menu
HomeDomů / Total War: Rome II / Kartágo (Hannibal před branami)
Kartágo (Hannibal před branami) Hannibal před branami

Kartágo (Hannibal před branami)

Píše se rok 218 př. n. l. Před dvaceti lety bylo oslňující kartaginské město Římany v první punské válce sraženo na kolena. Obávaných kartaginských vojsk v Ibérii se nyní ujímá slibný velitel Hannibal, odvěký zapřisáhlý nepřítel Říma. Jeho cíl? Vrátit Kartágo na výsluní a zlomit Římanům ve Středomoří vaz. Hannibal obsazuje Římu nakloněné město Saguntum a zažehává tak plameny druhé punské války. Války, která má skončit úplně jinak než ta první! Nečekaným úderem prokazuje Hannibal své strategické nadání, ale aby zvítězil, bude potřebovat všechen svůj um. Cesta z Kartága za úplným vítězstvím bude trnitá, a mají-li Hannibalova vojska Římany zničit, musejí táhnout za jeden provaz!

Kartágo (Hannibal před branami)

Campaign Map

Kartágo (Hannibal před branami)
Kartágo (Hannibal před branami)

Faction Name

Kartágo (Hannibal před branami)

Campaign

main_punic

Culture

rom_Hellenistic

Subculture

sc_rom_carthaginian

Military Group

carthaginian

Faction Group

pun_faction_group_carthage

Faction Group

Kartágo Kartágo
Kartágo bylo kdysi fénickou obchodní kolonií. Teď je to samostatná obchodní a námořní velmoc.
[NOT DISPLAYED] +3 k zabezpečení proti činnosti autoritativních záškodníků
[NOT DISPLAYED] +3 k zabezpečení proti činnosti vychytralých záškodníků
[NOT DISPLAYED] +3 k zabezpečení proti činnosti odhodlaných záškodníků
Žoldácké armády: -25 % k nákladům na udržování žoldnéřských jednotek
Odkaz fénického obchodu: +15 % k příjmům ze všech obchodních budov

