menu
HomeDomů / Total War: Rome II / Nabataea / Jednotky
Velitel
No. Unit Sol. Custom Cost Recru. Cost Upkeep Cost Ship HP. Ship Spd. Msl. Dmg. Rng. Sht. /min Amo. Mle. Atk. Mle. Dmg. Chg. Mle. Def. Arm. HP. Mor.
1
160 Urození šermíři
Pěchota pro boj zblízka / kontaktní pěchota / (Ara_Noble_Sword)
Urození šermíři
V poušti meče snadno vyřeší nejeden spor.
160 780 780 160 45 34 22 60 45 60 65
2
80 Nabatejská urozená jízda
Jízda / kontaktní jízda / (dk_nab_nabatean_noble_cavalry)
Nabatejská urozená jízda
Šlechticův kůň a bojová zdatnost mají přirozeně tu nejvyšší kvalitu.
80 800 800 160 50 25 38 38 70 90 55
3
160 Rekemská palácová stráž
Pěchota pro boj zblízka / pěchota s kopími / (dk_nab_rekem_palace_guard)
Rekemská palácová stráž
Jsou pečlivě vybíráni pro svou bojovou zdatnost a patří mezi nejsilnější obránce Nabatey.
160 1140 1140 230 44 29 30 55 115 65 65
4
12 Válečné vozy s kosami
Jízda / jednotka vozů / (dk_nab_scythed_chariots)
Válečné vozy s kosami
Hrůza z burácejícího nájezdu s blyštícími se čepelemi často nepřátele oslabí sama o sobě.
12 1380 1380 200 54 35 45 29 60 100 65
kontaktní pěchota
No. Unit Sol. Custom Cost Recru. Cost Upkeep Cost Ship HP. Ship Spd. Msl. Dmg. Rng. Sht. /min Amo. Mle. Atk. Mle. Dmg. Chg. Mle. Def. Arm. HP. Mor.
5
160 Urození šermíři
Pěchota pro boj zblízka / kontaktní pěchota / (Ara_Noble_Sword)
Urození šermíři
V poušti meče snadno vyřeší nejeden spor.
160 780 780 160 45 34 22 60 45 60 65
6
160 Pouštní branci
Pěchota pro boj zblízka / kontaktní pěchota / (dk_ara_desert_levy)
Pouštní branci
Kdo se vyzná v poušti, bojuje jen tehdy, když opravdu musí.
160 190 220 40 15 35 15 45 45 45 25
7
160 Nabatejští bojovníci se sekerou
Pěchota pro boj zblízka / kontaktní pěchota / (dk_nab_nabatean_axe_warriors)
Nabatejští bojovníci se sekerou
Ve zkušených rukou jsou sekyry ještě strašlivějšími a ničivějšími zbraněmi.
160 490 490 100 35 26 20 45 65 55 50
8
160 Nabatejští šermíři
Pěchota pro boj zblízka / kontaktní pěchota / (dk_nab_nabatean_swordsmen)
Nabatejští šermíři
Zakřivené šavle využívají k velkému úspěchu tito arabští válečníci.
160 450 450 90 32 35 24 47 55 60 35
střelecká pěchota
No. Unit Sol. Custom Cost Recru. Cost Upkeep Cost Ship HP. Ship Spd. Msl. Dmg. Rng. Sht. /min Amo. Mle. Atk. Mle. Dmg. Chg. Mle. Def. Arm. HP. Mor.
9
120 Odvedení harcovníci
Pěší střelci / střelecká pěchota / (Ara_Levy_Skirm)
Odvedení harcovníci
Kdo se vyzná v poušti, bojuje jen tehdy, když opravdu musí.
120 280 280 80 32 80 7 7 8 24 3 52 15 45 25
10
120 Prakovníci
Pěší střelci / střelecká pěchota / (Ara_Slingers)
Prakovníci
I ten nejposlednější kočovník dokáže na nepřátele střelit kamenem.
120 260 260 70 20 150 7 25 8 24 3 52 15 45 25
11
120 Kmenový lid
Pěší střelci / střelecká pěchota / (Ara_Tribes_People)
Kmenový lid
Moudrý muž bojuje nejprve s pouští a pak teprve s jinými lidmi.
120 250 250 50 32 80 7 7 5 24 3 12 10 40 20
