menu
HomeDomů / Total War: Rome II / Getové
Getové Velká kampaň

Getové

Getové jsou skupinou kmenů, která se usadila kolem dolního toku Dunaje. Prosluli především svým úchvatným přepadovým jezdectvem, jehož věhlas si získali hlavně pod společnou vlajkou nyní oslabeného království Odrysů. Nyní Getové využili nestability v helénském světě, která nastala po smrti Alexandra Velikého, a obnovili nezávislost své vlastní kultury. Jsou připraveni zakročit proti svým dřívějším vládcům i slabším sousedům, potlačit veškerý odpor a vrátit jim jejich agresivitu nastokrát!

Getové

Campaign Map

Getové
Getové

Faction Name

Getové

Campaign

main_rome

Culture

rom_Barbarian

Subculture

sc_rom_daco_thracian

Military Group

dacian

Faction Group

rom_faction_group_daco_thracian

Faction Group

Balkánské kmeny Balkánské kmeny
Balkánské kmeny si svou drsnou pověst zaslouží.
[NOT DISPLAYED] +2 k zabezpečení proti činnosti autoritativních záškodníků
[NOT DISPLAYED] +3 k zabezpečení proti činnosti vychytralých záškodníků
[NOT DISPLAYED] +4 k zabezpečení proti činnosti odhodlaných záškodníků
Příslib kořist: -50 % k ceně najímání žoldáků
Překotná tažení: +50 % k nákladům na údržbu žoldáků