Political Parties

Dynastie Barků Dynastie Barků
Tento významný kartaginský rod je pojmenován po slavném, neporaženém veliteli Hamilkaru Barkovi, neboli "blesku". Členové rodu brojili proti římské rozpínavosti.
Playable: True
Initial Power: 60
Strategické úsilí: +15 % k pohybovému dosahu všech vojsk a flotil
Velký nepřítel: Výrazný diplomatický postih při jednání s latinskými národy (kulturní averze).
[NOT DISPLAYED] trvale dodává bohatství pouze hlavnímu městu frakce / rozsah: frakce
Dynastie Hannonovců Dynastie Hannonovců
Tento sněm je senátem kartaginským, jeho členové jsou voleni z řad občanů. Zároveň jsou radou magistrátů.
Playable: False
Initial Power: 40
No Effect
Dynastie Magonovců Dynastie Magonovců
Tato rada slouží jako volený senát Kartága, sestavený z jeho občanů. Pracuje zároveň jako rada magistrátních úředníků.
Playable: False
Initial Power: 40
No Effect
Strana vlastníků půdy Strana vlastníků půdy
Tato rada slouží jako volený senát Kartága, sestavený z jeho občanů. Pracuje zároveň jako rada magistrátních úředníků.
Playable: False
Initial Power: 40
No Effect
Námořní strana Námořní strana
Tato rada slouží jako volený senát Kartága, sestavený z jeho občanů. Pracuje zároveň jako rada magistrátních úředníků.
Playable: False
Initial Power: 40
No Effect
Konzervativní strana Konzervativní strana
Tato rada slouží jako volený senát Kartága, sestavený z jeho občanů. Pracuje zároveň jako rada magistrátních úředníků.
Playable: False
Initial Power: 40
No Effect
Populistická strana Populistická strana
Tato rada slouží jako volený senát Kartága, sestavený z jeho občanů. Pracuje zároveň jako rada magistrátních úředníků.
Playable: False
Initial Power: 40
No Effect
Velitel
24 Afričtí váleční sloni
Afričtí váleční sloni
(Afr_War_Elephants)
jednotka slonů
40 Velitelova osobní stráž
Velitelova osobní stráž
(Car_General)
velitelská jednotka
velitelská jednotka
40 Velitelova osobní stráž
Velitelova osobní stráž
(Car_General)
velitelská jednotka
kontaktní pěchota
160 Libyjská pěchota
Libyjská pěchota
(Car_Libyan_Infantry)
kontaktní pěchota
120 Dav
Dav
(Car_Mob)
kontaktní pěchota
střelecká pěchota
120 Libyjští oštěpáři
Libyjští oštěpáři
(Car_Libyan_Javelin)
střelecká pěchota
120 Libyjští peltasté
Libyjští peltasté
(Car_Libyan_Peltasts)
střelecká pěchota
pěchota s píkami
160 Afričtí pikenýři
Afričtí pikenýři
(Car_African_Pike)
pěchota s píkami
pěchota s kopími
160 Občanská domobrana
Občanská domobrana
(Car_Citizen_Militia)
pěchota s kopími
160 Kartaginští hoplité
Kartaginští hoplité
(Car_Hoplites)
pěchota s kopími
160 Pozdní karataginští hoplité
Pozdní karataginští hoplité
(Car_Late_Hoplites)
pěchota s kopími
160 Pozdní libyjští hoplité
Pozdní libyjští hoplité
(Car_Late_Libyan_Hoplites)
pěchota s kopími
160 Libyjští hoplité
Libyjští hoplité
(Car_Libyan_Hoplites)
pěchota s kopími
160 Svatý oddíl
Svatý oddíl
(Car_Sacred_Band)
pěchota s kopími
kontaktní jízda
80 Kartaginská jízda
Kartaginská jízda
(Car_Cav)
kontaktní jízda
útočná jízda
80 Urození jezdci
Urození jezdci
(Car_Noble_Cav)
útočná jízda
jednotka slonů
12 Afričtí sloni
Afričtí sloni
(Afr_Elephants)
jednotka slonů
24 Afričtí váleční sloni
Afričtí váleční sloni
(Afr_War_Elephants)
jednotka slonů
obranná artilerie
40 Obří kartáginská balista
Obří kartáginská balista
(Car_Giant_Ballista)
obranná artilerie
40 Kartáginský polybolos
Kartáginský polybolos
(Car_Polybolos)
obranná artilerie
40 Škorpión na kartáginské baště
Škorpión na kartáginské baště
(Car_Scorpion_Bastion)
obranná artilerie
40 Kartáginský škorpión (obranný)
Kartáginský škorpión (obranný)
(Car_Scorpion)
obranná artilerie
polní artilerie
40 Balista na kartáginské baště
Balista na kartáginské baště
(Car_Ballista_Bastion)
polní artilerie
40 Kartáginská balista
Kartáginská balista
(Car_Ballista)
polní artilerie
40 Kartáginský škorpión
Kartáginský škorpión
(Car_Cheiroballistra)
polní artilerie
40 Těžký kartáginský katapult
Těžký kartáginský katapult
(Car_Large_Onager)
polní artilerie
40 Katapult na kartáginské baště
Katapult na kartáginské baště
(Car_Onager_Bastion)
polní artilerie
40 Kartáginský katapult
Kartáginský katapult
(Car_Onager)
polní artilerie
40 Balista s nádobami s hady
Balista s nádobami s hady
(Car_Snake_Pot_Ballista)
polní artilerie
Admirál
120 Útočná tetréra - Kartaginští hoplité
Útočná tetréra - Kartaginští hoplité
(Car_Hoplites_Four)
kontaktní loď
140 Pentéra s věží - Libyjští oštěpáři
Pentéra s věží - Libyjští oštěpáři
(Car_Javelin_Five_Lft_Bow)
střelecká loď
180 Těžká heptéra s věží - Libyjští oštěpáři
Těžká heptéra s věží - Libyjští oštěpáři
(Car_Javelin_Seven_Scorpio_Hft)
střelecká loď
120 Útočná tetréra - Pozdní karataginští hoplité
Útočná tetréra - Pozdní karataginští hoplité
(Car_Late_Hoplites_Four)
kontaktní loď
kontaktní loď
120 Útočná tetréra - Kartaginští hoplité
Útočná tetréra - Kartaginští hoplité
(Car_Hoplites_Four)
kontaktní loď
60 Diéra se zápalnými nádobami - Libyjští hoplité