12
120 Nabatejští těžcí střelci
Pěší střelci / střelecká pěchota / (dk_nab_nabatean_heavy_archers)
Nabatejští těžcí střelci
Ti nejlepší kmenoví lučištníci, sešikovaní, aby zasypali nepřítele smrtícím přívalem šípů.
120 520 520 105 35 150 6 15 14 35 6 12 40 50 40
13
120 Nabatejští lehcí peltasté
Pěší střelci / střelecká pěchota / (dk_nab_nabatean_light_peltasts)
Nabatejští lehcí peltasté
Jednotka bystrozrakých oštěpařů znamená dobře investované peníze.
120 500 500 100 32 80 8 10 18 35 10 40 40 50 40
pěchota s píkami
No. Unit Sol. Custom Cost Recru. Cost Upkeep Cost Ship HP. Ship Spd. Msl. Dmg. Rng. Sht. /min Amo. Mle. Atk. Mle. Dmg. Chg. Mle. Def. Arm. HP. Mor.
14
160 Pouštní pikenýři
Pěchota pro boj zblízka / pěchota s píkami / (dk_nab_desert_pikemen)
Pouštní pikenýři
Hradba pík je vynikající v obraně, ale obtížně manévruje.
160 400 400 80 28 24 4 15 40 50 35
15
160 Nabatejští pikenýři v thoraxech
Pěchota pro boj zblízka / pěchota s píkami / (dk_nab_nabatean_thorax_pikes)
Nabatejští pikenýři v thoraxech
Falanga s kopími představuje vážnou hrozbu.
160 720 720 145 40 24 10 28 70 55 50
pěchota s kopími
No. Unit Sol. Custom Cost Recru. Cost Upkeep Cost Ship HP. Ship Spd. Msl. Dmg. Rng. Sht. /min Amo. Mle. Atk. Mle. Dmg. Chg. Mle. Def. Arm. HP. Mor.
16
160 Odvedení kopiníci
Pěchota pro boj zblízka / pěchota s kopími / (Ara_Levy_Spear)
Odvedení kopiníci
Odvedenci můžou bojovat a náklady na jejich udržování jsou nízké, ale chybí jim schopnosti a bojový zápal.
160 200 200 70 13 25 11 49 45 45 30
17
160 Strážci karavan
Pěchota pro boj zblízka / pěchota s kopími / (dk_ara_caravan_guard)
Strážci karavan
Aby panovník vyhrál válku, musí nejen porazit nepřítele, ale musí si udělat i dostatečné zásoby.
160 520 520 105 22 25 22 42 70 50 50
18
160 Obrnění pouštní hoplíté
Pěchota pro boj zblízka / pěchota s kopími / (dk_nab_armoured_desert_hoplites)
Obrnění pouštní hoplíté
I zarputilí nepřátelé hoplítů napodobí dobrou věc, když ji vidí.
160 780 780 155 38 30 30 55 90 60 55
19
160 Pouštní hoplíté
Pěchota pro boj zblízka / pěchota s kopími / (dk_nab_desert_hoplites)
Pouštní hoplíté
Napodobování je tou nejupřímnější formou lichotky, zvláštně od zapřísáhlých nepřátel!
160 420 420 85 25 26 20 43 65 55 40
20
160 Těžcí pouštní kopiníci
Pěchota pro boj zblízka / pěchota s kopími / (dk_nab_heavy_desert_spearmen)
Těžcí pouštní kopiníci
Kopí nestojí moc a přitom dokáže zničit i nejdražší jízdu.
160 830 830 165 34 29 26 59 75 60 55
21
160 Rekemská palácová stráž
Pěchota pro boj zblízka / pěchota s kopími / (dk_nab_rekem_palace_guard)
Rekemská palácová stráž
Jsou pečlivě vybíráni pro svou bojovou zdatnost a patří mezi nejsilnější obránce Nabatey.
160 1140 1140 230 44 29 30 55 115 65 65
kontaktní jízda
No. Unit Sol. Custom Cost Recru. Cost Upkeep Cost Ship HP. Ship Spd. Msl. Dmg. Rng. Sht. /min Amo. Mle. Atk. Mle. Dmg. Chg. Mle. Def. Arm. HP. Mor.
