menu
HomeDomů / Total War: Rome II / Arménie (Císař Augustus)
Arménie (Císař Augustus) Císař Augustus

Arménie (Císař Augustus)

Arménie již dvakrát upevnila svou moc a ovládla celé východní Středozemí a již dvakrát tato říše poznala tíhu podmanění pod cizím jhem. Staří lidé ještě pamatují časy, kdy po oslabení Seleukovské říše Tigranes Veliký ovládl prosperující arménské obchodní stezky, zabral přitom i Sýrii a většinu severní Levanty. Římská rozpínavost tomu však učinila přítrž a Arménci na to nehodlají zapomenout. Teď, když je republika rozdělena mezi Caesarovy následníky, kteří spolu soupeří o moc, nastal pravý čas, aby Arménie naplnila své ambice vytvořila stejně mocnou říši jako ve své slavné minulosti!

Arménie (Císař Augustus)

Campaign Map

Arménie (Císař Augustus)
Arménie (Císař Augustus)

Faction Name

Arménie (Císař Augustus)

Campaign

main_emperor

Culture

rom_Eastern

Subculture

sc_rom_eastern

Military Group

armenia

Faction Group

emp_faction_group_eastern

Faction Group

Východní říše Východní říše
Po pádu Perské říše byly východní tradice i kultura rozvíjeny jejími následovníky.
[NOT DISPLAYED] +3 k zabezpečení proti činnosti autoritativních záškodníků
[NOT DISPLAYED] +3 k zabezpečení proti činnosti vychytralých záškodníků
[NOT DISPLAYED] +3 k zabezpečení proti činnosti odhodlaných záškodníků
Skvělí lučištníci: +25 % ke střelivu všech jednotek
Tajná policie: Zvýšená obrana proti agentům ve všech provinciích

