Left Panel
menu
HomeHlavní stránka / Total War: WARHAMMER II / Nehekovi vyhnanci
Nehekovi vyhnanci Oko Víru

Nehekovi vyhnanci

Nehekharští králové hrobek, kdysi také kněžští králové, byli za svého života doslova posedlí smrtí. Neobyčejně je rozlítilo, že se bohové rozhodli dopřát jim na tomto světě pro zápis do historie jen několik krátkých desetiletí a nikoho tato skutečnost nedopalovala víc než velekrále Settru.
Settrovi se podařilo dobýt celou Neheharu a přetvořit většinu Khemri k obrazu svému, ale jeho cílem nebylo po sobě něco zanechat. Byl posedlý tím, že chtěl svůj odkaz přežít. Proto ostatně nařídil založení Pohřební sekty, jejímž cílem bylo přijít na kloub tomu největšímu tajemství: jak přelstít smrt. Kněží Pohřební sekty vedl Khatep, extrémně talentovaný a moudrý věštec. Byl to právě Khatep, kdo se staral o Settrovu umírající smrtelnou schránku a kdo velekráli přislíbil, že v Den probuzení opět povstane. Jak léta plynula, cíl tohoto kněžského kultu spočívající v získání potřebných znalostí byl částečně naplněn. Sami kněží se naučili udržovat neživou formu, své duše měli připoutány ke svým vyschlým tělům, jenže znalosti, jak přivést zpět krále coby věčné polobohy jim stále unikaly. Byli však odhodlaní a ve svém bádání pokračovali dál. Zároveň sloužili svým živým králům jako poradci a vezíři. Pohřební sekta se tedy rozšířila do celé Nehekhary.

S příchodem arcinekromanta se ale všechno změnilo. Po Nagashově velkém rituálu ohrožovala Nehekharu občanská válka a Khatep se jal znovu nastolit pořádek. Když prolomil pečetě Settrovy velké pyramidy, velekrál povstal pln neukojitelného hněvu. Settra ale nepovstal jako blažený panovník, ale jako zdevastovaná mumie. Nebyl to Den probuzení, jak jej slibovala Pohřební sekta. Settry se proto jal vztek a Khatepa z Khemri vyhnal.

Pán lichů Khatep stále zůstal formálním vůdcem Pohřební sekty; od svého vyhnanství brázdí svět, který se nejdřív omezoval pouze na rozlehlé nehekharské pouště, ale později se vydal dál, získal stoupence a další vyhnance a spolu s nimi hodlá objevit ztracené znalosti, které snad přinesou Nehekově zemi ztracenou slávu a on opět získá věhlas coby jejich spasitel!

Nehekovi vyhnanci

Faction Name

Nehekovi vyhnanci

Campaign

wh2_main_great_vortex

Culture

wh2_dlc09_tmb_tomb_kings

Subculture

wh2_dlc09_sc_tmb_tomb_kings

Military Group

wh2_dlc09_tomb_kings

Faction Group

wh2_dlc09_fact_group_tomb_kings

Faction Group


Odemkne naverbování [[img:icon_hero]][[/img]]hrdiny: princ hrobek
Odemkne naverbování [[img:icon_hero]][[/img]]hrdiny: Nekrotekt
Odemkne naverbování [[img:icon_hero]][[/img]]hrdiny: Kněz lichů
[HIDDEN]
Stavba obléhacích strojů: beranidla
Stavba dobývacích strojů: obléhací věž
1 beranidel na jednu obléhací jednotku
2 obléhacích věží na jednu obléhací jednotku
Před obléháním: beranidlo
Před obléháním: obléhací věž
Kapacita hrdiny: -1 pro všechny hrdiny
Náklady na naverbování šlechtice: -100%
[HIDDEN]
wh2_main_effect_tomb_king_realm_of_souls_army_abilities
Náklady na naverbování hrdiny: -100%

Political Parties

placeholder placeholder
placeholder
Playable: True
Initial Power: main_warhammer
No Effect