22
80 Kopiníci na velbloudech
Jízda / kontaktní jízda / (Ara_Camel_Spear)
Kopiníci na velbloudech
Velbloudi v kombinaci s kopími tvoří vskutku smrtící spojení.
80 420 400 90 28 25 25 50 25 85 40
23
80 Arabská jízda
Jízda / kontaktní jízda / (Ara_Cav)
Arabská jízda
Tito válečníci jsou velmi schopní, zvláště pak proti nepřátelům s lehkou výbavou.
80 480 480 100 46 38 28 50 15 75 40
24
80 Obrněná pouštní jízda
Jízda / kontaktní jízda / (dk_afr_armoured_desert_cavalry)
Obrněná pouštní jízda
Zbroj se v pouštním žáru používá velmi složitě, ale zásahy kopím se v ní snášejí o něco lépe.
80 580 580 115 42 26 30 58 45 75 45
25
80 Pouštní jízda
Jízda / kontaktní jízda / (dk_afr_desert_cavalry)
Pouštní jízda
V drsných zemích se rodí zoufalí lidé. Poušť není výjimkou.
80 450 450 90 45 25 35 52 15 75 35
26
80 Obrnění kopiníci na velbloudech
Jízda / kontaktní jízda / (dk_ara_armoured_camel_spearmen)
Obrnění kopiníci na velbloudech
Zbroj se v pouštním žáru používá velmi složitě, ale zásahy kopím se snášejí o něco lépe.
80 740 740 150 44 25 30 52 45 90 55
27
80 Nabatejská urozená jízda
Jízda / kontaktní jízda / (dk_nab_nabatean_noble_cavalry)
Nabatejská urozená jízda
Šlechticův kůň a bojová zdatnost mají přirozeně tu nejvyšší kvalitu.
80 800 800 160 50 25 38 38 70 90 55
střelecká jízda
No. Unit Sol. Custom Cost Recru. Cost Upkeep Cost Ship HP. Ship Spd. Msl. Dmg. Rng. Sht. /min Amo. Mle. Atk. Mle. Dmg. Chg. Mle. Def. Arm. HP. Mor.
28
80 Lučištníci na velbloudech
Jízda / střelecká jízda / (Ara_Camel_Archers)
Lučištníci na velbloudech
Jezdci na velbloudech se hodí pro taktiku „udeř a uteč“ a jsou k ní také vycvičeni.
80 450 450 90 35 125 6 15 16 24 8 15 10 85 35
útočná jízda
No. Unit Sol. Custom Cost Recru. Cost Upkeep Cost Ship HP. Ship Spd. Msl. Dmg. Rng. Sht. /min Amo. Mle. Atk. Mle. Dmg. Chg. Mle. Def. Arm. HP. Mor.
29
80 Pouštní těžcí jízdní kopiníci
Jízda / útočná jízda / (dk_ara_desert_heavy_lancers)
Pouštní těžcí jízdní kopiníci
Jsou to drsní útoční jezdci pocházející z nehostinných pouští, kteří v podstatě nevědí, co je strach.
80 840 840 170 44 25 72 20 40 95 50
30
80 Helénští pouštní katafrakti
Jízda / útočná jízda / (dk_nab_hellenic_desert_cataphracts)
Helénští pouštní katafrakti
Mimořádně těžká jízda může jediným drtivým výpadem změnit průběh celé bitvy.
80 1450 1450 290 48 27 78 18 90 120 65
jednotka vozů
No. Unit Sol. Custom Cost Recru. Cost Upkeep Cost Ship HP. Ship Spd. Msl. Dmg. Rng. Sht. /min Amo. Mle. Atk. Mle. Dmg. Chg. Mle. Def. Arm. HP. Mor.
31
20 Pouštní vozy
Jízda / jednotka vozů / (dk_ara_desert_chariots)
Pouštní vozy
Válečné vozy dokáží pod dobrým vedením prorazit i dobře seřazené pěchotní linie.
20 850 850 150 16 24 6 17 10 85 55
32
12 Válečné vozy s kosami
Jízda / jednotka vozů / (dk_nab_scythed_chariots)
Válečné vozy s kosami
Hrůza z burácejícího nájezdu s blyštícími se čepelemi často nepřátele oslabí sama o sobě.
