Left Panel
menu
HomeHlavní stránka / Total War: WARHAMMER II / Avelorn
Avelorn Oko Víru

Avelorn

Avelorn leží v srdci Ulthuanu a jeho vládkyní je Věčná královna. Její říše je prvotní sídlo Matky země. Je považována za duchovní vládkyni celé elfí říše. Pozice Věčné královny vždy náleží prvorozené dceři předchozí královny, která je počata během rok dlouhého rituálního sňatku s králem fénixů. Po tomto formálním sňatku si oba mohou vzít nové partnery, ale novou Věčnou královnou se může stát pouze dcera krále fénixů. Královny Avelornu tak vždy byly Věčnými královnami Ulthuanu, což platí bez přerušení už od dob dávno minulých.

Avelorn sám je velmi starý. Jeho velký les je nejstarším ze všech elfích říší. Jeho háje se pyšní starobylým půvabem. Pod korunami zdejších stromů stále kráčejí legendární stvoření - stromáci, nymfy a dryády. Je to místo nesmírné krásy, které je pro všechny vetřelce nebezpečné. A to i pro nestvůry, které sem zabloudí z hor Annulii.

Dvůr Věčné královny se neustále přesouvá a cestuje Avelornem z místa na místo jako velký cirkus. Všude tam, kde se zastaví, rozbíjí tábor s obřími stany z hedvábí. Během dne se lesem nese smích bavících se elfů. V noci v temnotě blikají světla víl a osvětlují veselení a hostiny.

Považovat tuto Věčnou královnu za pouhý totem Matky země Ishy by ale bylo velmi nemoudré. Věčná královna má dokonalý přehled o politických hrách, které elfští šlechtici sehrávají, a vysílá na dvory služebnice jako své vlastní vyslankyně. Ty mají zajišťovat, aby bylo i přes všechny machinace prosazováno blaho celého Ulthuanu. Věčné královny minulých dob se možná bojištím vyhýbaly, ale Oslnivá Alarielle se do boje zapojuje bez váhání. Svou moc čerpá ze srdcí všech Asurů. Zahání stvoření zkaženého ducha a v její přítomnosti nikdo nemůže vyřknout lež. A vojsko vznešených elfů se tak může v nejtemnější hodině opřít o velkolepou pomoc, když Oslnivá vyjede do války...

Avelorn

Faction Name

Avelorn

Campaign

wh2_main_great_vortex

Culture

wh2_main_hef_high_elves

Subculture

wh2_main_sc_hef_high_elves

Military Group

wh2_main_hef

Faction Group

wh2_main_fact_group_high_elves

Faction Group


[HIDDEN]
Stavba obléhacích strojů: beranidla
Stavba obléhacích strojů: obléhací věž
Počet beranidel na jednu stavební pozici: 1
Počet obléhacích věží na jednu stavební pozici: 2
Před obléháním: beranidlo
Před obléháním: obléhací věž

Political Parties

placeholder placeholder
placeholder
Playable: True
Initial Power: main_warhammer
No Effect