Playable: True
Initial Power: wh2_main_great_vortex
No Effect
Šlechtic
1 Velký hierofant Khatep
Velký hierofant Khatep
(wh2_dlc09_tmb_cha_khatep_0)
Velitel
1 Velký hierofant Khatep (Kostlivý kůň)
Velký hierofant Khatep (Kostlivý kůň)
(wh2_dlc09_tmb_cha_khatep_1)
Velitel
2 Velký hierofant Khatep (Kostlivý vůz)
Velký hierofant Khatep (Kostlivý vůz)
(wh2_dlc09_tmb_cha_khatep_2)
Velitel
1 Velký hierofant Khatep (Rakev duší)
Velký hierofant Khatep (Rakev duší)
(wh2_dlc09_tmb_cha_khatep_3)
Velitel
1 Král hrobek
Král hrobek
(wh2_dlc09_tmb_cha_tomb_king_0)
Velitel
1 Král hrobek (Kostlivý kůň)
Král hrobek (Kostlivý kůň)
(wh2_dlc09_tmb_cha_tomb_king_1)
Velitel
2 Král hrobek (Kostlivý vůz)
Král hrobek (Kostlivý vůz)
(wh2_dlc09_tmb_cha_tomb_king_2)
Velitel
1 Král hrobek (Khemrijská válečná sfinga)
Král hrobek (Khemrijská válečná sfinga)
(wh2_dlc09_tmb_cha_tomb_king_3)
Velitel
1 Kněz lichů (smrt)
Kněz lichů (smrt)
(wh2_dlc09_tmb_cha_liche_priest_death_0)
Velitel
1 Kněz lichů (světlo)
Kněz lichů (světlo)
(wh2_dlc09_tmb_cha_liche_priest_light_0)
Velitel
1 Kněz lichů (Nehekhara)
Kněz lichů (Nehekhara)
(wh2_dlc09_tmb_cha_liche_priest_nehekhara_0)
Velitel
1 Lichský kněz (stíny)
Lichský kněz (stíny)
(wh2_dlc09_tmb_cha_liche_priest_shadow_0)
Velitel
1 Nekrotekt
Nekrotekt
(wh2_dlc09_tmb_cha_necrotect_0)
Velitel
Hrdina
1 Kněz lichů (smrt) (Kostlivý kůň)
Kněz lichů (smrt) (Kostlivý kůň)
(wh2_dlc09_tmb_cha_liche_priest_death_1)
Velitel
1 Kněz lichů (světlo) (Kostlivý kůň)
Kněz lichů (světlo) (Kostlivý kůň)
(wh2_dlc09_tmb_cha_liche_priest_light_1)
Velitel
1 Kněz lichů (Nehekhara) (Kostlivý kůň)
Kněz lichů (Nehekhara) (Kostlivý kůň)
(wh2_dlc09_tmb_cha_liche_priest_nehekhara_1)
Velitel
2 Nekrotekt (Kostlivý vůz)
Nekrotekt (Kostlivý vůz)
(wh2_dlc09_tmb_cha_necrotect_1)
Velitel
1 Princ hrobek
Princ hrobek
(wh2_dlc09_tmb_cha_tomb_prince_0)
Velitel
1 Princ hrobek (Kostlivý kůň)
Princ hrobek (Kostlivý kůň)
(wh2_dlc09_tmb_cha_tomb_prince_1)
Velitel
2 Princ hrobek (Kostlivý vůz)
Princ hrobek (Kostlivý vůz)
(wh2_dlc09_tmb_cha_tomb_prince_2)
Velitel
Velitel
1 Nekrotekt
Nekrotekt
(wh2_dlc09_tmb_cha_necrotect_0)
Velitel
1 Kněz lichů (smrt)
Kněz lichů (smrt)
(wh2_dlc09_tmb_cha_liche_priest_death_0)
Velitel
1 Kněz lichů (světlo)
Kněz lichů (světlo)
(wh2_dlc09_tmb_cha_liche_priest_light_0)
Velitel
1 Kněz lichů (Nehekhara)
Kněz lichů (Nehekhara)
(wh2_dlc09_tmb_cha_liche_priest_nehekhara_0)
Velitel
Kontaktní pěchota
120 Strážci hrobek
Strážci hrobek
(wh2_dlc09_tmb_inf_tomb_guard_0)
Kontaktní pěchota
120 Strážci hrobek (halapartny)
Strážci hrobek (halapartny)
(wh2_dlc09_tmb_inf_tomb_guard_1)
Kontaktní pěchota
120 Kheprova stráž (strážci hrobek)
Kheprova stráž (strážci hrobek)
(wh2_dlc09_tmb_inf_tomb_guard_ror)
Kontaktní pěchota
120 Nehekharští válečníci
Nehekharští válečníci
