menu
HomeDomů / Total War: Rome II / Řím (Caesar v Galii)
Řím (Caesar v Galii) Caesar v Galii

Řím (Caesar v Galii)

Přestože válka v Galii není přímo nevyhnutelná, Juliu Caesarovi přijde náramně vhod. Když okolní kmeny porazily prořímské Haeduy, usadili se západně od Rýna germánští Svébové, kteří začali dotírat na Helvéty a pronikat dále do Galie. Jako prokonzul Předalpské Galie a Ilýrie může Caesar do dění výrazně zasáhnout, podrobit římské nadvládě i zbytek země a zároveň si tak posílit svou politickou moc v senátu.

Řím (Caesar v Galii)

Campaign Map

Řím (Caesar v Galii)
Řím (Caesar v Galii)

Faction Name

Řím (Caesar v Galii)

Campaign

main_gaul

Culture

rom_Roman

Subculture

sc_rom_roman

Military Group

CiG_roman

Faction Group

gaul_faction_group_rome

Faction Group

Řím Řím
Kdo vládne Římu, může ovládnout svět, ale jedině skrze slavné dobyvatelské tažení!
[NOT DISPLAYED] +3 k zabezpečení proti činnosti autoritativních záškodníků
[NOT DISPLAYED] +3 k zabezpečení proti činnosti vychytralých záškodníků
[NOT DISPLAYED] +3 k zabezpečení proti činnosti odhodlaných záškodníků
Římské legie: +2 verbovacích pozic ve všech provinciích
Pochodové rozkazy: +15 % k pohybovému dosahu pro všechny armády

