Left Panel
menu
  • Britannia
  • Warhammer II
  • Warhammer
  • Attila
  • Rome II
  • Shogun 2
  • Napoleon
  • Empire
  • Medieval II
  • facebookFacebook
HomeHlavní stránka / Total War: WARHAMMER II / Následovníci Nagashe
Následovníci Nagashe Oko Víru

Následovníci Nagashe

V zemi mrtvých není nenáviděnějšího jména, než je arcinekromant Nagash, strůjce pádu Nehekhary. Byl to právě on, kdo provedl velký rituál a přivedl všechny mrtvé zpět do neživota ještě před slibovaným Dnem probuzení. Staletí před touto epochální chvílí vládl Khemri, když královský trůn uzmul svému mladšímu bratrovi.

Nejloajálnějším Nagashovým stoupencem byl Arkhan, který sehrál klíčovou roli v převratu, jenž dostal rodícího se nekromanta k moci. Po svém pánovi byl Arkhan první, kdo vypil elixír života, a tím se proměnil z pouhého smrtelníka v neživou nesmrtelnou bytost. Arkhan byl vůči Nagashovi neochvějně loajální po celá desetiletí. Byl to nejen skvělý válečník a generál, ale díky učení svého mistra také vynikající student temné magie. Po padesáti letech vládnutí se ostatní nehekharská města proti Nagashovi vzbouřila a zoufale toužila jeho zlovolnou vládu ukončit. Khemri oblehla armáda sedmi králů a Nagash byl nucen dát se na ústup. Arkhan držel legie spojeneckých kněžských králů na uzdě bojovými i arkánními prostředky. Nakonec podlehl, ale jeho existenci neukončil meč nějakého hrdiny, nýbrž kopí vržené bezejmenným vojákem. Při svém posledním výdechu proklel kopí i vše, co znesvětí jeho mrtvolu.

Nagash se během těch staletí několikrát vrátil, aby se Nehekhaře pomstil. Jedním z prvních skutků arcinekromanta bylo vzkříšení jeho věrného poručíka. A tak král lichů Arkhan Černý, stále neochvějně věrná a klíčová postava v řadě Nagashových machinací, povstal z mrtvých. Ve věku komet a nových říší zůstává Nagash od tohoto světa stále odtržen… zatím. Je však nesmírně aktivní. Arkhanova Černá věž je jakýmsi majákem pro každého, kdo uctívá arcinekromanta jako vyčkávajícího boha. Jeho úhlavním nepřítelem - vlastně asi úhlavním nepřítelem všech - je Settra Nehynoucí. Tito dva svedli nespočet bitev. Jenže Arkhanovo vojsko se nemůže rovnat Settrovým legiím a Nehynoucí zase nedokáže porazit temnou magii krále lichů. Jejich válčení se tedy ocitlo na mrtvém bodě a teprve když Arkhan vysloví falešné sliby věrnosti, vrátí se Settra do Khemri uspokojen. Tato falešná servilita ale nemůže vydržet, ani nevydrží, neboť dokud stále existuje šance na vzkříšení Nagashe, jeho věrný sluha to nevzdá.

Následovníci Nagashe

Faction Name

Následovníci Nagashe

Campaign

wh2_main_great_vortex

Culture

wh2_dlc09_tmb_tomb_kings

Subculture

wh2_dlc09_sc_tmb_tomb_kings

Military Group

wh2_dlc09_tomb_kings_arkhan

Faction Group

wh2_dlc09_fact_group_tomb_kings

Faction Group


Odemkne naverbování [[img:icon_hero]][[/img]]hrdiny: princ hrobek
Odemkne naverbování [[img:icon_hero]][[/img]]hrdiny: Nekrotekt
Odemkne naverbování [[img:icon_hero]][[/img]]hrdiny: Kněz lichů
[HIDDEN]
Stavba obléhacích strojů: beranidla
Stavba dobývacích strojů: obléhací věž
Počet beranidel: +1 za každé postavené obléhací vybavení
Počet obléhacích věží: +2 za každé postavené obléhací vybavení
Před obléháním: beranidlo
Před obléháním: obléhací věž
Kapacita hrdiny: -1 pro všechny hrdiny
Náklady na naverbování šlechtice: -100 %
[HIDDEN]
wh2_main_effect_tomb_king_realm_of_souls_army_abilities
Náklady na naverbování hrdiny: -100 %

