menu
HomeDomů / Total War: Rome II / Masaesylové / Jednotky
Velitel
No. Unit Sol. Custom Cost Recru. Cost Upkeep Cost Ship HP. Ship Spd. Msl. Dmg. Rng. Sht. /min Amo. Mle. Atk. Mle. Dmg. Chg. Mle. Def. Arm. HP. Mor.
1
80 Numidská urozená jízda
Jízda / střelecká jízda / (Afr_Numidian_Noble_Cav)
Numidská urozená jízda
Tito válečníci, odmalička cvičení jako jízda, jsou pro každého velitele cenným nástrojem.
80 1200 1200 200 41 80 8 7 65 36 40 53 45 90 70
2
160 Numidská urozená pěchota
Pěchota pro boj zblízka / pěchota s kopími / (Num_Noble_Infantry)
Numidská urozená pěchota
Numidská elita si v boji zblízka počíná náramně.
160 1040 1040 200 34 29 29 63 75 65 70
3
12 Afričtí sloni
Sloni / jednotka slonů / (dk_num_african_elephants)
Afričtí sloni
Jen hlupáci a blázni se v boji nebojí slonů.
12 1400 1400 180 54 60 24 21 30 905 55
4
20 Obrněné pouštní vozy
Jízda / jednotka vozů / (dk_num_armoured_desert_chariots)
Obrněné pouštní vozy
Díky zbroji je jejich výpad ještě mnohem účinnější.
20 960 960 180 18 24 8 20 45 90 60
5
80 Obrnění numidští jezdci
Jízda / útočná jízda / (dk_num_armoured_numidian_riders)
Obrnění numidští jezdci
Díky zbroji je jejich výpad ještě mnohem účinnější.
80 690 690 140 42 25 60 22 40 90 50
6
120 Těžcí numidští harcovníci
Pěší střelci / střelecká pěchota / (dk_num_heavy_numidian_skirmishers)
Těžcí numidští harcovníci
Harcovníci jsou skvělí k frustraci nepřátel před větším útokem.
120 540 540 110 41 80 8 7 30 35 18 43 45 55 50
kontaktní pěchota
No. Unit Sol. Custom Cost Recru. Cost Upkeep Cost Ship HP. Ship Spd. Msl. Dmg. Rng. Sht. /min Amo. Mle. Atk. Mle. Dmg. Chg. Mle. Def. Arm. HP. Mor.
7
160 Otrocká pěchota
Pěchota pro boj zblízka / kontaktní pěchota / (dk_kush_slave_infantry)
Otrocká pěchota
Otroci žijí den co den pod tíhou smrti, válka je pro ně jen další neplacenou prací.
160 140 160 15 22 35 18 24 5 50 25
8
160 Pouštní kohorta
Pěchota pro boj zblízka / kontaktní pěchota / (dk_num_desert_cohort)
Pouštní kohorta
Bojová zkušenost je zbraní sama o sobě.
160 980 980 195 47 35 12 60 90 60 65
9
160 Pouštní legionáři
Pěchota pro boj zblízka / kontaktní pěchota / (dk_num_desert_legionaries)
Pouštní legionáři
Klasická těžká pěchota se silnými útoky, dobrou zbrojí a mimořádně vysokou morálkou.
160 700 700 140 47 35 14 48 80 60 55
10
160 Gaetulští kmenoví válečníci
Pěchota pro boj zblízka / kontaktní pěchota / (dk_num_gaetuli_tribesmen)
Gaetulští kmenoví válečníci
Kmenoví válečníci jsou s oštěpy a meči rychlí a smrtící.
160 520 520 105 30 25 36 36 0 55 55
11
160 Numidská lehká pěchota
Pěchota pro boj zblízka / kontaktní pěchota / (dk_num_numidian_light_infantry)
Numidská lehká pěchota
Numiďané dobře znají historii své země a jsou připraveni za ni bojovat.
160 380 380 75 32 35 28 47 45 50 40
střelecká pěchota
No. Unit Sol. Custom Cost Recru. Cost Upkeep Cost Ship HP. Ship Spd. Msl. Dmg. Rng. Sht. /min Amo. Mle. Atk. Mle. Dmg. Chg. Mle. Def. Arm. HP. Mor.
12
120 Kmenoví prakovníci
Pěší střelci / střelecká pěchota / (Afr_Tribal_Slingers)
Kmenoví prakovníci
I ten nejmenší oblázek může být nebezpečný, dostane-li se do správných rukou.
120 270 270 70 20 150 7 25 8 24 3 37 15 45 25
13
120 Kmenoví válečníci
Pěší střelci / střelecká pěchota / (Afr_Tribesmen)
Kmenoví válečníci
Kmenoví válečníci jsou s oštěpy a meči rychlí a smrtící.
120 190 190 70 32 80 7 7 5 24 3 12 10 40 20
14
120 Numidští oštěpáři
Pěší střelci / střelecká pěchota / (Num_Javelinmen)
Numidští oštěpáři
Numiďané dobře znají historii své země a jsou připraveni za ni bojovat.
120 340 340 100 32 80 8 7 10 24 4 38 15 50 45
15
120 Těžcí numidští harcovníci
Pěší střelci / střelecká pěchota / (dk_num_heavy_numidian_skirmishers)
