menu
HomeDomů / Total War: Rome II / Gótové (Rozdělená říše)
Gótové (Rozdělená říše) Rozdělená říše

Gótové (Rozdělená říše)

Gótové patřili mezi řadu germánských kmenů, které odešly ze svých starobylých domovů. Dostali se až ke Krymu a Bosporu a dokonce dobyli i několik měst na pobřeží Černého moře. Odtud vyráželi k loupeživým výpravám do vesnic na pobřeží. Dosáhli Egejského moře a následně obrátili pozornost k Římu. V Bitvě u Naissu císař Claudius II. Gothicus s pomocí budoucího císaře Aureliána porazil Góty a přerušil tak sérii jejich úspěchů. Gótové byli sice poraženi, ale dobyvačný apetit jim časem vrátil nový vůdce Cannabaudes.

Gótové (Rozdělená říše)

Campaign Map

Gótové (Rozdělená říše)
Gótové (Rozdělená říše)

Faction Name

Gótové (Rozdělená říše)

Campaign

main_3c

Culture

rom_Barbarian

Subculture

sc_rom_germanic

Military Group

3c_gothi

Faction Group

3c_faction_group_germanic

Faction Group

Germánské kmeny Germánské kmeny
Germánské kmeny jsou obávanými nájezdníky, vynikajícími nočními válečníky a brutálními dobyvateli.
Kořistníci a nájezdníci: +150 % k příjmům z nájezdů a rabování
(NOT DISPLAYED) Pre-siege: battering ram
(NOT DISPLAYED) Enables settlement gates to pour boiling oil
(NOT DISPLAYED) Enables local recruitment of champions
(NOT DISPLAYED) Enables local recruitment of dignitaries
(NOT DISPLAYED) Pre-siege: siege tower
(NOT DISPLAYED) Enables local recruitment of spies
(NOT DISPLAYED) Pre-siege: tortoise
(stone walls only)
[NOT DISPLAYED] +3 k zabezpečení proti činnosti autoritativních záškodníků
[NOT DISPLAYED] +3 k zabezpečení proti činnosti vychytralých záškodníků
[NOT DISPLAYED] +3 k zabezpečení proti činnosti odhodlaných záškodníků
Noční děs: Může si vždy vybrat, že bude bojovat v noci

