menu
HomeDomů / Total War: Rome II / Arménie (Rozdělená říše) / Jednotky
Velitel
No. Unit Sol. Custom Cost Recru. Cost Upkeep Cost Ship HP. Ship Spd. Msl. Dmg. Rng. Sht. /min Amo. Mle. Atk. Mle. Dmg. Chg. Mle. Def. Arm. HP. Mor.
1
160 Azatská garda
Pěchota pro boj zblízka / pěchota s kopími / (3c_Arm_Azat_Guard_commander)
Azatská garda
Tato šlechta v těžké zbroji je nesmírně silná a loajální.
160 1340 1340 270 41 29 28 57 105 65 70
2
80 Azatští rytíři (osobní strážci)
Jízda / kontaktní jízda / (3c_Arm_Azat_Knights_commander)
Azatští rytíři (osobní strážci)
Tato těžká jízda je elitní jednotkou, která je v boji pro soupeře smrtící zvláště proto, že svým pánům slouží do posledního dechu.
80 1300 1300 260 53 29 40 55 70 100 70
3
120 Urození arménští lučištníci
Pěší střelci / střelecká pěchota / (3c_Arm_Noble_Armenian_Archers_commander)
Urození arménští lučištníci
Nejlepší arménští střelci dokáží poslat šíp přímo do lebky nepřítele.
120 720 720 145 40 150 6 15 28 20 18 32 60 55 65
4
80 Urození katafrakti
Jízda / útočná jízda / (3c_Arm_Noble_Cataphracts_commander)
Urození katafrakti
Jejich obrněný trysk drtí armády vedví.
80 1450 1450 290 50 27 76 23 110 105 65
5
80 Urození jízdní střelci
Jízda / střelecká jízda / (3c_Arm_Noble_Horse_Archers_commander)
Urození jízdní střelci
Nejlepší lučištníci na nejlepších koních zabíjení nejlépe.
80 880 880 175 35 125 7 15 39 34 22 19 90 95 55
kontaktní pěchota
No. Unit Sol. Custom Cost Recru. Cost Upkeep Cost Ship HP. Ship Spd. Msl. Dmg. Rng. Sht. /min Amo. Mle. Atk. Mle. Dmg. Chg. Mle. Def. Arm. HP. Mor.
6
160 Obrnění sekerníci
Pěchota pro boj zblízka / kontaktní pěchota / (3c_Arm_Armoured_Axe_Warriors)
Obrnění sekerníci
Arménské obrněné linie brání své území se zvláštní zuřivostí.
160 800 800 160 43 26 25 51 75 55 45
7
160 Východní sekerníci
Pěchota pro boj zblízka / kontaktní pěchota / (3c_Eas_Eastern_Axe_Warriors)
Východní sekerníci
Sekera je efektivní zbraň, bohužel je pro východní armády neznámá.
160 640 640 130 36 26 22 49 75 50 45
8
160 Východní pěchota
Pěchota pro boj zblízka / kontaktní pěchota / (3c_Eas_Eastern_Infantry)
Východní pěchota
Válečníci východu zvyklí na boj v obtížných podmínkách.
160 600 600 120 27 34 25 30 45 55 40
9
160 Horalé
Pěchota pro boj zblízka / kontaktní pěchota / (3c_Eas_Hillmen)
Horalé
Přestože se tito horalé neškolili ve formálním boji, v bitvě mohou být nedocenitelní.
160 220 220 45 25 26 12 36 15 45 30
střelecká pěchota
No. Unit Sol. Custom Cost Recru. Cost Upkeep Cost Ship HP. Ship Spd. Msl. Dmg. Rng. Sht. /min Amo. Mle. Atk. Mle. Dmg. Chg. Mle. Def. Arm. HP. Mor.
10
120 Arménští lučištníci
Pěší střelci / střelecká pěchota / (3c_Arm_Armenian_Archers)
Arménští lučištníci
Pýcha arménského vojska, která téměř nikdy nemine.
120 420 420 85 35 150 6 15 11 24 4 15 10 50 40
11
120 Arménští prakovníci
Pěší střelci / střelecká pěchota / (3c_Arm_Armenian_Slingers)
Arménští prakovníci
Dobře mířený kámen z praku zabil již nejednoho skvělého válečníka.
120 420 420 85 29 150 8 25 10 24 6 23 20 55 40
12
120 Obrnění arménští lučištníci