Těžcí numidští harcovníci
Harcovníci jsou skvělí k frustraci nepřátel před větším útokem.
120 540 540 110 41 80 8 7 30 35 18 43 45 55 50
pěchota s kopími
No. Unit Sol. Custom Cost Recru. Cost Upkeep Cost Ship HP. Ship Spd. Msl. Dmg. Rng. Sht. /min Amo. Mle. Atk. Mle. Dmg. Chg. Mle. Def. Arm. HP. Mor.
16
160 Numidská urozená pěchota
Pěchota pro boj zblízka / pěchota s kopími / (Num_Noble_Infantry)
Numidská urozená pěchota
Numidská elita si v boji zblízka počíná náramně.
160 1040 1040 200 34 29 29 63 75 65 70
17
160 Numidští kopiníci
Pěchota pro boj zblízka / pěchota s kopími / (Num_Spear)
Numidští kopiníci
Za svůj národ se může postavit každý schopný člověk, který v ruce udrží kopí.
160 200 200 70 13 20 11 64 15 45 30
18
160 Obrnění numidští kopiníci
Pěchota pro boj zblízka / pěchota s kopími / (dk_num_armoured_numidian_spearmen)
Obrnění numidští kopiníci
Tito dobře vyzbrojení kmenoví válečníci jsou vždy připraveni bránit své domovy a napadat ostatní.
160 620 620 125 28 26 28 64 75 55 50
19
160 Pouštní vigiles
Pěchota pro boj zblízka / pěchota s kopími / (dk_num_desert_vigiles)
Pouštní vigiles
Tyto kopím vyzbrojené jednotky v posádkách fungují jako městská hlídka, udržovatelé pořádku a požárníci.
160 240 240 50 15 25 15 52 45 45 30
kontaktní jízda
No. Unit Sol. Custom Cost Recru. Cost Upkeep Cost Ship HP. Ship Spd. Msl. Dmg. Rng. Sht. /min Amo. Mle. Atk. Mle. Dmg. Chg. Mle. Def. Arm. HP. Mor.
20
80 Obrněná pouštní jízda
Jízda / kontaktní jízda / (dk_afr_armoured_desert_cavalry)
Obrněná pouštní jízda
Zbroj se v pouštním žáru používá velmi složitě, ale zásahy kopím se v ní snášejí o něco lépe.
80 580 580 115 42 26 30 58 45 75 45
21
80 Pouštní jízda
Jízda / kontaktní jízda / (dk_afr_desert_cavalry)
Pouštní jízda
V drsných zemích se rodí zoufalí lidé. Poušť není výjimkou.
80 450 450 90 45 25 35 52 15 75 35
22
80 Pouštní legionářská jízda
Jízda / kontaktní jízda / (dk_num_desert_legionary_cavalry)
Pouštní legionářská jízda
Jízdní podpora je životně důležitá pro veškerou pěchotu.
80 700 700 140 30 25 26 30 70 80 50
střelecká jízda
No. Unit Sol. Custom Cost Recru. Cost Upkeep Cost Ship HP. Ship Spd. Msl. Dmg. Rng. Sht. /min Amo. Mle. Atk. Mle. Dmg. Chg. Mle. Def. Arm. HP. Mor.
23
80 Numidská jízda
Jízda / střelecká jízda / (Afr_Numidian_Cav)
Numidská jízda
Tito jízdní harcovníci jako by se v sedle narodili, jsou rychlí a nebezpeční.
80 550 550 100 41 80 8 7 18 24 10 39 15 70 55
24
80 Numidská urozená jízda
Jízda / střelecká jízda / (Afr_Numidian_Noble_Cav)
Numidská urozená jízda
Tito válečníci, odmalička cvičení jako jízda, jsou pro každého velitele cenným nástrojem.
80 1200 1200 200 41 80 8 7 65 36 40 53 45 90 70
25
80 Obrněná numidská jízda
Jízda / střelecká jízda / (dk_num_armoured_numidian_cavalry)
Obrněná numidská jízda
Zbroj se v pouštním žáru používá velmi složitě, ale zásahy kopím se snášejí o něco lépe.
80 920 920 185 41 80 8 7 48 36 36 50 45 90 55
26
80 Gaetulští jízdní harcovníci
Jízda / střelecká jízda / (dk_num_gaetuli_horse_skirmishers)
Gaetulští jízdní harcovníci
Tito jezdci jsou užitečnými, rychlými harcovníky, kteří mohou soupeře pořádně potrápit.
80 380 380 75 41 80 7 7 12 35 6 37 5 70 30
útočná jízda
No. Unit Sol. Custom Cost Recru. Cost Upkeep Cost Ship HP. Ship Spd. Msl. Dmg. Rng. Sht. /min Amo. Mle. Atk. Mle. Dmg. Chg. Mle. Def. Arm. HP. Mor.
27
80 Obrnění numidští jezdci
Jízda / útočná jízda / (dk_num_armoured_numidian_riders)
Obrnění numidští jezdci
Díky zbroji je jejich výpad ještě mnohem účinnější.
80 690 690 140 42 25 60 22 40 90 50
28
80 Numidští jezdci
Jízda / útočná jízda / (dk_num_numidian_riders)
Numidští jezdci
