menu
HomeDomů / Total War: Rome II / Tylis
Tylis Velká kampaň

Tylis

Tylisané byli součástí velké keltské hordy, která se počátkem 3. století př. n. l. prohnala Řeckem. Ta sice dosáhla několika brzkých úspěchů, ale díky Aitólskému spolku v čele s Antigonem Gonatem se ji nakonec podařilo odrazit. Zbytek hordy se poté přesunul do sousední Thrákie, kde se opevnil v nově založeném městě Tylis. Zpočátku sice přežili jen díky nájezdům na okolní země, teď se však Tylis rozhodl, že má na víc. Všude kolem jsou velmi agresivní thrácké kmeny, a těm je potřeba ukázat, že tu jejich keltští sousedi už zůstanou!

Tylis

Campaign Map

Tylis
Tylis

Faction Name

Tylis

Campaign

main_rome

Culture

rom_Barbarian

Subculture

sc_rom_celtic

Military Group

tylis

Faction Group

rom_faction_group_daco_thracian

Faction Group

Balkánské kmeny Balkánské kmeny
Balkánské kmeny si svou drsnou pověst zaslouží.
[NOT DISPLAYED] +2 k zabezpečení proti činnosti autoritativních záškodníků
[NOT DISPLAYED] +3 k zabezpečení proti činnosti vychytralých záškodníků
[NOT DISPLAYED] +4 k zabezpečení proti činnosti odhodlaných záškodníků
Příslib kořist: -50 % k ceně najímání žoldáků
Překotná tažení: +50 % k nákladům na údržbu žoldáků