Political Parties


Playable: True
Initial Power: main_warhammer
No Effect

Playable: True
Initial Power: wh2_main_great_vortex
No Effect
Šlechtic
1 Arkhan Černý
Arkhan Černý
(wh2_dlc09_tmb_cha_arkhan_0)
Velitel
1 Arkhan Černý (Kostlivý kůň)
Arkhan Černý (Kostlivý kůň)
(wh2_dlc09_tmb_cha_arkhan_1)
Velitel
6 Arkhan Černý (Kostlivý vůz)
Arkhan Černý (Kostlivý vůz)
(wh2_dlc09_tmb_cha_arkhan_2)
Velitel
1 Král hrobek
Král hrobek
(wh2_dlc09_tmb_cha_tomb_king_0)
Velitel
1 Král hrobek (Kostlivý kůň)
Král hrobek (Kostlivý kůň)
(wh2_dlc09_tmb_cha_tomb_king_1)
Velitel
2 Král hrobek (Kostlivý vůz)
Král hrobek (Kostlivý vůz)
(wh2_dlc09_tmb_cha_tomb_king_2)
Velitel
1 Král hrobek (Khemrijská válečná sfinga)
Král hrobek (Khemrijská válečná sfinga)
(wh2_dlc09_tmb_cha_tomb_king_3)
Velitel
1 Kněz lichů (smrt)
Kněz lichů (smrt)
(wh2_dlc09_tmb_cha_liche_priest_death_0)
Velitel
1 Kněz lichů (světlo)
Kněz lichů (světlo)
(wh2_dlc09_tmb_cha_liche_priest_light_0)
Velitel
1 Kněz lichů (Nehekhara)
Kněz lichů (Nehekhara)
(wh2_dlc09_tmb_cha_liche_priest_nehekhara_0)
Velitel
1 Lichský kněz (stíny)
Lichský kněz (stíny)
(wh2_dlc09_tmb_cha_liche_priest_shadow_0)
Velitel
1 Nekrotekt
Nekrotekt
(wh2_dlc09_tmb_cha_necrotect_0)
Velitel
Hrdina
1 Kněz lichů (smrt) (Kostlivý kůň)
Kněz lichů (smrt) (Kostlivý kůň)
(wh2_dlc09_tmb_cha_liche_priest_death_1)
Velitel
1 Kněz lichů (světlo) (Kostlivý kůň)
Kněz lichů (světlo) (Kostlivý kůň)
(wh2_dlc09_tmb_cha_liche_priest_light_1)
Velitel
1 Kněz lichů (Nehekhara) (Kostlivý kůň)
Kněz lichů (Nehekhara) (Kostlivý kůň)
(wh2_dlc09_tmb_cha_liche_priest_nehekhara_1)
Velitel
2 Nekrotekt (Kostlivý vůz)
Nekrotekt (Kostlivý vůz)
(wh2_dlc09_tmb_cha_necrotect_1)
Velitel
1 Princ hrobek
Princ hrobek
(wh2_dlc09_tmb_cha_tomb_prince_0)
Velitel
1 Princ hrobek (Kostlivý kůň)
Princ hrobek (Kostlivý kůň)
(wh2_dlc09_tmb_cha_tomb_prince_1)
Velitel
2 Princ hrobek (Kostlivý vůz)
Princ hrobek (Kostlivý vůz)
(wh2_dlc09_tmb_cha_tomb_prince_2)
Velitel
Velitel
1 Nekrotekt
Nekrotekt
(wh2_dlc09_tmb_cha_necrotect_0)
Velitel
1 Kněz lichů (smrt)
Kněz lichů (smrt)
(wh2_dlc09_tmb_cha_liche_priest_death_0)
Velitel
1 Kněz lichů (světlo)
Kněz lichů (světlo)
(wh2_dlc09_tmb_cha_liche_priest_light_0)
Velitel
1 Kněz lichů (Nehekhara)
Kněz lichů (Nehekhara)
(wh2_dlc09_tmb_cha_liche_priest_nehekhara_0)
Velitel
Kontaktní pěchota
4 Khemrijská válečná sfinga
Khemrijská válečná sfinga
(wh2_dlc09_tmb_veh_khemrian_warsphinx_0)
Kontaktní pěchota
160 Kostliví válečníci
Kostliví válečníci
(wh2_dlc09_tmb_inf_skeleton_warriors_0)
Kontaktní pěchota
1 Nekrosfinga
Nekrosfinga
(wh2_dlc09_tmb_mon_necrosphinx_0)
Kontaktní pěchota
120 Strážci hrobek
Strážci hrobek
(wh2_dlc09_tmb_inf_tomb_guard_0)
Kontaktní pěchota
120 Strážci hrobek (halapartny)
Strážci hrobek (halapartny)
(wh2_dlc09_tmb_inf_tomb_guard_1)
Kontaktní pěchota
120 Ghúlové z krypty
Ghúlové z krypty
(wh2_dlc09_tmb_inf_crypt_ghouls)
Kontaktní pěchota