Political Parties

Nakhararové z Artsachu Nakhararové z Artsachu
Říše přináší prospěch předním rodům v provincii, které spojuje jak příslušnost ke dvoru, tak i stejná kultura. Královská rodina utužuje vztahy mezi jinak značně rozmanitou šlechtou.
Playable: False
Initial Power: 40
No Effect
Nakhararové z Ayraratu Nakhararové z Ayraratu
Říše přináší prospěch předním rodům v provincii, které spojuje jak příslušnost ke dvoru, tak i stejná kultura. Královská rodina utužuje vztahy mezi jinak značně rozmanitou šlechtou.
Playable: False
Initial Power: 40
No Effect
Nachararové z Vaspurakanu Nachararové z Vaspurakanu
Říše přináší prospěch předním rodům v provincii, které spojuje jak příslušnost ke dvoru, tak i stejná kultura. Královská rodina utužuje vztahy mezi jinak značně rozmanitou šlechtou.
Playable: False
Initial Power: 40
No Effect
Dynastie Orontovců Dynastie Orontovců
Arménské království představovalo díky své strategické poloze pro cizí říše žádanou kořist. V celé své historii tato země zažila střídavě různá stádia samostatnosti a podřízenosti. V době, kdy po smrti Caesara zmítaly Římem spory o následnictví, byla vazalským státem a k Římu ji vázalo značně nejisté spojenectví.
Playable: True
Initial Power: 60
[NOT DISPLAYED] trvale dodává bohatství pouze hlavnímu městu frakce / rozsah: frakce
Stavitelé mostů: Menší diplomatický bonus při jednání se všemi helénskými a východními frakcemi
Hrdý lid: +20 % k morálce všech jednotek v boji na vlastním území
Nakhararové z Tayku Nakhararové z Tayku
Říše přináší prospěch předním rodům v provincii, které spojuje jak příslušnost ke dvoru, tak i stejná kultura. Královská rodina utužuje vztahy mezi jinak značně rozmanitou šlechtou.
Playable: False
Initial Power: 40
No Effect
Nakhararové z Turuberanu Nakhararové z Turuberanu
Říše přináší prospěch předním rodům v provincii, které spojuje jak příslušnost ke dvoru, tak i stejná kultura. Královská rodina utužuje vztahy mezi jinak značně rozmanitou šlechtou.
Playable: False
Initial Power: 40
No Effect
Nakhararové z Utiku Nakhararové z Utiku
Říše přináší prospěch předním rodům v provincii, které spojuje jak příslušnost ke dvoru, tak i stejná kultura. Královská rodina utužuje vztahy mezi jinak značně rozmanitou šlechtou.
Playable: False
Initial Power: 40
No Effect
Velitel
160 Urození kopiníci
Urození kopiníci
(Eas_Noble_Spear)
pěchota s kopími
80 Královští katafrakti
Královští katafrakti
(Eas_Royal_Cataphracts)
útočná jízda
kontaktní pěchota
160 Sekerníci
Sekerníci
(Eas_Axemen)
kontaktní pěchota
160 Horalé
Horalé
(Eas_Hillmen)
kontaktní pěchota
160 Kartlijští sekerníci
Kartlijští sekerníci
(Eas_Kartli_Axemen)
kontaktní pěchota
120 Dav
Dav
(Eas_Mob)
kontaktní pěchota
střelecká pěchota
120 Východní střelci
Východní střelci
(Eas_Archers)
střelecká pěchota
120 Elitní perští střelci
Elitní perští střelci
(Eas_Elite_Persian_Archers)
střelecká pěchota
120 Východní oštěpáři
Východní oštěpáři
(Eas_Javelinmen)
střelecká pěchota
120 Egyptští prakovníci
Egyptští prakovníci
(Eas_Slingers)
střelecká pěchota
pěchota s kopími
160 Urození kopiníci
Urození kopiníci
(Eas_Noble_Spear)
pěchota s kopími
160 Perští hoplité
Perští hoplité
(Eas_Persian_Hoplites)
pěchota s kopími
160 Východní kopiníci
Východní kopiníci
(Eas_Spear)
pěchota s kopími
kontaktní jízda
80 Azatští rytíři
Azatští rytíři
(Eas_Azat_Knights)
