Left Panel
menu
HomeHlavní stránka / Total War: WARHAMMER II / Khemri
Khemri Oko Víru

Khemri

Nejslavnějším městem na území Nehekhary bylo Khemri, kterému vládla dynastie krutých králů a tyranů. Přestože období, kdy si vládu v Khemri uzurpoval Nagash, je pozoruhodné, nikdo, tedy kromě samotného arcinekromanta, nemůže zpochybňovat, že největší slávy dosáhlo za vlády nejvyššího krále Settry.

Než se Nehekharou prohnala vlna smrti, jednalo se o impozantní civilizaci, vzkvétající říši s mnoha konkurenčními lény, která se dávno před narozením Sigmara zasloužila o nebývalý rozvoj lidstva. Jenže lidstvo je na rozdíl od trpaslíků a elfů prokleto pomíjivou existencí. Králové a princové městských států začali být zanedlouho posedlí smrtí, která by jejich mrzký život prodloužila. Za Settrova kralování byla založena Pohřební sekta, která dostala za úkol zajistit, aby jeho vládnutí nebylo utnuto pouty smrtelnosti. Settra zemřel s kletbou na rtech a byl pochován ve velké síni pod svou impozantní pyramidou v očekávání Dne probuzení, kdy Pohřební sekta realizuje svůj slib a Settra povstane jako vládce Khemri a znovu ovládne všechna království podél Velké řeky života. Až do povstání Nagashe byl v otázce prodloužení života učiněn jen malý pokrok, neboť to byl právě on, kdo se měl stát prvním a největším ze všech nekromantů - tím, kdo skutečně uvede neživot v život.

Poslouchat Nagashův příběh je hrozné; není třeba zmiňovat, že byl vyhnán z Khemri a údajně i zničen, nicméně o mnoho let později povstal, aby se celé Nehekhaře pomstil. Provedl velký rituál a všichni mrtví v městských státech se probudili ze svého věčného spánku. Ale nejednalo se o ten slavný Den probuzení, který slibovala Pohřební sekta. Králové se probudili pohřbení ve svých sarkofázích, aby poté opustili své pohřební komory, které viděli svými prázdnými očními důlky. Neprobudili se jako bohové, stále byli těmi rozkládajícími se mumiemi, které řadu staletí chřadly ve svých hrobkách. Někteří zešíleli, jiní byli ve fázi popírání, ale řadu z nich tato zrada naplňovala hněvem. A nejvíc Settru.

Settra Nehynoucí nyní opět vládne Khemri. Jeho nemrtvé legie jej poslouchají na slovo. Tento král králů nenajde klid, dokud nebude vládnout všem, ať už to jsou ostatní mrzcí králové hrobek nebo živí, kterými opovrhuje, neboť mají něco, co on už nikdy mít nebude.

Khemri

Faction Name

Khemri

Campaign

wh2_main_great_vortex

Culture

wh2_dlc09_tmb_tomb_kings

Subculture

wh2_dlc09_sc_tmb_tomb_kings

Military Group

wh2_dlc09_tomb_kings

Faction Group

wh2_dlc09_fact_group_tomb_kings

Faction Group


Odemkne naverbování [[img:icon_hero]][[/img]]hrdiny: princ hrobek
Odemkne naverbování [[img:icon_hero]][[/img]]hrdiny: Nekrotekt
Odemkne naverbování [[img:icon_hero]][[/img]]hrdiny: Kněz lichů
[HIDDEN]
Stavba obléhacích strojů: beranidla
Stavba dobývacích strojů: obléhací věž
Počet beranidel: +1 za každé postavené obléhací vybavení
Počet obléhacích věží: +2 za každé postavené obléhací vybavení
Před obléháním: beranidlo
Před obléháním: obléhací věž
Kapacita hrdiny: -1 pro všechny hrdiny
Náklady na naverbování šlechtice: -100 %
[HIDDEN]
wh2_main_effect_tomb_king_realm_of_souls_army_abilities
Náklady na naverbování hrdiny: -100 %