Lehká kavalerie, která se vyžívá v blízkém a brutálním střetu s nepřáteli.
80 440 440 90 36 25 58 18 10 75 35
jednotka vozů
No. Unit Sol. Custom Cost Recru. Cost Upkeep Cost Ship HP. Ship Spd. Msl. Dmg. Rng. Sht. /min Amo. Mle. Atk. Mle. Dmg. Chg. Mle. Def. Arm. HP. Mor.
29
20 Pouštní vozy
Jízda / jednotka vozů / (dk_afr_desert_chariots)
Pouštní vozy
Válečné vozy dokáží pod dobrým vedením prorazit i dobře seřazené pěchotní linie.
20 850 850 150 16 24 6 17 10 85 55
30
20 Obrněné pouštní vozy
Jízda / jednotka vozů / (dk_num_armoured_desert_chariots)
Obrněné pouštní vozy
Díky zbroji je jejich výpad ještě mnohem účinnější.
20 960 960 180 18 24 8 20 45 90 60
jednotka slonů
No. Unit Sol. Custom Cost Recru. Cost Upkeep Cost Ship HP. Ship Spd. Msl. Dmg. Rng. Sht. /min Amo. Mle. Atk. Mle. Dmg. Chg. Mle. Def. Arm. HP. Mor.
31
12 Afričtí sloni
Sloni / jednotka slonů / (dk_num_african_elephants)
Afričtí sloni
Jen hlupáci a blázni se v boji nebojí slonů.
12 1400 1400 180 54 60 24 21 30 905 55
obranná artilerie
No. Unit Sol. Custom Cost Recru. Cost Upkeep Cost Ship HP. Ship Spd. Msl. Dmg. Rng. Sht. /min Amo. Mle. Atk. Mle. Dmg. Chg. Mle. Def. Arm. HP. Mor.
32
40 Velká africká balista
Obléhací stroj / obranná artilerie / (Afr_Giant_Ballista)
Velká africká balista
Probodávat nepřátele zdálky, to má své vlastní krvavé kouzlo.
40 730 730 150 210 550 2 9 24 6 14 10 45 40
33
40 Škorpión na africké baště
Obléhací stroj / obranná artilerie / (Afr_Scorpion_Bastion)
Škorpión na africké baště
Stroj, který dokáže na značnou vzdálenost vrhat obří střely, je nesmírně užitečný.
40 490 490 100 120 400 8 9 24 6 14 10 40 40
34
40 Africký škorpión (obranný)
Obléhací stroj / obranná artilerie / (Afr_Scorpion)
Africký škorpión (obranný)
Stroj, který dokáže na značnou vzdálenost vrhat obří střely, je nesmírně užitečný.
40 490 490 100 120 350 6 9 24 6 14 10 45 40
polní artilerie
No. Unit Sol. Custom Cost Recru. Cost Upkeep Cost Ship HP. Ship Spd. Msl. Dmg. Rng. Sht. /min Amo. Mle. Atk. Mle. Dmg. Chg. Mle. Def. Arm. HP. Mor.
35
40 Balista na africké baště
Obléhací stroj / polní artilerie / (Afr_Ballista_Bastion)
Balista na africké baště
Jen málokdo může vyprávět o tom, jak schytal střelu z balisty.
40 560 560 110 180 460 3 9 24 6 14 10 40 40
36
40 Africká balista
Obléhací stroj / polní artilerie / (Afr_Ballista)
Africká balista
Jen málokdo může vyprávět o tom, jak schytal střelu z balisty.
40 1560 560 110 180 420 3 9 24 6 14 10 45 40
37
40 Africký škorpión
Obléhací stroj / polní artilerie / (Afr_Cheiroballistra)
Africký škorpión
Stroj, který dokáže na značnou vzdálenost vrhat obří střely, je nesmírně užitečný.
40 520 520 100 120 350 6 9 24 36 14 10 45 40
38
40 Velký africký katapult
Obléhací stroj / polní artilerie / (Afr_Large_Onager)
Velký africký katapult
Jen máloco má větší váhu nežli kámen, který se řítí z nebes.
40 1790 790 160 230 480 2 9 24 6 14 10 45 40
39
40 Katapult na africké baště
Obléhací stroj / polní artilerie / (Afr_Onager_Bastion)
Katapult na africké baště
Málokdo dobrovolně drží bojovou linii, když na něj střílí onager.
40 580 580 120 200 400 4 9 24 6 14 10 40 40
40
40 Africký katapult
Obléhací stroj / polní artilerie / (Afr_Onager)
Africký katapult
Málokdo dobrovolně drží bojovou linii, když na něj střílí onager.
40 1580 580 120 200 350 3 9 24 6 14 10 45 40
Admirál
No. Unit Sol. Custom Cost Recru. Cost Upkeep Cost Ship HP. Ship Spd. Msl. Dmg. Rng. Sht. /min Amo. Mle. Atk. Mle. Dmg. Chg. Mle. Def. Arm. HP. Mor.
41
80 Triéra se škorpióny - Kmenoví prakovníci
Střední loď / střelecká loď / (Afr_Slingers_Three_Scorpio)
Triéra se škorpióny - Kmenoví prakovníci
Smrtelně nebezpečné vrhače šipek nedopřejí soupeřům ani chvilku oddechu.