Political Parties

Úřad galského místodržícího Úřad galského místodržícího
Nyní, po skončení konzulárního roku, si Caesar zajistil pětiletý úřad místodržícího Předalpské Galie. Získal tím skvělou příležitost spojit příjemné s užitečným - rozšířit svůj majetek a zároveň dobýt slávu celému Římu.
Playable: True
Initial Power: 55
Vzor vší civilizace: +15% k morálce při boji na neutrálním nebo nepřátelském území
Romanizace: +2 ke kulturní konverzi
[NOT DISPLAYED] trvale dodává bohatství pouze hlavnímu městu frakce / rozsah: frakce
[NOT DISPLAYED] +3 k zabezpečení proti činnosti autoritativních záškodníků
[NOT DISPLAYED] +3 k zabezpečení proti činnosti vychytralých záškodníků
[NOT DISPLAYED] +3 k zabezpečení proti činnosti odhodlaných záškodníků
Velitel
40 Legatus
Legatus
(CiG_Rom_Legatus)
velitelská jednotka
160 Veteránští legionáři
Veteránští legionáři
(CiG_Rom_Vet_Legionaries)
kontaktní pěchota
velitelská jednotka
40 Legatus
Legatus
(CiG_Rom_Legatus)
velitelská jednotka
kontaktní pěchota
160 Oddíl šermířů
Oddíl šermířů
(CiG_Bri_Sword_Band)
kontaktní pěchota
160 Nazí válečníci
Nazí válečníci
(CiG_Cel_Naked_Warriors)
kontaktní pěchota
160 Keltští válečníci
Keltští válečníci
(CiG_Cel_Warriors)
kontaktní pěchota
160 Krvepřísežníci
Krvepřísežníci
(CiG_Ger_Bloodsworn)
kontaktní pěchota
160 Kroužek odvedenců
Kroužek odvedenců
(CiG_Ger_Club_Levy)
kontaktní pěchota
160 První kohorta
První kohorta
(CiG_Rom_First_Cohort)
kontaktní pěchota
160 Legionáři
Legionáři
(CiG_Rom_Legionaries)
kontaktní pěchota
160 Veteránští legionáři
Veteránští legionáři
(CiG_Rom_Vet_Legionaries)
kontaktní pěchota
120 Plebejci
Plebejci
(Rom_Plebs)
kontaktní pěchota
střelecká pěchota
120 Britští prakovníci
Britští prakovníci
(CiG_Bri_Slingers)
střelecká pěchota
120 Keltští harcovníci
Keltští harcovníci
(CiG_Cel_Skirm)
střelecká pěchota
120 Keltští prakovníci
Keltští prakovníci
(CiG_Cel_Slingers)
střelecká pěchota
120 Lovci s dlouhými luky
Lovci s dlouhými luky
(CiG_Ger_Longbow_Hunters)
střelecká pěchota
pěchota s kopími
160 Oddíl kopiníků
Oddíl kopiníků
(CiG_Bri_Spear_Band)
pěchota s kopími
160 Svobodní odvedenci
Svobodní odvedenci
(CiG_Cel_Levy_Freemen)
pěchota s kopími
160 Bojovníci s kopím
Bojovníci s kopím
(CiG_Cel_Spear_Warriors)
pěchota s kopími
160 Bratři kopí
Bratři kopí
(CiG_Ger_Spear_Brothers)
pěchota s kopími
160 Odvedenci s kopím
Odvedenci s kopím
(CiG_Ger_Spear_Levy)
pěchota s kopími
160 Měšťanští hoplité
Měšťanští hoplité
(CiG_Gre_Citizen_Hoplites)
pěchota s kopími
160 Hoplité
Hoplité
(CiG_Gre_Hoplites)
pěchota s kopími
160 Vigilové
Vigilové
(Rom_Vigiles)
pěchota s kopími
kontaktní jízda
80 Britští výzvědní jezdci
Britští výzvědní jezdci
(CiG_Bri_Scout_Riders)
kontaktní jízda
80 Těžká jízda
Těžká jízda
(CiG_Cel_Heavy_Horse)
kontaktní jízda
80 Lehká jízda
Lehká jízda
(CiG_Cel_Light_Horse)
kontaktní jízda
80 Občanská jízda
Občanská jízda
(CiG_Gre_Citizen_Cav)
kontaktní jízda
80 Legionářská jízda
Legionářská jízda
(CiG_Rom_Legionary_Cav)
kontaktní jízda
střelecká jízda
80 Germánští jízdní vyzvědači
Germánští jízdní vyzvědači
(CiG_Ger_Scout_Riders)
střelecká jízda
80 Harcovnická jízda
Harcovnická jízda
(CiG_Gre_Skirm_Cav)
střelecká jízda
jednotka vozů
20 Válečné vozy
Válečné vozy
(CiG_Bri_Chariots)
jednotka vozů
obranná artilerie
40 Obří římská balista
Obří římská balista
(CiG_Rom_Giant_Ballista)
obranná artilerie
40 Římský polybolos
Římský polybolos
(CiG_Rom_Polybolos)
obranná artilerie
40 Polybolos na římské baště
Polybolos na římské baště
(CiG_Rom_Polybolos_Bastion)
obranná artilerie
40 Římský škorpión (obranný)
Římský škorpión (obranný)
(CiG_Rom_Scorpion)
obranná artilerie
40 Škorpión na římské baště
Škorpión na římské baště
(CiG_Rom_Scorpion_Bastion)
obranná artilerie
polní artilerie
40 Římská balista
Římská balista
(CiG_Rom_Ballista)
polní artilerie
40 Balista na římské baště
Balista na římské baště
(CiG_Rom_Ballista_Bastion)
polní artilerie
40 Těžký římský katapult
Těžký římský katapult
(CiG_Rom_Large_Onager)
polní artilerie
40 Římský katapult
Římský katapult
(CiG_Rom_Onager)
polní artilerie
40 Katapult na římské baště
Katapult na římské baště
(CiG_Rom_Onager_Bastion)
polní artilerie
zvláštní jednotka
40 Divocí psi