Political Parties


Playable: True
Initial Power: main_warhammer
No Effect

Playable: True
Initial Power: wh2_main_great_vortex
No Effect
Šlechtic
1 Kněz lichů (smrt)
Kněz lichů (smrt)
(wh2_dlc09_tmb_cha_liche_priest_death_0)
Velitel
1 Kněz lichů (světlo)
Kněz lichů (světlo)
(wh2_dlc09_tmb_cha_liche_priest_light_0)
Velitel
1 Kněz lichů (Nehekhara)
Kněz lichů (Nehekhara)
(wh2_dlc09_tmb_cha_liche_priest_nehekhara_0)
Velitel
1 Lichský kněz (stíny)
Lichský kněz (stíny)
(wh2_dlc09_tmb_cha_liche_priest_shadow_0)
Velitel
1 Princ hrobek
Princ hrobek
(wh2_dlc09_tmb_cha_tomb_prince_0)
Velitel
Hrdina
1 Nekrotekt
Nekrotekt
(wh2_dlc09_tmb_cha_necrotect_0)
Velitel
Kontaktní pěchota
4 Khemrijská válečná sfinga
Khemrijská válečná sfinga
(wh2_dlc09_tmb_veh_khemrian_warsphinx_0)
Kontaktní pěchota
160 Kostliví válečníci
Kostliví válečníci
(wh2_dlc09_tmb_inf_skeleton_warriors_0)
Kontaktní pěchota
120 Strážci hrobek
Strážci hrobek
(wh2_dlc09_tmb_inf_tomb_guard_0)
Kontaktní pěchota
120 Strážci hrobek (halapartny)
Strážci hrobek (halapartny)
(wh2_dlc09_tmb_inf_tomb_guard_1)
Kontaktní pěchota
120 Kheprova stráž (strážci hrobek)
Kheprova stráž (strážci hrobek)
(wh2_dlc09_tmb_inf_tomb_guard_ror)
Kontaktní pěchota
24 Mrchožrouti
Mrchožrouti
(wh2_dlc09_tmb_mon_carrion_0)
Kontaktní pěchota
1 Hierotitán
Hierotitán
(wh2_dlc09_tmb_mon_heirotitan_0)
Kontaktní pěchota
1 Nekrosfinga
Nekrosfinga
(wh2_dlc09_tmb_mon_necrosphinx_0)
Kontaktní pěchota
1 Usekphova sfinga (nekrosfinga)
Usekphova sfinga (nekrosfinga)
(wh2_dlc09_tmb_mon_necrosphinx_ror)
Kontaktní pěchota
1 Hrobový škorpión
Hrobový škorpión
(wh2_dlc09_tmb_mon_tomb_scorpion_0)
Kontaktní pěchota
120 Nehekharští válečníci
Nehekharští válečníci
(wh2_dlc09_tmb_inf_nehekhara_warriors_0)
Kontaktní pěchota
16 Ushabti
Ushabti
(wh2_dlc09_tmb_mon_ushabti_0)
Kontaktní pěchota
Střelecká pěchota
1 Kostlivý obr
Kostlivý obr
(wh2_pro06_tmb_mon_bone_giant_0)
Střelecká pěchota
16 Pohřební slídilové
Pohřební slídilové
(wh2_dlc09_tmb_mon_sepulchral_stalkers_0)
Střelecká pěchota
16 Oči pouště (pohřební slídilové)
Oči pouště (pohřební slídilové)
(wh2_dlc09_tmb_mon_sepulchral_stalkers_ror)
Střelecká pěchota
120 Kostliví lučištníci
Kostliví lučištníci
(wh2_dlc09_tmb_inf_skeleton_archers_0)
Střelecká pěchota
12 Ushabti (velký luk)
Ushabti (velký luk)
(wh2_dlc09_tmb_mon_ushabti_1)
Střelecká pěchota
120 Phakthova požehnaná legie (kostliví lučištníci)
Phakthova požehnaná legie (kostliví lučištníci)
(wh2_dlc09_tmb_inf_skeleton_archers_ror)
Střelecká pěchota
12 Vyvolení bohů (ushabti - velký luk)
Vyvolení bohů (ushabti - velký luk)
(wh2_dlc09_tmb_mon_ushabti_ror)
Střelecká pěchota
Pěchota s kopími
160 Kostliví kopiníci
Kostliví kopiníci
(wh2_dlc09_tmb_inf_skeleton_spearmen_0)
Pěchota s kopími
160 Škorpióní legie krále Nekheshe (kostliví kopiníci)
Škorpióní legie krále Nekheshe (kostliví kopiníci)
(wh2_dlc09_tmb_inf_skeleton_spearmen_ror)
Pěchota s kopími
Kontaktní jízda
60 Nehekharští jezdci
Nehekharští jezdci
(wh2_dlc09_tmb_cav_nehekhara_horsemen_0)
Kontaktní jízda
60 Kostliví jezdci
Kostliví jezdci
(wh2_dlc09_tmb_cav_skeleton_horsemen_0)
Kontaktní jízda
Jízdní lučištníci
60 Kostliví jízdní lučištníci
Kostliví jízdní lučištníci
(wh2_dlc09_tmb_cav_skeleton_horsemen_archers_0)
Jízdní lučištníci
Úderná jízda
24 Rytíři nekropole
Rytíři nekropole
(wh2_dlc09_tmb_cav_necropolis_knights_0)
Úderná jízda
24 Rytíři nekropole (halapartny)
Rytíři nekropole (halapartny)
(wh2_dlc09_tmb_cav_necropolis_knights_1)
Úderná jízda
Vůz
1 Rakev duší
Rakev duší
(wh2_dlc09_tmb_art_casket_of_souls_0)
Vůz
24 Kostlivý střelecký vůz
Kostlivý střelecký vůz
(wh2_dlc09_tmb_veh_skeleton_archer_chariot_0)
Vůz
24 Kostlivý vůz
Kostlivý vůz
(wh2_dlc09_tmb_veh_skeleton_chariot_0)
Vůz
Polní artilerie
44 Katapult ječících lebek
Katapult ječících lebek
(wh2_dlc09_tmb_art_screaming_skull_catapult_0)
Polní artilerie