Political Parties

Klan černých koní Klan černých koní
PLACEHOLDER DESCRIPTION
Playable: False
Initial Power: 35
No Effect
Klan červeného orla Klan červeného orla
PLACEHOLDER DESCRIPTION
Playable: False
Initial Power: 35
No Effect
Klan stepních pánů Klan stepních pánů
PLACEHOLDER DESCRIPTION
Playable: False
Initial Power: 35
No Effect
Klan obřích jelenů Klan obřích jelenů
PLACEHOLDER DESCRIPTION
Playable: False
Initial Power: 35
No Effect
Klan zlatých zvířat Klan zlatých zvířat
PLACEHOLDER DESCRIPTION
Playable: False
Initial Power: 35
No Effect
Klan dřevěného luku Klan dřevěného luku
PLACEHOLDER DESCRIPTION
Playable: False
Initial Power: 35
No Effect
Gótové Gótové
PLACEHOLDER DESCRIPTION
Playable: True
Initial Power: 35
Čepele předků: Zbraně úrovně I pro naverbované jednotky vyzbrojené meči
Jezdectví: -20 % k nákladům na naverbování všech jízdních jednotek
[NOT DISPLAYED] trvale dodává bohatství pouze hlavnímu městu frakce / rozsah: frakce
Velitel
160 Greutungští elitní kopiníci
Greutungští elitní kopiníci
(3c_Goth_Greuthungi_Elite_Spears_commander)
pěchota s kopími
80 Greutungští jízdní kopiníci
Greutungští jízdní kopiníci
(3c_Goth_Greuthungi_Lancers_commander)
útočná jízda
80 Greutungská urozená jízda
Greutungská urozená jízda
(3c_Goth_Greuthungi_Noble_Cavalry_commander)
kontaktní jízda
160 Tervingští přísežníci
Tervingští přísežníci
(3c_Goth_Tervingi_Oathsworn_commander)
kontaktní pěchota
kontaktní pěchota
160 Obrnění germánští šermíři
Obrnění germánští šermíři
(3c_Ger_Armoured_Germanic_Swordsmen)
kontaktní pěchota
160 Germánská banda
Germánská banda
(3c_Ger_Germanic_Band)
kontaktní pěchota
160 Gótští sekerníci
Gótští sekerníci
(3c_Goth_Gothic_Axe_Warriors)
kontaktní pěchota
160 Gótští bojovníci s falxem
Gótští bojovníci s falxem
(3c_Goth_Gothic_Falxmen)
kontaktní pěchota
160 Gótská válečná banda
Gótská válečná banda
(3c_Goth_Gothic_Warband)
kontaktní pěchota
160 Tervingští přísežníci
Tervingští přísežníci
(3c_Goth_Tervingi_Oathsworn)
kontaktní pěchota
160 Tervingští přísežníci
Tervingští přísežníci
(3c_Goth_Tervingi_Oathsworn_commander)
kontaktní pěchota
160 Tervingští válečníci
Tervingští válečníci
(3c_Goth_Tervingi_Warriors)
kontaktní pěchota
střelecká pěchota
120 Germánští lovci
Germánští lovci
(3c_Ger_Germanic_Hunters)
střelecká pěchota
120 Germánští vrhači
Germánští vrhači
(3c_Ger_Germanic_Hurlers)
střelecká pěchota
120 Elitní gótští lučištníci
Elitní gótští lučištníci
(3c_Goth_Elite_Gothic_Archers)
střelecká pěchota
120 Gótští lučištníci
Gótští lučištníci
(3c_Goth_Gothic_Archers)
střelecká pěchota
120 Gótští zbojníci
Gótští zbojníci
(3c_Goth_Gothic_Brigands)
střelecká pěchota
120 Gótští prakovníci
Gótští prakovníci
(3c_Goth_Gothic_Slingers)
střelecká pěchota
pěchota s píkami
160 Germánské píky
Germánské píky
(3c_Ger_Germanic_Pikes)
pěchota s píkami
160 Gótští pikenýři
Gótští pikenýři
(3c_Goth_Gothic_Pikemen)
pěchota s píkami
pěchota s kopími
160 Germánští mistři s kopím
Germánští mistři s kopím
(3c_Ger_Germanic_Spear_Masters)
pěchota s kopími
160 Germánští kopiníci
Germánští kopiníci
(3c_Ger_Germanic_Spearmen)
pěchota s kopími
160 Odvedenci s kopím
Odvedenci s kopím
(3c_Ger_Spear_Levy)
pěchota s kopími
160 Gótské kopinice
Gótské kopinice
(3c_Goth_Gothic_Spearwomen)
pěchota s kopími
160 Greutungští elitní kopiníci
Greutungští elitní kopiníci