12 1380 1380 200 54 35 45 29 60 100 65
obranná artilerie
No. Unit Sol. Custom Cost Recru. Cost Upkeep Cost Ship HP. Ship Spd. Msl. Dmg. Rng. Sht. /min Amo. Mle. Atk. Mle. Dmg. Chg. Mle. Def. Arm. HP. Mor.
33
40 Obří východní balista
Obléhací stroj / obranná artilerie / (Eas_Giant_Ballista)
Obří východní balista
Vynalézavá mysl dokáže v bitvě využívat opravdu krutých strojů.
40 730 730 150 210 550 2 9 24 6 14 10 45 35
34
40 Škorpión na východní baště
Obléhací stroj / obranná artilerie / (Eas_Scorpion_Bastion)
Škorpión na východní baště
Probodnutý už může těžko diskutovat o výsledku bitvy.
40 490 490 100 120 400 8 9 24 6 14 10 40 35
35
40 Východní škorpión (obranný)
Obléhací stroj / obranná artilerie / (Eas_Scorpion)
Východní škorpión (obranný)
Probodnutý už může těžko diskutovat o výsledku bitvy.
40 490 490 100 120 350 6 9 24 6 14 10 45 35
polní artilerie
No. Unit Sol. Custom Cost Recru. Cost Upkeep Cost Ship HP. Ship Spd. Msl. Dmg. Rng. Sht. /min Amo. Mle. Atk. Mle. Dmg. Chg. Mle. Def. Arm. HP. Mor.
36
40 Balista na východní baště
Obléhací stroj / polní artilerie / (Eas_Ballista_Bastion)
Balista na východní baště
Pokud muže lze zahlédnout, lze ho i zasáhnout. A pokud je ho možné zasáhnout, dá se i zabít.
40 560 560 110 180 460 3 9 24 6 14 10 40 35
37
40 Východní balista
Obléhací stroj / polní artilerie / (Eas_Ballista)
Východní balista
Pokud muže lze zahlédnout, lze ho i zasáhnout. A pokud je ho možné zasáhnout, dá se i zabít.
40 1560 560 110 180 420 3 9 24 6 14 10 45 35
38
40 Východní škorpión
Obléhací stroj / polní artilerie / (Eas_Cheiroballistra)
Východní škorpión
Probodnutý už může těžko diskutovat o výsledku bitvy.
40 520 520 100 120 350 6 9 24 6 14 10 45 35
39
40 Velký východní katapult
Obléhací stroj / polní artilerie / (Eas_Large_Onager)
Velký východní katapult
Krveprolití je pouze začátek: mají-li tvé živé terče dost rozumu, honem začnou uvažovat, zda nemají nějaké neodkladné povinnosti někde jinde.
40 1780 780 160 230 480 2 9 24 7 14 10 45 35
40
40 Katapult na východní baště
Obléhací stroj / polní artilerie / (Eas_Onager_Bastion)
Katapult na východní baště
Když na nepřátele vrhneš opravdu velké kameny, můžeš ve válce vyřešit mnohý sporný bod.
40 580 580 120 200 400 4 9 24 6 14 10 40 35
41
40 Východní katapult
Obléhací stroj / polní artilerie / (Eas_Onager)
Východní katapult
Když na nepřátele vrhneš opravdu velké kameny, můžeš ve válce vyřešit mnohý sporný bod.
40 1580 580 120 200 350 3 9 24 6 14 10 45 35
Admirál
No. Unit Sol. Custom Cost Recru. Cost Upkeep Cost Ship HP. Ship Spd. Msl. Dmg. Rng. Sht. /min Amo. Mle. Atk. Mle. Dmg. Chg. Mle. Def. Arm. HP. Mor.
42
80 Triéra se škorpióny - Odvedení harcovníci
Střední loď / střelecká loď / (Ara_Skirm_Three_Scorpio)
Triéra se škorpióny - Odvedení harcovníci
Smrtelně nebezpečné vrhače šipek nedopřejí soupeřům ani chvilku oddechu.

