Left Panel
menu
  • Britannia
  • Warhammer II
  • Warhammer
  • Attila
  • Rome II
  • Shogun 2
  • Napoleon
  • Empire
  • Medieval II
  • facebookFacebook
HomeHlavní stránka / Total War: WARHAMMER II / Bestie (Mortal Empires)
Bestie (Mortal Empires) Mortal Empires

Bestie (Mortal Empires)

Khazrak je mazaný nepřítel. Není to jen pouhý brutální pán bestií, byl obdařen intelektem mnohem lepším než jeho vrstevníci. Jednooký své stoupence velmi dobře zná, dokáže usměrňovat vzpurnou povahu stáda a přivést své gory k poslušnosti tím, že si podmaní jejich divokou povahu. Ne každá rohatá bestie je hodna vstoupit do Khazrakovy družiny; přicházejí k němu i podřadné kmeny gorů z celého Drakwaldu. Láká je Jednookého temná pověst a doufají, že by tak mohly získat podíl na jeho ohavné kořisti. Ale Khazrakův úspěch znamená, že si může dovolit být vybíravý, a tak nabídl místo po svém boku jen těm bestiím, které považuje za hodné takové pocty. Ti, které odmítne, často mohou v poklidu odejít, ale takové bestie, které Khazrak považuje za hrozbu – možná proto, že byly při odmítnutí moc drzé – nenechá odejít ani v poklidu, ani naživu. Vzhledem k tomu, že si může vybírat, svírá Khazrak své vojsko železnou pěstí. Je to divoká síla řízená jeho mazanými a efektivními plány a postupuje s vražednou účinností. Při Khazrakových útocích není nikdo ušetřen, jeho skvěle vycvičení váleční psi snadno dohoní těch pár nešťastníků, kterým se podaří uniknout z pasti válečné smečky.

Bestie (Mortal Empires)

Faction Name

Bestie (Mortal Empires)

Campaign

main_warhammer

Culture

wh_dlc03_bst_beastmen

Subculture

wh_dlc03_sc_bst_beastmen

Military Group

wh_dlc03_group_beastmen

Faction Group

wh_dlc03_fact_group_beastmen

Faction Group


[HIDDEN]
Bestiální zuřivost: -1 z nepřátelství
[HIDDEN] Tato řada budov slouží k vytváření nových hord Bestií
Stavba dobývacích strojů: beranidlo
Stavba dobývacích strojů: obléhací věž
Počet beranidel na jednu stavební pozici: 1
Počet obléhacích věží na jednu stavební pozici: 2
Příprava před obléháním: beranidlo
Příprava před obléháním: věž
[HIDDEN]
Diplomatické vztahy: +30 s Chaosem
Příjmy z kořisti po bitvě: +10%
Příjmy z nájezdů: +100%
Příjmy ze sídel srovnaných se zemí: +10%

