menu
HomeDomů / Total War: Rome II / Arevakové (Hannibal před branami) / Jednotky
Velitel
No. Unit Sol. Custom Cost Recru. Cost Upkeep Cost Ship HP. Ship Spd. Msl. Dmg. Rng. Sht. /min Amo. Mle. Atk. Mle. Dmg. Chg. Mle. Def. Arm. HP. Mor.
1
80 Urozená jízda
Jízda / kontaktní jízda / (Ibe_Noble_Cav)
Urozená jízda
S úderností těchto vojáků se může měřit snad jen kvalita jejich vybavení.
80 1280 1280 200 55 29 49 42 70 105 70
2
160 Urození bojovníci
Pěchota pro boj zblízka / kontaktní pěchota / (Ibe_Noble_Fighters)
Urození bojovníci
S úderností těchto vojáků se může měřit snad jen kvalita jejich vybavení.
160 1380 1380 200 56 41 38 62 75 65 70
kontaktní pěchota
No. Unit Sol. Custom Cost Recru. Cost Upkeep Cost Ship HP. Ship Spd. Msl. Dmg. Rng. Sht. /min Amo. Mle. Atk. Mle. Dmg. Chg. Mle. Def. Arm. HP. Mor.
3
160 Partyzánští bojovníci
Pěchota pro boj zblízka / kontaktní pěchota / (Ibe_Guerilla_Warriors)
Partyzánští bojovníci
Tito prohnaní bojovníci jsou mistři přepadové taktiky a nepozorovatelného pohybu.
160 650 650 130 42 35 27 65 15 55 50
4
160 Urození bojovníci
Pěchota pro boj zblízka / kontaktní pěchota / (Ibe_Noble_Fighters)
Urození bojovníci
S úderností těchto vojáků se může měřit snad jen kvalita jejich vybavení.
160 1380 1380 200 56 41 38 62 75 65 70
5
160 Pomalovaní válečníci
Pěchota pro boj zblízka / kontaktní pěchota / (Ibe_Painted_Warriors)
Pomalovaní válečníci
Pomalovaná těla a tajemné rituály připraví soupeře o mužnost dřív, než padne první rána.
160 640 640 120 42 35 32 50 45 55 60
6
160 Scutarii
Pěchota pro boj zblízka / kontaktní pěchota / (Ibe_Scutarii)
Scutarii
Těžká pěchota vyzbrojená smrtícími falcatami je velmi užitečné vojsko pro každého velitele.
160 620 620 120 42 35 21 60 60 55 50
7
160 Iberští šermíři
Pěchota pro boj zblízka / kontaktní pěchota / (Ibe_Sword)
Iberští šermíři
Smrtící falcaty jsou v rukou těchto mužů opravdu pádnými argumenty.
160 350 350 80 35 35 20 60 15 50 40
střelecká pěchota
No. Unit Sol. Custom Cost Recru. Cost Upkeep Cost Ship HP. Ship Spd. Msl. Dmg. Rng. Sht. /min Amo. Mle. Atk. Mle. Dmg. Chg. Mle. Def. Arm. HP. Mor.
8
120 Baleárští prakovníci
Pěší střelci / střelecká pěchota / (Ibe_Balearic_Slingers)
Baleárští prakovníci
Do kterého oka to chceš?
120 560 560 100 29 150 8 25 10 24 4 38 25 50 45
9
120 Iberští harcovníci
Pěší střelci / střelecká pěchota / (Ibe_Skirm)
Iberští harcovníci
Horalové jsou rychlými a hbitými harcovníky, kteří najdou uplatnění v každé bitvě.
120 290 290 80 32 80 7 7 8 24 3 37 25 45 25
10
120 Iberští prakovníci
Pěší střelci / střelecká pěchota / (Ibe_Slingers)
Iberští prakovníci
Tito prakovníci už se nemohou dočkat, až si v bitvě dobudou čest a slávu.
120 280 280 70 20 150 7 25 8 24 3 37 25 45 25
pěchota s kopími
No. Unit Sol. Custom Cost Recru. Cost Upkeep Cost Ship HP. Ship Spd. Msl. Dmg. Rng. Sht. /min Amo. Mle. Atk. Mle. Dmg. Chg. Mle. Def. Arm. HP. Mor.
11
160 Scutariijští kopiníci
Pěchota pro boj zblízka / pěchota s kopími / (Ibe_Scut_Spear)
Scutariijští kopiníci
Tito kopiníci sice postrádají disciplínu falangy, ale nikoliv její odvahu.
160 500 500 100 23 25 18 58 60 55 50
12
160 Iberští kopiníci
Pěchota pro boj zblízka / pěchota s kopími / (Ibe_Spear)
Iberští kopiníci
Tito mužové mají příležitost dobýt slávu a postavení, což z nich činí vskutku divoké protivníky.
160 200 200 80 14 20 10 64 15 50 30
13
160 Iberští kmenoví válečníci
Pěchota pro boj zblízka / pěchota s kopími / (Ibe_Tribesmen)
Iberští kmenoví válečníci
Tvrdohlavost mezka může být užitečná, když stojíš proti nepříteli.
160 180 180 70 11 25 9 62 15 40 25
kontaktní jízda
No. Unit Sol. Custom Cost Recru. Cost Upkeep Cost Ship HP. Ship Spd. Msl. Dmg. Rng. Sht. /min Amo. Mle. Atk. Mle. Dmg. Chg. Mle. Def. Arm. HP. Mor.
