Left Panel
menu
  • Britannia
  • Warhammer II
  • Warhammer
  • Attila
  • Rome II
  • Shogun 2
  • Napoleon
  • Empire
  • Medieval II
  • facebookFacebook
HomeHlavní stránka / Total War: WARHAMMER II / Klan Mors
Klan Mors Oko Víru

Klan Mors

„Ano-ano, dokud tu bude Mocipán Kvík. My vyhrát. Nic jiného nebýt důležité. My ničit. Kvík ukázat celému světu, že Kvík být nejmocnější, nejlepší, nejsmrtonosnější! My zjistit, co Gnawdwell říkat na rozkazy.“

Skaveni jsou zlovolné, nenávistné krysy, které se rojí pod povrchem světa. Nekontrolovaně se rozrůstají ve svých podzemních doupatech, okusují kořeny civilizace a spřádají intrikánské plány na den, kdy vyrazí ze svých temných chodeb a zaplaví svět nad sebou přívalem opelichané srsti, rezavých mečů a morem prolezlým hnusem.

Skavenské podsvětí čítá nespočet klanů. Každý z nich, stejně jako každý skaven, se pere o postavení, prestiž a moc. Čtyři větší klany jsou v tomto nekonečném závodě nedotknutelné, ale pak jsou tu ještě klany vojevůdců, které jsou jakousi prosperující masou zrady a zpřetrhaných spojenectví. Nejmocnějším je aktuálně klan Mors, jehož převaha je z větší části dána ovládáním Pilířového města - spodních úrovní Karackého Osmivrcholu a důležitého centra podsvětí. Zatímco velký vládce klanu Mors, vojevůdce Gnawdwell, zasedá v Radě Třináctky v hlavním městě krysích lidí Skavenblightu, Pilířové město má na starosti Gnawdwellův nechvalně proslulý „pravý pařát“: Kvík Hlavober.

Tento osrstěný válečník v šarlatové zbroji plný hněvu a s nabubřelým egem je Kvík Hlavober - potomek klanu Mors a jeden z nejskvělejších a nejnelítostnějších bojovníků celého skavenstva. Trpaslíci vůči němu chovají nenávist kvůli obrovskému množství hlav, které setnul, a ve Velké knize záští mu patří rekordní počet záznamů. Ale zelenokožci a elfové na tom nejsou se svou nenávistí o nic lépe. Jediná věc, ve které Kvík vyniká více než v boji, je arogance. Hlavober je mocichtivý narcis, který ve své výstavce trofejí nosí setnuté hlavy svých posledních obětí a dává tak svým nepřátelům i stoupencům najevo svou velkolepost.

Přestože si Kvík vybudoval pod Osmivrcholem obrovské mocenské sídlo, Gnawdwell jej posílá všude, kde jej klan Mors potřebuje. Rada Třináctky, jejíž je Gnawdwell členem, nahlíží na Hlavobera jako na silný nástroj k uskutečňování svých plánů bez ohledu na to, zda s nimi Kvík souhlasí!

Klan Mors

Faction Name

Klan Mors

Campaign

wh2_main_great_vortex

Culture

wh2_main_skv_skaven

Subculture

wh2_main_sc_skv_skaven

Military Group

wh2_main_skv

Faction Group

wh2_main_fact_group_vor_skv_queek_headtaker

Faction Group


[HIDDEN]
Stavba obléhacích strojů: beranidla
Stavba obléhacích strojů: obléhací věž
Počet beranidel na jednu stavební pozici: 1
Počet obléhacích věží na jednu stavební pozici: 2
Před obléháním: beranidlo
Před obléháním: obléhací věž
Generované potraviny: -1
Spotřeba potravin: -1

Political Parties

placeholder placeholder
placeholder
Playable: True
Initial Power: main_warhammer
No Effect