Pěší střelci / střelecká pěchota / (3c_Arm_Armoured_Armenian_Archers)
Obrnění arménští lučištníci
Obrana je v boji na dálku často důležitější než prosté vystřelování šípů.
120 580 580 115 35 150 6 15 28 20 18 32 40 55 50
13
120 Urození arménští lučištníci
Pěší střelci / střelecká pěchota / (3c_Arm_Noble_Armenian_Archers)
Urození arménští lučištníci
Nejlepší arménští střelci dokáží poslat šíp přímo do lebky nepřítele.
120 720 720 145 40 150 6 15 28 20 18 32 60 55 65
14
120 Urození arménští lučištníci
Pěší střelci / střelecká pěchota / (3c_Arm_Noble_Armenian_Archers_commander)
Urození arménští lučištníci
Nejlepší arménští střelci dokáží poslat šíp přímo do lebky nepřítele.
120 720 720 145 40 150 6 15 28 20 18 32 60 55 65
15
120 Východní lučištníci
Pěší střelci / střelecká pěchota / (3c_Eas_Eastern_Bowmen)
Východní lučištníci
Síla šípů těchto střelců je ještě umocněna jejich počtem.
120 330 330 65 35 125 6 15 8 24 3 12 10 45 25
16
120 Perští harcovníci
Pěší střelci / střelecká pěchota / (3c_Per_Persian_Skirmishers)
Perští harcovníci
Harcovníci jsou skvělí k frustraci nepřátel před větším útokem.
120 320 320 65 32 80 7 7 8 24 3 22 15 45 20
pěchota s píkami
No. Unit Sol. Custom Cost Recru. Cost Upkeep Cost Ship HP. Ship Spd. Msl. Dmg. Rng. Sht. /min Amo. Mle. Atk. Mle. Dmg. Chg. Mle. Def. Arm. HP. Mor.
17
160 Arménští pikenýři
Pěchota pro boj zblízka / pěchota s píkami / (3c_Arm_Armenian_Pikemen)
Arménští pikenýři
Píku stačí namířit na nepřítele v trysku. Zbytek se zařídí sám.
160 500 500 100 34 24 7 25 65 55 45
18
160 Obrnění arménští pikenýři
Pěchota pro boj zblízka / pěchota s píkami / (3c_Arm_Armoured_Armenian_Pikemen)
Obrnění arménští pikenýři
V šikovných rukou je sarísa vskutku smrtící zbraní.
160 720 720 145 39 24 9 33 70 55 55
pěchota s kopími
No. Unit Sol. Custom Cost Recru. Cost Upkeep Cost Ship HP. Ship Spd. Msl. Dmg. Rng. Sht. /min Amo. Mle. Atk. Mle. Dmg. Chg. Mle. Def. Arm. HP. Mor.
19
160 Arménští kopiníci
Pěchota pro boj zblízka / pěchota s kopími / (3c_Arm_Armenian_Spearmen)
Arménští kopiníci
Tito kopiníci tvoří páteř armády. Možná nejsou příliš schopní, ale je jich hodně.
160 320 320 65 15 25 11 35 60 45 35
20
160 Azatská garda
Pěchota pro boj zblízka / pěchota s kopími / (3c_Arm_Azat_Guard)
Azatská garda
Tato šlechta v těžké zbroji je nesmírně silná a loajální.
160 1340 1340 270 41 29 28 57 105 65 70
21
160 Azatská garda
Pěchota pro boj zblízka / pěchota s kopími / (3c_Arm_Azat_Guard_commander)
Azatská garda
Tato šlechta v těžké zbroji je nesmírně silná a loajální.
160 1340 1340 270 41 29 28 57 105 65 70
22
160 Perští kopiníci
Pěchota pro boj zblízka / pěchota s kopími / (3c_Arm_Persian_Spearmen)
Perští kopiníci
Dovednosti arménských válečníků byly perským vlivem ještě prohloubeny.
160 300 300 60 13 25 11 34 55 45 35
23
160 Východní kopiníci
Pěchota pro boj zblízka / pěchota s kopími / (3c_Eas_Eastern_Spearmen)
Východní kopiníci
I když jsou kopiníci levní, neznamená to automaticky, že jsou špatní.
160 180 180 35 13 25 11 34 45 45 25
24
160 Urození kopiníci
Pěchota pro boj zblízka / pěchota s kopími / (3c_Eas_Noble_Spearmen)