kontaktní jízda
80 Jízda urozené krve
Jízda urozené krve
(Eas_Noble_Blood_Cav)
kontaktní jízda
střelecká jízda
80 Obrnění jízdní střelci
Obrnění jízdní střelci
(Eas_Armour_Horse_Archers)
střelecká jízda
80 Jízdní střelci
Jízdní střelci
(Eas_Horse_Archers)
střelecká jízda
80 Jízdní harcovníci
Jízdní harcovníci
(Eas_Horse_Skirm)
střelecká jízda
80 Urození jízdní střelci
Urození jízdní střelci
(Eas_Noble_Horse_Archers)
střelecká jízda
útočná jízda
80 Východní katafrakti
Východní katafrakti
(Eas_Cataphracts)
útočná jízda
80 Perští jezdci
Perští jezdci
(Eas_Persian_Cavalry)
útočná jízda
80 Královští katafrakti
Královští katafrakti
(Eas_Royal_Cataphracts)
útočná jízda
obranná artilerie
40 Obří východní balista
Obří východní balista
(Eas_Giant_Ballista)
obranná artilerie
40 Škorpión na východní baště
Škorpión na východní baště
(Eas_Scorpion_Bastion)
obranná artilerie
40 Východní škorpión (obranný)
Východní škorpión (obranný)
(Eas_Scorpion)
obranná artilerie
polní artilerie
40 Balista na východní baště
Balista na východní baště
(Eas_Ballista_Bastion)
polní artilerie
40 Východní balista
Východní balista
(Eas_Ballista)
polní artilerie
40 Východní škorpión
Východní škorpión
(Eas_Cheiroballistra)
polní artilerie
40 Velký východní katapult
Velký východní katapult
(Eas_Large_Onager)
polní artilerie
40 Katapult na východní baště
Katapult na východní baště
(Eas_Onager_Bastion)
polní artilerie
40 Východní katapult
Východní katapult
(Eas_Onager)
polní artilerie
Admirál
140 Pentéra se škorpióny - Východní střelci
Pentéra se škorpióny - Východní střelci
(Eas_Archers_Five_Dbl_Scorpio)
střelecká loď
40 Pentéra s lehkou artilerií - Východní balista (loď)
Pentéra s lehkou artilerií - Východní balista (loď)
(Eas_Ballista_Five)
loď s artilerií
kontaktní loď
120 Útočná tetréra - Horalé
Útočná tetréra - Horalé
(Eas_Hillmen_Four)
kontaktní loď
60 Diéra se zápalnými nádobami - Východní kopiníci
Diéra se zápalnými nádobami - Východní kopiníci
(Eas_Spear_Two_Fire_Pots)
kontaktní loď
60 Útočná diéra - Východní kopiníci
Útočná diéra - Východní kopiníci
(Eas_Spear_Two)
kontaktní loď
střelecká loď
140 Pentéra se škorpióny - Východní střelci
Pentéra se škorpióny - Východní střelci
(Eas_Archers_Five_Dbl_Scorpio)
střelecká loď
140 Pentéra s věží - Východní střelci
Pentéra s věží - Východní střelci
(Eas_Archers_Five_Lft_Bow)
střelecká loď
140 Střelecká pentéra - Východní střelci
Střelecká pentéra - Východní střelci
(Eas_Archers_Five)
střelecká loď
80 Nájezdnická hemiolia - Východní oštěpáři
Nájezdnická hemiolia - Východní oštěpáři
(Eas_Javelinmen_One_Halfer)
střelecká loď
100 Stíhací trihemiolia - Východní oštěpáři
Stíhací trihemiolia - Východní oštěpáři
(Eas_Javelinmen_Two_Halfer)
střelecká loď
80 Triéra se škorpióny - Egyptští prakovníci
Triéra se škorpióny - Egyptští prakovníci
(Eas_Slingers_Three_Scorpio)
střelecká loď
80 Střelecká triéra - Egyptští prakovníci
Střelecká triéra - Egyptští prakovníci
(Eas_Slingers_Three)
střelecká loď
loď s artilerií
40 Pentéra s lehkou artilerií - Východní balista (loď)
Pentéra s lehkou artilerií - Východní balista (loď)
(Eas_Ballista_Five)
loď s artilerií
40 Pentéra s artilerií - Východní katapult (loď)
Pentéra s artilerií - Východní katapult (loď)
(Eas_Onager_Five)
loď s artilerií
Athény
Řím Marka Antonia (Císař Augustus)
Gortyna
Řím Marka Antonia (Císař Augustus)