(wh2_dlc09_tmb_inf_nehekhara_warriors_0)
Kontaktní pěchota
1 Hrobový škorpión
Hrobový škorpión
(wh2_dlc09_tmb_mon_tomb_scorpion_0)
Kontaktní pěchota
16 Ushabti
Ushabti
(wh2_dlc09_tmb_mon_ushabti_0)
Kontaktní pěchota
24 Mrchožrouti
Mrchožrouti
(wh2_dlc09_tmb_mon_carrion_0)
Kontaktní pěchota
1 Hierotitán
Hierotitán
(wh2_dlc09_tmb_mon_heirotitan_0)
Kontaktní pěchota
4 Khemrijská válečná sfinga
Khemrijská válečná sfinga
(wh2_dlc09_tmb_veh_khemrian_warsphinx_0)
Kontaktní pěchota
1 Nekrosfinga
Nekrosfinga
(wh2_dlc09_tmb_mon_necrosphinx_0)
Kontaktní pěchota
1 Usekphova sfinga (nekrosfinga)
Usekphova sfinga (nekrosfinga)
(wh2_dlc09_tmb_mon_necrosphinx_ror)
Kontaktní pěchota
160 Kostliví válečníci
Kostliví válečníci
(wh2_dlc09_tmb_inf_skeleton_warriors_0)
Kontaktní pěchota
Střelecká pěchota
1 Kostlivý obr
Kostlivý obr
(wh2_pro06_tmb_mon_bone_giant_0)
Střelecká pěchota
16 Pohřební slídilové
Pohřební slídilové
(wh2_dlc09_tmb_mon_sepulchral_stalkers_0)
Střelecká pěchota
16 Oči pouště (pohřební slídilové)
Oči pouště (pohřební slídilové)
(wh2_dlc09_tmb_mon_sepulchral_stalkers_ror)
Střelecká pěchota
120 Kostliví lučištníci
Kostliví lučištníci
(wh2_dlc09_tmb_inf_skeleton_archers_0)
Střelecká pěchota
12 Ushabti (velký luk)
Ushabti (velký luk)
(wh2_dlc09_tmb_mon_ushabti_1)
Střelecká pěchota
120 Phakthova požehnaná legie (kostliví lučištníci)
Phakthova požehnaná legie (kostliví lučištníci)
(wh2_dlc09_tmb_inf_skeleton_archers_ror)
Střelecká pěchota
12 Vyvolení bohů (ushabti - velký luk)
Vyvolení bohů (ushabti - velký luk)
(wh2_dlc09_tmb_mon_ushabti_ror)
Střelecká pěchota
Pěchota s kopími
160 Kostliví kopiníci
Kostliví kopiníci
(wh2_dlc09_tmb_inf_skeleton_spearmen_0)
Pěchota s kopími
160 Škorpióní legie krále Nekheshe (kostliví kopiníci)
Škorpióní legie krále Nekheshe (kostliví kopiníci)
(wh2_dlc09_tmb_inf_skeleton_spearmen_ror)
Pěchota s kopími
Kontaktní jízda
60 Nehekharští jezdci
Nehekharští jezdci
(wh2_dlc09_tmb_cav_nehekhara_horsemen_0)
Kontaktní jízda
60 Kostliví jezdci
Kostliví jezdci
(wh2_dlc09_tmb_cav_skeleton_horsemen_0)
Kontaktní jízda
Jízdní lučištníci
60 Kostliví jízdní lučištníci
Kostliví jízdní lučištníci
(wh2_dlc09_tmb_cav_skeleton_horsemen_archers_0)
Jízdní lučištníci
Úderná jízda
24 Rytíři nekropole
Rytíři nekropole
(wh2_dlc09_tmb_cav_necropolis_knights_0)
Úderná jízda
24 Rytíři nekropole (halapartny)
Rytíři nekropole (halapartny)
(wh2_dlc09_tmb_cav_necropolis_knights_1)
Úderná jízda
Vůz
1 Rakev duší
Rakev duší
(wh2_dlc09_tmb_art_casket_of_souls_0)
Vůz
24 Kostlivý střelecký vůz
Kostlivý střelecký vůz
(wh2_dlc09_tmb_veh_skeleton_archer_chariot_0)
Vůz
24 Kostlivý vůz
Kostlivý vůz
(wh2_dlc09_tmb_veh_skeleton_chariot_0)
Vůz
Polní artilerie
44 Katapult ječících lebek
Katapult ječících lebek
(wh2_dlc09_tmb_art_screaming_skull_catapult_0)
Polní artilerie