Urození kopiníci
Tito těžce obrnění bojovníci se vždy vyplatí.
160 850 850 170 32 29 24 51 85 60 60
kontaktní jízda
No. Unit Sol. Custom Cost Recru. Cost Upkeep Cost Ship HP. Ship Spd. Msl. Dmg. Rng. Sht. /min Amo. Mle. Atk. Mle. Dmg. Chg. Mle. Def. Arm. HP. Mor.
25
80 Azatští rytíři
Jízda / kontaktní jízda / (3c_Arm_Azat_Knights)
Azatští rytíři
Tato těžká jízda je elitní jednotkou, která je v boji pro soupeře smrtící zvláště proto, že svým pánům slouží do posledního dechu.
80 1300 1300 260 53 29 40 55 70 100 70
26
80 Azatští rytíři (osobní strážci)
Jízda / kontaktní jízda / (3c_Arm_Azat_Knights_commander)
Azatští rytíři (osobní strážci)
Tato těžká jízda je elitní jednotkou, která je v boji pro soupeře smrtící zvláště proto, že svým pánům slouží do posledního dechu.
80 1300 1300 260 53 29 40 55 70 100 70
27
80 Urozená arménská jízda
Jízda / kontaktní jízda / (3c_Arm_Noble_Armenian_Cavalry)
Urozená arménská jízda
Šlechticův kůň a bojová zdatnost mají přirozeně tu nejvyšší kvalitu.
80 780 780 155 46 25 34 35 70 90 60
28
80 Východní jízda
Jízda / kontaktní jízda / (3c_Eas_Eastern_Cavalry)
Východní jízda
Velmi schopní válečníci, obzvláště při boji s lehce vyzbrojenými nepřáteli.
80 640 640 130 42 25 29 38 50 80 38
střelecká jízda
No. Unit Sol. Custom Cost Recru. Cost Upkeep Cost Ship HP. Ship Spd. Msl. Dmg. Rng. Sht. /min Amo. Mle. Atk. Mle. Dmg. Chg. Mle. Def. Arm. HP. Mor.
29
80 Obrnění jízdní střelci
Jízda / střelecká jízda / (3c_Arm_Armoured_Horse_Archers)
Obrnění jízdní střelci
Čím více cílů jízdní střelec má, tím je spokojenější.
80 640 640 130 35 125 6 13 36 24 14 13 40 80 45
30
80 Urození jízdní střelci
Jízda / střelecká jízda / (3c_Arm_Noble_Horse_Archers)
Urození jízdní střelci
Nejlepší lučištníci na nejlepších koních zabíjení nejlépe.
80 880 880 175 35 125 7 15 39 34 22 19 90 95 55
31
80 Urození jízdní střelci
Jízda / střelecká jízda / (3c_Arm_Noble_Horse_Archers_commander)
Urození jízdní střelci
Nejlepší lučištníci na nejlepších koních zabíjení nejlépe.
80 880 880 175 35 125 7 15 39 34 22 19 90 95 55
32
80 Východní jízdní lučištníci
Jízda / střelecká jízda / (3c_Eas_Eastern_Horse_Archers)
Východní jízdní lučištníci
Jízdní lučištníci dokáží nepřátelské jednotky zdecimovat, aniž by se museli přiblížit.
80 420 420 85 40 125 6 13 10 24 4 12 10 75 38
33
80 Východní jízdní harcovníci
Jízda / střelecká jízda / (3c_Eas_Eastern_Horse_Skirmishers)
Východní jízdní harcovníci
Tito jezdci jsou jako pohyblivý oblak šípů. Nikdy se nenechají dostihnout.
80 390 390 80 41 80 7 7 9 24 4 39 15 70 43
útočná jízda
No. Unit Sol. Custom Cost Recru. Cost Upkeep Cost Ship HP. Ship Spd. Msl. Dmg. Rng. Sht. /min Amo. Mle. Atk. Mle. Dmg. Chg. Mle. Def. Arm. HP. Mor.
34
80 Urození katafrakti
Jízda / útočná jízda / (3c_Arm_Noble_Cataphracts)
Urození katafrakti
Jejich obrněný trysk drtí armády vedví.
80 1450 1450 290 50 27 76 23 110 105 65
35
80 Urození katafrakti
Jízda / útočná jízda / (3c_Arm_Noble_Cataphracts_commander)
Urození katafrakti
Jejich obrněný trysk drtí armády vedví.