Playable: True
Initial Power: wh2_main_great_vortex
No Effect
Šlechtic
1 Oslnivá Alarielle
Oslnivá Alarielle
(wh2_dlc10_hef_cha_alarielle_the_radiant_0)
Velitel
1 Oslnivá Alarielle (Elfí oř)
Oslnivá Alarielle (Elfí oř)
(wh2_dlc10_hef_cha_alarielle_the_radiant_1)
Velitel
1 Oslnivá Alarielle (Oř v Ithilmaru)
Oslnivá Alarielle (Oř v Ithilmaru)
(wh2_dlc10_hef_cha_alarielle_the_radiant_2)
Velitel
1 Oslnivá Alarielle (Obří orel)
Oslnivá Alarielle (Obří orel)
(wh2_dlc10_hef_cha_alarielle_the_radiant_3)
Velitel
1 Kníže
Kníže
(wh2_main_hef_cha_prince_0)
Velitel
1 Kníže (Oř v ithilmaru)
Kníže (Oř v ithilmaru)
(wh2_main_hef_cha_prince_2)
Velitel
1 Kníže (Obří orel)
Kníže (Obří orel)
(wh2_main_hef_cha_prince_3)
Velitel
1 Kníže (Sluneční drak)
Kníže (Sluneční drak)
(wh2_main_hef_cha_prince_4)
Velitel
1 Kníže (Hvězdný drak)
Kníže (Hvězdný drak)
(wh2_main_hef_cha_prince_5)
Velitel
1 Princezna
Princezna
(wh2_main_hef_cha_princess_0)
Velitel
1 Princezna (Elfí oř)
Princezna (Elfí oř)
(wh2_main_hef_cha_princess_1)
Velitel
1 Princezna (Obří orel)
Princezna (Obří orel)
(wh2_main_hef_cha_princess_3)
Velitel
1 Princezna (Měsíční drak)
Princezna (Měsíční drak)
(wh2_main_hef_cha_princess_4)
Velitel
1 Princezna (Hvězdný drak)
Princezna (Hvězdný drak)
(wh2_main_hef_cha_princess_5)
Velitel
1 Alith Anar
Alith Anar
(wh2_dlc10_hef_cha_alith_anar_0)
Velitel
1 Teclis
Teclis
(wh2_main_hef_cha_teclis_0)
Velitel
1 Tyrion (Malhandhir)
Tyrion (Malhandhir)
(wh2_main_hef_cha_tyrion_1)
Velitel
Hrdina
1 Služebnice Věčné královny
Služebnice Věčné královny
(wh2_dlc10_hef_cha_handmaiden_0)
Velitel
1 Služebnice Věčné královny (Elfí oř)
Služebnice Věčné královny (Elfí oř)
(wh2_dlc10_hef_cha_handmaiden_1)
Velitel
1 Služebnice Věčné královny (Oř v Ithilmaru)
Služebnice Věčné královny (Oř v Ithilmaru)
(wh2_dlc10_hef_cha_handmaiden_2)
Velitel
1 Mág (nebesa)
Mág (nebesa)
(wh2_dlc10_hef_cha_mage_heavens_0)
Velitel
1 Mág (nebesa) (Elfí oř)
Mág (nebesa) (Elfí oř)
(wh2_dlc10_hef_cha_mage_heavens_1)
Velitel
2 Mág (nebesa) (Vůz z ithilmaru)
Mág (nebesa) (Vůz z ithilmaru)
(wh2_dlc10_hef_cha_mage_heavens_2)
Velitel
1 Mág (stíny)
Mág (stíny)
(wh2_dlc10_hef_cha_mage_shadows_0)
Velitel
1 Mág (stíny) (Elfí oř)
Mág (stíny) (Elfí oř)
(wh2_dlc10_hef_cha_mage_shadows_1)
Velitel
2 Mág (stíny) (Vůz z ithilmaru)
Mág (stíny) (Vůz z ithilmaru)
(wh2_dlc10_hef_cha_mage_shadows_2)
Velitel
1 Hoethův učenec
Hoethův učenec
(wh2_main_hef_cha_loremaster_of_hoeth_0)
Velitel
1 Mág (vznešený)
Mág (vznešený)
(wh2_main_hef_cha_mage_high_0)
Velitel
1 Mág (vznešený) (Elfí oř)
Mág (vznešený) (Elfí oř)
(wh2_main_hef_cha_mage_high_1)
Velitel
2 Mág (vznešený) (Vůz z ithilmaru)
Mág (vznešený) (Vůz z ithilmaru)
(wh2_main_hef_cha_mage_high_4)
Velitel
1 Mág (život)
Mág (život)
(wh2_main_hef_cha_mage_life_0)
Velitel
1 Mág (život) (Elfí oř)
Mág (život) (Elfí oř)
(wh2_main_hef_cha_mage_life_1)
Velitel
2 Mág (život) (Vůz z ithilmaru)
Mág (život) (Vůz z ithilmaru)
(wh2_main_hef_cha_mage_life_4)
Velitel
1 Mág (světlo)
Mág (světlo)
(wh2_main_hef_cha_mage_light_0)
Velitel
1 Mág (světlo) (Elfí oř)
Mág (světlo) (Elfí oř)
(wh2_main_hef_cha_mage_light_1)
Velitel
2 Mág (světlo) (Vůz z ithilmaru)
Mág (světlo) (Vůz z ithilmaru)
(wh2_main_hef_cha_mage_light_4)
Velitel
1 Aristokrat
Aristokrat
(wh2_main_hef_cha_noble_0)
Velitel
1 Aristokrat (Oř v ithilmaru)
Aristokrat (Oř v ithilmaru)
(wh2_main_hef_cha_noble_2)
Velitel
1 Aristokrat (Obří orel)
Aristokrat (Obří orel)
(wh2_main_hef_cha_noble_3)
Velitel
2 Aristokrat (Vůz z ithilmaru)
Aristokrat (Vůz z ithilmaru)
(wh2_main_hef_cha_noble_4)
Velitel
Kontaktní pěchota
120 Kopiníci
Kopiníci
(wh2_main_hef_inf_spearmen_0)
Kontaktní pěchota