I ten nejmenší oblázek může být nebezpečný, dostane-li se do správných rukou.

80 620 620 124 693 7 20 150 7 25 8 24 3 37 15 45 25
42
160 Útočná hexéra - Numidská urozená pěchota
Těžká loď / kontaktní loď / (Num_Noble_Six)
Útočná hexéra - Numidská urozená pěchota
Tyto majestátní lodě jsou jak děsivé, tak velmi nebezpečné.

Numidská elita si v boji zblízka počíná náramně.

160 1250 1250 250 1206 5 34 29 29 63 75 65 70
43
140 Pentéra s věží - Těžcí numidští harcovníci
Střední loď / střelecká loď / (dk_num_heavy_skirmishers_tower_five)
Pentéra s věží - Těžcí numidští harcovníci
Z věže na palubě této lodi vypadají všichni soupeři jako terče, na něž lze po libosti pálit.

Harcovníci jsou skvělí k frustraci nepřátel před větším útokem.

140 1200 1200 240 1020 6 41 80 8 7 30 35 18 43 45 55 50
kontaktní loď
No. Unit Sol. Custom Cost Recru. Cost Upkeep Cost Ship HP. Ship Spd. Msl. Dmg. Rng. Sht. /min Amo. Mle. Atk. Mle. Dmg. Chg. Mle. Def. Arm. HP. Mor.
44
160 Útočná hexéra - Numidská urozená pěchota
Těžká loď / kontaktní loď / (Num_Noble_Six)
Útočná hexéra - Numidská urozená pěchota
Tyto majestátní lodě jsou jak děsivé, tak velmi nebezpečné.

Numidská elita si v boji zblízka počíná náramně.

160 1250 1250 250 1206 5 34 29 29 63 75 65 70
45
60 Diéra se zápalnými nádobami - Numidští kopiníci
Lehká loď / kontaktní loď / (Num_Spear_Two_Fire_Pots)
Diéra se zápalnými nádobami - Numidští kopiníci
Zápalné nádoby, vržené na palubu nepřátelských plavidel, jsou pro dřevěné lodě vskutku zkázonosným nebezpečím.

Za svůj národ se může postavit každý schopný člověk, který v ruce udrží kopí.

60 350 350 70 501 7 13 20 11 64 15 45 30
46
60 Útočná diéra - Numidští kopiníci
Lehká loď / kontaktní loď / (Num_Spear_Two)
Útočná diéra - Numidští kopiníci
Klouny k prorážení trupů nepřátelských plavidel dělají z těchto lodí smrtící zbraně.