80 1450 1450 290 50 27 76 23 110 105 65
36
80 Východní katafrakti
Jízda / útočná jízda / (3c_Eas_Eastern_Cataphracts)
Východní katafrakti
Stačí jediný pohled na tyto takřka nezranitelné obrněnce a nepřátelům se podlamují kolena.
80 1050 1050 210 38 25 67 17 90 100 62
obranná artilerie
No. Unit Sol. Custom Cost Recru. Cost Upkeep Cost Ship HP. Ship Spd. Msl. Dmg. Rng. Sht. /min Amo. Mle. Atk. Mle. Dmg. Chg. Mle. Def. Arm. HP. Mor.
37
40 Obří východní balista
Obléhací stroj / obranná artilerie / (3c_Eas_Giant_Ballista)
Obří východní balista
Vynalézavá mysl dokáže v bitvě využívat opravdu krutých strojů.
40 730 730 150 210 550 2 9 24 6 14 10 45 35
38
40 Východní škorpión (obranný)
Obléhací stroj / obranná artilerie / (3c_Eas_Scorpion)
Východní škorpión (obranný)
Probodnutý už může těžko diskutovat o výsledku bitvy.
40 490 490 100 120 350 6 9 24 6 14 10 45 35
39
40 Škorpión na východní baště
Obléhací stroj / obranná artilerie / (3c_Eas_Scorpion_Bastion)
Škorpión na východní baště
Probodnutý už může těžko diskutovat o výsledku bitvy.
40 490 490 100 120 400 8 9 24 6 14 10 40 35
polní artilerie
No. Unit Sol. Custom Cost Recru. Cost Upkeep Cost Ship HP. Ship Spd. Msl. Dmg. Rng. Sht. /min Amo. Mle. Atk. Mle. Dmg. Chg. Mle. Def. Arm. HP. Mor.
40
40 Východní balista
Obléhací stroj / polní artilerie / (3c_Eas_Ballista)
Východní balista
Pokud muže lze zahlédnout, lze ho i zasáhnout. A pokud je ho možné zasáhnout, dá se i zabít.
40 1560 560 110 180 420 3 9 24 6 14 10 45 35
41
40 Balista na východní baště
Obléhací stroj / polní artilerie / (3c_Eas_Ballista_Bastion)
Balista na východní baště
Pokud muže lze zahlédnout, lze ho i zasáhnout. A pokud je ho možné zasáhnout, dá se i zabít.
40 560 560 110 180 460 3 9 24 6 14 10 40 35
42
40 Východní škorpión
Obléhací stroj / polní artilerie / (3c_Eas_Cheiroballistra)
Východní škorpión
Probodnutý už může těžko diskutovat o výsledku bitvy.
40 520 520 100 120 350 6 9 24 6 14 10 45 35
43
40 Velký východní katapult
Obléhací stroj / polní artilerie / (3c_Eas_Large_Onager)
Velký východní katapult
Krveprolití je pouze začátek: mají-li tvé živé terče dost rozumu, honem začnou uvažovat, zda nemají nějaké neodkladné povinnosti někde jinde.
40 1780 780 160 230 480 2 9 24 7 14 10 45 35
44
40 Východní katapult
Obléhací stroj / polní artilerie / (3c_Eas_Onager)
Východní katapult
Když na nepřátele vrhneš opravdu velké kameny, můžeš ve válce vyřešit mnohý sporný bod.
40 1580 580 120 200 350 3 9 24 6 14 10 45 35
45
40 Katapult na východní baště
Obléhací stroj / polní artilerie / (3c_Eas_Onager_Bastion)
Katapult na východní baště
Když na nepřátele vrhneš opravdu velké kameny, můžeš ve válce vyřešit mnohý sporný bod.
40 580 580 120 200 400 4 9 24 6 14 10 40 35
Admirál
No. Unit Sol. Custom Cost Recru. Cost Upkeep Cost Ship HP. Ship Spd. Msl. Dmg. Rng. Sht. /min Amo. Mle. Atk. Mle. Dmg. Chg. Mle. Def. Arm. HP. Mor.
46
120 Útočná tetréra - Východní pěchota
Střední loď / kontaktní loď / (3c_Arm_Assault_Tetreres_commander)
Útočná tetréra - Východní pěchota
Taranováním nepřátel dokáže tato loď způsobit obrovské škody.

