menu
HomeDomů / Total War: Rome II / Epirus / Jednotky
Velitel
No. Unit Sol. Custom Cost Recru. Cost Upkeep Cost Ship HP. Ship Spd. Msl. Dmg. Rng. Sht. /min Amo. Mle. Atk. Mle. Dmg. Chg. Mle. Def. Arm. HP. Mor.
1
80 Helénská královská jízda
Jízda / útočná jízda / (Gre_Royal_Cav)
Helénská královská jízda
Královská jízda, samí hrdinové, a také podle toho jednají.
80 1270 1270 200 46 27 76 17 60 100 70
2
160 Helénská královská stráž
Pěchota pro boj zblízka / pěchota s píkami / (Gre_Royal_Guard)
Helénská královská stráž
Jen ti nejlepší z nejlepších mohou sloužit jako stráž a chránit krále.
160 1260 1260 200 46 28 13 38 90 60 70
kontaktní pěchota
No. Unit Sol. Custom Cost Recru. Cost Upkeep Cost Ship HP. Ship Spd. Msl. Dmg. Rng. Sht. /min Amo. Mle. Atk. Mle. Dmg. Chg. Mle. Def. Arm. HP. Mor.
3
120 Dav
Pěchota pro boj zblízka / kontaktní pěchota / (Gre_Mob)
Dav
Davy jsou jako moře: mohou se stát ničivou bouří, anebo náhlým přílivem.
120 40 30 5 5 24 3 12 10 40 20
4
160 Královští peltasté
Pěchota pro boj zblízka / kontaktní pěchota / (Gre_Royal_Peltasts)
Královští peltasté
Královi vlastní harcovníci jsou silou, se kterou je třeba vždy počítat.
160 1280 1280 200 62 36 21 49 80 60 70
5
160 Ilyrijští odvedenci
Pěchota pro boj zblízka / kontaktní pěchota / (Ill_Levies)
Ilyrijští odvedenci
Tito sekerníci svůj útok ohlašují deštěm oštěpů, než se přiblíží tak blízko, aby mohli zabíjet přímo.
160 270 270 80 28 26 14 37 45 45 40
střelecká pěchota
No. Unit Sol. Custom Cost Recru. Cost Upkeep Cost Ship HP. Ship Spd. Msl. Dmg. Rng. Sht. /min Amo. Mle. Atk. Mle. Dmg. Chg. Mle. Def. Arm. HP. Mor.
6
120 Agrianští sekerníci
Pěší střelci / střelecká pěchota / (Gre_Agrianian_Axemen)
Agrianští sekerníci
Vojsko hbitých sekerníků je pro každého velitele vskutku pádným argumentem proti nepříteli.
120 500 500 100 32 80 7 7 30 26 27 41 50 50 50
7
120 Střelci
Pěší střelci / střelecká pěchota / (Gre_Archers)
Střelci
Střelci jsou ideální zvláště tam, kde je třeba nepřátele vyprovokovat k neuváženým činům.
120 250 250 70 35 125 6 15 8 24 3 12 10 45 25
8
120 Oštěpáři
Pěší střelci / střelecká pěchota / (Gre_Javelinmen)
Oštěpáři
Lehce obrnění oštěpaři, jejichž úkolem je narušovat nepřátelské bojové linie.
120 220 220 60 29 80 7 7 8 24 3 37 15 45 25
9
120 Peltasté
Pěší střelci / střelecká pěchota / (Gre_Peltasts)
Peltasté
Hlavním cílem této oštěpy vyzbrojené lehké pěchoty je obtěžovat pomalejší a těžší nepřátelské jednotky.
120 420 420 90 32 80 7 7 18 24 10 40 65 50 40
10
120 Prakovníci
Pěší střelci / střelecká pěchota / (Gre_Slingers)
Prakovníci
Vtipní prakovníci na své střely často vyrývají „AUVAJS“.
120 270 270 70 20 150 7 25 8 24 3 22 20 45 25
pěchota s píkami
No. Unit Sol. Custom Cost Recru. Cost Upkeep Cost Ship HP. Ship Spd. Msl. Dmg. Rng. Sht. /min Amo. Mle. Atk. Mle. Dmg. Chg. Mle. Def. Arm. HP. Mor.
11
160 Odvedenečtí pikenýři
Pěchota pro boj zblízka / pěchota s píkami / (Gre_Levy_Pike)
Odvedenečtí pikenýři
Každý by si měl považovat za čest, může-li bránit svůj domov a rodinu.
160 450 450 90 30 20 4 15 60 45 35
12
160 Pikenýři
Pěchota pro boj zblízka / pěchota s píkami / (Gre_Pike)
Pikenýři
Tato těsná formace pikenýrů je jako zaťatá pěst.
160 600 600 110 34 24 7 25 65 55 45
13