Political Parties

Kmen býka Kmen býka
Náčelníci jsou ti nejmoudřejší, nejzkušenější Gétové, schopní vládnout nebo poradit, je-li to potřeba.
Playable: False
Initial Power: 40
No Effect
Kmen Měsíce Kmen Měsíce
Náčelníci jsou ti nejmoudřejší, nejzkušenější Gétové, schopní vládnout nebo poradit, je-li to potřeba.
Playable: False
Initial Power: 40
No Effect
Kmen země Kmen země
Náčelníci jsou ti nejmoudřejší, nejzkušenější Gétové, schopní vládnout nebo poradit, je-li to potřeba.
Playable: False
Initial Power: 40
No Effect
Kmen zlatého orla Kmen zlatého orla
Náčelníci jsou ti nejmoudřejší, nejzkušenější Gétové, schopní vládnout nebo poradit, je-li to potřeba.
Playable: False
Initial Power: 40
No Effect
Gétská dynastie Gétská dynastie
Gétové jsou konfederace dáckých kmenů, které se usadily na dolním toku Dunaje. Přežily zde jen díky nájezdům na okolní kraje a je zřejmé, že pomýšlejí na územní výboje. Rada starších jsou jejich nejmoudřejší lidé.
Playable: True
Initial Power: 60
[NOT DISPLAYED] trvale dodává bohatství pouze hlavnímu městu frakce / rozsah: frakce
Zuřivá nezávislost: +20 % k útoku v bitvě na vlastním nebo spojeneckém území
Naši bohové: bonus k veřejnému pořádku (maximálně +8) díky přítomnosti balkánské kultury
Kmen nebe Kmen nebe
Náčelníci jsou ti nejmoudřejší, nejzkušenější Gétové, schopní vládnout nebo poradit, je-li to potřeba.
Playable: False
Initial Power: 40
No Effect
Kmen slunce Kmen slunce
Náčelníci jsou ti nejmoudřejší, nejzkušenější Gétové, schopní vládnout nebo poradit, je-li to potřeba.
Playable: False
Initial Power: 40
No Effect
Velitel
80 Urození jezdci
Urození jezdci
(Dac_Noble_Horsemen)
útočná jízda
160 Urození kopiníci
Urození kopiníci
(Dac_Noble_Spears)
pěchota s kopími
160 Šlechtici s meči
Šlechtici s meči
(Dac_Noble_Swords)
kontaktní pěchota
kontaktní pěchota
160 Bojovníci s falxy
Bojovníci s falxy
(Dac_Falxmen)
kontaktní pěchota
160 Šlechtici s meči
Šlechtici s meči
(Dac_Noble_Swords)
kontaktní pěchota
střelecká pěchota
120 Dáčtí lukostřelci
Dáčtí lukostřelci
(Dac_Bowmen)
střelecká pěchota
120 Dáčtí těžcí lučištníci
Dáčtí těžcí lučištníci
(Dac_Heavy_Bowmen)
střelecká pěchota
120 Dáčtí těžcí harcovníci
Dáčtí těžcí harcovníci
(Dac_Heavy_Skirm)
střelecká pěchota
120 Dáčtí harcovníci
Dáčtí harcovníci
(Dac_Skirm)
střelecká pěchota
pěchota s kopími
160 Obrnění kopiníci
Obrnění kopiníci
(Dac_Armoured_Spears)
pěchota s kopími
160 Těžká kopí
Těžká kopí
(Dac_Heavy_Spears)
pěchota s kopími
160 Urození kopiníci
Urození kopiníci
(Dac_Noble_Spears)
pěchota s kopími
160 Bojovníci s kopím
Bojovníci s kopím
(Dac_Spear_Warriors)
pěchota s kopími
160 Kopí
Kopí
(Dac_Spears)
pěchota s kopími
160 Dáčtí kmenoví válečníci
Dáčtí kmenoví válečníci
(Dac_Tribesmen)
pěchota s kopími
kontaktní jízda
80 Jízdní kopiníci
Jízdní kopiníci
(Dac_Spear_Horsemen)
kontaktní jízda
střelecká jízda
80 Jezdci s lukem
Jezdci s lukem
(Dac_Bow_Horsemen)
střelecká jízda
útočná jízda
80 Urození jezdci
Urození jezdci
(Dac_Noble_Horsemen)
útočná jízda
obranná artilerie
40 Obří dácká balista
Obří dácká balista
(Dac_Giant_Ballista)
obranná artilerie
40 Škorpión na dácké baště
Škorpión na dácké baště
(Dac_Scorpion_Bastion)
obranná artilerie
40 Dácký škorpión (obranný)
Dácký škorpión (obranný)
(Dac_Scorpion)
obranná artilerie
polní artilerie
40 Balista na dácké baště
Balista na dácké baště
(Dac_Ballista_Bastion)
polní artilerie
40 Dácká balista
Dácká balista
(Dac_Ballista)
polní artilerie
40 Dácký škorpión
Dácký škorpión
(Dac_Cheiroballistra)
polní artilerie
40 Těžký dácký katapult
Těžký dácký katapult
(Dac_Large_Onager)
polní artilerie
40 Katapult na dácké baště
Katapult na dácké baště
(Dac_Onager_Bastion)
polní artilerie
40 Dácký katapult
Dácký katapult
(Dac_Onager)
polní artilerie
Admirál
120 Těžká nájezdnická loď - Bojovníci s falxy
Těžká nájezdnická loď - Bojovníci s falxy
(Dac_Falxmen_Raider)
kontaktní loď
kontaktní loď
120 Těžká nájezdnická loď - Bojovníci s falxy
Těžká nájezdnická loď - Bojovníci s falxy