Kdo se vyzná v poušti, bojuje jen tehdy, když opravdu musí.

80 710 710 142 758 6 32 80 7 7 8 24 3 52 15 45 25
43
140 Pentéra s věží - Nabatejští těžcí střelci
Střední loď / střelecká loď / (dk_nab_heavy_archers_five_tower)
Pentéra s věží - Nabatejští těžcí střelci
Z věže na palubě této lodi vypadají všichni soupeři jako terče, na něž lze po libosti pálit.

Ti nejlepší kmenoví lučištníci, sešikovaní, aby zasypali nepřítele smrtícím přívalem šípů.

140 1300 1300 260 1090 5 35 150 6 15 14 35 6 12 40 50 40
44
160 Útočná hexéra - Urození šermíři
Těžká loď / kontaktní loď / (dk_nab_noble_sword_six)
Útočná hexéra - Urození šermíři
Tyto majestátní lodě jsou jak děsivé, tak velmi nebezpečné.

V poušti meče snadno vyřeší nejeden spor.

160 1260 1260 250 1281 5 45 34 22 60 45 60 65
kontaktní loď
No. Unit Sol. Custom Cost Recru. Cost Upkeep Cost Ship HP. Ship Spd. Msl. Dmg. Rng. Sht. /min Amo. Mle. Atk. Mle. Dmg. Chg. Mle. Def. Arm. HP. Mor.
45
60 Diéra se zápalnými nádobami - Odvedení kopiníci
Lehká loď / kontaktní loď / (Ara_Spear_Two_Fire_Pots)
Diéra se zápalnými nádobami - Odvedení kopiníci
Zápalné nádoby, vržené na palubu nepřátelských plavidel, jsou pro dřevěné lodě vskutku zkázonosným nebezpečím.

Odvedenci můžou bojovat a náklady na jejich udržování jsou nízké, ale chybí jim schopnosti a bojový zápal.

60 360 360 72 566 6 13 25 11 49 45 45 30
46
60 Útočná diéra - Odvedení kopiníci
Lehká loď / kontaktní loď / (Ara_Spear_Two)
Útočná diéra - Odvedení kopiníci
Klouny k prorážení trupů nepřátelských plavidel dělají z těchto lodí smrtící zbraně.

Odvedenci můžou bojovat a náklady na jejich udržování jsou nízké, ale chybí jim schopnosti a bojový zápal.

60 310 310 62 566 6 13 25 11 49 45 45 30
47
160 Útočná hexéra - Urození šermíři
Těžká loď / kontaktní loď / (dk_nab_noble_sword_six)
Útočná hexéra - Urození šermíři
Tyto majestátní lodě jsou jak děsivé, tak velmi nebezpečné.

V poušti meče snadno vyřeší nejeden spor.

160 1260 1260 250 1281 5 45 34 22 60 45 60 65
střelecká loď
No. Unit Sol. Custom Cost Recru. Cost Upkeep Cost Ship HP. Ship Spd. Msl. Dmg. Rng. Sht. /min Amo. Mle. Atk. Mle. Dmg. Chg. Mle. Def. Arm. HP. Mor.
48
80 Střelecká triéra - Odvedení harcovníci
Střední loď / střelecká loď / (Ara_Skirm_Thee)
Střelecká triéra - Odvedení harcovníci
Velká síla střelců dokáže s nepřátelskou posádkou udělat krátký proces.

Kdo se vyzná v poušti, bojuje jen tehdy, když opravdu musí.

80 470 470 94 758 6 32 80 7 7 8 24 3 52 15 45 25
49
80 Triéra se škorpióny - Odvedení harcovníci
Střední loď / střelecká loď / (Ara_Skirm_Three_Scorpio)
Triéra se škorpióny - Odvedení harcovníci
Smrtelně nebezpečné vrhače šipek nedopřejí soupeřům ani chvilku oddechu.