Political Parties

Klan rozzuřených zvířat Klan rozzuřených zvířat
Náčelníci jsou ti nejmoudřejší, nejzkušenější Keltové z Tylis, schopní vládnout nebo poradit, je-li to potřeba.
Playable: False
Initial Power: 45
No Effect
Kmen mořských koní Kmen mořských koní
Náčelníci jsou ti nejmoudřejší, nejzkušenější Keltové z Tylis, schopní vládnout nebo poradit, je-li to potřeba.
Playable: False
Initial Power: 45
No Effect
Klan horských válečníků Klan horských válečníků
Náčelníci jsou ti nejmoudřejší, nejzkušenější Keltové z Tylis, schopní vládnout nebo poradit, je-li to potřeba.
Playable: False
Initial Power: 45
No Effect
Klan železné sekery Klan železné sekery
Náčelníci jsou ti nejmoudřejší, nejzkušenější Keltové z Tylis, schopní vládnout nebo poradit, je-li to potřeba.
Playable: False
Initial Power: 45
No Effect
Tylové Tylové
Tylis je keltské město, obývané lidmi, kteří se na Balkáně usadili po Brennově invazi v roce 280 př. n. l. Přežili zde převážně díky nájezdům na okolní kraje a je zřejmé, že pomýšlejí na územní výboje. Rada starších jsou jejich nejmoudřejší lidé.
Playable: True
Initial Power: 55
[NOT DISPLAYED] trvale dodává bohatství pouze hlavnímu městu frakce / rozsah: frakce
Život na ostří meče: +2 zkušeností pro pěchotní rekruty
Plenitelé: +150 % k příjmům z rabování
Klan válečných koní Klan válečných koní
Náčelníci jsou ti nejmoudřejší, nejzkušenější Keltové z Tylis, schopní vládnout nebo poradit, je-li to potřeba.
Playable: False
Initial Power: 45
No Effect
Klan dřevěného štítu Klan dřevěného štítu
Náčelníci jsou ti nejmoudřejší, nejzkušenější Keltové z Tylis, schopní vládnout nebo poradit, je-li to potřeba.
Playable: False
Initial Power: 45
No Effect
Velitel
80 Urozená jízda
Urozená jízda
(Cel_Noble_Horse)
kontaktní jízda
160 Přísežníci
Přísežníci
(Cel_Oathsworn)
kontaktní pěchota
kontaktní pěchota
160 Galsko-thrácká pěchota
Galsko-thrácká pěchota
(Cel_Gallo_Thracian_Infantry)
kontaktní pěchota
160 Přísežníci
Přísežníci
(Cel_Oathsworn)
kontaktní pěchota
160 Kmenoví válečníci
Kmenoví válečníci
(Cel_Tribal_Warriors)
kontaktní pěchota
160 Keltští válečníci
Keltští válečníci
(Cel_Warriors)
kontaktní pěchota
160 Thráčtí válečníci
Thráčtí válečníci
(Thr_Warriors)
kontaktní pěchota
střelecká pěchota
120 Keltští harcovníci
Keltští harcovníci
(Cel_Skirm)
střelecká pěchota
120 Keltští prakovníci
Keltští prakovníci
(Cel_Slingers)
střelecká pěchota
pěchota s kopími
160 Svobodní odvedenci
Svobodní odvedenci
(Cel_Levy_Freemen)
pěchota s kopími
160 Bojovníci s kopím
Bojovníci s kopím
(Cel_Spear_Warriors)
pěchota s kopími
160 Keltští kmenoví válečníci
Keltští kmenoví válečníci
(Cel_Tribesmen)
pěchota s kopími
kontaktní jízda
80 Lehká jízda
Lehká jízda
(Cel_Light_Horse)
kontaktní jízda
80 Urozená jízda
Urozená jízda
(Cel_Noble_Horse)
kontaktní jízda
střelecká jízda
80 Nájezdníci na koních
Nájezdníci na koních
(Cel_Raiding_Horsemen)
střelecká jízda
obranná artilerie
40 Obří dácká balista
Obří dácká balista
(Dac_Giant_Ballista)
obranná artilerie
40 Škorpión na dácké baště
Škorpión na dácké baště
(Dac_Scorpion_Bastion)
obranná artilerie
40 Dácký škorpión (obranný)
Dácký škorpión (obranný)
(Dac_Scorpion)
obranná artilerie
polní artilerie
40 Balista na dácké baště
Balista na dácké baště
(Dac_Ballista_Bastion)
polní artilerie
40 Dácká balista
Dácká balista
(Dac_Ballista)
polní artilerie
40 Těžký dácký katapult
Těžký dácký katapult
(Dac_Large_Onager)
polní artilerie
40 Katapult na dácké baště
Katapult na dácké baště
(Dac_Onager_Bastion)
polní artilerie
40 Dácký katapult
Dácký katapult
(Dac_Onager)
polní artilerie
Admirál
120 Těžká nájezdnická loď - Přísežníci
Těžká nájezdnická loď - Přísežníci
(Cel_Oathsworn_Heavy_Raider)
kontaktní loď
100 Střední střelecká nájezdnická loď - Keltští prakovníci
Střední střelecká nájezdnická loď - Keltští prakovníci
(Cel_Slingers_Medium_Raider)
střelecká loď
kontaktní loď
120 Těžká nájezdnická loď - Přísežníci