160 Helénská královská stráž
Pěchota pro boj zblízka / pěchota s píkami / (Gre_Royal_Guard)
Helénská královská stráž
Jen ti nejlepší z nejlepších mohou sloužit jako stráž a chránit krále.
160 1260 1260 200 46 28 13 38 90 60 70
pěchota s kopími
No. Unit Sol. Custom Cost Recru. Cost Upkeep Cost Ship HP. Ship Spd. Msl. Dmg. Rng. Sht. /min Amo. Mle. Atk. Mle. Dmg. Chg. Mle. Def. Arm. HP. Mor.
14
160 Měšťanští hoplité
Pěchota pro boj zblízka / pěchota s kopími / (Gre_Citizen_Hoplites)
Měšťanští hoplité
Není nic čestnějšího nežli hájit své domovské město v řadách hoplitů.
160 280 280 60 16 26 10 43 55 50 35
15
160 Hoplité
Pěchota pro boj zblízka / pěchota s kopími / (Gre_Hoplites)
Hoplité
Hoplité - žádný jiný výraz není výstižnějším synonymem pro válčící Řeky.
160 650 650 130 34 26 21 57 80 60 55
16
160 Hoplité z domobrany
Pěchota pro boj zblízka / pěchota s kopími / (Gre_Militia_Hoplites)
Hoplité z domobrany
Každý čestný občas se může chopit štítu a zvát se "hoplitou".
160 300 300 80 21 26 15 45 55 50 45
17
160 Thurejští kopiníci
Pěchota pro boj zblízka / pěchota s kopími / (Gre_Thureos_Spears)
Thurejští kopiníci
Tito skvěle vycvičení bojovníci jsou všestranným oddílem hoplitích harcovníků.
160 560 560 100 24 25 26 55 70 50 50
kontaktní jízda
No. Unit Sol. Custom Cost Recru. Cost Upkeep Cost Ship HP. Ship Spd. Msl. Dmg. Rng. Sht. /min Amo. Mle. Atk. Mle. Dmg. Chg. Mle. Def. Arm. HP. Mor.
18
80 Hetairoi s hoplony
Jízda / kontaktní jízda / (Gre_Aspis_Companion_Cav)
Hetairoi s hoplony
Hetairoi jsou elitní jednotkou, která může na správném místě vykonat velké činy.
80 1300 1300 200 68 38 40 34 95 105 70
19
80 Občanská jízda
Jízda / kontaktní jízda / (Gre_Citizen_Cav)
Občanská jízda
Bohatí občané, kteří si mohou dovolit vlastnit koně, mají stejné právo hájit své domovy jako ti chudší ve falanze.
80 540 540 100 37 26 28 28 70 75 45
střelecká jízda
No. Unit Sol. Custom Cost Recru. Cost Upkeep Cost Ship HP. Ship Spd. Msl. Dmg. Rng. Sht. /min Amo. Mle. Atk. Mle. Dmg. Chg. Mle. Def. Arm. HP. Mor.
20
80 Harcovnická jízda
Jízda / střelecká jízda / (Gre_Skirm_Cav)
Harcovnická jízda
Tito rychlí, lehcí jezdci dokáží skvěle dotírat na soupeře.
80 340 340 80 29 80 7 7 9 24 4 38 15 70 35
21
80 Tarentská jízda
Jízda / střelecká jízda / (Gre_Tarantine_Cav)
Tarentská jízda
Schopnosti námezdních jezdců jsou právem vysoce ceněny.
80 560 560 110 32 80 8 7 18 24 11 36 60 80 50
útočná jízda
No. Unit Sol. Custom Cost Recru. Cost Upkeep Cost Ship HP. Ship Spd. Msl. Dmg. Rng. Sht. /min Amo. Mle. Atk. Mle. Dmg. Chg. Mle. Def. Arm. HP. Mor.
22
80 Helénská královská jízda
Jízda / útočná jízda / (Gre_Royal_Cav)
Helénská královská jízda
Královská jízda, samí hrdinové, a také podle toho jednají.
80 1270 1270 200 46 27 76 17 60 100 70
23
80 Thesálská jízda
Jízda / útočná jízda / (Gre_Thessalian_Cav)
Thesálská jízda
Vynikající těžcí jezdci už při prvním nájezdu snadno rozrazí většinu nepřátelských řad.
80 740 740 130 40 25 67 15 40 90 65
obranná artilerie
No. Unit Sol. Custom Cost Recru. Cost Upkeep Cost Ship HP. Ship Spd. Msl. Dmg. Rng. Sht. /min Amo. Mle. Atk. Mle. Dmg. Chg. Mle. Def. Arm. HP. Mor.
24
40 Obří řecká balista
Obléhací stroj / obranná artilerie / (Gre_Giant_Ballista)
Obří řecká balista
