(Gre_Cheiroballistra)
polní artilerie
40 Těžký řecký katapult
Těžký řecký katapult
(Gre_Large_Onager)
polní artilerie
40 Katapult na řecké baště
Katapult na řecké baště
(Gre_Onager_Bastion)
polní artilerie
40 Řecký katapult
Řecký katapult
(Gre_Onager)
polní artilerie
Admirál
180 Střelecká heptéra - Kimmerští těžcí střelci
Střelecká heptéra - Kimmerští těžcí střelci
(Gre_Cimmerian_Archers_Seven)
střelecká loď
160 Útočná hexéra - Skytští hoplíté
Útočná hexéra - Skytští hoplíté
(Gre_Scythian_Hoplites_Six)
kontaktní loď
kontaktní loď
160 Útočná hexéra - Skytští hoplíté
Útočná hexéra - Skytští hoplíté
(Gre_Scythian_Hoplites_Six)
kontaktní loď
120 Útočná tetréra - Mladí sekerníci
Útočná tetréra - Mladí sekerníci
(Ste_Axes_Four)
kontaktní loď
160 Útočná hexéra - Mladí sekerníci
Útočná hexéra - Mladí sekerníci
(Ste_Axes_Six)
kontaktní loď
60 Diéra se zápalnými nádobami - Mladí sekerníci
Diéra se zápalnými nádobami - Mladí sekerníci
(Ste_Axes_Two_Fire_Pots)
kontaktní loď
60 Útočná diéra - Mladí sekerníci
Útočná diéra - Mladí sekerníci
(Ste_Axes_Two)
kontaktní loď
střelecká loď
180 Těžká heptéra s věží - Kimmerští těžcí střelci
Těžká heptéra s věží - Kimmerští těžcí střelci
(Gre_Cimmerian_Archers_Seven_Scorpio_Hft)
střelecká loď
180 Střelecká heptéra - Kimmerští těžcí střelci
Střelecká heptéra - Kimmerští těžcí střelci
(Gre_Cimmerian_Archers_Seven)
střelecká loď
80 Nájezdní hemiolia - Oštěpáři
Nájezdní hemiolia - Oštěpáři
(Gre_Javelinmen_One_Halfer)
střelecká loď
100 Stíhací trihemiolia - Oštěpáři
Stíhací trihemiolia - Oštěpáři
(Gre_Javelinmen_Two_Halfer)
střelecká loď
140 Pentéra se škorpióny - Prakovníci
Pentéra se škorpióny - Prakovníci
(Gre_Slingers_Five_Dbl_Scorpio)
střelecká loď
140 Pentéra s věží - Prakovníci
Pentéra s věží - Prakovníci
(Gre_Slingers_Five_Lft_Bow)
střelecká loď
140 Střelecká pentéra - Prakovníci
Střelecká pentéra - Prakovníci
(Gre_Slingers_Five)
střelecká loď
80 Triéra se škorpióny - Prakovníci
Triéra se škorpióny - Prakovníci
(Gre_Slingers_Three_Scorpio)
střelecká loď
80 Střelecká triéra - Prakovníci
Střelecká triéra - Prakovníci
(Gre_Slingers_Three)
střelecká loď
loď s artilerií
40 Pentéra s lehkou artilerií - Řecká balista (loď)
Pentéra s lehkou artilerií - Řecká balista (loď)
(Gre_Ballista_Five)
loď s artilerií
40 Pentéra s artilerií - Řecký katapult (loď)
Pentéra s artilerií - Řecký katapult (loď)
(Gre_Onager_Five)
loď s artilerií
Myos Hormos
Egypt
Memfis
Egypt
Alexandrie
Egypt
Diospolis
Egypt
Thapsus
Libye
Macomades
Libye
Leptis Magna
Libye
Kartágo
Kartágo
Aksum
Axum
Meroe
Meroe
Ptolemais Theron
Blemyové
Burdigala
Akvitáni
Nemossos
Arvernové
Lemonum
Piktonové
Eudaemon
Himjar
Maskat
Maskat
Marib
Sába
Gerrha
Gerrha