Diéra se zápalnými nádobami - Libyjští hoplité
(Car_Hoplites_Two_Fire_Pots)
kontaktní loď
60 Útočná diéra - Libyjští hoplité
Útočná diéra - Libyjští hoplité
(Car_Hoplites_Two)
kontaktní loď
120 Útočná tetréra - Pozdní karataginští hoplité
Útočná tetréra - Pozdní karataginští hoplité
(Car_Late_Hoplites_Four)
kontaktní loď
60 Diéra se zápalnými nádobami - Pozdní libyjští hoplité
Diéra se zápalnými nádobami - Pozdní libyjští hoplité
(Car_Late_Hoplites_Two_Fire_Pots)
kontaktní loď
60 Útočná diéra - Pozdní libyjští hoplité
Útočná diéra - Pozdní libyjští hoplité
(Car_Late_Hoplites_Two)
kontaktní loď
160 Útočná hexéra - Svatý oddíl
Útočná hexéra - Svatý oddíl
(Car_Sacred_Band_Six)
kontaktní loď
střelecká loď
140 Pentéra se škorpióny - Libyjští oštěpáři
Pentéra se škorpióny - Libyjští oštěpáři
(Car_Javelin_Five_Dbl_scorpio)
střelecká loď
140 Pentéra s věží - Libyjští oštěpáři
Pentéra s věží - Libyjští oštěpáři
(Car_Javelin_Five_Lft_Bow)
střelecká loď
140 Střelecká pentéra - Libyjští oštěpáři
Střelecká pentéra - Libyjští oštěpáři
(Car_Javelin_Five)
střelecká loď
80 Nájezdní hemiolia - Libyjští oštěpáři
Nájezdní hemiolia - Libyjští oštěpáři
(Car_Javelin_One_Halfer)
střelecká loď
180 Těžká heptéra s věží - Libyjští oštěpáři
Těžká heptéra s věží - Libyjští oštěpáři
(Car_Javelin_Seven_Scorpio_Hft)
střelecká loď
180 Střelecká heptéra - Libyjští oštěpáři
Střelecká heptéra - Libyjští oštěpáři
(Car_Javelin_Seven)
střelecká loď
80 Triéra se škorpióny - Libyjští oštěpáři
Triéra se škorpióny - Libyjští oštěpáři
(Car_Javelin_Three_Scorpio)
střelecká loď
80 Střelecká triéra - Libyjští oštěpáři
Střelecká triéra - Libyjští oštěpáři
(Car_Javelin_Three)
střelecká loď
100 Stíhací trihemiolia - Libyjští oštěpáři
Stíhací trihemiolia - Libyjští oštěpáři
(Car_Javelin_Two_Halfer)
střelecká loď
loď s artilerií
40 Pentéra s lehkou artilerií - Kartáginská balista (loď)
Pentéra s lehkou artilerií - Kartáginská balista (loď)
(Car_Ballista_Five)
loď s artilerií
40 Pentéra s artilerií - Kartáginský katapult (loď)
Pentéra s artilerií - Kartáginský katapult (loď)
(Car_Onager_Five)
loď s artilerií
Capsa
Massylové (Hannibal před branami)
Kartágo
Kartágo (Hannibal před branami)
Hadrumentum
Kartágo (Hannibal před branami)
Burdigala
Tarbellové (Hannibal před branami)
Iruna
Vaskonové (Hannibal před branami)
Libisosa
Oretánové (Hannibal před branami)
Numantie
Arevakové (Hannibal před branami)
Toletum
Karpetanové (Hannibal před branami)
Alalia
Řím (Hannibal před branami)
Karalis
Řím (Hannibal před branami)
Olbia
Řím (Hannibal před branami)
Arretium
Etruská liga (Hannibal před branami)
Pisae
Řím (Hannibal před branami)
Tarquinii
Etruská liga (Hannibal před branami)
Asturie
Asturové (Hannibal před branami)
Lugos
Galliciové (Hannibal před branami)
Pallantia
Vaccaei (Hannibal před branami)
Portus Amanum
Kantabrijci (Hannibal před branami)
Genua
Ligurie (Hannibal před branami)
Patavium
Venetové (Hannibal před branami)
Placentia
Bójové (Hannibal před branami)
Vercelum
Insubrové (Hannibal před branami)
Lugdunum
Allobrogové (Hannibal před branami)
Massilia
Massilia (Hannibal před branami)
Nemausus
Volkové (Hannibal před branami)
Tolosa
Volkové (Hannibal před branami)
Cissis
Cessetaniové (Hannibal před branami)
Emporion
Emporion (Hannibal před branami)
Ilerda
Ilergetové (Hannibal před branami)
Salduba
Ilerkavoni (Hannibal před branami)
Nové Kartágo
Kartágo (Hannibal před branami)
Ibossim
Kartágo (Hannibal před branami)
Ilici
Kartágo (Hannibal před branami)
Saguntum
Kartágo (Hannibal před branami)
Capua
Řím (Hannibal před branami)
Řím
Řím (Hannibal před branami)
Tarracina
Řím (Hannibal před branami)
Ebora
Celtikové (Hannibal před branami)
Helmantica
Vetonové (Hannibal před branami)
Olisipo
Lusitánové (Hannibal před branami)
Buxentum
Samnité (Hannibal před branami)
Croton
Řím (Hannibal před branami)
Tarentum
Řím (Hannibal před branami)
Thurii
Řím (Hannibal před branami)
Rutubis
Gaetulové (Hannibal před branami)
Siga
Masaesylové (Hannibal před branami)
Tingis
Kartágo (Hannibal před branami)
Volubilis
Maurové (Hannibal před branami)
Cirta
Massylové (Hannibal před branami)
Hippo Regius
Kartágo (Hannibal před branami)
Iol
Kartágo (Hannibal před branami)
Sitifi
Masaesylové (Hannibal před branami)
Barium
Samnité (Hannibal před branami)
Beneventum
Samnité (Hannibal před branami)
Sipontum
Samnité (Hannibal před branami)
Lilybaeum
Řím (Hannibal před branami)
Messana
Řím (Hannibal před branami)
Syrakusy
Syrakusy (Hannibal před branami)
Terra Incognita
Leptis Magna
Libye (Hannibal před branami)
Tacapae
Libye (Hannibal před branami)
Thenteos
Garamantové (Hannibal před branami)
Turris Tamalleni
Garamantové (Hannibal před branami)
Gades
Kartágo (Hannibal před branami)
Kartuba
Turdetanové (Hannibal před branami)
Ancona
Řím (Hannibal před branami)
Corfinium
Řím (Hannibal před branami)
Pisaurum
Řím (Hannibal před branami)
Spoletium
Etruská liga (Hannibal před branami)