Co balista postrádá na cti, to si vynahrazuje svou smrtící silou.
40 730 730 150 210 550 2 9 24 6 14 10 45 40
25
40 Řecký polybolos
Obléhací stroj / obranná artilerie / (Gre_Polybolos)
Řecký polybolos
Vystřelit na nepřítele jednou je dobré, ale je-li střel mnoho, je to mnohem lepší!
40 620 620 120 85 260 13 9 24 6 14 10 45 35
26
40 Škorpión na řecké baště
Obléhací stroj / obranná artilerie / (Gre_Scorpion_Bastion)
Škorpión na řecké baště
Kruté střely pálené na dlouhé vzdálenosti dokáží nepřátele velmi účinně oslabit.
40 490 490 100 120 400 8 9 24 6 14 10 40 40
27
40 Řecký škorpión (obranný)
Obléhací stroj / obranná artilerie / (Gre_Scorpion)
Řecký škorpión (obranný)
Kruté střely pálené na dlouhé vzdálenosti dokáží nepřátele velmi účinně oslabit.
40 490 490 100 120 350 6 9 24 6 14 10 45 35
polní artilerie
No. Unit Sol. Custom Cost Recru. Cost Upkeep Cost Ship HP. Ship Spd. Msl. Dmg. Rng. Sht. /min Amo. Mle. Atk. Mle. Dmg. Chg. Mle. Def. Arm. HP. Mor.
28
40 Balista na řecké baště
Obléhací stroj / polní artilerie / (Gre_Ballista_Bastion)
Balista na řecké baště
Takto účinný a smrtící nástroj by se nenaučil používat snad jen tupý barbar!
40 560 560 110 180 460 3 9 24 6 14 10 40 40
29
40 Řecká balista
Obléhací stroj / polní artilerie / (Gre_Ballista)
Řecká balista
Takto účinný a smrtící nástroj by se nenaučil používat snad jen tupý barbar!
40 1560 560 110 180 420 3 9 24 6 14 10 45 40
30
40 Řecký onager se včelími hnízdy
Obléhací stroj / polní artilerie / (Gre_Beehive_Onager)
Řecký onager se včelími hnízdy
Roje rozzuřených včel rozsévají mezi muži hrůzu a hrůza je mocná zbraň.
40 1580 580 120 20 350 3 9 24 6 14 10 45 40
31
40 Řecký škorpión
Obléhací stroj / polní artilerie / (Gre_Cheiroballistra)
Řecký škorpión
Kruté střely pálené na dlouhé vzdálenosti dokáží nepřátele velmi účinně oslabit.
40 520 520 100 120 350 6 9 24 6 14 10 45 35
32
40 Těžký řecký katapult
Obléhací stroj / polní artilerie / (Gre_Large_Onager)
Těžký řecký katapult
Jemnost nepatří k nejsilnějším vlastnostem katapultu, zato ničení ano.
40 1790 790 160 230 480 2 9 24 6 14 10 45 40
33
40 Katapult na řecké baště
Obléhací stroj / polní artilerie / (Gre_Onager_Bastion)
Katapult na řecké baště
Drtivý dopad velkého kamene naučí skromnosti i toho nejnadutějšího nepřítele.
40 580 580 120 200 400 4 9 24 6 14 10 40 40
34
40 Řecký katapult
Obléhací stroj / polní artilerie / (Gre_Onager)
Řecký katapult
Drtivý dopad velkého kamene naučí skromnosti i toho nejnadutějšího nepřítele.
40 1580 580 120 200 350 3 9 24 6 14 10 45 40
zvláštní jednotka
No. Unit Sol. Custom Cost Recru. Cost Upkeep Cost Ship HP. Ship Spd. Msl. Dmg. Rng. Sht. /min Amo. Mle. Atk. Mle. Dmg. Chg. Mle. Def. Arm. HP. Mor.
35
40 Molosské dogy
Pěchota pro boj zblízka / zvláštní jednotka / (Gre_Molossian_Dogs)
Molosské dogy
Divocí psi, kteří se jen tak neunaví a nikdy neztratí stopu nepřítele.
40 575 575 110 35 40 20 68 15 45 35
Admirál
No. Unit Sol. Custom Cost Recru. Cost Upkeep Cost Ship HP. Ship Spd. Msl. Dmg. Rng. Sht. /min Amo. Mle. Atk. Mle. Dmg. Chg. Mle. Def. Arm. HP. Mor.
36
160 Útočná hexéra - Agrianští sekerníci
Těžká loď / kontaktní loď / (Gre_Axemen_Six)
Útočná hexéra - Agrianští sekerníci
Tyto majestátní lodě jsou jak děsivé, tak velmi nebezpečné.