(3c_Goth_Greuthungi_Elite_Spears)
pěchota s kopími
160 Greutungští elitní kopiníci
Greutungští elitní kopiníci
(3c_Goth_Greuthungi_Elite_Spears_commander)
pěchota s kopími
kontaktní jízda
80 Taifaliská jízda
Taifaliská jízda
(3c_Ala_Taifali_Cavalry)
kontaktní jízda
80 Germánská jízda
Germánská jízda
(3c_Ger_Germanic_Horsemen)
kontaktní jízda
80 Germánská banda na koních
Germánská banda na koních
(3c_Ger_Germanic_Mounted_Warband)
kontaktní jízda
80 Greutungská urozená jízda
Greutungská urozená jízda
(3c_Goth_Greuthungi_Noble_Cavalry)
kontaktní jízda
80 Greutungská urozená jízda
Greutungská urozená jízda
(3c_Goth_Greuthungi_Noble_Cavalry_commander)
kontaktní jízda
střelecká jízda
80 Germánští jízdní harcovníci
Germánští jízdní harcovníci
(3c_Ger_Germanic_Horse_Skirmishers)
střelecká jízda
80 Gótští jízdní zbojníci
Gótští jízdní zbojníci
(3c_Goth_Gothic_Mounted_Brigands)
střelecká jízda
80 Gótští noční jezdci
Gótští noční jezdci
(3c_Goth_Gothic_Night_Riders)
střelecká jízda
útočná jízda
80 Gótští jízdní kopiníci
Gótští jízdní kopiníci
(3c_Goth_Gothic_Lancers)
útočná jízda
80 Greutungští jízdní kopiníci
Greutungští jízdní kopiníci
(3c_Goth_Greuthungi_Lancers)
útočná jízda
80 Greutungští jízdní kopiníci
Greutungští jízdní kopiníci
(3c_Goth_Greuthungi_Lancers_commander)
útočná jízda
obranná artilerie
40 Obří germánská balista
Obří germánská balista
(3c_Ger_Giant_Ballista)
obranná artilerie
40 Škorpión na germánské baště
Škorpión na germánské baště
(3c_Ger_Scorpion_Bastion)
obranná artilerie
polní artilerie
40 Germánská balista
Germánská balista
(3c_Ger_Ballista)
polní artilerie
40 Balista na germánské baště
Balista na germánské baště
(3c_Ger_Ballista_Bastion)
polní artilerie
40 Germánský škorpión
Germánský škorpión
(3c_Ger_Cheiroballistra)
polní artilerie
40 Těžký germánský katapult
Těžký germánský katapult
(3c_Ger_Large_Onager)
polní artilerie
40 Germánský katapult
Germánský katapult
(3c_Ger_Onager)
polní artilerie
40 Katapult na germánské baště
Katapult na germánské baště
(3c_Ger_Onager_Bastion)
polní artilerie
zvláštní jednotka
40 Divocí psi
Divocí psi
(3c_Ger_Savage_Dogs)
zvláštní jednotka
Admirál
120 Těžká nájezdnická loď - Obrnění germánští šermíři
Těžká nájezdnická loď - Obrnění germánští šermíři
(3c_Goth_Heavy_Assault_Raider_commander)
kontaktní loď
100 Střední střelecká nájezdnická loď - Gótští lučištníci
Střední střelecká nájezdnická loď - Gótští lučištníci
(3c_Goth_Medium_Missile_Raider_commander)
střelecká loď
kontaktní loď
80 Útočná nájezdnická loď - Germánská banda
Útočná nájezdnická loď - Germánská banda
(3c_Goth_Assault_Raider)
kontaktní loď
120 Těžká nájezdnická loď - Obrnění germánští šermíři
Těžká nájezdnická loď - Obrnění germánští šermíři
(3c_Goth_Heavy_Assault_Raider)
kontaktní loď
120 Těžká nájezdnická loď - Obrnění germánští šermíři
Těžká nájezdnická loď - Obrnění germánští šermíři
(3c_Goth_Heavy_Assault_Raider_commander)
kontaktní loď
100 Střední útočná nájezdnická loď - Gótská válečná banda
Střední útočná nájezdnická loď - Gótská válečná banda
(3c_Goth_Medium_Assault_Raider)
kontaktní loď
střelecká loď
100 Střední střelecká nájezdnická loď - Gótští lučištníci
Střední střelecká nájezdnická loď - Gótští lučištníci
(3c_Goth_Medium_Missile_Raider)
střelecká loď
100 Střední střelecká nájezdnická loď - Gótští lučištníci
Střední střelecká nájezdnická loď - Gótští lučištníci