Sparta
Řím Marka Antonia (Císař Augustus)
Alexandrie
Egypt (Císař Augustus)
Diospolis
Egypt (Císař Augustus)
Memfis
Egypt (Císař Augustus)
Myos Hormos
Egypt (Císař Augustus)
Aksum
Axum (Císař Augustus)
Meroe
Meroe (Císař Augustus)
Ptolemais Theron
Blemyové (Císař Augustus)
Kartágo
Lepidův Řím (Císař Augustus)
Hadrumentum
Lepidův Řím (Císař Augustus)
Leptis Magna
Lepidův Řím (Císař Augustus)
Makomades
Lepidův Řím (Císař Augustus)
Burdigala
Oktaviánův Řím (Císař Augustus)
Gergovia
Oktaviánův Řím (Císař Augustus)
Limonum
Oktaviánův Řím (Císař Augustus)
Eudémon
Himyarové (Císař Augustus)
Maas-gat
Maskat (Císař Augustus)
Marib
Sába (Císař Augustus)
Adummatu
Kvidriové (Císař Augustus)
Gerrha
Gerrhea (Císař Augustus)
Jatrib
Ma'in (Císař Augustus)
Amul
Parthie (Císař Augustus)
Artakoana
Parthie (Císař Augustus)
Merv
Parthie (Císař Augustus)
Arsamosata
Kappadocie (Císař Augustus)
Artaxa
Arménie (Císař Augustus)
Carana
Arménie (Císař Augustus)
Tigranocerta
Arménie (Císař Augustus)
Efez
Řím Marka Antonia (Císař Augustus)
Pergamon
Řím Marka Antonia (Císař Augustus)
Pessinus
Řím Marka Antonia (Císař Augustus)
Rhodos
Řím Marka Antonia (Císař Augustus)
Baktrie
Paradene (Císař Augustus)
Eukratides
Paradene (Císař Augustus)
Kapisa
Paradene (Císař Augustus)
Kordoba
Lepidův Řím (Císař Augustus)
Gades
Lepidův Řím (Císař Augustus)
Toletum
Lepidův Řím (Císař Augustus)
Nemecatum
Belgové (Císař Augustus)
Treverorum
Oktaviánův Řím (Císař Augustus)
Amasie
Pontus (Císař Augustus)
Nikomédie
Řím Marka Antonia (Císař Augustus)
Sinop
Pontus (Císař Augustus)
Trapezos
Pontus (Císař Augustus)
Panticapaeum
Pontus (Císař Augustus)
Fanagorie
Pontus (Císař Augustus)
Tanais
Pontus (Císař Augustus)
Kamulodunum
Icenové (Císař Augustus)
Isca
Dumoniové (Císař Augustus)
Mordiunon
Deméti (Císař Augustus)
Sleaford
Korieltauviové (Císař Augustus)
Bam
Persie (Císař Augustus)
Harmozie
Persie (Císař Augustus)
Gabala
Ardan (Císař Augustus)
Mtsketa
Kartliové (Císař Augustus)
Fasis
Pontus (Císař Augustus)
Akur
Dahájové (Císař Augustus)
Aktau
Dahájové (Císař Augustus)
Janov
Oktaviánův Řím (Císař Augustus)
Mediolanum
Oktaviánův Řím (Císař Augustus)
Patavium
Oktaviánův Řím (Císař Augustus)
Alerie
Pompeiův Řím (Císař Augustus)
Karalis
Pompeiův Řím (Císař Augustus)
Pelendava
Dácie (Císař Augustus)
Petrodava
Bastarni (Císař Augustus)
Piskul
Dácie (Císař Augustus)
Zarmizegetusa
Dácie (Císař Augustus)
Ankara
Galatie (Císař Augustus)
Ikonium
Galatie (Císař Augustus)
Mazaka
Kappadocie (Císař Augustus)
Side
Galatie (Císař Augustus)
Bibrakte
Oktaviánův Řím (Císař Augustus)
Cenabum
Galie (Císař Augustus)
Darioritum
Galie (Císař Augustus)
Juliobana
Galie (Císař Augustus)
Orea
Drangiana (Císař Augustus)
Frada
Drangiana (Císař Augustus)
Pura
Drangiana (Císař Augustus)
Bavay
Belgové (Císař Augustus)
Vesonto
Oktaviánův Řím (Císař Augustus)
Bergium
Markomani (Císař Augustus)
Budorgis
Kvádové (Císař Augustus)
Dunaj
Bójové (Císař Augustus)
Ibossim
Lepidův Řím (Císař Augustus)
Nové Kartágo
Lepidův Řím (Císař Augustus)
Numantie
Lepidův Řím (Císař Augustus)
Saguntum
Lepidův Řím (Císař Augustus)
Dyrrachium
Řím Marka Antonia (Císař Augustus)
Narona
Řím Marka Antonia (Císař Augustus)
Salona
Řím Marka Antonia (Císař Augustus)
Beneventum
Oktaviánův Řím (Císař Augustus)
Brundisium
Oktaviánův Řím (Císař Augustus)
Kosentie