Vojsko hbitých sekerníků je pro každého velitele vskutku pádným argumentem proti nepříteli.

160 1060 1060 212 1046 5 30 26 27 41 50 50 50
37
80 Triéra se škorpióny - Prakovníci
Střední loď / střelecká loď / (Gre_Slingers_Three_Scorpio)
Triéra se škorpióny - Prakovníci
Smrtelně nebezpečné vrhače šipek nedopřejí soupeřům ani chvilku oddechu.

Vtipní prakovníci na své střely často vyrývají „AUVAJS“.

80 620 620 124 693 6 20 150 7 25 8 24 3 22 20 45 25
38
120 Útočná tetréra - Thurejští kopiníci
Střední loď / kontaktní loď / (Gre_Thureos_Four)
Útočná tetréra - Thurejští kopiníci
Taranováním nepřátel dokáže tato loď způsobit obrovské škody.

Tito skvěle vycvičení bojovníci jsou všestranným oddílem hoplitích harcovníků.

120 740 740 148 825 6 24 25 26 55 70 50 50
kontaktní loď
No. Unit Sol. Custom Cost Recru. Cost Upkeep Cost Ship HP. Ship Spd. Msl. Dmg. Rng. Sht. /min Amo. Mle. Atk. Mle. Dmg. Chg. Mle. Def. Arm. HP. Mor.
39
160 Útočná hexéra - Agrianští sekerníci
Těžká loď / kontaktní loď / (Gre_Axemen_Six)
Útočná hexéra - Agrianští sekerníci
Tyto majestátní lodě jsou jak děsivé, tak velmi nebezpečné.

Vojsko hbitých sekerníků je pro každého velitele vskutku pádným argumentem proti nepříteli.

160 1060 1060 212 1046 5 30 26 27 41 50 50 50
40
60 Diéra se zápalnými nádobami - Peltasté
Lehká loď / kontaktní loď / (Gre_Peltasts_Two_Fire_Pots)
Diéra se zápalnými nádobami - Peltasté
Zápalné nádoby, vržené na palubu nepřátelských plavidel, jsou pro dřevěné lodě vskutku zkázonosným nebezpečím.

Hlavním cílem této oštěpy vyzbrojené lehké pěchoty je obtěžovat pomalejší a těžší nepřátelské jednotky.

60 540 540 108 501 6 18 24 10 40 65 50 40
41
60 Útočná diéra - Peltasté
Lehká loď / kontaktní loď / (Gre_Peltasts_Two)
Útočná diéra - Peltasté
Klouny k prorážení trupů nepřátelských plavidel dělají z těchto lodí smrtící zbraně.

Hlavním cílem této oštěpy vyzbrojené lehké pěchoty je obtěžovat pomalejší a těžší nepřátelské jednotky.

60 490 490 98 501 6 18 24 10 40 65 50 40
42
120 Útočná tetréra - Thurejští kopiníci
Střední loď / kontaktní loď / (Gre_Thureos_Four)
Útočná tetréra - Thurejští kopiníci
Taranováním nepřátel dokáže tato loď způsobit obrovské škody.

Tito skvěle vycvičení bojovníci jsou všestranným oddílem hoplitích harcovníků.

120 740 740 148 825 6 24 25 26 55 70 50 50
střelecká loď
No. Unit Sol. Custom Cost Recru. Cost Upkeep Cost Ship HP. Ship Spd. Msl. Dmg. Rng. Sht. /min Amo. Mle. Atk. Mle. Dmg. Chg. Mle. Def. Arm. HP. Mor.
43
140 Pentéra se škorpióny - Střelci
Střední loď / střelecká loď / (Gre_Archers_Five_Dbl_Scorpio)
Pentéra se škorpióny - Střelci
Smrtonosně přesné vrhače šipek umožňují těmto lodím velmi účinně zabíjet námořníky.