Political Parties

Vůdci jiných smeček Vůdci jiných smeček
placeholder
Playable: False
Initial Power: main_warhammer
No Effect
Bestie Bestie
placeholder
Playable: True
Initial Power: main_warhammer
No Effect
Šlechtic
1 Pán bestií
Pán bestií
(wh_dlc03_bst_cha_beastlord_0)
Velitel
2 Pán bestií (Vůz tažený razorgorem)
Pán bestií (Vůz tažený razorgorem)
(wh_dlc03_bst_cha_beastlord_1)
Velitel
1 Khazrak Jednooký
Khazrak Jednooký
(wh_dlc03_bst_cha_khazrak_one_eye_0)
Velitel
2 Khazrak Jednooký (Vůz tažený razorgorem)
Khazrak Jednooký (Vůz tažený razorgorem)
(wh_dlc03_bst_cha_khazrak_one_eye_1)
Velitel
1 Malagor Posel temnoty
Malagor Posel temnoty
(wh_dlc03_bst_cha_malagor_the_dark_omen_0)
Velitel
1 Morghur Stínodal
Morghur Stínodal
(wh_dlc05_bst_cha_morghur_0)
Velitel
Hrdina
1 Vřeštící šaman (bestie)
Vřeštící šaman (bestie)
(wh_dlc03_bst_cha_bray_shaman_beasts_0)
Velitel
2 Vřeštící šaman (bestie) (Vůz tažený razorgorem)
Vřeštící šaman (bestie) (Vůz tažený razorgorem)
(wh_dlc03_bst_cha_bray_shaman_beasts_1)
Velitel
1 Vřeštící šaman (smrt)
Vřeštící šaman (smrt)
(wh_dlc03_bst_cha_bray_shaman_death_0)
Velitel
2 Vřeštící šaman (smrt) (Vůz tažený razorgorem)
Vřeštící šaman (smrt) (Vůz tažený razorgorem)
(wh_dlc03_bst_cha_bray_shaman_death_1)
Velitel
1 Vřeštící šaman (stíny)
Vřeštící šaman (stíny)
(wh_dlc03_bst_cha_bray_shaman_shadows_0)
Velitel
2 Vřeštící šaman (stíny) (Vůz tažený razorgorem)
Vřeštící šaman (stíny) (Vůz tažený razorgorem)
(wh_dlc03_bst_cha_bray_shaman_shadows_1)
Velitel
1 Vřeštící šaman (divočina)
Vřeštící šaman (divočina)
(wh_dlc03_bst_cha_bray_shaman_wild_0)
Velitel
2 Vřeštící šaman (divočina) (Vůz tažený razorgorem)
Vřeštící šaman (divočina) (Vůz tažený razorgorem)
(wh_dlc03_bst_cha_bray_shaman_wild_1)
Velitel
1 Krvelačný býk
Krvelačný býk
(wh_dlc03_bst_cha_gorebull_0)
Velitel
Kontaktní pěchota
160 Smečka ungorů, kopiníci
Smečka ungorů, kopiníci
(wh_dlc03_bst_inf_ungor_spearmen_0)
Kontaktní pěchota
160 Smečka ungorů, kopiníci (štíty)
Smečka ungorů, kopiníci (štíty)
(wh_dlc03_bst_inf_ungor_spearmen_1)
Kontaktní pěchota
80 Váleční psi Chaosu
Váleční psi Chaosu
(wh_dlc03_bst_inf_chaos_warhounds_0)
Kontaktní pěchota
160 Smečka ungorů
Smečka ungorů
(wh_dlc03_bst_inf_ungor_herd_1)
Kontaktní pěchota
80 Váleční psi Chaosu (jed)
Váleční psi Chaosu (jed)
(wh_dlc03_bst_inf_chaos_warhounds_1)
Kontaktní pěchota
120 Smečka gorů (štíty)
Smečka gorů (štíty)
(wh_dlc03_bst_inf_gor_herd_1)
Kontaktní pěchota
60 Harpyje
Harpyje
(wh_dlc05_bst_mon_harpies_0)
Kontaktní pěchota
120 Smečka gorů
Smečka gorů
(wh_dlc03_bst_inf_gor_herd_0)
Kontaktní pěchota
60 Centigoři
Centigoři
(wh_dlc03_bst_inf_centigors_0)
Kontaktní pěchota
120 Plenitelé Černého rohu (smečka gorů - štíty)
Plenitelé Černého rohu (smečka gorů - štíty)
(wh_pro04_bst_inf_gor_herd_ror_0)
Kontaktní pěchota
60 Centigoři (obouruční zbraně)
Centigoři (obouruční zbraně)
(wh_dlc03_bst_inf_centigors_2)
Kontaktní pěchota
16 Zplozenci Chaosu
Zplozenci Chaosu
(wh_dlc03_bst_mon_chaos_spawn_0)
Kontaktní pěchota
100 Smečka bestigorů
Smečka bestigorů
(wh_dlc03_bst_inf_bestigor_herd_0)
Kontaktní pěchota
16 Minotauři
Minotauři
(wh_dlc03_bst_inf_minotaurs_0)
Kontaktní pěchota
60 Synové Ghorru (centigoři - obouruční zbraně)
Synové Ghorru (centigoři - obouruční zbraně)
(wh_pro04_bst_inf_centigors_ror_0)
Kontaktní pěchota
16 Minotauři (štíty)
Minotauři (štíty)
(wh_dlc03_bst_inf_minotaurs_1)
Kontaktní pěchota
100 Khorrokovi trhači lidí (smečka bestigorů)
Khorrokovi trhači lidí (smečka bestigorů)
(wh_pro04_bst_inf_bestigor_herd_ror_0)
Kontaktní pěchota
16 Minotauři (obouruční zbraně)
Minotauři (obouruční zbraně)
(wh_dlc03_bst_inf_minotaurs_2)
Kontaktní pěchota
16 Řezníci z Kalkengardu (minotauři - štíty)
Řezníci z Kalkengardu (minotauři - štíty)
(wh_pro04_bst_inf_minotaurs_ror_0)
Kontaktní pěchota
1 Obr
Obr
(wh_dlc03_bst_mon_giant_0)
Kontaktní pěchota
Střelecká pěchota
120 Ungorští nájezdníci
Ungorští nájezdníci
(wh_dlc03_bst_inf_ungor_raiders_0)
Střelecká pěchota
60 Centigoři (vrhací sekery)
Centigoři (vrhací sekery)
(wh_dlc03_bst_inf_centigors_1)
Střelecká pěchota
Pěchota s kopími
160 Ničitelé Drakwaldu (Smečka ungorských kopiníků - štíty)
Ničitelé Drakwaldu (Smečka ungorských kopiníků - štíty)
(wh_pro04_bst_inf_ungor_spearmen_ror_0)
Pěchota s kopími
Vůz
8 Vůz tažený razorgorem
Vůz tažený razorgorem
(wh_dlc03_bst_cav_razorgor_chariot_0)
Vůz
Zvláštní
32 Smečka razorgorů
Smečka razorgorů
(wh_dlc03_bst_inf_razorgor_herd_0)
Zvláštní
1 Cygor
Cygor
(wh_dlc03_bst_inf_cygor_0)
Zvláštní
1 Oko Morrsliebu (Cygor)
Oko Morrsliebu (Cygor)
(wh_pro04_bst_inf_cygor_ror_0)
Zvláštní