(3c_Goth_Medium_Missile_Raider_commander)
střelecká loď
80 Střelecká nájezdnická loď - Germánští vrhači
Střelecká nájezdnická loď - Germánští vrhači
(3c_Goth_Missile_Raider)
střelecká loď
Athény
Řím (Rozdělená říše)
Gortyna
Řím (Rozdělená říše)
Sparta
Řím (Rozdělená říše)
Alexandrie
Egypt (Rozdělená říše)
Diospolis
Egypt (Rozdělená říše)
Memfis
Egypt (Rozdělená říše)
Myos Hormos
Egypt (Rozdělená říše)
Aksum
Axum (Rozdělená říše)
Meroe
Meroe (Rozdělená říše)
Ptolemais Theron
Blemyové (Rozdělená říše)
Kartágo
Řím (Rozdělená říše)
Hadrumentum
Řím (Rozdělená říše)
Leptis Magna
Řím (Rozdělená říše)
Makomades
Řím (Rozdělená říše)
Burdigala
Galský Řím (Rozdělená říše)
Gergovia
Galský Řím (Rozdělená říše)
Limonum
Galský Řím (Rozdělená říše)
Eudémon
Himyarové (Rozdělená říše)
Maas-gat
Maskat (Rozdělená říše)
Marib
Sába (Rozdělená říše)
Adummatu
Lachmovci (Rozdělená říše)
Gerrha
Gerrhea (Rozdělená říše)
Jatrib
Ma'In (Rozdělená říše)
Amul
Margiana (Rozdělená říše)
Artakoana
Margiana (Rozdělená říše)
Merv
Margiana (Rozdělená říše)
Arsamosata
Arménie (Rozdělená říše)
Artaxa
Arménie (Rozdělená říše)
Carana
Arménie (Rozdělená říše)
Tigranocerta
Arménie (Rozdělená říše)
Efez
Lýdie (Rozdělená říše)
Pergamon
Lýdie (Rozdělená říše)
Pessinus
Lýdie (Rozdělená říše)
Rhodos
Lýdie (Rozdělená říše)
Baktrie
Baktrie (Rozdělená říše)
Eukratides
Baktrie (Rozdělená říše)
Kapisa
Baktrie (Rozdělená říše)
Kordoba
Lusitánie (Rozdělená říše)
Gades
Lusitánie (Rozdělená říše)
Toletum
Přední Hispánie (Rozdělená říše)
Nemecatum
Galský Řím (Rozdělená říše)
Treverorum
Galský Řím (Rozdělená říše)
Amasie
Lýdie (Rozdělená říše)
Nikomédie
Lýdie (Rozdělená říše)
Sinop
Lýdie (Rozdělená říše)
Trapezos
Lýdie (Rozdělená říše)
Panticapaeum
Bosporové (Rozdělená říše)
Fanagorie
Bosporové (Rozdělená říše)
Tanais
Bosporové (Rozdělená říše)
Kamulodunum
Británie (Rozdělená říše)
Isca
Británie (Rozdělená říše)
Mordiunon
Británie (Rozdělená říše)
Sleaford
Británie (Rozdělená říše)
Bam
Sasánovci (Rozdělená říše)
Harmozie
Sasánovci (Rozdělená říše)
Gabala
Ardan (Rozdělená říše)
Mtsketa
Kartliové (Rozdělená říše)
Fasis
Kolchida (Rozdělená říše)
Akur
Dahájové (Rozdělená říše)
Aktau
Dahájové (Rozdělená říše)
Janov
Římští uzurpátoři (Rozdělená říše)
Mediolanum
Římští uzurpátoři (Rozdělená říše)
Patavium
Římští uzurpátoři (Rozdělená říše)
Alerie
Římští uzurpátoři (Rozdělená říše)
Karalis
Římští uzurpátoři (Rozdělená říše)
Pelendava
Roxolanové (Rozdělená říše)
Petrodava
Gótové (Rozdělená říše)
Piskul
Roxolanové (Rozdělená říše)
Zarmizegetusa
Řím (Rozdělená říše)
Ankara
Galatie (Rozdělená říše)
Ikonium
Galatie (Rozdělená říše)
Mazaka
Galatie (Rozdělená říše)
Side
Galatie (Rozdělená říše)
Bibrakte
Galský Řím (Rozdělená říše)
Cenabum
Galský Řím (Rozdělená říše)
Darioritum
Galský Řím (Rozdělená říše)
Juliobana
Galský Řím (Rozdělená říše)
Orea
Sakastánci (Rozdělená říše)
Frada
Sakastánci (Rozdělená říše)
Pura
Sakastánci (Rozdělená říše)
Bavay
Galský Řím (Rozdělená říše)
Vesonto
Galský Řím (Rozdělená říše)
Bergium
Alemanové (Rozdělená říše)
Budorgis
Markomani (Rozdělená říše)
Dunaj
Kvádové (Rozdělená říše)
Ibossim
Přední Hispánie (Rozdělená říše)
Nové Kartágo
Přední Hispánie (Rozdělená říše)
Numantie
Přední Hispánie (Rozdělená říše)
Saguntum
Přední Hispánie (Rozdělená říše)
Dyrrachium
Řím (Rozdělená říše)
Narona
Řím (Rozdělená říše)