Válečníci východu zvyklí na boj v obtížných podmínkách.

120 640 640 130 890 6 27 34 25 30 45 55 40
47
140 Pentéra s věží - Obrnění arménští lučištníci
Střední loď / střelecká loď / (3c_Arm_Tower_Penteres_commander)
Pentéra s věží - Obrnění arménští lučištníci
Z věže na palubě této lodi vypadají všichni soupeři jako terče, na něž lze po libosti pálit.

Obrana je v boji na dálku často důležitější než prosté vystřelování šípů.

140 1180 1180 235 1090 5 35 150 6 15 28 20 18 32 40 55 50
kontaktní loď
No. Unit Sol. Custom Cost Recru. Cost Upkeep Cost Ship HP. Ship Spd. Msl. Dmg. Rng. Sht. /min Amo. Mle. Atk. Mle. Dmg. Chg. Mle. Def. Arm. HP. Mor.
48
60 Útočná diéra - Východní kopiníci
Lehká loď / kontaktní loď / (3c_Arm_Assault_Dieres)
Útočná diéra - Východní kopiníci
Klouny k prorážení trupů nepřátelských plavidel dělají z těchto lodí smrtící zbraně.

I když jsou kopiníci levní, neznamená to automaticky, že jsou špatní.

60 310 310 60 566 6 13 25 11 34 45 45 25
49
120 Útočná tetréra - Východní pěchota
Střední loď / kontaktní loď / (3c_Arm_Assault_Tetreres)
Útočná tetréra - Východní pěchota
Taranováním nepřátel dokáže tato loď způsobit obrovské škody.

Válečníci východu zvyklí na boj v obtížných podmínkách.

120 640 640 130 890 6 27 34 25 30 45 55 40
50
120 Útočná tetréra - Východní pěchota
Střední loď / kontaktní loď / (3c_Arm_Assault_Tetreres_commander)
Útočná tetréra - Východní pěchota
Taranováním nepřátel dokáže tato loď způsobit obrovské škody.

Válečníci východu zvyklí na boj v obtížných podmínkách.

120 640 640 130 890 6 27 34 25 30 45 55 40
51
60 Diéra se zápalnými nádobami - Východní kopiníci
Lehká loď / kontaktní loď / (3c_Arm_Fire_Pot_Dieres)
Diéra se zápalnými nádobami - Východní kopiníci
Zápalné nádoby, vržené na palubu nepřátelských plavidel, jsou pro dřevěné lodě vskutku zkázonosným nebezpečím.

I když jsou kopiníci levní, neznamená to automaticky, že jsou špatní.

60 360 360 70 566 6 13 25 11 34 45 45 25
střelecká loď
No. Unit Sol. Custom Cost Recru. Cost Upkeep Cost Ship HP. Ship Spd. Msl. Dmg. Rng. Sht. /min Amo. Mle. Atk. Mle. Dmg. Chg. Mle. Def. Arm. HP. Mor.
52
140 Střelecká pentéra - Obrnění arménští lučištníci
Střední loď / střelecká loď / (3c_Arm_Missile_Penteres)
Střelecká pentéra - Obrnění arménští lučištníci
Střelci mohou snadno zasáhnout členy nepřátelských posádek a citelně je oslabit.

Obrana je v boji na dálku často důležitější než prosté vystřelování šípů.

140 950 950 190 1090 5 35 150 6 15 28 20 18 32 40 55 50
53
80 Střelecká triéra - Arménští prakovníci
Střední loď / střelecká loď / (3c_Arm_Missile_Trieres)
Střelecká triéra - Arménští prakovníci
Velká síla střelců dokáže s nepřátelskou posádkou udělat krátký proces.

Dobře mířený kámen z praku zabil již nejednoho skvělého válečníka.