Playable: True
Initial Power: wh2_main_great_vortex
No Effect
Šlechtic
1 Černokněžný pán
Černokněžný pán
(wh2_dlc12_skv_cha_warlock_master_0)
Velitel
1 Černokněžný pán (Zhoubný zdírač)
Černokněžný pán (Zhoubný zdírač)
(wh2_dlc12_skv_cha_warlock_master_1)
Velitel
25 Černokněžný pán (Kolo zhouby)
Černokněžný pán (Kolo zhouby)
(wh2_dlc12_skv_cha_warlock_master_2)
Velitel
1 Šedý věštec (mor)
Šedý věštec (mor)
(wh2_main_skv_cha_grey_seer_plague_0)
Velitel
1 Šedý věštec (mor) (Řinčící zvon)
Šedý věštec (mor) (Řinčící zvon)
(wh2_main_skv_cha_grey_seer_plague_1)
Velitel
1 Šedý věštec (zkáza)
Šedý věštec (zkáza)
(wh2_main_skv_cha_grey_seer_ruin_0)
Velitel
1 Šedý věštec (zkáza) (Řinčící zvon)
Šedý věštec (zkáza) (Řinčící zvon)
(wh2_main_skv_cha_grey_seer_ruin_1)
Velitel
1 Vojevůdce
Vojevůdce
(wh2_main_skv_cha_warlord_0)
Velitel
1 Vojevůdce (Lamač kostí)
Vojevůdce (Lamač kostí)
(wh2_main_skv_cha_warlord_1)
Velitel
1 Tretch Zbabělec
Tretch Zbabělec
(wh2_dlc09_skv_cha_tretch_craventail)
Velitel
1 Lord Skrolk
Lord Skrolk
(wh2_main_skv_cha_lord_skrolk)
Velitel
1 Kvík Hlavober
Kvík Hlavober
(wh2_main_skv_cha_queek_headtaker)
Velitel
Hrdina
1 Zabiják
Zabiják
(wh2_main_skv_cha_assassin)
Velitel
1 Morový kněz
Morový kněz
(wh2_main_skv_cha_plague_priest_0)
Velitel
1 Morový kněz (Morová výheň)
Morový kněz (Morová výheň)
(wh2_main_skv_cha_plague_priest_2)
Velitel
1 Černokněžník inženýr
Černokněžník inženýr
(wh2_main_skv_cha_warlock_engineer)
Velitel
Kontaktní pěchota
160 Řezači ocásků z klanu Volkn (Klanové krysy se štíty)
Řezači ocásků z klanu Volkn (Klanové krysy se štíty)
(wh2_dlc12_skv_inf_clanrats_ror_0)
Kontaktní pěchota
120 Pohrostrupovo morové hejno (Nositelé kadidelnice z řad morových mnichů)
Pohrostrupovo morové hejno (Nositelé kadidelnice z řad morových mnichů)
(wh2_dlc12_skv_inf_plague_monk_censer_bearer_ror_0)
Kontaktní pěchota
160 Stráž rady (Bouřná havěť s halapartnami)
Stráž rady (Bouřná havěť s halapartnami)
(wh2_dlc12_skv_inf_stormvermin_ror_0)
Kontaktní pěchota
160 Kopiníci z řad klanových krys
Kopiníci z řad klanových krys
(wh2_main_skv_inf_clanrat_spearmen_0)
Kontaktní pěchota
180 Kopiníci z řad skavenských otroků
Kopiníci z řad skavenských otroků
(wh2_main_skv_inf_skavenslave_spearmen_0)
Kontaktní pěchota
160 Kopiníci z řad klanových krys (štíty)
Kopiníci z řad klanových krys (štíty)
(wh2_main_skv_inf_clanrat_spearmen_1)
Kontaktní pěchota
180 Skavenští otroci
Skavenští otroci
(wh2_main_skv_inf_skavenslaves_0)
Kontaktní pěchota
160 Klanové krysy
Klanové krysy
(wh2_main_skv_inf_clanrats_0)
Kontaktní pěchota
160 Bouřná havěť (halapartna)
Bouřná havěť (halapartna)
(wh2_main_skv_inf_stormvermin_0)
Kontaktní pěchota
160 Klanové krysy (štíty)
Klanové krysy (štíty)
(wh2_main_skv_inf_clanrats_1)
Kontaktní pěchota
160 Bouřná havěť (meč a štít)
Bouřná havěť (meč a štít)
(wh2_main_skv_inf_stormvermin_1)
Kontaktní pěchota
100 Běžci smrti
Běžci smrti