100 Dryády
Dryády
(wh2_dlc10_hef_inf_dryads_0)
Kontaktní pěchota
120 Potomci Mathlanna (Kopiníci)
Potomci Mathlanna (Kopiníci)
(wh2_dlc10_hef_inf_the_scions_of_mathlann_ror_0)
Kontaktní pěchota
100 Bílí chracesští lvi
Bílí chracesští lvi
(wh2_main_hef_inf_white_lions_of_chrace_0)
Kontaktní pěchota
1 Obří orel
Obří orel
(wh2_main_hef_mon_great_eagle)
Kontaktní pěchota
16 Stromovec
Stromovec
(wh2_dlc10_hef_mon_treekin_0)
Kontaktní pěchota
100 Rota čistohřívých (Bílí chracesští lvi)
Rota čistohřívých (Bílí chracesští lvi)
(wh2_dlc10_hef_inf_the_silverpelts_ror_0)
Kontaktní pěchota
100 Hoethovi šermíři
Hoethovi šermíři
(wh2_main_hef_inf_swordmasters_of_hoeth_0)
Kontaktní pěchota
1 Fénix plamenivec
Fénix plamenivec
(wh2_main_hef_mon_phoenix_flamespyre)
Kontaktní pěchota
100 Stráž fénixů
Stráž fénixů
(wh2_main_hef_inf_phoenix_guard)
Kontaktní pěchota
1 Stromák
Stromák
(wh2_dlc10_hef_mon_treeman_0)
Kontaktní pěchota
100 Strážci ohně (Stráž fénixů)
Strážci ohně (Stráž fénixů)
(wh2_dlc10_hef_inf_keepers_of_the_flame_ror_0)
Kontaktní pěchota
1 Fénix srdcemráz
Fénix srdcemráz
(wh2_main_hef_mon_phoenix_frostheart)
Kontaktní pěchota
1 Sluneční drak
Sluneční drak
(wh2_main_hef_mon_sun_dragon)
Kontaktní pěchota
1 Měsíční drak
Měsíční drak
(wh2_main_hef_mon_moon_dragon)
Kontaktní pěchota
1 Hvězdný drak
Hvězdný drak
(wh2_main_hef_mon_star_dragon)
Kontaktní pěchota
Střelecká pěchota
90 Lučištníci
Lučištníci
(wh2_main_hef_inf_archers_0)
Střelecká pěchota
90 Lučištníci (lehká zbroj)
Lučištníci (lehká zbroj)
(wh2_main_hef_inf_archers_1)
Střelecká pěchota
90 Lothernská námořní stráž
Lothernská námořní stráž
(wh2_main_hef_inf_lothern_sea_guard_0)
Střelecká pěchota
90 Lothernská námořní stráž (štíty)
Lothernská námořní stráž (štíty)
(wh2_main_hef_inf_lothern_sea_guard_1)
Střelecká pěchota
80 Stínoví válečníci
Stínoví válečníci
(wh2_dlc10_hef_inf_shadow_warriors_0)
Střelecká pěchota
90 Bouřní jezdci (Lothernská námořní stráž)
Bouřní jezdci (Lothernská námořní stráž)
(wh2_dlc10_hef_inf_the_storm_riders_ror_0)
Střelecká pěchota
80 Sestry z Avelornu
Sestry z Avelornu
(wh2_dlc10_hef_inf_sisters_of_avelorn_0)
Střelecká pěchota
80 Šedivci (Stínoví válečníci)
Šedivci (Stínoví válečníci)
(wh2_dlc10_hef_inf_the_grey_ror_0)
Střelecká pěchota
80 Dvorní stráže Věčné královny (Sestry z Avelornu)
Dvorní stráže Věčné královny (Sestry z Avelornu)
(wh2_dlc10_hef_inf_everqueens_court_guards_ror_0)
Střelecká pěchota
90 Stráž brány
Stráž brány
(wh2_main_hef_inf_gate_guard)
Střelecká pěchota
60 Stínochodi
Stínochodi
(wh2_dlc10_hef_inf_shadow_walkers_0)
Střelecká pěchota
Jízdní lučištníci
60 Ellyrianští nájezdníci s luky
Ellyrianští nájezdníci s luky
(wh2_main_hef_cav_ellyrian_reavers_1)
Jízdní lučištníci
60 Zvěstovatelé větru (Ellyrianští nájezdníci s luky)
Zvěstovatelé větru (Ellyrianští nájezdníci s luky)
(wh2_dlc10_hef_cav_the_heralds_of_the_wind_ror_0)
Jízdní lučištníci
Úderná jízda
60 Ellyrianští nájezdníci
Ellyrianští nájezdníci
(wh2_main_hef_cav_ellyrian_reavers_0)
Úderná jízda
60 Stříbrné helmy
Stříbrné helmy
(wh2_main_hef_cav_silver_helms_0)
Úderná jízda
60 Stříbrné helmy (štíty)
Stříbrné helmy (štíty)
(wh2_main_hef_cav_silver_helms_1)
Úderná jízda
60 Dračí princové
Dračí princové
(wh2_main_hef_cav_dragon_princes)
Úderná jízda
60 Z ohně zrození (Dračí princové)
Z ohně zrození (Dračí princové)
(wh2_dlc10_hef_cav_the_fireborn_ror_0)
Úderná jízda
Vůz
12 Tiranocký vůz
Tiranocký vůz
(wh2_main_hef_cav_tiranoc_chariot)
Vůz
8 Vůz z ithilmaru
Vůz z ithilmaru
(wh2_main_hef_cav_ithilmar_chariot)
Vůz
Polní artilerie
32 Šípomet orlí pařát
Šípomet orlí pařát
(wh2_main_hef_art_eagle_claw_bolt_thrower)
Polní artilerie