Divocí psi
(CiG_Cel_Savage_Dogs)
zvláštní jednotka
Admirál
160 Hexaréma s věží - Veteránští legionáři
Hexaréma s věží - Veteránští legionáři
(CiG_Rom_Vet_Legionaries_Lft_Aft)
kontaktní loď
kontaktní loď
100 Střední útočná nájezdnická loď - Oddíl šermířů
Střední útočná nájezdnická loď - Oddíl šermířů
(CiG_Bri_Sword_Medium_Raider)
kontaktní loď
100 Střední útočná nájezdnická loď - Keltští válečníci
Střední útočná nájezdnická loď - Keltští válečníci
(CiG_Cel_Warriors_Medium_Raider)
kontaktní loď
100 Střední útočná nájezdnická loď - Krvepřísežníci
Střední útočná nájezdnická loď - Krvepřísežníci
(CiG_Ger_Club_Medium_Raider)
kontaktní loď
100 Střední útočná nájezdnická loď - Odvedenci s kopím
Střední útočná nájezdnická loď - Odvedenci s kopím
(CiG_Ger_Spear_Medium_Raider)
kontaktní loď
80 Útočná nájezdnická loď - Odvedenci s kopím
Útočná nájezdnická loď - Odvedenci s kopím
(CiG_Ger_Spear_Raider)
kontaktní loď
120 Útočná čtyřveslice - Legionáři
Útočná čtyřveslice - Legionáři
(CiG_Rom_Legionaries_Four)
kontaktní loď
60 Útočná biréma - Legionáři
Útočná biréma - Legionáři
(CiG_Rom_Legionaries_Two)
kontaktní loď
160 Hexaréma s věží - Veteránští legionáři
Hexaréma s věží - Veteránští legionáři
(CiG_Rom_Vet_Legionaries_Lft_Aft)
kontaktní loď
160 Útočná hexaréma - Veteránští legionáři
Útočná hexaréma - Veteránští legionáři
(CiG_Rom_Vet_Legionaries_Six)
kontaktní loď
střelecká loď
100 Střední střelecká nájezdnická loď - Britští prakovníci
Střední střelecká nájezdnická loď - Britští prakovníci
(CiG_Bri_Slingers_Medium_Raider)
střelecká loď
80 Střelecká nájezdnická loď - Keltští harcovníci
Střelecká nájezdnická loď - Keltští harcovníci
(CiG_Cel_Skirm_Raider)
střelecká loď
80 Střelecká nájezdnická loď - Keltští prakovníci
Střelecká nájezdnická loď - Keltští prakovníci
(CiG_Cel_Slingers_Raider)
střelecká loď
100 Střední střelecká nájezdnická loď - Lovci s dlouhými luky
Střední střelecká nájezdnická loď - Lovci s dlouhými luky
(CiG_Ger_Longbow_Medium_Raider)
střelecká loď
loď s artilerií
40 Quinqueréma s lehkou artilerií - Římská balista (loď)
Quinqueréma s lehkou artilerií - Římská balista (loď)
(CiG_Rom_Ballista_Five)
loď s artilerií
40 Quinqueréma s artilerií - Římský katapult (loď)
Quinqueréma s artilerií - Římský katapult (loď)
(CiG_Rom_Onager_Five)
loď s artilerií
Aquae Tarbellicae
Tarbellové (Caesar v Galii)
Burdigala
Viviskové (Caesar v Galii)
Elimberris
Auskové (Caesar v Galii)
Sotium
Sotiaté (Caesar v Galii)
Divoduron
Mediomatrikové (Caesar v Galii)
Durocorteron
Remové (Caesar v Galii)
Noviodunon
Suessionové (Caesar v Galii)
Treverorum
Treverové (Caesar v Galii)
Condate
Redonové (Caesar v Galii)
Darioritum
Venetové (Caesar v Galii)
Namnetum
Namnetové (Caesar v Galii)
Vorgion
Osismové (Caesar v Galii)
Durovernon
Kantiakové (Caesar v Galii)
Iska
Dumnoniové (Caesar v Galii)
Venta Belgarum
Belgové (Caesar v Galii)
Avaricon
Biturigové (Caesar v Galii)
Durotincon
Lemovikové (Caesar v Galii)
Nemossos
Arvernové (Caesar v Galii)
Atuatuca
Eburonové (Caesar v Galii)
Bagacum
Nerviové (Caesar v Galii)
Octoduron
Helvétové (Caesar v Galii)
Turicum
Tulingové (Caesar v Galii)
Medhlan
Řím (Caesar v Galii)
Vercelum
Řím (Caesar v Galii)
Genua
Řím (Caesar v Galii)
Pollentia
Řím (Caesar v Galii)
Bibracte
Haeduové (Caesar v Galii)
Vienna
Allobragové (Caesar v Galii)
Cenabum
Karnuté (Caesar v Galii)
Crociatonum
Unellové (Caesar v Galii)
Lexovion
Lexovikové (Caesar v Galii)
Suindinum
Cenomani (Caesar v Galii)
Rauricon
Svébové (Caesar v Galii)
Vesontio
Sequanové (Caesar v Galii)
Divona
Kadurkové (Caesar v Galii)
Narbo Martius
Řím (Caesar v Galii)
Segodunum
Ruténové (Caesar v Galii)
Tolosa
Volkové (Caesar v Galii)
Ambatia
Turonové (Caesar v Galii)
Lemonum
Piktové (Caesar v Galii)
Mediolanum Santonum
Santonové (Caesar v Galii)
Agedincum
Senonové (Caesar v Galii)
Alesia
Mandubové (Caesar v Galii)
Lutetia
Parisiové (Caesar v Galii)
Bratuspantion
Bellovakové (Caesar v Galii)
Gesoriacum
Moriniové (Caesar v Galii)
Nemetocenna
Atrebatové (Caesar v Galii)
Argentorate
Vangionové (Caesar v Galii)
Noviiomagos
Nemetové (Caesar v Galii)
Uburzis
Svébové (Caesar v Galii)
Terra Incognita
Massalia
Massilia (Caesar v Galii)
Vasio
Vokontové (Caesar v Galii)