14
80 Iberská jízda
Jízda / kontaktní jízda / (Ibe_Cav)
Iberská jízda
Pod správným vedením jsou univerzální útočnou silou.
80 500 500 110 50 39 31 50 15 75 40
15
80 Keltiberská jízda
Jízda / kontaktní jízda / (Ibe_Celtiberian_Cav)
Keltiberská jízda
Statečná kmenová jízda, která má kořeny v keltské válečnické tradici.
80 650 650 130 40 25 44 47 55 80 55
16
80 Urozená jízda
Jízda / kontaktní jízda / (Ibe_Noble_Cav)
Urozená jízda
S úderností těchto vojáků se může měřit snad jen kvalita jejich vybavení.
80 1280 1280 200 55 29 49 42 70 105 70
střelecká jízda
No. Unit Sol. Custom Cost Recru. Cost Upkeep Cost Ship HP. Ship Spd. Msl. Dmg. Rng. Sht. /min Amo. Mle. Atk. Mle. Dmg. Chg. Mle. Def. Arm. HP. Mor.
17
80 Kantabrijská jízda
Jízda / střelecká jízda / (Ibe_Cantabrian_Cav)
Kantabrijská jízda
Jízdní žoldnéři jsou mistři harcovníci a hotový postrach všech nepřátel.
80 500 500 100 41 80 8 7 12 24 6 54 15 80 55
obranná artilerie
No. Unit Sol. Custom Cost Recru. Cost Upkeep Cost Ship HP. Ship Spd. Msl. Dmg. Rng. Sht. /min Amo. Mle. Atk. Mle. Dmg. Chg. Mle. Def. Arm. HP. Mor.
18
40 Obří iberská balista
Obléhací stroj / obranná artilerie / (Ibe_Giant_Ballista)
Obří iberská balista
Když spolubojovníka prošpikuje střela z balisty, člověk bývá v pokušení, že uteče. Hodně rychle.
40 730 730 150 210 550 2 9 24 6 14 10 45 35
19
40 Škorpión na iberské baště
Obléhací stroj / obranná artilerie / (Ibe_Scorpion_Bastion)
Škorpión na iberské baště
Probodnout nepřítele zdálky, to může ukončit lecjakou hádku.
40 490 490 100 120 400 8 9 24 6 14 10 40 40
20
40 Iberský škorpión (obranný)
Obléhací stroj / obranná artilerie / (Ibe_Scorpion)
Iberský škorpión (obranný)
Probodnout nepřítele zdálky, to může ukončit lecjakou hádku.
40 490 490 100 120 350 6 9 24 6 14 10 45 35
polní artilerie
No. Unit Sol. Custom Cost Recru. Cost Upkeep Cost Ship HP. Ship Spd. Msl. Dmg. Rng. Sht. /min Amo. Mle. Atk. Mle. Dmg. Chg. Mle. Def. Arm. HP. Mor.
21
40 Balista na iberské baště
Obléhací stroj / polní artilerie / (Ibe_Ballista_Bastion)
Balista na iberské baště
Občas není na škodu otestovat odvahu nepřítele - pořádně velkým lukem a šípem.
40 560 560 110 180 460 3 9 24 6 14 10 40 40
22
40 Iberská balista
Obléhací stroj / polní artilerie / (Ibe_Ballista)
Iberská balista
Občas není na škodu otestovat odvahu nepřítele - pořádně velkým lukem a šípem.
40 1560 560 110 180 420 3 9 24 6 14 10 45 35
23
40 Iberský škorpión
Obléhací stroj / polní artilerie / (Ibe_Cheiroballistra)
Iberský škorpión
Probodnout nepřítele zdálky, to může ukončit lecjakou hádku.
40 520 520 100 120 350 6 9 24 6 14 10 45 35
24
40 Těžký iberský katapult
Obléhací stroj / polní artilerie / (Ibe_Large_Onager)
Těžký iberský katapult
Velký katapult propůjčuje většině vojevůdců hřejivý pocit nadřazenosti.
40 1790 790 160 230 480 2 9 24 6 14 10 45 35
25
40 Katapult na iberské baště
Obléhací stroj / polní artilerie / (Ibe_Onager_Bastion)
Katapult na iberské baště
Artilérie vzbuzuje úctu v srdci každého nepřítele.
40 580 580 120 200 400 4 9 24 6 14 10 40 40
26
40 Iberský katapult
Obléhací stroj / polní artilerie / (Ibe_Onager)
Iberský katapult
Artilérie vzbuzuje úctu v srdci každého nepřítele.
40 1580 580 120 200 350 3 9 24 6 14 10 45 35
Admirál
No. Unit Sol. Custom Cost Recru. Cost Upkeep Cost Ship HP. Ship Spd. Msl. Dmg. Rng. Sht. /min Amo. Mle. Atk. Mle. Dmg. Chg. Mle. Def. Arm. HP. Mor.
27
120 Těžká nájezdnická loď - Urození bojovníci
Střední loď / kontaktní loď / (Ibe_Noble_Fighters_Raider)
Těžká nájezdnická loď - Urození bojovníci
Silné válečné lodě, zkonstruované tak, aby odolaly i tomu nejhoršímu, s čím na ně moře může přijít.