Střelci jsou ideální zvláště tam, kde je třeba nepřátele vyprovokovat k neuváženým činům.

140 950 950 190 1020 5 35 125 6 15 8 24 3 12 10 45 25
44
140 Pentéra s věží - Střelci
Střední loď / střelecká loď / (Gre_Archers_Five_Lft_Bow)
Pentéra s věží - Střelci
Z věže na palubě této lodi vypadají všichni soupeři jako terče, na něž lze po libosti pálit.

Střelci jsou ideální zvláště tam, kde je třeba nepřátele vyprovokovat k neuváženým činům.

140 950 950 190 1020 5 35 125 6 15 8 24 3 12 10 45 25
45
140 Střelecká pentéra - Střelci
Střední loď / střelecká loď / (Gre_Archers_Five)
Střelecká pentéra - Střelci
Střelci mohou snadno zasáhnout členy nepřátelských posádek a citelně je oslabit.

Střelci jsou ideální zvláště tam, kde je třeba nepřátele vyprovokovat k neuváženým činům.

140 750 750 150 1020 5 35 125 6 15 8 24 3 12 10 45 25
46
80 Nájezdní hemiolia - Oštěpáři
Lehká loď / střelecká loď / (Gre_Javelinmen_One_Halfer)
Nájezdní hemiolia - Oštěpáři
Tyto rychlé a obratné lodě jsou ideální pro výzvědy a průzkum.

Lehce obrnění oštěpaři, jejichž úkolem je narušovat nepřátelské bojové linie.

80 370 370 74 402 6 29 80 7 7 8 24 3 37 15 45 25
47
100 Stíhací trihemiolia - Oštěpáři
Lehká loď / střelecká loď / (Gre_Javelinmen_Two_Halfer)
Stíhací trihemiolia - Oštěpáři
Tyto rychlé a relativně silné stíhací lodě dokáží účinně lovit piráty či jinou námořní verbež.

Lehce obrnění oštěpaři, jejichž úkolem je narušovat nepřátelské bojové linie.

100 410 410 82 585 7 29 80 7 7 8 24 3 37 15 45 25
48
80 Triéra se škorpióny - Prakovníci
Střední loď / střelecká loď / (Gre_Slingers_Three_Scorpio)
Triéra se škorpióny - Prakovníci
Smrtelně nebezpečné vrhače šipek nedopřejí soupeřům ani chvilku oddechu.

Vtipní prakovníci na své střely často vyrývají „AUVAJS“.

80 620 620 124 693 6 20 150 7 25 8 24 3 22 20 45 25
49
80 Střelecká triéra - Prakovníci
Střední loď / střelecká loď / (Gre_Slingers_Three)
Střelecká triéra - Prakovníci
Velká síla střelců dokáže s nepřátelskou posádkou udělat krátký proces.

Vtipní prakovníci na své střely často vyrývají „AUVAJS“.

80 520 520 104 693 6 20 150 7 25 8 24 3 22 20 45 25
loď s artilerií
No. Unit Sol. Custom Cost Recru. Cost Upkeep Cost Ship HP. Ship Spd. Msl. Dmg. Rng. Sht. /min Amo. Mle. Atk. Mle. Dmg. Chg. Mle. Def. Arm. HP. Mor.
50
40 Pentéra s lehkou artilerií - Řecká balista (loď)
Střední loď / loď s artilerií / (Gre_Ballista_Five)
Pentéra s lehkou artilerií - Řecká balista (loď)
Střely nebo kameny z balisty představují velmi účinný prostředek, jak zlomit nepřátelskou vůli k odporu.

Takto účinný a smrtící nástroj by se nenaučil používat snad jen tupý barbar!

40 640 640 128 1090 5 180 420 2 9 24 6 14 10 45 40
51
40 Pentéra s artilerií - Řecký katapult (loď)
Střední loď / loď s artilerií / (Gre_Onager_Five)
Pentéra s artilerií - Řecký katapult (loď)
Na palubách těchto lodí jsou umístěny zbraně artilérie, které mohou na hlavy nepřátel seslat hotovou zkázu.

Drtivý dopad velkého kamene naučí skromnosti i toho nejnadutějšího nepřítele.

40 760 760 152 1020 5 200 350 2 9 24 6 14 10 45 40