Za svůj národ se může postavit každý schopný člověk, který v ruce udrží kopí.

60 300 300 60 501 7 13 20 11 64 15 45 30
střelecká loď
No. Unit Sol. Custom Cost Recru. Cost Upkeep Cost Ship HP. Ship Spd. Msl. Dmg. Rng. Sht. /min Amo. Mle. Atk. Mle. Dmg. Chg. Mle. Def. Arm. HP. Mor.
47
80 Triéra se škorpióny - Kmenoví prakovníci
Střední loď / střelecká loď / (Afr_Slingers_Three_Scorpio)
Triéra se škorpióny - Kmenoví prakovníci
Smrtelně nebezpečné vrhače šipek nedopřejí soupeřům ani chvilku oddechu.

I ten nejmenší oblázek může být nebezpečný, dostane-li se do správných rukou.

80 620 620 124 693 7 20 150 7 25 8 24 3 37 15 45 25
48
80 Střelecká triéra - Kmenoví prakovníci
Střední loď / střelecká loď / (Afr_Slingers_Three)
Střelecká triéra - Kmenoví prakovníci
Velká síla střelců dokáže s nepřátelskou posádkou udělat krátký proces.

I ten nejmenší oblázek může být nebezpečný, dostane-li se do správných rukou.

80 520 520 104 693 7 20 150 7 25 8 24 3 37 15 45 25
49
140 Střelecká pentéra - Těžcí numidští harcovníci
Střední loď / střelecká loď / (dk_num_heavy_skirmishers_five)
Střelecká pentéra - Těžcí numidští harcovníci
Střelci mohou snadno zasáhnout členy nepřátelských posádek a citelně je oslabit.

Harcovníci jsou skvělí k frustraci nepřátel před větším útokem.

140 960 960 190 1020 6 41 80 8 7 30 35 18 43 45 55 50
50
140 Pentéra s věží - Těžcí numidští harcovníci
Střední loď / střelecká loď / (dk_num_heavy_skirmishers_tower_five)
Pentéra s věží - Těžcí numidští harcovníci
Z věže na palubě této lodi vypadají všichni soupeři jako terče, na něž lze po libosti pálit.

Harcovníci jsou skvělí k frustraci nepřátel před větším útokem.

140 1200 1200 240 1020 6 41 80 8 7 30 35 18 43 45 55 50
51
80 Nájezdní hemiolia - Numidští oštěpáři
Lehká loď / střelecká loď / (dk_num_javelinmen_one)
Nájezdní hemiolia - Numidští oštěpáři
Tyto rychlé a obratné lodě jsou ideální pro výzvědy a průzkum.

Numiďané dobře znají historii své země a jsou připraveni za ni bojovat.

80 350 350 70 402 6 32 80 8 7 10 24 4 38 15 50 45
52
100 Stíhací trihemiolia - Numidští oštěpáři
Lehká loď / střelecká loď / (dk_num_javelinmen_two)
Stíhací trihemiolia - Numidští oštěpáři
Tyto rychlé a relativně silné stíhací lodě dokáží účinně lovit piráty či jinou námořní verbež.

Numiďané dobře znají historii své země a jsou připraveni za ni bojovat.

100 470 470 94 585 7 32 80 8 7 10 24 4 38 15 50 45
loď s artilerií
No. Unit Sol. Custom Cost Recru. Cost Upkeep Cost Ship HP. Ship Spd. Msl. Dmg. Rng. Sht. /min Amo. Mle. Atk. Mle. Dmg. Chg. Mle. Def. Arm. HP. Mor.
53
40 Pentéra s lehkou artilerií - Africká balista (loď)
Střední loď / loď s artilerií / (Afr_Ballista_Five)
Pentéra s lehkou artilerií - Africká balista (loď)
Střely nebo kameny z balisty představují velmi účinný prostředek, jak zlomit nepřátelskou vůli k odporu.

Jen málokdo může vyprávět o tom, jak schytal střelu z balisty.

40 640 640 128 1020 6 180 420 2 9 24 9 14 10 45 40
54
40 Pentéra s artilerií - Africký katapult (loď)
Střední loď / loď s artilerií / (Afr_Onager_Five)
Pentéra s artilerií - Africký katapult (loď)
Na palubách těchto lodí jsou umístěny zbraně artilérie, které mohou na hlavy nepřátel seslat hotovou zkázu.

Málokdo dobrovolně drží bojovou linii, když na něj střílí onager.

40 760 760 152 1020 6 200 350 2 9 24 6 14 10 45 40