Kdo se vyzná v poušti, bojuje jen tehdy, když opravdu musí.

80 710 710 142 758 6 32 80 7 7 8 24 3 52 15 45 25
50
80 Nájezdnická hemiolia - Kmenový lid
Lehká loď / střelecká loď / (Ara_Tribes_One_Halfer)
Nájezdnická hemiolia - Kmenový lid
Tyto rychlé a obratné lodě jsou ideální pro výzvědy a průzkum.

Moudrý muž bojuje nejprve s pouští a pak teprve s jinými lidmi.

80 250 250 50 467 6 32 80 7 7 5 24 3 12 10 40 20
51
100 Stíhací trihemiolia - Kmenový lid
Lehká loď / střelecká loď / (Ara_Tribes_Two_Halfer)
Stíhací trihemiolia - Kmenový lid
Tyto rychlé a relativně silné stíhací lodě dokáží účinně lovit piráty či jinou námořní verbež.

Moudrý muž bojuje nejprve s pouští a pak teprve s jinými lidmi.

100 240 240 48 650 7 32 80 7 7 5 24 3 12 10 40 20
52
140 Pentéra se škorpióny - Nabatejští těžcí střelci
Střední loď / střelecká loď / (dk_nab_heavy_archers_five_scorpio)
Pentéra se škorpióny - Nabatejští těžcí střelci
Smrtonosně přesné vrhače šipek umožňují těmto lodím velmi účinně zabíjet námořníky.

Ti nejlepší kmenoví lučištníci, sešikovaní, aby zasypali nepřítele smrtícím přívalem šípů.

140 1280 1280 250 1090 5 35 150 6 15 14 35 6 12 40 50 40
53
140 Pentéra s věží - Nabatejští těžcí střelci
Střední loď / střelecká loď / (dk_nab_heavy_archers_five_tower)
Pentéra s věží - Nabatejští těžcí střelci
Z věže na palubě této lodi vypadají všichni soupeři jako terče, na něž lze po libosti pálit.

Ti nejlepší kmenoví lučištníci, sešikovaní, aby zasypali nepřítele smrtícím přívalem šípů.

140 1300 1300 260 1090 5 35 150 6 15 14 35 6 12 40 50 40
54
140 Střelecká pentéra - Nabatejští lehcí peltasté
Střední loď / střelecká loď / (dk_nab_light_peltasts_five)
Střelecká pentéra - Nabatejští lehcí peltasté
Střelci mohou snadno zasáhnout členy nepřátelských posádek a citelně je oslabit.

Jednotka bystrozrakých oštěpařů znamená dobře investované peníze.

140 1080 1080 205 1090 5 32 80 8 10 18 35 10 40 40 50 40
loď s artilerií
No. Unit Sol. Custom Cost Recru. Cost Upkeep Cost Ship HP. Ship Spd. Msl. Dmg. Rng. Sht. /min Amo. Mle. Atk. Mle. Dmg. Chg. Mle. Def. Arm. HP. Mor.
55
40 Pentéra s lehkou artilerií - Východní balista (loď)
Střední loď / loď s artilerií / (Eas_Ballista_Five)
Pentéra s lehkou artilerií - Východní balista (loď)
Střely nebo kameny z balisty představují velmi účinný prostředek, jak zlomit nepřátelskou vůli k odporu.

Pokud muže lze zahlédnout, lze ho i zasáhnout. A pokud je ho možné zasáhnout, dá se i zabít.

40 630 630 126 1090 5 180 420 2 9 24 6 14 10 45 35
56
40 Pentéra s artilerií - Východní katapult (loď)
Střední loď / loď s artilerií / (Eas_Onager_Five)
Pentéra s artilerií - Východní katapult (loď)
Na palubách těchto lodí jsou umístěny zbraně artilérie, které mohou na hlavy nepřátel seslat hotovou zkázu.

Když na nepřátele vrhneš opravdu velké kameny, můžeš ve válce vyřešit mnohý sporný bod.

40 750 750 150 1090 5 200 350 2 9 24 6 14 10 45 35