S úderností těchto vojáků se může měřit snad jen kvalita jejich vybavení.

120 1040 1040 208 1290 3 56 41 38 62 75 65 70
28
100 Střední útočná nájezdnická loď - Iberští šermíři
Střední loď / kontaktní loď / (Ibe_Sword_Medium_Raider)
Střední útočná nájezdnická loď - Iberští šermíři
Tyto lodě odolají rozbouřenému moři a jejich posádky mohou obsazovat nepřátelská plavidla za každého počasí.

Smrtící falcaty jsou v rukou těchto mužů opravdu pádnými argumenty.

100 520 520 104 35 35 20 60 15 50 40
kontaktní loď
No. Unit Sol. Custom Cost Recru. Cost Upkeep Cost Ship HP. Ship Spd. Msl. Dmg. Rng. Sht. /min Amo. Mle. Atk. Mle. Dmg. Chg. Mle. Def. Arm. HP. Mor.
29
120 Těžká nájezdnická loď - Urození bojovníci
Střední loď / kontaktní loď / (Ibe_Noble_Fighters_Raider)
Těžká nájezdnická loď - Urození bojovníci
Silné válečné lodě, zkonstruované tak, aby odolaly i tomu nejhoršímu, s čím na ně moře může přijít.

S úderností těchto vojáků se může měřit snad jen kvalita jejich vybavení.

120 1040 1040 208 1290 3 56 41 38 62 75 65 70
30
120 Perská útočná tetréra - Scutarii
Střední loď / kontaktní loď / (Ibe_Scutarii_Four)
Perská útočná tetréra - Scutarii
Taranováním nepřátel dokáže tato loď způsobit obrovské škody.