(wh2_main_skv_inf_death_runners_0)
Kontaktní pěchota
1 Ohavnost z Pekelné jámy
Ohavnost z Pekelné jámy
(wh2_main_skv_mon_hell_pit_abomination)
Kontaktní pěchota
16 Krysí zlobři
Krysí zlobři
(wh2_main_skv_mon_rat_ogres)
Kontaktní pěchota
120 Nositelé kadidelnice z řad morových mnichů
Nositelé kadidelnice z řad morových mnichů
(wh2_main_skv_inf_plague_monk_censer_bearer)
Kontaktní pěchota
120 Moroví mniši
Moroví mniši
(wh2_main_skv_inf_plague_monks)
Kontaktní pěchota
Střelecká pěchota
32 Vyrážeči zubů (Zbraňové družstvo s krysím kulometem)
Vyrážeči zubů (Zbraňové družstvo s krysím kulometem)
(wh2_dlc12_skv_inf_ratling_gun_ror_0)
Střelecká pěchota
32 Ostrostřelci Nattyho Dýměje (Chaotitové křesadlovky)
Ostrostřelci Nattyho Dýměje (Chaotitové křesadlovky)
(wh2_dlc12_skv_inf_warplock_jezzails_ror_0)
Střelecká pěchota
32 Zbraňové družstvo s krysím kulometem
Zbraňové družstvo s krysím kulometem
(wh2_dlc12_skv_inf_ratling_gun_0)
Střelecká pěchota
32 Chaotitové křesadlovky
Chaotitové křesadlovky
(wh2_dlc12_skv_inf_warplock_jezzails_0)
Střelecká pěchota
48 Smrtonosní koulometači
Smrtonosní koulometači
(wh2_main_skv_inf_death_globe_bombardiers)
Střelecká pěchota
32 Vrhač warpového ohně
Vrhač warpového ohně
(wh2_main_skv_inf_warpfire_thrower)
Střelecká pěchota
120 Práčata z řad mihotavých běžců
Práčata z řad mihotavých běžců
(wh2_main_skv_inf_gutter_runner_slingers_0)
Střelecká pěchota
120 Práčata z řad mihotavých běžců (jed)
Práčata z řad mihotavých běžců (jed)
(wh2_main_skv_inf_gutter_runner_slingers_1)
Střelecká pěchota
120 Mihotaví běžci
Mihotaví běžci
(wh2_main_skv_inf_gutter_runners_0)
Střelecká pěchota
120 Mihotaví běžci (jed)
Mihotaví běžci (jed)
(wh2_main_skv_inf_gutter_runners_1)
Střelecká pěchota
120 Noční běžci
Noční běžci
(wh2_main_skv_inf_night_runners_0)
Střelecká pěchota
120 Noční běžci (praky)
Noční běžci (praky)
(wh2_main_skv_inf_night_runners_1)
Střelecká pěchota
48 Koulometači jedovatého větru
Koulometači jedovatého větru
(wh2_main_skv_inf_poison_wind_globadiers)
Střelecká pěchota
140 Práčata z řad skavenských otroků
Práčata z řad skavenských otroků
(wh2_main_skv_inf_skavenslave_slingers_0)
Střelecká pěchota
Vůz
4 Hrozba trpasličích stvůr (zhoubné zdírače)
Hrozba trpasličích stvůr (zhoubné zdírače)
(wh2_dlc12_skv_veh_doom_flayer_ror_0)
Vůz
25 Zkázonosná kolesa (kolo zhouby)
Zkázonosná kolesa (kolo zhouby)
(wh2_dlc12_skv_veh_doomwheel_ror_0)
Vůz
4 Zhoubné zdírače
Zhoubné zdírače
(wh2_dlc12_skv_veh_doom_flayer_0)
Vůz
25 Kolo zhouby
Kolo zhouby
(wh2_main_skv_veh_doomwheel)
Vůz
Polní artilerie
56 Ikitův bzzzz-bzzzz! (dělo warpového blesku)
Ikitův bzzzz-bzzzz! (dělo warpového blesku)
(wh2_dlc12_skv_art_warp_lightning_cannon_ror_0)
Polní artilerie
56 Katapult morového spáru
Katapult morového spáru
(wh2_main_skv_art_plagueclaw_catapult)
Polní artilerie
56 Dělo warpového blesku
Dělo warpového blesku
(wh2_main_skv_art_warp_lightning_cannon)
Polní artilerie