Salona
Řím (Rozdělená říše)
Beneventum
Římští uzurpátoři (Rozdělená říše)
Brundisium
Římští uzurpátoři (Rozdělená říše)
Kosentie
Římští uzurpátoři (Rozdělená říše)
Jeruzalém
Palmýra (Rozdělená říše)
Salamis
Palmýra (Rozdělená říše)
Tyros
Palmýra (Rozdělená říše)
Ariminium
Římští uzurpátoři (Rozdělená říše)
Arretium
Římští uzurpátoři (Rozdělená říše)
Askulum
Římští uzurpátoři (Rozdělená říše)
Řím
Římští uzurpátoři (Rozdělená říše)
Ammonium
Egypt (Rozdělená říše)
Augila
Nasamoni (Rozdělená říše)
Cyrene
Řím (Rozdělená říše)
Paraitonion
Egypt (Rozdělená říše)
Arsenium
Vandalové (Rozdělená říše)
Karrodunum
Vandalové (Rozdělená říše)
Grinev
Buriové (Rozdělená říše)
Oblin
Nahanarvaliové (Rozdělená říše)
Ebora
Lusitánie (Rozdělená říše)
Olisipo
Lusitánie (Rozdělená říše)
Apollónie
Řím (Rozdělená říše)
Farsalos
Řím (Rozdělená říše)
Thessaloniki
Řím (Rozdělená říše)
Flevium
Frankové (Rozdělená říše)
Treva
Sasové (Rozdělená říše)
Tulifurdum
Langobardi (Rozdělená říše)
Rutubis
Maurové (Rozdělená říše)
Siga
Mauretánie (Rozdělená říše)
Tingis
Mauretánie (Rozdělená říše)
Arsakie
Sasánovci (Rozdělená říše)
Ekbatana
Médie (Rozdělená říše)
Gazaka
Médie (Rozdělená říše)
Fraaspa
Médie (Rozdělená říše)
Charax
Sasánovci (Rozdělená říše)
Ktesifon
Sasánovci (Rozdělená říše)
Edessa
Palmýra (Rozdělená říše)
Hatra
Sasánovci (Rozdělená říše)
Charmutas
Nabataea (Rozdělená říše)
Hegra
Nabataea (Rozdělená říše)
Petra
Palmýra (Rozdělená říše)
Massilia
Galský Řím (Rozdělená říše)
Narbo
Galský Řím (Rozdělená říše)
Tolosa
Galský Řím (Rozdělená říše)
Capsa
Numidie (Rozdělená říše)
Cirta
Numidie (Rozdělená říše)
Dimmidi
Numidie (Rozdělená říše)
Iol
Numidie (Rozdělená říše)
Dura
Palmýra (Rozdělená říše)
Palmýra
Palmýra (Rozdělená říše)
Akvinkum
Řím (Rozdělená říše)
Segestika
Řím (Rozdělená říše)
Singidun
Řím (Rozdělená říše)
Hekatompylos
Sasánovci (Rozdělená říše)
Nisa
Sasánovci (Rozdělená říše)
Susie
Sasánovci (Rozdělená říše)
Zadrakata
Sasánovci (Rozdělená říše)
Gor
Sasánovci (Rozdělená říše)
Persepolis
Sasánovci (Rozdělená říše)
Susa
Sasánovci (Rozdělená říše)
Cydamus
Garamantie (Rozdělená říše)
Garama
Garamantie (Rozdělená říše)
Eilodon
Kaledonci (Rozdělená říše)
Elbana
Ebdanové (Rozdělená říše)
Stanwick
Británie (Rozdělená říše)
Kelheim
Galský Řím (Rozdělená říše)
Korie
Galský Řím (Rozdělená říše)
Noreia
Řím (Rozdělená říše)
Oktoduris
Galský Řím (Rozdělená říše)
Melgunov
Gótové (Rozdělená říše)
Olbie
Gótové (Rozdělená říše)
Soloka
Heruliové (Rozdělená říše)
Gelonus
Alani (Rozdělená říše)
Samandar
Alani (Rozdělená říše)
Sarai
Iastové (Rozdělená říše)
Siracena
Alani (Rozdělená říše)
Agrigentum
Římští uzurpátoři (Rozdělená říše)
Panormus
Římští uzurpátoři (Rozdělená říše)
Syrakusy
Římští uzurpátoři (Rozdělená říše)
Kalankorum
Semnoni (Rozdělená říše)
Pelplin
Rugiové (Rozdělená říše)
Setidava
Burgundové (Rozdělená říše)
Virunium
Variniové (Rozdělená říše)
Antioch
Palmýra (Rozdělená říše)
Samosata
Palmýra (Rozdělená říše)
Tarsus
Palmýra (Rozdělená říše)
Tapsakus
Palmýra (Rozdělená říše)
Aracillum
Přední Hispánie (Rozdělená říše)
Brigantium
Lusitánie (Rozdělená říše)
Tarrako
Přední Hispánie (Rozdělená říše)
Terra Incognita
Antea
Řím (Rozdělená říše)
Naissos
Řím (Rozdělená říše)
Oděsa
Řím (Rozdělená říše)
Pulpudeva
Řím (Rozdělená říše)
Buchara
Chórezm (Rozdělená říše)
Marakanda
Baktrie (Rozdělená říše)