80 530 530 105 758 6 29 150 8 25 10 24 6 23 20 55 40
54
100 Stíhací trihemiolia - Perští harcovníci
Lehká loď / střelecká loď / (3c_Arm_Pursuit_Trihemiolia)
Stíhací trihemiolia - Perští harcovníci
Tyto rychlé a relativně silné stíhací lodě dokáží účinně lovit piráty či jinou námořní verbež.

Harcovníci jsou skvělí k frustraci nepřátel před větším útokem.

100 580 580 115 650 7 32 80 7 7 8 24 3 22 15 45 20
55
80 Nájezdní hemiolia - Perští harcovníci
Lehká loď / střelecká loď / (3c_Arm_Raiding_Hemiolia)
Nájezdní hemiolia - Perští harcovníci
Tyto rychlé a obratné lodě jsou ideální pro výzvědy a průzkum.

Harcovníci jsou skvělí k frustraci nepřátel před větším útokem.

80 450 450 90 467 6 32 80 7 7 8 24 3 22 15 45 20
56
140 Pentéra se škorpióny - Obrnění arménští lučištníci
Střední loď / střelecká loď / (3c_Arm_Scorpion_Penteres)
Pentéra se škorpióny - Obrnění arménští lučištníci
Smrtonosně přesné vrhače šipek umožňují těmto lodím velmi účinně zabíjet námořníky.

Obrana je v boji na dálku často důležitější než prosté vystřelování šípů.

140 1180 1180 235 1090 5 35 150 6 15 28 20 18 32 40 55 50
57
80 Triéra se škorpióny - Arménští prakovníci
Střední loď / střelecká loď / (3c_Arm_Scorpion_Trieres)
Triéra se škorpióny - Arménští prakovníci
Smrtelně nebezpečné vrhače šipek nedopřejí soupeřům ani chvilku oddechu.

Dobře mířený kámen z praku zabil již nejednoho skvělého válečníka.

80 640 640 130 758 6 29 150 8 25 10 24 6 23 20 55 40
58
140 Pentéra s věží - Obrnění arménští lučištníci
Střední loď / střelecká loď / (3c_Arm_Tower_Penteres)
Pentéra s věží - Obrnění arménští lučištníci
Z věže na palubě této lodi vypadají všichni soupeři jako terče, na něž lze po libosti pálit.

Obrana je v boji na dálku často důležitější než prosté vystřelování šípů.

140 1180 1180 235 1090 5 35 150 6 15 28 20 18 32 40 55 50
59
140 Pentéra s věží - Obrnění arménští lučištníci
Střední loď / střelecká loď / (3c_Arm_Tower_Penteres_commander)
Pentéra s věží - Obrnění arménští lučištníci
Z věže na palubě této lodi vypadají všichni soupeři jako terče, na něž lze po libosti pálit.

Obrana je v boji na dálku často důležitější než prosté vystřelování šípů.

140 1180 1180 235 1090 5 35 150 6 15 28 20 18 32 40 55 50
loď s artilerií
No. Unit Sol. Custom Cost Recru. Cost Upkeep Cost Ship HP. Ship Spd. Msl. Dmg. Rng. Sht. /min Amo. Mle. Atk. Mle. Dmg. Chg. Mle. Def. Arm. HP. Mor.
60
40 Pentéra s artilerií - Východní katapult (loď)
Střední loď / loď s artilerií / (3c_Arm_Artillery_Penteres)
Pentéra s artilerií - Východní katapult (loď)
Na palubách těchto lodí jsou umístěny zbraně artilérie, které mohou na hlavy nepřátel seslat hotovou zkázu.

Když na nepřátele vrhneš opravdu velké kameny, můžeš ve válce vyřešit mnohý sporný bod.

40 750 750 150 1090 5 200 350 3 9 24 6 14 10 45 35
61
40 Pentéra s lehkou artilerií - Východní balista (loď)
Střední loď / loď s artilerií / (3c_Arm_Light_Artillery_Penteres)
Pentéra s lehkou artilerií - Východní balista (loď)
Střely nebo kameny z balisty představují velmi účinný prostředek, jak zlomit nepřátelskou vůli k odporu.

Pokud muže lze zahlédnout, lze ho i zasáhnout. A pokud je ho možné zasáhnout, dá se i zabít.

40 630 630 125 1090 5 180 420 2 9 24 6 14 10 45 35