Těžká pěchota vyzbrojená smrtícími falcatami je velmi užitečné vojsko pro každého velitele.

120 730 730 146 760 3 42 35 21 60 60 55 50
31
100 Střední útočná nájezdnická loď - Iberští šermíři
Střední loď / kontaktní loď / (Ibe_Sword_Medium_Raider)
Střední útočná nájezdnická loď - Iberští šermíři
Tyto lodě odolají rozbouřenému moři a jejich posádky mohou obsazovat nepřátelská plavidla za každého počasí.

Smrtící falcaty jsou v rukou těchto mužů opravdu pádnými argumenty.

100 520 520 104 35 35 20 60 15 50 40
32
80 Útočná nájezdnická loď - Iberští kmenoví válečníci
Střední loď / kontaktní loď / (Ibe_Tribesmen_Raider)
Útočná nájezdnická loď - Iberští kmenoví válečníci
Posádky těchto užitečných plavidel mohou díky své velikosti obsazovat nepřátelské lodě.

Tvrdohlavost mezka může být užitečná, když stojíš proti nepříteli.

80 260 260 52 11 25 9 62 15 40 25
střelecká loď
No. Unit Sol. Custom Cost Recru. Cost Upkeep Cost Ship HP. Ship Spd. Msl. Dmg. Rng. Sht. /min Amo. Mle. Atk. Mle. Dmg. Chg. Mle. Def. Arm. HP. Mor.
33
100 Střední střelecká nájezdnická loď - Iberští harcovníci
Střední loď / střelecká loď / (Ibe_Skirm_Medium_Raider)
Střední střelecká nájezdnická loď - Iberští harcovníci
Odolné lodě, které jsou postavené tak, aby obstály na každém moři a mohly dotírat na nepřátele.

Horalové jsou rychlými a hbitými harcovníky, kteří najdou uplatnění v každé bitvě.

100 480 480 96 32 80 7 7 8 24 3 37 25 45 25
34
140 Řecká pentéra se střelci - Iberští prakovníci
Střední loď / střelecká loď / (Ibe_Slingers_Five)
Řecká pentéra se střelci - Iberští prakovníci
Střelci mohou snadno zasáhnout členy nepřátelských posádek a citelně je oslabit.

Tito prakovníci už se nemohou dočkat, až si v bitvě dobudou čest a slávu.

140 820 820 164 880 3 20 150 7 25 8 24 3 37 25 45 25
35
80 Střelecká nájezdnická loď - Iberští prakovníci
Střední loď / střelecká loď / (Ibe_Slingers_Raider)
Střelecká nájezdnická loď - Iberští prakovníci
Tyto lodě vezou oddíly střelců, aby napadali nepřátelské posádky.

Tito prakovníci už se nemohou dočkat, až si v bitvě dobudou čest a slávu.

80 420 420 84 20 150 7 25 8 24 3 37 25 45 25
loď s artilerií
No. Unit Sol. Custom Cost Recru. Cost Upkeep Cost Ship HP. Ship Spd. Msl. Dmg. Rng. Sht. /min Amo. Mle. Atk. Mle. Dmg. Chg. Mle. Def. Arm. HP. Mor.
36
40 Římská quinqueréma s lehkou artilerií - Iberská balista (loď)
Střední loď / loď s artilerií / (Ibe_Ballista_Five)
Římská quinqueréma s lehkou artilerií - Iberská balista (loď)
Střely nebo kameny z balisty představují velmi účinný prostředek, jak zlomit nepřátelskou vůli k odporu.

Občas není na škodu otestovat odvahu nepřítele - pořádně velkým lukem a šípem.

40 650 650 130 817 3 180 420 2 9 24 6 14 10 45 35
37
40 Římská quinqueréma s artilerií - Iberský katapult (loď)
Střední loď / loď s artilerií / (Ibe_Onager_Five)
Římská quinqueréma s artilerií - Iberský katapult (loď)
Na palubách těchto lodí jsou umístěny zbraně artilérie, které mohou na hlavy nepřátel seslat hotovou zkázu.

Artilérie vzbuzuje úctu v srdci každého nepřítele.

40 720 720 144 817 3 200 350 2 9 24 6 14 10 45 35