1 Usekphova sfinga (nekrosfinga)
Usekphova sfinga (nekrosfinga)
(wh2_dlc09_tmb_mon_necrosphinx_ror)
Kontaktní pěchota
120 Kheprova stráž (strážci hrobek)
Kheprova stráž (strážci hrobek)
(wh2_dlc09_tmb_inf_tomb_guard_ror)
Kontaktní pěchota
120 Nehekharští válečníci
Nehekharští válečníci
(wh2_dlc09_tmb_inf_nehekhara_warriors_0)
Kontaktní pěchota
24 Mrchožrouti
Mrchožrouti
(wh2_dlc09_tmb_mon_carrion_0)
Kontaktní pěchota
1 Hrobový škorpión
Hrobový škorpión
(wh2_dlc09_tmb_mon_tomb_scorpion_0)
Kontaktní pěchota
80 Vrrci
Vrrci
(wh2_dlc09_tmb_mon_dire_wolves)
Kontaktní pěchota
16 Ushabti
Ushabti
(wh2_dlc09_tmb_mon_ushabti_0)
Kontaktní pěchota
60 Krvelační netopýři
Krvelační netopýři
(wh2_dlc09_tmb_mon_fell_bats)
Kontaktní pěchota
1 Hierotitán
Hierotitán
(wh2_dlc09_tmb_mon_heirotitan_0)
Kontaktní pěchota
Střelecká pěchota
12 Vyvolení bohů (ushabti - velký luk)
Vyvolení bohů (ushabti - velký luk)
(wh2_dlc09_tmb_mon_ushabti_ror)
Střelecká pěchota
1 Kostlivý obr
Kostlivý obr
(wh2_pro06_tmb_mon_bone_giant_0)
Střelecká pěchota
16 Pohřební slídilové
Pohřební slídilové
(wh2_dlc09_tmb_mon_sepulchral_stalkers_0)
Střelecká pěchota
16 Oči pouště (pohřební slídilové)
Oči pouště (pohřební slídilové)
(wh2_dlc09_tmb_mon_sepulchral_stalkers_ror)
Střelecká pěchota
120 Kostliví lučištníci
Kostliví lučištníci
(wh2_dlc09_tmb_inf_skeleton_archers_0)
Střelecká pěchota
120 Phakthova požehnaná legie (kostliví lučištníci)
Phakthova požehnaná legie (kostliví lučištníci)
(wh2_dlc09_tmb_inf_skeleton_archers_ror)
Střelecká pěchota
12 Ushabti (velký luk)
Ushabti (velký luk)
(wh2_dlc09_tmb_mon_ushabti_1)
Střelecká pěchota
Pěchota s kopími
160 Kostliví kopiníci
Kostliví kopiníci
(wh2_dlc09_tmb_inf_skeleton_spearmen_0)
Pěchota s kopími
160 Škorpióní legie krále Nekheshe (kostliví kopiníci)
Škorpióní legie krále Nekheshe (kostliví kopiníci)
(wh2_dlc09_tmb_inf_skeleton_spearmen_ror)
Pěchota s kopími
Kontaktní jízda
60 Čarodějnické přízraky
Čarodějnické přízraky
(wh2_dlc09_tmb_cav_hexwraiths)
Kontaktní jízda
60 Nehekharští jezdci
Nehekharští jezdci
(wh2_dlc09_tmb_cav_nehekhara_horsemen_0)
Kontaktní jízda
60 Kostliví jezdci
Kostliví jezdci
(wh2_dlc09_tmb_cav_skeleton_horsemen_0)
Kontaktní jízda
Jízdní lučištníci
60 Kostliví jízdní lučištníci
Kostliví jízdní lučištníci
(wh2_dlc09_tmb_cav_skeleton_horsemen_archers_0)
Jízdní lučištníci
Úderná jízda
24 Rytíři nekropole
Rytíři nekropole
(wh2_dlc09_tmb_cav_necropolis_knights_0)
Úderná jízda
24 Rytíři nekropole (halapartny)
Rytíři nekropole (halapartny)
(wh2_dlc09_tmb_cav_necropolis_knights_1)
Úderná jízda
Vůz
1 Rakev duší
Rakev duší
(wh2_dlc09_tmb_art_casket_of_souls_0)
Vůz
24 Kostlivý střelecký vůz
Kostlivý střelecký vůz
(wh2_dlc09_tmb_veh_skeleton_archer_chariot_0)
Vůz
24 Kostlivý vůz
Kostlivý vůz
(wh2_dlc09_tmb_veh_skeleton_chariot_0)
Vůz
Polní artilerie
44 Katapult ječících lebek
Katapult ječících lebek
(wh2_dlc09_tmb_art_screaming_skull_catapult_0)
Polní artilerie