Adummatu
Kedarité
Yathrib
Ma'in
Alexandria Arachosia
Arachosie
Kapisene
Arachosie
Artacoana
Arie
Phrada
Sagartie
Merv
Arie
Armavir
Arménie
Tushpa
Arménie
Arsamosata
Arménie
Efez
Sardy
Pergamon
Pergamon
Pessinus
Sardy
Rhodos
Rhodos
Baktra
Baktrie
Eucratideia
Baktrie
Kartuba
Turdetanové
Gadira
Nové Kartágo
Treverorum
Treveriové
Nemetocenna
Atrebáté
Nikomédie
Bithynie
Sinop
Pontus
Amaseia
Pontus
Trapezos
Trapézos
Tanais
Krym
Fanagorie
Krym
Panticapaeum
Krym
Eborakon
Briganté
Camulodunon
Icenové
Moridunon
Demétové
Iska
Dumnoniové
Eildon
Kaledonská konfederace
Eblana
Ebdaniové
Bam
Sagartie
Harmozie
Drangijána
Ibossim
Kartágo
Kart Hadašt
Kartágo
Numantie
Termesťané
Arse
Edetaniové
Gabala
Ardhan
Phasis
Kolchida
Mccheta
Kartli
Namnetum
Namnetové
Bibracte
Haeduové
Cenabum
Karnuté
Kath
Chórezm
Amul
Dahae
Tarsus
Seleukovci
Salamis
Kypr
Side
Kypr
Medhlan
Insubrové
Genua
Ligurie
Patavium
Venetové
Alalie
Etruská liga
Karalis
Kartágo
Petrodava
Bastarnové
Malva
Getové
Sarmizegetusa
Apulijci
Mazaca
Kappadokie
Samosata
Kappadokie
Ancyra
Galacie
Ikonium
Sardy
Pura
Drangijána
Oraea
Drangijána
Bagacum
Nerviové
Vesontio
Sequaniové
Athény
Athény
Hierapytna
Knóssos
Sparta
Sparta
Casurgis
Bójové
Istros
Bójové
Delminium
Daorsiové
Epidamnos
Ardijové
Iader
Dalmátové
Volterra
Etruská liga
Řím
Řím
Ariminum
Etruská liga
Neapol
Řím
Kyréna
Kyrenaika
Paraitonion
Kyrenaika
Augila
Nasamonové
Ammonium
Kyrenaika
Evora
Hispánští Keltové
Olisipo
Luzitánie
Apollónie
Epirus
Pella
Makedonie
Lárisa
Epirus
Flevum
Frísové
Tulifurdum
Cheruskové
Uburzis
Markomani
Cosentia
Řím
Brundisium
Řím
Lilybaeum
Kartágo
Syrakusy
Syrakusy
Migdol
Gaetulové
Dimmidi
Masaesylové
Iol
Nové Kartágo
Tingis
Nové Kartágo
Gazaca
Atropatené
Ekbatana
Atropatené
Rhaga
Persie
Hatra
Médie
Seleukeia
Médie
Charax
Médie
Edessa
Seleukovci
Charmuthas
Nabataea
Jeruzalém
Egypt
Petra
Egypt
Hegra
Nabataea
Singidunum
Skordiskové
Segestica
Breucijští
Akink
Eraviskové
Nisa
Parthie
Zadrakarta
Parthava
Hecatompylos
Parthava
Susia
Parthava
Súsy
Persie
Gor
Persie
Persepolis
Persie
Cydamus
Garamantové
Garama
Garamantové
Solokha
Královská Skythie
Samandar
Aorsoi
Olbia
Catiaroiové
Siracena
Sirakové
Tolosa
Volkové
Massalia
Massilia
Octuduron
Helvétové
Noreia
Noriové
Koria
Raetia
Mons Regius
Aestiové
Galic
Anartové
Tur
Budiniové
Gelonus
Roxolani
Sarai
Thyssagetové
Aktau
Masagetové
Belz
Lugiové
Budorgis
Lugiové
Ascaucalis
Gótové
Alabu
Kimbrové
Lupfurdum
Svébové
Rhougion
Rugiové
Palmýra
Seleukovci
Dura
Seleukovci
Týros
Seleukovci
Antiochie
Seleukovci
Brigantium
Galicie
Aracillum
Kantábrie
Tarraco
Cessetaniové
Terra Incognita
Antheia
Tylis
Navissos
Triballové
Odessos
Království Odrysů
Pulpudeva
Makedonie
Bukhara
Baktrie
Samarkand
Baktrie