(Dac_Falxmen_Raider)
kontaktní loď
120 Perská útočná tetréra - Těžká kopí
Perská útočná tetréra - Těžká kopí
(Dac_Heavy_Spears_Four)
kontaktní loď
100 Střední útočná nájezdnická loď - Těžká kopí
Střední útočná nájezdnická loď - Těžká kopí
(Dac_Heavy_Spears_Raider)
kontaktní loď
80 Útočná nájezdnická loď - Kopí
Útočná nájezdnická loď - Kopí
(Dac_Spears_Raider)
kontaktní loď
střelecká loď
140 Řecká pentéra se střelci - Dáčtí lukostřelci
Řecká pentéra se střelci - Dáčtí lukostřelci
(Dac_Bowmen_Five)
střelecká loď
80 Střelecká nájezdnická loď - Dáčtí harcovníci
Střelecká nájezdnická loď - Dáčtí harcovníci
(Dac_Skirm_Raider)
střelecká loď
loď s artilerií
40 Římská quinqueréma s lehkou artilerií - Dácká balista (loď)
Římská quinqueréma s lehkou artilerií - Dácká balista (loď)
(Dac_Ballista_Five)
loď s artilerií
40 Římská quinqueréma s artilerií - Dácký katapult (loď)
Římská quinqueréma s artilerií - Dácký katapult (loď)
(Dac_Onager_Five)
loď s artilerií
Myos Hormos
Egypt
Memfis
Egypt
Alexandrie
Egypt
Diospolis
Egypt
Thapsus
Libye
Macomades
Libye
Leptis Magna
Libye
Kartágo
Kartágo
Aksum
Axum
Meroe
Meroe
Ptolemais Theron
Blemyové
Burdigala
Akvitáni
Nemossos
Arvernové
Lemonum
Piktonové
Eudaemon
Himjar
Maskat
Maskat
Marib
Sába
Gerrha
Gerrha
Adummatu
Kedarité
Yathrib
Ma'in
Alexandria Arachosia
Arachosie
Kapisene
Arachosie
Artacoana
Arie
Phrada
Sagartie
Merv
Arie
Armavir
Arménie
Tushpa
Arménie
Arsamosata
Arménie
Efez
Sardy
Pergamon
Pergamon
Pessinus
Sardy
Rhodos
Rhodos
Baktra
Baktrie
Eucratideia
Baktrie
Kartuba
Turdetanové
Gadira
Nové Kartágo
Treverorum
Treveriové
Nemetocenna
Atrebáté
Nikomédie
Bithynie
Sinop
Pontus
Amaseia
Pontus
Trapezos
Trapézos
Tanais
Krym
Fanagorie
Krym
Panticapaeum
Krym
Eborakon
Briganté
Camulodunon
Icenové
Moridunon
Demétové
Iska
Dumnoniové
Eildon
Kaledonská konfederace
Eblana
Ebdaniové
Bam
Sagartie
Harmozie
Drangijána
Ibossim
Kartágo
Kart Hadašt
Kartágo
Numantie
Termesťané
Arse
Edetaniové
Gabala
Ardhan
Phasis
Kolchida
Mccheta
Kartli
Namnetum
Namnetové
Bibracte
Haeduové
Cenabum
Karnuté
Kath
Chórezm
Amul
Dahae
Tarsus
Seleukovci
Salamis
Kypr
Side
Kypr
Medhlan
Insubrové
Genua
Ligurie
Patavium
Venetové
Alalie
Etruská liga
Karalis
Kartágo
Petrodava
Bastarnové
Malva
Getové
Sarmizegetusa
Apulijci
Mazaca
Kappadokie
Samosata
Kappadokie
Ancyra
Galacie
Ikonium
Sardy
Pura
Drangijána
Oraea
Drangijána
Bagacum
Nerviové
Vesontio
Sequaniové
Athény
Athény
Hierapytna
Knóssos
Sparta
Sparta
Casurgis
Bójové
Istros
Bójové
Delminium
Daorsiové
Epidamnos
Ardijové
Iader
Dalmátové
Volterra
Etruská liga
Řím
Řím
Ariminum
Etruská liga
Neapol
Řím
Kyréna
Kyrenaika
Paraitonion
Kyrenaika
Augila
Nasamonové
Ammonium
Kyrenaika
Evora
Hispánští Keltové
Olisipo
Luzitánie
Apollónie
Epirus
Pella
Makedonie
Lárisa
Epirus
Flevum
Frísové
Tulifurdum
Cheruskové
Uburzis
Markomani
Cosentia
Řím
Brundisium
Řím
Lilybaeum
Kartágo
Syrakusy
Syrakusy
Migdol
Gaetulové
Dimmidi
Masaesylové
Iol
Nové Kartágo
Tingis
Nové Kartágo
Gazaca
Atropatené
Ekbatana
Atropatené
Rhaga
Persie
Hatra
Médie
Seleukeia
Médie
Charax
Médie
Edessa
Seleukovci
Charmuthas
Nabataea
Jeruzalém
Egypt
Petra
Egypt
Hegra
Nabataea
Singidunum
Skordiskové
Segestica
Breucijští
Akink
Eraviskové
Nisa
Parthie
Zadrakarta
Parthava
Hecatompylos
Parthava
Susia
Parthava
Súsy
Persie
Gor
Persie
Persepolis
Persie
Cydamus
Garamantové
Garama
Garamantové
Solokha
Královská Skythie
Samandar
Aorsoi
Olbia
Catiaroiové
Siracena
Sirakové
Tolosa
Volkové
Massalia
Massilia
Octuduron
Helvétové
Noreia
Noriové
Koria
Raetia
Mons Regius
Aestiové
Galic
Anartové
Tur
Budiniové
Gelonus
Roxolani
Sarai
Thyssagetové
Aktau
Masagetové
Belz
Lugiové
Budorgis
Lugiové
Ascaucalis
Gótové
Alabu
Kimbrové
Lupfurdum
Svébové
Rhougion
Rugiové
Palmýra
Seleukovci
Dura
Seleukovci
Týros
Seleukovci
Antiochie
Seleukovci
Brigantium
Galicie
Aracillum
Kantábrie
Tarraco
Cessetaniové
Terra Incognita
Antheia
Tylis
Navissos
Triballové
Odessos
Království Odrysů
Pulpudeva
Makedonie
Bukhara
Baktrie
Samarkand
Baktrie