Oktaviánův Řím (Císař Augustus)
Jeruzalém
Judea (Císař Augustus)
Salamis
Řím Marka Antonia (Císař Augustus)
Tyros
Řím Marka Antonia (Císař Augustus)
Ariminium
Oktaviánův Řím (Císař Augustus)
Arretium
Oktaviánův Řím (Císař Augustus)
Askulum
Oktaviánův Řím (Císař Augustus)
Řím
Oktaviánův Řím (Císař Augustus)
Ammonium
Nasamoni (Císař Augustus)
Augila
Nasamoni (Císař Augustus)
Cyrene
Řím Marka Antonia (Císař Augustus)
Paraitonion
Egypt (Císař Augustus)
Arsenium
Árijci (Císař Augustus)
Karrodunum
Helisiové (Císař Augustus)
Grinev
Buriové (Císař Augustus)
Oblin
Nahanarvaliové (Císař Augustus)
Ebora
Iberie (Císař Augustus)
Olisipo
Iberie (Císař Augustus)
Apollónie
Řím Marka Antonia (Císař Augustus)
Farsalos
Řím Marka Antonia (Císař Augustus)
Thessaloniki
Řím Marka Antonia (Císař Augustus)
Flevium
Frísové (Císař Augustus)
Treva
Cimbrijci (Císař Augustus)
Tulifurdum
Cheruskové (Císař Augustus)
Rutubis
Gaetulové (Císař Augustus)
Siga
Maurové (Císař Augustus)
Tingis
Lepidův Řím (Císař Augustus)
Arsakie
Parthie (Císař Augustus)
Ekbatana
Parthie (Císař Augustus)
Gazaka
Atropaténská Médie (Císař Augustus)
Fraaspa
Atropaténská Médie (Císař Augustus)
Charax
Characéni (Císař Augustus)
Ktesifon
Parthie (Císař Augustus)
Edessa
Parthie (Císař Augustus)
Hatra
Parthie (Císař Augustus)
Charmutas
Nabataea (Císař Augustus)
Hegra
Nabataea (Císař Augustus)
Petra
Nabataea (Císař Augustus)
Massilia
Oktaviánův Řím (Císař Augustus)
Narbo
Oktaviánův Řím (Císař Augustus)
Tolosa
Oktaviánův Řím (Císař Augustus)
Capsa
Numidie (Císař Augustus)
Cirta
Numidie (Císař Augustus)
Dimmidi
Numidie (Císař Augustus)
Iol
Numidie (Císař Augustus)
Dura
Parthie (Císař Augustus)
Palmýra
Palmýra (Císař Augustus)
Akvinkum
Dácie (Císař Augustus)
Segestika
Breukové (Císař Augustus)
Singidun
Skordiskové (Císař Augustus)
Hekatompylos
Parthie (Císař Augustus)
Nisa
Parthie (Císař Augustus)
Susie
Parthie (Císař Augustus)
Zadrakata
Parthie (Císař Augustus)
Gor
Persie (Císař Augustus)
Persepolis
Persie (Císař Augustus)
Susa
Parthie (Císař Augustus)
Cydamus
Numidie (Císař Augustus)
Garama
Garamantie (Císař Augustus)
Eilodon
Kaledonci (Císař Augustus)
Elbana
Ebdanové (Císař Augustus)
Stanwick
Briganti (Císař Augustus)
Kelheim
Vindelikové (Císař Augustus)
Korie
Rétové (Císař Augustus)
Noreia
Noriové (Císař Augustus)
Oktoduris
Helvéti (Císař Augustus)
Melgunov
Roxolané (Císař Augustus)
Olbie
Iazygové (Císař Augustus)
Soloka
Roxolané (Císař Augustus)
Gelonus
Alani (Císař Augustus)
Samandar
Aorsové (Císař Augustus)
Sarai
Iastové (Císař Augustus)
Siracena
Sirakové (Císař Augustus)
Agrigentum
Pompeiův Řím (Císař Augustus)
Panormus
Pompeiův Řím (Císař Augustus)
Syrakusy
Pompeiův Řím (Císař Augustus)
Kalankorum
Semnoni (Císař Augustus)
Pelplin
Gutoni (Císař Augustus)
Setidava
Helvekoni (Císař Augustus)
Virunium
Rugiové (Císař Augustus)
Antioch
Řím Marka Antonia (Císař Augustus)
Samosata
Řím Marka Antonia (Císař Augustus)
Tarsus
Řím Marka Antonia (Císař Augustus)
Tapsakus
Řím Marka Antonia (Císař Augustus)
Aracillum
Kantabrijci (Císař Augustus)
Brigantium
Iberie (Císař Augustus)
Tarrako
Lepidův Řím (Císař Augustus)
Terra Incognita
Antea
Thrákie (Císař Augustus)
Naissos
Řím Marka Antonia (Císař Augustus)
Oděsa
Thrákie (Císař Augustus)
Pulpudeva
Thrákie (Císař Augustus)
Buchara
Paradene (Císař Augustus)
Marakanda
Paradene (Císař Augustus)