Těžká nájezdnická loď - Přísežníci
(Cel_Oathsworn_Heavy_Raider)
kontaktní loď
120 Perská útočná tetréra - Bojovníci s kopím
Perská útočná tetréra - Bojovníci s kopím
(Cel_Spear_Warriors_Four)
kontaktní loď
80 Útočná nájezdnická loď - Keltští kmenoví válečníci
Útočná nájezdnická loď - Keltští kmenoví válečníci
(Cel_Tribesmen_Raider)
kontaktní loď
100 Střední útočná nájezdnická loď - Keltští válečníci
Střední útočná nájezdnická loď - Keltští válečníci
(Cel_Warriors_Medium_Raider)
kontaktní loď
střelecká loď
80 Střelecká nájezdnická loď - Keltští harcovníci
Střelecká nájezdnická loď - Keltští harcovníci
(Cel_Skirm_Raider)
střelecká loď
140 Řecká pentéra se střelci - Keltští prakovníci
Řecká pentéra se střelci - Keltští prakovníci
(Cel_Slingers_Five)
střelecká loď
100 Střední střelecká nájezdnická loď - Keltští prakovníci
Střední střelecká nájezdnická loď - Keltští prakovníci
(Cel_Slingers_Medium_Raider)
střelecká loď
Myos Hormos
Egypt
Memfis
Egypt
Alexandrie
Egypt
Diospolis
Egypt
Thapsus
Libye
Macomades
Libye
Leptis Magna
Libye
Kartágo
Kartágo
Aksum
Axum
Meroe
Meroe
Ptolemais Theron
Blemyové
Burdigala
Akvitáni
Nemossos
Arvernové
Lemonum
Piktonové
Eudaemon
Himjar
Maskat
Maskat
Marib
Sába
Gerrha
Gerrha
Adummatu
Kedarité
Yathrib
Ma'in
Alexandria Arachosia
Arachosie
Kapisene
Arachosie
Artacoana
Arie
Phrada
Sagartie
Merv
Arie
Armavir
Arménie
Tushpa
Arménie
Arsamosata
Arménie
Efez
Sardy
Pergamon
Pergamon
Pessinus
Sardy
Rhodos
Rhodos
Baktra
Baktrie
Eucratideia
Baktrie
Kartuba
Turdetanové
Gadira
Nové Kartágo
Treverorum
Treveriové
Nemetocenna
Atrebáté
Nikomédie
Bithynie
Sinop
Pontus
Amaseia
Pontus
Trapezos
Trapézos
Tanais
Krym
Fanagorie
Krym
Panticapaeum
Krym
Eborakon
Briganté
Camulodunon
Icenové
Moridunon
Demétové
Iska
Dumnoniové
Eildon
Kaledonská konfederace
Eblana
Ebdaniové
Bam
Sagartie
Harmozie
Drangijána
Ibossim
Kartágo
Kart Hadašt
Kartágo
Numantie
Termesťané
Arse
Edetaniové
Gabala
Ardhan
Phasis
Kolchida
Mccheta
Kartli
Namnetum
Namnetové
Bibracte
Haeduové
Cenabum
Karnuté
Kath
Chórezm
Amul
Dahae
Tarsus
Seleukovci
Salamis
Kypr
Side
Kypr
Medhlan
Insubrové
Genua
Ligurie
Patavium
Venetové
Alalie
Etruská liga
Karalis
Kartágo
Petrodava
Bastarnové
Malva
Getové
Sarmizegetusa
Apulijci
Mazaca
Kappadokie
Samosata
Kappadokie
Ancyra
Galacie
Ikonium
Sardy
Pura
Drangijána
Oraea
Drangijána
Bagacum
Nerviové
Vesontio
Sequaniové
Athény
Athény
Hierapytna
Knóssos
Sparta
Sparta
Casurgis
Bójové
Istros
Bójové
Delminium
Daorsiové
Epidamnos
Ardijové
Iader
Dalmátové
Volterra
Etruská liga
Řím
Řím
Ariminum
Etruská liga
Neapol
Řím
Kyréna
Kyrenaika
Paraitonion
Kyrenaika
Augila
Nasamonové
Ammonium
Kyrenaika
Evora
Hispánští Keltové
Olisipo
Luzitánie
Apollónie
Epirus
Pella
Makedonie
Lárisa
Epirus
Flevum
Frísové
Tulifurdum
Cheruskové
Uburzis
Markomani
Cosentia
Řím
Brundisium
Řím
Lilybaeum
Kartágo
Syrakusy
Syrakusy
Migdol
Gaetulové
Dimmidi
Masaesylové
Iol
Nové Kartágo
Tingis
Nové Kartágo
Gazaca
Atropatené
Ekbatana
Atropatené
Rhaga
Persie
Hatra
Médie
Seleukeia
Médie
Charax
Médie
Edessa
Seleukovci
Charmuthas
Nabataea
Jeruzalém
Egypt
Petra
Egypt
Hegra
Nabataea
Singidunum
Skordiskové
Segestica
Breucijští
Akink
Eraviskové
Nisa
Parthie
Zadrakarta
Parthava
Hecatompylos
Parthava
Susia
Parthava
Súsy
Persie
Gor
Persie
Persepolis
Persie
Cydamus
Garamantové
Garama
Garamantové
Solokha
Královská Skythie
Samandar
Aorsoi
Olbia
Catiaroiové
Siracena
Sirakové
Tolosa
Volkové
Massalia
Massilia
Octuduron
Helvétové
Noreia
Noriové
Koria
Raetia
Mons Regius
Aestiové
Galic
Anartové
Tur
Budiniové
Gelonus
Roxolani
Sarai
Thyssagetové
Aktau
Masagetové
Belz
Lugiové
Budorgis
Lugiové
Ascaucalis
Gótové
Alabu
Kimbrové
Lupfurdum
Svébové
Rhougion
Rugiové
Palmýra
Seleukovci
Dura
Seleukovci
Týros
Seleukovci
Antiochie
Seleukovci
Brigantium
Galicie
Aracillum
Kantábrie
Tarraco
Cessetaniové
Terra Incognita
Antheia
Tylis
Navissos
Triballové
Odessos
Království Odrysů
Pulpudeva
Makedonie
Bukhara
Baktrie
Samarkand
Baktrie